Page 1

1

2

3

4 5

1

2

X gr 10%

1

2

3

50% 50%

4

5

6

1

Peça de Poliuretà 1 Agafem un bloc de poliuretà, el tallem seguint les mides desitjades i la llimem fins a aconseguir un prisma rectangular perfecte. (Ens serciorarem mitjantçant una esquadra metàl·lica) 2 Amb un llapis, marquem unes guies centrals a cada cara i en un d’elles, dibuixem un alçat de la nostra peça. 5 Llimem seguint la silueta del dibuix mantenint les corves perpendicular s a la cara lateral. Després, amb un llapis tornem a marcar un guia central per la part corva, dividint així la figura en dos parts. 3 Finalment, llimem la peça, tot buscant la forma dessitjada, primer per una banda i d la mateixa manera per l’altre per tal d’aconseguir mantenir la simetria. 4 A continuació, afegim una o varies capes de massilla aquaplast per tota la peça, tot llimant mitjantçant el paper d’aigua (utilitzant 3 gramatges diferents, entre X i Y), fins aconseguir un acabat totalment llis.

3

7

2

3

Elaboració de material 1 Construïm una caixa de cartró ploma suficientment gran per a que entri la peça, deixant uns dos dits entre paret i peça. La sellem bé per les arestes de la caixa mitjantçant una pistola de silicona per asegurar-nos que no hi hagi fugues. A la part inferior li clavem uns claus cap a l’interior que serviràn per subjectar la peça. 2 Fiquem la peça dins, clavant-la en els claus de manera que quedi ben fixa per asegurar-nos que no suri. 3 Introduïm la silicona per a motlles fins arribar a cubrir completament la peça i la deixem secar durant 5 hores. 4 Desprenem la capsa de cartó ploma i en una de les cares on notem mitjantçant tacte que la paret de silicona és més ample, fem uns talls en zig-zag amb cura de no trencar la peça. 5 Extreuem la peça de l’interior i en un dels costats, li fem un forat a mode de conducte per tal de poder introduir posteriorment la resina. 6 Sellem bé els talls mitjantçant grapes i precint per tal de que no hi hagi fugues e introduïm la resina fins a omplir el motlle. En 15 minuts (aprox) s’endurirà. 7 Extreuem la peça del motlle, llimem les parts sobrants i les possibles deformacions de la peça i afegim una o varies capes de massilla de poliester tot llimant amb els papers d’agua fins a aconseguir un acabat llis. (Mullant la peça ens resultarà més fàcil aquest procès) 8 Finalemt, li donem una capa amb spray d’imprimació i acabem de pintar-la tal com desitjem. (Llimant amb el gramatge més petit per mantenir-la llisa)

1 Per a la silicona per motlles, ficarem en un pot la quantitat necessària de silicona i la mesclarem amb un 10% del pes (g) de catalitzador. 2 Per la resina de poliuretà, mesclarem en un pot Feropur (50%) i catalitzador (50%) 3 Per la massilla de poliester, afegim una o dos gotes de catalitzador abans d’usar-la.

8

4

Blister 1 Preparem la forma del suport (Aconsellable utilitzar PVC espumat) i col·loquem la peça de poliuretà en la posició desitjada. 2 Tapem els buits negatius amb plastilina per asegurar-nos que no entri el material i quedi atrapada la peça. 3 Fiquem dins la màquina de termodeformació la peça i col·loquem a sobre una planxa de PVC transparent (gruixos entre 0.7 i 0.4 mm). Ho fixem bé asegurar-nos que no hi hagi cap forat per on es pugui escapar l’aire. Introduim al contador el temps necessàri per al tipus de material i gruix i tanquem el calaix. Una vegada escalfada, obrim el calaix, pujem la peça e iniciem el buit. 4 Finalement, treiem el PVC deformat i tallem la part sobrant.

Materials Espuma de poliuretà

Peu de Rei

Massilla Aguaplast o equivalent

Cartró ploma i pistola de silicona Paper d’aigua (diferents gramat-

Paper de vidre

Silicona per a motlles

ges)

Llimatons

Resina de poliuretà

Planxa de PVC transparent (0.2 i

Massilla de poliester

0.8mm )

Esquadra metàl.lica.

Esprai imprimació de color blanc

Esprai de color

prototypeProcess  

Procès de prototipat d'una maquina d'afeitar | EINA - asign. Maquetes i prototips - Dani Moliner |