Page 1

e-nnova | plan wynagrodzeń

Plan wynagrodzeń biznespartnera Niniejszy plan wynagrodzeń dotyczy zarejestrowanych biznespartnerów firmy e-nnova za ich działania promocyjne i marketingowe.

Podstawowe pojęcia Członek - klient (K) Użytkownik systemu internetowego uprawniony do składania za jego pośrednictwem zamówień na towary oferowane przez platformę e-nnova.

Biznespartner (BP) BP mają wszystkie uprawnienia klienta i dodatkowo mają możliwość prowadzenia niezależnej działalności zarobkowej w oparciu o platformę biznesową e-nnova. Działalność polega na pozyskiwaniu kolejnych użytkowników platformy i budowaniu sieci konsumentów i partnerów. BP jest wynagradzany za swoją działalność w zależności od obrotów handlowych generowanych przez całą sieć zapoczątkowaną przez niego. BP posiada swój identyfikator, czyli unikalną nazwę wykorzystywaną do logowania w wirtualnym biurze oraz do rekomendowania nowych użytkowników

Punkt prowizyjny (PP) Jednostka przeliczeniowa, w której zliczane są obroty dla celów naliczania wynagrodzeń i wypłat prowizji. Każdy produkt i usługa będąca przedmiotem obrotu e firmie E-nnova ma przypisane ceny sprzedaży dla różnych kategorii użytkowników oraz ilość punktów prowizyjnych PP. Każdy zakup dokonany w firmie E-nnova powoduje gromadzenie na kontach użytkowników stosownej ilości PP.

Wirtualne biuro Przestrzeń w bazie danych platformy, gdzie przechowywane oraz można zarządzać wszystkimi informacjami związanymi z danym użytkownikiem: zamówienia, drzewo struktury, kontakty, historia wszystkich zdarzeń. Przy pomocy wirtualnego biura BP dokonuje większości czynności biznesowych.

Abonament Opłata roczna za utrzymanie konta użytkownika.

Okres rozliczeniowy

Rozdział: Podstawowe pojęcia

Okres, za który następuje podsumowanie obrotów i rozliczenie wynagrodzeń. Okres rozliczeniowy trwa 7 dni, zaczyna się zawsze w sobotę o godzinie 0:00 i kończy się o 24:00 czasu środkowoeuropejskiego.

1


e-nnova | plan wynagrodzeń

Budowanie zespołu Aby generować dochód jako BP musisz stworzyć sieć konsumentów i kolejnych BP. System rejestruje kolejnych użytkowników i układa ich w tzw. drzewo rekomendacji, według kolejności rekomendowania. Technicznie rekomendacja i budowanie zespołu odbywa się w następujący sposób: 

Rejestracja nowego użytkownika przez formularz rejestracyjny na stronach internetowych. Do rejestracji potrzebne jest podanie identyfikatora osoby rekomendującej lub wejście na stronę rejestracji poprzez link partnerski sponsora.

Nowo zarejestrowana osoba otrzymuje email z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w link aktywacyjny potwierdza rejestację, aktywuje konto użytkownika i oznacza akceptację regulaminu współpracy.

Nowy partner może korzystać w pełni z platformy, natomiast sponsor widzi taką osobę w tzw. poczekalni w swoim wirtualnym biurze. Sponsor umieszcza osoby znajdujące się w poczekalni w wybranym miejscu drzewa binarnego.

Drzewo binarne Nowi BP tworzą drzewo rekomendacji według struktury binarnej. Oznacza to, że każdy BP posiada początkowo dwa puste miejsca. Oznacza to tworzenie dwóch zespołów: lewy (L) i prawy (P). Możesz rekomendować więcej niż dwie osoby. Struktura binarna wymusza umieszczanie kolejnych BP „pod” osobami już istniejącymi w drzewku. Dzięki temu, budując własną strukturę pomogasz również wcześniej zarejestrowanym BP. Oznacza to również, że w Twoim drzewie mogą znaleźć się osoby rekomendowane przez kogoś, kto znajduje się „nad Tobą” w drzewie.

Rysunek 1. Drzewo binarne

Drugi widok tworzonej organizacji to tzw. drzewo genealogiczne. System rozpoznaje kto zostal przez kogo zarekomendowany i na tej podstawie buduje drzewo które zaczyna się od Ciebie, w pierwszej generacji znajdą się BP rekomendowani przez Ciebie, w drugiej generacji są BP rekomendowani przez BP z I generacji i tak dalej.

Rozdział: Budowanie zespołu

Drzewo genealogiczne (generacyjne)

2


e-nnova | plan wynagrodzeń

Kryteria dające prawo do dochodów Aktywność konta biznesowego Zakupy osobiste oraz rekomendowanych osobiście klientów o sumarycznej wartości minimum 50PP (Punktów Prowizyjnych) w ciągu jednego tygodnia aktywuje konto biznesowe na czterech tygodnie, z czego tydzień, w którym wykonany został obrót min. 50PP jest pierwszym. Ciągłość aktywności wymaga zatem obrotu osobistego na min. 50p minimum raz na cztery tygodnie. Aktywność ma dwa poziomy, 50 lub 100pp. Aktywność na poziomie 100pp uprawnia do wyższych dochodów przy dwóch tytułach naliczania prowizji (opisane w dalszej części). Aktywność nie jest związana z miesiącem kalendarzowym, ważne są kolejne tygodnie, według ilustracji: Zakup 100PP 1 tydzień aktywności

Zakup 100PP 2 tydzień aktywności

3 tydzień aktywności

4 tydzień aktywności

1 tydzień aktywności

I tak dalej…

Tydzień, w którym składasz zamówienie dające aktywność jest PIERWSZYM tygodniem aktywności. Aktywność jest wymagana, aby system mógł naliczać PP (punkty prowizyjne) od zakupów dokonywanych przez cały Twój zespół. Jednak nawet, jeśli w danym tygodniu NIE jesteś aktywny, widzisz w panelu administracyjnym wszystkie obroty dokonane w bieżącym tygodniu. Jeśli przed końcem danego tygodnia złożysz zamówienie dające Ci aktywność, zachowujesz wszystkie korzyści z obrotów dokonanych w tym tygodniu. Jeśli w którymś z kolejnych tygodni, w czasie których jesteś aktywny, zostanie wykonany obrót osobisty 100p, taki tydzień jest znów traktowany jako pierwszy tydzień aktywności. Innymi słowy nowe 100p obrotu w tygodniu przedłuża okres aktywności. Aktywność dają Ci zakupy osobiste oraz zakupy Twoich klientów. Wszystkie zakupy przewyższające wymóg aktywności powiększą obrót Twojego zespołu, po stronie, gdzie obrót jest w danym momencie mniejszy (lewa lub prawa.

Jakie masz korzyści z aktywności? Aktywność konta biznesowgo powoduje naliczanie i akumulację punktów za obroty dokonywane w zainicjowanym przez Ciebie zespole. Saldo punktowe na zakończene tygodnia rozliczeniowego jest podstawą do naliczania prowizji.

Autodostawa dostarczanych automatycznie raz na 4 tygodnie. W koszyku autodostawy mogą znaleźć się dowolne produkty. Możesz zdefiniować kilka autodostaw, z różnymi produktami wysyłane na różne adresy. Możesz również zdefiniować początek autodostawy. Autodostawa może być w każdej chwili włączona lub wyłączona.

Kwalifikacja Kwalifikowany biznespartner (QBP) to BP, który sam jest aktywny oraz posiada minimum dwóch osobiście rekomendowanych, aktywnych BP, minimum jednego po stronie lewej i minimum jednego po stronie prawej, w danym tygodniu rozliczeniowym. Kwalifikacja daje prawo do wypłat prowizji ze wszystkich tytułów.

Rozdział: Kryteria dające prawo do dochodów

Dla ułatwienia zachowania aktywności istnieje mechanizm autodostawy. Można zdefiniować koszyk produktów,

3


e-nnova | plan wynagrodzeń

Możliwości dochodowe Marża od zakupów klientów (MK) Kiedy przypisany do Twojego konta klient składa zamówienie, otrzymujesz marżę w wysokości różnicy ceny pomiędzy ceną klienta (K) a ceną BP. Punkty prowizyjne PP od zakupów klientów powiększają Twoje osobiste zakupy. Musisz być aktywny, aby otrzymać MK.

Premia od pierwszego zamówienia (PPZ) Kiedy osobiście rekomendowany przez Ciebie BP składa swoje pierwsze zamówienie, otrzymujesz Premię od Pierwszego Zamówienia (PPZ), która wynosi 5 lub 15% wartości zamówienia w PP, zależnie od poziomu własnej aktywności. Poziom Twojej aktywności 50pp 100pp

Poziom premii PPZ 5% 15%

Musisz być aktywny, aby otrzymać PPZ.

Premia za pierwszą kwalifikację osobiście rekomendowanego BP (PPK) Kiedy osobiście przez Ciebie rekomendowany BP po raz pierwszy staje się kwalifikowanym biznespartnerem (QBP), otrzymujesz Premię za Pierwszą Kwalifikację (PPK), która wynosi 10 lub 30€, zależnie od poziomu własnej aktywności. Poziom Twojej aktywności 50pp 100pp

Poziom premii PPZ 10€ 30€

Musisz być aktywny, aby otrzymać PPK.

Prowizja binarna (PB) Otrzymujesz Prowizję Binarną (PB) od obrotów realizowanych przez wszystkich użytkowników w Twoim drzewie binarnym, w obydwu zespołach, lewym i prawym. PZ wynosi 5% wartości punktowej obrotu, przy rozliczenie następuje według następujących warunków: 

Obrót słabszego zespołu musi wynieść minimum 300pp, aby nastąpiło rozliczenie. Jeśli suma obrotu

Rozliczany jest cały obrót słabszego zespołu oraz obrót silniejszego zespołu do wysokości dwukrotności obrotu słabszego zespołu. Nadwyżka obrotu silniejszego zespołu ponad dwukrotność obrotu słabszego zespołu przechodzi na kolejny okres (pod warunkiem, że pozostajesz aktywny).

Musisz mieć pełną kwalifikację, aby otrzymać PB.

Rozdział: Możliwości dochodowe

słabszego zespołu jest mniejszy niż 300pp, saldo punktów przechodzi w całości na kolejny okres (pod warunkiem, że BP pozostajesz aktywny. Rozliczenie nastąpi w tym okresie, w którym w słabszym zespole osiągnięte zostanie 300pp.

4


e-nnova | plan wynagrodzeń

Prowizja generacyjna Otrzymujesz Prowizję Generacyjną w wysokości 3%od obrotów wszystkich biznespartnerów i ich klientów w Twoim drzewie genealogicznym, aż do piątej generacji kwalifikowanych biznespartnerów w głąb drzewa. Musisz mieć pełną kwalifikację, aby otrzymać PB.

Premia menadżerska (PM) W oparciu o drzewo genealogiczne system nalicza Premię Menadżerską (PM). Awansujesz na poziom MANAGER, kiedy sponsorujesz osobiście trzech w aktywnych BP. Otrzymujesz PM za każdych pierwszych dwóch aktywnych BP dających kwalifikację ich sponsorowi w Twoim drzewie genealogicznym, począwszy od trzeciego osobiście sponsorowanego, aktywnego BP. Na przykładzie z poniższej ilustracji otrzymasz PM od każdego aktywnego BP zaznaczonego kolorem czerwonym. Musisz mieć pełną kwalifikację, aby otrzymać PB.

Rysunek 2. Drzewo genealogiczne

Ścieżka kariery i wysokość PM Poniższa tabela pokazuje poziomy kariery wraz z wysokością premii kierowniczej oraz kryteriami awansu na dany poziom.

Wielkość PM

Kryteria zespołowe

Kryterium obrotowe

(kogo i ilu należy rekomendować)

ciągu ostatnich 4 tygodni)

(obrót wraz z zespołem w

Manager

3 PP

3 aktywnych BP

Silver Manager

4 PP

3 Managerów

3000 pp

Gold Manager

5 PP

3 Silver Managerów

10.000 pp

Emerald Manager

6 PP

3 Gold Managerów

30.000 pp

Diamond Manager

7 PP

3 Emerald Managerów

100.000 pp

- Koniec -

Rozdział: Możliwości dochodowe

Poziom

5

Plan wynagrodzeń E-NNOVA  

Zasady wynagradzania biznespartnerów E-NNOVA

Advertisement