Page 133

Læseprocessen foregår altså som en vekslen mellem afkodning, som består af identifikation af figurer, og figursammensætninger, og forståelse dannes ved hjælp af empati og inferens. De forskellige faser og processser er indbyrdes forbundne. Indholdet af den ene påvirker indholdet af den anden, som påvirker indholdet i den tredje etc.

LÆSEFORMÅL Endelig er der to måder at læse på. Idéen om de to måder blev foreslået af den amerikanske læseforsker Louise Rosenblatt i 60’erne (Rosenblatt, 1978). Hun underviste i engelsk litteratur og var gennem sin erfaring nået frem til, at der var to slags læsning: Aestetic reading og efferent reading. Hun fandt frem til de to begreber via de observationer, hun gjorde af de studerendes læseadfærd. Hun opdagede, at der var stor forskel på, om de læste en tekst for at opleve den i hele sin fylde, eller om de læste den med det formål at blive eksamineret i den og derfor skulle ‘kunne den’. Hvis man oversætter de amerikanske betegnelser til dansk sådan: •  aestetic reading til nydelseslæsning •  efferent reading til nyttelæsning

får man en god dansk terminologi, der kan bruges i beskrivelsen af forskellen på de to læsemåder. Nyttelæsning resulterer i, at læseren gennem læsningen får en kompetence, der kan afprøves i en konkret situation, f.eks. ved en eksamen. Nydelseslæsning kræver, at læseren stiller sig åben overfor tekstens evne til at aktivere bevidsthedens associative formåen og danne en fantasi, der eventuelt og eventuelt ikke giver læseren en oplevelse. Louise Rosenblatts skelnen mellem de to slags læsning er lige så funktionel i dag som for 50 år siden, da den blev publiceret. Læserens adfærd er

131

hvad man kan, når man kan læse

Profile for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sådan skaber man sammenhæng mellem tekst og billeder.  

Af: Niels Heie, grafisk designer og forsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Sådan skaber man sammenhæng mellem tekst og billeder.  

Af: Niels Heie, grafisk designer og forsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Profile for dmjx