Page 1

MUSIKKEN Invitation til generalforsamling 2013 DMF KØBENHAVN Søndag d. 5. maj kl. 18:00 i PH Caféen

Særnummer DMF København Generalforsamling April 2013


MUSIKKEN

INDHOLD

Særnummer DMF København

Indkaldelse.................................................................................................................................................3

Generalforsamling 2013

Periodens jubilarer............................................................................................................................... 5

Udgiver:

Beretning for 2012 .................................................................................................................6

Dansk Musiker Forbund København

En aktiv afdeling.....................................................................................................................................6

Sankt Hans Torv 26, 1

Kongressen 2012.................................................................................................................................6

2200 København N tlf. 35 24 02 70

Økonomien tilpasset............................................................................................................................6

fax. 35 24 02 77

De spillede på DMF Kongressen 2012.................................................................................... 7

e-mail kbh@dmf.dk HJEMMESIDE: www.dmfkbh.dk

Arbejdsmarked....................................................................................................................................... 8 Kulturen..................................................................................................................................................... 8 DMA i fremdrift...................................................................................................................................... 8

REDAKTION:

Kommunikation..................................................................................................................................... 8

(ansv.) Christine Christiansen

Medlemsbladet MUSIKKEN.......................................................................................................... 9

Michael Justesen, Mads Mazanti SKRIBENTER DETTE NUMMER: Christine Christiansen Michael Justesen, Mads Mazanti Morten Højring, Benjamin Aggerbæk FOTOGRAFER DETTE NUMMER:

Afdelingens hjemmeside.............................................................................................................. 10 Grafisk..................................................................................................................................................... 10 Status på den rytmiske musik................................................................................................... 10 Interview: Kasper Ebdrup............................................................................................................. 11 Musikkorpsene................................................................................................................................... 12

Benjamin Aggerbæk, Rune Johansen,

Den Kgl. Livgarde................................................................................................................................12

Morten Fischer, Michael Justesen,

Musikhus på Livgardens Kaserne.............................................................................................12

Anne Aarup Bay, Mads Mazanti m.fl.

Tivoli......................................................................................................................................................... 12 Arrangementer og events i DMF København 2012..................................................... 12

OPLAG: 2950

DRs ensembler.................................................................................................................................. 13 Sjællands Symfoniorkester...........................................................................................................13

DEADLINE: 15. maj 2013

Det Kongelige Kapel........................................................................................................................ 14 Songwriter Udvalget.........................................................................................................................14

TRYK: Frederiksberg Bogtrykkeri

Songwriters Summit 2012......................................................................................................... 14 Ungdomsudvalget..............................................................................................................................14 Værktøjskassen ............................................................................................................................... 14 Danish Invasion...................................................................................................................................15 Karrierecoaching i DMF København...................................................................................... 16 PLATFORM – pause og nye planer......................................................................................... 16 KARRIEREKICK..................................................................................................................................16 Skovture................................................................................................................................................. 17

Forsidefoto: Piotr Gasior Foto: Rune Johansen

Studie og ferie..................................................................................................................................... 17 Valg i DMF København.................................................................................................................. 17 Regnskab.............................................................................................................................................. 18


Indkaldelse Dansk Musiker Forbund København afholder ordinær generalforsamling. Tid

Søndag den 5. maj 2013 kl. 18:00. Dørene åbnes kl. 17:00.

Sted

PH Caféen, Halmtorvet 9A, 1700 København V

Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valg af dirigent Beretning om afdelingens virksomhed Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse Indkomne forslag - der er ikke indkommet nogle forslag. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12) Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14) Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17) Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer Eventuelt

Efter generalforsamlingen inviterer DMF København til koncert med Københavns Wienertrio. Afdelingen byder traditionen tro også på et måltid mad, som i år vil være lækker chili con carne.

KØBENHAVNS WIENERTRIO

Københavns Wienertrio består af Jan Rohard (violin), Peter Hovgaard (piano) og Niels Erik Clausen (cello).

MUSIKKEN ⁄⁄ 3


Generalforsamling

Beretning for 2012 En aktiv afdeling

De målsætninger, som blev sat af bestyrelsen for 2012, er nået. Økonomien er vanskelig, og det har som fremlagt på generalforsamlingerne, været nødvendigt at tilpasse aktiviteterne på kontoret og overfor medlemmerne. Alligevel er det lykkedes at holde et højt aktivitetsniveau, og de medlemmer som har deltaget, har udtrykt stor glæde over arrangementerne og deres gennemførsel. Afdelingens medarbejdere er engagerede, og selv med de nye økonomiske udfordringer, kan bestyrelsen konstatere, at der er blevet arbejdet flittigt for at få det tilrettede koncept til at lykkes. KMO har en flad arbejdsstruktur, hvor de enkelte medarbejdere har stor indflydelse på indhold og ideer. Det kan derfor ske, at vi mister det samlede overblik. For at imødegå dette, mødes medarbejdere og ledelse oftere, for at sikre en ensrettet linje fremad. Det har i sær hjulpet på effektiviteten, så arbejdsopgaverne er blevet afviklet hurtigere. Det skaber alt andet lige, en stor tilfredsstillelse. Den nye bestyrelse har ligeledes kastet sig over udvalg og opgaver. Der er mange nye inputs, og det skaber nu dynamik. Samspillet mellem de ansatte og bestyrelsen er tættere hvilket smitter af på diskussionerne og projekterne. Bestyrelsen vil gerne udtrykke generel tilfredshed med det forløbne år, hvor alle har arbejdet målrettet på videreudvikle afdelingen som et aktiv for medlemmerne. 4 ⁄⁄ MUSIKKEN

Kongressen 2012

DMF afholdt sammen med DMF København kongressen i 2012. Af økonomiske årsager blev kongressen lagt i LO’s Konventum i Helsingør. Det viste sig at være et fremragende sted, hvor der var mange muligheder for at afvikle både kongres og lokale mødeaktiviteter. Det var også kongressen, hvor der blev valgt nye kræfter ind i hovedbestyrelsen. I vores eget lokalområde, blev Henrik Jansberg valgt ind som nyt HB medlem. Afdelingens repræsentanter består nu af Henrik, Morten Højring, Christine Christiansen og Michael Justesen. Set i forhold til den mangeårige debat, der har været om struktur og indflydelse, blev denne del af kongressen landet fornuftigt. Allerede inden kongressen var afdelingerne og forbund blevet enige om en model, som imødekom parterne. Fremover har DMF København to faste medlemmer i forretningsudvalget. Til gengæld blev der ikke rørt ved mandatfordelingen på landsplan. København præsenterede et væld af god musik, som virkelig viste bredden af musikere i vores afdeling. Stor tak til de mange musikere, som leverede det ypperste og som efterlod et uforglemmeligt indtryk.

Økonomien tilpasset

Det har været en vigtig opgave, at få tilpasset afdelingens økonomi til vores indtægter. Efter en del år med underskud, har det været bydende nødvendigt at få tilpasset økonomien til de indtægter, som afdelingen kan være nogenlunde sikre på. Det er lykkedes, men det er også tydeligt, at med flere usikre indtægtskilder, er bestyrelen nød til at agere en smule konservativt. Årets resultat udgør et overskud på kr. 166.107. Det er positivt, men også skrøbeligt. De 64.000 kr. skyldes et godt resultat i DMA, som efterfølgende indgår i DMA’s egenkapital. De resterende 100.000 skal ses i lyset af, at hele afdelingen generelt sparede på mange udgiftsposter, begrænsede flere medlemstiltag økonomisk, samtidig med at flere investeringer bevidst blev udskudt. Resultatet forventes at være stabilt i 2013 DMF København er landets største afdeling, og vi er knap så følsommer overfor medlemsudsving. Men økonomien skal ses i sammenhæng med forbundets økonomi, de vigende Gramexmidler og at de mange generelle udgifter alle er stigende. Derfor har bestyrelsen en moderat forventning til resultatet for 2013, og vil af den årsag nøje tilpasse omkostningerne, hvis situationen ændres.


Big Basco

Sophisticated Ladies + Christina Dahl

Andrea Pellegrini og Tanja Zapolski

Klaverkvartetten + Tanja Zapolski

Laust Sonne Per Vers

De spillede på DMF Kongressen 2012 •

Pianisten Gundorph hyggede ved klaveret i foyeren, mens de delegerede ankom og blev registreret.

Klaverkvartetten med nogle af landets dygtigste unge klassiske musikere optrådte med Tanja Zapolski bag tangenterne.

Sophisticated Ladies sammen med saxofonisten Christina Dahl imponerede kongresdeltagerne med deres legesyge, ekvilibrisme og musikalitet.

Sangerinden Andrea Pellegrini optrådte med pianisten Tanja Zapolski med sange af Martin Hall. Et crossover-projekt, der udkommer i oktober og blander klassisk sang med pop-kompositioner. Per Vers både improviserede solo og rappede sange fra sit bagkatalog flankeret af DJ Static og resten af sit syv mand store hold, der fik alle delegerede til at kaste håndtegn og råbe ”yo!”

Big Basco spillede folkemusik ud over det sædvanlige med rod i skandinaviske, engelske, skotske, irske og nordamerikanske musiktraditioner.

Thomas Clausen og hans fire musikere tog kongressen med på en tur til brasilianske himmelstrøg – og havde som overraskelse medbragt datteren, Nina S. Clausen, der er klassisk sopran, hvilket tilførte musikken en helt ny dimension.

Laust Sonne, der også er trommeslager hos D-A-D, havde sit tight swingende band med og leverede stramme diskorytmer til iørefaldende popsange.

Pianisten Mads Granum sørgede for dinermusikken ved festmiddagen og supplerede med solister og kor imellem retterne.

Tivolis Big Band under ledelse af Peder Kragerup med Bobo Moreno i front gav en forrygende, dansabel afslutningskoncert torsdag aften.


Generalforsamling

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked og arbejdsledige dagpenge eller kontakthjælp! Regeringen har hårdnakket holdt fast i deres stramninger på arbejdsmarked, og i sær de indførte stramninger på dagpenge og kontanthjælp. Seneste skud på stammen er regeringens massive pres på arbejdstiden, som skal bringe flere penge til statskassen. Det sidste benægtes hårnakket af Finansministeren, Bjarne Corydon, men er nu endeligt bevist ved fremkomsten af Finansministerens resultatkontrakt med Moderniseringsstyrelsen, hvor det fremgår, at ”OK 13 skal være det vigtigste middel til at trimme udgifterne i staten”. Bjarne Corydon er en hardliner, som efter manges opfattelse, har mistet enhver troværdighed. Ikke mindst i socialdemokratiets eget bagland. Men et er Finansministerens troværdighed, noget helt andet er det enorme problem, som mange mennesker løber ind i, nu da de ufrivilligt mister retten til dagpenge. Regeringen har ikke bare taget fejl, de har taget fuldstændig fejl, og alene tallene for marts måned er tårnhøje, og udgør hvad Regeringen troede ville blive det maksimale for hele året. Det er jo katastrofalt for de mennesker, det går ud over. Og desværre er det sådan, at jo mere uligheden stiger i Danmark, desto større bliver grobunden for samfundskonflikter og kriminalitet. Vi ser det allerede, hvor berigelseskriminalitet og vold ikke alene er steget, men desværre også blevet grovere. Det ser ikke ud til, at Regeringen med Thorning og Corydon i spidsen skifter holdninger, så hvis Socialdemokraterne skal have en fremtid blandt vælgerne, må der udskiftninger til i toppen. 6 ⁄⁄ MUSIKKEN

Kulturen

Kultur er vigtig for et samfund. Og med den nye Kulturminister, Marianne Jelved, er det første gang, at vi hører en Kulturminister forsvare eksistens og midler, uden at skulle forklare hvorfor, men alene fordi kultur er en del af vores liv som borgere i Danmark. Den tidligere Kulturminister, Uffe Elbæk, var en katastrofe. En tanke og ide om at se på hele kulturlivet med nye øjne, og derefter ryste posen, blev til for meget rysteri uden omtanke. Det går ikke, når vi taler om kultur og kulturinstitutioner, som er en væsentlig del af folks liv og identitet. Desværre for det, for vi vil altid have behov for at se os selv og vores prioriteringer efter. Er det nu det rigtige, eller kan vi gøre det anderledes. Med Marianne Jelved ved roret, kan man faktisk godt forestille sig, at det samlede kulturliv vil få den tiltrængte anderkendelse, som mange politikere i deres fokusering på økonomien, har gemt helt bort.

DMA i fremdrift

Den økonomiske krise er fortsat et generelt problem for bookingbranchen. For at imødegå dette konstruktivt, har DMAs direktør sammen med bestyrelsen taget nye skridt for at øge omsætningen. Dette tiltag blev delvist gennemført i 2012, og på baggrund af de erfaringer, som vi gjorde os der, arbejder vi nu målrettet videre. Det betyder konkret, at vi har tilknyttet en ekstra medarbejder, som skal afsøge og starte nye vækstområder op, samt give allerede godt etablerede idéer den fornødne tid og energi, så de kan udvikle sig yderligere. Udviklingen har således været positiv i 2012, og DMA har skabt et forholdsvist pænt overskud, som bestyrelsen er tilfredse med.

Kommunikation

Den nye Kulturminister har også været fremme med holdninger, som støtter de tanker om, at der skal mere musik i folkeskolen, og at det skal være muligt, at benytte fagudlærte, i dette tilfælde musikere. I forbindelse med forslaget til ny folkeskole reform, er hun indstillet på en styrket indsats overfor kulturfag. Citater fra Kulturministeriet: ”Kendskab til kulturarven er hver generations bro fra det forgangne til det fremtidige. I hele verden bestræber man sig på at beskytte og dermed bevare de enkelte landes kulturarv og spor efter menneskelige aktiviteter.” ”Musik indtager i alle samfund en helt central funktion som bærer af kulturelle værdier og normer.”

DMF København kommunikerer på mange måder. Ud over Medlemsbladet, benytter vi Nyhedsmails, Facebook, Youtube og vore hjemmeside, når vi skal kommunikere med medlemmer og omverden. Vi arbejder på, at intensivere tilbud og ikke mindst afdelingens events på Facebook og hjemmesiden.


Vi holder fokus på de politiske strømninger og stramninger, der direkte eller indirekte berører de københavnske musikeres tilværelse og musiklivets vilkår, og vi forholder os aktivt - og til tider også kritisk - til disse.

Medlemsbladet MUSIKKEN

MUSIKKEN

Nr. 1⁄⁄ Februar 2012

⁄⁄ Tema: Krisen i musik- og kulturlivet ⁄⁄ Carsten Dahl - ny professor på Rytmisk Musikkonservatorium ⁄⁄ Musikersamtale: Symfoniker møder songwriter ⁄⁄ Tivoli misrøgter Promenadeorkestret

Visuel udvikling På redaktionen i hvert nummer umage for at skabe et blad, der er visuelt indbydende og læsevenligt. Afdelingens faglige medarbejder, Mads Mazanti, udvikler løbende bladets grafiske profil, så layoutet hele tiden er tidssvarende. MUSIKKENs

skribenter har tidligere deltaget i kurser i bl.a. fototeknik med henblik på at optimere bladet visuelt. Tryk til tiden MUSIKKEN trykkes fortsat på Frederiksberg Bogtrykkeri. Produktionstiden er her kort og effektiv, hvilket betyder, at du som medlem hurtigt får bladet ud i din postkasse. MUSIKKENs standardiserede størrelse og sidetal gør, at produktionsomkostningen holdes nede på et rimeligt niveau.

MUSIKKEN i 2012 MUSIKKEN

Nr. 3⁄⁄ September 2012

MUSIKKEN

⁄⁄ Brød på bordet - med jobs uden for branchen

⁄⁄ Do It Yourself - branchen gør det selv

⁄⁄ Danish Invasion - danske bands indtog Berlin

⁄⁄ Mini-tema: Spot på Aarhus

⁄⁄ DMF-kongres 2012 i Helsingør

⁄⁄ Fuldt knald på KARRIEREKICK

⁄⁄ Wundergrund-festival sætter farver på byen

⁄⁄ Meld dig til Songwriters Summit i Berlin

Nr. 2⁄⁄ Juni 2012

MUSIKKEN er DMF Københavns fysiske medie – og afdelingens alsidige ansigt udadtil. Heri formidler vi nyheder fra lokalafdelingen samt aktuelle begivenheder fra medlemmernes musikalske hverdag. Nyt tema i hvert blad I hvert nummer af MUSIKKEN går vi i dybden med et aktuelt tema fra det københavnske musikliv. Vi stiller her skarpt på de problematikker og emner, der berører dig som medlem i din hverdag, og vi forsøger at afdække emnerne fra alle sider. I 2012 satte vi fx fokus på de udfordringer, regeringens stramninger på dagpengefeltet har fået for flere københavnske musikere. Vi forsøgte bl.a. at komme i dialog med borgmester for beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Anna Mee Allerslev (R), for at få indblik i kommunens jobfremmende initiativer over for kunstnere og andre kreative borgere.

MUSIKKEN Invitation til generalforsamling 2012 DMF KØBENHAVN Søndag d. 6. maj kl. 17:00

⁄⁄ Særnummer ⁄⁄ DMF København ⁄⁄ Generalforsamling ⁄⁄ April 2012

MUSIKKEN

Nr. 4 December 2012

// TEMA: Musikere på dagpenge // Sangskrivere indtog Berlin - og spiller i København // Med GAFFA bag bladet // KARRIEREKICK 2012 - en succes!

Debatter og kritik På debatfeltet holder MUSIKKEN et skarpt lokalt fokus. I 2012 har vi fortsat fulgt de stramninger og omprioriteringer af økonomiske midler i orkestre og musikalske institutioner, som allerede i 2011 fik store konsekvenser for mange københavnske musikere – herunder musikerne i Tivolis Bigband og Tivolis Promenadeorkester. MUSIKKEN ⁄⁄ 7


Generalforsamling

Afdelingens h jemmeside

”www.dmfkbh.dk” er afdelingens virtuelle ansigt, som vi i det forløbne år har udviklet, så den er mere informativ og udadvendt. De enkelte genregrupper har nu deres egen side og direkte mulighed for at tale mere direkte til vores forskellige genregrupper. Der er også mulighed for, kommunikere om problemstillinger og events, som er specifikke for deres område, og de kan hver især afspille genrebestemt musik.

Grafisk

Den grafiske produktion er lige så populær som altid. Igennem årene har vi investeret i nye maskiner, og i dag er de ikke bare meget hurtigere, men kvaliteten er så høj, at det er svært at se forskel på et egentligt tryk og vores print. Derudover er sleve trykprocessen blevet billigere, så når vi ind imellem justerer priserne, så er det i forhold til papirpriser og arbejdsløn.

Status på den rytmiske musik

Vi uploader aktuelle nyheder fra musiklivet i København, og i det sidste år har vi desuden haft ekstra fokus på flere forskellige fagpolitiske problemstillinger, som har fået speciel opmærksomhed på enten forsiden eller under specielle menupunkter. Her i foråret har vi haft ikke mindre end tre bloggere i gang med at blogge fra deres respektive ture i udlandet. Det er muligt at kommentere på indlæggene, og siderne er blevet læst af rigtig mange. Hjemmesiden indeholder også relevante oplysninger om de events, som vi er i gang med at gennemføre, samt informationer om alle vores medlemstilbud, bestyrelsens tiltag, links til andre musikorganisationer, samt oplysninger om, hvor man søger legater m.m. Sidst er Den lille Eventhåndbog blevet lagt ud til fri afbenyttelse. 8 ⁄⁄ MUSIKKEN

live-koncerter slået op end tidligere. Og heldigvis er der publikum til dem. De store navne bliver hurtigt udsolgt, mens de mindre artister skal kæmpe lidt mere for at få publikums opmærksomhed. Vi har også fået mange flere kompetente musikere. Så selvom antallet af koncertjobs stiger, er der stadig flere musikere, som skal deles om disse. Og det går undertiden ud over musikernes aflønning. Livemusikken er stadig afhængig af bar driften – og offentlig støtte Selv spillesteder, der spiller for fulde huse det meste af tiden, har en for lille indtjening til at betale omkostningerne. Det gælder også de steder, hvor entréen er så dyr, at publikum har svært ved at få råd til billetten. Billetindtægten dækker stadig ikke, hvad det koster at drive et spillested. Den nærliggende løsning bliver derfor nemt at skære i musikernes honorarer. Så på trods af den øgede publikumstilgang og entreindtægt, er det stadigvæk sådan, at spillestedets mulighed for at lave et spændende program er afhængig af bar indtægten. Og barindtægten er ikke altid proportional med den kunstneriske værdi af det, der forgår på scenen. Så i jo højere grad et spillested satser på smal musik, med et mere begrænset publikum, desto større er sandsynligheden for, at bar indtægten heller ikke kan kompensere for de manglende entreindtægter.

Københavnerne har fået mere livemusik, men er det til tariffen? Der er blevet flere rytmiske koncerter at vælge imellem for københavnerne end for få år tilbage. Det kan bl.a. ses på sider som AOK og Kultunaut, der har flere

Skal den rytmiske livemusik blive ved med leve, udvikle og forny sig, er der brug for tilskud i en eller anden form. Der har vi bl.a. honorarstøtteordningen, men den trænger i høj grad til et ordentligt løft. Salg af flere drinks i baren bør ikke være den eneste vej til at styrke den danske live-scene.


MUSIKKEN har i forbindelse med årets generalforsamling taget en snak med Kasper Ebdrup, som er elev på Rytmisk Musikkonservatorium. Kasper er også medlem af DMF Københavns nye Ungdomsudvalg.

Kasper Ebdrup 28 år Københavner Trommeslager, sanger, musiker Genre: rock/ indie Begyndte uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium i august 2011

Hvordan går det på rytmekons for tiden? Det er spændende og udfordrende at være en del af første årgang på den nye linje, hvor konservatoriet gik fra at være professionsskole til kunstskole. Uddannelsen er nu meget orienteret omkring enkeltstående projekter, hvor der skabes, skrives og komponere. Det stiller nye krav til, hvordan skolens lokaler kan anvendes. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, så vi forhåbentlig kan tilfredsstille de krav, der nu stilles. Lokalerne skal fremover mere opfattes som personlige øvelokaler end undervisningslokaler med standardudstyr. Det er meningen at 5-6 elever skal deles om et lokale, og hver elev kan invitere et af sine bands med indenfor. Lidt ligesom Kunstakademiet, hvor man får sit eget atelier. Vi arbejder også på, at skolen skal være døgnåben – at eleverne i overført betydning skal flytte ud på skolen. Som elev har man tidligere følt sig som gæst på konservatoriet – nu er det nærmere lærerne, der skal komme på besøg. Vores håb er desuden, at vi kan få opbygget to-tre professionelle studier, som eleverne selv kan styre og benytte frit.

de abstrakte opgaver kan godt gøre ondt og være ubehagelige Vi får ingen decideret undervisning som musiklærere, men masser af praktisk undervisningserfaring og -forløb gennem uddannelsen. Generelt er uddannelsen meget procesorienteret, mens de individuelle projekter undervejs er mere produktorienteret. Det er en meget fleksibel uddannelse, der måske aldrig helt skal ’lande’ eller finde en fast form.

Hvordan adskiller Rytmisk Musikkonser vatorium på Holmen sig fra landets øvrige rytmiske konservatorier? Jeg synes man skal arbejde på, at konservatorierne på landsplan skal differentiere sig mere fra hinanden. Er man fx skabende musiker kan København måske være den mest optimale skole. Vil man hellere beskæftige sig med håndværket kan eksempelvis Odense eller Aarhus måske være sagen. Med den nye uddannelsesform er sammensætningen af studerende i København meget anderledes end tidligere årgange både genremæssigt, aldersmæssigt og hvad angår ambitioner hos eleverne. Vi er blevet en slags RUC møder kunstakademiet. Der bliver stillet meget højere krav til kreativiteten, og

Hvordan har musikscenen det i København? Jeg bruger miljøet meget, og der er fx masser af jamsessions, som mange studerende dyrker. Måske sker der ind imellem ligefrem for meget i byen. Det kan sommetider være svært at samle et miljø.

Som musiker har jeg aldrig udviklet mig så meget så meget som de sidste to år. Overordnet er jeg glad for den nye form, men jeg vil gerne have det samme spørgsmål igen om 2 år…

Hvordan fungerer samarbejdet mellem rytmisk og klassisk konservatorium? Der er indimellem projekter på tværs af konservatorierne, men ikke et decideret fortløbende samarbejde på elevplan. Til gengæld er der, med den nye uddannelsesform kommet traditionelt klassiske instrumenter som fx strygere ind på rytmekons. Men i princippet er der er basis for samarbejde mellem rytmisk og klassisk afdeling, fordi projekterne er så frie.

Hvad har du af forventninger til DMF Københav ns ungdomsudvalgs arbejde? Det er vildt fedt at vi er musikere med meget forskellige musikalske baggrunde. Vi arbejder sammen om nogle fælles projekter og det fungerer. Det er vigtigt at lære som ung musiker – ellers kan der nemt opstå barrierer på tværs af genrer. Vi kan lære utroligt meget af hinanden.


Generalforsamling

Musikkorpsene

at presse de aftaler i bund, hvor de mener at kunne have held med det. I dette tilfælde, hvor der på grund af at Musikerne ikke længere ansættes som tjenestemænd, og der derfor skal etableres en ny organisationsaftale, er de fremsatte tilbud om løn og ansættelsesforhold så ringe, at det ligner social dumpning.

Tivoli

Musikhus på Livgardens Kaserne Forsvaret har skulle spare tre milliarder kroner. Det er lykkedes for FMF og DMF at sikre de tre musikkorps, som er tilbage efter tidligere tiders sparerunder, hvor der senest er blevet nedlagt to orkestre. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, og at der er lykkedes skyldes i høj grad en koordineret indsats fra alle – ikke mindst lokalt.

Tivoli har overskud. Så de er formentlig tilfredse med situationen og dermed også de musikalske omvæltninger der er gennemført, og som gik hårdt ud over Tivolis Big Band og Promenadeorkestret sidste år. For nuværende er det ikke klart hvad fremtiden vil bringe. De to orkestre skal spille mere i år end sidste år, men hvad fremtiden præcist vil bringe, er uvist.

Lokalt er der politisk en stor forståelse for de små musikkorps, og deres betydning i lokalsamfundene. Vi er meget tilfredse med denne udvikling og forståelse.

Den Kgl. Livgarde

KMO har i foråret været involveret i argumentationen for et nyt musikhus til musikerne. Det er helt nødvendigt med et nyt musikhus, da arbejdstilsynet af lydmæssige årsager har lukket det lokale, som orkestret brugte. Debatten i lokalbefolkningen har været heftig, men for det meste usaglig. Det har mest lignet en farce, hvor det i en vis grad er lykkedes for beboere i området, at søsætte historien om et kæmpebyggeri inde i Kongens Have. Hvilket ikke alene er ukorrekt, men tillige udtryk for en snæversynet holdning om at beskytte deres egne snævre interesser i byen.

Foreningen af Musikere i Forsvaret har sammen med DMF forsøgt at få forhandlet overenskomst siden 2008. Vi er nu nået til 2013 og ingen af dem er faldet på plads. Det er stærkt kritisabelt. Det er efterhånden meget tydeligt, at den såkaldte Moderniseringsstyrelse på foranledning af Finansministeriet, forsøger 10 ⁄⁄ MUSIKKEN

Helt galt er beboernes holdning til, at andre – herunder musiker og andre københavnere – er inhabile i forhold til projektet, og derfor slet ikke har ret til at udtale sig. KMO håber, at politikerne gennemskuer vrøvleriet og godkender byggeplanerne – indenfor - på Livgardens Kaserne.

Arrangementer og events i DMF København 2012: • • • • • • • • • • • • • •

Karrierekick Akustisk julestue Karriere Coaching Danish Invasion Konservatoriefest Songwriters Summit Copenhagen Songwriter Festival SPOT festival Værktøjskassen Wundergrund Senoirudflugt Skovtur på Bakken Seniorklub m.fl.


DRs ensembler

DR’s ensembler befinder sig fortsat rigtig godt i Koncerthusets flotte rammer i Ørestad. Flere aktuelle analyser har i løbet af det sidste år vist, at billetsalget stiger støt i Koncerthuset. DR’s ensemblechefer arbejder hele tiden med at udvikle nye koncertkoncepter, der appellerer til forskellige målgrupper, herunder børn og unge. DR Big Band DR Big Band har et udemærket samarbejde med DR! DR Big Band Har i den forløbne sæson spillet mere jazzorienteret musik. Noget som orkestret har sat pris på. Der skal ikke herske tvivl om, at hvis DR vil sikre kvaliteten af den opgave, som DR Big Band varetager, vil det være en absolut fordel, hvis DR Big Band fungerede som et fuldtidsorkester - og ikke som nu et orkester ansat halvdelen af året. DR SymfoniOrkestret DR SymfoniOrkestret indledte i sensommeren 2012 det faste samarbejde med den nye chefdirigent, spanske Rafael Frühbeck de Burgos. Han er tydeligvis en stor kapacitet, og med ham i spidsen har orkestret spillet en række succesfulde koncerter. Flere udlandsturnéer med orkestret og Frühbeck de Burgos er også allerede planlagt. Derudover har DR SymfoniOrkestret i årets løb arbejdet med en lang række højtestimerede gæstedirigenter og solister fra ind- og udland. Mange gæstedirigenter og solister har udtrykt stor begejstring for de klanglige og akustiske muligheder i Koncerthusets store sal, Studie 1. Genremæssigt eksperimenterer DR fortsat med brugen af Studie 1. Salen danner løbende ramme om både rytmiske koncerter, verdensmusik, jazz, solorecitals og

kammermusik, hvilket den har vist sig at være særdeles velegnet til. Udenlandske gæstesymfoniorkestre lagde i 2012 også vejen forbi DR Koncerthuset – herunder bl.a. Berlinerfilharmonikerne med den britiske maestro, Simon Rattle, i spidsen. DR UnderholdningsOrkestret Med sin ungarske chefdirigent, Adam Fischer, slår DR UnderholdningsOrkestret sin profil som wienerklassisk specialensemble stadig mere fast. Orkestret er aktuelt i gang med at indspille bl.a. Beethovens symfonier på cd. Sideløbende eksperimenterer musikerne med mange andre musikalske genrer.

Sjællands Symfoniorkester

ledelse gennemgår orkestret fortsat en positiv musikalsk udvikling, der er hørbar ved hver koncert. Samtidig har orkestret succes med nye formidlingsformer, hvor musikerne bl.a. mundtligt præsenterer koncerternes repertoire direkte fra salen. Orkestret befinder sig fortsat godt i de smukke rammer i Musikkonservatoriets Koncertsal. Flere årlige samarbejdsprojekter med de konservatoriestuderende gennemføres med succes her. Orkestrets sommersæson i Tivoli bød i 2012 på koncerter af høj kvalitet og med mange store internationale solister i front. Også den forestående Tivoli-sæson tegner lovende med interessante værker og optrædende på programmet. Herunder en række store internationale sang- og instrumentalsolister.

Det Kongelige Kapel

Orkestrets chef Uffe Savery besluttede allerede ved sin tiltræden i 2010 - i samråd med orkestret – at skifte orkestrets navn til det mere nutidige Copenhagen Phil. I overgangsfasen har orkestret kaldt sig Sjællands Symfoniorkester/ Copenhagen Phil, men fra og med efteråret 2013 er orkesternavnet kun Copenhagen Phil. Heri ligger et ønske hos orkestret og ledelsen om at skærpe profilen og fremstå klarere – også internationalt. Koncertkonceptet 60 Minutes, som blev søsat i 2011, udvikles fortsat - med stor succes, især ift. at tiltrække mange unge publikummer. 60 Minutes-koncerterne er et én time langt musikalsk forløb, hvor gæstesolister - herunder folkemusikere, rytmiske bands m.fl. - har optrådt. Flere af koncerterne har været ”krydret” med visuelle effekter. Orkestret oplever fortsat et generationsskifte. Mange yngre og yderst talentfulde musikere har de seneste år konkurreret sig til de ledige pladser. Under den kinesiske chefdirigent, Lan Shuis,

Det Kongelige Kapel fik i 2012 ny chefdirigent og kunstnerisk rådgiver. Valget faldt på en 55-årige tysker, Michael Boder, der tiltrådte stillingen i juni måned. Boder, der har en baggrund som både opera- og koncertdirigent på de internationale scener, har med stor succes tidligere dirigeret Kapellet. Tilmed fastansatte Det Kongelige Teater i 2012 den tyske operachef, Sven Müller. Oprindeligt var Müller ansat som ensemblechef på Det Kongelige Teater. Han blev konstitueret operachef, da britiske Keith Warner sagde sin stilling op og forlod teatret primo 2012. De store besparelser, som Det Kongelige Teater gennemførte i 2012, har ikke direkte berørt musikerne i Det Kongelige Kapel. Kapellets musikere leverer musikalske præstationer på et meget højt niveau og høstede i 2012 hyppigt store roser og anerkendelse - både i forbindelse med operaforestillinger og symfoniske koncerter. MUSIKKEN ⁄⁄ 11


Generalforsamling

Songwriter Udvalget

Songwriters Summit 2012

Udviklingen i medlemstallet: 1. marts 2008: 2956 1. marts 2009: 2978 1. marts 2010: 2987 1. marts 2011: 2911 1. marts 2012: 2929 1. marts 2013: 2940

Det eneste tiltag der foreløbig er sket i dette udvalg, er nyskabelsen af en ny hjemmeside, som kommer til at ligge på dmfkbh.dk – og selvstændigt kommer den til at hedde: www.cphplayground.com. Formålet med hjemmesiden er at lave et let overblik over de mange ugentlig åbne scener/legepladser for sangskrivere. DMF Københavns Songwriter Udvalg vil nemlig være med til at gøre det nemt at komme ud og få erfaring med at spille og præsentere sine egne komponeret sange. Det skal være nemt at komme ud at spille sine egne sange.

DMF København og DMF Aarhus afholdte den femte spændende co-write tur til Berlin i oktober/november 2012. Det blev til næsten 30 nyskrevne sange og en meget intens proces mellem de seks danske sangskrivere og de fire Berlinbaserede sangskrivere. Faktisk blev der etableret så godt et samarbejde at de to af de Berlin-baserede sangskrivere fra Canada kom til København og Aarhus og spillede koncerter på de københavnske sangskriver-scener. Derudover kom der endda en tredje sangskriver op til DMF Københavns Akustiske Julestue og spillede koncert med co-writes, før der var åben scene. Deltagerne indspillede også en del af de nyskrevne sange, da de var i København på eget initiativ, og dette er nok det element, vi vil prøve at få integreret på Songwriters Summit 2013. Nemlig at få dokumenteret co-write sangene i en bedre kvalitet, således at de måske kan pitches til radio eller være så gode, at de kan blive til en årlig Songwriters Summit CD.

Ungdomsudvalget Efter nogle års stilstand, har bestyrelsen igen etableret et ungdomsudvalg. Der er brug for nye kræfter, som kan se på afdelingen med nye øjne og som samtidig kan fokusere præcist på de behov, som vores unge medlemmer har i dag. Ungdomsudvalget er sprunget ud i følgende opgaver, som er målrettet unge musikere. Med fokus på musiker sundhed har vi startet en lille kampagne, som skal ud på musikskoler, MGK og konservatorier for at gøre unge musikere mere opmærksomme på meget hyppige musikskader.

12 ⁄⁄ MUSIKKEN

Kampagnen udfolder sig som flyers: 5 Gode Råd! til • God Øvning • Forebyggelse af Musikskader • God Monitor lyd Desuden har vi tænkt os at holde en Sensommerfest, hvor der vil være koncerter med unge musikere, masser af 15 minutters Foredrag om alle mulige forhold, som er målrettet de unge musikere. Udvalget består af syv unge musikere fra det lokale københavnermiljø.

Værktøjskassen

Tilbudsrækken Værktøjskassen bød i 2012 på tre forskellige arrangementer målrettet afdelingens medlemmer. I starten af året kunne man ved to velbesøgte aftener blive klogere på de helt særlige forhold omkring A-kasseregler i Øresundsregionen, og DMFs næstformand Erik Damgaard fortalte om de nye efterlønsregler. I oktober måned var det muligt at få et kig bag facaden på GAFFA. Denne Værktøjskasse-aften foregik ude af huset på det toneangivende musikmagasins københavnerredaktion i VEGA. GAFFAs webredaktør gennem 15 år, Ole Rosenstand Svidt, øste ud af erfaringer, gode råd og anekdoter. Han løftede blandt andet sløret for hvad man skal være opmærksom på og hvad man helt sikkert bør undgå hvis man vil igennem nåleøjet til bladet. Og der er kamp om pladserne: GAFFA modtager dagligt 100 henvendelser fra musikere og branchefolk, der ønsker omtale i magasinet og på hjemmesiden – og tallet stiger!


Danish Invasion SIDEN 2008 HAR Københavnsafdelingen sendt optrædende musikere og bands til Berlin i forskellige sammenhænge. Grundlæggende har satsningen handlet om at åbne nye døre og skabe synlighed for musikere med fokus på det internationale marked. Det begyndte med European Club Night på Kulturbrauerei og Ensemble Münchhausen på Den Danske Ambassade i foråret ’08, og siden har afdelingen faciliteret en række koncerter og showcases på bl.a. Popkomm, Berlin Music Week, Copenhagen Calling og European Club Night. Overordnet har DMF Københavns mål været at skabe et stærkt netværk, indhøste brugbare erfaringer og opbygge en brugbar kontaktbase, som medlemmer af afdelingen fortløbende kan nyde godt af. Mange musikere har benyttet muligheden, og erfaringen viser at denne type projekter skaber konkrete karrieremæssige resultater på den lange bane – både for de enkelte bands, men også for fremtidens muligheder for danske musikere i Berlin. I 2012 samarbejdede DMF København og DMF Aarhus med Berlin Music Week om en showcase under overskriften Danish Invasion. Fire talentfulde bands var udpeget til at spille koncert på spillestedet Rosi’s. Undervejs viste både DR og Berlin-radiostationen Fritz interesse for fremstødet med interviews og omtale. Tako Lako, Waldo & Marsha, Schultz and Forever og Boho Dancer var udvalgt ud fra kriterier om at kunne fremvise en eller anden form for ’hul igennem’ på det tyske marked. Samtidig var det i udvælgelsen afgørende at alle bands havde et velfungerende branche-bagland i form af management eller label, som kunne medvirke til at skubbe på og gøre fremstødet til en succes for alle parter. I denne type projekter er det vigtigt for både afdelingerne og de medvirkende musikere, at der skabes positiv omtale både indenlands og på den internationale scene. I lighed med tidligere år viste flere branchefolk interesse for de danske bands, der generelt har en høj stjerne hos Berlins musikelskere. Danish Invasion blev således atter i 2012 et godt udstillingsvindue for de deltagende musikere, der også på tværs af de fire konstellationer fik skabt brugbare kontakter.

Waldo & Marsha

Schultz and Forever

Boho Dancer Tako Lako

MUSIKKEN ⁄⁄ 13


Generalforsamling

Karriere Coaching i DMF København

Karriere

Coaching Giv din karriere et skub i den rigtige retning.

Karriere Coaching ‒ et tilbud, der hjælper dig med at få styr på din karriere. Vores professionelle coaches guider dig gennem en individuel process med kompetent vejledning og konkrete råd, som giver din karriere det nødvendige boost.

Karriere coaching er fortsat et meget benyttet tilbud i afdelingen. Vi har vores to faste coaches, Maiken og Sanne tilknyttet, og medlemmerne bruger dem flittigt. Det har vist sig betydningsfuldt, at afdelingen kan hjælpe vores medlemmer på vej i en ny retning, når de har behov for det.

Karriere Coaching er to sessions á 45 min. med ca. 14 dages mellemrum.

Tilknyttede coaches Maiken Ingvordsen Sanne Damore

Hvor

DMF København; Skt. Hans Torv 26, 1. 2200 København N

PLATFORM – pause og nye planer

Pris pr. person

To sessions á 45 min. koster i alt kr. 300,for medlemmer i DMF København. Tilbuddet gælder kun en gang pr. medlem.

Tilmelding

Ring til Lone på tlf. 35 240 270. www.dmfkbh.dk

KARRIEREKICK

Den økonomiske situation i afdelingen har bevirket, at vi i 2012 ikke afholdt de populære PLATFORM-arrangementer med aktuelle faglige og musikalske inputs. Vi satser dog på at være på banen i 2013 med mindst ét nyt PLATFORM-arrangement. Følg med i MUSIKKEN, på DMF Københavns hjemmeside og i vores elektroniske nyhedsbrev for nærmere info. 14 ⁄⁄ MUSIKKEN

Karrierekick er et af de skarpeste tilbud vi har til dig i Københavns afdelingen. Vi gennemførte Karrierekick to gange i 2012, og der var rigtig mange medlemmer, som kom forbi for at benytte de forskellige tilbud. Det er altid nogle meget travle dage, for vi har åbent fra kl. 9. morgen til kl. 21. aften og de mere end 150 medlemmer, som får boosted deres karriere, skaber en hektisk og god stemning overalt i huset. Der er rigtig mange, som får taget bandfotos, men de mange foredrag med forskellige vinkler på en aktiv karriere, er også meget populære. Læg dertil hyggen og vi har skabt en meget hektisk dag. Karrierekick er dermed blevet en hjørnesten i afdelingens tilbud til medlemmerne.


Skovture

Studie og Ferie

Valg i DMF København Ad dagsordenens pkt. 5

BESTYRELSEN:

Årets seniorskovture gik til Revymuseet på Frederiksberg i juni, og den store skovtur i august gik til Den hvide Hest på Bakken. På Revymuseet gav Mogens Landsvig en kort introduktion og derefter fik vi et grundigt indblik i dansk underholdning fra revyens begyndelse på Casinoteatret i København i 1850 og frem til i dag. Derefter fortsatte vi over på den anden side af vejen på Alléenberg (i folkemunde kaldet ”Psykopaten”), som holdt særåbnet for vores skyld. De serverede en fremragende frokost. Efter frokosten holdt Allan Mylius Thomsen et Foredrag om Frederiksberg som underholdningscenter siden 1700 tallet, et meget underholdene foredrag med masser af anekdoter. Afdelingens anden skovtur gik vanen tro til Den Hvide Hest på Bakken. Denne gang blev musikken varetaget på kompetent vis af de herrer Henrik Bolberg, Olivier Antunes, Thomas Fonnesbæk og Karsten Bagge, som spillede kendte sange fra både den danske og store amerikanske sangbog. Alt i alt en vellykket skovtur og en tradition, som vi fortsætter med.

Berlin Afdelingens to lejligheder er en stor succes. Berlin er fortsat en meget billig by at besøge, og der sker hele tiden noget spændende. Medlemmerne er meget glade for lejligheden og det hyggelige kvarter, og efter at vi har fået købt to cykler, er det blevet nemt at køre rundt og opleve lokalområdet. Vores Caretaker, Rikke, er til stor hjælp for vores medlemmer, når de engang imellem har problemer. Investeringen er fortsat meget positiv, hvilket er med til at konsolidere afdelingen.

Formand: Michael Justesen (på valg) Næstformand: Per Lund Madsen Medlemmer: Kasper Wagner (på valg) Christine Christiansen (på valg) Morten Højring (på valg) Tine Frederiksen Henrik Jansberg Kaspar Parby Vig Sune Wedam Suppleanter: Ketil Duckert (på valg) Marie Helene Bessesen (på valg) Benjamin Aggerbeck Woll (på valg) Rasmus Zeeberg (på valg)

Ad dagsordenens pkt. 6

Revisorer: Martin Cholewa John Jacobsen Suppleanter: Russel Itani Carsten Smith-Nielsen

(på valg)

(på valg)

Ad dagsordenens pkt. 7

UNDERSTØTTELSESSAMFUNDETS BESTYRELSE:

Citronhuset Vi lejer Citronhuset i Spanien sammen med Århus afdeling. Beliggenheden er pragtfuld, og der er mange, som benytter sig af muligheden for en hyggelig og intim ferie oppe i bjergene. Der er rig mulighed for at bade i Middelhavet, køre mountainbike eller vandre på de mange skovstier. Endelig, kan man jo også bare nyde en aperitif på en af de lokale tapasbarer.

Formand: Åge Bonde-Larsen Kasserer: Benny Rosenfeld Medlemmer: Gunnar Kirkeby Teddy Andersen Jerry Kurt Jensen Suppleant: Kurt Sømer

(på valg) ( på valg) ( på valg)

MUSIKKEN ⁄⁄ 15


SONGWRITERS SUMMIT 2013 Prenzlauer Berg · Berlin · 28. okt. - 3. nov. 2013

Tilmeld dig sangskriverworkshoppen Songwriters Summit 2013, og oplev en uge i Berlin med co-writes, showcases og internationalt netværk. Songwriters Summit 2013 arrangeres som et samarbejde mellem DMF København og DMF Aarhus. Seks danske og fire berlinske sangskrivere deltager i workshoppen med den erfarne sangskriver Benjamin Aggerbæk som koordinator og projektafvikler. Tid Uge 44 fra d. 28. oktober-3. november 2013. Sted DMF Københavns lejlighed i Prenzlauer Berg, Berlin.

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde:

Der er plads til i alt fire medlemmer fra DMF København og to medlemmer fra DMF Aarhus. Det er et krav at du har erfaring med at skrive sange på engelsk Deltagerbetalingen er kr. 1.500,- for hele workshoppen inkl. transport og forplejning.

• Link til hjemmeside med musikeksempler eller musikprofil • Kort samt lang pressetekst på engelsk • Pressefoto i høj opløsning • Kort begrundelse for ansøgning samt beskrivelse af hidtidige sangskrivervirke (max en halv A4 side).

Ansøgningen skal sendes til Mads Mazanti på maz@dmf.dk senest mandag d. 24. juni kl. 12:00. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mads på mail eller tlf. 35 240 270. Du kan læse mere om Songwriters Summit på songwriterssummit.dk. Tjek os på Facebook. 16 ⁄⁄ MUSIKKEN


Periodens jubilarer Følgende medlemmer har haft jubilæum i perioden 6/5 2012 - 5/5 2013

25 ÅRS JUBILÆUM: 22.05.2012 01.06.2012 01.07.2012 01.08.2012 01.10.2012 08.10.2012 01.11.2012 01.12.2012 01.02.2013 01.03.2013 01.04.2013 01.05.2013 40 ÅRS JUBILÆUM: 01.06.2012 01.07.2012 01.08.2012

Christen Stubbe Teglbjærg Lars Fischermann Helle Hansen Anders Mogensen Søren Graversen Thomas Fog Tomas Franck Niels Christian Balle Thomas Darelius Solvejg Rechnagel Tine Damsgaard-Sørensen Morten Buchholtz Thomas Pakula Andersen Aksel Kaae Trige Eric Beselin Jens Krøyer Charlotte Halberg Bodil Kuhlmann Per Ola Friman Lis Hedegren Lars Nagel Albertsen Stig Jørgensen Palle Windfeldt Claus Fossing Emil de Waal Niels Pedersen Lotte Anker Larsen Benita Haastrup Morten Wedendahl Henry Ayi Solomon Ole Hansson Jens Elbøl Nielsen Ingrid Bischoff Flemming Lave

01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012 01.12.2012 01.01.2013 01.03.2013 01.04.2013 01.05.2013

Søren Kaas Claesson Bjarne Kundby Nielsen Birger Sulsbrück Tove Flensborg Wladislaw Marchwinski Ole Berg Nielsen Carlo Hass Morten Zeuthen Ancher Grøn Nina Haldor Hansen Per Nørby Hansen Sonja Gislinge Carl-Otto Andersen Vincent Nilsson

50 ÅRS JUBILÆUM: 01.06.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013

Per Mendel Stern Flemming Madsen Curt Pedersen Svend Aage Mott

60 ÅRS JUBILÆUM: 02.02.2013 Jørgen Rudolf Jensen 15.04.2013 John Lind 65 ÅRS JUBILÆUM: 01.07.2012 Jens Erik Jensen 06.08.2012 Mogens Lüdolph 70 ÅRS JUBILÆUM: 21.10.2012 Hans Goetz 13.04.2013 Poul Chr. Leerhøj 75 ÅRS JUBILÆUM: 15.07.2012 Erik Bever 01.01.2013 Max Leth

MUSIKKEN ⁄⁄ 17


Ad dagsordenens pkt. 3: Uddrag af regnskabet for 2012. Komplet regnskab kan erhverves ved henvendelse til afdelingen, eller ved fremmøde på generalforsamlingen.

18 ⁄⁄ MUSIKKEN


MUSIKKEN ⁄⁄ 19

Årets resultat udgør et overskud på kr. 166.107. Egenkapitalen er steget med kr. 418.403 og udgør pr. 31.12. 2012 kr. 8.962.060. En del af denne stigning skyldes dog en kursregulering af værdipapirerne på kr. 499.939. Til trods for nedenstående økonomiske tilpasninger, har DMF København gennemført flere aktiviteter og medlemsarrangementer i 2012, så de egentlige besparelser skal findes i personale- og administrationsomkostninger. Det er fortsat muligt at fortsætte en aktiv karrierefremmende linje overfor medlemmerne, samtidig med at vi fortsat afbalancerer afdelingens udgifter med henblik på at skabe stabilitet.

Udviklingen i regnskabsåret og den fremtidige udvikling Som lovet ved sidste års Generalforsamling, har vi nu balanceret udgifterne i forhold til indtægterne. Det er sket med henblik på at få en mere langsigtet og ensartet drift af afdelingen hvor der er økonomiske udfordringer. Det er fortsat vanskeligt, at bevare et stabilt indtægtsniveau, når kontingenter og renteniveau, ikke er forudsigelige. De midler KMO tildeles fra Gramex er vigende, og vil på grund af færre udgivelser også være det fremover. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse udgiftssiden til de økonomiske omstændigheder, hvilket slår igennem indeværende regnskabsår, der derfor udgør et mindre overskud. Overskuddet er dermed med til at inflationssikre formuen og formuens afkast.

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af afdelingens økonomi og årets resultat fremgår af årsrapporten og denne beretning.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Der er ikke efter udgangen af regnskabsårets indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Resultatet forventes at være stabilt i 2013 Med den forudsætning, at medlemstallet ikke falder, forventer bestyrelsen et stabilt resultat i 2013. DMF København er landets største afdeling, og vi har en stor forpligtigelse i forhold til at løfte udviklingen af Dansk Musiker Forbund ind i fremtiden. Afdelingen skal derfor fortsat være parat til at gå forrest og hjælpe medlemmerne på vej med deres karriere.

De finansielle indtægter er på niveau med sidste år og fortsat begrænset af konjekturerne.

KMOs anpartsselskab, DMA ApS har fortsat intensiveret aktiviteten, og det har skabt en øget positiv omsætningen. Selskabet afslutter derfor året med et positivt resultat på kr. 64.474.

Årets resultat forklares hovedsageligt i følgende forhold Personaleomkostningerne er kommet under kontrol, og de fremtidige rammer er i vid udstrækning fastlagt. Administrations- og kontorholdsomkostningerne er formindsket. Det skyldes dels tilbageholdenhed, samt større besparelser på juridisk assistance. Foreningsaktiviteterne er til trods for økonomisk tilbageholdenhed, på niveau med sidste års forbrug. Udgifterne til bladet Musikken er steget en smule hvilket bl.a. skyldes øget portoudgifter. Grafisk værksted er mindre end sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes færre omkostninger.


Ad dagsordenens pkt. 3: Uddrag af regnskabet for 2012. Komplet regnskab kan erhverves ved henvendelse til afdelingen, eller ved fremmøde på generalforsamlingen.

20 ⁄⁄ MUSIKKEN


MUSIKKEN ⁄⁄ 21


22 ⁄⁄ MUSIKKEN

• • • • • • • • •

Kaptajn P. F. Ververs legat Direktør Thrane & hustrus legat Fru Bolette Pedersens legat Henriques legat Launy Grøndahls legat L. P. Hansens legat Direktør Aage Zimmermanns legat Svend Holsts legat Ketty og Kai Konsteds legat

Understøttelsessamfundets midler kommer udover de i revisionspåtegningen nævnte legater fra følgende legater:

Understøttelsessamfundet

Ad dagsordenens pkt. 3: Uddrag af regnskabet for 2012. Komplet regnskab kan erhverves ved henvendelse til afdelingen, eller ved fremmøde på generalforsamlingen.


Karrierekick Giv din musikerkarriere et spark i den rigtige retning

* * * * * * * * * *

KLIK!-FOTOSESSIONS DESIGN COACHING MARKEDSFØRING FOR 0 KR. START DIT EGET FIRMA FUNDRAISING UDGIV DIN EGEN CD LYN-SKATTESESSIONS SNAK MED GATEWAY MUSIC KONTRAKTRÅDGIVNING MØD DIN AFDELING

ag On sd il r p a . d . 24 21 l i t 9 f ra k l

Tilmelding på kbh@dmf.dk. KARRIEREKICK er gratis for medlemmer af DMF København. Mere info på dmfkbh.dk


ID-nr. 46664

Vi har det hele - og lidt til! Læs mere på www.dmfkbh.dk

Modtager:

Afsender:

Grafisk værksted Superfede events Citronhuset i Spanien Lejlighed i Berlin Karriere coaching Mobilstudie Medlemsblad Senior events

DANSK MUSIKER FORBUND KØBENHAVN

Medlemstilbud

MUSIKKEN særnummer 2013  

DMF Københavns årsberetning 2012 udsendt i forbindelse med generalforsamling 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you