MUSIKKEN #3 2018

Page 26

fordi man fralægger sig det tunge ansvar, der hedder: Nu skal jeg spille og krænge mine inderste følelser ud for jer - og så vil jeg gerne have jer til at blive bevæget. Sådan fungerer det ikke. Publikum bliver derimod bevægede, når de oplever, at man er oprigtigt til stede, men ikke prøver at kontrollere begivenhederne. Bjarke Falgren er enig: - Når man som musiker tør tro på, at det er i orden bare at lade musikken flyde igennem sig, kan der opstå nogle meget smukke øjeblikke. - Der er ingen tvivl om, at en fuldendt improvisation er en komposition i sig selv, fortsætter Kraglund. - Når man stiller sig selv til rådighed for nuet, skal man have forberedt sig grundigt ved at være hjemme på sit instrument og have arbejdet i dybden med sine virkemidler - ligesom en dygtig kok skal kende alle smagsnuancer for at kunne sammensætte den helt rigtige umamismag på det rette tidspunkt. Men det er en væsentlig pointe, at musikeren skal være i stand til at smage på den nye musik, samtidig med at han spiller den. Musikere, der lige er begyndt at improvisere, lægger ofte ud med at spille en fantastisk fed frase, men glemmer at smage på denne indledende frase. Dermed får de svært ved at brygge videre på den historie, de er ved at skabe - og resten af soloen bliver et forsøg på at redde, hvad reddes kan.

Bevar den røde tråd i improvisationen - En god improvisator befinder sig i fortid, nutid og fremtid på samme tid - det er nødvendigt for at kunne skabe sammenhæng i det, man spiller, bemærker Falgren. - Man må være klar over, hvad der gik forud i forløbet, men samtidig må man have en fornemmelse af, hvilken vej man skal fremefter. Man må være fuldstændig fokuseret på dét, der sker her og nu. Men samtidig må man have ørneblikket og være den, der svæver hen over det hele og overskuer hele forløbet, så det giver mening. For man skaber selv dramaturgien. - Det kan være svært at huske, hvad man lige har spillet. Så vi præsenterer tit vores improelever for en grundlæggende og fed øvelse i at træne sin huskeevne, nemlig at gentage det, man lige har spillet. Hvis du kan gentage dine fraser, har du et godt udgangspunkt for at lave vedkommende improvisationer, fordi du bliver god til at bevare den røde tråd. I denne øvelse bliver du derfor nødt til at holde kompleksiteten på et niveau, hvor du ikke mister orienteringen i frasen. Jo længere stræk, du rent faktisk kan gentage, des bedre er du klædt på. Denne øvelse styrker dine sanser, så du bliver bedre til at mærke efter og smage på, hvad du egentlig spiller, når du improviserer, fortæller Bjarke Falgren. Læs en længere version af artiklen på dmfkbh.squarespace.com

Fakta

ImproStrings ImproStrings tilbyder efteruddannelse til violinister, bratschister og cellister som ønsker at udforske sig selv og deres instrument gennem improvisation. Bjarke Falgren og Alexander Kraglund indledte samarbejdet omkring ImproStrings i starten af 2017 og afholdt samme år det første sommerstævne på Rønnebæksholm. Udover sommerstævnet har ImproStrings udbudt og afviklet vinterseminar på forskellige musikskoler med temaet ”Improvisation i strygersammenspil og holdundervisning.” I dette efterår er Bjarke Falgren og Alexander Kraglund på vegne af JazzDanmark ude med projektet ’JazzStrings’, som henvender sig til unge strygere på talentlinjeniveau. Sommerstævnet på Rønnebæksholm 2019 ligger fra d. 6. – 8. august og kan findes i Artlab’s efteruddannelseskatalog.

Foto: ImproStrings


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.