Page 3

***

DMFkb

DMFkb

AFDELINGEN INFORMERER

*** AFDELINGEN INFORMERER

Af Lone Laursen · Fotos af Mads Mazanti

Afdelingens

Julestue

Glögg, chili con carne og skøn musik. Tak til Berlin-holdet: Rasmus Nelausen, Molly Koppel og Stine Klingsten. Og til Trio Klezmer: Channe Nussbaum (sang), Mette Schmidl (violin), Øyvind Ougaard (harmonika) for den gode atmosfære.

Det er blevet tid til DMF Københavns Generalforsamling Søndag den 7. maj 2017, kl. 15:00 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed 3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12) Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14) 6. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17) 7. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer 8. Eventuelt Særlig invitation, beretning og regnskab udsendes særskilt senest den 23. april 2017.

Forslag, der ønskes behandlet på DMF Københavns generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 3. april kl. 12:00.

Ad. dagsordenens punkt 5:

Forslag bedes indsendt eller afleveret til:

Bestyrelsesmedlemmer:

DMF København Sankt Hans Torv 26, 1. 2200 København N

Mail: kbh@dmf.dk Se også www.dmfkbh.dk

På valg: Formand, Michael Justesen – modtager genvalg

Benjamin Aggerbæk – modtager genvalg Carsten Smith-Nielsen – modtager genvalg Sara Nigard Rosendal – modtager genvalg

Suppleanter: Henrik Jansberg – modtager genvalg Kaspar Parby Vig – modtager genvalg Anne Eltard – modtager genvalg Maia Jochimsen – modtager IKKE genvalg

MUSIKKEN ⁄⁄ 5

Musikken 1.17