Page 23

DMFkb

DET SKÆVE HJØRNE

***

Noget om musik af JJ · Illustration af JJ

Frederiksberg Bogtrykkeri

Koloratur Da man i slutningen af det 16. århundrede gjorde de første operaforsøg i Firenze, var det for at fokusere på teksten. Den skulle forstås og være det bærende element. Denne meget strenge tilgang blev dog hurtigt blødt op, især da Monteverdi i Mantua også tilførte strofiske sange, i hvilke tekst og melodi var mere ligestillede. Alligevel fik de tidlige operaforsøg en overraskende og stadig mærkbar indflydelse på sangteknikken.

 I Firenze i år 1600 skulle den berømte sopran Maria Sanciella synge Euridices parti ved uropførelsen af Caccinis opera af samme navn. Den blev opført i Pitti Paladset, som ligger nær Arno floden. Tykke mure og vand giver kølighed - og sommetider kan det også være koldt med lidt træk inden for murerne. Maria Sanciella var under stemmeopvarmningen ifør t sit sceniske udstyr, en let og løsthængende kjole. Men aftenens lette

44 ⁄⁄ MUSIKKEN

vind var kold, og det var nok årsagen til aftenens helt store musikalske nyhed; en begivenhed, der for altid flyttede grænsen for det teknisk opnåelige.

 Caccinis musikalske tekstbehandling fulgte princippet om, at tekstudtalen skal afspejles i melodien, eller med andre ord en stram håndtering af det sanglige udtryk. Men publikum fik en helt uventet variation i stil.
Allerede i 1. akts første scene synger Euridice “In mille guise e mille” (i tusind forklædninger, red.) og halvvejs i forløbet fik hun hikke! Hendes stemmeleje fløj til vejrs med et højlydt gisp. For at redde situationen fortsatte hun tilsyneladende uanfægtet med hurtige skalapassager til der, hvor hun rettelig burde være. Men hikken blev ved, og hele nummeret blev et væld af hurtige passager ind og ud mellem hinanden, indtil nummeret endeligt kunne afsluttes. Publikum var begejstrede. Hvilken mageløs vir tuositet.

Stilen blev efterlignet og spredte sig hurtigt. Endog blev undervisning i teknikken almindelig. Sangteknikken “singhiozzare” er direkte udledt af ordet hikke. Med tiden fik stilen sit eget navn: koloratur arie.

GREAT CHINA 大中国

LIVECOOKING SUPPE, GRILL, WOK & DESSERT

’s F M r D e e All emm at b dl a e r i m 0% s! 2 får hos o

Du får 20 % rabat på hele regningen. Oplys koden ’DMF KBH 888’ ved bestilling.

Telefon 33 14 63 20 · Stormgade 35 · 1555 København V www.greatchina.dk · www.facebook.com/greatchina MUSIKKEN ⁄⁄ 45

Musikken 1.17  
Musikken 1.17