Page 1

DMF Fyns Stift bestyrelsesmøde.    Dato: 01‐10‐2007  Sted:  Yvonne Mølgaard  Deltagere:  Hans Henrik Bak Pedersen  Morten Jonassen  Tommy Nielsen  Yvonne Mølgaard  Henrik Troelsen    Dagsorden:  1. Godkendelse af dagsorden  2. Godkendelse af sidste referat.  3. Regnskab samt udbetaling af div. Udlæg  4. Evaluering af overståede arrangementer               4.1 Kinoorgeltur 20.August               4.2 klubaften  3. September  5.    Kommende arrangementer:               5.1 Klubaften/julehygge 19. November               5.2 Yvonne Grill 50 år  3. December  6.   TU Kobæk orientering  7.    Generalforsamling 2008           Sted, tidspunkt, mad, priser, indbydelse, musik, genopstill.  8.  Indskudsbeviser Bred Kulturhus  9.  Klik 07           Sted, tid, mad, betaling  10. Arrangementer i 08, ture, klubaftener.  11.  Hjemmeside  12.  Akkord   13.  Næste møde  14.  Evt.    1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden blev godkendt  2. Godkendelse af sidste referat  Sidste referat blev godkendt 


3. Regnskab samt udbetaling af diverse udlæg  Regnskab fremlagt og udlæg udbetalt.  4. Evaluering af overståede arrangementer   4.1 Kinoorgeltur 20.August Interessant og undeholdende tur. 18 tilmeldte.  4.2 klubaften  3. September  Rigtig god demo af Fohhn højtalere og forskellige mikrofoner, trods  den hurtige ændring af programmet. Aftenens musiker var på programmet for første gang, og  Heinz Mario underholdt med baggrundshistorie og uddrag af repetoiret.  5. Kommende arrangementer  5.1 Klubaften/julehygge 19. November  HHBP sørger for gløg, æbleskiver og kaffe  TN sørger for øl og vand  MJ demonsterer Yamaha D‐deck  Aftenens musiker er også MJ  5.2 Yvonne Grill 50 år  3. December  Vi mailer sammen senere.  6. TU Kobæk orientering  HHBP og YM fortæller om markedsføring og branding, ved en kommende klubaften.  7. Generalforsamling 2008           Sted, tidspunkt, mad, priser, indbydelse, musik, genopstill.  HT har modtaget bekræftelse fra Skovby forsamlingshus. Kontakter huset vedr. detaljer.  TN udsender indbydelser.  TN trykker slagsangen  På Valg:  Søren Faarborg  Tommy Nielsen  1. Sup. Morten Jonassen  2. Sup. Helge Nielsen  Kontingent niveau, HHBP tjekker landsgennemsnittet, og vi tager den over mail.  Mail‐/Web baseret Akkord, SF formulerer forslag?  8. Indskudsbeviser Bred Kulturhus  Formatet er A4 liggende. Forslag og udkast er velkomne.  9. Klik 07           Sted, tid, mad, betaling  31. Oktober kl. 09:00 – 18:00 på Lilleskov Teglværk. 6 tilmeldinger. Betaling på stedet.  HHBP sørger for morgenmad og frokost til fotograf og stylist.  10. Arrangementer i 08, ture, klubaftener.  Udsat til best. møde i januar. 


11. Hjemmeside SF på ferie.   Bent Kristensen fremlagde oplæg til modernisering af hjemmesiden. Hjemmeside design tages op i  foråret.  12. Akkord  SF på ferie  13. Næste møde  Hos Morten mandag d. 7. januar  14. Eventuelt  DMF nytårskur bliver i Odense Kongrescenter d. 20. Januar 2008        Ref. Tommy Nielsen 08‐10‐07 

best20071001  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Sidste referat blev godkendt Dagsorden: Sted: Yvonne Mø...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you