Page 1

DMF Fyns Stift bestyrelsesmøde.    Dato: 7‐8‐07    Sted:  Søren Faaborg    Deltagere:  Hans Henrik Bak Pedersen  Morten Jonassen  Tommy Nielsen  Yvonne Mølgaard  Henrik Troelsen  Søren  Faaborg      Dagsorden:    1.  2.  3.  4.                                5.                                                              6.     7.  8.  9.  10.  11.  12.                 

Godkendelse af dagsorden  Godkendelse af sidste referat.  Regnskab samt udbetaling af div. Udlæg  Evaluering af overståede arrangementer  4.1 Teddys fødselsdag   10.07  4.2 Kongens Have   26.07  Kommende arrangementer:  5.1 Arrangement 20. August  5.2 Klubaften  3. September  5.3 Klubaften 19. November  5.4 Klik 07  TU Kobæk    Generalforsamling 2008  Indskudsbeviser Bred Kulturhus   Hjemmeside   Akkord    Næste møde   Evt. 


1.

2.

3.

4.

5.

Godkendelse af dagsorden  Dagsorden blev godkendt    Godkendelse af sidste referat  Sidste referat blev godkendt    Regnskab samt udbetaling af diverse udlæg  Regnskab fremlagt og udlæg udbetalt.    Evaluering af overståede arrangementer  4.1 Glad for at vi kom.  4.2 Ca. 20 deltagere. Dårligt vejr, men ellers godt arrangement.    Kommende arrangementer  5.1 20. august: tur til Anton Stormlund.  Indtil videre ca. 5 tilmeldte.  Hans Henrik har styr på det.  5.2 3. september: vi satser på, at Lionstracs demoen holder – ellers laver vi om.  Tommy, Yvonne og Sørens højttalere er back up.  Hvis der er ”Aftenens musiker” der melder sig er det godt – ellers starter AM i november.  5.3 19. november: Morten er klar med D‐Deck. Gløgg og æbleskiver.  5.4 KLIK 07: Datoerne ligger endnu ikke fast. Afholdes evt. på Lilleskov Teglværk. 

6. TU Kobæk  Introdagen 20‐8 kan vi ikke deltage i, da det ligger samme dag som et af vores arrangementer.  Hans Henrik og Yvonne deltager i Kobæk.    7. Generalforsamling 2008  Henrik forsker ‐ og har mandat til at sige ”ja tak” ‐ videre i Skovby Forsamlingshus. Ca. kr. 200,‐ pr.  kuvert.  Underholdningen under middagen er droppet.  Vi skal have på plads om folk genopstiller på næste best. møde.    8. Indskudsbeviser Bred Kulturhus  Vi skal sende logo til Bred Kulturhus. Vi kigger på de andre i Bred og tænker i ideer.    9. Hjemmesiden  Intet nyt.    10. Akkorden  Er på vej ud. Forsinket pga. ferie på trykkeriet.     


11. Næste møde  1. oktober hos Yvonne. Vi skal have hotdogs!  Bent holder oplæg om ændringer på vores hjemmesider    12. Eventuelt  Mulige fremtidige arrangementer: bestyrelsens højttaler demo, lys          Referat: Søren Faarborg 7‐8‐07 

best20070807  

DMF Fyns Stift bestyrelsesmøde. Dagsorden: Sted: Søren Faaborg Dato: 7‐8‐07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you