Page 1

DMF Fyns Stift bestyrelsesmøde.    Dato: 19‐6‐2007  Sted:  Henrik Troelsen  Deltagere:  Hans Henrik Bak Pedersen  Morten Jonassen  Tommy Nielsen  Yvonne Mølgaard  Henrik Troelsen  Søren  Faarborg    Dagsorden:  1. Godkendelse af dagsorden  2. Godkendelse af sidste referat.  3. Regnskab samt udbetaling af div. Udlæg  4. Evaluering af overståede arrangementer               4.1 Klubaften 14.Maj.               4.2 Egeskovtur  3. juni  5.    Kommende arrangementer:               5.1 Arrangement 20. August               5.2 Klubaften  3. September               5.3 Arrangement 8. Oktober               5.4 Klubaften 19. November               5.5 60 Fødselsdag Teddy Nydam 10. Juli.               5.6 Kongens Have 26‐7‐07  6.   TM Kobæk (referat)  7.    Regionssamarbejde (referat)  8.    Festmusikudvalg (referat)  9.    Generalforsamling 2008  10.  Indskudsbeviser Bred Kulturhus  11.  Musisk talentudvikling  12.  Klik 07  13.  Hjemmeside  14.  Akkord   15.  Næste møde  16.  Evt.   


1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden blev godkendt  2. Godkendelse af sidste referat  Sidste referat blev godkendt  3. Regnskab samt udbetaling af diverse udlæg  Regnskab fremlagt og udlæg udbetalt.  4. Evaluering af overståede arrangementer  4.1  Klubaften 14‐5‐07. Fin aften.  4.2 Egeskov 3‐6‐07.  Få tilmeldte, men de der var der, nød det meget.  5. Kommende arrangementer  5.1  Arrangement 20. august – tur til Anton Stormlund, Vejle. Gamle orgler.  Max. 30 personer.  17.30 Vissenbjerg (p‐pladsen ved motorvejen)  18.00 Mad på Heise Kro  19.30 ‐ 21.30 orgeldims  HHBP kontakter kroen og bus.  Kr. 150,‐ pr. deltager.  5.2  Klubaften 3‐9‐07 – Demo af Lionstracs Mediastation v/ Lars Plovman.  Yvonne kontakter Lars.  HHBP sørger for vingave til Lars og ostemadder  Tommy klarer drikkevarer.  5.3  Arrangement 8‐10‐07 – slettet indtil videre.  5.4  Klubaften 19‐11‐07 – gløgg og æbleskiver. Morten viser Yamaha D‐Deck.  5.5  Teddy Nydam 10‐7‐07 – vi mailer sammen senere.  5.6  Ekstra 26‐7‐07 – torsdagskoncert i Kongens Have. HT skriver og sender seddel.  6. TM Kobæk  HHBP fortalte kort – mailer referat senere.  7. Regionssamarbejdet  Mødet efter Kobæk blev aflyst.  8. Festmusikerudvalget  Søren orienterede om DMF Nytårskur.  9. Generalforsamling 2008  Musikken er bestilt.  Morten kontakter Hjallese forsamlingshus igen, og siger ja tak, hvis det stadig er ledigt.  Yvonne kontakter ang. underholdning under middagen.  10. Indskudsbevis Bred Kulturhus  Vi køber et indskudsbevis til kr. 1000,‐ 


11. Musisk talentudvikling  Vi siger nej tak.  12. Klik 07  Finder sted i uge 40 og 44 – vi foreslår torsdag d. 4‐10.  Pris pr afdeling: kr. 2000,‐  Max. 7 deltagere, der hver betaler kr. 200,‐  13. Hjemmeside  HHBP anbefaler vores hjemmesider til andre musikere.  Bent Kristensen kommer med gode ideer på best. mødet i oktober.  14. Akkorden  Fortsætter som hidtil. Spørgsmålet om at gøre Akkorden webbaseret tages op på GF 2008.  Akkorden udkommer ca. 1. august.  15. Næste møde  Hos Søren tirsdag d. 7. August  16. Eventuelt  HHBP foreslår Artlab et kursus om at agere på scenen.  Vi indfører ”aftenens medlem” ‐ et af vores medlemmer spiller på klubaftenerne, ca. 30 min efter  kaffen.        Ref. Søren Faarborg 20‐6‐07 

best20070619  

DMF Fyns Stift bestyrelsesmøde. Dagsorden: Sted: Henrik Troelsen Deltagere: Dato: 19‐6‐2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you