Basunen 2013 nr. 2

Page 1

basunen • juni 2013

1


2

basunen • juni 2013


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Scanlife

Forside Carsten Knudsen Foto: Henrik Bruun Jensen

www.basunen.dk

INDHOLD Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben Carsten Knudsen CD-udgivelser Suns of Satan Glomus Camp 2013 Gearkassen Rockbutikken Viborg En aften med Marco Mendoza Ivar Sørensen med flyglet i centrum Studietur til Guinea i Afrika EarMaster - de førende i ørerne Songwriters Summit 2013 Boliger til musikere Chili og Chill Out Citronhuset

04 05 06 08 10 11 11 12 14 16 18 21 22 25 26 28 30 32 33 34 34

06 12 26

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sept. 2013. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Carsten Knudsen • FOTO Henrik Bruun Jensen

basunen • juni 2013

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf: 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

NYT fra

Aarhus bestyrelsen Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus Chili & Chill Out Den 9. april afviklede vi Chili & Chill Out arrangementet med Promus og Atlas som fysiske rammer om arrangementet. Det var årets største arrangement, og med 11 oplægsholdere og et musikpanel bestående af 15 fagfolk med hver deres ekspertise, blev det et tilløbsstykke. Der var omkring 200 – 250 mennesker til de mange tilbud. Mange var der det meste af dagen. Generalforsamlingen Vi fik afviklet generalforsamlingen på Godsbanen. Der var ikke mange deltagere fra medlemsskaren, hvilket kun kan beklages. Men det blev alligevel en udmærket generalforsamling. Rammerne på Godsbanen var i orden og stemningen blandt deltagerne var god og helt sikkert godt hjulpet af Claude Chichon og Niels Mathiasen, der underholdt med fransk repertoire tilsat lidt jazzfornemmelse. De bestyrelsesmedlemmer der genopstillede i 2013, blev genvalgt. Det fulde referat fra generalforsamlingen kan findes på Musikerens hjemmeside – musikeren.dk, eller læs: dmf-aarhus.dk/ wordpress/?p=2114 Strejke i folkeskolen Flere af vores medlemmer var berørt af den månedslange konflikt eller lockout i folkeskolen. De brugte os for at få at vide hvordan de var stillet og hvordan de skulle forholde sig til lockouten. Temaaften Vi afholdt Line Array arrangementet på Pigernes Kro i Onsild her i starten af majmåned. Ca. 40 mennesker fandt op til arrangementet, der denne gang lidt ekstraordinært var placeret i Onsild ved Hobro. Fin aften med et brugbart indhold og optimale rammer om arrangementet. Temaaftenudvalget har holdt møde og aftalt efterårets arrangementer. Næste gang afholder vi det i Juhl Sørensens nye forretning i Egå. Aftenen bliver med Stan Urban (læs mere side 11), der fortæller, spiller og giver nogen

fiduser til Rock ’N’ Roll musikkens hemmeligheder. Der bliver også mulighed for at se butikkens mange flygler m.m.. SPOT Vi deltog som sædvanlig i Spot festivalen. Vi var også på GymnasieSpot, der denne gang blev afviklet på Atlas. DMF var sponsor og i dommerpanelet på arrangementet. HB & FU møder m.m. Der har siden sidst været 4 FU møde dage, 2 HB-møde dage, 1 mødedag i kursusudvalget. Grundet forbundet ikke har nogen direktør i øjeblikket har forbundets næstformand og denne artikels forfatter fået til opgave at følge forbundets budgetter og regnskab meget nøje. Denne opgave har afstedkommet bl.a. 1 ekstra mødedag. Ellers har emnerne været diskussion om lærerkonflikten, og snakken om undervisningsreformen og heldagsskolen, aktivitetstimer m.m. Desuden har vi drøftet de seneste justeringer af dagpengereformen. Vi er også ved at gøre klar til ansættelse af en ny direktør. Bevilling/støtte/ansøgninger Vi bevilgede PopRevo Festival 12.000 kroner i støtte. Vi bevilgede penge til clinic/ workshop med den amerikanske multiinstrumentalist Scott Robinson under Aarhus Jazz Festival og til en clinic med bassist Marco Mendoza hos MONO.1. april var der frist for ansøgninger til forbundets gramexmidler. Teaterområdet Vi har i perioden haft kontakter til Aarhus Teater og Fredericia Teater omkring kontrakterne til forestillingerne La Cage Aux Folles, Jukebox og Avenue Q. Desuden har vi set kontraktoplægget til ”Fregatten Jylland” (Dansk Musikteater), der skal spille i september/oktober måned. Havde en del problemer med forestillingerne Avenue Q og Jukebox, fordi de skulle turnere/spille i København.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • juni 2013

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


MUSIKERPORTRÆT

Målrettet trommeslager Han har slået sig ned i Berlin og arbejder internationalt, men kommer hjem for at starte Aarhus Jazz Festival

Af Lars Borup - journalist og musiker - Foto: Per Pedersen Han brænder for den musik, han repræsenterer, og han brænder for det musikalske liv, han har valgt at leve. Navnet er Christian Windfeld, en fremragende trommeslager, der i øjeblikket er bosat i Berlin og bruger det meste af verden som musikalsk legeplads.

New York førte mig til Italien, hvor jeg ofte har spilleperiode med lokale bands. Jeg er en del af et utal af bandkombinationer overalt i Europa, og det er både inspirerende og måden at få det til at hænge sammen i mit musikalske hjørne. Mange af disse band er opstået gennem netværk, som har afsæt i kurser, jeg har deltaget i”, fastslår Christian.

Åbner jazzfestival Han hører til i jazzmusikken, men bliver tøvende, når der skal sættes navn på den foretrukne musikform. Han forsøger med at nævne ”eksperimenterende”, ”free jazz” osv., men går i stå. Han er bange for at blive stemplet eller sat i en forkert bås. Han er ofte tilbage i Danmark, bl.a. fordi han er involveret i organisatorisk arbejde. I juli er han tilbage på den århusianske musikscene, som en del af Jakob Sørensens Homecoming Orchestra, der står for musikken til åbningen af dette års Aarhus Jazz Festival. Det sker lørdag Christian Winfeld den 13. Juli på Bispetorvet. Bandet er et sammenrend af musikstuderende fra flere lande. Christian er 29 år og går i solistklassen på Frodigt netværk Det Jyske Musikkonservatorium. Han er født Han har prøvet de fleste musikalske former på Bornholm, men barndommen foregik i også at akkompagnere musical og kan fint Ringkøbing. håndtere dette, men det er ikke den vej, han vil. Han har heller ikke lyst til at undervise, Holstebro men holder gerne foredrag for f. eks. er”Jeg kommer fra et hjem, hvor musikken var hvervslivet og Kaospiloterne. en del af den almene dannelse, og tidligt ”Jeg er stadig kun mig selv. Det skal jeg udspillede jeg luftguitar og spillede min fars nytte mest muligt til at rejse, opleve og skabe plader så højt, at hans højttalere brændte af. nye frodige netværk. Det er mit håb også i Trommerne kom ind i mit liv, da jeg var 12 år. fremtiden at kunne blive i netop dette spor. Jeg kunne komme ind i Ringkøbing Garden Det er min erfaring, at man ikke behøver så og kunne vælge mellem trompet og trommer. meget og kan fint have et godt liv for begrænDet blev trommer, men jeg har stadig et blødt sede midler,” konstaterer Windfeld. punkt for blæsere,” fortæller Chr. Windfeld. Han startede på musikskolen i Ringkøbing, Udvalgsarbejde hvor man fik lov til at bruge faciliteterne uden Ved siden af det musikalske liv som udøvende for normalen. Derfra kom han MGK i Holmusiker er han også forankret i det organistebro, hvor mange talenter har trådt deres satoriske. Han sidder bl.a. i rytmisk udvalg i barnesko. Det var en forrygende tid med natÅrhus Kommune, som er et rådgivende organ, tejam og maratonlytning af jazz. når det gælder eksempelvis spillestedsstøtte. Han er også med i DMF’s ungdomsrådsudKarriereplan valg (URU). Det er os der stiller de frække ”Allerede som 19-årig nedskrev jeg en karspørgsmål til ”de gamle” og prøver at sætte riereplan, der formulerede, hvilke værdier jeg dagsordenen og tager initiativ til nye arrangelægger vægt på, og hvad jeg gerne vil og ikke menter. vil som musiker. Jeg har gemt den, og jeg Christian Windfeld udstråler altid masser af følger stadig dens indhold. Jeg skrev bl.a., at energi, dynamik og engagement både bag jeg ville til udlandet, og valget af solistklassen trommerne og i andre sammenhæng. Det var også et meget bevidst valg.” bliver spændende at følge, hvad der sker, ”Jeg tog til New York. Der måtte jeg hen. Det efter han har afsluttet uddannelsen inden så var fantastisk. Dejligt at opleve, hvordan der længe. var plads til alle, når der var jam”. New School

Her kan du opleve Christian Windfeld under Aarhus Jazz Festival: Lørdag d.13 Kl.14 Jakobs Homecoming Orchestra Kl. 21 Kwella Swinging edition Søndag d.14 Kl. 22 Late night jazz jam Tirsdag d.16 Kl. 16 Windfeld and the Karma Police Kl. 20 Festival Impro-Kalas. Onsdag d.17 Kl.22 Late night jazz jam Torsdag d.18 Kl. 16 Kolonihaven Unikum Kl. 23 Way out Westh and Windy (i programmet listet som Christian Windfeld og co) Fredag d.19 Kl. 16 Vuust-Windfeld-Madsen-Kjær Kl. 23 Way out Westh and Windy (i programmet listet som Christian Windfeld og co) Lørdag d.20 Kl. 14 Vuust-Windfeld-Madsen-Kjær Kl. 21 Kwella Swinging edition

Her en liste med et udvalg af de mange bands Christian Windfeld spiller i: Kolonihaven Unikum (DK) http://saltö.com/ Admiral Awesome! (DK.FI,SE) http://admiralawesome.dk/ Pigeon Soup (CH,IT,DK) https://soundcloud.com/ pigeonsoup/ VMW-trio (IT,DK) http://www.youtube.com/user/ vmwtrio Fuzz n’ Us http://www.youtube.com/ watch?v=1LJFiJdCrEo BenedictAndersonTheBand (US,D,DK) http://www. youtube.com/watch?v=PLABvWzsjw4 Caution! Art Kills! (DK) http://www.cautionartkills. com/ Think Mom (FI,DK) Hjemmeside på vej. Alex Jønsson 3 (DK) http://www.youtube.com/user/ alexjonssondk EJM (CH,A, FI,EST,DK,IT) http://europeanjazzmotion.wordpress.com/ Butler-Heiborn-Windfeld (AUS,DK) Hjemmeside på vej. Lewis-Windfeld (AUS,DK) http://www.youtube.com/ watch?v=_zNAdgJmzNA Sons of Satan (DK) http://sunsofsatan.org/

basunen • juni 2013

5


Musik til liv og sjæl Aarhus Musikskole slår dørene op for musik til alle

Tekst: Ebbe H. Lautrup, journalist og musiker - Foto: Sara Marie Stent og Albert Meier ”Far, FAAR-AR!” Ziggy på godt seks år er utålmodig og river i sin far for at få ham med i trommelokalet. Han har lagt arm med en stor elbas, men det er trommerne, der er sagen. Med hånden knuget om stikkerne trækker han farmand, Jacob Saaby Nielsen, af sted mod næste lokale i jagten på det helt rigtige instrument at udfolde sig på. De er nemlig på instrumentjagt på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor børn og forældre kan gå på opdagelse i de mange undervisningslokaler. Lærere står klar til at vise, hvordan man blæser i en obo, stryger med buen på violin eller cello m.m., og altså også hvordan man bliver sej på trommerne. Det er blot få af mange muligheder på Aarhus Musikskoles åbent husarrangement en kølig dag i marts i Musikhuset Aarhus.

og lokaler i Det Jyske Musikkonservatoriums afsnit samt musikhusets cafe. Menuen er myriader af workshops og koncerter, som skaber et livligt mylder af toner, lyde og elektroniske brag etc. Børn og unges ildhu og nysgerrige tilgang til musik og leg er grundtonen i det hele. Fra små rasle-æg til obo og violin og videre over guitar og kontrabas til elektronisk musik. Mulighederne er talrige i dette overflødighedshorn af musik til livet. Skolens leder, Lars-Ole Vestergaard, må løbe stærkt for at få det hele med. ”Der er tryk på, og jeg når måske ikke alt, selvom jeg har været med til at arrangere. Vores arrangement trækker mange mennesker til, men også Sigurd er god til at få folk på banen.” Sigurds Symfoniske Show Sigurd bærer også efternavnet Barrett. I Symfonisk Sal fyrer han sammen med Aarhus Symfoniorkester op i den komiske kakkelovn og tager forældre og børn med på

Tryk på overalt Aarhus Musikskole vil mere end musik til dagen og vejen. Skolen vil sætte liv i musikken Jeg elsker Dansk Musikerforbunds slogan og skaber derfor en Levende Musik, Levende Mennesker. stor festival under titlen Musik til Livet. Det gør For musik er liv og tilstedeværelse som nu skolen til dagligt med i dag på Aarhus Musikskoles Festival, Musik til sine 130 undervisere Livet. Sigurd Barrett og op mod 3000 elever årligt, men også helt eksplicit en gang om året, når lærere, børn og forældre valfarter til en musikalsk jordomrejse startende i Norge Musikhuset Aarhus og indtager koncertsale med ”Bryllup på Trollhaugen” af Edvard

.

Bjørnen Bjørn kender de fleste børn. Og voksne. Foto, Albert Meier. Grieg videre til Rusland med uddrag af Tjajkovskijs ”Klaverkoncert nr. 1.” Lyder det kedeligt? Bestemt ikke! Musikken bliver nemlig ikke proppet ned i halsen på børnene, som var de en flok små foie gras-gæs. Sigurd leger musikken ind med sin engagerede entusiasme og holder fast i ungernes opmærksomhed hele vejen.

En børneentertainer takker af med Tovshøjskolens MusikUnik kor i baggrunden. Foto, Albert Meier.

6

basunen • juni 2013


er med ham hele vejen på den afsluttende tur, hvor vi kommer verden rundt på en gang. ”Rundt i hele verden” er med tekst og musik af Sigurd, der i sit show også får slået adskillige broer - etnisk såvel som alders- og genremæssigt. ”Jeg elsker Dansk Musikerforbunds slogan Levende Musik, Levende Mennesker. For musik er liv og tilstedeværelse som nu i dag på Aarhus Musikskoles Festival, Musik til livet. Det er dejligt at videreformidle musik til børn og voksne, og det er blevet mig en stolt tradition at medvirke ved dette årlige arrangement,” fastlår pianisten, entertaineren, komponisten og forfatteren Sigurd Barrett.

Vinterbyøster og Kaj og Andrea ligger ikke langt væk for Sigurd. Foto, Albert Meier. En helt blandt børnene, det er han. Og han får øjeblikkelig respons, hver gang han kigger ud mod børnene med et spørgende udtryk i ansigtet. Med sig har han også Aarhus Musikskoles Juniorkor og MusikUnik børnene fra Tovshøjskolen. Musikhuset Aarhus står for denne del af arrangementet. For Sigurd er det en drøm at optræde for børn. Han er stadig stor fan af Kaj og Andrea, Jullerup Færgeby og Vinterbyøster og efter at have medvirket i Hit med Sangen og skabt Sigurds Bjørnetime, bliver han af DR opfordret til at lave arrangementer for børn i samarbejde med Danmarks Radios Symfoniorkester. ”Musik står jo mit hjerte nær, og at fortælle børn om forskellige musikgenrer er en fornøjelse.”

Koret, Maestra. Foto Sara Marie Stent

.

om alle instrumenterne,” fortæller Sigurd, der på sine turneer også lige har nået at lægge vokalt drum track til Beethovens 9. Når mor er ude Korleder Malene Rigtrup får sine voksne piger på rad og række på cafescenen. Maestra er korets navn, og det antyder et niveau, der heller ikke er til at tage fejl af. Koret tiltrækker sig opmærksomhed med a cappella arrangementer af kendte country- og popsange og ikke mindst en flot og sfærisk version af ”Det er hvidt herude.” Familien Carlsen dukker op med børnene Theodor på 10, Marius 8 og Villads på bare 4 år. ”Det er et dejligt arrangement, som vi besøger nu på andet år. Vi kommer igen næste år, og så må vi jo sige, at det er blevet en tradition,” lyder det fra forældrene Mette og Thomas. ”Når vi kommer hjem, skal jeg spille trommer med drengene - når altså mor er ude af huset,” tilføjer Thomas med glimt i øjet. Sigurd bygger broer I Symfonisk Sal laver børnene bølge og råber og hujer til Sigurds musikalske udladninger. Her bygges bro mellem klassisk, rock og børnemusik hurtigere, end der i sin tid blev svejset en sammenføjning på den nye jernbanebro over Limfjorden.

Sigurds børneNår vi kommer hjem skal jeg spille trommer arrangementer med drengene – når altså mor er ude af huset. griber om sig, og snart er han lanThomas Carlsen, far det rundt på sin helt egen og legende facon i gang med at fortælle børn om Via Argentina er Sigurds Symfoniske Show symfonier, bigband og opera. Det udvikler sig nu landet hjemme i Danmark med ”Ouvertil en tv-serie om hver genre. ”Serien er nu ture” til Maskerade af Carl Nielsen. Sigurd fuldendt, og jeg har fortalt børn i hele landet kører derudaf med fuld energi, og børnene

”STOP!” ”Vi hørte om arrangementet gennem pigernes skole, og vi har hentet stor inspiration i Sigurds show i Symfonisk Sal. Vi har oplevet Sigurd før, så nu skal vi ud og prøve videre på instrumenterne i de mange lokaler”, fortæller Mie og Mikkel Hougaard med pigerne Nikoline 8 år, Frederikke 7 og Augusta på 5 trippende ved siden af, alt imens en dreng længere nede af gangen råber ”STOP!” til sine forældre. ”Mor, det lyder utroligt irriterende, det der musik.” Smag og behag er jo som bekendt op og ned.

Musik kan også være den korteste vej mellem to mennesker.

Ziggy har måske fundet sin overmand. Foto Sara Marie Stent I Symfonisk Sal er musikskolens voksne harmoniorkester, Emmas Mareridt, på scenen med et medley fra Løvernes Konge og highlights fra Chess. Orkestrets navn til trods lyder det undervejs immervæk som en drøm, man ikke ønsker at vågne af. Udenfor gør det ustadige og kolde forår dog sit til, at denne signatur vågner op med et gys. Men med musik til livet.

basunen • juni 2013

7


SYMFOMAGICA

Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram 2013-14 Af Thorkild Dalsgaard - DMF Aarhus Donation fra A.P. Møllers Fond på 1,2 mio. giver Aarhus Symfoniorkester mulighed for at øge orkesterets synlighed og for at udvikle nye koncertformer. Musikchef Palle Kjeldgaard fortæller om Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram 2013-14. Navnet ”Symfomagica” er inspireret af ”Laterna Magica” - som betyder det magiske lys og er en betegnelse for de første primitive lysbilleder, forløber for spillefilmen. Men der er ikke noget primitivt over det teknisk avancerede udstyr, som donationen fra A.P. Møllers Fond giver Aarhus Symfoniorkester mulighed for at installere i Symfonisk Sal. I løbet af året 2013 installeres robotkameraer med fjernbetjening og kameraer med faste indstillinger, således at koncerterne kan optages og transmittere, uden at publikums oplevelse forstyrres af fotografer og optageudstyr i salen. Samtidig til en meget mere Jørgen Leth overskuelig økonomi. Internet – streaming – YouTube. I første omgang sendes koncerterne ikke direkte, der skal være mulighed for at redigere. Herefter kan koncerterne lægges ud på nettet (streaming) og opleves på YouTube ”Vi er ikke helt dygtige nok til direkte transmission”, mener Palle Kjeldgaard. Der skal bl.a. arbejdes også med orkesterets visuelle udtryk – hver enkelt musiker skal vænne sig til og være klar til konstant ”at være i rampelyset” til en solistisk visuel eksponering. Alt dette naturligvis i samarbejde med musikerne.. Palle Kjeldgaard har en vision om, at flere nordiske orkestre arbejder sammen om en fælles klassisk platform – alt sammen for at styrke og øge interessen for den symfoniske musik. Inden for kort tid vil folk kombinere internettet med deres fladskærms TV og opleve Aarhus Symfoniorkester fra sofaens 1. parket. ”Vi skal være tilstede i medierne (i massemedierne og i en masse medier) for på den måde at fremtidssikre orkesteret og dets synlighed.”

8

basunen • juni 2013

Udvikling af koncertformen. Et andet aspekt af ”Symfomagica” er muligheden for at udvikle koncertformen ved at inddrage visuelle effekter i samklang med musikken. Til det formål investerer orkesteret selv i en projektor og lærred til ophængning midt over orkesteret i Symfonisk Sal. Første koncert med musik og bil-

leder finder sted 4. november. Hovedpersonen er her forfatteren og filmmageren Jørgen Leth. Her kan man opleve klassisk musik sammen med liveoplæsning af Jørgens Leths egne tekster og visninger fra hans filmproduktion. Musikken, som Aarhus Symfoniorkester fremfører, er af den brasilianske komponist Heitor VillaLobos. Symfomagica-koncert nr. to løber af stabelen 6. februar 2014”. Under overskriften ”I Inkarigets fodspor” inviteres vi på en musikalsk, virtuel rejse gennem seks sydamerikanske lande: Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile og Argentina. Musikken fra Sydamerika – klassisk, folkemusik, mambarytmer og romantiske toner – ledsages af billeder og film fra de pågældende lande. To af orkesterets musikere, solofløjtenist Lena Kildahl og cellist Fang. Yu Llang medvirker som solister. Wagner, Verdi, Strauss og Schônberg. ”Symfomagica” udgør dog – når alt

kommer til alt – en mindre del af Aarhus Symfoniorkesters koncerter i 2013-14. Nogle af musikhistoriens største komponister fejres: Richard Wagner og Guiseppe Verdi ”fylder” begge 200 år – de hører som bekendt til operalitteraturens mest fremtrædende og banebrydende komponister. I 2013 fylder den engelske komponist Benjamin Britten 100 år og i 2014 Richard Strauss 150 år. Richard Strauss bliver den gennemgående komponist i 2014 med fem værker i alt, herunder hans meget krævende og teknisk vanskelige symfoniske digte, ”Ein Heldenleben” og Eine Alpensymfonie”. Begge værker kræver en udvidet orkesterbesætning og opføres i samarbejde med Randers Kammerorkester. Det er i øvrigt første gang Eine Alpensymfonie opføres i Aarhus. I de tre soloværker af Richard Strauss er orkesterets egne musikere solister: Obokoncerten med stortalentet, solooboist Oliver Nordahl (som pryder sæsonprogrammets forside for fuld udblæsning), Don Quichote med Christine Hagge Larsen og Eugene Hye Knudsen i ”hovedrollerne” og Duo-Concertino med soloklarinettist Mathias Kjøller og solofagottist Eric Beselin som solister. At disse solopartier kan udføres af orkesterets egne musikere vidner om dets høje standard, understreger Palle Kjeldgaard. Bruckner og Schønberg. At sæson 2013-14 fokuserer på de store, romantiske orkesterværker sættes der en tommetyk streg under med opførelsen af Anton Bruckners 9. symfoni og med Arnold Schönbergs ”Gurrelieder”, Bruckners 9. den 14. og 16. marts og ”Gurrelieder” 27. og 28. marts. Anton Bruckners 9 symfoni kan høres i to versioner: 27. marts spilles de første tre satser.. Bruckner nåede ikke selv at færdiggøre sidste sats. Men på grundlag af hans efterladte skitser har englænderen Nors Josephson udarbejdet en rekonstruk-


Palle Kjeldgaard tion af 4. satsen, som spilles fredag den 28. marts, således at symfonien fremstår som en helhed med den rekonstruerede 4. sats!

foldighed af spændende og varierede koncerter, har du selv nogle favoritter eller højdepunkter, du vil pege på eller ligefrem anbefale?

Gurrelieder. Og så til Arnold Schönbergs ”Gurrelieder” - et romantisk mesterværk som kræver et

”Egentlig ikke – hver koncert har sin egen mening, sin ”personlighed” og indre sammenhæng. Men jeg ser naturligvis meget

Til sammenligning har Aalborg Kommune øget tilskuddet til Aalborg Symfoniorkester med ni mill.kr. og Odense Kommune tilskuddet til Odense Symfoniorkester med 12 mill. Lidt ironisk kan man sige, at mens politikerne i Odense og Aalborg ikke diskuterer byens orkester, men prioriterer det, så diskuterer politikerne i Aarhus symfoni-

Oliver Nordahl

FangYu Llang

Lena Kildahl

”gigantisk orkesteropbud” . Og for at få plads til de 120 musikere, stort kor og fem solister må scenen i symfonisk sal udvides – for første gang i salens historie! Det er lykkedes Palle Kjeldgaard at etablere et samarbejde med ”Baltic Youth Philharmonic”, et orkester som er grundlagt af og dirigeres af Kristjan Järvi. Alle medlemmer i BYP er udvalgt efter konkurrencer i deres hjemlande. Formålet med dette orkester er ”at fremme den mellemfolkelige forståelse, at udvikle musiklivet og at fjerne gamle skel i Norden. Teksten til Gurrelieder er skrevet af den danske digter I.P. Jacobsen. Digtet ”Gurresange” bygger på sagnet om Kong Valdemar den Stores ulykkelige kærlighed til elskerinden Tove, som lider en tragisk død.

frem til samarbejdet med Baltic Youth Philharmonic” i forbindelse med opførelsen af Gurrelieder. Og så holder jeg selv meget af Richard Strauss og glæder mig til koncerterne med hans store tonedigte ”Ein Heldenleben”, som meget passende blandt andet står på programmet, når vi fejrer den store, danske dirigent Michael Schønwandts 60-års fødselsdag i september.

orkesteret, men prioriterer det ikke...

Musikchefens favoritter? Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram byder på en mang-

Presset økonomi. Man taler jo meget om økonomiske krisetider, hvordan kan det lade sig gøre, at sammensætte et så ambitiøst og ressourcekrævende sæsonprogram? Vi regner med, at det så nogenlunde kommer til at hænge sammen – med bl.a. forhøjede billetpriser og sponsorstøtte. Men jeg må da konstatere, at vi er presset økonomisk. Det er sådan, at Aarhus Kommune faktisk ikke har øget det kommunale tilskud til orkesteret i perioden 2001-13!

Europæisk kulturhovedstad 2017. Det kan blive svært at opretholde aktivitets- og ambitionsniveauet i fremtiden? Aarhus Kommune skal i løbet af efteråret udstikke retningslinjerne for de næste års kulturpolitik, og vi må selvfølgelig gøre en indsats for, at politikerne vælger at prioritere byens Symfoniorkester i højere grad, end det har været tilfældet i den nævnte periode. Også i betragtning af, at Aarhus i 2017 skal være europæisk kulturhovedstad... Aarhus Symfoniorkesters program for 2013-14 indeholder mange, mange andre spændende koncerter og varierede koncerttilbud, som pladsen her desværre ikke giver mulighed for at omtale. Men læs selv videre på orkesterets hjemmeside: www.aarhussymfoni.dk

basunen • juni 2013

9


SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Danmarks første trompetprofessor Kristian Steenstrup tiltrådte som professor ved det Det Jyske Musikkonservatorium d. 1. april. Kristian Steenstrup er allerede et velkendt ansigt på konservatoriet og i

Kristian Steenstrup det danske og internationale trompet- og messingblæsermiljø. Siden 2000 har han været docent og senere lektor ved konservatoriet i klassisk trompet, kammermusik og blæserteori. Det nye professorat er et såkaldt MSO-professorat, dvs. et professorat med særlige opgaver. Udover hovedfagsundervisning i klassisk trompet omfatter professoratet undervisning af træ- og messingblæsere i blæserteori. Det gælder især teoretisk og praktisk undervisning i blæseteknik. Med Kristian Steenstrup på posten har Det Jyske Musikkonservatorium sikret sig en international kapacitet på netop dette område. Nyt musikselskab i Aarhus Et nyt musikselskab med navnet TallManRecords har set dagens lys. Det udspringer af musikbrandingbureauet Knowtheirname, som også er lokaliseret i Aarhus. Knowtheirname, der i forvejen arbejder med at koble artister sammen med brands og virksomheder, vil med TallManRecords foruden udgivelse af ny musik og det traditionelle distributions- og markedsføringsarbejde, også forsøge at skabe en bredere og mere effektiv eksponering via partnerskaber udenfor musikbranchen. Rasmus Hamann, TallManRecords sagde

10

basunen • juni 2013

til Gaffa: ”Det at musikken bliver udgivet i et større partnerskab med en virksomhed eller et brand gør, at der åbner sig nogle helt andre muligheder for kunstneren. Både økonomisk og rent markedsføringsmæssigt – det åbner nogle helt nye kanaler, hvor kunstneren kan blive eksponeret”. TallManRecords har netop udgivet solisten Swabs album ”Panorama Playground”, i et samarbejde med tøjfirmaet qUINT. Swabs musikalske univers bliver således en del af qUINTs profil, så firmaet har muligheden for at profilere sig med musik over for deres kunder. Aflysning af alle koncert på Trykkeriet Aarhus I en pressemeddelelse udsendt ultimo marts 2013 meddelte Inger Boysen på vegne af Boysens Blues venner og Trykkeriet i Viby, at man med stor beklagelse så sig nødsaget til at aflyste al koncert aktivitet på stedet. Begrundelsen er afslag på honorarstøtte fra kommunen til musikforeningen, hvilket trods ihærdige forsøg desværre endte med at økonomien ikke hang sammen. ”Til trods for utrolig large musikere, har det vist sig som en umulig opgave, det har givet for stort et underskud, som Trykkeriet indtil nu har dækket, hvilket de naturligvis ikke kan blive ved med. Jeg og Trykkeriet er utrolig kede af det, vi har virkelig nydt det og publikum har været rigtig glade for stedet”, udtalte Inger boysen. Nyt kulturhus i Tivoli friheden Det gamle teater i Tivoli Friheden er blevet erstattet af det top moderne kulturhus ”Hermans”. Stedet vil fremtidigt bl.a. rumme alt fra koncerter, teaterforestillinger, konferencer og private arrangementer. I selve salen er der plads til 800 siddende, eller 1400 stående gæster og publikummer. Hele herligheden har kostet 25 millioner, hvor af de 12 millioner er en donation fra Herman Sallings Fond, som der af kan læse i kulturhusets navn. Musik på toppen af Aros Her i juni måned er det syv år siden, at det nu verdens omspændende net koncept BalconyTV, for første gang blændede op for balkon koncerter på internettet fra Dublin, Ireland. Ideen er at upcoming bands spiller ét nummer akustisk i et ’take’ på en

tag top. På www.balconytv.com er en lang liste af byer repræsenteret med i alt mere end 9000 musik klips, fra tag toppe og balkoner i Sydney, Buenos Aires, Barcelona, Los Angeles til Aarhus og mange andre steder i verden. Bag BalkonyTV Aarhus, som har valgt at benytte toppen af Aros museet til deres fine optagelser, står en håndfuld medarbejdere fra filmproduktionsselskabet M2Film, der på frivillig basis arbejder med at eksponere den aarhusianske musik og give mulighed for at den kan blive hørt og set verden over. Mere info: www.facebook.com/balconytvaarhus eller www.balconytv.com/aarhus. Aarhus trio rykker til USA Jazztrioen Indra er blevet opdaget af en af verdens mest kendte jazzproducere. Ægteparret Indra Rios Moore og saxofonisten

Indra Rios Moore Benjamin Trærup er derfor rejst til New York for at bosætte sig i hjertet af Manhattan. En uge efter ankomsten fløj bandet til Los Angeles for at indspille deres kommende album hos en af de allerstørste producere indenfor jazzen, Larry Klein. Klein har produceret de to seneste Herbie Hancock albums, herunder den grammyvindende “River”. Desuden Har Larry Klein været gift med Joni Mitchell hvor han også var producer på hendes grammyvindende album Turbulent Indigo.


Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus Har du brug for at holde et møde ”på langdistancen”, så tilbyder DMF Aarhus nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference lokale. Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring et stort mødebord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller for den sags skyld hvem du/I ellers måtte ønske at kommunikere med omkring musikken. Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på til dem i den anden ende. Kontakt DMF-Aarhus v/Lars Knudsen for mere info. Tlf. 86184599, e-mail lak@dmf.dk.

basunen • juni 2013

11


Carsten Knudsen Komiker ved et tilfælde

Af Per Dyrholm og Bo Johansen. Foto: Henrik Bruun Jensen. ”Jeg blev komiker ved et tilfælde, men drømmer stadigt om at blive en suveræn musiker”. Carsten Knudsen sidder afslappet ved et cafébord med udsigt til Vestergade i Aarhus og virker fjernt fra sine kendte figurer fra scenen og på tv. Han bliver lige nødt til at have et ekstra stykke sukker i kaffen, for som han siger: ”Den har kogt lidt” og minder om ”norsk kaffe”.

Ålen, Grønland og De Nattergale Der kommer et par forbi caféen og hilser hjerteligt på Carsten Knudsen, der også har tid til et par venlige bemærkninger, inden han fortsætter: ” Jeg plejer at fortælle historien om, at jeg dengang ville være videnskabsmand eller forsker. I sjette klasse holdt jeg et

Samlede flasker Den 54-årige komponist, musiker, entertainer og skuespiller fortæller: ”Der var ingen instrumenter i mit barndomshjem. Men jeg fik min første mundharpe som fireårig. Jeg havde samlet flasker og fik penge for panten. Det var, fordi der var vejarbejde, og så var der jo en masse flasker!” Der gik ikke mange år, før der kom flere instrumenter ind i Carsten Knudsens liv.”Jeg blev fanget af musikken, da min søster havde en kæreste, som bragte Jimi Hendrix, Black Sabbath og The Doors ind i vores hjem. Min søster havde fået en Carsten Knudsen med Ukulele mandolin, som jeg lånte, når hun ikke var hjemme, og da jeg gik i syvende foredrag om ålens vandring fra Sargassohaklasse, købte jeg en guitar. Min kammerat vet over Atlanten og videre op i Holme Å for at Bjarne havde et trommesæt og pinligt, nu kan gyde. Jeg kunne godt fornemme et vist frafald jeg ikke huske, hvad han hedder længere, blandt tilhørerne, men jeg fortsatte selvfølgelig havde en bas Så stillede vi grejet op i laden mit foredrag om, hvordan ålen så svømmede mellem halmballerne. Og der gik faktisk et tilbage over Atlanten til Sargassohavet igen helt år, inden jeg fandt ud af, at bas og guitar men jeg scorede ikke mange point på det!” faktisk helst skulle stemme sammen, men da Så derfor valgte vestjyden at prøve at satse havde vi allerede spillet mange timer sampå musikken, selv om det i begyndelsen var men. Jeg ærgrer mig i dag over, at jeg ikke i små, lokale bands: ”Vi spillede til bal på har nogle optagelser, for det må have lydt vores eget hotel eller den lokale kro eller i en meget, meget særpræget,” fortæller Carsten af nabobyerne, sådan var det i Vestjylland Knudsen med et drømmende blik. dengang, der var masser af orkestre, der spilHan nipper til sin kaffe og forklarer: ”Vi boede lede kopimusik. Vi spillede John Mogensen i Vestjylland, ude på bøhlandet, op ad en jordog Bamses Venner og orkesteret hed Okies vej et sted. Det var så langt ude, at der kun efter vores titelmelodi ”Im proud to be an Okie boede enlige mænd, for ingen kvinder ville from Muskogee”, og her var Bjarne i øvrigt bo så langt væk. Men der flyttede min mor og også med på trommer. Vi ville gerne være far altså hen. Der var ca. 14 km til Grindsted, rigtigt store, lave vores egne numre og spille så der kom vi kun et par gange om året, mærkelig musik, og jeg gik i mærkeligt tøj, når vi skulle handle stort ind. Men en af de farvede mit hår grønt og gik med mærkelige nærmeste spillede harmonika, og når vi børn øreringe. Så jeg har været hæftet på en bølge besøgte ham, lavede han en kande saftevand mellem hippie- tiden og punkbevægelsen. til os. Når der ikke var mere saft tilbage i Så spillede jeg på Grønland med Viggo Somkanden, lød musikken ikke så godt mere, og mer og Steen Fibæk. To år senere spurgte så gik vi igen.” Viggo, om jeg ville være med i et husorkester

12

basunen • juni 2013

ved en revy i Ribe. Og denne gang var det sammen med Uffe Rørbæk. Jeg kom faktisk med på et afbud, da det oprindeligt var Uffes bror, der skulle have været med, men han kunne ikke, og så fik jeg pladsen. Så tilfældig kan tilværelsen være.” Carsten Knudsen forklarer, hvordan trioen fik navnet De Nattergale: ”Navnet har vi købt rettighederne til! Vi kaldte os ”Febbes Kaffeorkester”. Men da vi skulle spille på en café i Odense, var der en gut, der ville kalde os De Nattergale, og det faldt vi for, så vi købte navnet for en øl og en Gammel Dansk. Han tegnede også en plakat med os, som vi kun brugte den ene aften.” Ukulele, Dingeridoo og Saz Den sympatiske vestjyde forklarer om sit nuværende liv foran publikum: ”Man kan få en mærkat klistret på sig som showman, og det kan være både en force og en ulempe, og det kan risikere at blive den rene gift. For der er mange, som stadigt tror, at Carsten Knudsen kun tager ud og laver Gertrud Sand, men nej, det gør han faktisk meget sjældent. Det kan tælles på få hænder, hvor mange gange jeg har lavet hende de sidste ti år. For jeg kommer ikke videre, hvis jeg skal leve på bag- kataloget af de figurer, jeg lavede engang. Så jeg tvinger mig selv til at lave andre ting. Det, synes jeg også, er lykkedes for mig. For eksempel med Ukulele CDen som netop er udkommet. Så er der nogle, der tror, at jeg nok laver lidt sjove ting, hvor jeg synger en morsom sang. Men det er ikke for at være sjov, at jeg har lavet den CD. Det er en helt anden måde at gå ind i musik på. Det kan godt være, der er en humoristisk twist i et enkelt nummer. Men jeg kan bare godt lide at have flere varer på hylderne og udvikler hele tiden nye ting. Det var også derfor, at jeg begyndte at gå til engelsk, for så kan man jo altid blive engelsklærer!” Det sidste bliver fortalt med et glimt i øjet. Musikeren nipper til kaffen og fortæller om sit


forhold til forskellige instrumenter: ” De fleste kender Ukulelen som et rytmeinstrument. Jeg er nok den første herhjemme, der har indspillet et helt album med den som solo instrument. Men jeg har mange instrumenter. Jeg kan godt spille på en tyrkisk saz, hvis det er den rigtige toneart, og jeg kan også slippe igennem med nogle ting på violin. Og så bruger jeg den australske didgeridoo til forskellige indslag i mit show. Mange kender den nok, når de hører den, men lige nu bruger jeg et pvc rør i stedet, for det er nemmere at rejse rundt med. Som da jeg havde et job på Grønland, for hvordan skulle jeg kunne have ukulele, guitar og så min didgeridoo med? Det ville koste for meget i ekstra vægt, da den alene vejer 12 kg. Så i stedet skrev jeg til arrangørerne, at der skulle stå et 32 mm wavin pvc rør af 1½ meters længde på hotelværelset, når jeg kom. Og der var ingen, der stillede spørgsmål om, hvad jeg skulle bruge det til, og så fandt jeg ud af, at det var meget nemmere. Så nu har jeg rør i forskellige længder, så de kan være i min kuffert.” Med et sigende smil på læben forklarer Carsten Knudsen: ” Det er sådan et gimmick, hvor jeg arbejder på at have mine 2 x 45 minutter i kufferten, og så have ukulelen under armen. For mine shows er bygget op om både monologer og mærkelige sange. Og gerne uden Gertrud Sand. Men hvis folk spørger direkte om det, så kommer jeg gerne med hende. Men ofte ved jeg ikke, om jeg skal komme i en lyserød trikot eller som Gertrud Sand, eller skal jeg sige som en gris. Jeg føler somme tider, at det er et mindre escortbureau, jeg har. Og så er Gertrud Sand min luksusluder, og hende skal de altså betale for, hende får de ikke gratis. Der er andre ting jeg gerne vil udvikle, og som jeg gør til en helt anden pris.” Det kan også blive for nemt Nu skal De Nattergale samles igen i efteråret og på turné. Hertil siger Carsten Knudsen: ”Det er svært at fortælle noget om, hvad der skal ske, når vi samles igen. Men vi har da allerede lavet nogle regler om, hvad showet skal indeholde. For eksempel må vi gerne bruge sangene fra The Julekalender, men ikke klædt ud som nisser! De skal bruges i en anden form, som en del af det vi arbejder på, og så nogle sjove monologer. Man kan illustrere det med, at hvis vi laver en parallel til Linje 3, når de synger Mills Brothers. Så synger vi måske sangene fra The Julekalender, men måske i flotte eller mærkelige arrangementer. Men der bliver også noget nyt. Vi har faktisk aldrig spillet The Julekalender-sangene live. Vi var allerede i gang med at lave en turné og en ny plade, og jeg kan huske, at

Johnny Reimer syntes, at vi var nogle underlige nogle – for vi kunne jo tage ud hvor som helst og stille os op på en ladvogn og så knalde seks julekalendersange af og så bare køre igen. Men vi havde andre mål end blot at tage den nemme vej. Ligeledes ville det også være den nemme vej for mig at lave Gertrud Sand, for hun er populær, så hende kan jeg jo bare bruge. Men det kan altså også blive for nemt.” Sportskajak og racercykel Der er flere, der kommer forbi vores bord i forårssolen og vinker eller nikker til den populære kunstner, der er et kendt ansigt i bybilledet, og alle får en hilsen med på vejen. Om sine fritidsinteresser beretter Carsten Knudsen: ”Jeg har roet sportskajak og betaler stadig kontingent. Jeg var også med til standerhejsning og brunch i kajakklubben, men skal vi snakke sport, så er det racercyklen der trækker lige nu. Jeg kører rundt i det helt rigtige antræk, men har dog ikke kørt over 50 km endnu. Så jeg er en af de gamle mænd der ligger midt ude på vejen og lever livet farligt.” På et spørgsmål om fremtiden fortæller den behagelige og sympatiske musiker: ”Jeg vil gerne fortsætte med et mix af det hele. Som sagt det at rejse rundt med en kuffert med 2 x 45 minutters show eller en koncert blot med ukulele eller med alle mine instrumenter. Jeg lavede børnejazz og var på jazzfestivaler sidste år. Og jeg hører selv meget forskelligt. Jeg kan sige dig, i går var jeg på VoxHall og høre svenske Meshuggah, som spiller heavy metal, så det suser stadigt i ørerne, men hold kæft hvor var det godt, hvis man kan lide den slags, de kunne deres kram! Men ellers lytter jeg til meget forskelligt, men jeg har brug for at blive udfordret. Og der er da også noget musik som jeg har hørt og ikke har brug for at høre mere af. Men der er musik jeg vender tilbage til, vi har jo alle nogle favoritter, som kan placere ens sind på en bestemt måde, Lou Reeds plade ”Walk on the Wild Side”, kan jeg f.eks. godt lide at høre. Og så kan jeg godt lide trommerne på de gamle indspilninger med The Who.” Sprang lykkepillerne over Kaffekopperne er blevet tømte og afhentet, men lige inden Carsten Knudsen skal videre, fortæller han: ”Jeg tror, det er rigtigt, når jeg siger, at jeg kan rejse ud i verden med min kuffert, og så kan jeg stille mig op, hvor som helst med en times show, som alle vil kunne grine af eller undres over. Og jeg er sikker på, at de alle vil have noget ud af det og have noget med hjem, så de ikke kan sige, at det var dårligt. Jeg har optrådt i Finland og optrådt på en kabaretscene i Berlin på eget initiativ, og dér lavede jeg svineavlermonologen både på både engelsk og tysk.”

Både til ære for fotografen, men også af spontan lyst, tager Carsten Knudsen sin ukulele frem og giver et nummer, mens han snakker videre. ”I perioder øver jeg mig meget på instrumenterne, og det at være en dygtig musiker har ligeså meget at gøre med, hvad man kan bruge det til i sin hverdag, skabe noget socialt med det, noget medicinsk eller andre ting. Tidligere tænkte jeg, at jeg skulle være dygtig, så min mor syntes jeg var god, men det er jeg ligeglad med nu,” siger han med et stort smil og fortsætter: ”Det er tilsigtet at min CD skulle være meget blød og mange steder melankolsk, selv om man ikke forbinder det med ukulelen. Mange forbinder ukulele med lidt lalleglad musik, måske lidt for glad nogle gange. Jeg vil gerne spille flere genrer, men også rette det til så det måske er roligt og passer til kirkekoncerter. Ligesom det kan være rart og meditativ at slappe af, når man lytter til noget musik, så kan det være rart at slappe af med noget, man selv spiller, og det kan derfor være healende for mig selv, når jeg spiller. Nu har jeg også spillet ukulele ovenpå en skilsmisse og kan ikke afvise, at det har hjulpet mig selv. Så i stedet for at tage nervepiller har jeg spillet et par timers ukulele hver dag. Så jeg sprang over lykkepillerne og spillede ukulele i stedet for. Jeg synes, der bliver snakket for lidt om skilsmisser. I sidste nummer af Musikeren var der et tema om depressioner, så der var måske nogen af dem, der skulle have en ukulele!” slutter multientertaineren, der nu ser frem til en genforening med De Nattergale.

basunen • juni 2013

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Carsten Knudsen: Ukulele Carsten Knudsen har udgivet et nyt album der, som titlen antyder, er indspillet på solo ukulele. Spændvidden er imponerende, lige fra klassisk musik, meditative toner, over mere genkendelige populære melodier. De fleste kompositioner er hans egne, men der er også værker af Johan Sebastian Bach, Edvard Grieg, Bent Fabricius Bjerre og George Harrison. ”Jeg blev kendt som komiker ved et tilfælde. Det fyldte pludselig mere end musikken. Jeg har aldrig drømt om at leve af komik, men drømmer stadig om at blive en suveræn musiker, fortæller Carsten Knudsen. ”Jeg har mange gange søgt tilbage til udtryk hvor musikken var i højsædet for at få brændstof til at komme videre mentalt – senest altså arbejdet med denne CD”. Mere info: www.carstenknudsen.dk Bo Jacobsen: Free Spirit Bo Jacobsen startede som trommeslager i det legendariske danske hippie-jazz-beat band ‘Blue Sun’, der opnåde stor popularitet i dets korte levetid i slut 60’erne/start 70’erne. Sidenhen har han spillet med bl.a. Poul Dissing, Niels Skousen, Peter Ingemann, Lone Kellermann, Pierre Dorge o.m.a. Fra årtusindeskiftet har altsaxofonen været hans hovedinstrument. I 2011 udkom cden ”Free”, og nu opfølgeren “Free Spirit”. ”Jeg er i særlig grad inspireret af John Coltrane, Albert Ayler, Ornette Coleman, Eric Dolphy, Dollar Brand, samt danske Jesper Zeuthen og John Tchicai, men næsten al musik har påvirket mig, ikke mindst ‘den danske sang’ – og jazz, indisk-, afrikansk-, caraibisk musik – samt folkemusik fra mange mærkelige steder i verden”, udtaler Jacobsen på Jazzblog.dk. Musikere: Kresten Osgood, Butch Lacy, Bebe Risenfors, Niels Præstholm, Bo Jacobsen. Mere info: www.bojacobsen.net The Desoto Caucus: Offramp Rodeo The Desoto Caucus fortsætter opdagelsesrejsen i nordamerikas musikalske geografi. De fire erfarne musikere Anders Pedersen,

14

basunen • juni 2013

Nikolaj Heyman, Peter Dombernowsky og Thøger T. Lund har under titlen ”Off-ramp Rodeo” samlet indtryk og erfaringer fra de støvede landeveje de, som en del af det amerikanske kultband Giant Sand, har kørt tynde igennem de seneste ti år. Resultatet er en let melankolsk singersongwriter-baseret indie-rock, med sange der kredser om kuldslåede erkendelser og mærkelige oplevelser. Om kærlighed, der er svær og besværlig, men også betragtninger over magtstrukturer og storpolitik. GAFFA skrev. ”På Offramp Rodeo får The Desoto Caucus totalt overlegent vist, hvilke fantastiske musikere de er. Når man kan snedkerere sange så melodiske som Even So og Last Call, så er det for alvor på tide at satse på en egen karriere”. ”Offramp Rodeo” udkom i marts måned på tyske Glitterhouse Records som LP, CD og download. Musikere: Anders Pedersen, Nikolaj Heyman, Peter Dombernowsky og Thøger T. Lund. Mere info: www.desotocaucus.com The World State: Flier Aarhusianske The World State har valgt at bide albumudgivelsen over i to dele. Således udkom første del, ep’en Flier, den 15.april, og anden halvleg Traced Through Dust and Time” følger senere på året. The World State er musiker Leif Nielsens (tidl. January Jaunt) drømme musik projekt. I 2009 startede han skriveprocessen og fandt siden hen line-uppet til The World State. Musikalsk tegnes et filmisk lydlandskab der spænder fra melankolske stykker, over tung rock ’n’ roll til hurtige døds metal tromme blast beats, for dernæst at blive afløst af orgel, klaver stryger- og kor stykker. Musikere: Leif Nielsen, Ronny Sørensen, Andreas Schubert, Monika Pedersen. Mere info: www.theworldstate.com Frederick Delius: American & French Masterworks Dirigent Bo Holten og Aarhus Symfoniorkester har tidligere indspillet og udgivet den britiske komponist Frederick Delius’ (1862-1934) værker - de meget roste

indspilninger af hans dansk, norsk og engelsk inspirerede musik i Masterworks serien. To udgivelser er føjet til, og afslutter dermed CD serien om den specielle og berejste komponist, nemlig indspilninger af musikken som Delius komponerede på baggrund af sine ophold og rejser i Amerika og Frankrig: American og French Masterworks. Medvirkende: Henriette Bonde-Hansen, sopran. Johan Reuter, baryton. Simon Duus, baryton. Aarhus Symfoniorkester og Kor, og dirigent Bo Holten. Allan Olsen: Jøvt ”Jøvt” er vendelbomål for ”fedt”, og ligeledes det nyeste albumudspil fra en af kongerigets folkekære sangskrivere, Allan Olsen. Siden 1989 har han med denne nye række underspillede historiefortællinger udgivet i alt 14. albums. Hvor Olsen’s sangskrivning og tekstunivers befinder sig, behøver her ingen nærmere introduktion. Geografisk forbliver vi nordenfjords. Og således også, da albummet kom i handlen. Mandag den 4. marts udkom Jøvt cd’en i første omgang udelukkende i Vendsyssel, det vil sige hos den lokale pladepusher Ole, i ”CD baren” i Frederikshavn, og efterfølgende hos 44 Spar-købmænd i landsdelen mod nord. Salgsstederne er sidenhen udvidet til Sparkøbmænd og Stereo Studio butikker i resten af landet., og som download og streaming på iTunes og på TDC Play. Mere info: www.allanolsen.dk Turid Nørlund: Curtains Curtains er indspillet live uden overdubs, med de nærmeste venner hjemme i stuen, med det mål at ramme en inderlig, varm nerve blottet for unødige dikkedarer. ”Det er sange, jeg har haft brug for at skrive, og sange der afspejler det skrammel og den modstand, jeg har haft i mit private liv siden min sidste udgivelse. Jeg har aldrig før tilladt mig at være så privat


i min sangskrivning”, siger Turid. Curtains er nænsomt mikset og masteret af Flemming Bloch i Mindless Studiet, med Søren Bigum som medproducer. Turid Nørlund har tidligere gjort sig bemærket i den somaliske verdensstjerne Maryam Mursal’s orkester, hvor hun bl.a. sang kor sammen med Peter Gabriel på albummet The Journey, og turnerede i USA, Canada og Europa. Medvirkende: Julie Ørnholt Bøtker, Kasper Söderlund, Søren Bigum, Kristian Westergaard. Mere info:www.turidnorlund.dk Aarhus Symfoni Orkester, dir. Bo Holten: Knudåge Riisager, The Symphonic Edition, vol. 2. Knudåge Riisager blev en pionér for den funklende neoklassicistiske stil i dansk musik, efter at han havde studeret komposition i 1920ernes Paris. ””Man ved aldrig, hvor man har Riisager: han er Overraskelsernes, Kapricernes Mand,” skrev avisen Dagens Nyheder efter premieren på Knudåge Riisagers Sinfonia i 1932. Med denne nye udgivelse i Dacapos kritikerroste CD-serie præsenteres en håndfuld premiereindspilninger af komponistens livlige og farverige orkesterværker fra 1920erne og 30erne, bl.a. en euforisk musikalsk hyldest til de dengang helt nye flyvemaskiner T-DOXC. Mere info: www.aarhussymfoni.dk Suns Of Satan: Sidespring Dette album er delvist optaget i Danmark, af Suns Of Satans grundbesætning Kristine Bjørg, Jeppe Søndergård, Anders Ørbæk og Peter Skibsted og delvist i Tucson, Arizona af Bjørg og Søndergård sammen med prominente medlemmer fra bands såsom Giant Sand og Golden Boots. Bjørg og Søndergård rejste til Tucson for at indfange denne ejendommelige bys specielle lyd, og erfarede undervejs at Tucsons lyd passede rigtig godt som et ekstra lag i deres musik. Suns Of Satans musik er karakteriseret ved små, idiosynkratiske melodier indesluttet i kakofonier af lyd. Forholdet mellem små, skrøbelige lyde på den ene side og storladen lyd på den anden, frembringes med legetøjskeyboards, sample keyboards, håndbygget synthesizers og rumklangsdrevne twang-guitarer. Også Ørbæks keyboard-improvisationer og Skibsteds basgange er med til at give pladen dens særlige lyd. Det Aarhusianske label Father Figure Records står bag udgivelsen som udkommer på 12’’ vinyl og som download. Medvirkende: Kristine Bjørg, Jeppe Søndergård, Anders Ørbæk og Peter Skibsted. Mere info: www.sunsofsatan.org

Jonas Kappel: Quartet Jonas Kappel er aktuel med en udgivelse i eget navn. Inspirationen til musikken på albummet Quartet’s ti originale kompositioner kommer fra internationale såvel som hjemlige nordiske kilder, fra jazz såvel som rock. ”Jeg har mange inspirationskilder, men nogle af de vigtigste er de to guitarister Bill Frisell og Pat Metheny - jeg kan godt lide at de bruger referencer til alt fra country til pop og integrerer det i musikken, på en måde så man aldrig er i tvivl om at det er deres. Det er noget af det jeg prøver at komme frem til med min egen musik”. ”Kompetent debut”, ”Dansk kvintet med internationalt udsyn”, ”Vederkvægende og dynamisk foruroligende” - det var blot nogle af de ord anmelderne brugte til at beskrive guitarist og komponist Jonas Kappels første CD-udgivelse i 2009 med jazzbandet Aurora, som på det tidspunkt blev kaldt ”et af de mest spændende nye danske jazzbands”. Medvirkende: Jonas Kappel, Jonas Andreasen, Jens Mikkel Madsen, Daniel Sommer. Mere info: www.jonaskappel.com Maria Timm: I Come Undone Tidligere medlem af Broken Beats og Marybell Katastrophy, sangerinde og multiinstrumentalist Maria Timm har udgivet opfølgeren til sin fire år gamle anmelderroste debut plade The Plan. Igen er det pop musik med kant og originalitet, der tager favntag med både de elektroniske elementer og det skæve organiske udtryk. Albummet er et resultat af en svær periode i privatlivet, blandt andet med opbrud og forlist kærlighed. ”Overordnet handler mit nye album om en svær periode i mit liv, hvor jeg tog nogle dårlige valg og min egen selvopfattelse blev fordrejet. Med tiden og igennem sangskrivningen fik jeg øje på, at jeg kun er et menneske og alle fejler nu og da og sårer andre og sig selv. Det har været lidt af en renselsesproces, og jeg står nu på den anden side og føler mig forløst”. Musikere: Maria Timm, Carla hauge, Søren Poulsen, Kasper Solhøj Kristensen, Søren Bigum, Anne Kirstine Winkler. Mere info: www.targetrecords.dk Go See Franklin: Go See Franklin Go See Franklin er et nyt skramlet melodisk rock kvartet fra Aarhus. Holdet består af en flok erfarne musikere, som i gennem de sidste par årtier har begået sig i mange forskellige lokale band konstellationer. Som de selv udtrykker det, så har vi at gøre med en karismatisk forsanger med råt tilslebne stemmebånd, en guitarist

med lige dele englelyd og sort støj under neglene og en bas/tromme-kombo, der deler DNA med både engelsk undergrund og amerikansk grundfjeld. Denne debut indeholder otte numre, som er indspillet på 14 dage i et sommerhus, og mikset, masteret og produceret af bandet selv. Pladen er ude og tilgængelig digitalt på iTunes, TDC Play og Spotify. Medvirkende: Toke Hage, Anders Fromberg, Mik Stegger, Thomas Fleron Mere info: facebook.com/pages/Go-SeeFranklin/353275994748939 Pocket Life: Rattle When You Walk Pocket Life har fået nogle af deres store forbilleder til at medvirke på deres andet album. Chris Eckman, sanger i The Walkabouts er med på nummeret ”Let It Go”, og har desuden mixet pladen. Ligeledes medvirker Vudi, guitarist i American Music Club. Begge musikere har det aarhusianske Americana orkester mødt i forbindelse med danske koncerter hvor de har foræret dem Pocket Lifes musik – og fået en positiv reaktion, der resulterede i et mangeårigt venskab. Lad dette være en opfordring til altid at have en CD i inderlommen. Mere info: www.pocketlife.dk Musikere: Palle Jensen, Jakob Schmidt, Kim Eland, Rasmus Fink Lorentzen. Waldo & Marsha: Zoo Den aarhusianske shoegazer/psych/dream pop oktet, Waldo & Marsha, har via A:larm Music udgivet det længe ventede fuldlængde album “Zoo. Det otte mand store hold af bandmedlemmer kombinerer via pladens mange lag og virkemidler den lyttervenlige pop, med skæve og forunderlige melodier. Inspirationerne kommer fra navne som Cocteau Twins, Slowdive, The Beach Boys, og The Beatles. Såvel som fra retro film temaer og drømmende, bedøvende lydlandskaber. Pladen indeholder 9 skæringer og gæstes af Vinnie Who på nummeret ”Canals”. Zoo udkommer også i en speciel vinyl udgave. Waldo & Marsha har tidligere markeret sig med EP udgivelsen ”Smiling At The Ground” og en efterfølgende dobbeltsingle ”Melancholia/Love” fra 2012. Med denne nye udgivelse fik de blandt andet fem stjerner i GAFFA og fire i Soundvenue. Musikere: Victor Groth, Victor Egebo, Mathias Klysner, Morten Danielsen, Mikkel Kruse, Niklas Grool, Jakob Vinther, Mads Muurholm. Mere info: https://facebook.com/ waldoandmarsha

basunen • juni 2013

15


D M F - U P C O M IN G

Modsætningsfyldt popmusik Med et bandnavn, som kunne de være et dystert norsk black metal orkester, tager det nye aarhusianske band, Suns of Satan, favntag med popmusikken ved hjælp af overlagt tilfældighed, grimhed, dovenskab og kompromisløs imperfektionisme.

Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Umiddelbart er ovenstående ikke, hvad der lyder som den oplagte vej til succes. Men opskriften har på to år gjort, at Suns of Satan har spillet koncerter og skrevet musik til et album, som er indspillet i henholdsvis Arizona og Aarhus. Bandet er et af de talenter, som bobler godt på den danske upcoming scene i øjeblikket. Løs struktur ”Når Suns of Satan skal noget, om det er at indspille eller at spille jobs, så skriver vi rundt til vores bandvenner og ser, hvem af dem, der kan”, fortæller multi-instrumentalist Jeppe Søndergård Knudsen. Sammen med ægtefællen, sangerinde, percussionist og komponist Kristine Bjørg Markussen, udgør de grundstammen i bandet, som også tæller bassist Peter Skibsted og Anders Ørbæk på keys. ”Vi tænker egentlig ikke bandet som en fast enhed. Men mere som et fællesskab som man kan tilknytte sig. Vi tager os en frihed til at se, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der er plads til fra gang til gang. Og så bliver udtrykket derefter. Konceptet for os er, at der sker noget nyt”.

Kristine Bjørg Markussen

16

basunen • juni 2013

Baggrund Kristine Bjørg er dansk-norsk født, og fik sin musikalske opdragelse gennem kassettebånd, som hendes far kopierede til hende. De boede i hver sin ende af Danmark, og kassettebåndene var faderens måde at knytte bånd til sin datter. Hun lyttede intenst til båndene, der indeholdt musik med The Beatles, Pink Floyd og Jimi Hendrix. Sine barndoms somre tilbragte hun med moderen i Sørlandet, det sydlige Norge, og har derfra en tilknytning til naturen, som, hun indirekte føler, også giver karakter til musikken. I øjeblikket er Kristine på barsel med parrets anden søn, Carl. Her til oktober færdiggør hun sin kandidatuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium. Jeppe kommer fra Aarhus og er foruden at være musiker, uddannet antropolog og har skrevet sit speciale om ophavsret og fildeling. Til dagligt er han tilknyttet udviklingsafdelingen på Hovedbiblioteket i Aarhus, hvor han bl.a. arbejder med projektet eMusik. dk, som er bibliotekernes seneste online musikformidlingstjeneste. Hvor Kristine skriver musikken, har Jeppe altmuligmand- og producerrollen i bandet.

Tekst og musik bliver til I 2011 startede Kristine med at skrive musikken til Suns of Satan. Kompositioner der behandler skellet mellem liv og død, hjemme og væk, mand og kvinde, det gode og det onde. Hendes naivistiske og samtidig tankevækkende lyriske univers findes i modsætningsforhold og afspejler f.eks. de modstridende følelser forbundet med tabet af sin mor til cancer på samme tid, som lille Carl blev født. ”Jeg starter som regel med at lave tekster på engelsk. De lyder altid dumt og banalt, men det fører melodier med sig, som jeg beholder for så at smide teksterne væk igen og erstatte dem med nye ord og sætninger på dansk”. David Bowie-metode Jeg har aldrig rigtig lyttet til David Bowie og kender ikke så meget til hans musik. Men teksterne holder jeg meget af. Jeg arbejder også med at sætte musik til hans tekster og derefter beholde musikken og tilsætte mine egne danske tekster”. Det engelske sprog er meget mere melodisk og flyder bedre, mener Kristine. Men hun og Jeppe er trods det ikke i tvivl om, at modersmålet er det, der skal anvendes.


Jeppe Søndergård Knudsen. Sammen med ægtefællen, sangerinde, percussionist og komponist Kristine Bjørg Markussen Improviseret indspilning Suns of Satan har i 2013 udgivet debut albummet ”Sidespring” under Creative Commons licens på aarhusianske Father Figure Records. Den findes på 12” vinyl som download, og der leges med ideen om kassettebåndformatet også. Indspilningsprocessen er foregået over en periode, da pladen er blevet til både i Danmark, og i USA. Kristine fortæller om arbejdsprocesserne: ”Det har noget at gøre med dovenskab. Jeg orker simpelthen ikke, for eksempel i indspilningerne at bruge for lang tid på det, og at gå ned og pille i detaljerne. Musikken er mere for os nogle større øjebliksbilleder, og det er dem, vi går efter”. Dynamik og flow ”Vi øvede slet ikke sammen, inden vi i 2011 gik i studiet sammen med Peter Skibsted og Anders Ørbæk. Vi mødtes og stillede mikrofoner op osv., og så spillede vi bare det, der faldt os ind i forhold til sang oplægget. Det, som vi beholdt, var stort set kun første og anden takes. Vi gad ikke indspille for meget eller tage for meget om. Vi lyttede bare hurtigt til det, og selv om der var skønhedsfejl, så var det fint. Det gav en dynamik og et godt arbejdsflow med Peter og Anders, som aldrig havde hørt musikken før den dag. Albummets fire første numre blev lavet på den måde og har virkelig defineret pladen”. Arbejdsproces i Arizona Efterfølgende tog Jeppe og Kristine og sønnen Emil på fire år til Tucson, Arizona.

Jeppe: ”Jeg har altid været fascineret af Tucson, og jeg har også bandet Plastic Horse sammen med Anders Pedersen, Peter Dombernowsky og Nikolaj Heyman, som jo også spiller med Howe Gelb og Giant Sand derovre fra. Thøger Lund, som også er en stor del af Giant Sand, er amerikansk gift og bor i Tucson, så vi havde den vej muligheden for at komme derover”. Opholdet varede tre måneder. Og som de selv meget beskrivende om musikken, udtrykker det, blev den skrevet og skabt ”mellem tavse bjerge og brændende ørkener”. ”Vi købte en masse gamle børnekeyboards i second hand butikker, som blev brugt til at skrive og indspille på i det legendariske Wavelab studie i Tucson sammen med Thøger Lund og fem andre amerikanske musikere bl.a. fra bandet Golden Boots. Halvdelen af pladen blev indspillet her. Men vi slettede faktisk næsten alle grund takes og tog det om, da vi kom hjem til Danmark. Mikrofonopsætning og lyd blev simpelthen alt for pænt produceret derovre. Der hvor de amerikanske musikere virkelig brillerer på pladen, er de indspilninger, hvor de lægger mere improviserede stykker og optagelser på eller der, hvor vi gav dem helt specifikke roller, de skulle udfylde”. Åben for kvaliteten ”Jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes at vi er særligt unikke. Det er mere, at vi har nogle principper, som vi prøver at holde os til for ikke at lade vores forfængelighed og perfektionisme styre. Tingene

må meget gerne være uperfekte. Man kan sige meget om Yoko Ono, men hun er til stor inspiration. Hun har virkelig tilføjet noget grimhed”, smiler Kristine. Jeppe og Kristine har helt klare fornemmelser og forståelse for, hvad der er godt, og hvad der ikke holder. I Suns of Satan arbejder de benhårdt for at skabe de omstændigheder, som kan åbne op for de tilfældigheder, som kan afføde magi, kvaliteter og spændinger. ”Og det kan first takes. Her sættes alting virkelig på spidsen”, mener Jeppe. Også live, hvor de ofte har musikere med, som de aldrig har spillet en tone sammen med før på aftenen. ”Det handler om at stole på de musikere, man spiller med og at turde give slip og give plads”. Band døgnet rundt I beskrivelsen af Suns of Satan ligger således også et særdeles aktivt liv med hverdagen som børnefamilie, med konservatoriestudie, fuldtidsjob, aktivitet i andre musikalske sammenhænge og meget mere. Jeppe og Kristine ser på musik som værende malet med den brede pensel. Helheden giver fremdriften. Og en stor force er også, at man kan lade være med at spille. Jeppe nævner et interview i Jazz Special med en anden Aarhus musiker, Michael Bladt, som fortæller, at han blev meget bedre til at spille, da han holdt op med at spille og begyndte at øve sig i at stå på rulleskøjter. På den måde henter både Jeppe og Kristine også udefra energi og elementer ind i Suns of Satan fra deres andre jobs, studier og gøremål både i og uden for musikken. basunen • juni 2013

17


GLOMUS CAMP 2013 Man kommer ikke bare til Aarhus – men til hele verden!

Af Klaus Møller - Jørgensen - Det Jyske Musikkonservatorium Det Jyske Musikkonservatorium satser målrettet på internationalt samarbejde. Det sker bl.a. gennem Glomus-netværket mellem tre nordiske konservatorier og foreløbig 12 konservatorier i primært Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien. Tidligere i år mødtes alle i netværket til Glomus Camp i Tanzania.

KH: Vi har taget udgangspunkt i Norden, fordi konservatorierne her er sammenlignelige. Og så har vi ”splejset” vores netværk uden for Europa. Hver for sig havde vi små netværk ude i verden, men via samarbejdet får vi også vores venners venner med i netværket – det er ren Facebook!

Herre gud, blot tre timer. Det regnes ikke for en lang koncert i Afrika. Men sikke en koncert – 1000 vildt opstemte publikummer som ikke gjorde noget for at skjule deres begejstring. Begejstring over musik fra hele verden, opført af musikere fra hele verden … der vel at mærke spillede og sang sammen på kryds og tværs. Blege nordeuropæere, der spillede syriske skalaer, brune arabere der spillede afrikansk trommemusik og sorte afrikanere, der spillede finsk folkemusik. Afslutningskoncerten ved Glomus Camp 2013 i januar måned i Tanzania Tanzania var én stor fest. Et flot punktum på 10 dage med sammenspil, workshops, seminarer og jam sessions. Og med 85 deltagere, 25 nationaliteter og studerende, undervisere og ledere fra 16 musikakademier i 15 forskellige lande - fra Finland over Syrien til Mali, Sydafrika og USA. Blandt den blege del af deltagerne var udviklingsleder Astrid Elbek (AE) og leder af internationalisering Keld Hosbond (KH) fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus/ Aalborg. Desuden deltog fem studerende og tre undervisere samt rektor Thomas Winther fra DJM. Verdensomspændende netværk Glomus er et netværk af konservatorier og musikakademier i Norden og uden for Europa, i første omgang Afrika og Mellemøsten, men efterhånden også USA og Sydøstasien; Malaysia er netop kommet til. Netværket skal understøtte tværkulturelle aktiviteter og møder, styrke musikalsk diversitet over hele verden og fremme vidensdeling og organisatorisk udvikling. Netværket er stiftet af Sibeliusakademiet (Finland), Malmö Musikakademi og Det Jyske Musikkonservatorium ud fra en erkendelse af, at der er flere velfungerende netværk i Europa, mens det kniber med gode forbindelser til især den tredie verden.

18

basunen • juni 2013

AE: En studietur til Sydafrika for nogle år siden var virkelig en øjenåbner: På konservatoriet i Cape Town var de utroligt velorienterede om, hvad der skete i Oslo og Stockholm, meget mere end os. Det skyldtes primært udveksling af studerende og undervisere. Omvendt vidste vi en masse om konservatoriet i Maputo i nabolandet Mozambique, som vi skulle videre til bagefter; det vidste de intet om i Cape Town, og de ville meget gerne have kontakt til kollegerne nordpå. I Maputo hørte vi den samme sang, det var helt absurd. Så var det vi tænkte: Hvad nu hvis vi holdt en fest for alle vores forsamlede venner? Og det var der straks meget stor interesse for, både i syd og i nord. KH: De netværk, der allerede fandtes, var meget drevet af bilaterale aftaler; der manglede alt det på tværs. Det handler i høj grad om økonomi til alt det lavpraktiske, f.eks. at kunne transportere folk rundt. Vi brugte en nordisk tradition for funding og networking - især det finske North-South-South program - til at skabe netværk både nord / syd og på tværs i den tredie verden. Det var også af stor betydning, at CKU i Danmark (Center for Kultur og Udvikling) var begyndt at gå i samme retning, så dem fik vi også til at støtte processen.

Det har været helt afgørende for de nordiske konservatorier at få ekstern finansiering af projektet, pengene kunne umuligt tages af konservatoriernes daglige drift. Langt fra kun verdensmusik! AE: Vi tænkte nok allerførst, at det i høj grad ville komme til at handle om verdensmusik. Men det har vist sig, at vores sydlige partnere er meget interesserede i at lære om music management, om e-learning, om digitale muligheder – og om klassisk musik, som jo er vores europæiske rødder. De vil også meget gerne lære om sammenspilsstrategier inden for rytmisk musik og om måder at arbejde med ensembler, ledelse og pædagogik på. Alt det, som vi gennem årene er blevet rigtig stærke på, synes de er vildt interessant. Selv vores arbejde med Musik og bevægelse kan afrikanerne lære noget af; i Afrika ligger ekspertisen på dette område ofte uden for konservatorierne, så mht. selve uddannelses-ekspertisen er vi længere fremme. Her har vi siden folkemusikkens og den rytmiske musiks indtog på konservatorierne lært, hvordan det skal formidles pædagogisk! KH: Der er sket et bemærkelsesværdigt paradigmeskifte inden for vores mentale tilgang til, hvad et konservatorium er, ikke mindst under indtryk af det internationale arbejde. Vores seneste strategi handler om globalisering og global mentalitet, om e-learning og om entreprenørskab – netop det, som vores samarbejdspartnere i syd efterspørger. Det viser sig igen og igen, at trods store forskelligheder er det basalt set det samme, vi arbejder med på alle konservatorier - det er bare lidt forskelligt, hvor langt man er nået, hvilke materielle forhold man har at arbejde under og hvilken tradition man arbejder ud fra. Endvidere er vi i mødet med andre kulturer blevet nødt til at se på vores egen kultur med nye øjne, og det er der noget virkelig udviklende ved. Vi bliver tvunget til at forklare os og dermed til at tænke mere over, hvem vi er, og hvorfor vi gør, som vi gør. Indflydelse på dagligdagen KH: Helt konkret kommer det nye paradigme til udtryk i de to internationale masteruddannelser Glomas (Master i global musik) og Nomazz (Nordisk master i jazz), som


KE: Gennem os er det f.eks. lykkedes dem at få studerende ud, hvor de ikke kunne komme før. Og omvendt kan vi sende studerende til bl.a. USA på en måde, vi ikke kunne tidligere, f.eks. uden at skulle betale for selve undervisningen. Vores internationale engagement åbner simpelt hen døre rundt omkring. Og de åbne døre kan vi også mærke relativt tæt på. F.eks. er konservatoriet i Wien langt mere positivt over for udvekslingsstuderende fra os, end de har været tidligere. Og endelig på det helt dagligdags plan mærker de studerende det internationale miljø, når f.eks. de klassiske orkestermusikere er med i et syrisk orkester, der var her for et par år siden, og bl.a. lærer at spille kvarttoner. Globalisering ude og hjemme KH: I takt med at globaliseringen slår igennem i Danmark, skal vi også på DJM forsøge at afspejle det danske samfund i den nye multikulturelle udgave og inkludere alle medborgeres forskellige kulturer; Glomus-netværket er en drivkraft i forhold til dét også. beskæftiger sig præcis med kulturmødet, og hvordan man navigerer i det. Men herudover har vi i stigende grad fået inkluderet en global kultur i vores hverdag, og de studerende har mulighed for at møde afrikansk, arabisk og latinamerikansk musik. AE: Og for at møde afrikanske, arabiske og mellemøstlige studerende og undervisere, som er her i en periode. Og vi sender selv undervisere og studerende den anden vej, endda til lande som Syrien og Afghanistan. Der sker altså en helt konkret udveksling af musikere. KH: Når vi har evalueringer med vores internationale studerende (de fleste er stadig fra vestlige lande), så er noget af det de nævner

Astrid Elbek og Keld Hosbond allerførst det internationale miljø her på stedet – man kommer ikke bare til Aarhus men til hele verden. AE: Yderligere er der sket det, at vores lille, perifere nordiske institution pludselig er blevet interessant for andre musikakademier i den vestlige verden, herunder USA. For universitetet i Texas eller for Manhattan School of Music er det meget interessant at vi har gode og direkte forbindelser til Mellemøsten og Afghanistan – det kan de slet ikke selv opnå, og på den måde skiller vi os ud, har de direkte fortalt os.

stre og nu også får dem til at improvisere - det spreder sig som ringe i vandet. AE: Mange af vores vante ideer om klassiske eller rytmiske musikere blev fuldstændig neutraliseret på campen; de klassiske musikere, der var med f.eks., de improviserede løs, det var helt utroligt. Og det er netop hele pointen ved kulturmødet: At man kommer ud af comfort-zonen og opdager, at man kan andet og mere, end man troede!

AE: Nydanskerne er i dén grad fraværende på musikuddannelserne. På DJM har vi derfor været med til at søsætte et projekt, som hjælper unge musikere med ikke-vestlig baggrund til at kvalificere sig til en videregående musikuddannelse. Og her er det meget værdifuldt, at de kan se, at vi mener det alvorligt – at vi virkelig interesserer os for andre musikkulturer end den vestlige, at vi har en oprigtig interesse for den musikkultur, som de selv udspringer af. KH: Den ægte interesse for kulturmødet er noget vi stræber imod i stigende grad. Hvilket ikke betyder, at man ikke skal dyrke sin egen stilart og blive super dygtig til f.eks. klassisk violin; men at man godt samtidig kan være åben over for andre kulturer og måske også lære noget nyt netop dér. AE: Vi ser jo på de her Glomus Camps, at der kommer klassiske, rytmiske og alle mulige andre musikere og spiller sammen på kryds og tværs. Det er virkelig betagende, også fordi det efterhånden har nået ganske højt niveau rent musikalsk. Man deler sine musikalske rødder med hinanden, man holder oplæg og man spiller sammen i workshops. I år var der et fantastisk oplæg fra svenske og finske kolleger om den nordiske tradition, som vi selv lærte meget af; kulturmøderne går også på tværs inden for regionerne. Og der var teater-workshop med finske teaterfolk, hvor en masse afrikanere deltog; de syntes det var smadder sjovt og opførte noget fra Kalevala, med et mærkbart afrikansk touch. Samtidig med at et hold klassiske strygere deltog i en workshop med arabisk musik, som de selv siger, de fik fantastisk meget ud af. KH: En af dem fortæller, at hun opdagede, at hendes eget instrument kan meget andet og meget mere, end hun selv var klar over – og at hun faktisk kan lære at improvisere, at spille kvarttoner og spille på øret. Hun fortalte videre, at hun dirigerer forskellige skoleorke-

Astrid Elbek og Moussa Diallo

FAKTABOX: Glomus Camp 2013 er den tredje i rækken efter Mozambique 2009 og Ghana 2011. Der var 85 deltagere fra 25 forskellige nationer. Næste gang bliver muligvis Borneo i 2015 og måske Kulturby Aarhus 2017? Glomus Camp 2013 blev støttet af bl.a. DMF, CKU, Aarhus 2017 samt de danske ambassader i Afghanistan og Mali. Der arrangeres Mini-Glomus camp på Images-Festivalerne i Aarhus i 2013, -15 og -17. Her inviteres deltagere fra hele netværket til Aarhus for at spille sammen. I år bliver der bl.a. en afghansk-nordisk koncert, en syrisk koncert og en Maliworkshop med Moussa Diallo. Alle disse arrangementer udspringer af samværet på Glomus Camp 2013 i Tanzania.

basunen • juni 2013

19


Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Hun hedder Sonja Stilling og kan træffes ved aftale på DMF Aarhus kontoret. Sonja kan kontaktes for en aftale på sin tlf. 60224930.

Se også mere på www.audiovox.dk.

20

basunen • juni 2013


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Jan Svarrer er - foruden at have en cand. mag. i dramaturgi - komiker, musiker og sangskriver, foredragsholder og tekstforfatter. ”Pt. skriver jeg sange. Jeg har et skriveværksted i nærheden af mit hjem, hvor jeg trisser ned hver dag og skriver humoristiske sange og andet halløj. Og om aftenen tager jeg ud og spiller. Forudsat at jeg har et job. Ellers bliver jeg naturligvis hjemme”. 1. Hvad er dit yndlings instrument/gear for tiden? En Gretsch G6. Den har længe samlet støv, ligesom mine rockriffs. Men nu spiller vi rock’n’roll igen. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? Man bør aldrig skille sig af med musikinstrumenter. Og netop derfor skilte jeg mig af med min gamle Voxforstærker...(idiot).

Jan Svarrer

3. Hvad har du købt for nylig?

6. Den dårligste investering?

9. Seneste musik gadget?

Et guitarstativ til hele 5 guitarer. Bare så det i hvert fald ikke er plads, jeg går ned på.

Et kaos af komplet ubrugelige effektdimser og pedalhelveder jeg købte i starthalvfemserne, dengang alle skulle lyde som Mike Stern og endte op med at lyde som noget fra BR.

En yderst smart og kompakt optagedims, der kan optage i forbilledlig kvalitet. Hvis man ellers kan finde ud af det, hvilket jeg ikke kan hvorfor det eneste den pt. optager er plads.

7. Den bedste handel?

10. Det urealistiske ønske?

To forholdsvis billige og tilsyneladende uopslidelige Blueridge guitarer, der både lyder godt og holder til at selv aftenens vådeste publikummer hjælper med at pakke ned.

Omtalte helt vildt fede (sikkert sindsvagt dyre) akustiske guitar.

4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/ studie? Dem jeg HAR betalt. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Vil gerne købe den helt vildt fede (sikkert sindsvagt dyre) akustiske guitar.

8. Har du et tip til et godt køb? Har pt. 11 discountukuleler fra et mislykket revynummer til salg?

basunen • juni 2013

21


22

basunen • juni 2013


basunen • juni 2013

23


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2013 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

24

basunen • juni 2013

Mvh Uffe Fink Isaksen


En aften med Marco Mendoza En af rockens verdensstjerner lagde vejen forbi de lokale øvelokaler Tekst og foto Lars Knudsen - DMF Aarhus Hvad skal man forvente når et medlem af Thin Lizzy kigger forbi? En mand som desuden har spillet med internationale verdensnavne som Ted Nugent, Whitesnake og Bill Ward fra Black Sabbath. En mand der har eyeliner på, på en tirsdag i Åbyhøj. Tja, undertegnede må tilstå at forvente lidt af hvert, da Marco Mendoza kommer ind af døren hos øvelokaleforeningen Mono.

Med Ruff i Europa I samarbejde med JazzDanmark, Øvelokaleforeningen Mono og ORA- som er øvelokalernes landsforening, fik vi i DMF-Aarhus den 13. maj 2013 muligheden for at præsentere en bas clinic med den mexikansk fødte, Los Angeles baserede bassist Marco Mendoza. Mendoza var i maj måned i Europa på turne med Michael Ruff, i forbindelse med en række koncerter i Norge og Sverige. Selv om der ikke var danske spillejobs på plakaten i denne ombæring, havde Mendoza alligevel lyst til at spendere en stund i selskab med en flok aarhusianske musikere. Det dufter af musik Et blik på Marco Mendoza, og man er ikke i tvivl om, at han ville gøre sig perfekt på den slags fotografier hvor Axl Rose stiger ud af limosiner på Sunset Boulevard. Mendoza bruger nok også til dagligt lidt mere parfume, end de 20-30 fremmødte fortrinsvist af hankøn, kunne finde på at komme på sig. Men som den velduftende herre ankommer på Tomsagervej, sammen med en medarbejder fra T.C. Electronic, som han sponseres af, møder vi en mand der på trods af sine fornemme musikalske meritter virker oprigtigt glad for at bruge en aften sammen med ligesindede musikere, frem for at give den som krukket superstjerne der hellere vil have bragt kaviar op i hotel suiten.

Knasende start Allerede inden han har fået overtøjet af, er aftenens hovedperson nærværende og går rundt og giver hånd og hilser på i lokalet, for at finde ud af hvem vi er og hvordan vi har det. Klokken nærmer sig 19.00, og han opdager at clinicen ikke, som han har fået oplyst fra sit bagland, er sat til at begynde klokken 20, men altså en time før. Så lydprøven får han inddraget som en del af den hyggelige stemning og snik snak . Lyden bliver ikke perfekt. Lidt kabel knas og løs forbindelse i Mono’s backline. Og der er ikke lige den ønskede effekt til hans vokal. Men Mendoza går mere op i at få etableret en god stemning og kontakt, i stedet for at bide mærke i at forholdene denne aften ikke er som når der spilles stadion koncerter. Baggrund Marco Mendoza (f. 1963) kommer fra en meget musikalsk familie og begyndte at spille guitar i en tidlig alder. Han startede sin aktive musik karriere med bassen i starten af 90’erne. Bedst kendt er han for sit arbejde med Thin Lizzy, Michael Ruff, Blue Murder, Whitesnake, Ted Nugent, Neal Schon, Lynch Mob og mange flere. I 2007 udgav han sit første solo album ”Live for Tomorrow” som blev skrevet og produceret i et samarbejde med guitaristen Richie Kotzen, med gæste optrædender af så promenente navne som Steve Lukather, Ted Nugent, Doug Aldrich, Tommy Aldridge, Brian Tichy, Marco Rentería med flere. I øjeblikket er Mendoza også aktuel i bandet Black Star Riders, bestående af Thin Lizzy medlemmer, som ultimo maj udgav albummet ”All Hell Breaks Loose”.

ikke at spille et par numre på den. ”Afterwards feel free to come up here and use all my gear”, inviterer den sympatiske amerikaner, der som clinicen skrider frem med sine kompetente individuelle råd og vejledning til deltagerne, om alt fra gear, grej øveteknikker og meget mere, har vundet alle ind med sin åbne og helt igennem venlige facon. Selv er han uskolet musiker ”from the streets”. Og ud fra den tilgang spinder han inspirerende tanker over hvordan han selv har fokuseret på glæden ved at leve med musikken, og hans eget personlige mantra: ”Spend time with your instrument”. Tun til sidst Godt to timers clinic rundes af. Mendoza har undervejs foreslået at man efterfølgende bare skal hive fat i ham, så er han klar til at gå med ind i et af øvelokalerne og jamme hele aftenen. Måske er det ærefrygt blandt aftenens deltagere, som netop har oplevet fingerfærdigheder og eksempler på teknisk kunnen fra den aldeles sublime bassist, der gør at Mendozas tilbud ikke bliver fulgt op. Men efterfølgende giver han sig i stedet god tid til at hænge ud og hygge snakke, og insisterer på at alle skal komme hen og sige til, inden man går. Den verdenskendte bassist ender med at være en af de sidste der forlader øvelokalerne på Tomsagervej. Dagen derpå skal han til Gøteborg og spille med Michael Ruff. Men denne tirsdag aften er han sidst set siddende inde på Lene Ethelberg fra Mono’s kontor, i gang med at fortære hendes medbragte tun salat.

Tid til clinic Mendoza indleder clinic’en og starter ud med at spille det første af flere numre denne aften, fra ”Live for Tomorrow” pladen. Og så ligger han op til at lægge den formelle tidsramme på1 time og 15 minutter til side. ”Let’s stay ’till two in the morning!”. De næste godt to timer styrer han dygtigt og spændende samtalen med de spørgelystne deltagere. Fra fortællinger om hans karriere – helt fra han som16-årig giftede sig, og derfor blev losset ud hjemmefra. Til hvordan han som ung musiker kom i gang, hvem han har spillet med, hvordan han kom videre på den anden side af et heroin og kokain misbrug der flere gange nær havde kostet ham livet. Til hvor han er i dag, som professionel musiker med en erfaring og forkærlighed ikke kun for rock, men også for jazz, fusion og både syd- og mellemamerikansk musik. Brug tid sammen med dit instrument Mendoza viser også sin costum made ESP 6-strengede bas frem og undlader naturligvis basunen • juni 2013

25


DM F - OR KE ST ER PO RT RÆ T

Et farverigt musikerliv med flyglet i centrum

Af Lars Borup, journalist og musiker - foto Albert Meier Han er en institution i århusiansk musikliv. Han har lige rundet de 70 år og har samtidig kunnet fejre 50 års jubilæum som medlem af DMF. Ivar Sørensen er især kendt som solopianisten, der har spillet alle vegne, men han har også spillet i forskellige orkestersammenhænge. Han er en ægte autodidakt. Han kan ikke læse noder, men hans energi og gåpåmod har klaret ham igennem alle årene.

Pianist og handelsmand Ivar er ægte århusianer og vokset op i Ringgården sammen med sin mor. De levede spartansk, og det var også derfor, der ikke var råd til at gå til undervisning i musik. Hans far døde, da han var seks år, men han tror, at han har arvet noget fra ham. Hans far var pianist og handelsmand og sådan er det også med Ivar. Han elsker en god handel og har solgt flygler gennem et helt liv. Ofte har han skaffet et godt flygel til en restaurant eller et spillested, og efterfølgende har han kunnet nyde godt af instrumenthandelen, når han også fik spillejob samme sted. Han har altid været en urolig sjæl og sat ting i gang. Et af hans projekter er hans pianosalon i baggården bag Teater Bodega. Her var starten også et flygel. Han havde købt et hos Brdr. Jørgensen, og det skulle have et sted at stå. Han fandt lokalet, som tilhørte Århus Teater, renoverede det og fik skabt den nuværende hule.

Ivar Sørensen i pianosalonen i Skolegade

26

basunen • juni 2013

”Jeg drømte om, at det blev stedet, hvor musikere mødtes efter endt job. Sådan gik det ikke, men jeg har alligevel aldrig fortrudt købet af lokalet,” fortæller Ivar. Startede på vibrafon ”Jeg startede som 16 årig og spillede i starten primært vibrafon. Siden kom harmonika og piano mere ind i billedet. Allerede da jeg var soldat i Karup dannede jeg mit første orkester, The Swinging Bed Horses (de swingende sengeheste). Det gik sådan set rigtig godt. Jeg havde egentlig drømt om at blive pilot og har altid været interesseret i flyvning, men det blev til et langt liv med musik,” siger Pianist Sørensen. Når Ivar kommer i gang med at fortælle om, hvor han har spillet, vælter det frem med navne på restauranter og andre spillesteder. Skulle de alle med i denne artikel, blev den alenlang, og hvis de tilknyttede anekdoter også skulle med, kunne det fylde hele bladet. Jacob og pianobaren Tilbage i tiden var det legendariske steder som Maritza og Bryggergården, som var hans faste holdepunkter. Senere kom en legendarisk periode på Jacobs Bar BQ. Det var et tilfældigt møde med Jacob i Ebeltoft, der blev til pianobaren i Jacobs gård og et samarbejde med Jacob fra 1979-1987. Her blev det også til søn-


dagsjazz med en trio, der havde Jes Halding på bas og Jan Locht på trommer. ”Det var en fantastisk tid i Jacobs gård. Jeg mødte og akkompagnerede et utal af kendte skuespillere og sangere. Her mødte jeg også den legendarisk russiske sanger Ivan Rebroff. Han ville også have mig til at være kapelmester, men takkede nej. Måtte erkende at de manglende nodefærdigheder var en alvorlig begrænsning,” konstaterer Ivar Sørensen.

Siden blev det til samarbejde med violinisten Per Gade, der havde Café Mozart på Vesterbro Torv og en periode som pianist i bandet Fodvarmerne, som blev årets jazzorkester i Århus i 2009. Han har også leveret musik til Studenterrevyen Fristedet Skagen ”For 23 år siden fik jeg foden indenfor i Skagen, og det har siden været mit fristed. Jeg skulle være ferieafløser for harmonikaspilleren Mads Jonshøj og blev hængende. Jeg har i dag min Skagenbase i en campingvogn, der er placeret hos en privatmand. Her begyndte jeg også at male.

Først på drivtømmer og siden malerier, som jeg også er begyndt at sælge.” ”Det er blevet til uhyggelig mange kilometer på landevejene, men jeg ville aldrig ønske at gøre det om. I dag er der ikke helt så mange job, men der er nok. Og jeg bliver ved,” konstaterer Ivar Sørensen, som har været gift med Lene i 24 år og har sønnen Emil på 22 år, som spiller violin. DE har i en periode optrådt sammen, men sønnen har i øjeblikket lagt violinen på hylden, hvilket skuffer hans pianospillende far. Ivar har i dag et lille orkester Trio Palet!

basunen • juni 2013

27


Et svedigt eventyr Studietur til Guinea i Vestafrika

Af: Dea Mogensen, stud. Det Jyske Musikkonservatorium Vinteren 2013 drog jeg og mine studiekammerater ud på en eventyrlig og eksotisk rejse. Jeg studerer Rytmisk Musik og Bevægelse (RMB) på konservatoriet i Århus, og på min linje er der en stærk tradition for at tage på studie-tur efter tredie semester. Det er ture, som de studerende selv står for og finder på. Og vi havde altså fundet på at tage til Guinea i Vestafrika.

bare trommerne, sangen og dansen, men alt dette og meget mere til, som former det, vi har lært, og som vi nu dyrker herhjemme. Derfor er det sindssygt vigtigt at rejse ud! En ø i atlanterhavet Vi boede på den lillebitte ø, Room, som ligger ca. en times sejlads i en lang træbåd med påhængsmotor fra hovedstaden

Jeg har adskillige gange fået at vide af tidligere RMB’ere, at det vigtigste er at rejse! Ud i verden og opleve de ting som vi til daglig går og dyrker i vores fine, rene undervisningslokaler efter nøje planlagte klokkeslæt (og uden at svede synderligt meget) i deres rette omgivelser. Jeg har selvfølgelig godt kunne følge deres tankegang, men ikke tillagt det så meget betydning. Det føles jo godt at gå på konservatoriet, og jeg har hele tiden haft en klar følelse af at udvikle mig støt! Men, nu forstår jeg til fulde, hvad det er, de alle sammen snakker om! WOW! Rejs, og lær Der er ingenting, der kan hamle op med den autentiske oplevelse af kultur. At danse rundt i det glohede sand på en ø i Atlanterhavet mens man hører vandet slå ind mod stenene. Hvordan det ganske naturligt blander sig med trommerne, spillet af en flok afrikanere født ikke langt derfra, og som har det der helt særlige indforståede swing og aldrig bliver trætte. Det er netop dét, som får mig til at forstå, hvad det er, jeg hopper rundt og forsøger at efterligne. Det er duftene af saltvand og pot, det er lugten af fisk, og hvad der nu måtte være strandet i et toilet, som ikke vil skylle ud, det er stemningen, det er palmerne og mangoerne, det er de små dyr i sandet som klistrer sig fast som igler, det er myggenettene og de lokale sælgere, det er fattigdommen, det er passionen i percussionisternes øjne og dansernes spændstige kroppe, det er fisk og ris som hofret, det er lange, forkølede, svedige nætter i absolut uduelige senge, det er helt utrolige mængder håndsprit og følelsen af panik, når man har glemt at tage sin malariapille på det rigtige klokkeslet, det er hård mave og tynd mave og umulig mave, det er sorte tæer, røde skuldre og mørbankede muskler; Det er ikke

28

basunen • juni 2013

Conakry. Det er det absolut mest eksotiske, afslappede og primitive sted, jeg har set eller hørt om. Og jeg er helt vild med det. Stedet, vi var på, hedder Foré-Foté og betyder Sort-Hvid på det lokale sprog, sosu. Det er nogle af de ord, som har sat sig bedst fast, for hver gang vi gik nogle steder, stødte vi ind i børn, som på afstand studerede os nøje, alt imens de pegede på os og kaldte ”Foté, foté!”. Så kan man jo ikke gøre så meget andet end at smile og vinke, mens man føler sig meget, meget hvid og ganske turistagtig. Sproget Hele historien om sproget og vores kommunikation med vores undervisere lagde også lidt til på den eksotiske front. Jeg taler ikke nogle af deres sprog, og derfor var det ret interessant at observere, hvordan det så egentlig er muligt at kommunikere. Men opdager hurtig,t hvor nuanceret og virkningsfuldt et kropssprog vi har. På trods af manglende ordforråd lykkedes det mig alligevel at føre ”samtaler” om familie, regntid og vejret i Danmark, flybilletter og musik. ”Very very” var en af de engelske fraser, som især blev

flittigt brugt, og det kunne betyde rigtig godt eller rigtig meget og helt sikkert også andre ting. Ligesom ”you” både blev brugt om ham, hende, vi, os, dig, dem, osv. En kende forvirrende, men på den anden side dejlig ukompliceret. Undervisningen Efter en svedende nat under lagen og myggenet stod vi op, tørrede søvnen af øjnene, gik ud under høj solbeskinnet himmel til lyden af de lokale, som nede på stranden højlydt prøvede at organisere sig: tredive mennesker i en båd, der nærmere er beregnet til femten. Morgenmaden blev serveret med klæder over, og nogle dage var der udover instantkaffe og omelet også frisk mango og friturestegte bananer. Kort efter morgenmaden var det tid til at svede igen! Nogle timers dans, det sparker virkelig røv! Og det er på et helt andet plan end et medlemskort til Fitness World eller en tur på cykel op ad Langelandsgade i Aarhus. Opvarmningen var god og grundig og indeholdt både styrketræning, smidighedsøvelser, syrede discolignende moves, høje afrikanske hop og yogastillinger. Alt sammen til pulserende utrættelige trommer. Taktikken i danseundervisningen var gentagelse, gentagelse og… gentagelse. Og når vi i slutningen af en time alle var drivvåde af sved, smurt ind i sand fra top til tå, og jeg sandsynligvis havde drukket de første tre liter vand og tænkte: ”nu er det slut!”, gik trommerne i gang igen, gerne i et højere tempo, og så var det ellers bare at give alt, hvad man havde! Jeg fandt ofte mig selv i en lettere vred og irriteret tilstand og skældte ud på højlydt dansk: ”Så hold dog op for satan, JEG KAN IKKE MERE!”. Men da viste det sig jo gang på gang, at efter tre dybe vejrtrækninger sprang jeg op og gav den gas med en energi, jeg slet ikke vidste, min krop rummede. Jeg kunne ganske simpelt ikke lade være. Det simple liv Dansetimerne var altid efterfulgt at en strandtur – mit daglige bad, og den eneste form for bad jeg fik i de treuger. Og så lige et par timer i skygge eller sol, måske banke et


par rytmer på låret og i sandet, måske synge en lille sang, spadsere en tur i vandkanten, spille lidt fodbold eller kortspil. Ikke så meget pis og slet ingenting at nå eller præstere. Jeg er sikker på, at denne livsform ville kunne kurere alle livsstilssygdomme, lige fra stress til overvægt. Jeg tror, det er umuligt at blive stresset på Room. Alt hvad der hedder punktlighed, e-mails, telefonopkald, og hvad vi nu ellers belæsser os selv med, er erstattet af det, man kunne kalde ”at stirre ud i luften”. Det er en fantastisk aktivitet, som jeg og de fleste omkring mig helt sikkert dyrker alt for lidt. Og dans sammen med de tre daglige måltider, primært bestående af fisk og ris, lidt brød og frugt, det skulle nok kunne kurere en overvægt. Og hvis man så tilmed går og drømmer om at blive lidt buff, så skal man bare spille trommer. Det er de mest velformede overarme og mest imponerende rygmuskulaturer jeg har set, som trommeslagerne i Guinea bærer rundt på. Afrikansk pædagogik Om eftermiddagen lige efter bønnen var der trommeundervisning. Som andre der har oplevet den afrikanske pædagogiske metode sikkert vil give mig ret i, er den selvsamme pædagogik temmelig ikke-eksisterende. For nogle fungerer det slet ikke, og for andre er det supereffektivt. Kig, lyt og spil. Sådan er det, og heldigvis virker det for mig. Ikke så meget snak, men bare gøre og lade kroppen finde ud af det. Grunden til, at de underviser som de gør, er tydeligvis, at de selv har lært på samme måde. Det så jeg åbenlyst på øen. Hver gang vi havde timer, og børnene i landsbyen kunne høre trommerne, så myldrede de til. De dansede og gav den gas og hvilke små vidundere! Deres bevægelser og rytmiske sans var langt udviklet, og de var helt indforståede med, hvad der foregik, også selvom de kun var 3-4 år. Så forstår man, hvorfor de er så sindssygt fede til det, de gør – de er jo efter fødslen dumpet lige ned midt imellem trommer og svedende dansere!

Flip ud og slå dig løs Om aftenen var der ret tit fest på Room. Øen er ikke større, end at man med stor sandsynlighed kan høre, når og hvor der går en fest i gang. Blandt andet derfor myldrer folk til med deres lommelygter eller skærm-lyset fra en mobiltelefon foran sig, så man kan se at gå uden om store sten, trærødder og andre potentielle fælder. Udover festlige gæster skal man bruge nogle trommer. Og, hvis festen holdes et af de mere avancerede steder, har man også en af de hersens komplet upålidelige benzingeneratorer og nogle pærer tilsluttet den, som kan kaste lys over dansegulvet. Hvis ikke, må man bruge lommelygter og måneskær. Uden hæmninger Når vi danskere går i byen, bruger vi øl og andre alkoholiserede drikke for at holde en vild fest. I Guinea bliver man høj af at tromme og danse! Når der er fest, så eksploderer hele øen, og jeg havde oplevelsen af at eksplodere en lille smule indeni hver gang. Altså, forstå mig ret, det er en meget positiv ting! Den utrolige, uudtømmelige, ubeskårede kilde af energi der bliver sparket i en doundomba-session (i mangel af bedre betegnelse for at spille og danse flere timer uden tøven og pauser eller det der ligner) sætter i hvert fald mit indre og ydre i kog, og jeg nærmer mig en tilstand, hvor alle hæmninger er sluppet, og jeg har fat i noget basalt og meget naturligt i min krop, når jeg ufortrødent kaster mig ud i en solo, jeg ikke aner, om vil lykkes. Det er bare mig og trommerne, og i virkeligheden er det lige meget, hvad min krop gør, for det, der tænder mig og de andre til festen, er, at jeg giver slip og deler ud af alt det, netop jeg har at byde på. Den fuldstændigt uadskillelige forbindelse mellem krop og musik står så klart for mig, at jeg har lyst til at gå hjem og få alle de musikere, jeg møder, til at forstå, hvordan det hænger sammen, og at musikken i høj grad ligger gemt i deres krop! Kompleks og hip stilart Doundumba, som er det, der primært bliver spillet til festerne, er, som jeg har opfattet det en temmelig hip stilart. Det er det, de unge dyrker, og det har også været det, jeg og nogle at de andre nørder, jeg var af sted sammen med, har været mest i det røde felt over! Det kræver bestemt en vis fysisk styrke at danse doundomba. Og så indeholder det ikke bare en, men adskillige forskellige rytmer, som alle har visse ligheder, det er komplekst og har et sindrigt system af kommunikation mellem dansere og de forskellige trommer. Det kræver virkelig opmærksomhed, overblik og styrke. De

første doundumba-fester, vi var til, fik mig til at emme af glæde og begejstring, men gav også anledning til spirende frustration. Jeg fattede virkelig ikke, hvad der foregik! Altså, jeg kunne lugte sveden, fik støv og sand hvirvlet ind over det hele, rumlede indeni af svedige trommerytmer, forstod, at der var en idé i, hvornår der var flere dansere, og hvornår der kun var en solodanser, og at solodjemben selvfølgelig spillede til danserne…men pulsen? Hvor fa’en var den? Okay, danserne havde den, men den passede da ikke til trommerne, eller hvad? Hold nu fast, det var ikke til at forstå, og jeg var ved at vride hjernen af led for at få det til at hænge sammen. Endnu værre var det, når jeg (næsten) ufrivilligt blev rykket med i festen og ind i cirklen for at danse ud i alle kroge af kroppen, og jeg kunne se på den formidable danser, som havde hevet mig op, at pulsen altså var der, men min indre fornemmelse og vestlige fornuftige musikalitet sagde mig, at den lå der hvor trommerne var ”tungest”. Og netop den vestlige logik strider mod al doundumba logik. For her ligger de dybeste trommer altså sjældent på pulsen. Heldigvis udviklede jeg en forståelse af, hvad der egentlig foregik gennem adskillige danse og trommetimer med lettere upædagogiske undervisere. Vi har dyrket det, siden vi kom hjem og er stadig lige så høje over det, som vi var på den lille paradisø. Afrika for livet Nå, jeg kunne blive ved at fortælle historier i en evighed, ordene pibler frem. Det har været en utrolig oplevelse. At stå lige midt i fattigdommen og blive set på som en rig hvid, der enten kan være en billet til et ægteskab og et liv uden fattigdom i Europa eller bare en, der har uendelige mængder penge til at betale, hvilke fornødenheder der nu måtte være, men som også er sjov at spille trommer med og har en reel interesse i at lære deres traditioner. Det er krævende og meget langt fra min dagligdag, men mest fantastisk og meget berigende! Her slutter min historie for nu, men jeg ved, at jeg slet ikke er færdig med Afrika i mit liv.

basunen • juni 2013

29


De førende i ørerne

En franskmand, en dansker, en tyrker og en italiener sidder på en lystbådehavn… Nej, det er ikke starten på en lummer sømandsvittighed. Men derimod historien om en lille aarhusiansk virksomhed, der fra kontoret på Egå Lystbådehavn dominerer et internationalt musiksoftware marked. Tekst og foto Lars Knudsen - DMF Aarhus “Jeg havde en veninde, der tilbage i 1991 spenderede et utal af timer ved klaveret i forbindelse med min forberedelse til optagelsesprøven på Det Rytmiske Musikkonservatorium”, fortæller pianist og direktør i EarMaster ApS, Hans Jakobsen. Nåleøjet var meget lille, og han var ikke en af dem, der kom ind dét år. Og det kan man sige, at konservatorier, musikskoler og musikere verden over kan være glade for den dag i dag. For det blev kimen til ideen og arbejdet med at udvikle det internationalt mest toneangivende hørelære softwareprogram for musikere og musikundervisere.

hvad EarMasters brugere har af ønsker og behov, er en udviklende drivkraft og stor motivationsfaktor, mener Hans Jakobsen. I 1992 startede han på DTU – Danmarks Tekniske Universitet i København, hvor han tog en ingeniøruddannelse. Som et projekt i det forløb så de første DOSversioner (tekstbaseret styresystem. red.) af EarMaster dagens lys. Tingene tog fart

Ny version i skyen EarMaster er et interaktivt softwareprogram til brug i træning af hørelære og udvikling af gehør samt til rytmetræning og bladsang. Firmaet har udviklet programmet både til individuel brug samt en skole version, som kan tilgås og bruges kollektivt af undervisere og elever. I november 2012 udkom den seneste version, EarMaster Pro 6, til individuel brug. En formiddag i maj 2013, dagen før den helt nye skoleversion skal launches, besøger Basunen den travle arbejdsplads. Sales & Marketing Manager Quentin Nicollet: ”Vores helt nye skoleversion har Cloud features, hvilket vil sig at både elever og lærere kan bruge programmet både på skolen, men også tilgå det hjemmefra. Det giver en helt ny fleksibilitet i undervisningssituationen, i og med at alt løbende og nemt gemmes på Cloud’en. Altså lidt samme princip som Dropbox, som mange kender. Denne måde at synkronisere arbejdet og interaktionen imellem lærer og elev er helt ny i musikundervisningsregi”. Tilbagemeldinger fra skoler og højere læreanstalter i Frankrig, USA og flere steder i verden tyder allerede på begejstring for funktionerne i Earmasters nye Cloud version. I stødt stigning Netop lydhørheden og den tætte kontakt og dialog med musik miljøet, omkring

30

basunen • juni 2013

i midt 90’erne, hvor Windows- og sidenhen Mac versionen udkom. EarMaster fik lukket op for distributionskanalerne, blandt andet igennem Roland. Online salget etableres, og i samarbejde med i alt 29 musik lærere udviklede EarMaster skoleversionen. Frem til starten af 00’erne byggede Hans Jakobsen firmaet op som et solo fortagende fra privaten derhjemme. Firmaet er således siden 1994 vokset støt fra at være en enkeltmandsvirksomhed til nu at bestå af et internationalt hold på 6-8 medarbejdere, alle musikere. I både 2011 og i 2012 blev virksomheden belønnet med Børsens Gazelle pris, der årligt tildeles de danske virksomheder, der er mest i vækst.

Konstant udvikling Hørelære gør det muligt for trænede musikere såvel som for begyndere at opøve evnen til at bruge øret til at identificere, transskribere, læse fra bladet og spille intervaller, akkorder, skalaer, rytmer og melodier. Formålet med at bruge software til det er først og fremmest at blive en bedre musiker og forøge glæden ved og forståelsen af musikken. Og at forøge og øve produktiviteten og effektiviteten. Med flere års udvikling bag sig har holdet bag EarMaster således løbende arbejdet på at udvikle, forfine og markedsføre denne software, som i dag bruges verden over og er oversat til 26 forskellige sprog. I den nye version 6 er der kommet flere hundrede nye features til. Der er blandt meget andet kommet flere nye øvelsesområder som for eksempel Melodisk imitation og Melodisk bladsang. En ny real-time pitch detekteringsalgoritme som bruges til at øve vokal ud fra samme princip som det kendte Sing Star spil fra SONY. Brugerfladen er elegant og hele installationen og indstillingen af de mange parametre er let. EarMaster har sin egen synth, så forsinkelse i MIDI-lydene under Windows skal man ikke bøvle med. De fleste af de nye funktioner og forbedringer har deres oprindelse i de mange ønsker, programmørerne har fået fra brugere i hele verden over de sidste mange år - lige fra musikskoleelever over professionelle tour-musikere og undervisere til førende musikskoler som f.eks. Berklee College of Music, hvor EarMaster stilles til rådighed for alle tilknyttede. Hjælp udefra I det åbne kontormiljø på lystbådehavnen tales der kun engelsk. Hans Jakobsen har fra starten haft en klar ambition om at udvikle EarMaster som et værktøj, der kan bruges af musikere ikke bare herhjemme i Danmark. Derfor er det naturligt at hyre og beskæftige udenlandske medarbejdere. ”Jeg ser det som en stor kapacitet at arbejde sammen med folk fra andre lande. Vores medarbejdere besidder foruden deres faglige ekspertise også en


EarMaster teamet i Egå Marina værdifuld viden og kendskab til markedet internationalt”. I øjeblikket tæller medarbejder staben, foruden en franskmand, en italiener og en tyrker, også en polak og en medarbejder, som er peruviansk gift. Tidligere har også en brite og en hollænder været en del af holdet. Efterligninger Arbejdsklimaet hos Earmaster bærer præg af at være kreativt og uformelt. Guitaren, tromme pad’en, og hvad der ellers står af instrumenter rundt om på kontoret, bliver dog ikke samlet op denne dag, hvor der hersker koncentration forud for morgendagens launch af EarMasters nye skoleversion. Da snakken går ind omkring piratkopiering, bedyrer Hans Jakobsen: ”Lige som både bands, musikere og de fleste der udvikler og udgiver digitalt, så rammes vi også af piratkopiering. Vi vælger ikke at fokusere så meget på det. Vi vil hellere koncentrere os om de gode ting og positive sider, der er i arbejdet med hele tiden at udvikle hørelære-redskaber til

musikerne derude”. En ting, der dog af og til godt kan ægre Hans og kollegaerne, er, når de ser sig selv direkte efterlignet. ”Vi har oplevet meget på den front. Ofte ser vi, at vores ideer kopieres af konkurrenterne. Vores formuleringer, tekster og sågar udtryk, som vi selv har fundet på, er blevet direkte copy/pastet”. For en toneangivende producent er efterligninger på markedet uundgåeligt. www.bandloot.com EarMasters hørelære software er virksomhedens kerneprodukt. Men en løs ide henover frokostbordet sneg sig alligevel så meget ind på de ansatte, at de ikke kunne lade være. De udviklede derfor Bandloot, som er en gratis web app for bands. En online oversigt hvor alle i bandet nemt kan få et overblik over, hvordan bandets penge bliver brugt, hvor mange penge bandet egentlig har, og hvem der skylder hinanden hvad i bandet. Quentin Nicollet: ” Da vi jo også spiller mere og mindre professionelt ved siden af, udviklede vi Bandloot. Det var egentlig bare ment til intern brug

for os selv. Men når vi går i gang, så gør vi tingene hundrede procent. Der er blevet brugt lidt mere tid på det, end det var planen, men så er det også blevet så godt, at vi har lagt det ud gratis, så alle kan få glæde af det”. Fremtidsplaner Der arbejdes hos virksomheden på havnen konkret på, at en EarMaster App version vil blive tilgængelig i nærmeste fremtid. Og ellers er ambitionerne, at EarMaster fortsætter den støt stigende vækst, stadig med Aarhus som udgangspunkt. En udviklingsafdeling oprettet i forbindelse med universitetet i Boston, USA, kunne også være meget interessant, da der inden for en kort radius af fem til ti kilometer er nogle af verdens førende institutioner som MIT, Harvard, New England Conservatory og Berklee College of Music, nævner Hans Jakobsen til slut.

basunen • juni 2013

31


Songwriters Summit 2013 Af Mads Mazanti - DMF København Tilmeld dig sangskriverworkshoppen Songwriters Summit 2013, og oplev en uge i Berlin med co-writes, koncerter og internationalt netværk. Songwriters Summit 2013 arrangeres for femte år som et samarbejde mellem DMF København og DMF Aarhus. Workshoppen foregår i Københavnsafdelingens lejlighed i Prenzlauer Berg i uge 44 fra d. 28. oktober 3. november 2013. De seks danske deltagere indgår i et tæt arbejdsfællesskab med fire berliner-baserede sangskrivere. Gennem co-write sessions bliver der produceret en masse sange og samtidig danner samarbejdet en udvidelse af den enkeltes sangskriver-netværk. Desuden får deltagerne et indblik i Berlins pulserende og levende sangskrivermiljø. Ugen byder til sidst på en live-showcase på et af byens mange interessante spillesteder, hvor nogen af ugens co-writes vil blive præsenteret for første gang. Den erfarne sangskriver og bestyrelsesmedlem i DMF København Benjamin Aggerbæk er koordinator og projektafvikler på workshoppen. Tid Uge 44 fra d. 28. oktober - 3. november 2013. Sted Dansk Musiker Forbunds lejlighed i Prenzlauer Berg, Berlin. Ansøgning Der er plads til i alt fire medlemmer fra DMF København og to medlemmer fra DMF Aarhus. Det er et krav at du har erfaring med at skrive på engelsk. Deltagerbetalingen er kr. 1.500,- for hele workshoppen inkl. transport, overnatning og forplejning. Efter indbetaling er tilmeldingen bindende. Din ansøgning skal indeholde: • Link til hjemmeside med musikeksempler eller musikprofil • Kort samt lang pressetekst på engelsk • Pressefoto i høj opløsning • Kort begrundelse for ansøgning samt beskrivelse af hidtidige sangskrivervirke (max en halv A4 side). Ansøgningen skal sendes til Lars Knudsen på lak@dmf.dk senest torsdag d. 1. august kl.

32

basunen • juni 2013

12:00. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lars på mail eller tlf. 8618 4599. Overnatning Alle danske deltagere arbejder og overnatter i lejligheden, som har to soveværelser + et musikrum med mulighed for to opredninger. Transport Transporten til og fra Berlin foregår med bus. Alle deltagere skal selv medbringe eget instrument.

Lejligheden DMF lejligheden ligger i Prenzlauer Berg på grænsen til Mitte i et hyggeligt og stemningsfuldt bohemekvarter. Der er fire minutters gang til nærmeste U-Bahn, og du kan gå til Alexander Platz på et kvarter. De 109 m2 er fordelt på to soveværelser, musikrum, badeværelse og gæstetoilet, køkken med spiseplads og stue med udgang til altan. Se video af lejligheden på www.dmf-aarhus.dk


Boliger til musikere Aarhus Orkesterforening Stiftelse er en forening med 19 lejemål beliggende i Aarhus centrum Af Lars Kiehn Tilbage i 30’erne fik en håndfuld visionære medlemmer af bestyrelsen i Aarhus Orkesterforening (DMF Aarhus afdeling), skabt det økonomiske grundlag, som gjorde byggeriet af ejendommen Langelandsgade 39 – 43 til en realitet. Formålet med at etablere byggeriet var, at ”boligerne skal danne ramme om afdelingens medlemmer og enker efter medlemmer af Århus Orkesterforening ved at yde dem fribolig eller billige lejligheder i Stiftelsens ejendom”. Så smukt er det udtrykt i Stiftelsen vedtægter. Ethvert medlem af Aarhus Orkesterforening – som i dag er DMF Aarhus afdeling – er ifølge vedtægterne medlemmer af Aarhus Orkesterforenings Stiftelse. Ingen andre kan blive medlemmer. Dette betyder af medlemmerne af DMF Aarhus har adgang til at søge en lejlighed i Stiftelsen. Vi har 19 lejemål, som alle er udlejet p.t.. De fleste af ejendommens beboere er DMF medlemmer eller tidligere tilknyttet DMF. Nogle af beboerne er dog uden tilknytning til musikerfaget eller DMF. De er kommet ind en periode, hvor der ikke var DMF medlemmer, der søgte lejligheder. For et par måneder siden havde vi tre lejemål, der skulle udlejes på én gang. Alle lejemål gik til DMF medlemmer. Nu er der så til gengæld ikke flere DMF medlemmer på ventelisten. Derfor åbner vi for, at de medlemmer, der er interesserede i en lejlighed kan, sende en kort ansøgning med info om sig selv samt kontaktoplysninger.

Send til: Lars Kiehn, som er Stiftelsens formand, lk@dmf.dk, tlf. 26 70 70 71, eller til bestyrelsesmedlem: Kirsten S. Mehlsen, kirsten@frk-olsens.dk, tlf. 51 84 89 21. Huslejen er rimelig, men lejlighederne er dog heller ikke voldsomt store: Ejendommen har 14 toværelses lejligheder på mellem 42 og 44 kvm. Tre treværelseslejligheder på 68 kvm og en enkelt fireværelses lejlighed på 84 kvm. Priserne ligger fra ca. 2.500 kr til 4.500 kr alt afhængig af den enkelte lejligheds stand og størrelse. Nogle af lejlighederne er udstyret med nyt kvalitetskøkken og er derfor dyrere end dem med endnu ikke nye køkkener. Af fællesfaciliteter er der en dejlig have, vaskekældere med industrivaskemaskine og tørretumbler og en cykelkælder samt en flink vicevært, der passer og tilser området sommer og vinter. Alt i alt en lille oase i Aarhus centrum. Er det noget for dig, send os da en ansøgning, så sætter vi dig på ventelisten.

basunen • juni 2013

33


Chili & Chill Out 2013 Ved årets ”Chili & Chill Out” arrangement var alle sejl sat for at skabe et fagligt spændende og varieret tilbud til både DMF’ere samt nysgerrige og potentielt nye medlemmer af vores fagforening. I samarbejde med PROMUS, Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus, slog vi den 9. april dørene op til Vester Alle 15, hvor vi i produktionscenterets lokaler samt på spillestedet Atlas havde en lang række oplæg og foredrag linet op. Omkring 200 interesserede musikere mødte op og deltog aktivt i de mange indslag, fik noget dejligt chili con carne at spise og hyggede sig med hinanden samt med DMF’s ansatte og inviterede branchefolk. Fotograf Michael B. Nielsen har lavet en flot billedreportage fra arrangementet som du kan se på afdelingens hjemmeside. http://www.dmf-aarhus.dk/fotos/chili_web/ Se også fotos fra Bjarne Gren http://www.dmf-aarhus.dk/fotos/chili_bg/

Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2014. Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1100 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske.

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Følg Citronhuset på Facebook

34

basunen • juni 2013

Mere information på www.citronhuset.dk


Musikefterskolen på Fyn

DEN RYTMISKE EFTERSKOLE I BAARING

Sang-, Klassisk-, R ytmisk& Producer linie Solounder visning

www.rytmiskefterskole.dk

... et år for livet !

basunen • juni 2013

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • juni 2013 www.dmf-aarhus.dk