Basunen 2012 nr. 3

Page 1

basunen • oktober 2012

1


2

basunen • oktober 2012


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Forside Basunen fylder 25 år Udvalg af Basunforsider

www.basunen.dk

INDHOLD Kongressen 2012 Nyt fra bestyrelsen i Aarhus Eric Beselin musikerportræt Jazz - med Jesper og Uffe Ulrik Bust - saxofon Temaaften på Låsby Danish Invasion CD-udgivelser Siden Sidst Han vil give plads til de yngre Gearkassen Basunen fejrer 25 år Fortsat mulighed for coaching Afsked med maner til Jens Klüver El Sistema inspirerer Østjylland Berlin Music Week Drager og Kometer Per Folke - Jazzmusikeren Per Folke - Mindeord Berlin og Citronhuset

04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 21 22 25 26 27 28 30 32 33 34

06 18 27

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. nov. 2012. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Udvalg af Basunforsider • FOTO Layout Bjarne Gren

basunen • oktober 2012

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 86439063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20 Fax: 86 86 93 60 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

Kongressen 2012 Af Lars Kiehn Dansk Musiker Forbund afholder hver fjerde år kongres. I august måned 2012 forgik det i Helsingør i Konventum, som er LO skolens konferencecenter. Et meget lækkert og inspirerende sted. De indendørs vægge var prydet at dansk nutidskunst af bedste kvalitet, foruden bygningerne er tegnet af Jarl Heger samt ægteparret Karen og Ebbe Clemmensen. Både arkitektur og kunstsamlingen er beundret og rost fra både nær og fjern. Om det var de skønne rammer eller almindelig fornuft blandt de delegerede, der gjorde at stemning denne gang var mange gange bedre en den foregående kongres, skal jeg være usagt. Men det var en fin oplevelse at være en del af, at man denne gang kunne snakke sammen på åben og imødekommende måde mindre afdelinger og store afdelinger - erfarne og uerfarne tillidsfolk imellem. Vores forbundsformand snakkede om forsoningsproces i hovedbestyrelsen og refererede til de processer, som man var igennem i Sydafrika, da man skulle have et opgør med fortidens apartheid. Uden at gå dybere ind i den sammenligning, kan jeg konstatere, at der er sat en proces i gang, som har bedret stemningen i Dansk Musiker Forbunds forskellige organer. Den proces var måske samtidig medvirkende til, at der blev stemt 4 nye og forholdsvis unge mennesker ind i hovedbestyrelsen. Desværre ikke nogen kvindelige repræsentanter, hvad vi gerne have set. Men der var ingen kvinder blandt de nyopstillede. Trommeslager Bjarke Svendsen fra Svendborg erstattede Kris Kromann fra Odense. Trommeslager Anders Hvidberg fra Roskilde erstattede Ole Berthelsen fra Sydsjælland. Violinist Henrik Jansberg fra København erstattede Per Lund Madsen. Da Bjarne Gren valgte at trække sit kandidatur som forbundets næstformand, blev pianist Mads Bærentzen fra Aarhus valgt ind som Jyllands kandidat i stedet for Bjarne Gren. Bassist Erik Damgaard fra Roskilde og mangeårigt medlem af hovedbestyrelsen blev valgt som forbundets nye næstformand.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • oktober 2012

Ny adresse eller e-mail

Forbundsformand Anders Laursen tager endnu 4 år på posten. Udover udskiftningerne og rokeringerne, så er hovedbestyrelsesmedlemmerne der fortsætter de næste 4 år: Bo Jacobsen, Grenaa, Hanne Elkjær, Aalborg, Jan Østergaard, Sønderborg, Lars Kiehn, Aarhus, Michael Justesen, Christine Christiansen og Morten Højring, København. Forretningsudvalget blev valgt på første hovedbestyrelsesmøde. Det består nu af Michael Justesen, Morten Højring, Hanne Elkjær og Lars Kiehn. Formand Anders Laursen og næstformand Erik Damgaard er selvskrevne i udvalget. Foruden valgene til HB, så var der et forslag om at tildele København 2 faste pladser i forretningsudvalgt. Med baggrund i det faktum, at København sidder på et medlemstal på omkring 3.000, som er næsten halvdelen af forbundets medlemstal på 6.700, foruden uenigheden på sidste kongres om mandatfordelingen, hvor København stillede forslag om en ekstra plads i hovedbestyrelsen, blev kompromisset på kongressen 2012, at tildele København 2 faste pladser i forretningsudvalget. Forslaget og vedtægtsændringer blev vedtaget. Ellers var det kun små justering er forbundets love. Reguleringer og små justeringer af honorarreglerne for HB – og FU- medlemmer. Specifikt var der sat forslag om ændring af de forpligtelser, man som medlem skal overholde ved sit medlemskab. Det handler om de af forbundet indgåede overenskomster og aftaler. Herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmet har ophavsretten til. Forslaget var en specificering af vedtægternes stk. 5. i DMF’s love. Sådan at det nu er helt tydeliggjort, at DMF kan varetage de mange ophavsretslige områder for medlemmet. Alt i alt en fin kongres, der peger konstruktivt fremad. Det er også nødvendigt med enighed, for med de udfordringer vi står overfor på medlemmernes vegne, er der ikke plads til modtakt eller fraktioner. Kun ved at stå sammen i enighed og i fællesskab, kan vi klare de næste års kampe for medlemmernes sociale, kunstnerisk og økonomiske forhold.

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


Nyt fra Aarhus bestyrelsen Af Lars Kiehn Generalforsamling Generalforsamling foregik igen på Vestergade 58. Der var pænt fremmøde og stemningen var fin. Forbundsformand Anders Laursen var gæst og gav forklaringer på mange af forbundets politikker det seneste år. Bestyrelsesmedlem Ole Holmgård blev erstattet af hornist i Aarhus Symfoniorkester Flemming Aksnes, og Carsten Bastrup blev erstattet af selskabsmusiker og foredragsholder Flemming Baade.

gemeldingerne var positive, så det vil vi helt sikkert gentage i 2012. Grill & Chill Out Her i foråret lavede vi Grill & Chill Out i samarbejde med øvelokaleforeningen Monorama. Arrangementet var en kombina-

Ansøgninger Vi har behandlet ansøgninger fra: PopRevo 2012 (bevilget 10.000 kr.)– Melodica Festivalen (bevilget 4 tariffer) – Århus Sangskriver Værksted (Bevilget 5.000 kr.) – Blues Night (på Fatter Eskil) (afslag). Århus Teater På musicalforestillingen Chess var der problemer DMF’s kommende hovedbestyrelse for 2012 - 2016 omkring spillelængden og betaling af overtid på forestillingen. Endvídere var der også tion af forskellige foredrag/workshops og uenighed om aflønningen af lydprøverne afslutningsvis en koncert med Hank Ropå turneen på forestillingen. Men vi fandt bot. Grillmaden blev sammen med det tæt løsninger på begge dele. Vi har genspækkede program brugt som lokkemad nemgået kontrakterne på teaterkoncerten overfor musikerne. Arrangementet foregik Mozart. fra om eftermiddagen til sent aften, og der var stort set fuldt hus fra start til slut. Kurser/workshops Vi har afholdt et par temaaftener for GymnasieSpot selskabsmusikere: I-Paden i musikken og DMF Aarhus har nu igennem 3 år været en Anlægsaften. Vi har afholdt 5 diaengageret i GymnasieSpot som afvikles logmøder, hvor 5 branchefolk gav deres på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Igen vinkel på et specifikt emne. Er i gang med i år var vi at finde der sammen med de 10 planlægning af et mindfulness forløb for deltagende bands fra forskellige gymnamusikerne i Aarhus Symfoniorkester. Den sier i Jylland og et enkelt fra København. 23. maj holdte vi i et samarbejde med MuVinderen får et betalt spillejob på V. 58 i sikeren, Forbund og Audiovox et arrangeAarhus, som DMF sponsorerer. ment ”Pas på hørelsen”, hvor vi satte spot på hørelsen som musikernes vigtigste SPOT 12 arbejdsredskab. Vi var igen at finde på Spot festivalen, hvor vi som så mange gange før havde Loppemarked forbundets pavillon opstillet. Denne gang Den 1. april afholdte vi et brugtmarked lavede vi også et fremstød for DMF Kømed instrumenter og gear. Det var en benhavn og Aarhus’ Songwriter Summit i skøn dag med mange besøgende. TilbaBerlin senere på året.

Berlin Music Week I starten af september måned var vi i samarbejde med DMF København igen en tur i Berlin med 4 upcoming navne. De 4 bands skulle spille en koncert på det berlinske spillested Rosi, som en del af Berlin Music Week. Dagen efter havde et par af de medvirkende bands job på et andet lokalt sted Tante Emma. Aarhus Jazzfestival Afdelingen støttede nogle projekter i jazzfestivalen. Vi deltog i prisoverrækkelsen i Ridehuset, hvor Jens Klüver modtog Dansk Musiker Forbunds hæderspris. Han fik den som anerkendelse for sin store indsats for big bandet, for jazz i Aarhus og indsatsen i Aarhus Jazzfestival. Økonomien Halvårsregnskabet holder budgettet. Ingen store eller ekstraordinære overraskelser. TM-møder I starten af juni måned deltog en stor del af bestyrelsen i tillidsmandsmødet på Kobæk strand. Det sidste møde med tillidsfolkene inden kongressen i august. DMF-Kongres DMF afholder kongres hver fjerde år, og denne gang blev den afviklet på Konventum i Helsingør i dagene 28. – 30. august. Modsat sidste kongres var der denne gang en helt anderledes positiv stemning og en enighed om forbundets udvikling og position. Der blev valgt ny hovedbestyrelse – hvor Aarhus blev repræsenteret ved Mads Bærentzen og Lars Kiehn. Bjarne Gren forlod hovedbestyrelsen og blev udnævnt til æresmedlem i forbundet. (se særskilt artikel i bladet side 18).

basunen • oktober 2012

5


MUSIKERPORTRÆT

Eric Beselin

kunstnerisk udvikling og kvalitet i højsædet Af Thorkild Dalsgaard Aarhus Symfoniorkesters solofagottist Eric Beselin modtog ikke bare Sydbanks regionale musikpris men også bankens nationale musikpris 2012. Vi mødes en august eftermiddag i Risskov – Eric er friluftsmenneske og insisterer på at sidde ude under samtalen – også selv om det egentlig ikke er ret lunt – men nuvel: det er måske en god afveksling fra de mange timer i orkestergraven med Richard Wagners ”Tristan og Isolde”, som netop har haft premiere i Musikhuset.

Var det et ”kulturchok” at komme fra Sverige til Danmark dengang? Nej, egentlig ikke – ikke for mig i alt fald, jeg syntes nærmest det var vældig hyggeligt! Men en af de forskelle jeg lagde mærke til, var at de svenske musikere er

Hvordan kom du i gang med at spille fagot? Jeg gik til klaverundervisning på en musikskole i Stockholm. Det viste sig, at musikskolens orkester manglede fagottister. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve... og det lå godt Eric Beselin modtager Sydbanks Musikpris for mig. Jeg syntes, at det var ganske sjovt. Min lærer spillede i Stockholms Philharmoniske Orkester. Senere meget bevidste om deres rødder, d.v.s. i blev jeg optaget på konservatoriet, også i folkemusikken. Mange spillede folkemusik Stockholm (Musikhøgskolan) – og studeved siden af deres virke som klassiske rede hos den navnkundige norske fagottist musikere. Det samme var ikke tilfældet i Knut Sønstevold. Jeg bestod den afslutDanmark. tende eksamen i 1986 – og var en periode freelance-musiker i Stockholm. Men du besluttede dig for at blive i Aarhus? Der blev en stilling ledig i Aarhus? Det kan man ikke sige – jeg har faktisk Ja, stillingen som solofagottist blev ledig søgt stillinger i større orkestre. Jeg var i 1986, jeg gik til konkurrence og vandt ! ikke helt tilfreds med forholdene i Aarhus Dog kunne jeg først tiltræde i august ’87, dengang – det var primært akustikken i da jeg var kontraktansat i Helsingborg Musikhusets Store Sal og orkesterets prøsymfoniorkester. veforhold jeg ikke kunne affinde mig med. Jeg startede med at søge orlov for at spille August 1987, siger du – så var din føri Esbjerg-ensemblet 1993-94. ste opgave som solofagottist den samlede opførelse af Wagners ”Ringen” Fra symfonisk musik til kammermusik? med Christofoli – det var en ordentlig Jeg har altid været glad for at spille mundfuld? kammermusik, så det var vældig fint at koncentrere sig om det i en periode. I Det har du da ret i, men det var på den andet lange løb kom jeg dog til at savne den side spændende – og udfordrende! orkesterrepertoiret. Men det har været udviklende og inspirerende for mit videre

6

basunen • oktober 2012

arbejde som musiker – ligesom jeg på Tanglewood festival’en i U.S.A. blev præget at gode professionelle holdninger til arbejdet og samarbejdet i såvel et kammerensemble som et symfoniorkester. I en periode spillede du i DR-radiosymfoniorkesteret? Ja, det var i årene 200204. I den samme periode tog jeg undervisning hos Ole Kristian Dahl, som den gang var solofagottist i dette orkester. Det har betydet meget for mig fagligt – med hensyn til virkelig at disciplinere fagotspillet – og har gjort det muligt for mig, synes jeg, at følge med i kvalitetsudviklingen i vores eget orkester, som blandt andet skyldes tilgang af nye, dygtige unge blæsere. Hvordan vil du beskrive den udvikling? For mig at se startede det med, at vi i 2004 fik en ny solohornist, Ingrid Oma Bagge en klog, dygtig pige og en fremragende musiker. Hun fik virkelig horngruppen til at fungere! Senere kom Matthias Kjøller, som blev en markant profil blandt træblæserne. Og jeg ser det som min opgave at følge med i – jo, jeg har lige rundet de 50 – og bakke om om denne positive udvikling. Erfaring? Jo, selvfølgelig betyder min erfaring også noget – mest på den måde, at jeg kan ”udstråle” ro – bevare roen i pressede situationer. Det var ligeledes i 2004, vi fik meddelelse om at man havde planer om at opføre en ny koncertsal. Også det var medvirkende til, at attituden i orkesteret som helhed har udviklet sig i en stadig mere positiv, konstruktiv retning. Hvilken betydning har dirigenterne haft? Vi har haft gode dirigenter – i første række naturligvis chefdirigenten, Giancarla Andretta. Dirigenterne har været gode til


at stille krav til orkesteret – på den rigtige måde. Jeg har en fornemmelse af, at dirigentuddannelsen er blevet bedre gennem årene. Men jeg vil også fremhæve vores programudvalg, som virkelig har haft antennerne ude, når det drejer sig om at skaffe gode kontakter til dirigenterne. Udover fagotspillet og din stilling som solofagottist har du haft overskud til at fordybe dig i barokmusik – og er i dag anerkendt som en habil barokoboist – fortæl os lidt om det! Jeg begyndte at lytte til kantater af J.S. Bach – som for mig står som en utrolig vigtig del af vores vesteuropæiske kulturarv – i disse kantater har oboen en absolut hovedrolle, og jeg besluttede mig for at gå i gang med at spille barokobo – også fordi jeg gerne ville spille et egentligt diskantinstrument. Det var i 2001. I begyndelsen var det selvstudium, og faktisk var jeg ikke særlig god til det – men åbenbart god nok til at medvirke ved en del kantate- og oratorieopførelser. Og nu – efter 10 års læretid – synes jeg, at jeg kan betegne mig som professionel oboist. Hvilke ensembler spiller du i? Jeg er med i Ensemble Zimmermann, når der skal bruges obo der, spiller med flere ensembler i Danmark og Sverige – lokalt har jeg været med til at stifte Baroque Aros, med musikere fra Aarhus Symfoniorkester – og hov! Du må endelig gøre

Sydbanks Musikpris Sydbanks Musikpris uddeles årligt til en musiker fra hvert af de fem landsdelsorkestre. Denne pris er på 50.000,- kr. Blandt disse musikere kåres en national vinder, der som et hæderslegat får overrakt yderligere 100.000,- kr. Legatet gives som en anerkendelse af modtagerens kunstneriske og musiske fortjeneste: ”en særlig orkestermusikalsk indsats og en særlig formidlingsmæssig/pædagogisk indsats for orkesteret og orkestermusikken”. Formålet med prisen er ”at den med et øget fokus på musikken kan åbne danskeres øjne for nogle af de store øjeblikke, klassisk musik er med til at give og samtidig vise, at klassisk musik er for alle.

reklame for vores næste koncert, som finder sted i Symfonisk Sal den 18. november: Baroque Aros får besøg af en specialist og mester på barok obo, italieneren Alfredo Bernardini. Hvordan klarer du at spille to instrumenter på et så højt niveau? Ja faktisk er der jo flere Eric Beselin modtager Sydbank Musikpris forskellige obotyper i baroktidens kantater og oratorier, Oboe d’amore, obo da caccia Skal koncertformen ændres – skal der osv... tænkes i nye formidlingsforme? Sjovt nok synes jeg, at de forskellige instrumenter supplerer hinanden: Både obo og fagot er dobbelt rørbladsinstrumenter og spilles i princippet med den samme mundstilling (embouchure). Når jeg er på rejse, kan jeg med fordel holde formen ved lige ved at øve blæseteknik på oboen. Jeg skal normalt øve et par timer dagligt for at være i form..Desværre er der ikke så megen tid til kammermusik – jeg er nødt til at prioritere de store opgaver i symfoniorkesterrepertoiret. Ja, jeg var lige ved at glemme de store fagotsoli i Symfoniorkesteret – hvilke opgaver synes du bedst om – har du nogle favoritter? Der er nogle komponister, jeg holder særlig meget af: Bach, Beethoven, Brahms og Bartok (”de store B’er”). Men jeg synes at alle opgaver i orkesteret rummer en udfordring: som fagottist er du altid med, uanset om det ikke er solo – du er hele tiden en del af en harmonisk helhed. I det hele taget synes jeg, at det er fantastisk at man kan tjene penge på at gøre det man holder allermest af og brænder for. Der har været megen snak om krise - også for symfonisk musik - nedskæringer, besparelser - hvad mener du om det? Her i Aarhus har vi jo ”godt fat” i publikum. Som nævnt er det spillemæssige niveau højt (og vi skal også spille godt!), folk er lydhøre og har forventninger til os. Så er der kurser, foredrag og, ikke mindst venneforeningen – alt dette er med til at udbrede kendskabet til vores symfoniorkester og den symfoniske musik.

Ikke efter min mening. Musikken kræver fordybelse, eftertanke og koncentration, og det er der mulighed for i den nuværende koncertform. Man kan diskutere om man skal bevare kjole og hvidt som koncertpåklædning. Men det er vigtigt at påklædningen ikke står i vejen for musikken. Hvordan skal man argumentere overfor politikere og andre, som er skeptiske over for den klassiske musik: ”Åbn jeres sanser og lyt”! Og vær åben for den utrolige skat og rigdom der ligger i musikken! - Livet ville være meget fattigt uden musik – og utrolig fattigt uden den klassiske musik!”

FAKTA: Eric Beselin er født i Geneve af svensk/amerikanske forældre. Han har boet i Puerto Rico, Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark. Eric taler fem sprog flydende. Han er uddannet i Stockholm og kom til Aarhus Symfoniorkester i 1987. P.t. bor hans forældre i Portugal, han har en søster i Schweiz og en broder i Lombardiet. Eric spiller tennis, har dykkercertificat med mere end 100 certificerede dyk bag sig.

basunen • oktober 2012

7


Jazz som vor mor troede hun lavede den Af Ebbe H. Lautrup

Musikalsk topmøde mellem legenden Jesper Thilo og guitaristen Uffe Steen Foran et tætpakket publikum byder Jesper Thilo velkommen på sommerens første dag, der ellers står på blæst og kulde udenfor, men kraftigt blæs og lune indenfor. For lun, det er han og blæse, ja, det kan han. ”God eftermiddag. Sikke en dejlig sommer. Nu er det snart jul. Vi skal spille lidt jazz, som vor moder troede, hun lavede den. Og lad hende endelig forblive i troen. Der går længe imellem, vi spiller sammen, så det kan knibe med at huske musikken, eller hvordan den skal lyde, men det skal nok gå alt sammen. Rigtig god fornøjelse.” På ægte Thilo vis er der underfundigt budt velkommen til klukkende grin blandt det i nogen grad estimerede og jævnaldrende publikum. Hos Anders i Aarhus lægger scene til, og nu 70 årige og stadig ungdommelige Jesper Thilo stiller med ny kvartet. Ny og ny – kvartetten havde premiere tidligere på året samme sted til stor fornøjelse for jazzentusiaster, der foruden Jespers tenorleg oplevede guitaristen Uffe Steen, Jens Jefsen på kontrabas og allestedsnærværende Jørn Okbo på okbo dk. Det hedder trommerne sgu – stortrommen naturligvis prydet med en glad smiley med æblerøde kinder.

Jesper Thilo og Uffe Steen

8

basunen • oktober 2012

Jesper Thilo , Jørn Okbo, Jens Jefsen og Uffe Steen Jesper Thilo og Uffe Steen har startet deensemblespil med Jens Jefsen på kontrares musikalske løbebane i hvert sit hjørne bassen. Så var vi ligesom i gang. af ringen. Og dog. Thilo er oprindeligt klassisk udannet En mand som klarinet. Musikken har for mig altid været vånder tist. Uffe Steen sig, da ligeså. Mødet en drivkraft, så jeg bliver bare ved cigaretde to imellem gløden Jesper Thilo bliver til en brænder herlig infight, ned i når de på fingrene. deres foretrukne våben; tenorsax og seksKvartetten kræver skam opmærksomhed, strenget Strat tager favntag med hinanden men lidt baggrundssnak generer ikke i robust og saftigt swingende, bluesinspiJesper Thilo, der uanfægtet fastholder sit reret mainstreamjazz med rødder og tråd autoritative spil. i den amerikanske swing og bebop, som Ben Webster og Coleman Hawkins lavede Stille bliver der dog, når han introducerer den. numrene. Her viser han sit talent for at fortælle morsomt og vedkommende. Et Mr. Mainstream talent mange jazzinteresserede har kunnet Det går nok ikke an at kalde Jesper Thilo forvisse sig om i bogen, Man Ska´ Ku´ for Mr. Swing King. Den er taget. Mr. MainSe Komikken, hvor Jesper Thilo beretter stream klinger til gengæld rigtigt, og han humoristisk og respektfuldt om sit jazzliv og de musikere, han har mødt gennem en lægger ud med en fyldig intro på saxen for senere at bevæge sig ud i eminent lang og glorværdig karriere.


Gensidig respekt Han præsenterer nummeret, ”Blue Lou”, af Webster og Ellington tenorsaxofonisten Edgar Sampson. Et nummer i up-tempo, hvor århusianske Uffe Steen viser klasse – nåeh ja, det gør Jesper Thilo såmænd også og når undervejs at få citeret Gioachino Antonio Rossinis ”Wilhelm Tell.” For Jesper Thilo er ingen boulevarder for brede eller æbler for små, for den sags skyld. Han ....med rammer plet, og Jens Jefsen timer og forener også musikken, mens Jørn ”Animal” Okbo tøjler sit indre dyr og swinger iført lumskt rævesmil. Jazz og blues i sommerkåd parringsleg. Og så var publikum også i gang. Ikke med at parre sig, forstås.

Udadtil kan han virke lidt mut, men tag ikke fejl. Under de mange guitarsoli fra Uffes Steens hånd begynder Jesper Thilos øjne at spille med og mundvigene trække opad. Den gensidige respekt de to imellem er tydelig og ses og høres i en stille ballade, hvor Jesper sætter sit bluesblod i kog, og Uffe leverer akkordspil med vanlig akkuratesse. Jesper Thilo: ”Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har spillet sammen før. Uffe er rigtig god og en dejlig mand at spille med. Han har snert, men ingen kanter, og det er det gode ved det.” Uffe Steen: ”Det er meget inspirerende at spille med Jesper. Han har jo hele traditionen og historien med sig, og det kan man høre i hver en frase. Han er meget stilren i sit spil, hvilket er en herlig udfordring for mig, som ellers forsøger at bryde stilarter ned.” Hvorfor skulle jeg holde med at spille? På Hos Anders hygger publikum sig. Stedet har gennem flere år været højborg for den traditionelle jazz m.v. Med et utal af arrangementer bl. a. i regi af Aarhus Jazzklub har Hos Anders markeret sig som en central aktør i det århusianske musikliv. Og det er der mange jazzinteresserede, der har nydt godt af.

alderen bliver man måske lidt ’ikon-agtig’, håber jeg. Jesper Thilo ”Det er en stor fryd at være her i dag. De er dygtige musikere alle sammen, og det er en herlig måde at tilbringe en god eftermiddag på”, forsikrer en glad smilende Lise Veirup.

fejrede han eksempelvis ved at tage på en 70 års turne og give 15 koncerter landet rundt med eget orkester, som også gæstede Musikhuset Aarhus. ”Hvorfor skulle jeg holde med at spille. Musikken har for mig altid været en drivkraft, så jeg bliver bare ved. Det er ikke fordi, jeg ikke ved, hvad jeg ellers skal lave, og med alderen bliver man måske også lidt ’ikon-agtig’, håber jeg. Folk kunne jo måske sige: Vi må hellere se ham en sidste gang”, bedyrer han med glimt i øjet og smøg i flaben - tenorsaxen stående ved siden af.

Erik Andersen, der husker Jesper Thilo helt tilbage fra det århusianske jazzcentrum, Tagskægget, følger kontant op: ”Glimrende arrangement! Der er desværre ikke mange jazzsteder tilbage, hvor man kan blive underholdt med så fin og swingende musik. Dejlig guitar Jesper har fået med.” Hos Anders Jesper Thilo holder af at spille på Hos Anders. Flere gange har han lagt vejen forbi og optrådt i forskellige konstellationer, for som han siger: ”Her er en hyggelig og afslappet atmosfære, og stedet har lidt overtaget Bent J´s rolle. Og det er ikke så skidt.” Trods en moden alder har han ikke tænkt sig at skære ned på aktiviteterne og helt overlade scenen til yngre folk. Året 2011

Uffe Steen

basunen • oktober 2012

9


Håndværker af bedste karat

Af Lars Borup - Foto: Henrik Bruun Jensen Han er vild med at spille og producere musik og er i dag nået til det der lige nu må være det perfekte miks af musikaktiviteter. Han er en flittigt benyttet musiker og har samtidig sit eget studie i kælderen under hjemmet på Skovvejen i Aarhus.

dem,” fastslår Ulrik. ”Nalle er blevet min rigtig gode ven og har betydet meget for min fornemmelse for at spille ægte rock og soul. Han var også med på scenen, da jeg spillede til min afsluttende eksamen på konservatoriet.”

Musikeren er saxofonisten Ulrik Bust, som har været fast mand med Rock Nalle og Peter Belli og nu medlem af bl.a. Shaky Ground, Naked Fish, Musikforsamling og Viggo Sommer. Hans studie er Bust Studio, som for alvor fik vind i sejlene med produktionen af Anne Linnets ”Her hos mig” fra 2005, som solgte til guld. Starten Ulrik Bust er en af de musikere, som er blevet ”hjemme” i det østjyske. Han kommer oprindelig fra Hinnerup. Allerede i folkeskoletiden fik han smag for at spille saxofon. Hans musiklærer præsenterede ham for instrumentet, og da han en aften var med sin far i Skjoldhøjkollegiet, hvor faren passede brugsen, hørte han det legendariske Henning Stærk Band og var solgt. Han kom på Århus Folkemusikskole og fik Chappe, Jens Chr. Jensen som lærer og siden er det gået over stok og sten.

”Jeg spiller i næsten alle genrer og elsker at få ny input og udfordringer. Jeg er dog ikke den store ekvilibrist på saxofonen og holder mig fra bebop og de mere teknisk krævende dele af jazzmusikken.” Forbillederne Spørger du Ulrik Bust om, hvem der er hans store saxofonforbilleder, kommer det uden tøven, at det er King Curtis og den nyligt afdøde Clarence Clemons fra Bruce Springsteens E Street Band. ”Han var helt unik”, fastslår Ulrik Bust. Ulrik Bust

”Efter gymnasietiden spillede jeg med et band der hed Past To Present med blandt andet Palle Hjorth. Vi spillede ufattelig mange jobs til forholdsvis små honorarer men det gav en god håndværksmæssig ballast og bragte mig ind i mange andre bandsammenhænge”, fortæller Ulrik Bust. I 1998 kom han ind på konservatoriet og kunne i 2002 afslutte en musikpædagogisk uddannelse med hovedfag i sax. Jeg kom aldrig videre med uddannelsen. Der kom et væld af musikjobs og samtidig fik jeg og min kone to børn. Nalle og Belli ”I disse år kom Nalle ind i mit liv. Han har givet mig meget . Både Nalle og Peter Belli har lært mig hvor vigtigt det er at være ærlig og have noget på hjerte. Det er fantastisk at opleve hvordan de to herrer er i stand til at røre publikum fordi de står ved de sange de synger og man skulle være uforskammet, hvis man ikke gjorde sig umage, når man får en solo sammen med

10

basunen • oktober 2012

”Som musiker er det gået ufattelig godt. Jeg spiller i utrolig mange sammenhænge. Sammen med NO Thorning har jeg startet projektet Musikforsamling, hvor vi tilbyder at lave arrangementer i udkantsområderne med skiftende solister. Det er et rigtig fint og spændende projekt, hvor jeg også får indsigt i markedsføringsdelen. Det har inspireret mig til i august at starte på uddannelsen i Music Management. Det drejer sig om en undervisningsdag om ugen og passer derfor fint ind i alle mine gøremål og familielivet.”

”Jeg fik ret tidligt interesse for det lydtekniske og det var sådan set en logisk ting at jeg endte med at etablere mit eget studie i kælderen i vores ejendom. Det har lært mig at lytte i helheder, som er en nyttig ting i stedet for kun at lytte til enkelte instrumenter og sig selv. Det er allerede blevet til mange forskellige typer produktioner og udover musikken laver jeg også reklame speaks og lyd til film. CD med undersættelser Senest har jeg været involveret i en cd med undersættelser af Woody Guthries sange. Det var et initiativ startet af Tønder Festivalen, Poul-Henrik Jensen og Niels Hausgaard i anledning af at Guthrie kunne have fyldt 100 år. Råmaterialet blev lavet af 12 danske sangskrivere hvorefter det hele blev samlet her og gjort færdig. Jeg spiller også wurlitzer og melodica på Allan Olsens bidrag. Et rigtig fedt projekt”, fortæller Ulrik Bust.

”Min fremtid drejer sig om fortsat, at have gang i hele paletten med lydstudie og musikjobs og hele tiden med øjne og ører åbne for nye muligheder. Det er jo fantastisk at være musiker på den måde”, slutter Ulrik Bust.

FAKTA: Ulrik Bust Født i Hinnerup 1974 Bosat i Aarhus Har kone og to børn 2002: Musikpædagogisk eksamen med saxofon som hovedfag Relevante links: www.ulrikbust.dk www.buststudio.dk www.musikforsamling.dk www.dennyesalmetrio.dk http://www.facebook.com/ shakygrounddk http://www.nakedfish.dk/


Ulrik Bust i studiet på Skovvejen i Aarhus

Temaaften for selskabsmusikere.

Intro- og inspirationkursus Denne gang lægger Låsby Kro lokaler til en af de åbne temaaftener, der turnerer rundt i landet, og hvor du og dine kolleger kan få en forsmag på nogle aktuelle kursustilbud som DMF og ArtLab tilbyder i efterårs-kataloget. Du finder ud af, om indholdet er noget for dig ved at prøve det af i et kort miniformat.

Niels Skovmand

Det hele blandes med hyggeligt, socialt samvær og lidt mad og drikke. Temaaftenen består af fire intro-kurser til fest- & underholdningsmusikere: Nils Harbo Podio – et online bookingværktøj v/Niels Skovmand Promovideo for selskabsmusikere v/Nils Harbo På job med Mainstage v/Axel Boel Salg og markedsføring for selskabsmusikere v/Michael Bødker Sørensen Tid og sted: Låsby Kro: 29/10 kl. 19-22 Gratis adgang for alle.

Axel Boel

Tilmelding er ikke nødvendig - Men, hvis du også ønsker forplejning med lidt mad, er du nødt til at tilkendegive dig hos DMF-Aarhus på tlf. 8618 4599 senest 3 dage før. Michael Bødker Sørensen

basunen • oktober 2012

11


DANISH INVASION Unge DMF’ere indtager Berlin

Tekst og foto: Anne Aarup Bay, Artlab For fjerde år i træk har DMF Aarhus i samarbejde med DMF København afdelingen afholdt show-casen Danish Invasion som en del af Berlin Music Week. I år var fire bands blevet udpeget til at repræsentere Danmark; Boho Dancer, Schultz and Forever, Waldo & Marsha og Tako Lako. Fire hold, der hver især trækker stor opmærksomhed på den hjemlige scene. Publikumsfestivalen Berlin Music Week står i år alene uden den hedengangne branchefestival Popkomm, og det har medført en række spekulationer om både karakter og kvalitet af festivalen. ”Vi har valg at lave showcase på Berlin Music Week igen i år af flere grunde. Med ca. 1200 delegerede branchefolk på Berlin Musik Week tror vi på, at branchen stadig er kraftigt orienteret mod Berlin på trods af den markante konkurrence fra Reeperbahn festivalen i Hamburg. Det viste sig som forventet heldigvis også, at der dukkede en del branchefolk op til showcasen”, fortæller Mads Mazanti - Danish Invasion projektets koordinator. ”Vi har de seneste år arbejdet kraftigt på at skabe nogle forbindelser i Berlin, der gør at Danish Invasion efterhånden er blevet noget, man holder øje med - at showcasen får god plads i programmet, og at vi har fået nogle meget fordelagtige deltagervilkår”. Berlinsk radiointerview Musikerne blev indkvarteret på Odyssee Globetrotter Hostel i Frederichs-hein, men inden turen gik videre mod lydprøverne på aftenes venue Rosi’s, havde DMF arrangeret et fælles interview for alle de medvir-

Repræsentanter fra Boho Dancer, Tako Lako og Schultz and Forever interviewes til den tyske trendsættende radiokanal Fritz.

12

basunen • oktober 2012

kende bands med den toneangivende berlinerradio ’Fritz’, hvor spotteren Christoph Schrag sad bag mikrofonen. Schrag er bl.a. vært på programmerne Die Bands von morgen schon heute og Neue Musik aus der ganzen Welt? Bitte schön! og er generelt glad for dansk musik. Med interviewet var dagen sat i gang og fik sparket det danske Waldo & Marsha liner op med ikke mindre end fire guitarister helt hold direkte ind på i front. den tyske scene. i Kreuzberg, med et akustisk setup. Pt

er bandet i studiet for at indspille deres deIch bin ein fan! butalbum, der kan forventes klar omkring Selve showcasen lagde ud med trioen februar/marts 2013. Boho Dancer. Bandet har rødder i det aarhusianske, men er nu rykket til KøbenNyt håb havn. ’Das war es - ich bin ein Fan,‘ lød Ligesom Boho Dancer, blev den unge det på tysk fra et publikum, da de sidste københavnske singersongwriter Jonathan toner fra Boho Dancers skønne koncert Schultz, der spiller under navnet Schultz klingede ud. Det kunne forståes selv på and Forever, også præsenteret på både skoletysk, og helt enig; det var svært ikke Danish Invasion og Tante Emma. På at blive fan efter aftens første koncert. Den Rosi’s dukkede han op med et fem mand danske invasion lagde virkeligt stærkt ud stort setup, mens Tante Emma-verisonen med Boho Dancer, der med en alternativ var en duo. Begge acts fungerede virkeligt folket americana tog tyskerne med storm. godt, og da Schultz også til tider optræder Showcasen på Rosi’s var trioens debut med en trio, må han siges at have nogle i Tyskland, og er en del af bandets strategi om at bryde ind på det tyske marked, der senere på måneden følges op af endnu en showcase på Reeperbahn festivalen. Boho Dancer havde to koncerter på programmet under Berlin Music Week. Hvor Rosi’s bød på en elektrisk og til tider udsyrende udgave af trioen, viste de dagen Boho Dancer venter på toget og på at spille deres første job i derpå stor bredde Tyskland. på Tante Emma


Schultz and Forever spiller akustisk sæt på Tante Emma i Kreuzberg. Det er Jonathan Schultz til venstre akkompagneret af Peder Jakob Højgaard Jensen på bratsch. virkeligt spændende livekort på hånden. Man kan tale om en slags poppet folk eller folket pop fra den kun 18-årige Schultz, der allerede nu spås en stor karriere – ikke mindst fra Poul Cheetham, musikansvarlig på Berlin Musik Week, der specifikt havde ønsket at få Schultz and Forever på programmet for den danske invasion. Efter Berlin går turen nu videre til Frankrig for at indspille sangskriverens første officielle EP med Schultz and Forever på pladeselskabet Cracki. Aarhusiansk oktet fik ros Tredje akt leverede det otte mand store Aarhus-band Waldo & Marsha, der fik et strålende gennembrud på sidste års Spot festival. Lyden fra de fire guitarister, to trommeslagere, bassisten og keybordspilleren, der ofte er blevet beskrevet som en massiv mur, er ikke blevet mindre lækker i løbet af det sidste års tid. Deres moderne shoegazer går direkte ind – ikke mindst i et mindre lokale som på Rosi’s. Eller som den garvede musikjournalist KieronTyler (Mojo, Billboard m.m.) sagde efter koncerten: “I came specifically to see Waldo & Marsha. I think they are terrific. I think they are really really good.“ Gruppen har indtil nu udgivet en EP med seks numre på selskabet Speed of Sound, og forventer at udgive et fuldlængde album i starten af 2013. Publikum i knæ Gypsy-beat-bandet Tako Lako fra København, var aftenens sidste levende billede. Bandet har netop udgivet det anmelderroste album ´Through the Mud‘ (Sony Music), men er hovedsageligt kendt for at give den maks gas på scenen, og

Berliner-koncerten var ingen undtagelse. Bandet leverer en helt ufattelig energi med sanger Ognjen Curcic teatralske fremtoning i front. ’Jah, boyz and girrrrlz’! Gulvet vibrerede og da Curcic sluttede af med at få publikum på knæ på gulvet for derefter at eksplodere i dans, blev der sat et virkeligt stort udråbstegn efter en aften med et meget højt musikalsk niveau fra den danske delegation. Med et umiddelbart pænt opbud af bookere, pladeselskabsfolk og musikjournalister til aftenens showcase blev DMFs ambitionen om at fremme ung dansk upcoming musik via Danish Invasion indfriet – til trods for en Berlin Music Week, der ikke helt har fundet sit ståsted som enten branchefestival eller publikumsfestival ovenpå sidste års Popkomm-fallit. “Vores show-cases er gået rigtigt godt,“ evaluerer Mads Mazanti: „Men det er klart, at vi efter årets Music Week som altid skal evaluere arrangementet og deltagernes udbytte – både den ikke målbare i form af nye kontakter og den mere målbare i form af fx booking aftaler eller pladekontrakter. Ud over Berlin Musik Week er det klart, at vi også orienterer os mod fx Reeperbahn. I første omgang tager vi til Hamburg den 20-22. september, og derefter må vi overveje, om vi skal starte op med alt benarbejdet igen for at slå showcasen fast i Hamburg fra næste år, om vi skal fortsætte i Berlin eller måske gøre noget helt tredje. Men det er i hvert fald sikkert, at vi på den ene eller den anden måde bliver ved med at orientere os mod det tyske marked, som både pga. geografi og størrelse er et oplagt dansk eksportmål.”

Ida Wenøe Bach er nede at rode ved pedalerne i en af de mere syrede sekvenser i Boho Dancers univers.

Faktaboks: Berlin Music Week fandt sted fra den 5-9. september, mens Reeperbahn i Hamburg løb af stablen den 20-22. september. Dette er højsæson for musikeksport til Tyskland.

basunen • oktober 2012

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Jonas Kappel: Slow Motion Themes Ny udgivelse af og med guitarist og komponist Jonas Kappel bestående af 5 kompositioner der med en rød tråd igennem hele værket, bevæger sig stilmæssigt imellem jazz, rock og country. Den røde tråd skal bl.a. findes i kvartetten der fremfører musikken og som udover Jonas Kappel på guitar består af Jonas Andreasen på saxofon, Jens Mikkel Madsen på bas og Daniel Sommer på trommer. Kvartetten har eksisteret siden efteråret 2011 og debuterer nu med Slow Motion Themes, som er indspillet i Aarhus Lydstudie. Udgivelsen er Jonas Kappels anden udgivelse i eget navn og markerer et stilskifte i forhold til EPen Jonas Kappel fra 2010, der var stærkt inspireret af heavyrock og klassisk musik. På Slow Motion Themes vender Kappel tilbage til jazz og improvisationsmusik. Der er således både elementer af det spontane fra jazzen, distortede rock riffs og country inspirerede melodier, som til sammen giver et udtryk der går på tværs af genre grænserne. Mere info: www.jonaskappel.com Mads Bærentzen: Se, Nu Stiger Solen Jazzpianist Mads Bærentzen har netop udgivet denne CD, bestående af en række danske salmer i nye fortolkninger med udgangspunkt i et improviseret, nordisk jazz univers. ”Jeg har i flere år gerne villet lave en CD med udgangspunkt i den danske musik tradition, og hvad er i den forbindelse mere nærliggende end de danske salmer, der er så smukke melodier fuld af muligheder for fortolkning? Når man er jazzpianist, dykker man som oftest ned i de amerikanske standards, der er udgangspunktet for den moderne jazzmusik, men for mig at se er det derfor

14

basunen • oktober 2012

en naturlig kombination efter en længere årrække som udøvende musiker i denne genre at fortolke den musik, der udgør vores egne musikalske rødder på disse breddegrader.”Tidligere har han udgivet en række CD’er med sin trio, Mads Bærentzen Trio, både i trioformat og med forskellige udenlandske gæstesolister. Bærentzen har optrådt med prominente navne som Cæcilie Norby, John Scofield, Marie Bergman, Ravi Coltrane, Kurt Elling og mange flere. Til dagligt er han fast medlem af Aarhus Jazz Orchestra. Mere info: www.madsbaerentzen.dk Live Bleeding Fingers: Peaceful Man Rootsorkesteret Live Bleeding Fingers har netop løsladt deres andet album Peaceful Man. Albummet består af selvskrevne sange samt en enkelt fortolkning af det klassiske nummer High Heel Sneakers. På albummet har orkesteret bevidst valgt at arbejde sammen med folk, der har andre musikalske referencer end dem selv. For bandet selv er det tydeligt, at samarbejdet med amerikaneren Neill C. Furio (Marie Frank, Boat Man Love), Dennis Ahlgren (Tina Dickow, Vincent Van Go Go) og Aske Bode (Hymns From Nineveh m.fl.) har resulteret i en samling sange, der holder fast i bandets baggrund, men samtidig giver et bud på, hvordan roots og blues musik kan lyde i 2012. ”Vi ville gerne udfordre os selv og vores egen tilgang til den blues og roots musik, vi i bandet holder af. Derfor valgte vi, at det skulle ske i samarbejde med nogle musikalske kapaciteter, som vi vidste kunne udfordre os. Vores reference er bluesmusikken, men det musik vi er kommet op med på vores andet album, er meget inspireret af roots og rockmusik både fra de tidlige 70’ere, men også af nyere orkestre som eksempelvis Black Keys,” fortæller Live Bleeding Fingers. Mere info: www.livebleedingfingers.dk Medvirkende: Joakim Øster, Eddi Jarl, Hans Christian Bugge, Rasmus Stenholm.

DJ Static: Rolig Under Pres Dette er ikke en compilation, det er et Dj Static album, fortæller DJ, turntableekvilibrist, producer og meget mere, Dj Static, med det borgerlige navn Thorbjørn Schwarz om sit nye debut album Rolig Under Pres. Et album der, med en spilletid på 1 timer og 43 minutter, går mod tidens EP-format. Han har i en årrække stået bagved og produceret musik til grupper og solister som Majors, Den Gale Pose, De Eneste To, Jonny Hefty & Jøden, Per Vers, Negash Ali samt Static & Nat Ill. Han har været DJ og bagmand for lydkulissen til MC’s Fight Night, turneret Europa tyndt med sit DJ set, er tredobbelt Danmarksmester i mix, har også et Europamesterskab i mix og er fem år i træk blevet kåret til årets Urban DJ, ved Danish DJ Awards. På Rolig Under Pres har han samlet en række kolleger, venner og samarbejdspartnere, primært fra den danske scene, til en kavalkade af hiphop. Resultatet er 28 nye tracks produceret, arrangeret og komponeret af DJ Static med delvis hjælp fra Temu og det 27 mand store Aarhus orkester Blood Sweat Drum n’ Bass Big Band. Medvirkende: Peter Sommer, Jooks, Orgi-E, Promoe, Maria Timm, Temu, Per Vers, Yepha, Lil Kaka, Danni Toma, Raske Penge, J-Spliff, Shaka Loveless, Nat Ill, Supajan, Jøden, Wafande, Ayoe Angelica, Peaceful James, Joe True, Pede B, Blacc El, Chad D, Joel, Kejser A, Barbara Moleko, Young, Magermayn, Negash Ali, Khalern, Jokeren, Pharoahe Monch, Murs. Mere info: www.djstatic.dk Zyprexa Swingers: Fra min forstand Zyprexa Swingers spiller rockmusik. Men ikke kun for rockmusikkens skyld. Fokus i dette band ligger på formidling af livet indenfor det psykiatriske system – sådan som de færreste almindelige danskere kender det.

>


Det er musik, der har til formål at give stemme til nogle af de mennesker, som ikke så ofte bliver hørt. I et forsøg på at afmystificere livet inde bag institutionernes mure, spiller Zyprexa Swingers original, dansksproget rockmusik fra en virkelighed som i virkeligheden ikke er nær så langt fra alle andres, som de selv går og tror. På deres nyeste cd-udgivelse Fra min forstand, bliver vi taget med indenfor i det psykiatriske systems krinkelkroge af diagnoser, vrangforestillinger, medicin, alter egoer, bivirkningsprofiler, cerutter, tegninger, abstinenser, ufoer, omsorgssvigt, stofmisbrug og kuponkataloger. Vi bliver tvunget til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er galt og normalt, om der er styr på vores menneskesyn og om en skovl blot er en skovl. Zyprexa Swingers består af personer, der arbejder indenfor psykiatri- og specialområdet: Medvirkende: Michael Hilligsøe Heinig, Jais Poulsen, Niels Poulsen, Mathilde Vendelbo Andersen, Julie Ørnholt Bøtker. Mere info: www.zyprexaswingers.dk

Claude Chicon: La Sirène Claude Chicon har sammen med Emir Bosnjak skrevet og arrangeret musik til digte skrevet af HKH Prins Henrik. Tretten numre i alt er det blevet til. Sammen med et hold garvede Aarhus musikere er pladen blevet indspillet i Aabyroad studiet, og udgivet i forbindelse med prinsgemalens 78-års fødselsdag den 11. juni. La Sirène indeholder både jazz, ballader og musette-toner, som Chichon og Bosnjak desuden blev inviteret til at underholde med på Fredensborg Slot, da Verdens Naturfonden i maj måned markerede Prins Henriks 40-års jubilæum som præsident. Musikere: Claude Chicon, Emir Bosnjak, Karsten Aaholm, Thomas Sejthen, Jens Kristian Dam, Rasmus Bøgelund, Christian Fogh.

Michael Learns To Rock: Scandinavia Her 25 år efter de startede kan Aarhus bandet Michael Learns To Rock stadig gå ombord på en flyver, og rejse til fjerne destinationer og spille store koncerter. Med 11 nye sange på albummet Scandinavia som udkom 3. september, er MLTR vendt tilbage til deres udgangspunkt; at skrive, producere og lyde som bandet gjorde oprindeligt. Tidligere på sommeren optrådte de for 20.000 mennesker ved en koncert i Bangladesh. Flere koncerter følger i Asien i 2012, samt en mere nedtonet unplugged tur rundt i det danske. Medvirkende: Jascha Richter, Mikkel Lentz, Kåre Wanscher. Mere info: www.mltr.dk

Niels Lyhne Løkkegaard: Vesper Vesper er den fjerde udgivelse af saxofonisten Niels Lyhne Løkkegaard. Universet på Vesper består af drømmende atmosfæriske lydlandskaber, hvor Løkkegaard tager skridtet videre fra sin forrige udgivelse, ved her lejlighedsvis også at begive sig ud i mørkere og mere meditative stemninger. Albummet består af 12 drømmende og dragende stykker musik. Musikere: Niels Lyhne Løkkegaard, Jakob Buchanan, Marilyn Mazur, Ole Visby, Tine Vitkov, Birgit Bøgh Sønderiis, Mette Alrø Stoktoft.

basunen • oktober 2012

15


SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Slut med at troppe op hos P3 Igennem de sidste mange år har man, for at præsentere sin musik på DR P3, skulle møde op til det ugentlige plugging-møde. Det stopper nu, og processen bliver fremover gjort digital, sådan at pladeselskaber samt musikere der selv udgiver, nu skal indsende materialet på mail. Fremgangsmåden er sådan at musikken herefter lægges op på et internt site i DR, og bliver gjort klar til P3´s ugentlige lyttesession.

Hvis man vil have en chance for at komme i betragtning, er der en række formkrav, der skal opfyldes og sendes til playliste udvalget på mail: - wav.fil (via WeTransfer, yousendit, Dropbox, e-card, pressesite el. lign.) - credits (labelcopy eller tilsvarende koda/ gramex-info) - presseskriv (aktuel band-info/bio) Herefter tager musikchefen og hans medarbejdere stilling til airplay – og er der hul igennem til playlisten, får man besked på mail. Musikzonen lukker Den landsdækkende netværksorganisation Musikzonen blev i 2009 nedsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen på en 3-årig bevilling. Den bevilling forlænges ikke, så derfor blev projektet lukket ned pr. 1. september 2012. Ideen bag Musikzonen var at bygge bro imellem virksomheder, organisationer, foreninger og uddannelser med musik i fokus, over til andre erhvervsog forskningsområder.

16

basunen • oktober 2012

Formålet var at udvide musikbranchens råderum og muligheder, blandt andet gennem vidensdeling, netværksskabelse, seminarer og dialogmøder. Musikzonens hjemmeside vil dog stadig være aktiv indtil 2013, så projektets materialer, publikation og rapporter kan ind til da tjekkes ud på www.musikzone.dk. Er enden på fysisk masseproduktion af musik nær? Endnu et tydeligt tegn på, at det fysiske salg af musik på CD’er samt film DVD’er er kraftigt nedad gående, viste sig i starten af september måned, da en af landets største plade- og film-forretninger, T.P. Musik, blev begæret konkurs.

In London og Lydmor. Thomas Bredahl, der efter 10 år med masser af koncerter glæder sig til at bruge sine erfaringer i deres fælles kompetence setup. Med i dette er også Tarek August Nielsen, der har mange års erfaring som produktionsmanager på blandt andet Smukfest, Tønder Festival, Vi Rocker og Royal Rock Beer Tour. Heartbeat Music har for tiden aftaler med følgende kunstnere: Adrian Lux (S), Black City, Go Go Berlin, Jøden & Hefty, Kiss Me Scarlett, Rebecca & Fiona, Superspark, Skipper Just Frost og Zididada. Underskud og tilfredshed

Alle tendenser de senere år har gået i retningen af at indspillet musik i fremtiden vil forbruges via streaming tjenesterne, hvor man abonnerer og dermed kan lytte, dele playlister, lave egne radiostationer osv. ”Heldigvis har vi ikke set det sidste til TP, der under det nye navn ”TP Musik & Film” fortsætter i København og Roskilde med i alt tre butikker. Omdrejningspunktet vil være TP’s butik på Gl. Kongevej i København, og derudover vil der i højere grad end tidligere være fokus på salg fra hjemmesiden www.tpmusik.dk”, sagde TP Musik Markeds tidligere direktør Anni Pape til GAFFA. Nyt Aarhus baseret musik agentur Under navnet Heartbeat Music har tidligere Volbeat-guitarist Thomas Bredahl sammen med Stefan Facius oprettet et nyt agentur hvor de vil beskæftige sig med national og international management og booking af både danske og udenlandske kunstnere. Stefan Facius har i de sidste 10 år arbejdet som booker på forskellige aarhusianske bureauer og sidst på Copenhagen Music, hvor han arbejdede med kunstnere som Lukas Graham, A Friend

Kort tid efter at Northside Festivalen i august måned med tilfredshed kunne fortælle at 94 procent af de adspurgte i en brugerundersøgelse var meget tilfredse med årets festival, kunne man gøre den endelige økonomi for 2012 op. Desværre endte det med en økonomisk ørefigen på cirka 700.000 kr. Årsagen begrundes med en kombination af en lav omsætning søndag på grund af det dårlige vejr, og at der var en del udgifter med at forbedre huller osv. i festivalpladsen i forhold til 2011. Festivalledelsen meldte fortrøstningsfuldt at man regner med at ting tager tid at bygge op, hvorfor billetsalget til Northside den 14.-16-juni 2013 således blev sat i gang primo september. Uden så meget som et eneste navn på plakaten endnu, blev samtlige 3000 stk. Early-Bird billetter revet væk allerede i løbet af den første uge.


udvikle symfoniorkesteret, som har leveret en række spændende musikoplevelser til publikum. Hans job omfatter både den daglige og den kunstneriske ledelse af orkesteret. 50-årige Kjeldgaard er oprindeligt uddannet violinist og var tidligere hos Aalborg Symfoniorkester. Først som leder af 2. violin-gruppen, siden som musikchef, indtil han kom til Aarhus i 2007.

Unge danskere hører musik på Youtube og Spotify En undersøgelse om udviklingen i danskernes musikkilder, som analysebureauet Epinion har foretaget viste at det hverken er radioen eller musiksamlingen som nutidens unge griber til, når de hører deres musik. Otte ud af ti bruger derimod videoplatformen Youtube.com. Samlet set er radioen med 77 procent stadig det mest udbredte medie til musiklytningen. Men ser man på segmentet af unge imellem 15-29 årige, foretrækker hele 83% Youtube. Siden den svenske streamingtjeneste Spotify blev lanceret i efteråret 2011 er det gået stærkt med at blive markedsledende i Danmark. Blandt 15-60-årige der anvender online musik streaming tjenester, bruger 58% Spotify, viser undersøgelsen.

Hjemmeside for privat musikundervisning Musikunderviseren.dk er navnet på en hjemmeside der er blevet oprettet af den 24-årige Musikvidenskab studerende aarhusianer , Asbjørn Eggers. Her kan alle der søger undervisning, i alt fra sang og slagtøj, til strenge-, tangent-, blæseog strygeinstrumenter, komme i kontakt med 286 musikundervisere fordelt rundt om i landet. Asbjørn fik ideen til denne direkte kontaktplatform imellem elev og underviser, da han selv underviste på MGK og gerne ville have flere elever. Henvendelserne går meget på forældre der søger undervisere til deres børn, men også voksne og ældre bruger sitet www. musikunderviseren.dk. Musikundervisere kan gratis oprette sig en profil. Bandet tager dankort

Tre år mere til Kjeldgaard

Palle Kjeldgaard Musikchefen for Aarhus Symfoniorkester, Palle Kjeldgaard har indvilget i at blive på posten i tre år mere, frem til juni 2016. Siden juni 2007 har han stået i spidsen for at

Med en ny app kan koncertgæster uden kontanter nemt skaffe sig pladen direkte efter koncerten. iZettle hedder det svenske firma, der har udviklet app’en til iPhone og en lille elektronisk kortlæser, som man kan sætte uden på telefonen. Aarhusianske Vestbo Trio var i sommers blandt de første bands som kunne tage dankort. ”Kortlæseren kom med posten dén dag vi havde album release. Derfor kunne vi tage kreditkort til vores pladereceptioner i både København og Aarhus. Vi solgte 50 CD’ere og 10 LP’er, så ved

hjælp af hårdt arbejde og den gode musik, nåede vi - også takket være iZettle – break even kort tid efter”, udtalte Michael Vestbo Jacobsen . Foregangsmand fylder rundt Jens Johansen, 60 år den 12. august, har igennem de sidste 21 år har stået i spidsen for Aarhus koret Vocal Line, og

Jens Johansen kan betegnes som en motor i udviklingen og udbredelsen af rytmisk kormusik. Interessen for korsang kom fra faderen, der var lærer og kordirigent for skolekoret i Risskov, hvor Jens voksede op. Lægger man studie tiden til, har Jens været tilknyttet Aarhus Universitet siden 1971. Som lektor i Musikvidenskab underviser han i dag i musikhistorie og korledelse. Med forkærlighed for kombinationen af kor og flere stemmer hos Beatles og Beach Boys, dannede han sammen med Chr. Alvad og Morten Kyndrup i 70’erne vokal trioen Solaris. Med Jens Johansen og Vokal Line stilen, hvor pop numre ofte transformeres over til et vokalt udtryk, har han været trendsættende, og medvirkende til vokal musikkens popularitet og udbredelse herhjemme og i Europa.

basunen • oktober 2012

17


Han vil give plads til de yngre Af Lars Borup ”Jeg havde overvejet at genopstille som næstformand, da kongressen var samlet i august, men til sidst besluttede jeg mig for at trække mig ud af hovedbestyrelsen og give plads for nye og yngre bestyrelsesmedlemmer. Jeg fornemmede det var det rigtige at gøre,” fastslår Bjarne Gren, Århus, som forlod hovedbestyrelsen efter imponerende 24 år. I forbindelse med kongressen blev han udnævnt til æresmedlem af forbundet. ”Jeg er meget stolt af at få denne hædersbevisning,” fastslår den faglige veteran med sin let genkendelige fynske accent, som har fulgt ham siden barndommen og ungdommen i Odense. Fortsætter lokalt Bjarne Gren er en omhyggelig mand, der går op i at også detaljerne er i orden. Det er derfor ikke overraskende, at han inden starten på interviewet giver mig et flere sider langt cv, der i detaljer afspejler et langt aktivt liv med musikken og det faglige arbejde i centrum.

været næstformand. Allerede året før han kom ind i bestyrelsen havde han været indblandet i afdelingens aktiviteter. Den daværende formand Per Hillers ville lave et projekt, hvor ledige musikere spillede for ældre. Jeg fik stablet et hold sammen i et syv måneders projekt. Da den periode var slut tog Bjarne Gren kontakt med rådmand Bjarne Ørum. Ordningen skulle gøres permanent. Det lykkedes og blev oven i købet videreudviklet. Bjarnes liv som musiker startede tidligt. ”Jeg fik min første guitar som 13-årig og var solgt og som 16-årig var jeg med i et danseorkester og tjente hver weekend fine lommepenge. Mit musikliv fortsatte i Århus, hvor jeg var startet med at læse jura på Universitetet. Det blev nogle år med både musik og studier og jeg fik i 1971 uddannelse som skolelærer og blev ansat i Århus Skolevæsen,” fortæller Bjarne.

”Jeg fortsætter dog det faglige arbejde lokalt, som næstformand her i Århus og regner med at genopstille ved generalforsamlingen i foråret,” starter Bjarne med at pointere. Faglig ildsjæl Bjarne Gren er en ægte faglig ildsjæl og har været en del af det faglige arbejde siden han i 1962 meldte sig ind i DMF i Odense. I 1964 flyttede han til Århus og i 1985 blev han valgt ind i bestyrelsen Bamses Venner 1975 - foto Mogens Laier i DMF, Århus og har siden 1987

Baronerne 1972 - Bjarne Gren, Jes Halding, Jan Locht og Flemming Jørgensen

18

basunen • oktober 2012

Bamses Venner ”1972 blev et af de større vendepunkter i mit liv. Jeg spillede i Baronerne som fik Flemming Jørgensen med som bassist og sanger. Det blev til de første Bamses Venner som hurtigt fik mange spillejobs og havde stor succes med pladeudgivelser. Det endte med at jeg tog orlov fra lærerjobbet i 1976 for at spille med Bamse på fuld tid. I 1982 forlod jeg Bamses Venner og efter starten på Musikprojektet gled

Bjarne Gren musikerlivet ud og blev afløst af det faglige arbejde og forskellige projekter med afsæt i DMF,” konstaterer Bjarne Gren. I 2004 vendte Bjarne Gren tilbage til Århus Kommune og fik job i Beskæftigelsesforvaltningen, hvor han blev indtil sidste år. Den store passion Bjarne Grens helt store passion er IT, ny teknologi, digitalisering, streaming og alt hvad der rører sig indenfor de nye medier. Det er derfor en naturlig ting, at det er ham der tager sig af opsætningen af fagbladet Basunen og Århus-afdelingen hjemmeside. Han har naturligvis også blandet sig i udviklingen af det digitale i forbindelse med DMF’s overordnede arbejde. Ophavsretten ”Nu hvor jeg er ude af hovedbestyrelsesarbejdet og slipper for de mange køreture til København, får jeg rigtig tid til at dyrke min interesse for it og nye medier, men jeg vil fortsat bruge tid på det faglige arbejde og følge med: Et af de mest påtrængende emner, der skal arbejdes med, er ophavsretten til musikproduktionerne. Vi må arbejde på at pengene vender tilbage til musikerne. Det er min naive drøm, at pengene havner i en global kasse hvorfra det så kan fordeles,” siger Bjarne.


FAKTA: 1943 Født i Odense Spiller i forskellige bands 1964 Flytter til Aarhus 1971 Uddannet skolelærer 1972-1982 Medlem af det første Bamses Venner 1984 Musikprojekt Aarhus 1985 Medlem af bestyrelsen for DMF Aarhus 1987 Næstformand i Aarhus afdelingen 2004-2011 Ansat i Aarhus kommunes beskæftigelsesforvaltning 2012 Udtræder af DMF’s hovedbestyrelse. Udnævnes til æresmedlem i DMF.

Bamses Venner 1975 - foto Mogens Laier - Flemming Bamse Jørgensen, Jes Halding, Bjarne Gren, Jan Locht og Roar Odgaard

Jeg spørger om han ikke har savnet musikerlivet. Her er svaret et klar nej. ”Jeg nåede at få afprøvet alle sider af både rock, pop og dansemusikbranchen inden jeg stoppede som udøvende, og det er et overstået kapitel. Jeg har aldrig været en rigtig guitarnørd,” fastslår Bjarne.

Spørger du Bjarne Gren om hvornår han helt stopper i det faglige arbejde, får jeg ikke svar. Bjarne er ikke klar til at slippe bestyrelsesarbejdet. Mad og foto Han ved dog, hvad han vil bruge fritiden til efter stoppet i hovedbestyrelsen.

Modtog desuden Hædersnålen, der gives til personer, der har været tillidsmænd i DMF i 25 år eller mere

”Jeg er vild med fotografering og videoproduktion, og det vil jeg bruge meget mere tid på. Jeg har også en masse gamle fede billeder der ligger som dias. Dem vil jeg gerne sortere og digitalisere. Samtidig vil jeg også gerne blive meget klogere på at lave mad,” slutter Bjarne Gren, som nu får mere tid til hjemmet i Tilst.

Modtagere af DMF’s hædersnål 2012 for 25 års tro tjeneste som tillidsmænd - Torben Stage, Erik Damgaard, Leif Christensen, Bjarne Gren, Bent Glæsel og Anders Laursen

Holger Laumann med EkstraBladet i Barytonsaxen i TocanoStudiet 1977. Han stod for blæserarrangementerne på den første LP/CD

Bamses Venner på Færøerne 1981 Arne Østergaard, Flemming Bamse Jørgensen, Bjarne Gren og Mogens Balle

John Mogensen og John Rasmussen ved guldplade reception hos Kleinerts Musik Forlag.

basunen • oktober 2012

19


Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus Har du brug for at holde et møde ”på langdistancen”, så tilbyder DMF Aarhus nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference lokale. Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring et stort mødebord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller for den sags skyld hvem du/I ellers måtte ønske at kommunikere med omkring musikken. Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på til dem i den anden ende. Kontakt DMF-Aarhus v/Lars Knudsen for mere info. Tlf. 86184599, e-mail lak@dmf.dk.

20

basunen • oktober 2012


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Asger Christensen er violinist. Han spiller blandt andre med Giant Giant Sand og Dad Rocks! Og så ejer han Aarhus Lydstudie, hvor han til daglig indspiller og producerer musik med bands som Powersolo, Howe Gelb, Lars Lilholt Band, The Broken Beats og mange andre. Vi har fanget Asger i tour-bussen på vej rundt i Europa med Giant Giant Sand. Her er hvad han svarede på ti spørgsmål om gear og grej. Hvad er dit yndlings instrument/gear for tiden? På det sidste er jeg blevet rigtig glad for mine AKG 451B mikrofoner. De er egentlig ret trælse til langt de fleste instrumenter fordi deres gengivelse af toppen er meget ’zizzle-ish’ i lyden, og den dybe mellemtone mudrer nemt når de er for tæt på lydkilden. Men jeg har fundet ud af, at på lilletrommer lyder de vildt godt og giver en meget ’produceret’ lyd lige fra starten. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? Lige præcis derfor sælger jeg (næsten) aldrig instrumenter eller gear! F.eks. har jeg længe været tæt på at sælge de førnævnte AKG 451B mikrofoner, men nu er jeg glad for at jeg har dem. Hvad har du købt for nylig? En nybygget violin og en violinbue. Violinen er bygget her i Aarhus af en fantastisk dygtig violinbyggerinde ved navn Noémi Viaud. Jeg havde ikke planlagt at skulle have ny violin, blot en ny bue, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg også måtte skifte min violin ud for at få den klang jeg søgte. Det har været en markant investering for mig, men indtil videre har jeg blot fortrudt, at jeg ikke gjorde dette for lang tid siden! Gode instrumenter trumfer altid gear – også i indspilningssammenhæng. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Gearet kan erstattes, så jeg redder mine instrumenter først! Har bl.a. en gammel akustisk jazz guitar, der har været i familien i 3 generationer, som jeg nødigt

ville miste. Når det er klaret, så vil jeg dog gerne nå at redde mine Tube-Tech rørequalizere (PE 1C), som jeg bruger på alt fra indspilning til mixning og mastering. Derefter vil jeg redde min Studer 962 mixerpult og Neumann mikrofonerne (M149, U87 og 4 stk. KM184’ere). Hvad er næste instrument/ gear på listen? Opgradering af mit Pro Tools HD2 system til Pro Tools HDX samt en ny Mac Pro. Vores nuværende system fungerer super godt, men det kommende Pro Tools 11 kan kun køre på den nye hardware, og vi vil gerne være med når programmet kommer Asger Christensen til at køre i 64bit. Den dårligste investering? Vores monitorsystem ”Monitor2” fra Danfield. Det har været én lang og pinefuld fejlfindingsproces, og der er stadig mange ting ved systemet, som jeg ikke er tilfreds med samtidig med at dele af det er brændt af. Har opgivet at gøre mere ved det efter utallige reparationer hos Danfield samt i studiet, så nu venter jeg blot på at det brænder helt sammen og så udskifter vi det med noget andet. Den bedste handel? Jeg fandt en Studer 962 mixer med 12 kanaler til 12.000,- kr. og har investeret 2 dage af min egen tid på at rense og modificere den, så jeg kan køre preamps´ene hårdt og så få signalet ud efter faderen på hver kanal så min konverter ikke overstyrer. Dette giver en kontant og komprimeret lyd, som virkelig kommer ’ud af pappet’. Den kan også optage tingene enormt transparant og rent, så vi bruger den til alt fra jazz/klassisk til beskidt rock. Har du et tip til et godt køb?

Den kan lave rigtig gode optagelser i rum med dårlig akustik (akustikken er ofte en af de store udfordringer for hjemmestudiet), og dens nyre-karakteristik fortsætter hele vejen ned i frekvensspektret. Mange mikrofoner har reelt omni-karakteristik i bunden selvom de er angivet som nyre, hvilket gør at de ikke egner sig til rum med dårlig akustik. Seneste musik gadget? Med min iPad3 kan jeg styre Pro Tools hvis jeg vil optage mig selv i studiet i det store indspilningsrum eller et af de andre rum. Samtidig fungerer den som min tuner, nodepapir, noteblok m.v. når jeg indspiller. På tour er den også fantastisk – f.eks. behøver jeg ikke tage bøger med da jeg nu har dem liggende på iPad’en. Det urealistiske ønske? Trådløse mikrofoner, som lyder godt og sjældent løber tør for strøm. Slut med kabelspaghetti i studiet!

Til hjemmestudiet vil jeg foreslå en relativt billig, men god mikrofon: Shure SM7B.

basunen • oktober 2012

21


Basunen fejrer 25 år med historier fra det lokale musikmiljø Af Lars Knudsen, DMF Aarhus Med dette blad fejrer Basunen jubilæum, idet bladet nu igennem et kvart århundrede, har berettet om- og for musikmiljøet i Aarhus og den midtjyske region. Her et par anekdoter fra bladets fødsel og ungdom. Dengang bar-røv-på-lokum kunne forarge Bjarne Gren og Kenny Bang er mændene bag starten på vores lokale fagblad Basunen. De sidder på DMF kontoret med en stak tidligere numre af bladet Basunen foran sig. Imens de bladrer, dukker sjove minder og historier op til overfladen igen. ”Ka’ du huske den her, Bjarne” griner Kenny, og viser et eksemplar fra 1993 med en halvnøgen mand på forsiden. ”Det er Frank Megabody. Vi bragte en artikel om hans band, Little Willy & The Wild Ones, som spillede Glitter rock otte aftener i streg på samme spillested. Frank udtalte sig bl.a. muntert i artiklen, at stemningen var så intens og euforiserende for både band og publikum, at de kunne reducere deres stofmisbrug væsentligt”. Forsiden med Frank Megabody, der var afbilledet siddende på spillestedets toilet, med leopard bukserne nede om anklerne, med whiskey flaske og smøg i flaben, var mere end hvad nogle af bladets symfoniske læsere dengang kunne bære. Bladet modtog klager over at have bragt det stødende foto. Hovedløst medlemsblad For godt 25 år siden besluttede bestyrelsen i DMF Aarhus afdelingen, at starte et lokalt medlemsblad. I efteråret 1987 udkom det første blad i A5 format i et oplag på cirka 1000 stk. På forsiden var en tegning af en hovedløs mand, der pegede opad med teksten ”foreløbig er bladet navn- og hovedløst”. I bladet var det lagt ud til læserne at finde på et navn. Blandt de indkomne forslag, blev det ’Basunen’ der løb med sejren, da det jo både er navnet på et instrument samt refererer til det at ’udbasunere’. Løb med kassen På DMF Aarhus’ kontor i Langelandsgade, og siden hen fra afdelingens adresse på

22

basunen • oktober 2012

Klostertorvet, var Bjarne og Kenny med til at føde og opflaske Basunen. ”Allerede fra det første nummer havde vi ret hurtigt en hel masse annoncører. Vi fik en freelance annoncesælger på, som var rigtig rigtig dygtig til at sælge, så vi havde masser af annoncer i det næste nummer”, husker Bjarne. ”Han var bare ikke ret god da der skulle afregnes, for han snød os og løb med kassen”.

Eget trykkeri ”Der var 4 mand til at slæbe skrumlet op på 3. sal”. Kenny fortæller om den store gamle offset trykkemaskine af mærket Royobi, som efter de første udgivelser blev erhvervet for 1500 kr. Og dermed kunne afdelingens eget trykkeri ’DMF Tryk’ krediteres i bladet for produktionen. ”En anden ting var så at få den gamle maskinen i gang og op at køre. Til at starte med var der mange tekniske problemer, og nogle gange skete det, at der ikke blev trykt på begge sider af papiret, og så kom der jo så en blank side inde i bladet. I et af de første blade, som vi dog ikke trykte selv, manglede der i hvert andet blad den side, hvor den daværende formand Hans Magnussen inviterede til åbent-hus 50 års fødselsdag. Det blev dog opdaget inden det var sendt af sted til medlemmerne. Så vi måtte sidde og manuelt klistre en seddel i alle de numre, hvor det manglede”, mindes Kenny. Med linealer, hobbykniv og lim De første blade blev sat op manuelt ved et lysbord. Teksterne blev skrevet på en elektrisk skrivemaskine, klippet ud, og møjsommeligt sat ind på siderne med limstift. I løbet af nogle år gav de elektroniske muligheder heldigvis adgang til en mere forenklet arbejdsgang. ”Tidligere gik der timer med at rode med trykplader, maskinstop, justeringer, påfyldning af tryksværte. Tit var jeg lige så sort i hovedet som en neger, når vi havde været i gang”, siger Kenny. Og Bjarne tilføjer, at arbejdet sommetider krævede en tur ud i ølautomaten efter en kold bajer eller to, når trykningen trak ud på de sene aftentimer.

Forside fra Basunen 1993 med Frank Megabody, som affødte klager fra nogle af vore læsere. Når Basunen var trykt og sorteret, rullede Kenny med sækkevogn over til bogbinder Lassen i Klosterport, hvor bladet blev indbundet og sendt til postvæsenet for omdeling. For cirka 10 år siden blev trykningen overgivet til et trykkeri i Grenå, og siden hen til CS Grafisk, Hadsten, som resulterede i at der kom farver på. Elektronisk blad Da PC’en gjorde sit indtog på kontorer og arbejdspladser over alt, blev arbejdet med Basunen digitaliseret. En Commodore/IBM computer med 12 tommer sort/hvid skærm og 20 Mb harddisk blev anskaffet til afdelingskontoret i Langelandsgade. Det var det helt nye og kostede en formue. Men ikke desto mindre var DMF Aarhus meget tidligt i gang med anvendelse af computere og databasesystemer i kontorarbejdet. Og faktisk var DMF Århus blandt de første par hundrede herhjemme, der havde egen hjemmeside på internettet. Basunen blev efterfølgende også publiceret online. På www.basunen.dk kan man i øjeblikket finde tidligere numre tilbage til nr. 2, 1996.


Kenny Bang og Bjarne Gren kigger på et udvalg af de ældre årgange, og udveksler minder om de mange oplevelser, der har været forbundet med at producere Basunen i 25 år. Bladet fik sit nuværende udseende og logo, idet en kreativ grafikstuderende for nogle år tilbage bl.a. valgte at vende A’et i bladets logo om på siden, så det fik den megafon-lignede association. Indholdsmæssigt bringer vi stadig artikler og reportager fra og om musikmiljøet i Aarhus og region Midtjylland. Foruden formand Lars Kiehn og Lars Knudsen, der leverer artikler til Basunen, er vi så privilligerede at blive bakket op af medlemmer, der bidrager med gode, informerende og spændende tekster og inputs til bladet. Tak til alle de, der igennem tiden har leveret materiale i form af tekster og fotos, samt en særlig tak til de mere faste artikelskri-

benter, som p.t. er Jørgen Nielsen, Lars Borup, Thorkild Dalsgaard, og korrekturlæser Jes Halding. For to år siden foretog vi en læserundersøgelse blandt medlemmerne, og vi kunne konkludere, at medlemmerne er glade for at modtage Basunen, som et lokalt supplement til vores landsdækkende fagblad Musikeren. Hvorvidt Basunen også i fremtiden vil eksistere i fysisk format, eller på et tidspunkt vil overgå til at blive udelukkende et elektronisk web magasin, det må fremtiden vise. Tillykke med jubilæet til Basunen.

basunen • oktober 2012

23


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2012 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

24

Mvh Uffe Fink Isaksen

basunen • oktober 2012


”Guld, guld, guld” fortsat mulighed for coaching

Af Lars Kiehn Det er en omskiftelig, men også spændende tid vi som musikere gennemlever i de her år. Meget er under forandring. Nye begreber som coaching, branding, karriererådgivning, mindfulness, kreativ potentiale, projektstyring og promovering er begreber blandt mange, som man som aktiv musiker til stadighed er nødsaget til at sætte sig ind i og arbejde med. Musiker hele vejen rundt Den tid hvor man som musiker ”bare kunne nøjes” med at øve sig og spille jobbene, er for længst ovre. Nu skal man gøre sig så utrolig mange overvejelser om sin karriere og sin person med det for øje at sælge sig selv bedst muligt. Eller sagt på en anden måde ved at opnormere og opkvalificere sit potentiale. Artlab DMF har i mange år via Artlab og kursuskataloget kastet det ene managementkursus i spil efter det andet. Det er selvfølgelig fordi, der har været efterspørgsel efter den slags blandt medlemmerne. Aarhus afdelingen har også lavet en del bløde kurser. Aleksander-teknik, dialog-møder m.fl. for at tilbyde medlemmerne den vinkel. Coaching som medlemstilbud Siden efteråret 2010 har DMF Aarhus haft coach Jørgen Klok tilknyttet og haft coaching som et medlemstilbud. Mange har benyttet sig af tilbuddet, og mange har haft glæde af det. Jørgen Klok er uddannet musiker/sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og har efterfølgende taget en 2-årig Coachuddannelse. Det man som medlem kan bruge Jørgen til, er at få sat spot på personlige såvel som karrieremæssige områder. Områder man har lyst til at forandre eller blive klogere på.

proces, hvor jeg manglede det sidste skub, eller ny inspiration om man vil”. Hjælp udefra At få andre ører på tingenes tilstand end sin kærestes, ægtefælles en venners, kan være præcist det, der er brug for, og det der får processen til at glide. Man snakker mere frit og professionelt og mindre personligt, sådan at forstå, at der ikke er følelser involveret i forhold til den, man sidder overfor. Hvad mødet med Jørgen har givet Jan Kaspersen? ”Jeg har fået bevidstgjort mine arbejdsprocesser, og ser nu tydeligere hvilken fælder jeg falder i. Jeg har fået retning, mål og muligheder. Det har været sundt for mig at tænke over mine mål. Desuden har der været nogle a-ha oplevelser, som ramte kraftigt. Nogle momenter som går ind og berører de steder, som i ren overlevelse er blevet lukket ned, så de ikke tynger så meget. En form for stille forløsning og gradvis ventilering”. Jytte Johansen er et andet medlem, der har søgt Jørgen Klok’s råd og vejledning: ”Jeg er kommet i gang med nogle af de processer, som jeg gerne vil arbejde med. Jeg får lov at snakke om mine mål og ønsker, og får dem derved bevidstgjort. Er også blevet bevidst om de blokeringer der gør, at jeg ikke går efter det, jeg virkelig brænder for. Arbejdsfelt Jørgen tager gerne fat i blandingsfeltet af professionelle og personlige temaer, fordi det er umuligt at skille det ad. Hans værktøjskasse består bl.a. af visualiseringsøvelser, åndedrætsøvelser og samtalen, og med sin indsigt i musikerens verden og sine coachværktøjer guider han personen igennem forvirring og uklarhed til fokus og klarhed.

Jan Kaspersen

”Vi har arbejdet en del med, hvor mine evner ligger, og hvad jeg skal prioritere i mit liv”, udtaler Jytte og fortsætter.” Derved skulle jeg gerne komme til at bruge mine evner optimalt. Blandt andet har vi arbejdet med situationer, hvor min tvivl kommer til udtryk. Fokus har været på problematikkerne omkring min musikeridentitet”. Jan Kaspersen fortæller videre, ”Hvis man skal optimere sit professionelle virke, er min opfattelse, at man også skal optimere sin person.

Medlem Jan Kaspersen har nu konsulteret Jørgen Klok nogen gange, og da han bliver spurgt om, hvorfor han søgte coaching, svarer han: ”Jeg har været i gang med en længere

Fortsat Coaching Aarhus afdelingens medlemstilbud har været en god succes blandt dem, der har benyttet sig af det. Derfor er planen også, at man vil fortsætte med at tilbyde medlemmerne det.

Jytte Johansen og Jørgen Klok Men tilbuddet om coaching kan blive så stor en succes, at det af økonomiske grunde stopper sig selv i den form, som det har lige nu. Jan Kaspersen er ikke i tvivl om at tilbuddet skal fortsætte, og han syntes han har fået meget ud af sin investering. ”Guld, guld, guld,” udbryder Jan Kaspersen, da jeg spørger ham om hans mening om coaching som et medlemstilbud. ”Alle mennesker burde besøge en coach. Det er i den grad noget der skal reklameres med. Prisen er fornuftig, og burde være overkommelig. Ja det er faktisk dumt at lade være. Men måske det skræmmer en del, slutter han eftertænksomt.

FAKTABOKS: Jørgen Klok: 1999 Cand. Musicae, sanger og musikpædagog (DJM) 2000 Diplom i sang (DJM) 2010 Certificeret ID Life Coach (ID Academy) 2010 Coach v DMF 2011 Positiv psykologi (DPU) 2012 Mindfulness instruktør (Mindtool) 2012 Mentor v DJBFA Coachingværktøjer: Coaching - fx målsætningsarbejde, timemanagement, div. bevidsthedsmodeller AI (Appreciative Inquiry) Positiv psykologi Mindfulness / nærværstræning Åndedrætsteknikker (fra yoga og fridykning)

basunen • oktober 2012

25


DMFs HÆDERSPRIS

Afsked med maner

Af Jørgen Nielsen - foto Jørgen Nielsen Hans navn stod stadig på nodepultene, og i det hele taget var alt, som det plejede være fire aftener i Ridehuset under jazzfestivalen. Orkesteret spillede de klassiske arrangementer – plus et par nye – med vanligt overskud, soloindsatserne fra de halvtidsansatte kommunalarbejderne var af høj klasse, og dirigenten styrede slagets gang med venlig myndighed.

kende hurtige ”Lester Leaps in”, at jazz både er kunst, underholdning og håndværk.

Uddeling af hædersprisen Aftenens anden afdeling begyndte I virkeligheden var det et déjà vu, da Jens med overrækkelsen Klüvers livsværk har skiftet både navn og af Dansk Musiker leder. Aarhus Jazz Orchestra ledes i dag af Forbunds hæderssaxofonisten Lars Møller, som for en stund pris til Jens Klüver. agerede menigt bandmedlem. Men idéen om Forbundsformand denne stationære afskedsturné er smuk, og Anders Laursen Jens Klüver dirigerer ved koncerten i Ridehuset skal man dømme efter første aftens bifald, er begrundede valget der yderligere tre herlige aftener i den klasmed det utrættelige siske big bandmusiks tegn i vente. arbejde, der både har skabt et bigband af nisten Nikolai Bøgelund er i sig selv en international klasse og arbejdspladser til en klassesolist, som fik en fortjent feature, men Med Dennis Mackrel ved trommerne er række lokale talentfulde musikere. også kollegaen Stefan Ringive kastede sig linjen bagud samtidig intakt. Den ameriud i en duel med Jesper Thilo i ”The Preakanske trommeslager blev i 1983 hyret af ”Det er kendt, at du er en rigtig god indføcher,” ligesom Jacob Buchanan på flygelhorn rer af unge musifik sat mærker i scenegulvet i ”There is no kere i orkesteret. De greater Love”. starter måske som Og så må man aldrig glemme rytmegruppen, afløser, og så bliver der med Mads Bærentzen på piano, Morten det måske til en fast Ramsbøl bas og Søren Bo Addemos guitar plads. Du er både en sammen med Mackrel gjorde det hele muligt. hård negl, men også Sikke en kvartet, de kunne blive! en god negl. Du er god til at hjælpe folk ”Jesper Thilo er en god ven og kollega, som på plads og få dem tidligere har fået DMF’s pris, så nu kan han udviklet!”, sagde bare komme an,” spøgte Jens, inden han i Anders Laursen. slutnummeret kastede sin ven for løverne i skikkelse af tenorspillerne Lars Møller og Også det pædagoMichael Bladt. Forbundsformand Anders Laursen overrækker DMF’s hæderpris giske arbejde med samt en check på kr. 50.000 til Jens Klüver skolebørnene var En flot aften i et pakket Ridehus sluttede med i begrundelsen, med en gang yderst kvalificeret battle for tre Count Basie personligt til det legendariske og det trak klapsalver. Man skal ikke undertenorer, og mon ikke de tre kombattanter ligbigband. Hans myndige og swingende spil kende, at den store folkelige popularitet, som ger søvnløse i nat for at udtænke nye killersparker i den grad bagdel, og det samme ikke mindst de årlige sessions i Ridehuset riffs, der kan sænke deres modstandere. må man sige om den gennemgående solist nyder, til dels er grundlagt gennem det manJesper Thilo, der trods sine 70 år – som Jens geårige arbejde med den levende og involveKlüver udtrykte det – bliver bedre og bedre. rende jazz i aarhusianske skoler. Ikke som i hurtigere eller højere, men som i endnu mere autentisk, myndig, generøs og i Med checken i inderlommen er Jens Klüver direkte kontakt med det store universelle flow nu klar til en ca. 30 år forsinket bryllupsrejse af kreativitet. med fru Lise, hvis ellers alle de mange nye projekter i kalenderen tillader det. Man taler om, at de sidste store jazzstjerner er borte. Danmark har i Jesper Thilo en En god kapelmester sørger for at holde sine stjerne, som gennem sin lange karriere har folk til ilden. Gennem årene er bigbandets spillet lige op med verdenseliten. I Ridehuset egne spidser blevet kastet ud i hanekampe spillede han også ubesværet lige op med med de skiftende gæstesolister, og i Big De tre tenorer - Michael Bladt, Lars Møller ”de unge løver” og beviste i både ballader Band Classic-programmet var der også sat og Jesper Thilo som ”In a sentimental Mood” og halsbræktid af til denne populære disciplin. Basu-

26

basunen • oktober 2012


MusikUnik

El Sistema inspireret musik i Østjylland Af: Christine Larsen - Aarhus Symfoniorkester - Foto: Camilla Jensen 40 glade og forventningsfulde børn i 6-7års alderen er på plads på gulvet i fællesarealet i Rødt Hus på Tovshøjskolen, bagved sidder deres forældre, tydeligvis på vej på udebane. Samtlige børn har 2-sproget baggrund. Om lidt skal ungerne for første gang møde rigtige, levende klassiske musikere, nemlig en træblæserkvintet fra Aarhus Symfoniorkester. Børnene har set billeder af musikerne, lært deres navne og navnene på deres instrumenter – ja man kan nærmest sige, at der har været idol-plakater op i musiklokalet. Der er derfor stor begejstring og genkendelsesglæde da kvintetten træder ind med instrumenterne i hånden. ”Det er dig der er Flemming!” – ”… er det der en obo?” Rummet genlyder af kommentarer og glade udbrud og læreren må med et håndtegn finde musikmusen Mussi frem til at kalde til orden. Øjeblikkeligt falder der ro over flokken, de er tydeligvis vant til at Mussi hjælper dem på vej. Indledningsvis spiller kvintetten forskellige mindre stykker og fortæller lidt om instrumenterne og så er det børnenens tur. De har lært nogle sange på forhånd og glædet sig til at synge for forældre og for musikerne fra symfoniorkesteret. Vantro blander sig med jubel da det viser sig at blæsekvintetten faktisk også har lært de samme sange og at det hele nu kan sættes sammen så alle musicerer sammen efter bedste evne. Børnene har allerede styr på, at man helst skal stå op når man synger, og til en enkelt af sangene har de endda fået udleveret tinfløjter, som de spiller på undervejs. Tiden flyver af sted og pludselig er der gået en time, der er saftevand og frugt og så er det hele overstået. Glade børn og deres forbavsede forældre myldrer ud i deres vante hverdag igen med en oplevelse mere i bagagen.

Flemming Aksnes tryller med hornet

MusikUnik Men rent faktisk kan oplevelsen af klassisk musik, både som udøvende og som lytter gå hen og blive hverdag for alle disse børn og deres forældre og søskende. Ovennævnte koncert var blot en lille del af et stort anlagt projekt på Tovshøjskolen kaldet ”MusikUnik” som lægger sig op af det såkaldte El Sistema som blev udviklet i Venezuela som et kreativt-socialt projekt for børn i svage og udsatte familier. Ligesom også i den Sydamerikanske original, lægger den skandinaviske variant vægt på det kontinuerte arbejde, et stærkt forældresamarbejde og de såkaldte rollemodeller.

Musikere fra Symfoniorkesteret spiller sammen med børnene

MusikUniks yngste målgruppe er vuggestueog børnehavebørn og gennem brug af bl.a. de samme sange undervejs i forløbet, skabes der en bro over til folkeskoleforløbet, hvor sang, sanglege og simpelt instrumentbrug bliver suppleret med mere intensiv instrumentundervisning, både i grupper og enkeltvis. På Tovshøjskolen satser man på blæserlinien, dvs at børnene får mulighed for at lære at spille på bl.a. trompet, klarinet og fløjte. I Skanderborg har man netop søsat et tilsvarende søsterprojekt i Højvangen med fokus på strygeinstrumenter. Aarhus Musikskole og Aarhus Symfoniorkester Helt centralt i projektet er at børnene møder rollemodeller undervejs, som kan fascinere og inspirere. Aarhus Musikskole er her en af de helt afgørende faktorer ligesom Aarhus Symfoniorkester oplagt kommer på banen som fx i den føromtalte minikoncert. Børnene kommer til at høre mange forskellige musikere i forskellige aldre og på forskellige niveauer, men fælles for det hele er, at de skal have noget at se op til og muligheden for at få et mål med deres egen musikudøvelse. De 40 børn fra Tovshøjskolen kom efterfølgende på besøg i Symfonisk Sal hos symfoniorkesteret og det var tydeligt, at det var en kæmpe oplevelse for dem. Denne type arrangementer suppleres med et bredt spektrum af forældreinddragende aktiviteter, idet forældrenes opbakning er en afgørende faktor for projektet. Både børnene og deres rollemodeller får mulighed for at spille for hinanden og deres forældre på en

månedlig uformel koncert-eftermiddag samt til julekoncert og meget andet. Med MusikUnik er El Sistema-tankegangen om musik som et stærkt redskab i udviklingen at sociale, faglige og kreative evner nået til Danmark i en ny og inspirerende form. Med musikken som løftestang er det målet at føre børnene ind i et større fællesskab, at bryde den negative spiral som ofte kan findes på fx skoler med en udsat social profil og at øge børnenes selvværd, styrke deres sproglige og indlæringsmæssige evner og derved forbedre deres fremtidige muligheder i livet.

Treårigt tværgående forsøgsprojekt Samtidig repræsenterer projektet en af de største satsninger på tværs af institutioner (som fx skole, børnehave, musikskole, MGK, konservatorium og symfoniorkester), idet hele fødekæden fra børn til de voksne professionelle er involverede i forskellige dele, der udgør et stort og blomstrende hele. Projektet kører på en treårig bevilling og er finansieret af Socialministeriet og Aarhus Kommune. Held og lykke til MusikUnik og vi glæder os til at følge de musikglade børn i fremtiden.

basunen • oktober 2012

27


Berlin Music Week En manager taler ud

Af Anne Aarup Bay, Artlab Bag et band står der meget ofte en manager og trækker i en række til tider ganske usynlige tråde. På Danish Invasion var der fire med af slagsen: tre renblodede og en, der trak i både spiller og trænerblusen. Vi benyttede lejligheden til at spørge tre af dem, som er Aarhus baserede og har udgangspunkt i byens musikliv, hvordan man som manager forbereder en showcase, hvordan man planlægger udlandsfremstød, hvad man forventer og ikke mindst omkring booking, pladeindspilninger, Berlin Music Week vs. Reeperbahn og det tyske marked generelt. STEFFEN MIRKO FOLTMAR, MANAGER FOR BOHO DANCER

Hvordan vil du karakterisere Boho Dancers musik? Det nemmeste er vidst at kalde det for alternativ folk med inspiration fra americana med et lille nordisk pift ovenpå. Hvordan ser du bandets profil i forhold til det tyske marked? Jeg fornemmer, at tyskerne er rigtigt glade for dansk musik. Et band som Cody har fx fin lyd hernede, mens de bands, vi ellers har set bryde igennem på det sidste har været mere elektroniske, fx Reptile Youth, Who Made Who, Turboweekend og When the Saints Go Machine. Boho Dancer er måske lidt mere tilgængelige og på visse måder måske mere gammeldags, og kan

28

basunen • oktober 2012

på den måde vise et andet aspekt ved den danske musikscene og dermed også ramme et andet publikum. Hvordan har I forberedt jer til at komme herned? Jobbet på Berlin Musik Week er første forsøg på et helt nyt marked, og jeg har forsøgt at være lidt tilbageholdende for ikke at løbe hovedet mod en mur. Men rent forretningsmæssigt har jeg selvfølgelig kikket på listen af delegerede for at spotte folk, jeg allerede samarbejder med eller om der er folk, jeg gerne vil samarbejde med i fremtiden. Jeg har så inviteret dem til showcasen.

mindre vigtig end den på Reeperbahn. Det er bare to forskellige tilgange til to vidt forskellige festivaler. Men på en måde kan man vel godt sige, at Berlin bliver en optakt til Reeperbahn, som pt. er større end Berlin Musik Week, og derfor måske også lidt vigtigere. Er Boho Dancer i gang med at lave en plade? Ja, de er ca. halvvejs gennem indspilningerne, og pladen burde udkomme i enten februar eller marts 2013. MIKKEL KRUSE, MANAGER FOR OG GUITARIST I WALDO & MARSHA

For mig gælder Berlinerturen om at pleje netværk og forsøge at skabe nogle nye relationer. I eftermiddags var jeg fx en tur på SpreeSpeicher, som er festivalens hovedsæde, men langt den meste kontakt er foregået pr. mail. Boho Dancer har allerede både en tysk og en østrigsk booker. De er begge til stede i dag, og de har været meget tilfredse og syntes, at koncerten var rigtig dejlig. Hvad bliver jeres næste skridt mod udlandet? Næste skridt bliver Reeperbahn, og det bliver på mange måder langt mere omfattende end Berlin. Der har jeg en lang liste over folk, der kommer og ikke blot fra den tyske branche, men fra hele verden. Jeg har investeret en del tid i at fortælle dem, hvad det er for planer, der er med Boho Dancer. Bandet har jo ikke engang udgivet et album endnu, og det er først, når det kommer, at vi virkeligt begynder at kunne arbejde. I aften har bandet debut i Tyskland, mens der senere på året kommer debutkoncerter i Holland, Polen og Schweitz. De planlagte udlandskoncerter er alle på festivaler, så de begynder stille og roligt at komme ud på nogle gode platforme. Det er svært for nye navne at trække publikum til, og derfor er det en god strategi at komme ud på steder, hvor der i forvejen er et publikum. Det er også den synergi, vi håber at opnå på Reeperbahn. Så I bruger Berlin Musik Week til at prøve bandet af? Både ja og nej, showcasen her er jo ikke

Hvordan vil du karakterisere Waldo & Marsha‘s musik? Vi er blevet kategoriseret som shoegazer, men man behøver ikke at gøre det mere indadvendt, end det i forvejen er. Musikken jo også meget poppet med nogle fængende melodier, der så har fået nogle store støjflader hen over. Så jeg synes også godt, at man kan kalde vores musik for pop med kant. Hvordan ser du bandets profil i forhold til det tyske marked? Vi har spillet hernede før, og det tyske marked er jo enormt stort, og jeg fornemmer ikke at udbuddet er så stort indenfor den type musik, vi spiller. Vores genre er jo nichepræget, men bliver vi eksponeret ordentligt, så tror jeg også godt, at vi kan


ramme rigtigt. Logistisk set er Tyskland desuden smart for os, fordi vi er så mange i bandet, og det er nemt lige at køre til nabolandet. Hvordan har I forberedt jer på at komme herned? Vi har skabt nogle kontakter gennem DMF og Martin Hjorth, der er eventkoordinator på Berlin Music Week. Desuden har vi forsøgt at danne os et overblik over tyske labels, og hvor vi passer ind. Vi har været rimeligt blanke på det tyske marked, så vi har i høj grad trukket på andre folks erfaringer og fået hjælp gennem flere veje. Folk er rigtigt søde, og man kan næsten altid få et godt råd for en kop kaffe.

en plade, som man selv synes er fantastisk og der så ikke er nogen, der hører den. THOMAS STEEN LASSEN, MANAGER FOR TAKO LAKO

Hvad håber I på at få ud af showcasen? Vi har lige afsluttet koncerten, og det så ud til, at der var kommet nogle stykker for at høre os. Men ting tager tid, og så finder man lige pludseligt ud af, at der er nogen, der er helt vilde med det, vi laver. Det er fx sket i Norge, hvor vien aftale med et bookingbureau først faldt på plads lang tid efter, at vi spillede der. Men et helt konkret bud på en et udbytte kunne fx være at få et tysk bookingbureau, eller at finde en distributør. Det er førsteprioriteten, at musikken kommer ud, og i modsætning til, når det gælder pladeselskaber, så synes jeg ikke, at man behøver at være så kræsen omkring distribution. Vi er på Smash!Bang!Pow! i Danmark, som er rimeligt nichepræget, men det vigtigste er jo, at de får os ud i verden. Hvad er det næste skridt for Waldo & Marsha? Vi er ved at indspille en plade, som udkommer om ca. et halvt år, men vi bruger tiden indtil da på at networke og skabe nogle gode samarbejdspartnere, så vi kan komme ud at spille, når pladen kommer. for at spille på Berlin Musik Week, hvor der kommer en masse branchefolk. Med andre ord er vi vel i gang med både at lave en marketingsstrategi, samtidig med at vi også eksekverer den. Så derfor er vi rigtigt glade for at spille på Berlin Musik Week, hvor der kommer en masse branchefolk. Danish Invasion er virkeligt fedt, og vi er meget glade for at være inviteret med. Det passer perfekt ind i vores planer. Det ville jo være virkeligt træls at udgive

Hvordan vil du karakterisere Tako Lako’s musik? Bandet selv kalder det for psycadelic-gypsy-beat, mens den bredde befolkning nok vil karakterisere det som festlig balkan. Hvordan ser du bandets profil i forhold til det tyske marked? Jeg tror, at de vil have gode chancer hernede! Et genrebeslægtet band som Gogol Bordello har jo turneret ret meget i Tyskland, så der er et markedet for den type musik. Hvordan oplevede I at blive modtaget i går? Vi oplever generelt, at publikum er meget åbne overfor musikken, men vi havde været ret nervøse for, om stilskiftet ville være for stort mellem de tre foregående bands og et partyband som Tako Lako; hvordan ville publikum reagere, og ville vi ramme helt forkert i forhold til de folk, der dukkede op til showcasen? Så vi var meget positivt overraskede efter koncerten, som forløb rigtigt godt.

Hvordan har I forberedt jer på at komme til Berlin Musik Week? Jeg har været i kontakt med nogle tyske samarbejdspartnere, og prøvet at pushe showcasen. Men om folk lige kommer eller ej, det er nogen gange lidt som at vinde i lotteriet. Der er så mange om buddet på sådan en festival, og er folks hovedfokus fx på Tempelhof, så kan der være langt ud til en mindre venue i Kreuzberg. Vi har ikke haft så stor succes i forhold til at tiltrække dem, vi har inviteret. Til gengæld har vi snakket med andre, som vi ikke havde inviteret, som var blevet positivt overraskede over bandet, og så har vi ad den vej skabt nogle kontakter. Så vi er vi altid åbne overfor at tage af sted på denne måde. Det at spille jobs i udlandet er jo både en god måde at ryste bandet sammen på, samtid med, at man skaber nye lyttere til musikken. Hvordan har du oplevet Berlin Musik Week i år? Det er svært at gøre sig et klart indtryk på halvanden dag, men der var en fin stemning på messedelen SpreeSpeicher, De fleste seminarer foregik dog på tysk, så det var ikke optimalt – i hvert fald ikke, hvis man ønsker at tiltrække udenlandske branchefolk. Desuden var der ikke så mange folk – i hvert fald ikke til tidligere år, hvor der nærmest har været proppet. Men der er jo kommet en ny spiller på banen i form af Reeperbahn, og det er svært endnu at sige, hvilken af festivalerne den tyske branche vælger. Og det er jo netop for at blive præsenteret for branchen, at vi er her. Er branchen ikke til stede, så er der måske lidt for mange omkostninger ved at tage et seksmandsorkester hele vejen til Berlin. Så jeg har også brugt turen til at finde ud af, hvad det er vi skal fremover. Vi når ikke selv med på Reeperbahn i år, så det må blive næste år. Vi går selvfølgelig efter at komme på så mange branchefestivaler som muligt, men igen med et hold på seks personer bliver man nød til at prioritere.

basunen • oktober 2012

29


D M F - U P C O M IN G

Drager og Kometer i luften

Af: Lars Knudsen, DMF Aarhus. Foto: Morten Kjær. Han sidder derhjemme med sit gamle trædeorgel og er ved at skrive sangene til et album, der i musikpressen efterhånden er ved at være ikke helt små forventninger til. Basunen har mødt Mikael Kærsgaard fra Kites And Komets. Fra et hjem med guitar Opvokset lidt udenfor Esbjerg som den ene af to sønner af en bedemand og en sygeplejerske, lærte hans mor ham som 10-årig et par akkorder på en akustisk guitar. Dermed var han solgt til musikalsk stanglakrids alá dansk og udenlandsk midt-halvfemsernes rocknavne som The Smashing Pumpkins, Radiohead, Kashmir m.fl. På efterskolen begyndte Mikael selv at skrive nogle ’enormt lange sange’ og startede Munich. Et band som han stadig er en af drivkræfterne bag i dag. ”Musikken var i udgangspunktet meget indadvendt med de typiske, for post rock genren, lange og udstrakte arrangementer, som også høres hos bands som Sigur Ros og Mogwai. Vi kom i kontakt med forskellige samarbejdspartnere, producere og så videre, bl.a. Johannes Dybkjær Andersson, (Volume, Ring Them Bells, og førhen Lampshade) Johannes producerede i 2006 Munichs debut plade ’Those Who

30

basunen • oktober 2012

Dare”, og han fik mig bl.a. udfordret på det vokal melodimæssige. Pladen spændte derfor fra det post rock’ede til det mere catchy og poppede. Singlen ’The Young Ones’ kom i rotation på P3. Mikael flyttede til Aarhus for otte år siden, og har taget en bachelor på Det Jyske Musikkonservatorium med guitar som hovedinstrument. I øjeblikket er han, ved siden af arbejdet med Kites And Komets, i gang med kandidatuddannelsen, hvor han for tiden skriver på en større juraopgave på Music Management. Soloprojektet Kites And Komets Mikael fortæller at han, for et par år siden, kom i gang med at arbejde med nogle sange som ikke helt passede til Munich. Han begyndte at komponere derhjemme i Garageband (sequenser program til Mac, red.), fremfor den klassiske fremgangsmåde: at lave riffs og tage det med i øvelokalet. Mikael Kærsgaard Der begyndte at komme lidt anderledes sange end sædSPOT og Karrierekanonen vanligt. En mere organisk og elektronisk SPOT Festivalen var for Mikael med til at vibe. Meget vokalbaseret, håndspillet og sætte gang i tingene. I 2007 mødte han på analogt, med håndklap, skæve rytmer, SPOT en islandsk radiovært, som fik en klokkespil og et gammelt trædeorgel. Det Munich plade. Et par måneder efter kom blev hurtigt til en stak sange, skrevet helt en mail, at Munich lå nummer ét på den uden guitar, som Mikael i år har indledt et førende rock-radiostation X-977 på Island. samarbejde om, med københavnske Good Munich drog afsted, spillede 6 koncerSongs Publishing som hører under Univerter på Island og var også i Greenhouse sal Music Publishing Scandinavia. studiet deroppe, hvor sangerinden Björk blandt andet også har indspillet. Ind-til-benet sangskrivning ”Min tilgang til skriveprocessen i Kites I 2011 vandt Mikael DR P3’s ’KarrierekaAnd Komets er at skære et nummer super nonen’ med Kites And Komets. Carsten skarpt. Hellere for kort end for langt. Holm, DR radiovært:”Kites And Komets er Egentlig meget lig tilgangen til musiket forvokset dansabelt sovekammerproken indenfor hip hop og R’n’B, hvor du jekt, der kan udfolde sig som en festmaer i studiet og indspiller imens sangen skine og samtidig gøre op med indierockskrives. Hundred procent fokus på den ens skosnudekiggende attituder”. A:Larm gode melodi. Samtidig med at jeg bruger Music udsendte i maj 2012 Kites And rigtig meget tid på tekst arbejdet, som skal Komets EP’en af samme navn, hvorfra have dybde, være iørefaldende med gode singlen ’When Love Turns To Me’ flittigt hooks”. spilles på P3 og P4. Sejren i Karriereka-


nonen sikrede blandt andet et spillejob på SPOT festivalen. Derfor oplevede Mikael at han om lørdagen på SPOT 2011 skulle spille hele tre forskellige koncerter. Både med Munich, Kites And Komets, samt med bandet Hymns From Nineveh. Hans travle dag blev filmet, og kan ses på youtube.com (søg på ’Mikael Kærsgaard Spot 11”). Hymner Mikael har igennem flere år været live guitarist i bandet Hymns From Nineveh, der har hans gamle ven, sanger og sangskriver Jonas Haahr Petersen som omdrejningspunkt. Bandet er opkaldt efter en fortælling fra det gamle testamente, om Jonas der rejser til byen Ninive for at prædike for de ugudelige, hvilket der kom en masse hymner ud af, hvorfor gud lod nåde gå for ret og undlod at destruerede byen og dens indbyggere. Kristendom og den religiøse tematik er et centralt drejepunkt i Hymns From Nineveh. Tro Mikael er også et kristent menneske. ”Min tro er en naturlig ting af mig, og derfor afspejles det også i mine tekster i Munich og i Kites And Komets. Jeg ønsker på ingen måde at være missionerende igennem mine sange. Jeg ser mig selv som musiker og sangskriver lige som alle mulige andre. Mine sange handler om kærlighed, relationer, tro, tvivl og længsel. De ting der fylder i mit liv. Jeg skriver ikke salmer, men sange. At jeg er troende er ikke noget jeg på den måde vil brande mig selv på”. Tekster med mange lag ”På det sidste har jeg skrevet nogle sange der handler om den fuldkomne kærlighed. Den slags man prøver at stile efter, men aldrig helt kan ramme. For mig er der for eksempel også noget guddommeligt i dét, og der ligger også noget af min tro i at skrive om det. Men jeg skriver det på en måde, så det lige så vel kan være til ens partner, kone eller kæreste. Jeg kan godt lide at der i tekster kan være flere betydninger, og at man kan tolke det som man vil. Sangtekster er for mig meget med til at give substans til musikken og udtrykket som en helhed. Er der nogen der udover musikken også får noget ud af mine tekster, så er det super fedt”.

Mikael fokuserer i øjeblikket på arbejdet med at skrive Kites And Komets debut pladen, der forventes at være i luften til foråret 2013. Sidste vinter indgik Skandinavian en bookingaftale med Kites And Komets, så Mikaels fremtid lover for masser at livstag med musikkarrieren. ”Jeg lytter rigtig meget til folk musik, og dyrker især kunstnere som Leonard Cohen og Bonnie Prince Billy. Jeg elsker at spille fingerspil på den akustiske guitar. Det nørder jeg af og til helt igennem med. Engang ude i fremtiden tror jeg bestemt også at der kommer en folk plade fra mig”.

Faktaboks: Kites And Komets - live besætning: Mikael Kærsgaard, vokal Steffen Jensen, perc., kor Símun Mohr, bas Mathias Sommer, synths Simon Thoft, trommer, kor Morten Kærup Hjort, guitar Munich: Mikael Kærsgaard, vokal, guitar Karin Nielsen, vokal Jonas R. Kierkegaard, synth Simon Nielsen, bas Jens Hedegaard, trommer

basunen • oktober 2012

31


Per Folke - Jazzmusikeren Af Bjarne ”Stub” Juul Søndag, d. 26. august, 2012, blev jeg ringet op af Jesper Carlsen, med den chokerende meddelelse, at Per Folke netop var fundet død. Det var ca. en halv time før vi skulle spille vores sædvanlige Søndag Eftermiddag på Cockney, hvor Per så ofte havde deltaget. Det var ikke en let nyhed at bringe alle vennerne dér, men vi fik selvfølgelig spillet, næsten som vi plejer. Nu har Lars Kiehn, formand i DMF, opfordret mig til at skrive nogle mindeord om Per, ud fra min personlige oplevelse af mennesket, vennen, musikeren Per Folke, som jeg har kendt og spillet sammen med i flere perioder og sammenhænge siden omkring ’70. Historien om Pers “parallelle liv” i jazzmusikken, kan andre også fortælle på deres måde, og den vil blive fortalt hver gang musikere, som har kendt Per er sammen mange år fremover. Her kommer min. “Det kan Per ikke!”. Amtslæge Folke i Thisted er en bestemt herre, som ikke ser med milde øjne på sin 19-årige yngste søns interesse for jazz. ”Det Ovale Rum” i privaten giver afvisningen en overbevisende lyd i telefonen. Nogle af vennerne i Århus: Niller, Heide og Holger Westergaard og alle fra Mors, har fortalt om en ung knægt i Thisted, der bare kan det dér med bas, og vi mangler én til et job i Skive på lørdag. En time senere er Per kommet hjem, og tager telefonen: “Ja, fedt! Hvad tid er det?” Det var Per i en nøddeskal: Han elskede at spille jazz. Det var New Orleans Jazz, a la George Lewis, dengang bandet hed Kardinalerne. Vi kom fra Odense og var flyttet til “Tagskægget”s by, Århus, det var jo dér, det sneede. Hold da kæft, hvor var han god til dét, ligesom til al musik han beskæftigede sig med. Per havde denne fantastiske evne og fornemmelsen for hvordan lige præcis den musik der blev spillet, den skulle skæres. Det blev til et par år med Slap Bas, Bevidsthedsudvidende Tobak og Fed New Orleans Jazz. Så blev Per optaget på kons i Aalborg, og fik travlt med andre gøremål, spillede også musical på teateret med nu afdøde klarinetist Erik Bech som kapelmester.

32

basunen • oktober 2012

Jeg var begyndt at spille guitar, stilen i bandet havde fået en drejning, og Per havde sagt ja til et job i Ranum. Vi havde ikke spillet sammen et års tid eller to, Per ankom i sin nyerhvervede 2CV og, hovsa, så stod han gudhjælpemig og spillede ligesom Niels Henning Ørsted Pedersen! Lige så glad og frygteligt musikalsk som altid. Jeg overnattede hos Per i hans lille lejlighed i Aalborg. “Nu skal du bare høre, Stub!” Og så hørte jeg “Talking Book” med Stevie Wonder for første gang. Stjernestund. Godt, Per. Cockney Pub band -”Bordello Bedwarmers” Gregory Boyd, Mike Owen, Bjarne Juul og Per Folke Så fulgte glade dage på job, gode og katastrofale, med skiftende spillede musik, han kunne lide. At sidde musikere. Sjov i band-bussen sammen i hjørnet med guitaren og kigge over på med folk som nu alle desværre er døde: Per’s store grin, når det kørte godt, så var Svenne Topgaard, Ole Nordenhof, Leo man lige dér, hvor man gerne ville være. Jensen, Bjarne Emilo, Mogens Hüttel. Swingmusik. Watermelon Man og Mercy Vi sås ikke privat. Det kom vist som en Mercy. Those were the days. stor og chokerende overraskelse for mange andre end jeg, at Per i de seneste I 1976 skiftede Per orkester. Derefter var år havde problemer med sine mørke sider. hans svar, når nogen på jazz-jobbene Han var desværre god til at skjule det bag spurgte om han spillede i andre bands: sit charmerende, venlige og glade væsen “Ja, jeg spiller med en gruppe, der kalder og de kvikke bemærkninger. sig Århus Symfoniorkester”. Altid sjove Per. Lige inden havde han en tid på La En masse af mine samtidige er gået alt for Fontaine med Finn Ziegler. En oplevelse tidligt bort, og en del af ens egen historie han senere ofte talte om. Jeg tænker det dør med dem. Vi musikere lader det ofte måske har været et svært valg, men han blive ved “Hva´ så, får du spillet noget?”, valgte jazzen som sin “Misstress”, som og hvem der kvajer sig, og spiller godt The Duke plejede at sige. Historien om eller dårligt. Men glemmer, der er et menPer som symfonisk musiker kender jeg neske bag instrumentet. ikke, men den er fortalt fint i Anders Larsens nekrolog i Stiften 2.9.12. Jeg er dybt taknemmelig over at have delt tid med mennesket og musikeren Per I årene herefter har jeg spillet med Per Folke. Tak Per. Folke på utallige jobs i forskellige konstellationer. I de seneste år et par gange om Bjarne “Stub” Juul. måneden på søndag eftermiddage på Mandag, d. 17. september, 2012. Cockney Pub i kvartet med basunisten Mike Owen. Det var altid skønt at vide at det var Per på bas. I en helt anden klasse en jeg, som er “professionel amatør”. Men det var ikke noget Per tog sig af. Han var en klippe. Harmonisk, rytmisk, totalt gehør og fornemmelse for musik. Og sikke nogle ofte humoristiske, soloer han brændte af! Vi plejede at spøge med, at han kunne spille jobbene alene. Det er mit indtryk, at han elskede det. Han slappede af, når han


Per Folke - Mindeord Af Anders Larsen Med stor sorg har kollegerne og vennerne i Aarhus Symfoniorkester modtaget meddelelsen om kontrabassist Per Folkes pludselig og alt for tidlige død. Per Folke, født 1951, voksede op i Thisted og blev allerede som lille tryllebundet af lydene fra hjemmets klaver og andre musikalske lyde, og snart tiltrak jazz-musikken sig hans opmærksomhed. Efter at have afprøvet alle instrumenterne i det traditionelle jazzorkester blev det endelig kontrabassen, han kastede sin kærlighed på. Da der dengang ikke fandtes rytmiske konservatorier, blev Per Folke elev hos solobassist Morten Hansen på Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg. Per blev så ferm på bassen, at han blev udtaget til og turnerede med Jeunesse Musicales Verdensorkester under ledelse af selveste Leonard Bernstein og i 1976, blot en uge efter sin diplomeksamen, vandt han ansættelseskonkurrence om en ledig plads i Aarhus Symfoniorkesters basgruppe. I hele Pers tid i Aarhus Symfoniorkesters har der været en enorm respekt om såvel Per som basgruppen, både blandt de nære kolleger i som uden for orkestret. Entusiasmen har altid været i top: Man holdt ekstra basgruppeprøver, der blev spillet kontrabaskvartet-kammermusik, og denne kvartet spillede koncerter så prominente stedet som Royal Festival Hall i London. Basgruppen fik det til at gå op i en højere enhed både spillemæssigt som socialt. De havde noget særligt! Sideløbende med indsatsen i det symfoniske, var Per særdeles aktiv på den aarhusianske jazz-scene. Både i faste ensembler, som backing for store solister, nationale som internationale, og solistisk i kraft af hans overskud til at improvisere og en fænomenal pizzicatoteknik.

Savnet af Per i orkestret bliver enormt: Hans sublime spil, den enorme spilleglæde og det sikre absolutte gehør. Hans perfektionistiske seriøsitet, der gik hånd i hånd med festlighed, humor og hjertevarme. Pers evne til at få solen til at skinne omkring sig, hans evne til at løfte en stemning med pudsige indfald, jokes, historier, hurtige replikker på højt niveau, ordspil og meget mere. Per så vi op til, Pers humor og væsen elskede vi. Per ydede en stor indsats som både kasserer og sekretær i foreningen af Aarhus Symfoniorkesters Medlemmer igennem mange år. Per havde overskud til at være der med gode råd, når man havde brug for det, og var ikke ked af at give en hånd med, når det behøvedes. Vores tanker går til Pers nære hustru Eva, Ulrik og familie På vegne af Aarhus Symfoniorkester Anders Larsen

basunen • oktober 2012

33


Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2013. Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Mere information på www.citronhuset.dk

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske.

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Følg Citronhuset på Facebook

Berlin lejligheden 2013 Så er der for DMF-Aarhus afdelingens medlemmer igen mulighed for at lægge billet ind på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin. I første halvår af 2013 er der nu mulighed for at byde ind på følgende uger: Uge 2 – 7 – 11 – 15 – 19 – 24 -28. Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er 6 faste sengepladser og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek www.dmfaarhus.dk. Har du lyst til at byde ind med ønsket om at leje lejligheden, skal det ske senest torsdag den 15. november 2012. Umiddelbart

34

basunen • oktober 2012

herefter vil vi trække lod imellem de interesserede. Vi oplever at det er meget forskelligt hvor meget efterspørgsel der er, på de uger vi lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger hvis man vil. Prisen for et uge ophold er i alt 2250 kr. Ugen går fra mandag kl. 17.00, til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs mere om lejligheden og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk. Velkommen til Berlin! Tjek www.dmf-aarhus.dk

http://www.youtube.com/user/dmfaarhus


Musikefterskolen på Fyn

DEN RYTMISKE EFTERSKOLE I BAARING

Sang-, Klassisk-, R ytmisk& Producer linie Solounder visning

www.rytmiskefterskole.dk

... et år for livet !

basunen • oktober 2012

35


Medlemstilbud Rådgivning og hjælp Kurser Workshops Foredrag Temaaftner Showcases Karriere coaching Events Medlemsblad Citronhuset i Spanien Lejlighed i Berlin

DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • oktober 2012 www.dmf-aarhus.dk