Basunen 2011 nr. 4

Page 1

basunen • december 2011

1


2

basunen • december 2011


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Forside Lars Muhl Foto: Ole Holmgaard

www.basunen.dk

INDHOLD Lederen DMF i Aarhus Lydstudie På Slaget 12 i 25 år En halv bodega Atlas - et hus ved åen MyMusicMailer CD-udgivelser Siden Sidst REMUS ungdomssymfoniorkester Klüvers Big Band i USA Gearkassen 100 gode råd Pernille Jönsson Ambitiøst Postyr Claude Chichon Dialogmøder i foråret Waldo & Marsha Julestue Højtaleraften En aften med synlighed Dødsfald Citronhuset Life Coaching

04 05 06 08 10 12 14 16 17 18 21 22 24 26 28 29 30 32 32 33 34 34 35

06 18 26

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. febr. 2012. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Lars Muhl • FOTO Ole Holmgaard

basunen • december 2011

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 86439063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20 Fax: 86 86 93 60 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • december 2011

I hårde som i gode tider Af Lars Kiehn Medlemstallet DMF Aarhus har de sidste par år oplevet et faldende medlemstal. Det ser ud til, at den udvikling er stoppet. Medlemstallet er begyndt at gå den anden vej, og igen oplever vi medlemsfremgang. Vi har igennem en længere årrække oplevet en markant medlemstilgang i afdelingen, derfor kan en pludselig vending af den situation være svær at acceptere. For hvorfor nu det? Vi har selvfølgelig analyseret situationen og kan konstatere, at den store synder herfor er økonomien. Medlemsskaren er presset i deres økonomi, foruden de er presset i deres jagt efter arbejde inden for musikområdet. Mange medlemmer har måttet skifte erhverv og har måttet placere musikken i anden række. Musikken er blevet noget, man beskæftiger sig med, når ens nye hovederhverv giver en muligheden. 2½ års dagpengeperiode Jeg ved ikke, om jeg tør sætte min lid til den nye S-R-SF regering, om den kan ændre på situationen på arbejdsmarkedet og inden for kulturen. Jeg synes ikke, det ser særligt opløftende ud. Dog skal vi nok takke Enhedslisten for, at de bragte et halvt år mere i spil til de ledige og dagpengeperioden. Det er en social udvikling, vi ikke har set i den foregående regerings ti års regeringsperiode. Men den forbedring fjerner dog ikke indtrykket af, at kulturen og dens arbejdsstyrke er virkelig hårdt presset hele vejen rundt. Der er ingen undtagelser. Uanset om du er klassisk musiker, rytmisk musiker, militærmusiker, selskabsmusiker eller om du er musikunderviser. Billedet er det samme, og fremtidsperspektivet ser ikke for optimistisk ud. Aarhus Symfoniorkester Tidligere på året var Aarhus Symfoniorkester i spil til en udvidelse. De havde fået placeret udvidelsen som en part i Aarhus Kommunes budgetforhandling og i kulturpolitikken for 2008 – 2012 ”Kulturen på

Ny adresse eller e-mail

skinner” foruden flere andre kommunale handlingsplaner. På grund af store besparelser i kommunen er den taget af bordet igen. To administrative medarbejdere skal fyres. Det har orkesterets musikchef Palle Kjeldgaard redegjort så flot for i sidste nummer af Basunen. Der kan man sort på hvidt se, hvordan dette orkester er blevet behandlet igennem en lang periode. Noget der er sket af nød, men den model bliver bestemt ikke ved med at gå. Ærgerligt at udvidelsen ikke kunne realiseres, for den havde så mange visionære og positive aspekter både for orkesteret, publikum og for byen. Men måske Kulturby 2017 kan lave en feberredning? Det kunne være afdelingens juleønske for i år. 100 års jubilæumsarrangementer I hele 2011 har forbundet fejret sit 100 års jubilæum på forskellig måde. Bl.a. ved en lang række koncerter rundt i landet og selvfølgelig også i Aarhus. Vi har haft to omgange af ”tre bands - tre scener - tre sæt”, hvor en række talentfulde navne spillede for det århusianske publikum. Meget succesfulde koncertrækker som vi har fået utrolig megen positiv respons på såvel fra musikerne som fra publikum og spillestederne. Sko/Torp spillede en jubilæumskoncert på Kaløhus til en total udsolgt aften. Fire klassiske ensembler skal spille koncerter på de århusianske cafeer, og medio december er der en stor dobbelt jubilæumskoncert på Vestergade 58 som punktum for en flot markering af vores forbund. Det har været dejligt at være en del af de mange initiativer, som har kastet utroligt megen god presse og i det hele taget god respons af sig. Samtidig har vi fejret jubilæet med mange af vores medlemmer, som har haft jobs og med de mange spillesteder, der har fået en tiltrængt håndsrækning. Godt gået af en 100-årig fagforening. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE!

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


DMF i

Aarhus Lydstudie Tekst og foto - Lars Knudsen - DMF Aarhus Midt i november måned afholdt DMF Aarhus et weekendkursus, hvor otte musikere fik lov at boltre sig i Aarhus Lydstudie, hvor der blev miket op, optaget, mixet og masteret løs.

processerne i mixning og mastering. Alt sammen naturligvis med det udgangspunkt at kursisterne lærte at arbejde bedre med deres egne hjemmestudie set-ups og

I DMF Aarhus afdelingens kursuslokale, der ligger på 1. salen nede under kontoret i Vestergade 19, har vi blandt andet fornøjelsen af hvert år løbende at facilitere et spændende udbud af vores kursusafdeling Artlab’s kurser i diverse sequenser programmering: Cubase, Pro Tools, Logic etc. Kurser der altid er efterspørgsel på, og som DMFerne er glade for. Flere kursister har ytret ønske om, at det faktisk også kunne være rigtig interessant og brugbart at blive dygtigere til selve det generelle arbejde i at optage, mixe og mastere. Altså ønsket om - i supplement til vores Artlab kurser der fokuserer på funktionaliteterne i sequenser programmerne – at vi gik skridtet videre og udbød undervisning i de generelle studieteknik færdigheder. Altså mikrofonopstilling, optageteknikker, værktøjer i forhold til hvordan man mixer og masterer. Sammen med en af vores dygtige Pro Tools undervisere, Asger Christensen, tilrettelagde vi derfor et teoretisk funderet kursus med det formål at optimerer de færdigheder og værktøjer, vores medlemmer har og kan bruge i den efterhånden meget udbredte hjemmestudie-arbejdsform. Kurset fik titlen ”Kursus i Hjemmestudie Produktioner” og blev afholdt i samarbejde med og af Asger Christensen, som er musiker og ejer af Aarhus Lydstudie. Lørdag den 12. november og søndag den 13. november 2011 afholdtes der således et todages forløb á fem timer pr. dag hos Asger i hans lydstudie, hvor der er rigtig meget soft- og hardware til rådighed. På dag ét bestod undervisningen primært i teoretisk audiolæring samt eksperimentering med mikrofon-opstillinger og optagelser. Kursets dag to fokuserede på

blev dygtigere til det ”bi-instrument”, som studieteknikken er. Til kurset blev der sammenfattet og udleveret et lille kompendium fuld af værktøjer, lige til at tage med hjem og arbejde videre med i hjemmestudiet. Tilbagemeldingerne har været meget positive, og dette kursustiltag omkring optimering af hjemmestudiefærdigheder er vi meget glade for og tilfredse med.

”Det var et fremragende kursus. Der var ikke ret meget, jeg ikke kan bruge enten live-mæssigt eller i studiet. Især søndagen var helt i top. Når man får indtil flere ”aha-oplevelser” i løbet af fem timer, kan man ikke andet end at blive inspireret. Der er i hvert fald nok at gå i gang med! Asger er en fremragende formidler og kan sin teori. Yderst kompetent i alle faser. Jeg kunne godt have ønsket mig en noget større skærm, når vi nu skulle sidde syv-otte mand i kontrolrummet. Måske skulle der også være mere fokus på ”hjemmestudiet”, men da halvdelen faktisk havde brug for at vide noget om trommer og mikrofoner i studiet, er det da OK at bruge forholdsvis megen tid på det. Og det var alligevel pissehyggeligt… Nu har jeg så mailadresserne på mine medpatienter, og jeg har oprettet en facebook side, som hedder ”Studieslaver”. Vidensdeling er vigtig, og jeg er ret sikker på, at alle tilstedeværende har noget at dele med hinanden fremover”. Lars Christensen

”Som helhedsbillede i forhold til de to kursusdage har jeg personligt været superglad for indholdet. Specielt dag to var for mit vedkommende meget relevant, og på nogle punkter opstod der oven i købet åbenbaringer! Med andre ord ramte vi nerven i mixning- og masteringdelen, og jeg kunne sagtens have brugt mere tid til at gå i dybden med flere detaljer. Måske dette kunne indlede til et kursus mere om mixing/masteringdelen? Jeg er glad for det skriftlige materiale, Asger havde forberedt og føler at have fået noget særdeles brugbart med hjem. For at opsumere: Mega fed weekend, skabte gode kontakter og meget mere blod på tanden i forbindelse med mixning og mastering”. Robert Snider

basunen • december 2011

5


25 år i dansk musik

På Slaget 12 har jubilæum Af Steen Fabrin Michelsen Søndag d. 23. oktober var det præcis 25 år siden På Slaget 12 sendte sit første album på gaden. Det blev fejret med jubilæumskoncert og reception på det århusianske spillested Vestergade 58 i Aarhus, hvor det hele startede i 80´erne. Basunen har snakket med Ann-Mette Elten og Niels Kirkegaard, som har udgjort grundstammen i bandet hele vejen. Hvis man lavede en undersøgelse af, hvor mange procent af danskerne, der kender På Slaget 12´s ”Hjem til Århus,” hvad ville resultatet så blive? Tanken luftes overfor Ann-Mette Elten og Niels Kirkegaard, og de svarer at det tal nok vil blive højt. På Slaget 12 - 2011 Bandets opståen og historien om et hit ”Hjem til Århus” er skrevet i sommeren 1985 af Niels Kirkegaard og Jens Folmer Jepsen. De to var klassekammerater fra 1. klasse på Åby Skole, og spillede sammen i bandet Erling Erlang & Trio, der huserede på de århusianske spillesteder i 80’erne.

”Jeg elsker dig som vinden blæser” og ”Katolske kys”.

Jens Folmer Jepsen, som af parret konsekvent omtales Folmer, studerede sammen med Ann-Mette Elten på universitetet, og ad den vej kom hun med i Erling Erlang & Trio som gæstesolist. Således lærte AnnMette Elten og Niels Kirkegaard hinanden at kende og indledte det samarbejde, der i januar 1985 fik navnet På Slaget 12.

Det spøjse ved historien om “Hjem til Århus” er, at den nær var blevet kasseret af demokratiet i bandet, som i starten definerede sig som et rockband. Sangen blev dog præsenteret for Phil Barrett, som var udset til at producere debutalbummet. Han var en højt profileret producer og havde blandt andet skruet på knapperne under tilblivelsen af Kim Larsens “Midt om Natten”. Han insisterede på, at nummeret skulle med. I løbet af vinteren 1986-87 blev nummeret en veritabel landeplage og resten er historie.

I dag er Jens Folmer Jepsen, som de fleste nok ved, direktør for Aarhus Festuge og skriver ikke længere tekster til På Slaget 12. Men fra starten i 1985 og til 1992 skrev han og Niels, stort set, samtlige sange til bandet. Ud over ”Hjem til Århus” er det blandt andet sange som ”Ta’ kæresten i hånden”, ”Ude på det blå ocean”,

Betydning for karrieren Der er tit nogen der spørger, hvad ville der være sket, hvis vi ikke havde haft det hit? Det er et tankeeksperiment, funderer AnnMette Elten, men jeg tror nok, vi stadig havde været i gang med musikken, fordi vi lavede mange andre sange end ”Hjem til Århus”. Der er dog ingen tvivl om, at vi

6

basunen • december 2011

med den, simpelthen blev skudt i gang med et brag. Før det første album spillede vi meget i Århus, men ville også gerne ud at spille i resten af landet. Derfor sendte vi flere demobånd til pladeselskaberne og lykkedes til sidst at få en pladekontrakt, vel at mærke på baggrund af andre sange end ”Hjem til Århus”, der ikke var med på nogen af demobåndene fortæller AnnMette Elten Publikums reaktion Hvordan har I det med at spille ”Hjem til Århus” i dag efter alle disse år? Jeg har altid haft det godt med at synge den sang. Sangen har jo nogle kvaliteter i sig selv, men det, at vi har spillet den med så mange forskellige musikere, har også betydning, for på den måde, forandrer den til stadighed udtryk, fortæller Ann-Mette Elten. Parret fortæller, at de her 25 år efter, stadig hører fra vidt forskellige mennesker, der fortæller hvor meget sangen har betydet for dem og ofte har de deres egen lille historie, som knytter sig til sangen. Karrierens forløb At kunne holde sig 25 år på toppen af dansk pop/rock er ikke alle bands beskåret, og Niels Kirkegaard fortæller da også, at bandet på et tidspunkt i 90´erne havde en svær periode. Det var som om, alle navnene omkring os sang på engelsk. Men vi holdt stædigt fast i at synge på dansk, og klarede os igennem ved at Ann-Mette og jeg, sammen med Kim Sagild, tog ud og spillede akustiske koncerter på lidt mindre spillesteder, forklarer Niels Kirkegaard og fortsætter - I den periode fandt vi ud af, at folk faktisk kunne huske mange af vores gamle sange og det var nok især det, der gjorde, at vi


Anne Mette Elten - 2004, foto: Martn Dam Kristensen havde lyst til at fortsætte. De sidste mange år har På Slaget 12 spillet 80-90 koncerter årligt, hovedsageligt i haller, på festivaler og kulturhuse.

Det var en fantastisk oplevelse at spille der igen. Stedet er jo fuldstændig, som det var for 25 år siden – intet er forandret! fortæller Ann-Mette Elten.

Ann-Mette Eltens soloprojekt Sideløbende med På Slaget 12 har Ann-Mette Elten udgivet fem soloalbums, der også har været store succeser. Den første, ”Refrain” med sange fra hendes barn- og ungdom er fx solgt i over 80.000 eksemplarer.

I forbindelse med jubilæet har På slaget 12 udsendt opsamlingsalbummet ”Hjem til Århus og alle de andre”, som også indeholder tre nye sange, skrevet af Niels Kirkegaard sammen med tekstforfatter Roar Amundsen. Niels og Roar arbejder i øjeblikket med nyt materiale som gerne skulle resultere i flere udgivelser fra På Slaget 12.

Let´s Dance I 2001 indspillede På Slaget 12 igen. På et møde med pladeselskabet havde Niels Kirkegaard – inspireret af Ann-Mette Eltens første soloprojekt – luftet tanken om at indspille nogle af de gamle sange, han huskede fra sin barne- og ungdomstid. Det var pladeselskabet med på, og det blev til ”Let´s Dance”- et album med nye versioner af gamle klassikere fra 60´erne. Pladen blev en kæmpe succes, og er solgt i over 115.000 eksemplarer. Kort tid efter indspillede bandet ”Let´s dance 2” og ”Let´s dance 3”. De tre albums blev indspillet og udgivet i løbet af halvandet år og er, sammen med Let’s Dance 4 fra 2006, solgt i over 350.000 eksemplarer. Jubilæumskoncerten Hvordan var det så at være tilbage på Vestergade 58?

På Slaget 12 - 2007

Basunen ønsker bandet tillykke med jubilæet, og god vind fremover.

På Slaget 12 - 1986 foto: Eric Winther

På Slaget 12 - 1985 foto: Eric Winther

Nogle af de musikere, der har spillet med På Slaget 12 i tidens løb: Søren Møller (keyboards) Mogens Lodahl (bas) Mats Madsen (trommer) Peter Mathäi (guitar) Michael Perbøll (keyboards) Torben Vestergaard (bas) Klaus Trane (trommer) Nanna Lüders (kor) Tom Bilde (bas) Kim Sagild (guitar) Georg Olesen (bas) Jacob Andersen (percussion) Klaus Menzer (trommer) Esben Bach (trommer) Martin Daus Pedersen (bas) Jakob Baumgartner (guitar) Sune Thorbjørnsen (guitar) Joachim Ussing (bas) Gert Smedegaard (trommer) Henrik Lynbech (keyboards) Palle Hjorth (orgel) N.O. Thorning (keyboards) Hans Fagt (trommer) Jens Kristian Dam (trommer)

På Slaget 12: Joachim Ussing, Niels Kirkegaard, Sune Thorbjørnsen 2010

UDGIVELSER

På Slaget 12 (1986) Tror du virk’lig livet bli’r genudsendt? (1987) Kærlighed ved sidste blik (1989) Sandheden, baby (1991) Sidst i September (1992) Til Tiden (1995) Ro Mit Hjerte (1997) Let’s Dance (2002) Let’s Dance 2 (2002) Let’s Dance 3 (2003) På Slaget 12 spiller På Slaget 12 (2004) Let’s Dance 4 (2CD 2006) Let’s Dance Complete (2008) Hjem til Århus og alle de andre (2011)

basunen • december 2011

7


En halv bodega og choker på orglet

Af Anja Dybris – fotos Jonna Fuglsang Keldsen De indsatte i Statsfængslet Østjylland nyder det pusterum, de får fra en enerverende hverdag fyldt med krav og regler, når de synger og spiller sammen med musikmedarbejder Kirsten Saurus Mehlsen. ”Musik gør dig glad” er essensen af flere indsattes mening om den sag. Det er et alsidigt, vidtspændende og meget atypisk musikerjob at være ansat ved fængselsvæsnet. Sjælesørger og frisk pust udefra burde også stå på visitkortet. Og engel - ifølge en af de indsatte. Et alsidigt job Statsfængslet Østjylland ved Horsens er forholdsvist nyt – og topsikret. Her afsoner mænd, der er dømt for drab, vold, røveri og narkokriminalitet. Det er her Kirsten Saurus Mehlsen underviser i sang og musik, foruden hun dirigerer to kor og spiller orgel til gudstjenesterne. Imellem al undervisningen arrangerer hun caféaftener, koncerter og julebanko.

selsinspektør ved Statsfængslet Østjylland, Bjørnstjerne Bjørnsons Sangen har lysning for at forklare formålet med en musikmedarbejder. ”Hvad jeg hører fra dem, der færdes omkring de indsatte, er, at musikken har en afspændende virkning på de indsatte”, fortæller han. Godt tidsfordriv ”Det var for at få tiden til at gå på en fornuftig måde, når tiden nu er stjålet fra en,” forklarer Torben, der har et barn udenfor. ”Og når det ikke går så godt derude, sidder man her, magtesløs. Så kan det godt vende humøret at tage guitaren frem, og tiden flyver af sted.” Torben vil, som flere andre, gerne give glæden ved at spille musik videre til sin søn. Mangeårig korsanger Birger siger: ”Musik gør mig glad i det hele taget. Og så har vi det herlige frirum herovre i kirken, hvor man kan mødes med gode mennesker og ikke tænke over, hvad man sidder inde for, men bare give los.”

Færdes frit Anerkendelse Kirsten har eget kontor, musikloGlæden over at spille musik og kale med instrumenter og en hel tale med et almindeligt menkirke at øve sig i. Ellers færdes neske som Kirsten, får mange hun frit og alene overalt i fængsudtryk: En vil gerne give blomlet. ”Jeg er aldrig bange for at ster, en anden tilbyder: ”Du gå på arbejde. Der er ingen, der ”Musikken giver de indsatte forløsning”, mener Kirsten Saurus skal bare sige til, hvis der er gør mig noget. Jeg er hellig i de Mehlsen. ” Selvom det måske ikke lige er de ord de selv vil bruge”. nogen, du vil have slået ned!” Det er Torben med ryggen til. indsattes øjne”, siger Kirsten, Den kæmpestore HAer stikker som har undervist i fængslet i hovedet helt hen til hende og ”Det er fedt, når der kommer syv stykker halvandet år. Kirstens hverdag siger: ”Når jeg kommer ud, lille med baggrund i en fremmed kultur og vil er fyldt med sjove oplevelser. Kirsten, så finder jeg ud af hvor du bor… spille i band. I begyndelsen er det totalt ”Den salme skal have en halv bodega og så kommer jeg med en flaske vin”. kaos, når de kaster sig over bas, trommer, og choker på orglet”, foreslår medlemperkussion og skriger i mikrofonen. Jeg merne af koret, når sangen skal have hele Talenter og drømmene sidder så ved klaveret for at lykkes med armen. Der er enkelte musikalske talenter imelet eller andet, mens jeg råber E-E-D-D – lem de indsatte. Et par stykker er derfor FOD-HÅND. Musikalsk kommunikation i gang med at lære noder og én er godt Foruden at dirigere to kor underviser i gang med tredje sats af MåneskinssoForløsning Kirsten også flere af mændene enkeltvis i naten. Hans mor har lige købt et klaver, ”Sangen har varme, og derfor den brysang og på instrumenter af alskens slags. som står klar når han kommer ud.Flere der stivhed og frost, så det tør i dit sind”. Foruden i sammenspil. indsatte bruger musikken som springbræt Sådan citerer Michael Schrøder, vicefæng-

8

basunen • december 2011


Faktaboks: Kirsten Saurus Mehlsen Uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i blokfløjte og klaver Udøvende musiker Undervist i musik og været korleder på musikskoler, højskoler, i organisationer og virksomheder Aktør/skuespiller i serveringsteatret Frk. Olsens Vikarbureau Tidligere formand for Dansk Musikerforbunds afdeling i Holstebro Uddannet musikterapeut (BA) fra Aalborg Universitet Salmer er sørme svære. Man skal både læse og synge mærkelige ord på en uvant melodi – og ramme tonerne. ”Kom så, I kan godt”, hepper Kirsten og slutter med en kraftig akkord og et ”yesssss!”. Birger, Bent og Rasmus i kirken med malerier udført af indsatte kunstnere. Ubehagelige situationer Kirsten får også mange grumme ting at vide og er ude for ubehagelige situationer. Fx når nogle indsatte er på kant med ”Og så er der hinanden, ham, der vil hyre og hun får ”Det lyser ud af de indsatte, at de mig som mentor. at vide, at Vi skal køre rundt synes det er vildt sjovt at spille musik. ham med i en autocamOg det lyder……entusiastisk og højt”. blodtuden per og spille på desværre Musikmedarbejder Kirsten Saurus Mehlsen markeder og leve er gået ind af det. Tre andre i en dør. indsatte har tilbudt at sponsorere auto”Jeg er nødt til at tro på, hvad de siger”, camperen”, fortæller Kirsten. understreger hun. ”Det meste af tiden ser jeg kun de indsatAtypiske arbejdsvilkår Man skal vænne sig til at blive tjekket som i den mest nidkære lufthavn hver dag, og til at man bliver overvåget med kameraer, hvor man går og står. At telefonen bliver aflyttet og posten læst. til nye fremtidsdrømme. Der er fx en, der vil videre på højskole, en anden der ville spille harmonika på Strøget.

tes gode sider. Men jeg skal også kunne sige fra, ellers løber de om hjørner med mig”, siger hun. ”Jeg prøver at møde dem ’dav, dav – du er dig, og jeg er mig’ lige her”. Som musikmedarbejder i et fængsel skal man kunne operere i kaos og vide, hvem man er. Man skal også stå model til meget gas og mærkelige spørgsmål som, ”hvordan scorer man egentlig i din alder? ”Det er et job for folk, der kan li’ skæve eksistenser”, opsummerer Kirsten Saurus Mehlsen.

Mobiltelefon og kamera skal afleveres ved indgangen. Sådan er det! Koncerter ude fra Koncerter med musikere udefra har Kirsten arrangeret en del af. Senest har Per Vers, Free Style rapper, optrådt både i kirken og for HAerne – sponsoreret af Dansk Musikerforbund, som en del af jubilæumskoncerterne. Det er noget besværligt at arrangere koncerter, når indsatte i én afdeling må ikke være sammen med andre – og ingen må være sammen med HAerne. ”Tingene forandrer sig hele tiden, og jeg kan ikke altid finde logikken i, hvornår det er for farligt at nogen er sammen”.

Harald ser hver uge frem til, at Kirsten kommer med musik på Ipod’en. De taler om alt muligt mens de lytter. ”Fængselsbetjentene taler jeg ikke med. De er fjenden”, siger han.

basunen • december 2011

9


et hus ved åen Af Jørgen Nielsen - foto Jørgen Nielsen

Om aftenen ligger det og spejler sig i åen, svøbt i en smagfuld farvesætning af indirekte belysning. Set fra Thorvaldsensgade ligger spillestedet Atlas perfekt placeret, midt i byens hjerte, og alligevel med vandløb og grønne områder på klos hold. I dagens lys afslører facaden en rå æstetik med en charme som et gigantisk råkostjern; en ru metalstruktur pakker betonbygningen ind, og er - om ikke andet - afskrækkende for eventuelle graffitimalere og andre, der ynder at bruge det offentlige rum som opslagstavle. I spillestedets snart toårige historie er det rivejernet, der har domineret debatten mest, og der har flydt blod fra en del hudafskrabninger under gniderierne om Atlas. Er folk for tyndhudede, eller hvad? Basunen vil gerne fokusere på den positive historie der ligger i fremkomsten af et hus, der både burde betyde arbejdspladser og mulighed for inspiration for musikere fra byens smalle genrer. Men også et hus, der hidtil har haft en uklar profil og meget svingende publikumstække. Vi har hentet udtalelser fra en musiker, en arrangør og en spillestedsleder, der ud fra hver deres standpunkt er involverede i byens nye scene for nichegenrer som World, Folk og Jazz. Et spillested, som idemæssigt oprindelig opstod ud af savnet af en seriøs, lokal jazzklub, men som hurtigt fik følge af andre hjemløse musikgenrer på jagt efter en permanent scene. Jazzen på et sidespor? Mads Bærentzen er pianist i Klüvers Big Band, og således én af de musikere, der har sin jævnlige gang i huset, både til prøver og til bandets velbesøgte koncerter. Han har været én af forkæmperne for etableringen af det, der blev til Atlas. Når han kigger på programmet, er det ikke jazzen, der falder mest i øjnene: ”Det virker som om jazzen er kørt ud på et sidespor, og det strander også på de rammer, der er her; de indbyder ikke til jazz i deres nuværende form. Jeg vil ikke sige, at jeg har opgivet kampen, men der skal ligesom komme et eller andet ud af det” I et brev på vegne af en række musikere

10

basunen • december 2011

henvendte Mads Bærentzen sig i april til kulturrådmand Marc Perera Christensen, til Fritids- og Kulturforvaltningen og til bestyrelsen for Voxhall/Atlas, og her hed det bl.a.: ”Hvis der ikke fra ledelsens, bestyrelsens og kommunens side bliver grebet ind meget snart, er der blandt musikerne og det potentielle publikum en klar opfattelse af, at stedet aldrig kommer til at fungere som det spillested for jazz, verdensmusik og folkemusik, det oprindeligt var tænkt som”. I rådmandens svar indgik følgende: ”Stedet skal have mulighed for at udvikle sig, og der skal også findes en model for, hvorledes man gør stedet økonomisk rentabelt samtidig med, at Atlas overholder de krav, der er stillet fra Musikudvalget og Aarhus Kommune i aftalen om det statslige og det kommunale driftstilskud”. Mads Bærentzen er én af de få lokale musikere, der jævnlig kan høres på Atlas. Kunne byens musikforeninger ikke forbedre den statistik ved at bruge huset noget mere? Atlas har ikke selv økonomien til at fylde kalenderen med musik, og det har da også fra begyndelsen været tanken, at byens arrangører indenfor forskellige nichegenrer gerne skulle lægge deres koncerter i husets professionelle rammer. Men har de råd? Musikchef Tom Fjederholt fra Fonden Voxhall, som driver begge spillesteder på adressen Vester Allé 15: ”Alt er relativt; i vores optik er det ikke dyrt at lægge en koncert på Atlas, men ligesom de eksterne arrangører ville vi da også hellere bruge vores midler på musikerhonorarer frem for rengøring, varme, el og internet. Det er i tråd med den debat der har været om, at man får skabt kulturinstitutioner, hvor man har tænkt meget i bygninger, men måske ikke har de nødvendige midler til driften. Vi har fra dag ét gjort opmærksom på, at hvis man skulle have et vederlagsfrit engagement i forhold til de eksterne arrangører, så var vores driftstilskud utilstrækkeligt”. Økonomiske smæk Jazzselskabet i Århus er med fødselsåret 1970 den ældste arrangørforening

for jazz i byen. Tidligere lagde selskabet oftest sine koncerter på Bent J, men siden jazzbarens lukning har de været afviklet på spillesteder som Fatter Eskil og Vestergade 58, og ikke mindst i Kunstbygningen. Med skabelsen af Atlas skulle man mene, at her var det nye hjemsted. ”Ingen tvivl om at de gør deres bedste,” siger formand Jes Halding. ”Vi har lige snakket med ledelse og booker, og de vil meget gerne have os ind og være ordentlige samarbejdspartnere. Der er nogle ting, som vi regner med at få på plads, for i jazzmiljøet – og andres - øjne er det lige en tand for dyrt at afholde koncerter der; der er en masse poster, der skal opfyldes. Det er positivt, og vi vil selvfølgelig gerne arbejde sammen med dem,” siger Jes Halding, der også kan glæde sig over, at når Jazzselskabets årlige Gaffelpris uddeles i Musikhus Aarhus´ café søndag d. 5. februar 2012, er den medfølgende check sponseret af Fonden Voxhall, som står bag Atlas. Gaffelprisen tildeles hvert år en århusiansk jazzpersonlighed. ”Det er en håndsrækning, som vi ikke engang har bedt om, så det er en meget positiv branding! En anden ting er de fysiske rammer. På grund af en verserende byggesag har man ikke kunnet gå ind og lave nogle nødvendige forbedringer, der vil kunne gøre koncertoplevelsen mere intim. Et andet problem er, at det er et nyt sted, og folk kommer ikke automatisk. Vi skal være nogenlunde sikre på at have et navn, der trækker; man kan ikke rigtig tage nogen chancer på Atlas uden at få et økonomisk smæk. Der skal en branding til, og så synes jeg rummet og scenen skal gøres mere fleksible for at kunne passe til forskellige slags arrangementer. Der er et godt lydanlæg og godt lys; det er vi jo slet ikke vant til, men et jazzspillested skal kunne bære 60 mennesker, uden at der ser tomt ud. En trio og en sangerinde på den store scene? Det er der, den er kikset indtil videre!” opsummerer Jes Halding. Kortlæggelse af publikum ”Jeg synes Atlas som spillested er med til at komplementere den palette af udbud, der bør være i en by af Århus´ størrelse.


De regionale spillesteder skal favne og rumme alle de forskellige musikarter, der bør være her, for at sige det lidt normativt!” Men Tom Fjederholt opfatter ikke Atlas som et spillested med et særligt ansvar overfor den lokale musikscene: ”Det ville jeg betragte som værende en reduktion af opgaven. Det er kvaliteten af musikken, man skal holde sig for øje, og ikke de aktive musikeres postnummer, og man vil altid skulle sammensætte et program med det bedst mulige indhold, til gavn og glæde for den østjyske befolkning, der iblandt også musikere, der kan

komme og få inspiration ved at se andre musikere lave en anderledes opsætning af koncerter, og selvfølgelig komme og spille selv”. Lige nu satser Fonden Voxhall, og dermed Atlas på at få kortlagt hvem det publikum er, man skal have i tale i forhold til den nye scene, og dermed løfte besøgstallene: ”Årsagen til, at vi nu går ind og ansætter en pressemedarbejder er, at vi tror på at publikum er derude; vi har bare ikke været i stand til at komme i dialog med det via de marketingskanaler, vi normalt bruger. Vi håber også på, at vi kan opnå et fælles ejerskab til koncerterne blandt de små miljøer og arrangørforeninger. Man skal skabe en suggesionseffekt af at der sker noget positivt, og for os er det vigtigt at få fx Jazzselskabet, Sunship og Klüvers Big Band til at kommunikere ud, når der sker noget

hos dem, som kan have interesse hos de øvrige. I stedet for at konkurrere om det samme publikum, kunne man vælge at se hinanden som kolleger med det fælles grundlag at udbrede kendskabet til den gode musik,” siger Tom Fjederholt. I september 2011 afholdt Fonden Voxhall et seminar for koncertarrangører, hvor emnerne var ressourcestyring, mulighederne i det nye medielandskab, håndtering af pressen samt synlighed i gadebilledet. Atlas er synligt i gadebilledet, i hvert fald om aftenen i kraft af sin lyssætning. Om spillestedet også bliver det for det store publikum, man drømmer om, vil vise sig. ”Vi vil gerne være med til at pege fremad, og gennem vores sponsering af Gaffelprisen og den øgede markedsføringsindsats håber vi at nå frem til en positiv italesættelse omkring Atlas. Hvis vi fastholder de negative billeder, er det svært at nå nogen som helst succes i fællesskab”. Hvem ville Tom Fjederholt selv helst høre på Atlas? ”Det skulle nok være Lee ”Scratch” Perry. Men jeg ville nok være den eneste!”

basunen • december 2011

11


Nyt online PR redskab

for musikere

Af: Lars Knudsen DMF-Aarhus

MyMusicMailer.com er navnet på et nyt online værktøj, hvor du som musiker og band kan promovere dig selv og distribuere din musik ud til mere end 6.000 spillesteder, festivaler og bookingbureauer rundt om på kloden.

Ronni Didriksen Musiker og booker Ronni Didriksen startede for ti år siden firmaet VIP-booking. com, ud fra ideen om og behovet for et nyttigt værktøj, som kunne effektivisere arbejdsprocesserne i forbindelse med koncertbooking. I dag består VIP-booking.com forretningen af en særdeles omfattende database, hvor man som musikbooker ved køb af medlemskab, har adgang til mere end 25.000 kontakter på venues og agenturer fordelt på 50 lande. Musikerne vil også være med Hvor VIP-booking.com’s services primært er for musikbranchens koncerthandlere og købere, har der i løbet af årene været ønsker fra musikernes side om adgang til den massive mængde af oplysninger og musikbranchekontakter. For at tilpasse og målrette konceptet til musikernes behov startede Ronni Didriksen i år søsterfirmaet MyMusicMailer.com. Dette fungerer som en online platform, hvor man kan oprette sig som solist eller band og få adgang til kontakter direkte til inden- og ikke mindst udenlandske bookere og branchefolk. Select and connect Går man eksempelvis rundt og drømmer om at komme ud på de europæiske landeveje med bandet, så er MyMusicMailer.

com en af de muligheder, der er, når man sætter sig til tastaturet og begynder arbejdet med at opsnuse kontakter til mulige spillesteder og destinationer. Forarbejde og research i forbindelse med selv at planlægge jobs, kan være omstændigt og en tidsrøver af dimensioner. Fordelen ved MyMusicMailer.com er, at man kan købe sig til direkte hul igennem til specifikke modtagere, som man udvælger og kontakter direkte igennem MyMusicmailer. com systemet. Betaling I modsætning til VIP-booking.com medlemskabet så er der hos MyMusicMailer. com ikke et medlemsgebyr, der løbende står og tikker. Registrering og oprettelsen er gratis. Det er, når man skal i gang med at bruge systemet, at der betales. Det, man gør på sitet, er at oprette sig en profil med tilhørende EPK- elektronisk pressemateriale. EPK’en kan indeholde tekstinfo, billeder og lyd- og videofiler, der samlet præsenterer kunstneren. Spar tid Det, der koster, er altså for hver gang, man sender en besked ud til en modtager med det glade budskab om sin musik. Hver gang man sender sin EPK til en kontakt, betales der til MyMusicMailer.com. Det foregår på den måde, at man køber et antal afsendelser, hvor prisen varierer, alt efter hvor mange der købes af gangen. Prisen pr. kontakt, der sendes til, er cirka en euro stykket. Aarhussangerinden Michelle Birkballe er tilmeldt MyMusicMailer. Hun har ikke brugt systemet så meget endnu, men hun siger om funktionaliteten: ”Jeg synes det er helt vildt meget nemmere end at sidde og sende til hver enkelt spillested, og så er det meget mere medgørligt end Myspace”.

komme lidt ud af Danmark. De har selvfølgelig også kontakter til spillesteder inden for Danmarks grænser, men for mig at se er det især i forhold til det udenlandske marked, de har noget at tilbyde de danske bands. Selve opsætningen på MyMusicMailer er meget overskuelig. Det er rart, at man for en gang skyld ikke behøver at tænke så meget over ens profils udseende, men blot kan fokusere på at gøre musik, videoer og billeder tilgængelige”. Johan ser én primær faldgrube ved projektet, og det er opstarten. Før man virkelig føler, at man som band kan få noget ud af det, skal man se, at det virker, mener han. ”Vi vil som band gerne se succeshistorien, for den gør, at vi tænker, ”det kunne vi da ligeså godt gøre”. Jeg går ud fra, at spillerstederne har det på omtrent samme måde. De vil gerne se, at det virker, inden de for alvor kaster sig ud i projektet. Det kan i værste fald blive en ond cirkel, hvor alle venter på resultatet, men ingen, eller måske bare meget få, tager initiativ til at igangsætte. Så den store udfordring, for mig at se, er at få projektet etableret i musikeres såvel som bookernes bevidsthed som en hjælp til deres arbejde. Men jeg er meget positiv og håber, at vi kan drage nytte af det i fremtiden”. Pendanter til MyMusicMailer I øjeblikket findes der ikke andre lignende online promotion systemer udelukkende til anvendelse for musikere. Den amerikanske tjeneste, Sonicbids.com, der har

Venter på succeshistorien Johan Kjærulff Rasmussen fra bandet Are You Still Puzzled? siger om MyMusicmailer: ”Projektet er en virkelig god idé. Det virker, som om Ronni Didriksen og Marie Weiergang har overvejet, hvordan man kan skabe nogle bedre forhold for musikere, der gerne vil forsøge at Marie Weiergang

12

basunen • december 2011


eksisteret siden 2002, er nok det, der kommer tættest på. Sonicbids har flere hundredetusinde bands og solister som brugere. Der er ifølge Sonicbids.com også mere end 25.000 promotere, arrangører, net-radioer tilmeldt, og Sonicbids har alene sidste år formidlet omkring 80.000 gigs af forskellig art, siger de. Foruden blandt andet også ydelser hvor promotere via Sonicbids kan søge bands til deres venues, festivaler og lignende ved hjælp af såkaldte “Gig listings”, er en af de vigtigste ydelser også kunstnernes mulighed for at distribuere EPK’er. Sonicbids er af og til blevet kritiseret for at være et stort globalt kontaktbureau mellem bands og koncertarrangører/promotere, hvor håbefulde musikere og kunstneres drømme

drukner i de store mængder. MyMusicMailer.com er til sammenligning langt fra af samme størrelse og tager i følge sitets ejere i langt højere grad udgangspunkt i og parti for musikerne. I gang og på vej Marie Weiergang er ansat som General Manager for MyMusicMailer.com: ”Hvis du for eksempel spiller musik, som er nichepræget herhjemme, er der meget lidt sandsynlighed for at eksponere dig i Danmark. Så er det måske en god ide at afsøge markeder i udlandet, der er gang i og interesse for din musik. På den måde kan man via MyMusicMailer.com få adgang til VIP-booking.com databasens to områder; Venues (klubber, festivaler, concerthalls/ arenas) og Agencies (bookere, managere,

promotere)”, to områder der udgør mere end 6.000 ud af de cirka 10.000 kontakter, der ligger i VIP-booking.com systemet. ”Hvem ved, på sigt er der måske også mulighed for at udvide med for eksempel pressekontakterne, som også ligger i VIP-booking.com systemet”. ”Sitet er nu godt oppe at køre. Vi møder begejstring for MyMusicmailer konceptet hele vejen rundt, fra både musikere og branchefolk. Et band som Akiri fik for eksempel lige et spillejob, da de første gang sendte ud, så vi ved, det virker. Vi glæder os bare til at få flere gode tilbagemeldinger fra musikerne om, at det er et værktøj, som kan skabe kontakt”, slutter Marie Weiergang.

basunen • december 2011

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Per Christian Frost: When the time is right Sjette solo udspil fra Per Christian Frost, som vel nok er mest kendt som tidligere guitarist og bassist i Gnags, samt fra utallige andre sammenhænge på den danske musikscene gennem de sidste 25-30 år. Albummet ligger til en vis grad i forlængelse af 2007 udgivelsen ”Frost”, hvor han leverede et bud på sine musikalske færdigheder som komponist, musiker og sanger. Der trækkes på de genrer og inspirationskilder, der har præget Frost’s efterhånden 40 årige tilstedeværelse i rocken. Sangskrivningen er stilistisk i familie med hvad man kender fra koryfæer som Mark Knopfler, Tom Petty og ligesindede. Det er denne gang blevet til en samling sange – og et par instrumentalnumre, som med såvel personlige, som med mere almene referencer på tekstsiden, udspiller sig i et klassik rockkvartet set up. 4 mand live i studiet, 5 dage, 11 grundspor. Medvirkende: Lars Daugaard, Henrik Møller, Peter Dencker, Ena Egelund, Jeanette Bonde Mikkelsen. Mere info: www.per-chr-frost.dk Dad Rocks!: Mount Modern Mimas forsangeren og manden bag Dad Rocks!, Snævar Njáll Albertsson, har netop udgivet sit debut fuldlængde album. Med udgivelsen af EP’en Digital Age fra 2010 markerede han sin første soloudgivelse, der blev udgivet herhjemme på Kanel Records og i Storbritannien på Big Scary Monsters. På debut albummet Mount Modern, der er udkommet via Father Figure Records og Playground Music, har Dad Rocks! hentet hjælp og inspiration fra Canada, Den canadiske hjælp kommer fra en af grundlæggerne bag det canadiske indie-rock orkester Broken Social Scene, Charles Spearin, som medvirker på sangen ”Weapons”. Samarbejdet opstod, da Snævar mødte Spearins andet musikalske projekt Do Make Say Think i Amsterdam, og tilbød dem en overnatningsmulighed efter bandets koncert i Aarhus et år senere. Foruden Do Make Say Think, er inspirationskilderne navne som Bill Callahan, Sparkehorse, Akron/Family, Why? Den akustiske guitar i front akkompagneres

14

basunen • december 2011

bl.a. af klaver, trompet, harmonika, saxofon og håndklap. Det spænder fra de gode popmelodier til næsten psykedelisk folk med elementer af såvel lo-fi country som hip hop. http://dadrocks.tumblr.com Ida Nielsen: Sometimes A Girl Needs Some Sugar Too Den 24. november udkom det andet solo album fra Ida Nielsen, som jo i tiden er kendt for at være bassist for funk-legenden Prince. ”Sometimes A Girl Needs Some Sugar Too” er et album, som er født til både lidenskaben i soveværelset, loungen og diskoteket med lækkert lys og danseglade funkateers verden over. En forkærlighed og hyldest til funken. Albummets 11 sange er en blanding af oldschool funk mixet med hiphop og Nusoul. Krydret med smukke pop-funk inspirerede ballader. ”Hvert nummer er skabt på sine egne præmisser, og har sin egen attitude og stemning”, fortæller Ida. I 2010 ringede Prince efter det danske talent, efter han havde hørt hende på MySpace.com, og resten er stadig en drøm, fortæller Ida, som mest af alt er inspireret af hendes berømte musikalske chef. ”Det er fantastisk, og jeg nyder hvert minut med de vildeste mindeværdige oplevelser, hvor jeg hele tiden lærer fra en af de bedste. Nu glæder jeg mig til, at danskerne skal lære mig og min funky stil at kende”. Mere info: www.idanielsen.com Lars Christensen: Ekstranummer – Scener fra et musikerliv Bassist, guitarist, sanger og komponist Lars Christensen (1959) har netop udgivet bogen Ekstranummer- Scener fra et musikerliv, hvor vi henover 256 sider følger hans virke som musikalsk altmuligmand på landevejen igennem 30 år. Ramsaltede anekdoter og ægte musikerskrøner afløser spillemandens ærlige opgør med hashmisbrug, musikkens købmænd og de spildte drømme. Læseren suges ind i et musikerliv langt fra glamour, rigdom og spytslikkeri. Lars er en af musikbranchens utallige arbejdsmænd, som weekend efter weekend pakker

sit grej for at optræde for ganske almindelige mennesker. Hvad enten det er som bandmusiker eller solo musiker, følger den gode historie altid med. Indlagt i bogen er en musik CD med stemninger fra Lars Christensens koncerter gennem de seneste årtier. Mere info: www.siesta-forlaget.dk Nicolai Funch: Someday These Colors Will Fade Nicolai Funch’s tredje album Someday These Colors Will Fade er en sammenhængende musikalsk komposition delvist inspireret af et ophold i det gamle Østberlin i 2010. ”Disse sange er så personlige, at jeg følte de var nødvendige at få skrevet, så jeg kunne bevæge mig videre”, siger Nicolai Funch. Someday These Colors Will Fade er en uafhængig udgivelse, der hylder nærvær og spontan musikalitet – inspireret af Miles Davis og jazzens ide om de musikalske noter som en løs skitse, der kan arbejdes videre fra.”Det giver i mine øjne musikken en større umiddelbarhed og et mere friskt approach”. Albummet er udkommet på eget selskab, Missing Brand Records. Tekstsiden forholder sig ironisk til begreber som ensomhed, tosomhed og snævre fællesskaber, der kan fungere som nye måder at lukke verden ude.”Jeg er interesseret i virkeligheden – i forhold til de fiktioner, vi omgiver os med i det daglige”, siger Nicolai, der med sit nye album forsøger at give samfundsdebatten et venligt ”poke” snarere end endnu et nyrehug. Medvirkende: Andreas Brinck, Nis Tyrrestrup, Nikolaj Busk, Julian Falch, Marte Wulff, Erik Kimestad, Laurits Emanuel. Mere info: www.nicolaifunch.com Poul Krebs: Der er noget ved alting (album + bog) I foråret og sommeren 2011 har journalisten Stig Matthiesen og fotografen Carsten Ingemann fulgt Poul Krebs på nært hold. Det er der kommet et nuanceret og flot illustreret On-theRoad portræt ud af med titlen ”Der er noget ved alting”. Bogens lydspor - elleve nye Poul Krebs sange, er samlet på albummet der har samme titel. Bogen ”Der er noget ved alting” er fortællinger om en fysisk rejse gennem foråret og sommeren 2011 hvor


Poul Krebs og hans nye band, The Combardos, er på danmarksturné med albummet ”Magnolia Tales”. Journalist og fotograf er med på rejsen fra det rustikke øvelokale i en baggård i Aarhus mod vidderne under Haze over Haarum, stjerneglansen over Bøgescenen i Skanderborg til en ydmyg scene under Hammel Hestemarked. Musikken er indspillet på bare 3 dage, i Dansebjerg-studiet på Samsø efter tourens afslutning. Mere info: www.poulkrebs.dk Troels Abrahamsen: Unset Nok mest kendt som frontfigur i electro-rockbandet Veto har Troels med sit band i løbet af tre plader opnået stor popularitet og anerkendelse. Allerede et år efter albummet ”Blck” er Troels Abrahamsen nu på banen igen med sit tredje soloudspil, der udkom den 31. oktober på pladeselskabet A:larm. Opfølgeren til de foregående soloalbums, ”Wht” fra 2009 og den mere mørke og elektroniske ”Blck” fra 2010, er stilmæssigt anderledes, og bærer præg af house og soul musik. Et resultat af at sangeren og sangskriveren ikke har ladet sig begrænse af regler, koncepter og dogmer. GAFFA skrev: ”Der er blevet længere mellem musikkens ambiente og voldsomt pulserende øjeblikke, hvilket gør Unset til en fint varieret oplevelse. Man kan godt forstå, hvorfor Abrahamsen selv har beskrevet Unset som en ny begyndelse, for selv om det umiskendeligt lyder som ham, så lyder det som ham på en ny måde”. Mere info: www.troelsabrahamsen.com. Niels Marthinsen: Snapshot Symphony Komponisten Niels Marthinsen (1963) tilhører den generation, som er vokset op med tegneserier, superhelte og science fiction, og Marthinsen hilser disse universer velkommen i sin symfoniske musik. På denne indspilning finder man hans Snapshot Symphony (2009), to af hans særlige opera-trailere og den usædvanlige Koncert for tre tromboner og orkester “In the Shadow of the Bat” (2009) – alt sammen lagt i hænderne på Aarhus Symfoniorkester dirigeret af den legendariske trombonist, Christian Lindberg. Medvirkende: Aarhus Symfoniorkester, Christian Lindberg, Håkan Björkman, Stefan Schulz, Jörgen Van Rijen. Mere info: www.dacapo-records.dk

På Slaget 12: Hjem Til Århus – og alle de andre I anledningen af at PS12 for 25 år siden hittede med den nok mest udødelige hyldest sang der er skrevet til en dansk hjemby, har de udgivet denne dobbelt CD. Udgivelsen indeholder 35 sange inklusiv alle de største hits, samt tre nye numre og den aldrig tidligere udgivne engelsksprogede version af ”Hjem Til Århus”, der kom til at hedde ”Back To Nashville”. Niels Kirkegaard og Jens Folmer Jepsen skrev i sin tid ”Hjem Til Århus” sangen i Thisted i sommeren 1985. Læs også artiklen om jubilæumsorkesteret på side 6 her i bladet. Mere info: www.paaslaget12.dk Den danske Salmeduo: På stjernetæpper lyseblå (Aero 007) Den femte CD fra Den Danske Salmeduo er samtidig den første juleplade fra Hans Esbjerg og Christian Vuust. ”På stjernetæpper lyseblå” er ligesom de foregående udgivelser et eksempel på hvor meget langtidsholdbart melodimateriale, der ligger gemt i salmetraditionen. De to musikeres dybe rødder i improvisationsmusikken fornægter sig ikke, men musikkens grundlæggende ro og afklarethed forstyrres ikke af stilfremmede elementer. De to musikeres samspil gennem 15 år skinner igennem i en sansemættet helhed. Melodiske ballader, vuggende swing, folklore og middelalderlig messen, altsammen med den helt rigtige duft af jul. Hans Esbjerg, piano Christian Vuust, saxofon, klarinet Mere info: www.dendanskesalmeduo.dk Lars Rosenlund Nørremark: Edwin H. Lemare – Organ Works vol. 2 Denne er CD nr. 2 i Lars Rosenlund Nørremarks serie om Edwin H. Lemare og hans orgelmusik. Denne var en kosmopolit af ypperste karat og hans musik rummer elementer fra både England, USA, Tyskland og Frankrig. Omdrejningspunktet for serien er Lemares to store orgelsymfonier. Her på vol. 2 er det, så vidt vides, første gang at anden symfonien er indspillet i komplet tilstand. Udover dette er der blevet plads til en række mindre værker, som belyser Lemares virke som organist og komponist. Lars Rosenlund Nørremark er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium under domorganist Anders Riber og Ulrik Spang-Hanssen med solistdebut i 2008. Mere info: www.larsnorremark.dk

Flemming Bamse Jørgensen: De Store og De Gemte Bamse efterlader sig et kæmpestort sangkatalog fordelt på 30 originalalbums og et utal af singles. Blandt titlerne i dette store katalog har den efterladte familie Käte, Tine og Theis Jørgensen valgt 18 sange på dansk og 14 på engelsk til et mindealbum til ære for deres mand og far. I forskellige studier – primært i Puk Studierne - og i Bamses eget computerstudie, har familien fundet en stor samling ikke tidligere udsendte sange. Blandt disse har familien sammen med pladeselskabet RecArt udvalgt 12, som får en hel egen side på det 3 dobbelte album. Som titlen “De Store og De Gemte” indikerer, indeholder dette album en kombination af nogle af de allerstørste hits, og sange som gennem karrierens mange år, er blevet gemt. Ved hver pladeindspilning har der typisk været flere sangemner, end der skulle bruges til det konkrete album. Næsten hver gang er et par sange blevet gemt. Oftest er det sket fordi den pågældende sang ikke lige passede ind til temaet på albummet. Mere info: www.recart.dk Djursland Spillemænd: Stay with me tonight Djursland Spillemænd er kendt for deres bidrag til ”Christiania-pladen” fra 1977 med sangen ”Christianitter, Jydske knejte”. De startede som et akustisk folkemusik orkester i 1974, men der er løbet meget strøm igennem instrumenterne siden, og bandet er således nok i dag at betegne som landets ældste folk-rock band. På intet tidspunkt, og primært som et live band, har spillemændene sidenhen ligget stille. Inklusiv denne nye udgivelse andrager antallet af album udgivelser sig til i alt 4 styks. Cd’en er præget af bandets begejstring for keltisk og amerikansk musik. Tekstsiden har kærligheden som gennemgående tema. Både den lykkelige, den tvivlende, den undrende samt kærligheden til fædrelandet. Medvirkende: Helge Sørensen, Dave Glowasky, Carsten Sørensen, Nikolaj Banke, Trine Rebold, Tommy Kusk, Rasmus Stenholt, Bo Thalund.

basunen • december 2011

15


SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER • NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Det Jyske Musikkonservatorium starter sangskriveruddannelse Det Jyske Musikkonservatorium lancerer fra studieåret 2012/13 en helt ny bacheloruddannelse i sangskrivning. Rytmisk Mu-

sikkonservatorium i København startede sidste år en bacheloruddannelse i sangskrivning , hvortil der kom et stort antal ansøgere. Nu åbner Det Jyske Musikkonservatorium en tilsvarende sangskriveruddannelse. De studerende lærer at skrive til egne bands og projekter samt til andre kunstnere, film, scenekunst, performance og så videre. De studerende lærer også at lede kreative processer i forbindelse med sangskrivning, foruden også selv at undervise i sangskrivning, da alle bachelorstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium også skal kunne arbejde med pædagogik. Underviserne bliver sangskrivere, forfattere, producere med mere. I arbejdsgruppen, der har været med til at tilrettelægge den nye uddannelse, sidder blandt andet producer og musiker Dennis Ahlgren (Tina Dickow, Vincent Van Go Go), sangskriver Kajsa Zachariae og Anna Brøndsted (Our Broken Garden). Ny leder for Klüvers Big Band Siden Jens Klüver i 1977 grundlagde big bandet som et rent amatørforehavende med unge musikstuderende kammerater

Lars Møller

16

basunen • december 2011

er det kunstneriske niveau gradvist blevet hævet til den internationale standard, det har i dag. Nyheden om, at Jens Klüver pr. 1. februar 2012 overlader dirigentstokken til en ny dirigent og daglig og kunstnerisk leder, blev offentliggjort i sommeren 2011. Og nu er der fundet frem til en afløser, der skal føre arven videre. Orkesterets nye leder bliver den 45-årige saxofonist og komponist Lars Møller. ”Stillingen som kunstnerisk leder for Klüvers Big Band er for mig en af de absolut mest attraktive kunstneriske chefstillinger i Danmark”, fortæller Lars Møller. ”Det er med både ydmyghed og gå-på-mod, at jeg indtræder i stillingen, og jeg ser virkeligt frem til at arbejde sammen med såvel de fremragende musikere som det meget dygtige administrative personale.”

Pulje til produktion og udgivelse af musik, ny uddeling Statens Kunstråds Musikudvalg indkalder for anden gang ansøgninger til en pulje til produktion og udgivelse af indspillet musik af høj kunstnerisk kvalitet. Puljen er denne gang på to mio. kr. Puljen til produktion og udgivelser af musik retter sig mod udgivelser med et kunstnerisk ambitionsniveau, der ikke kan forventes at kunne realiseres på almindelige markedsvilkår. Klassiske indspilninger, der normalt falder inden for Dacapos genreområde, kan ikke opnå støtte. Puljen kan søges af musikere, producenter, musikselskaber og andre, der kan dokumentere erfaring med produktion, udgivelse og distribution af musik. Ansøgningsfristen er18. januar 2012. Læs mere på www.kunst.dk.

Ny radiokanal for klassisk musik De mange radiolyttere, som holder af klassisk musik, vil fortsat kunne stå op om morgenen og høre musikken på FM.

Folkene bag de kommercielle radiostationer Radio 100 og Radio Soft er gået i partnerskab med Danmarks fem landsdelsorkestre om at etablere en klassisk radiostation. Dette skete samtidig med, at DRs klassiske musikkanal P2 er flyttet til DAB. Den nye station, Radio Klassisk, gik i luften den 20. november og kan høres på FM i hele hovedstadsområdet, København og Nordsjælland, og på FM i Østjylland (i Århus og Skanderborg). Radio Klassisk sender 24 timer i døgnet og er en reklamefinansieret kommerciel radiokanal. Kanalen vil udelukkende have fokus på klassisk musik og vil indeholde en blanding af værtsbårne programmer, koncerter og nonstop musikflader. En stor del af musikken vil blive præsenteret af musikere fra de fem landsdelsorkestre, ligesom der er ansat en redaktion, som har sæde i radiostudier på Rådhuspladsen i København. Forbilledet for kanalen er den engelske Classic FM, Englands største kommercielle radiostation. Radio Klassisk’s FM frekvens i Østjylland er 106,2 mhz.

Eric Beselin Musikpris til erfaren solofagottist Aarhus Symfoniorkester har netop kåret årets modtager af Sydbanks regionale musikpris, og valget faldt på den 49-årige Eric Beselin, der er orkestrets solofagottist. Han fik prisen på 50.000 kroner overrakt ved en koncert med Aarhus Symfoniorkester 24. november i Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus. Eric Beselin har været ved Aarhus Symfoniorkester i knap 25 år. Han er født i Géneve af svenske forældre, og da han var 11 år gammel, flyttede de til Stockholm, hvor han i 1982 begyndte på Musikhögskolan. Han færdiggjorde konservatorieuddannelsen i 1986. Året efter kaldte Aarhus med en spændende fast stilling, og her er han blevet siden.


REMUS– Region Midtjyllands

Ungdomssymfoniorkester er en realitet Af Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole

DMF 100 års jubilæumskoncert på KALØHUS, Kaløvig Bådehavn ved Skødstrup Fredag 18.november 2011 med SKO & TORP trio akustisk. Arrangeret af DMF Djursland i samarbejde med Kaløhus. En ualmindelig vellykket fejring af vores forbund blev dette arrangement, hvor alle aftenens elementer faldt i hak og gav det fremmødte publikum en stor oplevelse. Lokalet er meget velegnet til arrangementer af denne størrelsesorden, hyggelige og ikke for store lokaler, god akustik, en fremragende udsigt ud over vandet, mad af 1. klasse, kvalitetsvine, frisk og afslappet betjening og ikke mindst musik af bedste skuffe. Søren Sko og Palle Torp ledsaget af en fremragende sanger og guitarist Morten Woods, gav de 190 fremmødte publikummer en oplevelse af de store med en veloplagt optræden og et udvalg af både nye og gamle sange. Der er i deres tilfælde tale om en musikalsk symbiose på et højt niveau. Så stemningen var i top, og det var tydeligt, at bandet også nød seancen. Thomas van Nord, der er chef på Kaløhus, fortalte, at han sigter efter at lave ti store koncerter om året ud over mindre arrangementer med bl.a dinnerjazz og lignende. Stedet er som sagt rigtig velegnet som mindre spillested, endda med flygel, så jeg håber, at det vil lykkes til glæde for ’voksne’ musikelskere og musikere – ikke mindst DMF-medlemmer. mvh Bo Jacobsen, formand DMF Djursland og medlem af HB, DMF’s Hovedbestyrelse.

På initiativ fra Musikskolerne i Region Midtjylland og med afsæt på Aarhus Musikskole er det lykkedes at etablere et fuldt besat symfoniorkester for unge i Region Midtjylland. Orkestret består af unge i alderen fra 13 til 23 fra hele Regionen med eleverne fra Musikalsk Grundkursus Østjylland som de bærende kræfter. Talentfulde unge mødes om klassisk musik Det har længe været en ambition at samle alle de talentfulde unge fra vores region, som spiller klassiske orkesterinstrumenter i et symfoniorkester, hvor de sammen kan få mulighed for at spille noget af den dejlige musik, som ikke normalt kan spilles på den enkelte musikskole. Vi har nu med Region Midtjyllands støtte haft mulighed for i 2011 at gennemføre to samlinger. Den første var i foråret, hvor de unge talenter spillede under ledelse af Erik Olof Jakobsson, og havde fornøjelsen af at spille Bruchs violinkoncert med Christina Åstrand, koncertmester i DR symfoniorkesteret, som solist. Christina har selv trådt sine barnesko i bl.a. Aarhus Unge Strygere, som har været en forløber for REMUS. Undervejs i orkesterets start har der været stor interesse og opbakning fra det professionelle musikliv. REMUS har haft medspillende gruppeinstruktører fra såvel Randers Kammerorkester som fra Aarhus Symfoniorkester, ligesom musikpædagoger fra de midtjyske musikskoler har bakket flot op. Turne til Ungarn i efterårsferien Da Region Midtjylland har gode kontakter i Ungarn i Kesckemet og i Györ var det oplagt at arrangere en koncertturné til Ungarn i efteråret. Med hjælp fra Max Madsen, som er konsulent i Ungarn for Region Midtjylland og hans ungarske frue Vera Varga fik 51 unge en fantastisk tur med 3 velbesøgte koncerter i Ungarn i efterårsferien. Dirigent for REMUS på denne turné var Christian Hørbov-Meier, en talentfuld ung dirigent som har slået sig ned her i Regionen.

Vi spillede i fine gamle koncertsale, og som et ekstra clou havde vi inviteret et par ungarske solister til at spille med orkesteret i Bruchs Violinkoncert. Det var en kæmpe oplevelse for de unge. Faktisk har de ved hjemkomsten spillet med ikke færre end fem solister i Bruch. Først Christina Åstrand, så Magnus Graf Skou, som var stand in under prøverne i efteråret, og som nu har forladt orkesteret for at studere ved Chetham School of Music i Manchester. Så trådte Ian van Rensburg til ved den afsluttende generalprøve før afrejsen til Ungarn og sidst har vi så spillet med de to ungarske, unge violinster. Fremtiden for REMUS REMUS har søgt om yderligere midler til at arbejde videre for i de kommende to år, og det er i øjeblikket til behandling i Region Midtjylland. Vi håber naturligvis, at det fortsat må være muligt at lade unge få den store oplevelse at spille i symfoniorkester på hjemmebanen. Dette fordrer såvel opbakning fra Region Midtjylland, fra Musikskolerne i regionen som fra det professionelle musikliv.

Fakta: REMUS består af ca. 60 unge fra Region Midtjylland i alderen 13 - 23 Der er forspil til pladserne Der arbejdes mod to-årige kontrakter for musikerne Orkestret ledes af en styringsgruppe. Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole, er formand. REMUS er støttet af Region Midtjylland, af Musikskolerne og af det professionelle musikliv. Orkestrets fremtid er usikker, da der ikke er i skrivende stund er midler til de kommende år.

basunen • december 2011

17


Kurt Elling hyrer Klüvers Big Band til USA turne Af: Lars Kiehn - Foto: Randi Rehmeier Klüvers Big Band har nu eksisteret i 34 år. Orkesteret har hele vejen igennem været inde i en flot udvikling og har igennem tiden spillet med en stor håndfuld amerikanske solister, hvor mange af dem har tilhørt superligaen, når vi snakker jazzmusik. Her i oktober måned var orkesteret på en flot turne i USA. Inviteret som backingorkester for mr. male jazzsinger number one, Kurt Elling.

Klüvers Big Band i Washington

Klüvers Big Band og Kurt Elling

Jazzklub Birdland Chicago – Washington – Boston & New York var de 4 byer, som skulle have besøg af orkesteret og Kurt Elling. Ti koncerter i træk og heraf seks dages koncerter på New Yorks legendariske jazzspillested, Birdland. Jazzklubben hvor alle de store amerikanske jazzmusikere har spillet i tidens løb. Nu også Klüvers Big Band

Ros fra en musiker ”Jeg tror, amerikanerne er overrasket over, hvor meget disse danske musikere brænder for musikken. De er lige så energiske som amerikanere, og det er gode seriøse musikere. I har grund til at være stolte af den måde, de repræsenterer Danmark på,” udtaler Clark Sommers, der har været orkesterets amerikanske bassist på de mange jobs i USA. At big bandet er sejt swingende har vi kunnet høre ved så mange lejligheder i Aarhus. De mange jobs med amerikanske solister har selvfølgelig virket konstruktivt og fyldt godt erfaringsmæssigt for orkesteret. Nu er selv de amerikanske musikere begyndt at søge dette orkester som en karrieremulighed og som et fundament for egen karriere.

Inspirerende og udfordrende Efterhånden har orkesteret bevist, at de er meget bedre og mere anerkendte, end vi måske selv gik og troede. At blive inviteret til at være en del af sådan en koncertrække er en enormt inspirerende og udfordrende oplevelse. For det bliver vel næppe meget større. For orkesterets dirigent og daglige leder er det kulminationen af en helt unik indsats i danskog aarhusiansk jazz.

KBB saxer

18

basunen • december 2011

Gammelt venskab 16 dage og ti koncerter for et publikum på 4.000 mennesker, det er menuen for de 14 aarhusianske jazzmusikere, Jens Klüver og deres amerikanske kolleger. Og at det har været en skøn tur, og at orkesteret har leveret varen, det bevidner Kurt Elling. ”Vi har haft en god tid sammen. Vi har fået et venskab, som danner god basis for musikken fremover – det er jazzfamiliens byggesten. Det er selvfølgelig dobbeltskønt, for gutterne spiller godt og har fortjent at blive hørt”, understreger solisten og stjernen Kurt Elling. Han og Jens Klüver har haft kontakt i mange år, faktisk siden den 44-årige jazzsanger var i starten af sin karriere. De har hjulpet hinanden og spillet sammen før. USA-turneen bliver næppe sidste gang, lader Kurt Elling forstå.

Ny tager over Spændende at følge orkesterets nye kunstneriske leder Lars Møller, der snart overtager dirigentstokken efter Jens Klüver, der med denne række amerikanske koncerter får et statement og en afslutning på en fantastisk tid med orkesteret, der ikke kunne ønskes bedre eller flottere. Samtidig kan vi andre glæde os

Jens Klüver og Heather til at se fortsættelsen på dette orkester. Tillykke herfra til alle implicerede. Det er dejligt, at det er lykkedes for musikerne at bringe sig selv og orkesteret i betragtning på dette niveau. Det vidner om en fortsat succesfuld og spændende fremtid.


basunen • december 2011

19


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2012 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

20

Mvh Uffe Fink Isaksen

basunen • december 2011


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Ti spørgsmål om gear: Denne gang med bassist Ida Nielsen. Det kan for funkbassister vist ikke blive meget større, end når kongen af funk – Prince ham selv, sender bud efter en bassist til sit band The New Power Generation. Ida Nielsen a.k.a. BassIda a.k.a. Ida Funkhouser er en erfaren pige på den elektriske firstrengede, som hun tidligere har betvunget for blandt andet Indigo Sun, Michael Learns To Rock og Zap Mama. Året 2011 har budt på en heftig omgang tourneren verden rundt med Prince, med hvem hun i øjeblikket er på W2C Tour i Canada. Og så har Ida netop udsendt sin egen solo CD nummer to, betitlet ”Sometimes a girl needs some sugar too”. 1) Hvad er dit yndlingsinstrument/gear for tiden? - Det varierer lidt, alt efter hvor jeg spiller, og hvem jeg spiller med. Men de basser, jeg bruger mest lige nu, er min Sandberg VM 4string hardcore aged masterpiece og min Yamaha TRB5Pll. Jeg har desuden en akustisk bas af mærket ”Dean”, som lyder vildt godt, og som jeg bruger meget på hotelværelser, da jeg altid har nye sange, der skal læres. Og så er jeg jo selvfølgelig top glad for mit basanlæg fra TC Electronic. Jeg spiller mest på RH450 og 2x210 pga størrelsen, men er altså også ret vild med 2x410. Kan godt lide at få en masse luft i ryggen :) - Og så selvfølgelig pedalerne - mine yndlings: Discumbobulator fra Emma electronics, cry baby bass Wah fra Dunlop, POG2 fra electro-harmonix. 2) Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? - Jeg har heldigvis aldrig solgt noget, som jeg har fortrudt helt vildt. Havde ikke rigtig råd til at købe en masse dyrt gear, da jeg var yngre, så jeg beholdt de få gode ting, jeg havde. Jeg har dog for nylig solgt en 5 strenget Lakland Darryl Jones model. Det er ikke noget, jeg går og ærgrer mig over i hverdagen, for jeg har nogle rigtig gode basser, men når jeg hører optagelser hvor jeg spiller på den kan jeg godt lige tænke, at den virkelig lyder godt, og om mon det nu også var en god ide at sælge :)

3) Hvad har du købt for nylig? - En håndbygget Rob Allen fretless MB-2 KOA, som lyder fantastisk, men som jeg desværre ikke rigtig har mulighed for at spille så meget på. Lige nu låner Lars Danielsson den, for at se om han også skal ha en :) - En Microkorg synth/vocoder som lyder fedt, og som jeg regner med at ha med mig rundt, næste gang jeg skal på en længere tour. 4) Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale? Min Fender jazzbass fra 70 og min helt gamle Aria pro ll bas. 5) Hvad er næste instrument/gear på listen? - Det må vist være TC Electronic´s nye amp: Blacksmith. Jeg prøvede den i Amager Bio og syntes simpelthen, den lød SÅ fedt!! Men skal vist også ha købt nogen til at bære den for mig så :) Ida Nielsen 6) Den dårligste investering? En Cherie bass som jeg havde i alt for lang tid. 7) Den bedste handel? Min Fender jazzbass fra 70. Jeg købte den i sin tid for 10.000,- fik sat et sæt nye pickups i. Og ja - alle ved jo hvad de gamle basser står i nu om stunder. Har nu ikke tænkt mig at sælge :) 8) Har du et tip til et godt køb? ”Dean” akustisk bas. Jeg gav 400 dollars for den (ved ikke hvad de koster herhjemme), og den lyder simpelthen så godt. Desktop konnekt6 fra TC Electronics. Fylder ingenting, så perfekt hvis man rejser meget og også gerne vil ha mulighed for at optage ind imellem.

9) Seneste musik gadget? Lifetrons. Et sæt mini transportable højtalere til computeren. Fylder ingenting og spiller ok højt - størrelsen taget i betragtning. Meget rejsevenlige. 10) Det urealistiske ønske? Tja... Efter den drejning mit liv har taget, synes jeg egentlig ikke, der er nogle ønsker, der er urealistiske - måske bare lidt langsigtede :) Men, nu har jeg så verdens mindste lejlighed, hvilket er ok, da jeg aldrig er hjemme. Men jeg kunne måske godt tænke mig på et tidspunkt at have mit eget fuld udstyrede øvelokale/ studie. I mit eget hus. Med alle mulige fede instrumenter og alt muligt sejt studiegrej. Så man både kunne optage og øve, når man ville - uden at forstyrre naboerne.

basunen • december 2011

21


100 gode råd

og andre gode sager Af Lars Kiehn - Foto: Ole Holmgaard og Bjarne Gren

Chili & Chill Out arrangementet har afdelingen nu afviklet to gange. Sammen med at de deltagende medlemmer formentligt fik noget lærdom banket ind i hovedet, så var der også et socialt aspekt ved arrangementet. Med en skøn hjemmelavet Chili con Carne og dejligt velsmagende, hjemmebrygget øl, prøvede man at lokke medlemmerne til dette store og omfattende arrangement. Foruden det der kunne puttes i maven, var Chili & Chill Out også spækket med indholdsrige, spændende foredrag, oplæg og initiativer. Der var inviteret tre forbundsansatte eksperter foruden et anseeligt antal branchefolk uden for egen kreds. Arrangementet var et initiativ, der pegede fremad og opgraderede de deltagendes viden. 100 Gode Råd I år havde man videreudviklet konceptet og samlet ti eksperter og branchefolk under overskriften ”100 gode råd”. Disse skulle give medlemmer og andre svar på nogle af de spørgsmål, som uvilkårligt melder sig, når man sidder med to håndfulde branchefolk med speciale i hver

deres musikfaglige område. Med en fyldt sal på Vestergade 58 gik arrangementet som smurt. De deltagende branchefolk og publikum var tilfredse og glade for initiativet, og det var DMF også. Det var en rigtig god og velfungerende form, dette arrangement havde fået. Og det kan man takke musiker og fotograf Troelz Schmidt for, da det er ham, der har udviklet det. Her efterfølgende er de ti eksperters svar lagt ud på afdelingens hjemmeside, som kan ses dér af de medlemmer, der ikke nåede frem til arrangementet. Hvor mange deltager Det er altid spændende at se, hvor mange medlemmer der møder op, når der ikke køres med tilmelding. I 2010 var det rigtig godt besøgt. Ved dagens fremmøde her i 2011, kunne man konstatere, at en masse mennesker havde set annonceringen, der dog også var stor og omfattende. At udgive musik Mette Ellebye-Larsen, Jimmi Riise og Lars Muhl holdt hver deres oplæg om det Steffen Rasmussen at udgive sin musik. Inspirerende var det KLIK at høre om de muligheder og faldgruber, Endnu engang var det den skønne man skal være forberedt på at møde, når fotograf Peter Svendsen, der skulle tage man udgiver musik. Samtidig fik deltapressefotos af de medvirkende medlemgerne også et indblik i, hvad opgave det mer. Peter kommer velforberedt og ved er at udgive selv, eller når der udgives altid, hvad han vil med de enkelte musiigennem et Major Labels. Det er forskelkere/bands, hvis de ikke selv har nogen lige forudsætninger. Det var og er erfarne specifikke ønsker omkring optagelserne folk, der har været med hele vejen og har og billederne. Derfor kommer der noget set og følt de seneste års udvikling i plabrugbart og godt ud af Peters indsats. Folk debranchen. Hver oplægsholder havde en får godt 100 forskellige billeder, der kan time at gøre godt med, og det var meget bruges efterfølgende af den enkelte. passende. Coaching Afdelingens tilknyttede Coach, Jørgen Klok, fortalte om det at bruge en coach og gav et par musikere en session, så de kunne fornemme, hvad det indbefatter at gå til en coach. Efterfølgende har Jørgen fået lavet en video, hvor han fortæller og klarlægger, hvad det vil sige at blive coachet. Videoen kan ses på Aarhus afdelingens og Jørgen Kloks hjemmesider. Det er stadig et medlemstilbud, der fungerer.

Jimmy Riise

22

basunen • december 2011

Gentagelse Arrangementet var en succes. DMF er meget tilfreds med fremmødet, interessen og indholdet. Det er et åbent spørgsmål, om ikke der kommer en ny omgang Chili & Chill Out i 2012? Men som her i 2011 så må arrangementet gerne udvikle sig fra denne til næste gang, så der igen kommer nye initiativer og forløb sammen med det, der fungerer. Mon ikke den serverede og veltillavede Chili con Carne og den toptunede øl er kommet for at blive?


basunen • december 2011

23


Ny symfonisk forkvinde Pernille Jönsson har lige fra barneårene været fan af Aarhus Symfoniorkester Af Thorkild Dalsgaard - DMF Aarhus

Aarhus Symfoniorkesters musikere har fået ny formand – Violinisten Pernille Jønsson afløser Christine Hagge Larsen, som har siddet i formandsstolen siden 2008. Ganske vist har Pernille vældig travlt, alligevel lykkedes det at få en aftale i stand om et interview til Basunen – om formandshvervet, naturligvis, men også for at præsentere mennesket og musikeren Pernille Jönsson. Vi mødes en efterårseftermiddag i november. Pernille kommer direkte fra en orkesterprøve på Verdis opera ”Troubaduren” med Den Jyske Opera , smilende, energisk, veloplagt! Vi begynder med begyndelsen, med hendes musikerkarriere, forstås: Pernille, hvornår begyndte du egentlig at spille violin ? Jeg begyndte at spille, da jeg var seks år gammel. Min far så en annonce i avisen, som fortalte, at Tove Detreköy søgte elever til undervisning efter Suzuki-metoden på Aarhus Musikskole (dengang Aarhus Folkemusikskole). Han mente, at det var noget for mig, og det havde han jo faktisk ret i! Der var ikke nogen af mine forældre, som selv spillede, men de var/er begge interesserede i klassisk musik. Senere fik jeg privatundervisning hos Henrik Sachsenskjold og Toves mand, Bela Detreköy. Suzuki-metoden arbejder med undervisning i hold – hvem var du sammen med? Det var faktisk et rigtig godt hold: Birgitte Bærentzen (i dag ansat i ASO), Signe Madsen (Odense Symfoniorkester) Christina Åstrand (RSO) og Lars Bjørnkjær (Kgl. Kapel). Og vi optrådte som solister med Aarhus By-Orkester i Stadionhallen med Jorma Panula som dirigent! Mange af os spillede senere også i Aarhus Unge Strygere, som Tony Åstrand og efter ham Erling Kullberg dirigerede. Det var tidligt du kom i kontakt med Aarhus Symfoniorkester? Ja, orkesteret var min store interesse – i en periode var jeg også programsælger! Det var dengang Jens Rossel var informa-

24

basunen • december 2011

Pernille Jønsson tionschef. Og da jeg tegnede abonnement på koncertbilletter, var jeg den hidtil yngste abonnent! Senere kom jeg i erhvervspraktik i orkesteret og assisterede meget i årene, før jeg blev ansat. Der var ingen tvivl om, at du ville være musiker? Jo! Jeg havde enorm lyst til at blive kok! (Og jeg elsker stadig at lave mad..) Men efter en uges erhvervspraktik på Hotel Marselis stod det klart for mig, at jeg måtte træffe et valg: Erhvervet som kok kunne ikke forenes med at spille violin på det niveau, jeg ønskede – bl.a. på grund af de meget skiftende arbejdstider. Så det blev musikken, der vandt! Og du gik konservatorievejen? Ja, jeg fik professor Tutter Givskov som lærer på Det jyske Musikkonservatorium i 1989 og afsluttede min eksamen i 1994 – derefter studerede jeg i London et år hos David Takeho på Guildhall School of Music. I studieårene var jeg medlem af Gustav Mahler Youth Orchestra og European Union Youth Orchestra.

Så du var efterhånden ved at være klar til at få et fast orkesterjob? Det kan man godt sige – i alt fald deltog jeg i en konkurrence om en ledig violiniststilling i Aarhus Symfoniorkester i 1996 – og startede i orkesteret september 96. Var det en omvæltning for dig at blive fastansat? Nej, tværtimod – det var som at komme hjem – på den gode måde! Jeg har altid følt mig godt tilpas i orkesteret! En god og fleksibel arbejdsplads som også giver orkestermedlemmerne mulighed for at udvikle sig. For eksempel fik jeg i 2000-01 orlov for at spille i Radiosymfoniorkesteret. Hvordan oplevede du forskellen mellem de to orkestre? Den største forskel dengang var ”nomadelivet” i Aarhus før vi fik Symfonisk Sal. I radioens koncertsal holdt man orkesterprøver og koncerter i samme sal. Og så turnerede orkesteret meget! Men i Aarhus var der et mere alsidigt repertoire, operaforestillinger m.v.


Er det udelukkende musikken i symfoniorkesteret, du beskæftiger dig med? I det omfang tiden tillader spiller jeg også freelance-jobs: Sammen med nogle musikalske venner dannede jeg ”Wienerexpressen”, som spiller danse- og salonmusik. Vi er bl.a. ”Pavillonorkester” i Den Gamle By. Ja, og så er jeg jo også med i Aarhus Bach-Orkester... Men jeg har ikke så megen tid til at lytte til musik. Når jeg hører musik, er det overvejende pop og funk: ”Tower of Power”, ”Earth, Wind and Fire” - Barry White... Nu er vi så i 2011, hvordan vil du beskrive den tid, du har været i orkesteret – ups and downs? Det har været en rigtig god tid! Først perioden med James Loughran som chefdirigent (fra 1997.red.) – hans arbejde med orkesterets klang, hans formning af Beethoven-symfonier, som kulminerede i en Beethoven-festival, ja også hans præsentation af den engelske komponist William Walton. Det er helt vemodigt at tænke på, at han nok ikke magter at rejse til Aarhus mere, nu efter at han er rundet de 80 år. Loughran blev efterfulgt af en italiener, Giancarla Andretta? Ja, også ham har jeg været meget glad for! Jeg synes, at de skift i ledelsen, som har fundet sted, både hvad angår musikchefer og chefdirigenter, er sket på meget gode tidspunkter. Som om orkesteret på en måde er nået til et punkt, hvor det har været naturligt med et skift; orkesteret har været ”klar” til noget nyt. En koncert med Andretta er en fantastisk oplevelse – hver gang! Jeg lærer utroligt meget af ham, både som musiker og som menneske... Oplever du i arbejdet som violinist dig selv som kunstner eller som håndværker? Ha,ha – som kunsthåndværker – en helhed, det hænger jo sammen! Spiller du på en Stradivarius, eller....? Nej, min violin er bygget af den århusianske violinbygger Jens Stenz! Den er faktisk ”skræddersyet” til mig – og den er jeg meget glad for. Det er en ganske særlig oplevelse at få den vedligeholdt og evt. repareret hos Jens Stenz – det er på en måde et af hans ”børn”! Er det et hårdt arbejde at være orkestermusiker? N-e-e-j, der kan selvfølgelig godt være perioder med et stort arbejdspres – et ”her-og-nu” arbejde. Men også udfordrende og spændende! Der er naturligvis også meget øvning og forberedelse, men efter nogle år i orkesteret kender man også det meste af standardrepertoiret – en ældre kollega sagde, at man begynder

at kunne nikke genkendende til værkerne, når man har været i orkesteret otte år! Det kan jeg mærke, f. eks. når vi har samarbejdskoncerter med Det Jyske Musikkonservatorium – ungdommelig energi tilsat vores erfaringsmæssige ballast – en god blanding! Har kravene til orkestermusikerne været stigende gennem årene? Man har talt om, at orkesteret som sådan har gennemgået en stor kvalitetsmæssig udvikling? Efter min mening er kravene nogenlunde de samme – der har altid været store krav og forventninger til koncerterne. Orkesterets udvikling er en ”symbiose” af mange forskellige faktorer: den nye sal, nye dygtige musikere, den fælles identitet og stolthed – publikums, herunder venneforeningens opbakning.

Hvordan ”samler” du og bestyrelsen orkesteret? Ved netop at fokusere på det sociale og kollegiale aspekter – være med til at opretholde en god tone, baseret på gensidig respekt – at fokusere på ”de gode ting”, således at negative vinkler kommer til at stå i baggrunden. Vi skal arbejde for en god og venlig stemning, hvor man kan være kritisk på en positiv og konstruktiv måde – der skal være tryghed til at give hinanden konstruktiv kritik. På den måde får vi et bedre samarbejde og når bedre resultater, også kunstnerisk – når vi har samme mål og intentioner. Det kræver god kommunikation! VI ønsker Pernille (og hendes bestyrelse) held og lykke med det videre arbejde!

Vi må også lige snakke om formandshvervet – var det et ønskejob for dig? Egentlig ikke. Da Christine Hagge meddelte, at hun ikke ønskede at fortsætte som formand, lovede jeg i første omgang at være med til at spørge mulige formandsemner, men så spurgte hun, om jeg egentlig ikke selv ville kandidere. Hvordan ser du de vigtigste opgaver for dig som formand? Du har siddet i ”den varme” stol siden sommerferien? Det har været spændende at opleve. Det har altid betydet meget for mig, at det sociale og kollegiale vægtes højt. Formanden skal være en samlende faktor i orkesteret. Han/hun skal repræsentere orkesteret/musikerne indadtil og udadtil som talsmand - gerne være på forkant! Tillidsmanden (Søs Nyengaard, red.) skal i højere grad varetage økonomiske og ansættelsesmæssige interesser for de enkelte musikere og musikergrupper. Heldigvis har jeg en rigtig god og dygtig bestyrelse, som giver mig en optimal opbakning - det er netop Søs Nyengaard, samt Anders Larsen, Vibeke Lembcke, Nikolaj Lind Pedersen, Per Folke, Jens Astrup og Anders Lynghøj.

basunen • december 2011

25


Ambitiøst Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Postyr

Vokal musik. Det er dér de fem vokalister i gruppen Postyr Project kommer fra. Deres projekt bevæger sig lige nu både stærkt og meget vidt omkring. ”Vi er en gruppe, der udforsker grænselandet i mellem stemmerne og elektronikken. I mellem de bløde, organiske lyde som stemmen som akustisk instrument er, og så det hårde præcise, kantede og maskinelle man finder inden for den elektroniske musik”, fortæller Tine Fris. Sang med strøm på Postyr Project blev dannet i oktober 2009. Kristoffer Fynbo Thorning, bassanger og gruppens ’maskinmester’, fortæller, at udgangspunktet er at lege med, hvad maskiner kan med stemmer og omvendt. ”I min konservatorietid skrev jeg et nummer for Kaoss Pad (en Korg loop maskine, red.), et vokal loopet nummer som blev bygget op med min stemme”. Kristoffer og Tine er begge medlemmer af koret Vocal Line, og Kaoss Pad’en blev i sin tid medbragt og afprøvet her. ”Der sker meget i vokalmusik miljøerne i de her år. Der var engang, hvor man opdagede jazzen og sidenhen popmusikken, R’n’B, og de sidste 5-6 år har det meget været beatbox, man hørte mange rytmiske kor anvende. Vi dannede Postyr Project for at arbejde i en mindre gruppe, hvor man kan bevæge sig lidt hurtigere og være mere fleksible, ja, og så for at eksperimentere og dykke ind i det elektroniske, og derfra skrive vores egne sange”. Gearet ”Vi har vores ugentlige øver, hvor vi mødes og hver især medbringer nye ideer og

26

basunen • december 2011

elementer til sangene. Der synges direkte fra bladet, og eksperimenteres så med og ind i elektronikken. Der køres via en bærbar Mac computer igennem programmet Ableton Live, hvortil der er forskellige

controllers: Akai APC 40, Kaoss Pad, 4 AudioCubes – som er theramin-agtige lysende infrarøde sensorer, en Voice Tone Synth fra TC Electronic og en SoftStep foot controller. Om musikken Postyr Project arbejder målrettet på at overføre alle de tricks, som man kan i studiet med stemmer, til at de kan lade sig gøre i live situationen. Det er det svære og samtidig den dragende udfordring. Tine: ”Vi oplevede på en klub i Hamborg tidligere i år, at publikum rigtig kunne føle punchet i musikken. Altså at bassen gik lige ind, og lyden kunne mærkes, og folk bevægede sig til musikken. Ligesom til en rockkoncert. Det var en stor aften!”. Genremæssigt ligger gruppens musik et sted, hvor både popmusikken med den gode melodi møder Trip Hop genrens maskinpark, med alle vokal- og korele-

menterne som et slags bærende tilsætningsstof. ”I et koncertsæt skal der være noget til alle. Noget glad, noget trist, noget indadvendt, noget udadvendt, der skal være noget til eftertænksomheden, noget til det hele”, mener de. Også på gruppens debutalbum, ”Postyr Project”, fra maj 2011 tilstræbes dybden og den følelsesmæssige mangfoldighed. Eksempelvis på et nummer som ’In Vernalis’, hvor temaet er taget fra rådhusklokkerne i Aarhus, og hvis der lyttes ned i musikken, findes der rigtigt mange lag. Musikalsk inspiration ”Det er meget noget med at hive en masse forskellige stemmer og stemninger ind og blande det. Jeg lytter i øjeblikket meget til elektroniske navne som James Blake og Moderat”, siger Kristoffer. Tine fortsætter: ”Store inspirationer er også Björk, en tysk gruppe der hedder The Hundreds. Og Cosmos, en lettisk acapella gruppe, der synger fantastisk og laver nogle spændende lyde”.

Faktaboks: Postyr Project består af: Tine Fris Line Groth Andreas Bech Anders Hornshøj Kristoffer Fynbo Thorning


Remix Forud for udgivelsen af albummet lagde Postyr Project filer ud på nettet med en invitation til at remixe til den kommende debuts fuldlængde. Respons kom der fra både USA, Tyskland og Danmark med seks forskellige forslag til remix versioner, som man efterfølgende kunne stemme på. Noget der gav en del røre, omtale og ikke mindst PR boost til bandets site på nettet. ”To versioner endte på pladen, men der kommer stadig nye remixes ind - forleden et fra Holland - da filerne ligger på nettet endnu. Folk syntes, det er sjovt at tage ejerskab af musikken”. Arbejdsdeling Tine, Line og Anders går i øjeblikket på konservatoriet. Kristoffer og Andreas sidder på fuld tid og arbejder med Postyr Project fra kontorpladsen, som de har lejet sig ind på i PROMUS’ fælleskontorer i Aarhus midtby.

Tampere Vocal Music Festival i Finland, været af sted på tre tourneer med en del spillesteds- og clubkoncerter i Tyskland, hvor de har været på plakaten sammen med lokale navne. Fokus lige i øjeblikket er i 2012 at ramme publikum, scenerne og miljøerne omkring vokalgruppemusik i Europa, USA, Asien og sågar Afrika. Der venter dem en lang række bookede jobs på internationale festivaler og store koncert- og musikhuse. Det er spille- jobs for i størrelsesordenen 1000-1500 publikummer, med honorarer på den gode side af 25.000 kr. En virkelighed hvorfra Postyr Project må siges at skille sig markant ud i forhold til de fleste andre upcoming grupper herhjemme.

Som i en mindre virksomhed arbejdes der helt bevidst ud fra en klar arbejds- og rollefordeling. Foruden Tine’s booking og foundraising kompetencer er Kristoffer ansvarlig for web, Andreas er regnskabsfører, Anders står for PR og markedsføring, og Line står for logistikken. Derudover har de fået en tourmanager på til at varetage alt det praktiske omkring de mange rejser. Det tyske agentur SpielPlanVier står for alt booking og management i Tyskland, Østrig, Schweitz. I øjeblikket ligger Postyr Project i forhandlinger med det tyske promotion selskab Revolver, som er udset til specifikt at arbejde med at få hul igennem til radiostationer.

Produkt udvikling På Popkomm messen i Berlin mødte Postyr Project i år et tysk firma, som er i gang med at udvikle en ny type in ear mikrofonsystem. ”Efter vores koncert i Berlin lavede en fyr ved navn Klaus målinger af alle vores ører udenfor i en parkeret bil klokken et om natten”. ”Det, der tit er problemet med in ear, er, at man lydmæssigt kan vælge imellem pest eller kolera. Enten kan du med lukkede in ears få den gode bas, men så er der alt for meget hovedresonans, og specielt for bassangere er det så svært at intonere. Eller også kan du have åbne in ears, som giver god resonans men ingen bas. Der arbejdes i øjeblikket på udviklingen af et nyt chip set til vores in ear. Det kunne være spændende, hvis vi kommer frem til at kunne lave custom in ears som acapella grupper verden over kunne få glæde af”.

Internationale jobs Postyr Project har i 2011,foruden de vandt førsteprisen ved den velrenommerede

Noder og workshops Som noget særligt inden for vokalmusikken er der også, foruden indtægter

ved CD salg og koncerter, elementerne omkring nodesalg og afholdelse af sang workshops. ” Inden for vores musik genre er der tradition for vidensdeling. Hører man noget der er fedt, så vil man også gerne selv lære det”. Eksempelvis har Tine en sangelev i Taiwan, som hun møder online over Skype. Fremtiden Målet er at leve af Postyr Project, og det ser ikke ud til at være urealistisk. Flere af medlemmerne har sagt deres gode og faste jobs op for at arbejde fuld tid med projektet. Og de er ved at få rigtig godt fat i og hul igennem til genren internationalt, og ordet spredes globalt om deres innovative tilgang til vokal musikken. ”Tyskland er stedet hvor vi har chancen for at bryde kommercielt igennem da vores genre ikke blot er niche musik, men faktisk ofte også mainstream. Der er netop her i november udkommet en ny Postyr Project single ”I Can’t Sleep”, som kan downloades gratis ved at scanne stregkoden her i artiklen. Debutalbummet fra maj i år er der stadig masser af arbejde med, så fuldlængde album nummer to ligger ikke lige først for - foråret 2013 er den foreløbige prognose. For der er først og fremmest masser af ” postyr” med at få plads til de mange koncerter og aktiviteter i kalenderen for 2012. Du kan downloade singlen “I Can’t Sleep” på www. postyrproject.com eller via denne kode.

basunen • december 2011

27


Claude Chichon

Musikken og dens forunderlige kraft Af Niels Mathiasen Basunen havde en hyggelig snak med den herboende franske sanger og pianist.

ske salmer? Nej, jeg improviserede. Jeg spillede det, jeg oplevede. Jeg var i nuet lige der i stuen: De ældre gik rundt i en, for

Hvor kommer du fra? ”Jeg er født i Paris i 1966. Som 8-årig fik jeg en privat klaverlærerinde. Hun var en temperamentsfuld kvinde, der lærte mig musikalsk dynamik og det at lægge følelse i anslaget. Jeg spillede Bach, Mozart og Chopin, som jeg især elsker for hans romantiske og dramatiske musik. Hun lærte mig noget klaverteknik, som jeg kan bruge den dag i dag. Det er jeg dybt taknemmelig for.” Hvorfor flyttede du til Danmark? ”I 1986 mødte jeg en dansk au pair-pige, som jeg forelskede mig i, og jeg tog med hende til Danmark. Her har jeg boet siden og er glad for det, men føler (ligesom Prins Henrik, tror jeg) at det alligevel ikke er her, jeg hører til” Har du nogen uddannelse? ”Jeg har taget SOSU-uddannelsen og har arbejdet som sådan i snart syv år. Jeg havde en stærk oplevelse, da jeg som vikar kom på Caritas, et plejehjem for meClaude Chichon get demente. Jeg blev nærmest lammet, da jeg trådte ind. De ældre gik rundt som spøgelser, og det var gyseligt. Jeg vidste dem, meget forvirrende verden, som de ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre, men helslet ikke havde styr på mere. Jeg improdigvis var der et klaver lige i nærheden. viserede en melodi fuld af bekræftelse, Jeg gik i gang med at spille, og jeg opkærlighed, omsorg og tryghed. En melodi dagede, at de demente straks blev meget som jeg elsker. Det er en af de stærkeste mere afslappede. Musikken gjorde noget oplevelser, jeg har haft med musik.” ved dem, og jeg havde en fantastisk oplevelse af, at jeg med de toner, jeg spillede Bruger du disse evner andre steder? på en eller anden måde, kunne nå dem. ”Ja, i hver weekend i ca. et år har jeg En musikterapeut, som er tilknyttet spillet klaver på Restaurant Marco Polo i Caritas, kom ind og sagde, at jeg endelig Århus. Der oplever jeg også, hvor meget skulle blive ved med at spille, for før jeg levende musik betyder for stemningen i begyndte, havde der været en del uro, og lokalet. Det tager mig som regel 20 minutnu var stemningen meget roligere. Hun ter, oftest mindre, at finde den ”klang”, mente, at jeg havde en evne, som jeg der passer til gæsterne den aften, og jeg burde bruge noget mere. fornemmer tydeligt, at min musik påvirker folk. De lytter. Klapper efter numrene. Det var meningen, at jeg skulle tilknyttes Kærestepar bliver kærlige overfor hinannogle timer, som en slags musikterapeut, men pga. besparelser blev det desværre den, og jeg glæder mig over at være den, ikke til noget. Når jeg i dag reflekterer der laver underlægningsmusikken til en over den dag, spørger jeg mig selv: Hvad hyggelig og romantisk aften. Jeg ville ønske, at der var meget mere var det egentlig, du spillede, som fik de levende musik på cafeer og restauranter. demente til at falde til ro? Var det Chopin, Jaques Brel, TV2 eller måske gamle danJeg ved, at sådan var det før i tiden. Det

28

basunen • december 2011

ville også give arbejde til de mange dygtige musikere, vi har i Danmark.” Hvad har du ellers lavet af musik i Danmark? ”Jeg har spillet salsa i flere år med Jorge Cordero og hans band, og efter en koncert i Odense ,spurgte en anden herboende franskmand mig, hvorfor jeg ikke lavede noget fransk musik. Det, syntes jeg, var en god ide, så sammen med bl.a. den eminente harmonikaspiller Emir Bosnjak udgav jeg i 2005 CD`en ”Prendre Le Temps” og senere i 2011 ”Sentiments” med bl.a. jazzpianisten Thomas Clausen og violinisten Kristian Jørgensen. Vi tager også ud og spiller fransk musik.” Og lige nu? ”En aften spillede jeg med mit franske ensemble til en fest, hvor Prins Henrik var inviteret. Jeg faldt i snak med ham. Jeg havde foræret ham min CD, som han godt kunne lide, og som tak gav han mig sin seneste digtsamling. Jeg synes, han skriver godt. Romantisk og melankolsk. Typisk fransk. Jeg fik den ide at sætte musik til et af hans digte, indspille det og sende det til ham i anledningen af hans fødselsdag d. 11 juni med en forespørgsel, om jeg måtte lave en CD med Prinsens digte med min musik til. Et stykke tid senere fik jeg brev fra hoffet som gav grønt lys til dette projekt. Det arbejder jeg på lige nu.”

Fakta:

Claude Chichon, fransk sanger og pianist. Født i Paris 1966, flyttet til Danmark i 1986. Uddannet SOSU og arbejder med demente, hvor han også bruger musikken. I 2005 udgiver han CD`en ”Prendre les temps” og i 2011 ”Sentiments”. Arbejder for tiden med at sætte musik til Prins Henriks digte. YouTube-videoer: http://www.youtube.com/ watch?v=C3esHXdHqHc http://www.youtube.com/ watch?v=TFvfDsOY05Q


basunen • december 2011

29


Klar til bryde igennem med lydmuren

Af: Lars Knudsen , DMF Aarhus - Foto: Niels Holk. Der røg lidt flere mails rundt til folk, end der lige var styr på, da bandet skulle dannes. Resultat: Otte mand tropper op – så kan man lige så godt lave det store band-set up, rock-oktetten Waldo & Marsha. Den legendariske pladeproducer Phil Spector blev i 1960’erne kendt som ophavsmand til lydproduktionsteknikken ”wall of sound”, som kort fortalt er adskillige indspillede lag af unisone spor, der tilsammen giver effekten af eksempelvis en hel mur af guitarer i lydbilledet. Det er den lyd, Aarhusbandet Waldo & Marsha gerne vil ramme, når de spiller live. Det kan de også, for der er næsten medlemmer nok i bandet til et helt fodboldhold. ”Vi var en del venner, som spillede sammen på kryds og tværs. En aften i 2009 skete der noget, da vi så The William Blakes spille i et TV program på DR2”, fortæller Mikkel Kruse, guitarist i Aarhus bandet Waldo & Marsha. Foruden The William Blakes’ fire kernemedlemmer, har de sædvanligvis også en hel del musikere med sig på scenen. Med inspiration herfra gik de otte venner derpå i gang med at stable storbandet på benene. Efter et faderligt råd meldte hele kylderet sig også ind i Dansk Musiker Forbund. Bandets ry ”Vi spillede vores debut koncert på SPOT festivalen i sommer”, fortæller Morten Danielsen, den anden af bandets i alt fire guitarister til nærværende skribents undren. Hvem er så upcoming bandet Waldo & Marsha, der i 2010 vandt talentkonkurrencen Emergenza, først i Danmark, dernæst

30

basunen • december 2011

i Skandinavien, for at tage en andenplads hjem i den verdensomspændende finale i Taubertal i Tyskland? ”Øh ja, vi burde måske ha’ skiftet navn”, griner Mikkel. ”Vi har nok lidt et ry, som vi prøver at slippe af med. Lad os kalde det der med talentkonkurrence en modningsproces”, mener Mikkel, Morten samt trommeslager Mads Muurholm. Hvordan det kan lade sig gøre at levere så overbevisende resultater i Emergenza konkurrencerne, snakker de udenom for en stund, men det ender med at de indvilger i at fortælle. ”Vi havde ikke fortjent det!” ”Okay, det med Emergenza konkurrencen. Det var egentlig bare for sjov. For at komme ud og prøve at spille live. Vi gjorde faktisk intet for at komme langt i det. Vi øvede slet ikke i det halve år, hvor det stod på. Af og til satte vi os ned i en times tid og flikkede et nyt nummer sammen”. Mads, Mikkel og Morten studser lidt over, om det, der virkede i konkurrencen, mon var konceptet med de to trommeslagere og bandets daværende sanger, der gav den max gas i de 20 minutter, man skulle levere. Waldo & Marsha’s konkurrencesejrsgang startede i Aarhus på Studenterhuset Aarhus, efterfølgende Voxhall, Vega i København, Stockholm, Sverige og til sidst den globale finale i Taubertal, Tyskland, hvor Waldo & Marsha altså den 15. november 2010, blev kåret som det næst- bedste Emergenza band i verden. Mange erfaringer rigere De otte musikervenner tænkte undervejs ikke over, at de efterfølgende ville blive associeret og kendt som det unge Emerg-

enza band fra Danmark. ”Vi har selvfølgelig siden hen oplevet, at nogle spillesteder har kendt vores navn og givet os jobs på baggrund af al Emergenza omtalen. Omvendt har vi også fået den modsatte besked, at man nødigt rører ved ’konkurrencebands’”. De otte gutter i bandet i alderen 19-20 år syntes de lærte rigtig meget i Emergenza forløbet. Både når det kommer til at lave lyd, at optræde og spille på store scener. Og i det hele taget være af sted sammen på tur. De er enige om at der også var mange gode ting ved oplevelsen. PR og omtale er alfa-omega for upcoming bands. Men Mads, Mikkel og Morten siger, efter selv at have prøvet det, at man nok lige skal tænke sig om, med hensyn til at ride med på talentkonkurrencer. Disse er for amatører, og i det lange løb er det ikke det stempel, de ønsker på deres musik. Inspirationen Waldo & Marsha blander deres forkærlighed for navne som Beach Boys og The Beatles med elementer fra 1990’ernes store Shoe-gazer navne Slowdive og My Bloody Valentine. “Vi skriver helt vild mange sange, og vi føler, vi bevæger os meget i øjeblikket. Det er essentielt for os, at grundideen til en sang kan synges og spilles på én guitar, så det holder i sig selv. Derfra kommer der så massevis af guitarlag på. Støjende og 1990’eragtigt, men på en 1960’ agtig måde”, siger Morten. Bandnavnet er taget fra en novelle skrevet af Lou Reed, da Velvet Underground også er et af de vigtige bands for dem.


Live “Det nye London-baserede indie-band Yuck har i dag opnået en position som hjørnesten i den nye bølge, den såkaldte ”Nu-Gaze”; en ny type musik med klare referencer til start-90’ernes støjende indiescene”. Sådan skrev GAFFA I forbindelse med koncerten på Voxhall, den 30 oktober 2011, hvor Waldo & Marsha supportede englænderne og rent faktisk løb med de bedste anmeldelser fra denne aften. “Vi ved godt på forhånd, at der kan komme skeptiske blikke fra lydmanden, når vi ankommer otte mand høj til spillesteder og skal lave lyd. Så derfor er vi bevidste om altid at være så forberedte og i det hele taget så tjekkede som muligt, så det udover for publikum også for spillestedet bliver en god oplevelse at have os på besøg. Når vi er på jobs, så skal vi altid tælle, 1-2-3…. om alle nu er med i bussen”, griner de. Speed of Sound Foruden Kristian Leth og hans band The William Blakes var årsagen til, at den århusianske oktet slog pjalterne sammen og begyndte at spille, så kan man også godt sige, at de ‘har noget’ med Waldo & Marsha. Waldo & Marsha pjattede tidligt rundt med bandnavnet The William Fakes, hvilket ‘Blakes’ syntes var morsomt og dermed skabtes kontakt over diverse sociale medier. Siden hen gik det faktisk ikke værre og bedre, end at The William Blakes folkene bag pladeselskabet Speed of Sound signede Waldo & Marsha, foreløbig med en EP udgivelse, som er på trapperne, samt et album i 2012. “Vi mødte dem på SPOT festivalen i sommer, og vi snakkede, og de sagde: “Hvad siger

I så?” Hvad vi ikke vidste noget om, var at de havde sendt os en mail med beskeden, at de ville udgive os!”

Fakta:

Som en del af drivkraften i ethvert ungt og upcoming band drømmer gutterne sig også mod scenerne på Roskilde Festivalen. Og imod en tilværelse hvor arbejdet som musiker er levevejen. Genren, de spiller, appellerer til de store fan- og publikumssegmenter specielt i England og USA, som de efter en forsmag på tourne livet i Tyskland,- håber på at få mulighed for at rejse til og spille i.

Mads Muurholm, trommer Mikkel Kruse, guitar Morten Danielsen, guitar Victor Groth, vokal, guitar Victor Egebo, vokal, bas Mathias Klysner, guitar Niklas Grool, keys Jakob Vinther, trommer, perc.

Waldo & Marsha består af:

DMF - Upcoming

basunen • december 2011

31


Julestue i Vestergade Kom til julestue hos DMF Aarhus Julen nærmer sig, og vi vil her fra DMF Aarhus kontoret gerne ønske vores medlemmer og venner en rigtig glædelig jul. Onsdag den 14. december 2011 fra kl. 19.30 og frem, inviteres du derfor til at kigge indenfor på kontoret i Vestergade 19, 2. sal, hvor vi vil hygge os med æbleskiver, gløgg, pebernødder, øl/vand, juleknas og levende musik. Duoen Pil & Liv – de to enormt talentfulde søstre – kommer og spiller nogle af deres sange for os. Med en ny plade på vej, samt optrædener på bl.a. SPOT- og Skanderborg festivalerne, hvor de lagde både publikum og anmeldere ned, er der garanti for en musikalsk oplevelse helt i top. Arrangementet er gratis, så mød blot op til en hyggelig stund med god musik og julestemning.

Duoen Pil & Liv

DMF-Aarhus Vestergade 19, 2 Onsdag den 14. december 2011 fra kl. 19.30

Temaaften for selskabsmusikere

Optimal højtaleropstilling og mikrofonteknik Hvordan opstiller vi vore højtalere optimal?

Når vi som musikere investerer i et vellydende PA-system er det selvfølgelig for at levere en god musikalsk oplevelse for vore kunder.

Dette og meget mere sætter vi fokus på ved Temaaften på Låsby Kro d. 27. februar, hvor Lars Fredriksen fortæller om emnet.

Men et PA-system er imidlertid altid afhængig de akustiske omgivelser, det er i. Hvilke refleksioner der er i rummet osv.

Lars er en kompetent lydtekniker, lydkonsulent og underviser. Han har været ansat hos d&b Audio i Tyskland og har været konsulent ved utallige opsætninger af permanente lydinstallationer - Bl.a. for Musikhuset i Århus.

Hver gang vi spiller et nyt sted er der nye akustiske udfordringer at forholde sig til. For at få det bedst mulige lydresultat, er det derfor en god ide at kende højtalernes sprednings karakteristik, hvordan de påvirker et rums refleksioner og hvordan man kan minimere disse ved at vende og placere højtalerne rigtig.

32

basunen • december 2011

Aftenen afsluttes med et mini foredrag i mikrofonteknik.

Tid- Sted: Mandag den 7. februar kl. 19.00 på Låsby Kro

DMF-Århus vil som sædvanlig være vært ved en lille forfriskning.

Ingen tilmelding - Gratis adgang - Alle er velkomne.


En aften med synlighed Af Lars Kiehn og Poul Erik Panduro / Foto Axel Boel En mandag i november afholdt Aarhus afdelingen endnu engang en temaaften. Under overskriften ”Bliv synlig” guidede journalist og musiker, Lars Borup, de fremmødte selskabsmusikere igennem en aften med masser af eksempler og oplæg til, hvordan man via sin hjemmeside og ved at strukturere sine erfaringer kan gøre sig selv mere synlig.

Systematik og evaluering Lars Borup betonede vigtigheden af, at man systematisk bruger sin erfaring. Hvilke jobs har jeg, og hvordan har jeg fået dem? Skriv lidt ned efter hvert nyt job: spillested, festtype, gæsternes modtagelse af musikken. Hvor lagde du særlig energi, og hvad kom der ud af det? Hvad var folks kommentar? Hvordan har jeg fået jobbet? Analysér – spørg kunden om, hvordan de har fundet dig? På den måde finder man ud af, hvor man skal forbedre sin marketing. Skriv ned hver gang, og gør det op engang om året, så du kan evaluere på det og derudfra lægge planer for den kommende tid.

Flere og nye jobs 15 interesserede selskabsmusikere ankom forventningsfulde til Låsby Kro. Lars Borup skulle holde et oplæg om synlighed blandt selskabsmusikere. Det skulle gerne resultere i flere jobs til musikerne og tilmed jobs på steder og i kredse, hvor man ikke tidligere havde udfoldet sig. Fang kunden Samtidig er kunden troløs, og finder han ikke det, han søger, og begynder kunden at ked sig efter tre linjer på hjemmesiden, så er vedkommende straks videre til et andet site. Derfor er det vigtigt at være kort og præcis i sine formuleringer, så kunden bliver hængende på ens hjemmeside. Det må være et af aftenens budskaber. Hjemmesiden Et kig på hjemmesiden var første stop på vejen igennem aftens tre timers forløb. Undgå luftige formuleringer, rådede Lars Borup. Man skal tænke over de signaler, man sender til kunden. Jeg kommer til tiden – jeg møder ædru – jeg spiller ikke for højt, sådanne udsagn burde være selvfølgelighed og skal ikke stå på ens hjemmeside. Undgå dem, for de bekræfter folks fordomme, fortsatte Lars Borup. At remse sit udstyr op på sin hjemmeside, kan kun være for at dupere sine kolleger. Kunden ved ikke, hvad det betyder eller indbefatter, fastslog Lars Borup. At skrive, at man spiller et alsidigt repertoire, dur ikke – skriv, hvad du spiller i stedet. Jeg er underholdende, er et andet ubrugeligt udsagn. Skriv, hvordan du er underholdende i stedet. En formulering som: Jeg har spillet i 50 år kan misforstås. Så heller formulere det: Musik for flere aldersklasser, afpasset efter festen og gæsterne.

Lars Borup skærer kort igennem alle udenoms-forklaringer og fortsætter: Hvad er dit særpræg? Kan du noget bestemt, så nævn det. Fotos Ved et kig på utallige hjemmesider kan man hurtigt konstatere, at billederne, der bruges, ligner hinanden til forveksling. Det er ikke inspirerende og tilfredsstillende. Er de anvendte billeder, som jeg ønsker dem? Det er vigtigt, at man spørger sig selv om det for at undgå, at man bare gør som alle andre. Billederne må gerne være anderledes end de andres. Billederne må gerne vise ens personlighed, og hvem man er, konstaterede Lars Borup.

Konstruktiv ros Har kunden rost dig mundtlig eller på mail, så spørg om du må bruge det på din hjemmeside. Det virker bedre og mere troværdigt, at ens kunde fortæller, hvor god ens underholdning har været for festen, frem for at man selv begynder at fortælle om egne fortræffeligheder. Offentliggør derfor deres mail og udsagn med navn og gerne telefonnummer. Feedback på materiale Hurtigt var de tre timer gået, og det var tid til at slutte den spændende aften i selskab med en erfaren person, der øste ivrigt af sine erfaringer og sin lærdom. Som afsked tilbød Lars Borup de deltagende selskabsmusikere, at de kunne sende ham deres tekster på deres hjemmesider, når de nu havde fået den kigget igennem og rettet efter hans forskrifter. Så ville han give dem en feedback. Et tilbud der var til at få øje på.

Nye jobs For at skaffe job kan det være nødvendigt at kontakte foreninger, organisationer og andre interessegrupper, der har arrangementer. Få lov at lægge dit materiale, og det skal være større end normale visitkort. Små visitkort forsvinder i mængden. Kom ind i varmen, før de skal bruge dig. Lav opfølgning på et job, når du har været uden for dine normale cirkler, og gød jorden for fremtidige jobs. Vær målrettet med dine aktiviteter.

basunen • december 2011

33


Dødsfald Anne Primdahl 1963-2011 Et meget smukt menneske har fredag 25.november forladt os efter kort tids sygdom. Anne var et varmt og musikalsk menneske - sangerinde, pianist, komponist og korleder af de sjældne. Alt for tidligt måtte hun af sted, kun knapt 50 år med så meget endnu at give. Det synes så uretfærdigt og hårdt, men kampen mod kræften vil altid være på ulige vilkår. Anne efterlader sig mand og to drenge. Et stort tab navnlig for dem, men også for alle os, der lærte hende at kende. Tak Anne for dit varme smil, din latter og mange gode musikalske stunder. Bo Jacobsen, musiker og formand for DMF Djursland

Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2012.

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk

Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske. Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

34

basunen • december 2011

Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga. Følg Citronhuset på Facebook

Mere information på www.citronhuset.dk


Se Jørgen fortælle om tilbuddet på www.youtube.com/user/klokcoaching

basunen • december 2011

35


36

basunen • december 2011