Basunen 2016 nr. 01

Page 1

29. ürgang - marts 2016 • basunen

1


2

basunen • marts 2016 - 29. ürgang


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone

Forside Anders Graae Foto: www.mbn-foto.dk

Spændende kongres og ny initiativer Generalforsamling i Aarhus The Embla Skattemøde Nicolas Koch-Simms CD-udgivelser Hvorfor Dit? Hvorfor Dat? Julestue hos DMF Aarhus Loppemarked i Herning Anders Graae Min bedste tid som musiker Senior julemøde i Aarhus afdeling Violinbyggeren fra Fanø Gearkassen Temaaften på Låsby Gaffelprisen til H.C.Vartenberg Unge spiller klassisk Beretning til generalforsamlingen Regnskab resultet Balance Budget 2016

04 05 06 09 10 12 13 14 17 18 20 21 22 25 26 27 27 28 32 33 34

06 18 27

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonce- og infografik • Lars Borup (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj 2016. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Anders Graae.

29. årgang - marts 2016 • basunen

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf. 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Kim Schulz Jensen Holbergsgade 18 8600 Silkeborg Tlf: 2020 4646 kim.schulz@jensen.mail.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Jann Guldhammer Søndergade 19 B - 7480 Vildbjerg Tlf: 9721 2875 - Mobil: 2297 5449 formand@dmf-herning.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF-Viborg

Nils-Anker Margon Mobil: 2636 4361 Mail: namargon@gmail.com

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • marts 2016 - 29. årgang

Spændende kongres og ny initiativer Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus

Afdelingen er kommet godt i gang med det nye år, og der kommer til at ske flere spændende ting i 2016. Sidst i august skal det politiske niveau i DMF til Kongres i Helsingør. Hvert fjerde år afholder forbundet kongres. Indtil videre har Erik Damgaard, forbundets nuværende næstformand og formand i Roskilde afdelingen, meldt sig som formandskandidat. Han vil forsøge at erstatte vores mangeårig formand Anders Laursen, der dog selv har meldt ud, at han gerne vil fortsætte en periode mere, hvis han bliver valgt. Alene det faktum der er to kandidater til formandsposten, fortæller mig, at det bliver en kongres af de sværere. For de gange der ikke er konsensus, kan konflikten og den politiske uenigheden mellem deltagerne og afdelingerne medføre en anstrengt debattone. Et formandsvalg og vigtigheden af dette taget i betragtning, er det ikke svært at forestille sig, at det kan få sindene i kog og bølger til at gå højt på årets kongres. Afdelingen har fået en stor bevilling fra forbundet til et fællesprojekt på Fatter Eskil. Det er et projekt, som vi har arbejdet på at udvikle sammen med spillestedets booker Steven Williams. Projektet består i, at vi laver en månedlig jamsession på stedet. Det er dog ikke en traditionel jamsession. Den vil række længere ud end de jazz- og bluesjams, som byen har en del af i forvejen. Med den nye jamsession på Fatter Eskil, er det meningen, at der skal spilles numre taget fra pop - og rockmusikkens arkiv, som kan strække sig fra 50érne og helt frem til vore dages udgivelser. Det faktum gør, at vi er nødt til at lave det under en anden form end de traditionelle jamsessions, idet oplægget kan være en noget sværere og anderledes sag at få til at fungere. Vi har derfor gjort en af byens allerdygtigste musikere Kristian Fogh til kapelmester på aftenerne, Kristian spiller alt inden for tangentinstrumenter og har erfaring fra alverdens forskellige musikalske sammenhænge. De fleste vil kende ham som sideman til

Lars Lilholt. Sammen med Kristian Fogh, vil der fast være to musikere på instrumenter, foruden vi vil køre med en frontfigur som typisk vil være et ”navn”, som er sanger(inde) og sanger(inde)/Guitarist. Som kapelmester vil Kristian invitere byens unge musikere og musikstuderende til en dialog, så der er mulighed for at forberede sig til sin optræden. På den måde håber vi, at de mange dygtige unge musikere i byen tør tage deres instrument under armen, og komme og deltage i løjerne. Det vil kunne give de unge musikere en uvurderlig erfaring og gøre dem modige. Noget de helt sikkert kan tage med videre. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at de unge musikere skal føle sig i trygge rammer. Afdelingen afholder sin årlige generalforsamling på spillestedet HeadQuarter mandag d. 21. marts. Vi åbner dørene kl. 18:30 med ”Fogh/Preisler Duo”. Jeg vil opfordre jer til at møde op og give jeres mening til kende. Det er på den aften, der skal gives ris og ros til bestyrelsen, foruden man jo har mulighed for at levere in-put til DMF. I år skal der vælges delegerede til kongressen, foruden der er formandsvalg og valg til bestyrelsen. Det skal nok blive en interessant aften og forhåbentlig også hyggelig. Håber vi ses. Afdelingen er ved at etablere et ungdomsudvalg med 6 unge konservatoriestuderende og MGK-elever. Det ungdomsudvalg har bestyrelsen klare forventninger til. Der var i rigtig mange år et ungdomsudvalg i forbundet, hvor Aarhus har bidraget med flere unge mennesker. Desværre nedlagde udvalget sig selv for et par år siden. Vi har siden været på udkig efter et alternativ, og har nu fundet ind til noget, der forhåbentlig kommer til at virke for dem og os. De unge er ofte konstruktive og deres ideer og påfund peger ofte fremad. Derfor håber vi, at der kan søsættes nogle gode initiativer målrettet de unge medlemmer og som også kan interessere dem, der endnu ikke er medlemmer. Skulle vi samtidig med tiden kunne ”forfremme” nogle af de unge musikere fra ungdomsudvalget til vores bestyrelse, så vil det være helt optimalt.


Du kan læse beretningen og se årsregnskabet på side 28 - 34.

29. årgang - marts 2016 • basunen

5


Af: Lars Knudsen – DMF Aarhus. Foto: Frej Lesner/Nana Cecilie Gaardsted.

Embla er den nordiske mytologis svar på Eva - den første kvinde. Frej Lesner og Nana Cecilie Gaardsted udgør tilsammen bandet The Embla, de har begge nordiske navne og mener at bandnavnet signalerer en form for urkraft. Begrebet trommesang henleder umiddelbart tankerne på afrikanske stammer, indianere og shamaner med skindtrommer. Men parret beskriver selv deres musik som ’savage pop’. ”Jeg tror det er meget vigtigt, at man tør gøre noget, som ikke bare er det alle de andre gør”, siger Frej, som er trommeslager og perkussionist. Siden gymnasietiden på Viborg katedralskole har han dannet par med sangerinde Nana Cecilie. Begge fortsatte videre på MGK, og de er nu studerende på Det Jyske Musikkonservatorium. ”The Embla startede meget naturligt op i 2012, fordi vi havde lyst til at spille sammen. Konstellationen trommer og sang er jo en musikalsk tradition på lige fod med f.eks. jazz trioen. Men den er mange tusinde år urgammel, og bare ikke særlig udforsket eller udbredt i vores vestlige musikkulturer”. Rødder og traditioner ”Det er som at gå ind igennem et nåleøje, og så åbner der sig en dør til et helt nyt og stort univers”. Sådan har musiker Henrik Bredholt fra Klezmer Duo tidligere i Basunen (nr. 1, 2013) beskrevet hans, og partneren Ann-Mai-Britt Fjords, mangeårige dedikation og arbejde med klezmer musikken. The Embla træder i samme spor, og er godt i gang med at folde en musikalsk fremtid ud, men med noget så specialiseret som trommesang. På mange måder ligner The Embla’s musikalske ideer og drømme om et arbejdsliv inden for en helt bestemt musikalsk ramme og udtryk den, som Klezmer Duo så flot har holdt kørende i hen mod tre årtier.

6

basunen • marts 2016 - 29. årgang

Urgammel konstellation Lige som der er en særlig tradition for at tromme, synge og danse i Afrika, er der det også mange andre steder i verden, bl.a. i Nordamerika og Grønland. Som førnævnte Klezmer Duo altid har været ude i verden og spille, er The Embla også bevidste om at rejse, opsøge og blive inspireret og påvirket af fremmede kulturer og strømninger. Nana Cecilie fortæller at konceptet i den urgamle shamanske trommesang, grundlæggende er det det samme, om man er i Grønland eller Afrika. Men omgivelserne, tonematerialet, størrelsen på trommerne, og hele udtrykket er meget forskelligt rundt om på kloden. Musikalsk dogme Frej: ”Meget af den pop/rock musik vi selv har hørt, har været store produktioner nærmest pakket ind i rumklang og synth flader. Utrolig meget lyd. Hvad hvis man piller indpakningen helt af sin musik, kan det så stadig stå? Det er med at prøve at være bevidst omkring at skrive noget musik, der virkelig holder når det står helt enkelt”. Han fortsætter: ”Jeg tror egentlig vi søger det samme som mange andre der skaber musik også søger. Vi tror på at den mest grundlæggende og fundamentale livskraft findes i musikken. Vi søger den i trommesang, da denne står helt skarp og uden nogen som helst overflødige hjælpemidler. En essens… kan man sige det sådan?”

Mødet med traditionelle grønlandske musikere Det er meget svært at gå tilbage i musikhistorien og undersøge rødderne og traditionerne inden for trommesang, erfarer Nana Cecilie. Det er stort set kun musik etnologer, antropologer, eller arkæologer som har beskrevet denne type musik. Så The Embla steg ombord på flyveren til Nuuk, Grønland i oktober 2015. De spillede tre koncerter i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival, og rejste i løbet af det 14 dage lange ophold også nord på, til Ilulissat beliggende i Diskobugten, Vestgrønland. Forud for turen havde Frej og Nana Cecilie taget kontakt til en trommedanser forening i Nuuk, og mødte fire traditionelle trommedansere og en strubesanger, som de spillede og øvede en del med under opholdet. Det blev til et sæt med både traditionelle sange, improvisationsstykker med strubesang, og nogle The Embla numre med de grønlandske musikere på. En musikalsk lærerig tur, som også skabte konkrete aftaler om fremtidige samarbejder. Fra kulden til varmen Et par måneder senere pakkede The Embla igen trommer og kufferter. Denne gang med solcreme til en måneds forbrug: Destination Afrika. Elfenbenskystens største by, Abidjan, med over 5. millioner indbyggere fra mere end 60 etniciteter, er kendt som et sted hvor afrikanere drager til for at søge


THE EMBLA Pop musik på urgamle rødder

lykken. Stedet er både enormt kulturrigt, og har i forhold til trommesang og specielt trommedans rigtig meget, både mangfoldigt og traditionelt at byde på. ”Vi har fået en masse inspiration, ideer til nye numre, og opdaget og lært andre måder at spille på”. Fusion ”Trommesang i Grønland og på Elfenbenskysten er i kæmpe kontrast til hinanden.

I Grønland er det indadvendt, ensomt og sørgmodigt. Musikken er som et isbjerg der glider forbi, og der er ingen fast puls. På Elfenbenskysten er det om at være højere, vildere, jo flere mennesker jo bedre. Begge dele er virkelige intense at være i. Det er spændende at arbejde både med inderligheden i det grønlandske og den ekstroverte afrikanske musik. Og så prøve at skabe nogle helt nye fusioner ud af de traditioner.

Det handler for os om inspirationen vi finder i traditionerne. Det er ikke gengivelsen af dem vi søger”. Arbejder på andet album De har spillet adskillige koncerter i Danmark, og er blevet taget godt imod af publikum. Sidste år tiltrak de sig en del opmærksomhed og omtale af deres debut album, som udkom i februar 2015 på både CD, vinyl

29. årgang - marts 2016 • basunen

7

>


THE EMBLA

og download. Numrene var primært skabt omkring Nana Cecilies sang. Rejserne har siden gjort at duoen nu prøver at arbejde den anden vej rundt med album opfølgeren, hvor det denne gang er trommespillet der ligger til grund for sangskrivningen og vokalen. Fremtidsplaner Planerne er, efter al inspirationen fra de to rejser, at arbejde på at udvikle The Embla både visuelt, med nyt grafisk look, og musikalsk. Nana Cecilie har lavet et ”shakerben” til Frej, med skaller, gedehove osv. Der udvikles på et mere metallisk lydende et af slagsen også. Frej arbejder desuden på at

8

basunen • marts 2016 - 29. årgang

øve sig i at spille med fire køller, og har stykket et perkussion sæt sammen af forskellige ting fundet i storskrald. Inspirationen kommer fra street drummers – storbyer fænomenet hvor der trommes på alt forhåndenværende. The Embla er blevet opfordret til at komme til Grønland igen, og rejser nordpå til Sisimiut i april, hvor de blandt andet skal optræde på festivalen Arctic Sounds.


Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Han hedder Keld Navntoft - tlf. 31410533 kna@audiovox.dk og kan træffes efter aftale på DMF Aarhus kontoret.

Se også mere på www.audiovox.dk.

29. årgang - marts 2016 • basunen

9


MUSIKERPORTRÆT

NICOLAS KOCH-SIMMS DANMARKS DREJELIRESPILLER Af John Bæk - Fotos: Ard Jongsma - Rune Lindholm

Drejelire: strengeinstrument med melodi-, bordun-, resonans- og snerrestrenge, hvor strengene stryges af et hjul anbragt inde i instrumentets krop, og hvor tonehøjden spilles via et klaviatur med taster, der forkorter strengens længde. Snerrestrengene bruges til at fremkalde en rytmisk effekt. Hjulet betjenes via et håndsving i instrumentets bund og kan stryge melodi-, bordun- og snerrestrenge på samme tid. Drejelirens oprindelse kan dateres tilbage til 1000-tallets Europa – til Spanien, Italien og Frankrig – og hedder hurdy-gurdy på engelsk. Da Nicolas Koch-Simms i 2013 bestod sin bachelor-eksamen i hovedfaget drejelire, blev han den første i Danmark, der er uddannet på konservatoriet med drejeliren som hovedinstrument. Nu er han i gang med den overbyggende kandidatuddannelse og forventer at kunne kalde sig Cand. Mus. i løbet af foråret 2016. De første tre år af uddannelsen foregik på Folkemusiklinien på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Odense. Da Folkemusiklinien i 2014 flyttede til Esbjerg, blev det en opbrudsperiode, der endte med at han i sommeren 2015 flyttede sammen med sin kæreste, der var bosat i Aarhus-området.

m.m. Jeg har spillet rollespil siden 4. klasse. På et tidspunkt begyndte jeg med live-rollespil, som var det helt nye, hvor man klædte sig ud og tog ud i skoven. Mig og mine venner kunne ikke slås, så vi blev musikere, gøglere og skjalde. Fik lært nogle folkeviser. Og jeg lærte at jonglere i løbet af en sommer. Vi spillede på guitar, blokfløjter – de instrumenter der var tilgængelige. Så begyndte vi at undersøge, hvordan vi kunne gøre det mere interessant. Vi begyndte at sy kostumer selv, og

første instrumenter, som jeg selv valgte og som jeg til dels selv købte. Det var et skidedyrt instrument. Mine forældre gav de ti tusind og jeg gav de resterede 5-6 tusind!” Nicolas’ drejelire I dag spiller Nicolas på et moderne håndbygget instrument med 3 melodistrenge, 3 snerrestrenge, 5 dronestrenge og 12 resonansstrenge. I forstærkede sammenhænge anvender han et indbygget pickupsystem med separate piezzo’er på hver af de 4 strengegrupper samt ét samlet output til mixer. Dette setup kan suppleres med en ekstern mikrofon for at opfange instrumentets akkustiske lyd. Han har lige bestilt et nyt pedal board og skal nu have købt ny computer, så han kan loope over den.

Samtidig med konservatorieuddannelsen er Nicolas involveret i forskellige projekter med musikere fra klassisk musik, folkeog verdensmusik, en per”Matthias er en af formende spoken word de allerbedste” forfatter og en skuespiller. Da Nicolas startede De fleste projekter er udpå Folkemusiklinien sprunget af tiden i Odense. kunne han selv Han skal også passe de vælge sin hovedfagsmånedlige timer hos holærer. Valget faldt på vedfagslæreren i Wien og østrigske Matthias undervise på middelalder- Nicolas Kock-Simms og Monica Schmidt Andersen i duoen Krydsfelt Loibner bosat i Wien. musik eller dronemusik ”Jeg er meget inspireret af Matthias. Han workshops i Danmark, England og Tyskland. vi læste hvad der var at finde om musikbryder grænserne for hvad man kan på ken. Efterhånden fik vi transporten betalt, en drejelire, hvordan en drejelire kan lyde. Rollespil, middelaldermusik og middelog pludselig fik vi regulær betaling for at Han spiller barok og klassisk, har fx aralderinstrumenter spille.” rangeret Schuberts ”Die Winterreise” for Drejeliren er jo et lidt særpræget instrusang og drejelire. Han spiller også jazz og ment, så det er naturligt at spørge hvorfor Multiinstrumentalist komponerer og har altid været meget eksNicolas har valgt at gøre drejeliren til sit ”Jeg fortsatte med at spille alle mulige inperimenterende. Jeg er meget fascineret hovedinstrument. strumenter: guitar, arabisk oud, mandola, af ham og har lært meget af ham”. diverse fløjter, skalmeje, drejelire. Jeg har ”Jeg er Rudolf Steiner barn, så jeg har altid bare taget et instrument og lært det altid spillet musik; violin, fløjter, klaver der var behov for. Men liren var et af de

10

basunen • marts 2016 - 29. årgang


Konservatoriet og den traditionelle dansk-nordiske folkemusik Folkemusiklinien på konservatoriet er traditionelt forbundet med de danske og nordiske folkemusikmiljøer. Men droneinstrumenter, middelaldermusik og tidlig musik har tydeligvis deres kraftcentre syd for Danmark. Så hvordan har det egentlig været at gå på en dansk-nordisk folkemusiklinie – mens den musikalske hovedinteresse har været fokuseret mod det syd- og mellemeuropæiske? ”Jeg har modtaget rigtig meget fra de nordiske folkemiljøer. Fx fra Sverige hvor jeg fik min første folkemusikinspiration. Men drejeliren er et instrument med begrænsninger i fx tonalitet, fordi du kun har to oktaver, og det er svært når der kommer mange krydser og b-er. I mange tilfælde er man også bundet af drone- og snerrestrenge. Jeg har aldrig rigtig fundet mig selv i den danske folkemusik, selvom der er meget interessant musik fra de helt gamle nodebøger”. ”Når folkemusiklinien skulle ud og spille til bal, dukkede jeg mig altid. En god dansk polka er fx tit i tre forskellige tonearter. Så slår jeg dronerne og snerrestrenge fra – og så er det bare rent edderkop op og ned ad tangenterne. Og det kan også være sjovt nok, men det er ikke rigtig drejelire. I fx den franske folkemusik kan jeg slappe af. Den har et andet swing. De franske bouréer og valse! Det har bare været så meget nemmere at læne sig tilbage i den musik. Og når jeg tog til Wien den tredje torsdag i måneden, så var der session ét sted, hvor der var andre der spillede drejelire. Det var nemmere at blive god til det. Det var mere behageligt”. ”I PR-materiale understreger jeg godt nok, at jeg er uddannet på Folkemusiklinien i Danmark. Men musikalsk hviler jeg meget mere i instrumentet og nysgerrigheden end i en fast genre”. Krydsfelt Et af de projekter, som er en udløber af konservatorietiden i Odense, er samarbejdet med blokfløjtenisten Monica Schmidt Andersen i duoen Krydsfelt. De spillede fransk barokmusik til hinandens eksamener – og fortsatte samarbejdet fordi de havde så meget at lære af hinandens forskellige indgange til musikken. De har arbejdet målrettet med at finde lige præcis det krydsfelt, hvor de kan mødes. Dér hvor de begge kan trække maksimalt på deres forskellige kompetencer, dér hvor de komplimenterer hinanden. ”Vi fik taget nogle flotte billeder og booket nogle koncerter – og så begyndte vi at lave repertoiret. Og

pludselig havde vi et lille velfungerende band, der spiller barok kompositioner, skotske reels, nykomponerede svenske polkaer og improvisationer”. Izar Melting Pot Ensemble Izar Melting Pot Ensemble handler bl.a. om mellemfolkelig respekt, tolerance og forståelse. Izar består, udover Nicolas, af den palæstinensiske oud-spiller Bilal Irshed – den klassiske blokfløjtenist Pernille Petersen og perkussionist, terapeut og lydhealer Magnus Maimonide. Fire musikere fra fire forskellige musikkulturer, der mødes i en smeltedigel af klassisk kunstmusik, arabisk musik og folkemusik. Virga Det er blandt andet i projektet Virga, at han bruger drejeliren som elektronisk instrument. Virga er et duosamarbejde med forfatter og spoken word artist, Nikolaj Johansen. Her komponerer Nicolas musik fra bunden og de har fx en komposition der varer 13 minutter. ”I Virga laver jeg fx en enkelt tone der hænger i delayet de næste 20 sekunder, før jeg lægger en ny tone på. Det er meget langtids-æstetisk!”. Det er også her at Nicolas udnytter instrumentets muligheder. Han knipser strengene, så det nærmest lyder som en lut – og spiller lange toner og leger med overtonerne – med loops og delay og fremhævet bas. Med symfoniorkester i ryggen Han har prøvet det to gange med Virga! ”Det her med at stå i en fyldt koncertsal med et symfoniorkester i ryggen – det er fandeme sjovt. Det er at tage røven på main stream’en. At sidde dér med loop pedaler og slå på drejeliren og spille bastoner, mens Nikolaj reciterer sine ret syrede tekster. Det er vildt bekræftende at få lov til”. Han har også været på scenen for at akkompagnere Kurt Ravn i visen ”De tre musikanter”. Og én ting er sikkert: Når Nicolas tropper op med sin drejelire bliver han (og liren!) altid mødt med interesserede blikke – så Nicolas har erfaret, at han ligeså godt selv kan tage initiativet og demonstrere og forklare hvad det er for et fantastisk instrument han spiller på! Teater ”Det startede med et teaterprojekt på Skuespillerskolen i Odense. Her mødte jeg Peter Kunz, dramalærer og oprindeligt uddannet som klassisk guitarist”. Peter Kunz og teaterverdenen fik stor betydning for Nicolas’ videre udvikling. Han har senere taget ekstra fag omkring det dramatiske, og om hvad der sker når man går på scenen – og er fx blevet guidet igennem meditative øvelser mens han spillede Bach’s cello suite og skulle lade tonen falde i

rummet og lade den hænge dér og opleve hvordan den kunne forgrene sig og give slip og flyve ud… Senere er det blevet til flere fantasifulde teaterprojekter bl.a. på Det Skrå Teater og Odense Teater. Fremtiden Nicolas ved at han vil gå den professionelle vej – at han skal leve af det, og han har allerede gang i nogle sjove og fornuftige projekter. Et helt nyt projekt er fx Thomas More Ensemble med skuespilleren Christian Steffensen, hvor de musikalskdramatisk skal iscenesætte passager fra Thomas Mores bog ’Utopia’. ”Alt det teater har været rigtig sjovt, så hvis nogen ringer og spørger om jeg vil være med i en teaterproduktion, hopper jeg i med begge ben. Jeg skal ud alle de steder jeg kan komme til det – i Danmark og i udlandet og lave teater og filmmusik og orkestre”.

FAKTABOKS Folkemusiklinien: folkemusikalsk uddannelse startet i 1998 på musikkonservatoriet i Odense. I 2014 flyttede folkemusiklinien til Esbjerg. Som studerende på folkemusiklinien kan man i princippet beskæftige sig med alle former for folkemusik – men der er et klart fokus på danske traditioner. Alle studerende kommer i studietiden til beskæftige sig med danske og nordiske traditionelle miljøer (musik og dans), folkemusikhistorie og almene musikfag med fokus på det folkemusikalske.

29. årgang - marts 2016 • basunen

11


MUSIK UDGIVELSER SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE Lars Thodberg Bertelsen, Thomas Tronhjem: Hammershøi Baryton og docent ved Det Jyske Musikkonservatorium Lars Thodberg Bertelsen har sammen med pianist og tidligere docent Thomas Tronhjem udgivet sange og romancer af den danske komponist Fini Henriques (1867-1940). På nær to sange har musikken ikke tidligere været indspillet. CD’en består af 6 sang cyklus’er med sange og romancer for sang og klaver, skrevet i årene 1889 til 1912. Teksterne er samtidige eller lidt ældre og afspejler overvejende romantikkens sværmerier og længsler. Volume 2 af ”Fini Henriques, Danish Songs and Romances” er allerede indspillet og forventes at udkomme efter nytår. Kim Sagild: Som en hund uden snor, en fuld der skråler med i kor, føler jeg mig fri Kim Sagilds andet album er ti sange om det fede ved endelig ikke at være ung mere. Tekster der med lethed og dybde fortæller om frigørelse, tidens modebegreber, selvovervurdering, ro, kærlighed og tanker om livet og døden. Alle sange er indspillet live i eget studie uden brug af loops, sampling og programmering. Der er arbejdet med autentisk livesound og intensitet, for at ramme en moderne fusion af jazz, rock og brasiliansk inspireret musik. Albummet har klare referencer til de unge år i Buki Yamaz. De fleste kender Kim for sin rolle som producer/sideman på nogle af 70èrne og 80‘ernes markante udgivelser med bl.a. Aske Bentzon, Kasper Winding, Thomas Helmig, Nanna, Nikolaj Steen og mange flere. Medvirkende: Kim Sagild, Lene Nørgaard, Hans Esbjerg, Peter Vuust, Per Kolling. Mere info: www.kimsagild.dk.

12

basunen • marts 2016 - 29. årgang

The World State: Traced Through Dust and Time The World State er skævt, mørkt og genre-forvridende rock musik. Efter bandets debut – EP ”FLIER” fra 2013, der blev skabt sideløbende, er bandet nu efter en lang proces på mere end 6 år, klar til at præsentere deres længeventede debut album ”Traced Through Dust and Time”. I stedet for at tænke utilstrækkeligheder, bevæger det episke århusianske rock band The World State sig hellere end gerne ud på den tyndeste is, med en kompleks, udfordrende og yderst usædvanlig tilgang til det at spille rock. Her forventes noget af lytteren. Man skal være klar til at give slip på stagnerede ideer og fordomme om hvad man kan med rockmusik. Medvirkende: Bina Rosenvinge, Leifur, Andreas Schubert, Jesper Kragh, Danny Woe. Mere info: www.theworldstate.com Anders Graae: En omvej hjem ”En omvej hjem” er andet studie album fra den østjyske sangskriver Anders Graae. Sangene handler om håb, glæder, og sorger. De handler om, hvordan vi mennesker af og til løber om hjørner med os selv, mens vi prøver på at finde vej. Og om de omveje vi vælger at gå, og dem vi vælger, uden at vide det. Musikøkologi, beskriver Anders Graae det selv som. ”I hvert fald blev alting nærmest helt økologisk, da fire erfarne musikere mødtes i studiet på en mark udenfor Silkeborg og lod de akustiske instrumenters organiske klange strømme…”, som det var skrevet i pressemeddelelsen. Resultatet er et helstøbt pop/folk album, med en særlig stemning af musikalsk og lyrisk nærhed og intensitet. Medvirkende: Anders Graae, Thomas Alstrup, Palle Hjort, Peter Dombernowsky. Mere info: www.andersgraae.dk.

Kadie Elder: Boy Kadie Elder har udgivet EP’en Boy, hvor sangen ”First Time He Kissed A Boy” – en hyldest til homoseksualitet - er blevet et mindre viralt verdenshit. I videoen iagttager en ung fyr en jævnaldrende dreng, som spiller tennis. Han bliver hånet og drillet med det, og det ender med at drengene kysser offentligt foran alle. Med p.t. små 1,7 millioner YouTube afspilninger har denne affødt en eksplosiv interesse fra homo miljøer specielt i Brasilien. ”Et gay-community på Facebook delte vores musikvideo, og så gik det stærkt”, sagde sanger Anders Rask til Aarhus Stiftstidende. Brasilianske radiostationer begyndte at spille nummeret som sidenhen er blevet spredt over hele verden. Mere info: www.facebook.com/kadieelder Lise Dres: De Sidste Skygger Lise Dres’ første album ”Et Øjeblik” udkom i 2011. Lige som dette, er ”De Sidste Skygger” også blevet til i et samarbejde med kæresten Anders Bie Rosenstjerne og producer Dennis Ahlgren. Det er et album om sorg, accept og erkendelse. Det er dansksproget melodiøs rock med tekster, der gør ondt på den gode måde. ”Albummet handler om at give slip på alt det, der tynger. At rense sit sind, slippe fortiden og komme ind i nutiden. Det er en plade om ikke længere at ville leve i skyggesiden af sig selv, men byde lyset velkommen og komme ud på den anden side og se, hvad der gemmer sig i solen”, udtaler Lise Dres. Medvirkende: Lise Dres, Anders Bie Rosenstjerne, Lars Fiil, Emil Falk, Martin Pedersen, Dennis Ahlgren, Ronja Dres Rosenstjerne, Alma Geertz Rosenstjerne. Mere info: www.lisedres.dk


Hatesphere: New Hell Danmarks gennem tiden mest udenlandsturnerende metal band har atter fundet tid til at producere og udgive et studie album. New Hell er det niende af slagsen. Det følger veloplagt op på den seneste to år gamle ”Murder Lust” plade, og indeholder 10 numre af vanlig thrash metal skuffe, hvor der både bliver trampet pedal i bund, og lejlighedsvis også lettet på gas og tempo. Albummet er ude på det velrenommerede tyske metal label Massacre Records. Medvirkende: Peter Lyse Hansen, Esben ’Esse’ Hansen, Jakob Nyholm, Jimmy Nedergaard, Mike Park. Mere info: www.hatesphere.com

Mike Andersen: Live Efter mere end tusind koncerter og fem studiealbums er soul/blues guitarist og sanger Mike Andersen ude med en storsvingende live udgivelse. Albummet indeholder otte sange fra eget bagkatalog, og to cover numre: ”Let’s Go Get Stoned” kendt fra versioner af Ray Charles, Joe Cocker m.fl. Og Bobby Blue Bland klassikeren, ”Yield Not to Temptation”. Desuden er der også et nyt Mike Andersen nummer at finde – bonus tracket ”New Drug”, som er indspillet live i studiet. Medvirkende: Mike Andersen, Johannes Nørrelykke, Kristian Fogh, Kristian Kold, Jens Christian Dam, Mads Michelsen. Mere info: mikeandersen.com

Organic Picnic: Creatures Det udelukkende selvkomponerede repertoire på det nye album Creatures har nogle flere stilistiske farver, end det typisk forbindes med den ret blues- og groove prægede orgeljazz. Selvom Organic Picnic kommer omkring elementer af mainstream swing, bebop og hardbop, er der desuden et par temaer med latin-rytmer, samt både inspiration fra 1930’ernes Django Reinhardt orienterede sigøjner jazz, Thelonious Monks finurlige melodilinjer, og fra Jan Johanssons fortolkninger af svenske folkemelodier. Medvirkende: Jens Chr. Kwella, Søren Bech, John Nehen-Hansen.

Hvorfor Dit? Hvorfor Dat?

Den 9. februar afholdt Aarhus afdelingen, sammen med forbundets Mikael Højris, endnu et møde under overskriften ”Hvorfor dit? Hvorfor dat?”. Medlemmerne kunne denne gang komme og møde spillesteder, festivals, pladeselskaber, musikere og booking inden for folk-genren. Vi havde lånt kantinen hos ROSA-FOLK i Aarhus, hvor cirka 30 musikere mødte op og deltog. Ordstyrer var musiker, komponist og musikjournalist Morten-Alfred Høirup (fra Danish Roots, Radiofolk.dk, ROSA), og desuden deltog paneldeltagerne Kirstine Urhbrand (Tønder Festival), Erling Olsen (Go’ Danish Folk Music), Gunnar Madsen (ROSA-FOLK), Ditte Fromseier (Musiker), Anja Præst (Musiker/Booker). Det blev til en aften med god og konstruktiv dialog og synspunkter, samt nye forbindelser imellem musikere, aktører og branche folk.

29. årgang - marts 2016 • basunen

13


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Udsolgt på rekordtid Smukfest 2016 kunne medio januar melde ud, at samtlige 28.000 partout billetter til sommerens festival var udsolgt. Dette på trods af at festivalen som noget nyt havde valgt at udskyde offentliggørelsen af navne indtil man kunne annoncere størstedelen af programmet. Det forlød også, at man har droppet planerne om at lave to ens festivaler to uger i træk fra 2017, som byrådet i Skanderborg Kommune ellers havde givet tilladelse til. I stedet vil Smukfest holde to forskellige festivaler to uger i træk. ”Men om vi i den anden weekend så skal lave en stor open air-dance festival, en comedy festival eller en weekend fyldt med computerspil eller noget helt fjerde, det ved vi endnu ikke”, udtalte formand Claus Visby på Smukfests generalforsamling ifølge Århus Stiftstidende. Egenproduktioner i Musikhuset I forbindelse med kulturåret 2017 skal de tre Susanne Bier film ”Elsker dig for evigt”, ”Brødre” og ”Efter brylluppet” omsættes fra biograflærredet til scenen. Musikhuset Aarhus har slået sig sammen med Betty Nansen Teatret i København, og vil præsentere ”Efter brylluppet” begge steder. Desuden er både Granhøj Dans og Den Jyske Opera inviteret med ind i samarbejdet og præsentationen af Bier-produktionerne. Det er første gang Musikhuset Aarhus begiver sig ud i at producere forestillinger selv. Pumeza Matshikiza giver cd-release koncert med Aarhus symfoniorkester

Den fantastiske Sydafrikanske sopran Pumeza Matshikiza giver enestående koncert i Aarhus 23. marts 2016. Musikchef Palle Kjeldgaard, der er konferencier ved releasekoncerten fortæller: ”Det var ikke så lidt af et scoop, da Aarhus Symfoniorkester fik en forespørgsel fra Pumezas pladeselskab om at indspille hendes anden CD.

14

basunen • marts 2016 - 29. årgang

Vocal Line fejrede 25 års jubilæum i januar Pumeza Matshikiza er lige nu et af de allerhotteste navne indenfor den internationale operaverden, og hendes personlige historie er næsten en operalibretto værdig. Hun er opvokset i en af de fattigste Townships i Sydafrika, men qua sin enestående stemme og udstråling færdes hun nu, som den lysende stjerne hun er, hjemmevant på de største internationale operascener, og fascinerer og begejstrer operafans verden over.” Kor jubilæum i 2016 Det århusianske acappella kor Vocal Line fejrede i januar måned sit 25-års jubilæum med en udsolgt galla koncert i Musikhusets symfoniske sal. Koret blev samlet i 1991 af Jens Johansen, der med flid og udholdenhed har ført det ambitiøse og populære kor op på eliteniveau. Gennem årene har Vocal Line arbejdet med en række gæstedirigenter, -komponister og –solister, såsom Bobby McFerrin og Rolling Stones. Det er blevet til en lang række optrædener i bl.a. Japan, Taiwan, Sydamerika og store dele af Europa. Vilhelmsborg Festspil med overskud Sidste sommers succes med musicalen Matador gav Vilhelmsborg Festspil det største overskud i mange år - 350.000 kr. Der er god brug for pengene, for bl.a. stole og dele af scenegulvet trænger til at blive skiftet. Til sommer opføres musicalen Hair. Alle pladser på scenen er besat, og mon ikke Festspillet – med 25 år på bagen – går endnu en succes-sæson i møde.

FONA i vanskeligheder Elektronikkæden FONA har inden for de sidste tre år tabt omkring 90 mio. kr., og egenkapitalen er skrumpet til 180 mio. kr. Derfor indledtes i starten af året en rekonstruktion af selskabet, for at finde kapital til at redde FONA fra konkurs. ”Priskrigen på elektronik er intensiveret. Vi mangler indtjening. Derfor skal vi kigge på det fremtidige butiksnet. Der kan være byer, hvor kundegrundlaget ikke er stort nok”, udtalte FONA topchef Michael Kjær, der har over 56 butikker landet over. Sammen med advokater fra BechBruun er der udarbejdet en plan, som blev præsenteret for FONAs kreditorer på et møde i skifteretten den 29. februar. Desuden arbejdes der på muligheder for kapitaltilførsel og dialog med købere af selskabet, for at redde kæden fra konkurs. Aarhus Folk Festival starter op igen En gruppe mennesker centreret omkring Aarhus-spillestedet Gyngen og booking bureauet Folk Booking har besluttet at genstarte Aarhus Folk Festival. Festivalen afholdes d. 7.-9. oktober 2016 med Gyngen som omdrejningspunkt. Der er allerede nu kontakt til andre spillesteder, lokale miljøer og projektet Rethink Folk Music 2017. Målet er at Aarhus skal fyldes med traditionel og ny folkemusik fra ind- og udland i hele ugen op til selve festivalen. Aarhus Folk Festival blev sidste gang afholdt i 2005, efter at den i 1990’erne var vokset ud af et amatør-spillemandsstævne med dans og jamsessions. Fra 1999 blev stævnet gradvist omdannet til en festival med professionel koncertmusik,


jamsessions, sangskriverscene og traditionelle baller. I 2003 var festivalen en del af en særlig indsats for folkemusikområdet, bl.a. støttet af Aarhus kommune og DMFAarhus. Nu, efter 11 års pause, er planen at Aarhus igen skal være en synlig national spiller på folkemusikområdet.

Nøglen til fællessang

Ny booker på Fatter Eskil

Ved årsskiftet tiltrådte Steven Williams som ny booking ansvarlig på det gamle Aarhus spillested Fatter Eskil. De seneste tre år har han arrangeret koncerter med upcoming navne på spillestedet, og medvirket til at gennemføre Fatter Eskil Prisen projekterne. Nu har han altså ansvaret for det samlede musikprogram. Planen er at udvide samarbejdet med bl.a. SPOT Festivalen og Tak Rock. Og Williams vil med sikkerhed også fremover fortsætte traditionen med både talentudvikling, samt at kunne præsentere større danske navne, som f.eks. Østkyst Hustlers, Peter Sommer, Magtens Korridorer og mange flere.

som vi med rette kan være stolte af. Derfor har jeg udvalgt nogle af de allerbedste danske sange af lidt ældre dato i kombination med en række nyere børnesange, så der gerne skulle være noget for enhver smag og alder og en alsidig variation i materialet” udtalte Mads Bærentzen. Ny ordbog for musikere

Jazzpianist Mads Bærentzen står bag nyt initiativ, der skal fremme fællessangen på de danske skoler. Projektet hedder ”Nøglen til den danske sang” og er et nyt tilbud til folkeskoler og friskoler, med det formål at få sat fokus på det at synge sammen – vel at mærke også på de skoler, hvor man måske ikke lige har en sangstærk lærer eller rutineret akkompagnatør til at stå i spidsen for fællessangen. Det fungerer sådan at læreren/skolen køber et login (2 års ubegrænset brug koster 150 kr.) til hjemmesiden nøglentildendanskesang.dk. På forsiden finder man en liste med 50 sange, hvorefter man klikker på den sang, man gerne vil synge. Frem kommer teksten, der projiceres op på smartboard/projektor. Derefter er det bare at trykke på play-knappen - så starter forspillet, og man er klar til at synge. “Jeg ønsker med projektet at give skolebørnene mulighed for at få et indblik i det smukke, mangfoldige musikalske univers, den danske sangskat og -kultur åbner for os, og

DMF’s Mikael Højris har forfattet en ny bog – ”Musiker & musikbranche ordbogen” – som titlen siger, er et opslagsværk der indeholder 675 ord, begreber og vendinger, både danske og engelske, som enhver der arbejder med musik bør kende. Bogen inkluderer også specialafsnit med artikler om bl.a.: pladekontrakter, managementaftaler, publishing/musikforlagsaftaler, bandaftaler, co-writing, sync, sponsorering, crowdfunding, støtte finansiering og selvudgivelse, booking musikorganisationer i Danmark og meget mere.

JULESTUE HOS DMF AARHUS Også i år blev der pyntet op til jul på kontoret og traditionen tro fik vi afholdt en hyggelig omgang musiker julestue den 21. december 2015. Der blev hygget med gløgg, æbleskiver, juleknas og festlig levende musik med Klezmer Duo. Vi ville endnu en gang gerne ønske vores medlemmer af Aarhus-afdelingen en glædelig jul, og vi havde derfor også en lille julegave til de medlemmer som kiggede forbi. Fotos fra vores julearrangement foto: www.mbn-foto.dk

29. årgang - marts 2016 • basunen

15


GATEWAY I AARHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2016 fortsat være at træffe regelmæssigt i Aarhus afdelingen. Næste gang man. d. 25. april. Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

16

basunen • marts 2016 - 29. årgang

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Borggade 1, 2.th 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen


Instrument loppemarked i Herning Af: Jann Guldhammer, formand DMF-Herning.

DMF-Herning har for første gang afholdt bytte- og salgsmarked. I forbindelse med åbent hus hos Rainbow Music i Aulum, lagde de lokaler til dette arrangement. 25 musikere havde tømt kældre og kasser og fundet udstyr frem, som kunne sælges eller byttes. På standende kunne man finde dimser og dingenoter til reparation af alverdens instrumenter, men der var også instrumenter af stor værdi, til salg. Det krævede dog, at man havde den store tegnebog med sig ved søndagens brugtmarked. En Gibson guitar kunne erhverves for godt 20.000 kr. mens en medbragt Fender, nærmest var uvurderlig. I en anden sal havde Rainbow Music opstillet en scene for DMF, hvor der var booket fire bands til at spille. Især Hawkeye and Hoe trak publikum ind i salen, da de med deres helt fantastiske sceneshow, tryllebandt tilhørerne med hjemmelavede instrumenter og engelsk humor. Desuden var der besøg af After Midtnight, Johnny Madsen Jam og Ramskov band. Desværre var besøgstallet meget begrænset, og der blev ikke solgt ret meget fra standende. Vi vil gerne arrangere noget lignende igen, men det er vigtigt, at vi lærer af de opstartsproblemer, vi har haft, udtaler Bent Clemen Pedersen fra DMF-Herning, der har stået for koordineringen og planlægningen af det store arrangement.

29. årgang - marts 2016 • basunen

17


DET HANDLER OM AT KOBLE SIG OP Sangskrivning som kommunikations-kunst – 10 spørgsmål til sanger & sangskriver Anders Graae

Af sanger/sangskriver Søren Eppler. Foto: www.mbn-foto.dk.

Hvordan skriver man sange, der bevæger folk? I dette tilfælde: er det en specifik kunde, der skal bevæges? Nogle svar på dette spørgsmål dukker op i mit møde med sanger, guitarist og sangskriver Anders Graae, der til dagligt bl.a. underviser i sangskrivning på MGK og Musikkonservatoriet i Aarhus. Anders er aktuel med albumudgivelsen ”En omvej hjem”. For at finde de mulige svar, tager vi i interviewet og samtalen udgangspunkt i, at Anders for tiden er booket til en opgave, som betyder, at han er i gang med at skrive sange til 12 landsbyer i det østjyske. Som en del af projektet ”Kultur på Hjul”, forsøger man at bringe energi, opmærksomhed og kunstnerisk kvalitet til landsbyer i Østjylland. Svarene dukker op et efter et som rådyr af tågen på en mark i det land, som Anders i disse måneder kører rundt til. Når projektet går ud på at trække ny energi til de her landsbyer, så anlægger du jo fra starten et værdimæssigt synspunkt for, hvordan du vil sanse de byer og som kommer ind i måden du skaber sangen på. Plejer du at skrive sange på den måde? Jo, på alle mulige måder og jeg gør alt muligt forskelligt. Jeg bruger mange forskellige ting og sager som udgangspunkt og inspiration. Det her handler jo om at formidle en stemning fra et sted en by og beskrive stedet.

Anders Graae

Du er nødt til at forankre sangen i noget faktuelt? Gør det noget specielt for din kreativitet?

Den første jeg hørte på din hjemmeside, var din sang til Ødum. Jeg synes jeg bemærkede en rørende nærhedsoverensstemmelse mellem musik og tekst. ”Der hænger vasketøj til tørre i ly af E45, hvis der er nogen der spør”. Var du inspireret den dag, du skrev den?

Det synes jeg faktisk bare sætter mig fri i det! Jeg syntes det er rigtig fedt, og det gør, at min kreativitet blomstrer rigtig meget. Det er tit sådan, at har man nogle rammer, så kan man meget bedre folde sig ud indenfor rammerne. Nu lægger disse sange sig også op ad en fortælleragtig tradition.

Jeg tog ud til Ødum og talte med en dame, der var meget engageret og aktiv i lokalmiljøet. Jeg mødte hende i hendes stue. Ødum har 375 indbyggere. Der er en lille tankstation tæt på E45. En by jeg i øvrigt tit havde parkeret min bil i ved samkørsel til Nordjylland. Jo, det blev en rigtig inspirerende dag. Det er vigtigt for mig ikke at skildre denne og de andre byer som affolkede. Jeg leder efter steder, hvor livet leves nu. Hvilke steder nyder mennesker her, og hvad er det for historier, der gemmer sig her i landsbyerne. Jeg vil gerne trække energi tilbage til de her byer, sætte fokus på dem, fremhæve det positive og gå imod ”Udkants-Danmarksnakken ”.

18

basunen • marts 2016 - 29. årgang

Tænker du ift. den første sang du skrev, at du er blevet bedre til at skrive landsbysange, eller var du så trænet i forvejen, at den første sad lige i skabet?! Den første den kunne noget helt særligt. Den ligger mit hjerte meget nært. Den hedder ”Laurbjerg”, og det var også en rigtig dejlig oplevelse at snakke med den gamle vidende skoleinspektør deroppe. Den sang skrev jeg næsten på vej hjem i bilen. Men når jeg lytter på de andre sange, så kan de også noget helt særligt. I forhold til landsbysangene, så prøver jeg ikke at vurdere sangene. De skal alle sammen være gode og min mening er ikke så vigtig. Jeg skal kunne

stå inde for dem og jeg skal kunne lide dem. Jeg skal jo stå foran de her landbymennesker og spille sangen til deres landsby, og jeg vil selvfølgelig gøre alt hvad jeg kan for at ramme dem i hjertet. Det nytter ikke noget, at jeg har skrevet en super fed sang til den foregående by. Det er der sikkert ingen, der har hørt der. Det er soleklart, at for dem er deres egen sang den vigtigste. Det er en spændende udfordring. Jeg går ud fra, at du har det på samme måde med hver eneste sang du gør færdig, at den skal kunne bevæge dem du skal spille den for? Det er en norm, du har trænet dig op til at kunne leve op til i dit eget sind? Ellers ville du jo heller ikke have kunnet udfylde opgaven, vel? Nej, det er bl.a. fordi jeg har arbejdet meget med, hvordan man dømmer sig selv. Der er mange, der sidder og dømmer sig selv i processen. Du nævnte før interviewet Disneys 3 kreative rum (1.det kreative, 2. det kritiske/dømmende og 3. det realistiske rum ). Hvis man bare skyder sine ideer ned med det samme, så kommer der ikke nogen sange. Så stopper du flowet og ideerne. Derfor arbejder jeg meget på, at sætte det dømmende sind eller dommerpanelet ind så sent som muligt. Så der kommer en masse arbejde, inden jeg begynder at vurdere og dømme. Det er tit min oplevelse, at jo mere jeg kan holde hele juryen og alt det der ude, jo mere jeg kan være i den legende proces, des bedre bliver det. Min erfaring siger mig, at det i virkeligheden nogen gange er en fantastisk fordel, at der er en deadline!? Ja, det er det nemlig, det er rigtig fedt. Også at det er nogen andre, der har sat den! For


gave, hvis man kan kalde den evne det. Jeg kunne se på hende dér, at hun blev super rørt af sangen, der handlede om hendes by, og de følelser som sangen frembragte. Det var de samme følelser, hun havde for byen. Så tænkte jeg over, hvad chancen er for at ramme lige det. Man kunne også have lavet alt muligt andet, så folk var blevet sure. Ja, jeg genkender godt oplevelsen af, at man som sangskriver, med balance i sit sind, må være taknemlig for, at man har et eller andet i sig, der kan sanse, der kan koble sig op.

Anders Graae

hvis man selv har, så kan man rutte lidt med den eller flytte lidt på den?! En deadline kommer der nødvendigvis ikke dårligere sange ud af.

Man ku godt forestille sig, at det er derfor, at det åbner sig, det er fordi man i virkeligheden allerede rækker ud over sig selv?

Oplever du, at der er nogen af de her sange, som betyder lige så meget for dig, som de sange du har skrevet i et mere kunstnerisk frit rum, og som er de sange du udgiver på dine CD’er? Er disse landsbysange lige så gode?

Nu bevæger vi os over i den spirituelle verden. Jeg tror helt sikkert, der er et eller andet sted, hvor tingene smelter sammen. Altså det håndværk man har, måske ens intention og måske det …, ja jeg ved ikke, det kan blive meget højtravende. Jeg aner faktisk ikke rigtig, hvad der sker. Men det er sådan et rum jeg nogen gange træder ind i. Jeg skrev en sang til landsbyen Åstrup. Else & Henry fortalte om og viste mig rundt i byen Det var en rigtig fin by, en Morten Korch-agtig by, hvor jeg havde fornemmelsen af, at Poul Reichardt kunne komme syngende forbi, hvad øjeblik det skulle være. Der var et kastanjetræ med gynge og en gammel skole med bindingsværk og huse med stråtage, og en lille å der piblede gennem byen etc. etc.. Jeg fik fortalt historien om deres barndom dér, og om hvordan det havde været før i tiden. Jeg satte efterfølgende melodi til det, og jeg endte med at blive rigtig glad for den melodi. Senere spillede jeg den for hele byen i deres forsamlingshus, og da så jeg en ældre dame, som bare sad med tårerne trillende ned ad kinderne. Bagefter fortalte hun med lommetørklædet oppe ved næsen: ”Det er lige sådan, jeg ser min by”! Hold kæft mand tænkte jeg. Hvad sker der lige her. Hvordan kan det lade sig gøre, at jeg kommer på besøg, og det er slet ikke et forsøg på at hævde mine fortræffeligheder, fordi jeg tror i virkeligheden bare, der skete et eller andet med, at jeg koblede mig på noget, som jeg ikke vidste jeg koblede mig på. En eller anden stemning, en eller anden fælles ”vibe”, som der er, og som jeg kom til at sætte stikket ind i. Ud af det har jeg bare skrevet en sang. Jeg er taknemlig over at have den

De er jo anderledes, og de har en anderledes struktur. De har en mere fortællende stil, end den jeg normalt skriver i. På den måde er de ikke helt sammenlignelige, men jeg overraskes tit over, hvor melodiøse sangene bliver, og hvor sprogligt finurligt det faktisk kan blive, uden jeg har søgt det. Nogen gange kan man have en intention om at skrive en smuk sang, men her er det ligesom, at jeg vil jo fortælle historien, det er ligesom dét, der er mit primære fokus. Bagefter opdager jeg nogle gange hvor vildt dejligt og rørende det er, at synge en given sang. Det kommer egentlig lidt bag på mig nogen gange, hvad det er for billeder, som jeg anvender. Min intention er, at de skal formidle et budskab, men af en eller anden grund, så falder ordene på sådan en kreativ og levende måde, så jeg er blevet rigtig glad for sangene. De vokser længere og længere ind i mig. Ved nogle af mine koncerter, er jeg også begyndt at spille nogen af de her sange, også fordi jeg synes, det er en sjov vinkel de bidrager med. Det står rigtig godt i tråd med, hvem jeg i virkeligheden er, det er jeg efterhånden begyndt at opdage. Når du interviewer landsbybeboerne, så vil du gerne formidle deres historie. Når du så er i gang med det, så ligger der jo næsten en kærlighedsakt, ikke i intim forstand, men en næstekærlighedsakt.

Ja! Det er meget sådan, som jeg også ser sangskrivning, at man har et håndværk, som man træner, så det er klart, når man kobler sig ind! Med disse platoniske betragtninger tager jeg afsked med Anders Graae. Han skal op at undervise i sangskrivning på MGK – og selv skal jeg skrive både en artikel og en sang, der har deadline dagen efter. Skulle jeg som Sokrates, have stillet Anders et ekstra og et sidste spørgsmål, skulle det nok have været omkring undervisning i sangskrivning. Du underviser i sangskrivning og i rigtig mange af de håndværksmæssige sider af sangskrivning, Men hvad med det der med at koble sig op på inspirationens bølgelængde og forbinde sig til det felt sangens publikum er en del af. Underviser du også i det?! Svaret på dette sidste spørgsmål blæser som i den berømte sang i vinden.

FAKTABOKS Anders Graae underviser i sangskrivning på Det Jyske Musikkonservatorium og på MGK Aarhus. Desuden spiller han koncerter og laver workshops over hele landet.

Udgivelser

Den anden pige (Single - Anders Graae 2007) Mens luften endnu er mild ( Album - Anders Graae 2008) En anden slags ondt ( Single - Anders Graae & Alouise 2010) Verdens største tal ( Album - matematiksange.dk 2012) 5 Dage ( Single - Brask Graae & Enevoldsen 2014) En omvej hjem ( Album - Anders Graae 2015)

Hjemmesider

www.andersgraae.dk www.sangskrivningsdag.dk www.matematiksange.dk www.audiobranding.dk www.kulturpaahjul.dk

29. årgang - marts 2016 • basunen

19


MIN BEDSTE TID SOM MUSIKER Af Bjarne Brodtkorb - mangeårigt medlem af DMF Jeg mødte for nylig min navnebror, Bjarne Gren på det gamle kommunehospital, og under hyggelig samtale spurgte Bjarne mig hvornår jeg kommer med en ny artikel til Basunen. Jeg svarede, at jeg vist ikke kunne levere mere stof. Men efter moden overvejelse, kunne jeg se, at der alligevel manglede noget i det tidligere skrevne, men så bliver dette også det sidste.

Charleston show Orkesteret bestod af Finn Andre på elbas, John Moesgaard på trompet, Hjalmer Pedersen bedre kendt som HP på trommer, og mig selv på orgel vibrafon og klaver. Vi lavede dengang et Tyrolershow, men det var efter hånden ved at være godt fortærsket. Det sås på både besøgstallene og omsætningen. Da værtinden var på Vejlefjord, tog en søster til værtinden og HP ned for at forelægge Mordet på afdelingens hende vores nye planer. kasserer Hun sagde ja, hvorefter Der er to meget alvorvi fik syet nogle stribede lige oplevelser jeg først veste hos Målmanden, fik skal have med i indlægindkøbt stråhatte, og fik get. Det er to uopklaså bygget et Charlestonrede mord. Det første var show op. Aftenen startede mordet på foreningens med et tag selv kold bord kasserer Vivi Wahle i til kun kr. 9,95. Derefter maj måned 1961. Jeg fik vi folk ud på gulvet var med min familie på og fik dem lært at danse ferie i en lille by mellem Charleston. Damerne gav Skive og Viborg. Vi hørte mændene et pap overom sagen i TV, og da det skæg på, og mændene var som Marguerite Viby fik lov at give damerne sang: ”Før vi fik bil”, var strømpebånd på. Det var vi med tog. Jeg gemte jo heldigvis før tiden med billetten, og jeg blev da John Faarup - elbas, Bent Kragelund - sax og harm., Bjarne Brodtkorb - piano, vibra- lange bukser. Til sidst også indkaldt til forhør på fon og orgel, Gunnar Damsgaard - trommer lavede vi en familiedans, Christiansgades Skole damerne i en kæde som politiet havde inddraget til forhør. Det advarede hende mod at køre ind i skoven inderst og mændene i en kæde yderst. var ikke meget jeg kunne hjælpe med, jeg grundet det meget omtalte Højbjerg mord. Når musikken stoppede skulle man danse havde aldrig mødt fru Wahle, havde kun Så hvis gæsterne også var blevet stopmed den partner man stod med, og det talt med hende en enkelt gang i telefonen. pet, forstod værtinden bedre, hvorfor hun var alle de gamle børnedanse. Den sidste Min kone betalte altid kontingent pr. giro. dagen efter stod med mange ikke spiste gang skulle de ned og side på hug. HP der Da vi en del år senere mødte hendes ænder. havde en radioforretning, var jo med på alt afløser, Karl Kraul, og jeg præsenterede det nye, så han sprang ned på gulvet med mig over for ham, udbrød han: ”Det er dig Det var et helt familieforetagende, to en trådløs mikrofon og spurgte mange: jeg river min kalender af efter””. Mordet er søstre og en svigerinde serverede, en bror ”Sidder De godt? Godt, så holder vi pause desværre aldrig blevet opklaret, selv om at stod for garderoben. I køkkenet var moimens”. mange musikere og kriminalfolk havde en deren køkkenchef, og hendes mand var bestemt musiker i kikkerten. Nu bliver det altmuligmand og ikke mindst kældermand. Good old days frem til 1970 nok aldrig opklaret, for vedkomne er død Når vi mødte op i god tid, kom Kristen som Da tiden så var ved at være slut med dette for nogen tid siden. han hed med kolde øl til os. Det var Århus show, og da det også var en underskudskommune der ejede Ørnereden, og i det forretning med det kolde bord, så måtte vi Spærret af i skoven daglige hørte den under skovfogeden. Tit endnu en gang finde på noget nyt, og her Den 1. september 1969 begyndte jeg at kunne Kristen fortælle på dejlig jysk: ”Æ kom TV os til hjælp. Det var nemlig på den spille på restaurant Ørnereden i Finn Anridder var her lige i daw”. tid hvor udsendelserne ”Good old days” var meget populære. Vi fik lavet en større

20

basunen • marts 2016 - 29. årgang

dres kvartet. Da vi mødte på job lørdagen efter Mortensaften, hvor der havde været arrangeret spisning med dejlige ænder og hyggemusik med en pianist, kunne værtinden berette at hun efter en tur i byen den eftermiddag, var blevet stoppet af politiet ved indkørslen til Marselisborg skov. De


scene, vi fik fat i to ægtepar fra Åbyhøj amatørteater. Det var virkelig festligt, og så fik man genopfrisket sin nodelæsning. Efter et halvt års tid følte vi at vi måtte have skiftet ud i skuespillerrækken. Valget faldt på Karl Steggers datter Rita Stegger, som var en ren humørbombe. Det var planen, at der skulle tages entre, men det fandt man aldrig ud af, så økonomien havde det sidst på året ikke ret godt. Så et par dage ind i det nye år 1970, gik værtinden i betalingsstandsning, hvorefter vi skyndsomt kørte ud og fjernede alle vores instrumenter. For meget jazz Nogen tid efter fandt jeg ud af, at den ombyggede restaurant Skovbakken i Odder med ny vært, ville lave dansant hver lørdag. Efter en god snak med værten og hans kone, fik vi jobbet. Noget efter ville John gerne ud af det, da han og konen havde købt en turistbutik på Fanø. Tilfældigvis var HP en tur i Ålborg, og om aftenen med fruen på restaurant Ambassadør. Her spillede en gammel ven til HP, John Faarup på elbas i Jonny Campbells orkester, og i pausen kom han ned til bordet, hvor han gav udtryk for at han var træt af at spille på restaurant hver aften. HP tilbød John job i hans nyåbnede filial i Højbjerg. Han sagde ja til jobbet, så

Fra venstre: Hans Høltermann - trompet, guitar, John Moesgaard - trompet, Hjalmer Pedersen (HP) - trommer, Bjarne Brodtkorb - piano, vibrafon og orgel, Finn André - elbas

vi flyttede Finn over på guitar, violin og mundharmonika. Denne besætning kørte vi med et stykke tid. Der var skift undervejs, og vi endte med Bendt Kragelund, Gunnar Damsgaard samt John og mig. Vi stoppede, da værten syntes, at vi jazzede for meget.

Det var så endnu et bidrag. Ørneredetiden var så absolut den sjoveste og herligste. Man må mindes de gode gamle dage, samt de to dejlige spillemænd HP og John Moesgaard som desværre ikke er i blandt os mere.

Seniorjulefrokost i Aarhus afdeling Seniorjulefrokost i DMF Aarhus afdeling blev afholdt på NyVestergade58 Det blev en både hyggelig og festlig eftermiddag, da omkring 30 musikere mødtes på Vestergade 58 til en forsinket julefrokost d. 2. februar 2016. Menuen stod på et fint oste- og pølsebord med lidt øl eller vin. Der blev sunget og spillet en masse dejlig musik af de fremmødte, der skiftedes til at underholde i løbet af eftermiddagen. Tak til tidligere formand Hans Magnussen og Frank Pedersen, der stod for det praktiske.

29. årgang - marts 2016 • basunen

21


Violinbyggeren fra Fanø Tekst og fotos: Bent Clemen Pedersen, DMF Herning.

I foråret 2015 var jeg og min hustru en tur til Fanø. Vi er kommet på den skønne ø gennem mange år, hvor vi bl.a. opsøger nogle af de spændende og unikke kulturelle tiltag øen byder på. I den forbindelse besøgte jeg Fanø kunstfestival i Nordby. Festivalen bød på 36 lokale og udenøs kunstnere, som udstillede deres værker, men også en række musikalske oplevelser, som tiltrak sig min opmærksomhed. En af de udstillere, som skilte sig væsentligt ud fra de øvrige, var violinbygger Søren Pedersen fra Sønderho. Jeg faldt i snak med ham, og jeg blev fuldstændig overvældet af hans passion og engagement for de smukke unikke instrumenter han fremstiller. Jeg blev så begejstret, at jeg bare måtte vide mere om dette hjertevarme menneske og hans specielle håndværk. Det er siden blevet til gode samtaler i private rammer. Her er fortællingen om ham og hans passion. Ingen musikalsk baggrund Søren Pedersen kommer ikke fra et hjem med klaver, og hans liv har på ingen måde være præget af musik. Han har i et langt arbejdsliv være tjenestemand hos DSB, som han første gang trådte ind i, som aspirant, i starten af 60’erne. Han fortæller, med et stort smil, at han dengang arbejdede med damplokomotiver, ”så du kan nok regne ud, at jeg er en gammel dreng” siger han retorisk. Og Søren Pedersen er da også en ældre, men yderst aktiv, herre på 75 år. Hele hans liv har han elsket at arbejde med og bearbejde træ. Han har altid hold af at lave smukke ting af træ. Han fortæller, at da han var dreng havde man ikke så meget, men en ting havde han – og det var en lommekniv. Jeg har altid gået med en kniv i lommen fortæller han, og han har slet ikke tal på, hvor mange små fine figurer og fløjter han har skåret i sit liv. Da han fyldte 60 år, sagde han farvel til DSB for at få glæde af sin gode tjenestemandspension. Ud over sin store hobby med at male, stod han uden noget fornuftigt at tage sig til. Hans hustru Kirsten, gik på det tidspunkt på et kursus, hvor hun lavede patchwork. Søren fik den idé at kikke lidt på kursusmaterialet, og opdagede, at der på sløjdskolen i Esbjerg, var et kursus, hvor en pensioneret politimand,

22

basunen • marts 2016 - 29. årgang

Søren Pedersen spiller her på sin hjemmebyggede Stradivarius violin, lavet af Mahogni træ fra Mahognikrigen på Fanø i 1991. Arne Madsen, tilbød kurser i violinbyggeri. Han tænkte, at sådan et kursus, som forløb over 10 lørdage fra 08-17, lige måtte være noget for ham, med hans passion for træarbejde.

Intuition holdt stik Hans intuition viste sig at holde stik. Pludselig havde han fundet den hobby han havde søgt hele livet. Han fandt hurtigt ud af, at han havde håndelag for faget som violinbygger. Det var en berigelse for ham,


at opdage den akkuratesse og detaljerigdom der er nødvendig, for at bygge en god violin. Søren Pedersen gik på violinbygger kursus på sløjdskolen i Esbjerg i 4 år, men så begyndte det at gå lidt for langsomt for ham. Han ville mere, men kunne bedre arbejde og udvikle sig hjemme i sit eget værksted. Han er dog dybt taknemmelig for den viden om faget, som han har fået fra Arne Madsen. I lære som spillemand I starten havde Søren Pedersen slet ingen interesse i, at kunne spille på sine violiner. For ham var det udelukkende det æstetiske der var i fokus. Glæden ved at arbejde med træet og følelsen af det færdige produkt mellem hænderne. Men langsomt spirede lysten til, at kunne beherske violinen som et instrument. Ved et tilfælde mødte han violinist Tove De Fries, som tilbød ham undervisning i violinspil. Han lærte rigtigt meget grundlæggende violinspil af hende, men da han som en aldrende herrer kom med i et lokalt orkester, sammen med en masse unge – følte han sig som en tumpe på en violin. Derfor gik han i skarp træning, og har siden lært at spille violin ved hårdt arbejde og en masse øvning.

Fra Arresten i Nordby, hvor Søren Pedersen udstillede nogle af sine violiner i 2013. Det er vigtigt, at de hænger frit, så besøgende både kan se det fine grandæk på forsiden og den flotte mahogni bagside.

havde violinen pludselig klang. I dag spiller Søren med stor fornøjelse på den smukke kopi af en Stradivarius, med håndskåret motiv af Sønderho mølle. Som han siger: ”en violin skal holdes i live, på samme måde som du også skal kramme din kone for at holde liv i flammen. Sådan skal du også kramme din violin” så ofte som muligt.

Mahogni bliver til violiner Efter en storm i januar 1991, drev der store mængder fint mahognitræ ind på Fanø Strand. Efter stempler i træet at dømme, stammede det fra Malaysia. Det drejede sig om brædder og planker i ca. 6 meters længde.

En violin skal bygges af ahorntræ, sådan er det bare, og det bedste træ får man fra Rumænien. Det er ikke træ man sådan lige går ind og køber, det opbevares som var det guld, fortæller Søren. Heldigvis kender han en violinbygger fra Sønderjylland, som ind i mellem kører til Rumænien. Han fik besked på at købe det bedste af det bedste ahorn med hjem til Søren – og det har han fået. Han bygger i dag violiner af de tre sorter ”almindelig ahorn”, ”mussel ahorn” og ”fugleøje ahorn”.

Ved et tilfælde så han et tv udsendelse fra den lokale tv-station, hvor lokale med hjælp fra Mahognikrigen (strandingen), havde lavet vinduer, køkkener, døre og meget andet. Søren tænkte, ”hvorfor ikke en violin”? Han vidste, at en pensioneret bagersvend fra Fanø, havde noget at dette tømmer liggende på loftet, og fik fat i en planke af det, til at bygge en violin af. Det er blevet til en meget smuk violin, med en unik udskæring på bagsiden der viste Sønderho mølle.

Stradivarius til privat brug Det koster ca. 3.500 kr. i materialer, at bygge en violin. Til gengæld tager det ufatteligt mange timer, fordi der arbejdes med detaljer og finish. Alt det grove med de store maskiner foregår om sommeren, hvor han kan stå ude i det fri, men nusseriet med de små høvle, sandpapir og knive er vinterarbejde, hvor han sidder bag det store panoramavindue i familiens helårssommerhus, med udsigt mod Fanøs sydspids, ud mod det uendelige Vesterhav.

Egentlig havde Søren set det som et lille hyggeprojekt, for man bygger jo ikke violiner af mahogni. Men da Lars Kristensen fra Mors fik den mellem hænderne,

Han sælger ikke sine violiner, og han har aldrig lavet en på bestilling. De 12 violiner det indtil nu er blevet til, hænger smukt på væggene i sommerhuset. Hver med sin

sjæl, sin klang og sin historie. Og der er en historie til hver. Da jeg f.eks. spørger Søren, hvorfor der på sneglen til den ene violin er et elefanthoved, svarer han prompte ”En elefant er som en violin. Den kan være stor og voldsom og blid som et lam. Den er sin størrelse til trods graciøs, elegant og fascinerende”. ”Og se” – siger han med et stort smil, ”når den ligger på bordet, står den på sin snabel”. Søren siger spøgefuldt, at han næsten kan se mere forelsket på en af sine violiner, end han kan se på sin kone. I dag er han så erfaren, at han nu og da reparerer violiner for andre. Han finder det hyggeligt at justere og rette til, så spilleglæden på violinen bliver helt i top. I øjeblikket har han gang i produktionen af 2 nye Stradivarius violinkopier, som sikkert vil få liv i løbet af et års tid, når inspirationen og motivationen er til det.

En detalje fra sneglen på en af Sørens violiner, er dette smukt udskårene elefanthoved.

29. årgang - marts 2016 • basunen

23


24

basunen • marts 2016 - 29. ürgang


GEARKASSEN 10 SPØRGSMÅL OM GEAR Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus.

Ti spørgsmål om gear til multiinstrumentalist Jacob Venndt ”Jeg er i øjeblikket meget engageret i teater arbejde som komponist, musiker og nogle gange skuespiller”, fortæller Jacob Venndt. Aktuelt står den på country-kabaret – Cowgirls - på Randers Egnsteater. Han har skrevet musik til teaterforestillingen ”7 sange om samvittighed” med teatertruppen Hvid Støj, hvori han også medvirker. Desuden spiller han for tiden med Christian Alvad, harmonika virotuos Kristian Rusbjerg, samt har sin egen ”Venndts Fabulous Swing Trio”, med Per Kolding og Pojken Flensborg. 1. Hvad er dit yndlings instrument/gear for tiden? Det er min Rubner Kontrabas fra 77 og min kromatiske mundharpe fra mit sponsorfirma Suzuki (Gregoire Maret sign. Model wood) og min elektriske ESP bas. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? Min cremefarvede båndløse Fender jazzbas fra 1977 som jeg solgte for 4000 kr. I was young and foolish….

4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Kontrabassen, alle mine mundharper og min elbas – men så er jeg nok stærkt forbrændt på det tidspunkt…. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Et fedt elklaver af en slags, og en bedre akustisk stålstrengsguitar. 6. Den dårligste investering? Svært at svare på….Jeg har samlergen i nogen grad og kan lide alle mine instrumenter. 7. Den bedste handel? Min Rubner Kontrabas – købt af Åge Schou tilbage i 1998. Den har sgu været alle pengene værd og spillet sin værdi ind mange hundredvis af gange… 8. Har du et tip til et godt køb? Nej.

Jacob Venndt

9. Seneste musik gadget? Logic pro X – hvis det tæller? 10. Det urealistiske ønske? Et silentflygel fra Yamaha (foran et åbent vinduesparti med udsigt ud over Vesterhavet) Til alle mine dybtfølte kompositioner.

3. Hvad har du købt for nylig? Ikke rigtig noget… Karoline Gro Budtz Christensen og Jacob Venndt

29. årgang - marts 2016 • basunen

25


TEMAAFTEN FOR SELSKABSMUSIKERE Af: Axel Boel

Velkommen på Låsby kro d. 23. maj - Tre produktdemoer

L-Acoustics X-serien højtalere / Midas M32C digitalmixer / Shure’s nye dobbeltmembran mikrofon KSM8 DMF-Aarhus er klar med næste Temaaften for selskabsmusikere. Denne gang 3 spændende produktdemoer præsenteret af Henrik Bonné fra Matrix Sales hvor Erik Sletting samtidig stiller sig til rådighed som musiker og testperson under gennemgangen.

1. Højtaler Demo - L-Acoustics X-serien højtalere

L-Acoustics X-serien tilhører Hi-end gruppen af transparent vellydene PAsystemer til både live- og installationsbrug. Henrik Bonné demonstrerer de mest relevante kabinetter - Erik Sletting tester.

2. Midas M32C digitalmixer

Midas M32C digitalmixer er en 1 unit rack-enhed der indeholder hele ”hjernen” fra Midas digitale mixerflagskib M32. M32C kan styres fra iPad. Og koblet sammen med DL32 stagebox får man en fuldblods kompakt 32in / 16out digitalmixer. M32C har mange spændende faciliteter som Henrik Bonné vil demonstrer

3. Shure KSM8.

Shure KSM8 - Hør verdens første dynamiske mikrofon med dobbeltmembran. Den skulle efter sigende være skræddersyet til exceptionel vokal reproduktion - Henrik Bonné demonstrerer og Erik Sletting afprøver.

DMF-Aarhus lægger som sædvanlig op til en aften med faglig indhold samt en hyggeligt samvær med gode kollegaer.

Der er ingen tilmelding, bare mød op! DMF-Aarhus er som sædvanlig vært ved en lille forfriskning. Alle er velkomne.

Tid/Sted: Mandag d. 23. maj kl. 19-22 på Låsby kro

26

basunen • marts 2016 - 29. årgang


Jazzveteran fik jazzpris Af Lars Borup - foto: Albert Meier Jazzselskabet i Århus kunne lørdag eftermiddag for 36. Gang uddele Danmarks ældste jazzpris, Gaffelprisen. Den gik til en vaskeægte østjysk jazzveteran, nemlig musikeren og kapelmesteren H. C. Vartenberg. Det foregik på caféscenen i Musikhus Aarhus og der var stuvende fyldt med tilhørere omkring scenen. HC dukkede for mange år siden op med saxofonen i jazzmiljøet med bebop musikken i bagagen og blev taget under vingerne af legendariske Bent Eriksen. Siden blev Vartenberg medlem af Peder Pedersens Big Band, som i en årrække akkompagnerede et utal af de kendteste jazzkoryfæer fra 1960’erne og 70’erne. Vartenberg har prøvet mangt og meget som musiker og entertainer bl.a. i Kærne, Østjysk Musikforsyning og som solist, men hele tiden med jazzen som ballast.

”Udover det lange liv som en markant del af det østjyske musikliv hædres H. C. Vartenberg især for at have taget initiativ til Skt. Pauls Band, et senior big band der har eksisteret siden 2002, som han stadig er leder af,” sagde Jazzselskabets formand Jes Halding ved prisuddelingen.

Formand Jes Halding overrækker gaffelprisen til H. C. Vartenberg

”Vartenberg har skabt et big band med en betragtelig musikalsk standard og et markant hold musikere, hvoraf flere tidligere har modtaget gaffelprisen,” tilføjede Jes Halding. Det var naturligvis også Skt. Pauls Band der begejstrede publikum med veldrejet big band musik denne lørdag eftermiddag. H. C. Vartenberg fik som det synlige bevis på hæderen den traditionsrige stemmegaffel. Med gaffelprisen følger 10.000 kr. der i år er sponseret af Nordea.

Unge Spiller Klassisk 2015 Af: Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole Finalen i Unge spiller Klassisk blev afholdt søndag den 29. november i Lille sal i Musikhuset. Forud var gået to indledende runder i hhv. Holstebro for den vestlige del og i Randers for den østlige del af Region Midtjylland. 16 deltagere og 3 kammermusikensembler dystede om priserne sponseret af Dansk Musiker Forbund og Sydbank. Den 19 år gamle pianist Johannes Stenberg Olsen blev tildelt Dansk Musiker Forbunds Talentpris på 5000 kr. Dommerne var enige om at der var tale om et helt ekstraordinært højt niveau. Den 12 årige violinist Jonas Willaume Christofersen og den 18 årige pianist Emma Pong Rasmussen delte Sydbanks Talentpris, så de hver fik 2500 kr.

Kammermusikprisen blev vundet af akkordeonduoen Ravnsbæk og Agerskov. Dommerne var optaget af deres stærke indlevelse og dejlige fortolkninger af Piazollas musik. Dommernes talsmand, sangerinden Bodil Øland, udtalte, at niveauet havde været meget flot og at alene det at deltage i finalen var en triumf. Alle burde gå hjem med en pris. Lars-Ole Vestergaard, leder af Aarhus Musikskole og ansvarlig for finalen, takkede igen både deltagere, forældre, lærere og sponsorer for at det igen i år var muligt at få så flot en finale. En særlig tak blev rettet til Sydbank og til Dansk Musiker Forbund, som via deres donationer gør arrangementet muligt.

29. årgang - marts 2016 • basunen

27


BERETNING 2015 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen - ved formand Lars Kiehn 2015 var året hvor vi fik ny mindretalsregering. Venstre med Lars Lykke Rasmussen i spidsen overtog regeringsmagten. Dermed fik vi også en ny kulturminister. I skrivende stund er det ikke meget positivt, at vi har hørt til Bertel Haarder, som kulturministeren nu hedder. Det mest opsigtvækkende har været hans ønske om endnu en kanon, og i den triste ende er besparelserne på hele kulturområdet en realitet og meget skidt udvikling. Medlemmerne må leve med tingenes tilstand og DMF må til enhver tid prøve at få det bedste ud af de beslutninger, der bliver taget på alle musikers vegne. Vi lever i en tid, hvor det er de hårde værdier der er på dagsordenen. Der spindes ivrigt og vi får til stadighed gentaget af politikere og medier, at landet, virksomheder og os selv ikke har råd til dit og dat. Dog er der undtagelser, idet politikerne og deres netværk i erhvervslivet har råd til det hele. Vi får at vide at den ekstraordinære flygtningestrøm fra Syrien, vi oplever i tiden, at den koster på velfærden. Med andre ord bruger man den ulykkelige situation, som argument for bl.a. at lave besparelser hos de allerfattigste af landets beboere og besparelser på kulturområdet m.m. Reelt har vi vel aldrig været rigere her i landet eller i verden generelt. At påstå vi er fattige og ikke har råd, når man samtidig snakker om skattelettelser til de højestlønnede og de rigeste og nedsættelser af bilafgift m.m. virker uærligt. Man kunne også kalde det politisk spin. For om man vil bevare de eksisterende kulturbudgetter og det sociale budgetniveau m.m. er en politisk prioritering. Ligeså når det handler om at sætte skatten ned for de mest velhavende og højestlønnede.

Instrument og grej - brugtmarked blev afholdt i maj i Trykkeriet i Viby

28

basunen • marts 2016 - 29. årgang

Ungdomsudvalg Vi har samlet 6 unge musikere-musikstuderende fra MGK og konservatoriet i et nyt ungdomsudvalg i afdelingen - 3 kvinder og 3 mænd. Det er et ønske, vi har haft længe, at kunne samle sådan et hold, og nu er det lykkedes. Det er vores håb, at udvalget skal fungere som inspirator til afdelingens mange initiativer, der er rettet mod de unge medlemmer og byens unge musikere og musikstuderende. Vi håber også udvalget kan være en slags DMFambassadører i deres miljøer. Kunne vi samtidig udvikle et par eller flere kommende bestyrelsesmedlemmer, ville det også være strålende. Udvalget er stadigt så nyt og i en fase, hvor de arbejder på ide og indhold. Vi håber, vi kan etablere det, så det kan køre de næste mange år. Der er virkelig brug for sådan et organ. Regionssamarbejde Vi har afholdt et par møder i regionsregi, hvor de respektive bestyrelser er repræsenteret. Vi prøver at inspirere hinanden med ideer og tiltag, der gerne skulle udvikle og forbedre arbejdet for medlemmerne. Samtidig har vi gjort Citronhuset til et regionsprojekt, sådan at medlemmerne i de andre regionsafdelinger også kan få glæde af huset i Monda. I sommer deltog regionsafdelingerne i Vildbjerg Cup, som er en ungdomsfodboldturnering med 30.000 deltagere. Regionen fik en pose penge fra forbundet, så der kunne arrangere koncerter med levende musik på byens torv, hvor bl.a. Jordans Drive, Peter Smed Duo, Karen Kous, Buonaventzen & Tandrup, Rasmus Feldborg, Henriette Haubjerg, Ole Vendelbo Trio og Heitmanns spillede en række koncerter. Desværre var vejret elendigt, men det har vi ikke indflydelse på. Basunen Basunen er en vigtig informationsplatform for afdelingen. Vi er nu i gang med 29. årgang af bladet, og det udgives fortsat 4 gange årligt. Igennem bladet kan vi annoncere kommende arrangement, udgive artikler om vores mange spændende medlemmers initiativer og hverdag. Foruden vi kan informere bestyrelsens holdning til dit

og dat. Vi kan kommentere et kommunaltog landspolitisk initiativ og lovgivning. Basunen tager en pæn del af vores ressourcer, da det er dyrt at producere, trykke og sende. Bladet sendes til alle medlemmer i regionen og finansieres af regionsafdelingerne plus få annonceindtægter. Brugt Marked

I 2015 holdt vi igen Brugt Marked med bytte salg og køb af instrumenter og gear ude i Trykkeriet i Viby. Det har været en stor succes og er et tilløbsstykke, hvor musikere fra afdelingen og interesserede fra hele Jylland kommer med deres instrumenter i håbet om at sælge og eventuelt gøre en god handel. I år holdt vi det den 26. april og vi havde denne gang ”Strings Attached” med Perry Stenbäck og Ole Albrechtsen til at underholde det fremmødte publikum imellem handlerne. Stemningen var god og det sociale element et væsentligt element. Aarhus Teater Den gode dialog er fortsat kørende med teatret. Det er vi meget tilfreds med, for Aarhus Teater er en stor arbejdsplads for en del af vores freelance musikere. Teaterets program fylder en del for de ansatte freelance musikerne, og der er mange forestillinger, hvor musikere spiller. I år har vi lavet kontrakter på forestillingerne: Teaterkoncert John Lennon Imagine, Fornuft og følelser, Dig og mig for altid og Snedronningen. Dog havde vi et lille problem med en ny måde at lave kontrakter på, idet Aarhus Teater har lavet et samarbejde med Aveny T. – København, og derfor vil man benytte musikere, der kan opfylde kontrakten både i København og i Aarhus. Men vi fik det løst.


Musical Fredericia Teater har fuld fart på musicalproduktionen, og har formået at placere sig som et af de bedste teatre i Danmark til den slags forestillinger. FT har lavet en samarbejdsaftale med Disney koncernen, hvilket betyder at teatret, som et ud af fem teatre, får æren af at opsætte premiereforestillinger og musicalproduktioner fra Disney som de første i verden. Det er en stor cadeau til Fredericia Teater. Det betyder at man kommer til Operaen i København, Musikhuset i Aarhus etc. etc. med teaterets produktioner, og det giver igen en masse jobs til musikerne. Den seneste musicalforestilling Shu-bi-dua – The Musical har spillet over 100 jobs. Da det for det meste eller overvejende er musikere fra Aarhus, der sidder på pladserne, kan vi kun være tilfredse med det. Vi havde lidt problemer eller fortolkninger i årets løb bl.a. om et B-honorar/feriepengesag. Foruden vi havde en dialog om diætsatser for de medvirkende musikere. Der var også dialog omkring prolongationsspørgsmål på en forestilling. Men vi og musikerne har en god dialog med administrationen og har løst sagerne i mindelighed. Silkeborg Musikteater spillede i år ”Den eneste Ene” med stor succes. Har haft en god dialog med teateret omkring kontrakter på musikerne. Jazzfestivalen DMF har i mange år støttet Aarhus Jazz Festival . I år støttede vi flere forskellige initiativer bl.a. Phonognom og frokostjazzen, foruden vi selv lavede en række koncerter. Afdelingen havde et udmærket samarbejde med NyV58 om en række koncerter på spillestedet under jazzfestival i 2015. Vi havde fået en pæn bevilling fra

forbundet til at sætte initiativet i værk, så på den måde blev det muligt for os, at gå ud og være aktive arrangører i jazzfestivalugen. Vi lavede 5 koncerter hele ugen og startede med Acid Plutonium for fuld udblæsning den første lørdag, Blues’N’Jazz jam den første søndag, hvor der var 3 jamværter: Martin Blom, Carsten Knudsen og Aske Jacobi. Derefter havde vi torsdag H. P. Lange, Paul Junior & Troels Jensen, Finn Odderskov & Jens Søndergaard Musikerdag 2015 Kvintet spillede fredag, og lørdag var det Jens Jefsen Kvartet. Alt i alt et fornemt at kommunens folk tror. Så det kan blive program og flere udsolgte koncerter. Vi en hed sag, at få den på skinner i fremtisyntes, det blev en rigtig god uge, og samden. Forbundets jurist og sagsbehandler i tidig honorerede vi 20 musikere, foruden Aarhus, Dorte Bang, er på opgaven. Det vi var med til at skabe omsætning på et af er hende som har været med til at lave byens private spillesteder. overenskomsten, så det er i gode hænder. Hun har holdt møder med musikerne og Kurser og Masterclasses forberedt dem. I 2015 havde vi en række Artlab kurser i afdelingen: Grundtræning for musikere v/ I 2015 har vi lavet og finansieret et par Rune Krogshede. Mindfulness v/Birgitte forløb for de mange MGK elever på Due. Musiker med egen virksomhed v/Uffe Musikskolen. Det er blevet til masterclass Isaksen. Wordpress lab v/Jonas Tesch. med Niels Ryde, Mikkel Nordsø og Klaus Bedre lyd i hjemmestudiet v/Asger ChriMenzer. stensen. Filmmusik på computer v/Niklas Shack. Logic Pro X v/Thomas Qvist. MaMedlem og trommeslager Christian stering v/René Damsbak. Sibelius v/Ole Windfeldt fortalte MGK-eleverne om DMF Visby. Final Cut v/Johan K. Jensen. Uforog mulighederne som DMF medlem. Han tyndet sangskrivning v/Annette Bjergfeldt. fortalte også om sin egen karriere og karBliv bedre til at speake 1 v/Kristian Koch. riereudvikling og den støtte han har fået Bliv bedre til at speake 2 v/Kristian Koch fra DMF. og Smartphone video v/Cathrine La Cour. Vi støttede igen i år talentkonkurrencen for unge klassiske musikere i Jylland (Unge Under titlen ”Musikerliv” har vi afholdt spiller Klassisk) Det skete med pengeprænogle musikermøder omkring temaerne: mier. Fundraising, hvordan man starter op som ny freelancer, og dagpenge. Vi har haft Festivaler vokal coach Ulrik Elholm fra København Vi prøver at deltage i så mange festivaler, til at køre to masterclasses for sangere, som vores tid tillader. Festivaler er et godt både soloundervisning og intensiv holdunsted at være til stede, da man møder en dervisning. To dages Mainstage kursus v/ masse medlemmer til uformelt socialt Axel Boel. samvær og snakke. Samtidig oplever man en masse af den musik, som medlemmerAarhus Musikskole ne spiller. Selvom det måske ikke er vigtigt at vide hvem medlemmerne spiller med, så er det trods alt et godt udgangspunkt for en dialog. Vi var i år på SPOT Festivalen, NorthSide, Aarhus Jazz Festival, Wacken Metal Battle, Royal Metal festival, Vibstock Festival og Copenhell.

Musikskolerne skal pr. august 2016 arbejde under ny overenskomst. Det er en overenskomst som ligner folkeskolelærernes og betyder at timenormen fremefter kommer til at køre med 37 timers arbejdsuge som udgangspunkt. Den situation kan give nogen problemer med, hvordan den skal fortolkes. Den er ikke lavet som en spareøvelse, men det kan man frygte,

Arrangementer I år afviklede vi igen en række Temaaftner på Låsby Kro: 2 workshops Audya & Mainstage, Bose F1 bruger demo & musikalsk foredrag v/Erik Sletting og Jørgen Sølvsten, Lys til selskabsmusikere v/Daniel Stjerneholm Andersen. Alle arrangementer var velbesøgte. Vi har i 2015 kun haft et medlemsarrangement for seniormedlemmerne, og det var deres julefrokost, som er gået hen og blevet til Kyndelmisse Fest. Arrangemen-

29. årgang - marts 2016 • basunen

29


Facius, Marie Frank og Søren Balsner. Vi havde et område med stande hvor DMF Forsikringen, Forbundets konsulenter samt andre inviterede branchefolk stod til rådighed. Vi kørte den populære KLIKfotosession. Og der var minikoncerter i løbet af dagen, som sluttede af med en forrygende koncert med I’ll Be Damned, der også fortalte om deres karriere.

Hvorfor DIT? Hvorfor DAT? temaaftener i samarbejde med forbundet. tet afholdes på Kyndelmissedag. Som sædvanlig var der god stemning og en masse dejlig musik og optrædener af de deltagende medlemmer på spillestedet NyV58. I hverdagen er der sammenkomst til kaffe og blødt brød i afdelingen den første mandag hver måned. Citronhuset og Berlin lejligheden Udlejningen af Citronhuset i 2015 har været lidt nedadgående. Flyafgangene derned den seneste sæson har været en smule dyre og der har ikke været så mange af dem. Vi har derfor rykket skiftedag i kommende sæson 2016 fra lørdag til søndag. Denne ugedag har flere muligheder for flybilletter til fornuftige billetpriser. Vi deler fortsat udlejningen med Københavns afdelingen, og flere medlemmer fra begge afdelinger har allerede planlagt og booket ferien dernede i det sydspanske i 2016. Som noget nyt har vi indgået et samarbejde i regionen, således at medlemmerne i afdelingerne Viborg, Herning, Holstebro, Silkeborg, Randers og Nordvestjylland også kan få glæde af Citronhuset. Berlin lejligheden råder vi fortsat over. Udlejningen går godt, og der er stadig fin efterspørgsel og stor tilfredshed med den dejlige lejlighed i Prenzlauerberg. Hvorfor Dit? Hvorfor Dat?

Under overskriften ”Hvorfor Dit? Hvorfor Dat?” afholdt vi en række temaaftener

30

basunen • marts 2016 - 29. årgang

sammen med Forbundet, hvor medlemmerne samt andre, kunne komme og høre oplæg fra fagligt interessante branchepersoner. Vi havde besøg af Billy Cross, som fortalte om sin lange karriere, og gav os sine bud og holdninger omkring branchen. Vi holdt et meget velbesøgt arrangement ude hos MONO, hvor vi havde inviteret 5 bookere fra toneangivende københavnske spillesteder, til at fortælle om hvordan man får hul igennem til dem. Der var stuvende fuldt hos Promus, hvor vi havde 4 repræsentanter fra københavnske Indie-labels på besøg. Og så satte vi fokus på Folkmusik-genren, ved et arrangement i en stuvende fuld kantine hos ROSA, hvor vi sørgede for direkte dialog med 5 fremtrædende branchepersoner inden for Folkgenren. Julestue og musikerdag Afdelingens julestue er for mange medlemmer blevet en kærkommen lejlighed til at mødes. Vi havde igen i år et flot fremmøde. Vi trakterede med gløgg, æbleskiver og knas. Den musikalske underholdning blev på fremragende vis leveret af Klezmer Duo. Afdelingens store årlige heldags arrangement for medlemmer, har siden 2011 heddet Chili & Chill Out. I 2015 valgte vi at invitere MONO og ORA med i samarbejdet, for at nå endnu længere ud med budskabet. Dagen med de mange tilbud om workshops, kurser, foredrag, oplæg, koncerter og networking blev noget af et velbesøgt tilløbsstykke. Kristian Koch holdte foredrag om sceneoptræden. Jesper Mardahl og Signe Tobiassen holdte branche oplægget ”Act As Business”. Anders Bøtter fra Danmarks Radio fortalte om hvordan man kommer i radioen. Workshoppen ”Demosessions” var musik-feedback fra Stefan

Aarhus Jazz Orchestra Aarhus Jazz Orchestra er inde i en rivende udvikling på såvel den kunstneriske som den administrative front. I 2015 sagde orkestret farvel til den kunstneriske leder Lars Møller, og det betød samtidig et farvel til den oprindelige organisationsstruktur med en kunstnerisk leder i spidsen. Nu er der i stedet indført en model, hvor der er kommet en orkesterchef, Peder Udengaard, med det overordnede ansvar for økonomi, tilskudsdrift, personaleledelse mm. Man har yderligere ansat en programchef, Rasmus Bøgelund, der varetager den kunstneriske del sammen med Programudvalget og et nyoprettet Artistic Advisory Board, der træder sammen for første gang her i løbet af 2016. Endvidere er der blevet tilknyttet to composers in residence, førnævnte Lars Møller og den norske komponist/arrangør og dirigent Geir Lysne. Orkesteret præsenterede en række projekter året igennem. To højdepunkter var udgivelserne af Lars Møllers “ReWrite of Spring”, en moderne hyldest til Stravinskij samt Jakob Buchanans “Requiem”. Begge udgivelser blev benævnt som “nye hovedværker i dansk jazz” og fik anmelderne til at koge over af begejstring. I 2016 opføres det stort anlagte “Bollywood Beats & Big Band”, der er et samarbejde mellem AJO og Randers Kammerorkester med Lars Møller i spidsen. Aarhus Symfoniorkester I 2015 fik orkesteret ny chefdirigent i den internationale annerkendte Marc Soustrot, og dette kunne straks høres på orkesterets klang. Eksempelvis blev Carl Nielsens 5. i den grad nyfortolket af franskmanden til stor begejstring for publikum og anmeldere. I juni måned indspillede orkesteret en CD med Pumeza Matshikiza. Hun valgte Aarhus Symfoniorkester som samarbejdspartner til projektet efter et besøg, hun havde året før. Det er en stor tillidserklæring, og flot at orkesteret blev valgt til opgave. På Northside Festivalen spillede ASO med den internationale stjerne Anthony and the Johnsons, og som et hav af gange før, spillede orkesteret igen på Skanderborg Festivalen i 2015. Det er også værd at nævne orkesterets arbejde med børnene. Man har en målsætning om at alle børn i Aarhus kommune skal møde orkesteret


4 gange i løbet af skoletiden. Alene i maj 2015 var der 5767 børn inde at høre en af orkesterets produktion om Carl Nielsen. Samtidig er der de ugentlige koncerter i symfoniske sal. Desværre hænger der tunge skyer over orkesteret. Bevillingerne fra Århus kommune er efterhånden så små i forhold til driftsbehovet, at orkesterets økonomi ikke hænger sammen. Besparelserne i orkesteret er sket gennem en årrække, bl.a. på grund af en inflation, man ikke har taget højde for i Aarhus kommune. Derfor lå bevillingerne i 2015 på nogenlunde det samme niveau som i 2001. Det er ikke kun på de kommunale budgetter der spares. Staten har også budt ind. En konsekvens af regeringens politik er, at alle landsdelsorkestrene skal spare 2% om året de næste 4 år. For Århus Symfoniorkester betyder det, at man skal spare 1,6 millioner. For en personaletung institution som ASO, er det meget vanskeligt. Besparelserne har efterhånden stået på i en del år, så der er skåret langt ind i benet nu. Derfor er fremtiden højst usikker. Det psykiske arbejdsmiljø og for nogen også det fysiske er klart belastet af situationen. Konservatoriet I 2015 havde vi en mindre spændende oplevelse med konservatoriet, der var blevet forespurgt om et samarbejde med Aarhus Håndbold om at levere musik til klubbens hjemmekampe i Arenaen såvel i foyeren som i sponsorloungen. Man søgte musikstuderende via konservatoriets PRmedarbejder; de skulle levere musikken uden noget honorar som modydelse. Det afsted kom en del debat og en mailkorrespondance mellem lærere og administration. Efter at DMF indgik i en dialog med rektor Claus Olsen, der undskyldte med, at det var et eksperiment for at udvikle nye koncertformer, blev initiativet dog lagt ned. Gramex I år har vi fået gramexmidler til at støtte følgende arrangementer: NyV58 – Aaron

Julestue i Vestergade med underholdning af Klezmer Duo. Rimbui / Jazz Jam i Ambassaden / Bluesjam Ny.V.58 / Nowruz Festival / Aarhus Sangskriver Værksted / Phonognom Festival / POP-Revo / Aarhus Jazz Festival / Vildbjerg Cup (samarbejde med regionen) / Talentprisen – Unge spiller Klassisk 2015 / Musik - Loppemarked Trykkeriet / Litteratur Festivalen. Bestyrelsen I bestyrelsen arbejder vi (7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter) med den daglige drift i et vist omfang og prøver at udvikle vores forening ved hjælp af nye initiativer. Vi diskuterede kulturpolitiske standpunkter og politiske beslutninger, som er afgørende for vores fagområde. Vi arbejder fint sammen og der er god kemi mellem bestyrelsesmedlemmerne. Vi prøver også at at have en bestyrelsessammensætning, så den er nogenlunde repræsentativ for medlemsskaren. Vi har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling. Vi har som en del af bestyrelsesarbejdet deltaget i det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand ved Skælskør. I år deltog 5 af afdelingens bestyrelsesmedlemmer. Det var som sædvanligt hyggeligt og

informativt. Afdelingen havde 3 bestyrelsesmedlemmer med på tillidsmandsuddannelsen i Skanderborg. Tillidsmandsuddannelsen er en måde at forberede musikerne, der sidder i afdelingernes bestyrelser på det politiske arbejde. Afdelingens økonomi Vi har her i 2015 regnskabet et meget beskedent overskud på 1.368 kroner. Det er vi meget tilfreds med. Og set i lyset af det aktivitetsniveau vi har præsteret, så syntes vi selv det er rigtig fint og udmærket. Vi har stadigvæk en fin egenkapital på 743.121 kroner. FU- & HB-møder FU- og HB-møderne fylder en del i årets løb. Aarhus afdelingen har Mads Bærentzen og Lars Kiehn med i Hovedbestyrelsen. Yderligere er Lars Kiehn med i Forretningsudvalget. Det har været et hårdt år, hvor vi har arbejdet med at få ansat nogle kvalificerede folk på nøgleposter i vores forbund. Bl.a. en ny regnskabschef og en ny chefjurist. Forbundets økonomi har været trængt over en periode, hvilket har betydet nødvendige fyringer og fratrædelsesaftale. Der er 4 HB møder årligt af 2 dages varighed og cirka 10 FU møder af 1 – 2 dages varighed, foruden der er udvalgsarbejde, der normalt tager 1 dag pr. møde. Desuden er der yderligere forpligtigelser og arbejdsopgaver imellem møderne, når man sidder i de organer.

Temaaften

29. årgang - marts 2016 • basunen

31

>


ØKONOMIEN - RESULTATOPGØRELSE

32

basunen • marts 2016 - 29. årgang


ØKONOMIEN - Balance pr. 31/12 2015

29. årgang - marts 2016 • basunen

33


ØKONOMIEN - BUDGET 2016

34

basunen • marts 2016 - 29. årgang


29. ürgang - marts 2016 • basunen

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • marts 2016 - 29. årgang www.dmf-aarhus.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.