Page 1

Pla de Màrqueting i Difusió del Projecte ‘Català per a Tothom’ per a la:

Autor:

e-mail: DemesDe@gmail.com Twitter: @DmesD Blog: http://dmesdempresa.blogspot.com/ Web: https://sites.google.com/site/empresadmesd/

Màster UOC 'Educació i TIC' (e-learning) 1 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Juanmi Muñoz Micolau


Índex

Resum executiu..................................................................................3 Pla de difusió i comunicació..................................................................4 Programa d’accions.............................................................................4 Presentació a l’SliderShare del projecte................................................. 4 Adreces d’interès del projecte...............................................................5 Adreces d’interès de les sòcies............................................................. 5

Màster UOC 'Educació i TIC' (e-learning) 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Juanmi Muñoz Micolau


Resum Executiu D+D, empresa jove i dinàmica, centra la seva atenció a la formació com a valora fonamental en el desenvolupament i creixement de les persones. I per aquest fi crea projecte d’elearning de qualitat per la societat en general i la catalana en particular. D+D, parteix d’una estratègia de direcció orientada al màrqueting. Determina les necessitats i desitjos del mercat objectiu i intenta crear propostes més eficients i eficaces que la competència per a satisfer aquestes necessitats. El darrer producte que treu al mercat, el projecte ‘Català per a tothom’ és un servei amb trets innovadors. Presenta unes característiques que el fan diferent a la resta: la formació virtual del nivell D de la llengua catalana i la presentació de dues modalitats, b-learning i elearning d'autoaprenentatge per tal d'abastar la quota de mercat oblidat fins ara. El producte aporta als consumidors beneficis bàsics, ja que dins l'organització es considera la formació com una necessitat elemental pel creixement de les persones; i, simbòlics, ja que satisfà necessitats relacionades amb la afiliació social, l'autoestima i l'autorealització. Indirectament també aporta beneficis al mercat català que necessita dels ciutadans/es formats amb aquest producte/servei. El mercat objectiu d’aquest producte és un mercat doble: • D'una banda els ciutadans/es que es matriculin, que seran els que es beneficiaran directament de la formació que ofereix el Projecte. • D'una altra, se'n beneficiaran indirectament sectors, que necessitin de gent amb competències en el domini de la llengua catalana. En ell té cabuda tant la població catalana en el seu conjunt com la població externa interessada en aquest producte.

Els objectius de màrqueting que es persegueixen són:

• •

Presentar, almenys, un tret innovador dins del mercat en que està inserit. Ascendir fins a la primera posició del mercat en quant a centre excel·lent de formació de la llengua catalana.

Aconseguir un volum de vendes del producte d'un miler d'unitats (1.000 estudiants matriculats), com a mínim, per a cobrir les despeses.

Per tal d’aconseguir aquests objectius es plantegen diferents estratègies:

• •

de creixement, mitjançant l’expansió del producte en el mercat actual. de diferenciació, mitjançant els trets innovadors que presenta el producte.

de posicionament, mitjançant el reconeixement de qualitat i de prestigi.

Els recursos de que es disposa són econòmics i de prestigi. Ambdós recursos se'n deriven del fet de ser un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya, capdavantera i eix vertebrador del servei. El recurs de prestigi també per la capacitació de les persones que dissenyen i desenvolupen el projecte. El preu de venda del producte serà sense ànim de lucre. Els resultats esperats que s’obtindran seran la disposició de persones amb domini de la llengua catalana. Així, els resultats seran en benefici del consumidor, que tindrà facilitats per introduir-se en aquells àmbits on sigui necessari el domini d’aquesta llengua; i, indirectament Màster UOC 'Educació i TIC' (e-learning) 3 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Juanmi Muñoz Micolau


i professionalment parlant, a aquelles empreses que requereixin de persones amb coneixements i competències del català.

Pla de difusió i comunicació En el següent link trobareu el mapa conceptual amb el pla de difusió i comunicació del projecte ‘Català per a tothom’: http://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/71962241/comunicaci? width=600&height=400&zoom=0

Programa d’accions En el següent link trobareu el programa d’accions del pla de difusió i comunicació, on es mostren les accions, quan es faran, durant quant de temps, qui les farà i el cost total: https://spreadsheets.google.com/ccc? key=0AszxDwXtM99JdFRmR1pEcGVRV3lYY0IwbEd5N1lNaEE&hl=ca&authkey=CKH45fEC

Presentació a l’SlideShare del projecte •

Amb audio (fer clic al següent enllaç): http://www.slideshare.net/DmesD/presentacio-catala-peratothom3

Sense audio (fer doble clic sobre la imatge):

Presentació del projecte de l'empresa

Màster UOC 'Educació i TIC' (e-learning) 4 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Juanmi Muñoz Micolau


Adreces d’interès del projecte Web Moodle Correu electrònic

https://sites.google.com/site/catalaperatothom/ http://catalaperatothom.freewebclass.com/ catalaperatothom@gmail.com

Adreces d’interès de les sòcies Twitter Facebook Linkedin Mr Wong

Anna

Maite

Mireia

Montse

@ajubete Anna Js Anna Jubete ajubete

@maiteguzu Maite Gutiérrez Maite Gutiérrez maitegz

@mireiausart Mireia Usart Mireia Usart musart

@mrocalo Montse Roca Montse Roca mrocalo

Departament de Màrqueting: Mireia Usart Maite Gutiérrez

Equip D+D: Anna Jubete Maite Gutiérrez Màster UOC 'Educació i TIC' (e-learning) 5 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Juanmi Muñoz Micolau


Mireia Usart Montse Roca

Màster UOC 'Educació i TIC' (e-learning) 6 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Consultor: Juanmi Muñoz Micolau

Pla de màrqueting i difusió - Català per a tothom  
Pla de màrqueting i difusió - Català per a tothom  

Pla de màrqueting i difusió del projecte Català per a tothom (D+D)