Page 1

D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

Index/Spis treści/Obsah/Содержание D-M-E .

Info ä Cool-One system - Basic concept ä System Cool-One - Podstawowa zasada pracy å Cool-One systém - základní koncepce Инфоå Система Cool-One - Основной принцип

8a-2

Info ä Cool-One system - Stack mold ä System Cool-One - Piętrowa forma wtryskowa å Cool-One systém - Etážová forma Инфоå å Система Cool-One - ярусная форма

8a-3

Info ä Probes and accessories ä Patrony i akcesoria å Vstřikovací torpédo a příslušenství Инфоå å Щупы и аксессуары

P./S./С.

P./S./С.

P

8a-4

RAF

8a-8

TC

8a-4-5-6-7-8

EOC

Standard / стандарт Standard / стандарт

P./S./С.

WRI

8a-5/6 8a-4/6-8

WRPS

8a-12

WTO

8a-11

WTU

8a-11

Info ä Distributor system 8a-9-10 ä Układ rozdzielczy å Rozváděcí systém - systém vyhřívaný zevnitř Инфоå å Система распределения Info ä Heated nozzle adapter 8a-11-12 ä Grzana tuleja wtryskowa å Vyhřívaný vstřikovací adaptér Инфоå å Нагреваемый переходник форсунки Info ä Guide lines for the construction of a Cool-One block ä Wytyczne odnośnie konstrukcji 8a-15-18 rozdzielacza Cool-One å Pokyny pro montáž systému Cool-One Инфоå å Рекомендации по сборке системы Cool-One

8a-16-18 8a-17-18

AB

8a-13

ABSR

8a-13

AFIP

8a-5

AFIP 3-4-5

8a-6

AFM

8a-7

AFP

8a-4

AFR

8a-4/8

AFTC

8a-4-7

AS

8a-10

ASF

8a-4/8

BAF

8a-8

BHA

8a-11

DF

8a-10

DI

8a-11

DR

8a-11-12

DS

8a-4/8

EC

8a-10

EHM

8a-4/8

FHS

8a-10

HBA

8a-12

HCTC HM HNS 1/1/2005

8a-14-18

8a-9 8a-4/6-8 8a-12

HR

8a-11/12

HT

8a-9

8a-1


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

Info/Инфо ä Cool-One system - Basic concept å Cool-One systém - Základní koncepce

System Cool-One - Podstawowa zasada pracy Система Cool-One - Основной принцип

ä å

REF/Номер

8a-13

ABSR

8a-13

AFIP

8a-5

AFIP 3-4-5

8a-6

AFM

8a-7

AFP

8a-4

AFR AFTC HBA

WRPS

AB

HR

AS

ABSR

HNS DR

HR

DI

WTO BHA WTU

FHS

EHM BAF HM

HCTC

8a-10 8a-8

BAF

8a-8

BHA

8a-11

DF

8a-10 8a-11

DR

8a-11-12

DS

8a-8

EC

8a-10

EHM ASF DF RAF

8a-8 8a-4-7

ASF

DI

DR

P./S./C.

AB

8a-8

FHS

8a-10

HBA

8a-12

HT

HCTC

8a-9

AS

HM

8a-8

EC

HNS

8a-12

HR

8a-11-12

HT

8a-9

MPT

8a-7

P

8a-4

RAF

8a-8

AFIP 3-4-5 (TC)

TC

8a-5

AFM (MPT + AFTC)

WRI

}

AFP(P) AFTC

AFIP (TC)

AFR WRI

DS

8a-8

WRPS

8a-12

WTO

8a-11

WTU

8a-11

1/1/2005

8a-2


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

Info/Инфо ä Cool-One system - Stack Mold å Cool-One systém - Etážová forma

ä

System Cool-One - Piętrowa forma wtryskowa å Система Cool-One - ярусная форма

REF/Номер

8a-13

ABSR

8a-13

AFIP

8a-5

AFIP 3-4-5

8a-6

AFM

8a-7

AFP

8a-4

AFR

8a-8

AFTC

8a-7

AS

AFP (P) AFTC FHS

}

DF

AFIP (TC) AFIP 3-4-5 (TC) AFM (MPT-AFTC)

AFR HCTC HT

AS EC

HT

BAF

HCTC ABSR

8a-10

ASF

8a-8

BAF

8a-8

DF

8a-10

DS

8a-8

EC

8a-10

EHM

8a-8

FHS

8a-10

HCTC

8a-9

HM

8a-8

HT

8a-9

MPT

8a-7

P

8a-4

RAF

8a-8

TC

8a-5

WRI

8a-8

HM/EHM

ASF-RAF WRI

DS

1/1/2005

AB

P./S./C.

AB

8a-3


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

AFP ä Konwencjonalne patrony - zestaw å Стандартные щупы в сборе

ä Conventional probes - complete å Konvenční vstřikovací torpédo - sestava

ä ä å å

AFR

ASF

P

AFTC

BAF

Installation instructions see guidelines page 8a-14/18 Wytyczne do montażu patrz strona 8a-15/18 Pokyny pro montáž systému viz strana 8a-16/18 Инструкции по установке даны в рекомендациях на стр. 8a-17/18

HM/EHM

ä For thermoplastics, filled and unfilled ä Do termoplastów z wypełniaczem i bez wypełniacza å Pro termoplasty, plněné a neplněné å Для термопластиков с наполнителем и без наполнителя ä Mat. Stainless Steel (TiN coated upon request) ä Mat.: Stal nierdzewna (Tytanowane na zamówienie) å Mat. korozivzdorná ocel (TiN na poptávku) å Мат. Нержавеющая сталь (TiN покрытие под заказ)

MINI/МИНИ

A

P

7

ASF**

BAF

HM

AFR*

WRI*

Ø18

Ø 14

P

AFTC + TC*

ä =

Assembly

L

BAF

HM

Ød

ASF

ä

Komplet å

Sestava AFTC

å

Комплект REF/Номер

A

REF/Номер

AFP 201 N AFP 251 N AFP 271 N AFP 291 N

58 73 93 118

STANDARD /

AFTC AFTC AFTC AFTC

0825 0826 0827 0828

E E E E

A

L

8 8 8 8

50 65 85 110

W/Вт Amp/A REF/Номер REF/Номер REF/Номер REF/Номер REF/Ном. REF/Номер REF/Номер REF/Номер 230 V/В 140 0,6 AFP 201 N P 201 N ASF 3 N BAF 10 N HM 22 AFTC 0825 E AFR 3114 WRI 92 185 0,8 AFP 251 N P 251 N AFTC 0826 E 215 0,9 AFP 271 N P 271 N AFTC 0827 E AFR 3414 300 1,3 AFP 291 N P 291 N AFTC 0828 E

СТАНДАРТ

9

P

ASF**

BAF

EHM

AFTC + TC*

AFR*

DS*

Ø 22

Ø 15,9

P

d

ä =

Assembly

L

ASF

EHM

Ød

BAF

ä

Komplet å

Sestava AFTC

å

Комплект REF/Номер AFP AFP AFP AFP

301 401 501 601

N N N N

A

REF/Номер

74 91 118 143

MAXI/МАКСИ

AFTC AFTC AFTC AFTC

302-2E 303-2E 304-2E 305-2E

A

d

L

9,52 9,52 9,52 9,52

66 83 110 136

W/Вт Amp/A REF/Номер REF/Номер REF/Номер REF/Номер REF/Ном. REF/Номер REF/Номер REF/Номер 230 V/В 190 0,8 AFP 301 N P 301 N ASF 4 N BAF 12 N EHM 2730 AFTC 0302-2E AFR 3416 DS 1011 240 1,0 AFP 401 N P 401 N AFTC 0303-2E 310 1,4 AFP 501 N P 501 N AFTC 0304-2E AFR 4016 390 1,7 AFP 601 N P 601 N AFTC 0305-2E

P

12

ASF**

BAF

EHM

AFTC + TC*

AFR*

DS*

Ø 28

Ø 22

P

ä =

Assembly L

ä

ASF

BAF

EHM

Komplet

d

å

Sestava å

AFTC

Комплект

A

REF/Номер

d

L

AFP 502 N AFP 602 N AFP 702 N AFP 802 N AFP 902 N AFP 1002 N AFP 1102 N

115 140 168 198 248 320 370

AFTC 1210 E AFTC 1212 E AFTC 1215 E AFTC 1218 E AFTC 1223 E AFTC 1230 E AFTC 1236 E

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

104 130 162 190 242 312 362

8a-4

**

W/Вт Amp/A REF/Номер 230 V/В 305 1,4 AFP 502 N 365 1,6 AFP 602 N 440 1,9 AFP 702 N 515 2,2 AFP 802 N 645 2,8 AFP 902 N 930 4,1 AFP 1002 N 1300 5,5 AFP 1102 N ä

REF/Номер

P P P P P P P

502 N 602 N 702 N 802 N 902 N 1002 N 1102 N

REF/Номер REF/Номер REF/Ном.

REF/Номер

REF/Номер REF/Номер

ASF 5 N BAF 16 N EHM 3215 AFTC 1210 E AFR 4022 DS 1314 AFTC 1212 E AFTC 1215 E AFTC 1218 E AFTC 1223 E AFTC 1230 E AFTC 1236 E

* ä To be ordered separately ä Zamawia się oddzielnie å Objednává se zvlášť å Заказываются отдельно Grind this face to suit ä Szlifować przy dopasowaniu å Tloušťku kroužku dobrousit å Отшлифовать поверхность при подгонке

1/1/2005

REF/Номер


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

AFIP ä ‘Auto fixed’ integral heater probes - complete å Vstřikovací torpédo s integrovaným topným článkem - sestava ®

ä

Patrony z integralnymi elementami grzejnymi 'Auto fixed'® - zestaw å Щупы со встроенными нагревателями 'Auto fixed'® в сборе

ä Installation instructions see guidelines page 8a-14/18

Wytyczne do montażu patrz strona 8a-15/18

ä

å Pokyny pro montáž systému viz strana 8a-16/18

Инструкции по установке даны в рекомендациях на стр. 8a17/18

å

ASF

AFIP + TC

EHM

ä Note: All external dimensions identical to AFP probes. Each ‘Auto fixed’® integral heater probe is pretested. This procedure discolors the outer surface of the probe,

but in no way alters its performance or dimensions. Uwaga: Wszystkie wymiary zewnętrzne są identyczne z patronami AFP. Każdy patron z integralnym elementem grzejnym 'Auto fixed'® jest przetestowany. Procedura ta powoduje pow stanie przebarwień na ich powierzchni , ale nie wpływa to na jakośc i wymiary patronów. å Poznámka: Všechny vnější rozměry jsou stejné jako u torpéda AFP. Topný článek každého torpéda‘Auto fixed’® je před montáží testován. Zahřátím torpéda se zbarví její povrch. Zbarvení povrchu nemá vliv na výkon kompletu ani na rozměry torpéda. å Примечание: Все внешние размеры идентичны с щупами AFP. Каждый щуп со встроенным нагревателем 'Auto fixed'® прошел заводские испытания. После такой процедуры внешняя поверхность щупа обесцвечивается, но это ни в коем случае не оказывает воздействие на функциональность или размеры. ä

MINI/МИНИ

AFIP

ASF

AFIP + TC

HM

TC

AFR*

WRI*

HM 7

Ø 14

A

ASF**

Ø 18

Ca.11

ä =

Assembly ä

Komplet å

Ca 15

Sestava å

Комплект REF/Номер

A

AFIP 201 AFIP 251 AFIP 271

58 73 93

W/Вт 230 V/В 165 185 250

REF/Номер

REF/Номер REF/Номер REF/Номер

AFIP 201 AFIP 251 AFIP 271

STANDARD/СТАНДАРТ ASF

AFIP + TC

REF/Номер REF/Номер

AFR 3114 WRI 92

ì ì ì

ASF 3 N

HM 22

TC 9900

AFIP

ASF**

EHM

TC

AFR 3414

AFR*

DS*

EHM 9

Ø15,9

A

REF/Номер

Ø 22

Ca.11

ä =

Assembly ä

Komplet å

Sestava

Ca 15

å

Комплект REF/Номер AFIP AFIP AFIP AFIP

301 401 501 601

A 74 91 118 143

W/Вт 230 V/В 220 275 360 445

REF/Номер

AFIP AFIP AFIP AFIP

REF/Номер REF/Номер REF/Номер

ì ì ì ì

301 401 501 601

ASF 4 N EHM 2730

REF/Номер

REF/Номер REF/Номер

TC 9900

AFR 3416 DS 1011 AFR 4016

TC Replacement parts - Thermocouple type ‘J’ Náhradní díl - termočidlo typ ‘J’

å

ä Części zmienne - termopara typu 'J' Сменные детали - термопара типа 'J'

Ød

ä å

*

1/1/2005

l1 L

REF/Номер

L

l1

d

l

TC 9900

203,2

180

0,5

1250

I

* ä To be ordered separately ä Zamawia się oddzielnie å Objednává se zvlášť å Заказываются отдельно ** ä Grind this face to suit ä Szlifować przy dopasowaniu å Tloušťku kroužku dobrousit å Отшлифовать поверхность при подгонке

8a-5


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

AFIP - 3-4-5 ä ‘Auto fixed’ integral heater probes - complete å Vstřikovací torpédo s integrovaným topným článkem - sestava ®

ä

Patrony z integralnymi elementami grzejnymi 'Auto fixed'® - zestaw å Щупы со встроенными нагревателями 'Auto fixed'® в сборе ä Installation instructions see guidelines page 8a-14/18 ä

Wytyczne do montażu patrz strona 8a-15/18

å Pokyny pro montáž systému viz strana 8a-16/18 å

ASF/RAF

AFIP 3-4-5 + TC

Инструкции по установке даны в рекомендациях на стр. 8a-17/18

EHM

ä Note: All external dimensions identical to AFP probes. Each ‘Auto fixed’® integral heater probe is pretested. This procedure discolors the outer surface of the probe,

but in no way alters its performance or dimensions. Uwaga: Wszystkie wymiary zewnętrzne są identyczne z patronami AFP. Każdy patron z integralnym elementem grzejnym 'Auto fixed'® jest przetestowany. Procedura ta powoduje powstanie przebarwień na ich powierzchni , ale nie wpływa to na jakośc i wymiary patronów. å Poznámka: Všechny vnější rozměry jsou stejné jako u torpéda AFP. Topný článek každého torpéda ‘Auto fixed’® je před montáží testován. Zahřátím torpéda se zbarví její povrch. Zbarvení povrchu nemá vliv na výkon kompletu ani na rozměry torpéda. å Примечание: Все внешние размеры идентичны с щупами AFP. Каждый щуп со встроенным нагревателем 'Auto fixed'® прошел заводские испытания. После такой процедуры внешняя поверхность щупа обесцвечивается, но это ни в коем случае не оказывает воздействие на функциональность или размеры. ä

MICRO/МИКРО

A

L

ä Assembly ä Komplet ä = = Assembly ä å Sestava Baugruppe å Комплект

HM

ASF/ RAF**

HM

AFTC/TC

AFR*

WRI*

Ca 12,7

B

Ca 12,7

ASF / RAF

ØE

Ca 8

ØH

ØG

AFIP+TC

straight / prosty přímá/прямой

AFIP 4-322 AFIP 4-372 AFIP 4-422 AFIP 4-472

REF/Номер 90° AFIP 3-310-90A AFIP 3-360-90A AFIP 3-410-90A AFIP 3-460-90A AFIP 4-322-90 AFIP 4-372-90 AFIP 4-422-90 AFIP 4-472-90

MINI/МИНИ

A

B

69,1 81,8 94,5 107,2 69,1 81,8 94,5 107,2

25,4

15,75

28,7

18,3

A

G

H

10

9,5

9,76

12,7

W/Вт 230 V/В 100 120 140 155 125 145 170 195

REF/Номер

straight/ prosty přímá/прямой

AFIP 4-322 AFIP 4-372 AFIP 4-422 AFIP 4-472

REF/Номер

REF/Ном. REF/Ном. REF/Номер

90° AFIP 3-310-90A ASF 1 N HM 22 AFIP 3-360-90A RAF 3-062 AFIP 3-410-90A AFIP 3-460-90A AFIP 4-322-90 RAF 4-062 AFIP 4-372-90 ASF 2 N AFIP 4-422-90 AFIP 4-472-90

ä Assembly ä Komplet å Sestava å Комплект

HM

RAF**

HM

REF/Номер REF/Номер

AFTC 0506 AFTC 0507 AFTC 0508 AFTC 0510 TC 9900

AFR 2508 WRI 92

AFR 2710

AFTC/TC

AFR*

WRI*

Ca 12,7

Ca 12,7

B

ØE

Ca 8

ØH

L

7,92

L

AFIP+TC

RAF

E

ØG

REF/Номер

REF/Номер straight / prosty přímá / прямой

AFIP 5-372 AFIP 5-422 AFIP 5-472 AFIP 5-522 AFIP 5-572 AFIP 5-622

REF/Номер 90° AFIP 5-372-90 AFIP 5-422-90 AFIP 5-472-90 AFIP 5-522-90 AFIP 5-572-90 AFIP 5-622-90

A 81,8 94,5 107,2 119,9 132,6 145,3

B 28,7

E 18,3

G 12,7

H

L

12,45

12,7

W/Вт 230 V/В 185 210 245 270 300 330

REF/Номер straight/ prosty přímá/прямой

AFIP 5-372 AFIP 5-422 AFIP 5-472 AFIP 5-522 AFIP 5-572 AFIP 5-622

REF/Номер

REF/Ном. REF/Ном. REF/Номер

90° AFIP 5-372-90 RAF 5-062 HM 22 AFIP 5-422-90 AFIP 5-472-90 AFIP 5-522-90 AFIP 5-572-90 AFIP 5-622-90

REF/Номер REF/Номер

TC 9900

AFR 3013 WRI 92

TC type ‘J’ å

ä Części zmienne - termopara typu 'J' Сменные детали - термопара типа 'J'

Ød

ä Replacement parts - Thermocouple å Náhradní díl - termočidlo typ ‘J’

*

l1

8a-6

**

ä

I

REF/Номер

L

l1

d

l

TC 9900

203,2

180

0,5

1250

* ä To be ordered separately ä Zamawia się oddzielnie å Objednává se zvlášť å Заказываются отдельно Grind this face to suit ä Szlifować przy dopasowaniu å Tloušťku kroužku dobrousit å Отшлифовать поверхность при подгонке

1/1/2005

L


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

AFM ä Multiple probes - complete å Vstřikovací torpédo - vícenásobná

ä Patrony wielopunktowe - zestaw å Многоконтактные щупы в сборе

- sestava

ä Installation instructions see guidelines page 8a-14-18 ä

Wytyczne do montażu patrz strona 8a-15/18

å Pokyny pro montáž systému viz strana 8a-16/18

Инструкции по установке даны в рекомендациях на стр. 8a-1718

å

AFM

ä Assembly ä Komplet å Sestava å Комплект

M12x1

10

ASF**

BAF

EHM

DP

AFTC*

AFR*

DS*

22

3,5

d

28

96

10 AFM

ASF

DP

BAF

6

HM DS

Tips/ Końcówki špičky/Наконечники

AFM 0012 AFM 0013 AFM 0014

Mat/Мат

REF/Номер

REF/Ном. REF/Ном. REF/Номер REF/Ном.

REF/Номер

1.2313

AFM 0012 AFM 0013 AFM 0014

ASF 5 N BAF 12 EHM 3215 DP6X16

AFTC 303-2F

2 3 4

Installation Montaż å Vestavbové rozměry å Установка

AFR 4023

DS 1011

Tips Końcówki å Špičky å Наконечники

ä

ä

ä

ä

A 0.02

Min.12

30,5

d

MIN. 10mm

40 M32x1.5

60

REF/Номер REF/Номер

d

REF/Номер

d

6 H7

28

max.3 Min. 10mm

0

4 -0,2

25 Tips/Końcówki min d špičky/Наконеч.

+0.02

Y

3 0

fl 32

fl 22,22

18.5 Min.15mm

a

0.02 A 4.5

a

a

N8 22 H7

max d

α

2

12,5

18

3

14,5

18

0->90° 0->120°

4

17,0

18

0->90°

N8

X

32 40 H7

AFTC

A

23

Probe cartridge heaters with TC type ‘J’ Grzałka patronu z termoparą typu ‘J’ å Topný článek s termočidlem typu ‘J’ å Патронные нагреватели щупа с термопарами типа ‘J’ ä ä

32

Min 3 Max 5

90

30

ä φ Gate: min 0,6 mm ä φ przewężka: min 0,6 mm å φ vtokového ústí: min 0,6 mm å φ питателя: мин. 0,6 мм

1 8

L

d

R3

Max 10

1.5 1/1/2005

Max 0,15

R3

REF/Номер

d

L

AFTC 303-2F

9,52

85

* ä To be ordered separately ä Zamawia się oddzielnie å Objednává se zvlášť å Заказываются отдельно ** ä Grind this face to suit ä Szlifować przy dopasowaniu å Tloušťku kroužku dobrousit å Отшлифовать поверхность при подгонке

W/Вт 230 V/В 345

Amp/A 1,5

8a-7


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém ä Probes

vyhřívaný zevnitř

- Accessories ä Patrony - akcesoria

å

å Vstřikovací

BAF

torpédo - příslušenství

HM/EHM

- аксессуры

Keys for hold down nuts ä Klucze do dokręcania nakrętek å Klíče pro matice HM/EHM å Ключи для стопорных гаек ä

M

T

T

M

Ød

M

å Щупы

WRI-DS

Stop sleeves for cartridge heaters ä Hold down nuts ä Śruba ograniczająca ä Przeciwnakrętka å Pouzdro se závitem å Upevňovací matice å Стопорные втулки для патронных å Стопорные гайки нагревателей ä

SW

ä System Cool-One Система Cool-One

L

97

150

SW

SW

ød

SW

øD ød

L

SW

REF/Номер Typ(e)

MICRO/МИКРО

MINI/МИНИ BAF 10N STAND./СТАНД. BAF 12N MAXI/МАКСИ BAF 16N

6 8 10

M10x1 M12x1 M16x1

23 30 35

9 10 14

MINI/МИНИ STAND./СТАНД. MAXI/МАКСИ

M Тип HM 22 A M22 HM 22 A M22 EHM 2730 B M27 EHM 3215 B M32x1,5

AFR

T 12,5 12,5 15 15

d

SW

14,0 14,0 16,0 19,5

12 12 14 17

REF/Номер Typ(e)

MICRO/МИКРО WRI 92

MINI/МИНИ WRI 92 STAND./СТАНД. DS 1011 MAXI/МАКСИ DS 1314

ASF

Centering rings ä Pierścień centrujący å Středící kroužek å Центрирующие кольца

ØD

ØB

ØA

d

SW

18 18 -

12 12 7 9

14 17

Spacer washers ä Podkładka dystansowa å Distanční podložka å Распорные шайбы

ä

ØC

D

RAF

Spacer washers ä Podkładka dystansowa å Distanční kroužek å Распорные шайбы

ä

Тип A A B B

ä

Ød

M

ØD

d

Ød

REF/Номер

ød

T

T

**

**

I

REF/Номер

8a-8

B

25,4 20,62 26,97 22,00 30,15 23,80 31 23 34 26 34 26 40 32 40 32 40 32

C

l

7,95 9,88 12,59 13,5 13,5 15,5 15,5 21,5 22

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

for- dla REF/Номер pro - для AFIP 3 ASF 1 N AFIP 4 ASF 2 N AFIP 5 ASF 3 N AFP MINI + AFIP ASF 4 N AFP MINI + AFIP ASF 5 N AFP STAN. + AFIP AFP STAN. + AFIP. AFP MAXI AFM

D

d

T

REF/Номер

D

d

T

15,5 18 18 22 28

10,5 13,0 14,5 16,5 22,5

2 2 3 4 4

RAF 3-062 RAF 4-062 RAF 5-062

15,5 18,14 18,14

11,6 11,9 14,3

1,57 1,57 1,57

1/1/2005

AFR 2508 AFR 2710 AFR 3013 AFR 3114 AFR 3414 AFR 3416 AFR 4016 AFR 4022 AFR 4023

A

å

** ä Grind this face to suit ä Szlifować przy dopasowaniu Tloušťku kroužku dobrousit å Отшлифовать поверхность при подгонке


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

ä å

vyhřívaný zevnitř

å

Distributor system Cool-One Rozváděcí systém - systém vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

ä Układ rozdzielczy Cool-One Распределительная система Cool-One

ä Installation instructions see guidelines page 8a-14 ä Wytyczne do montażu patrz strona 8a-15 å Pokyny pro montáž systému viz strana 8a-16/18 å Инструкции по установке даны в рекомендациях на стр. 8a-17

FHS

DF

EC

HT

EC

HCTC

HCTC

HT Distributor tubes Rura rozdzielacza å Trubka - kryt topného článku å Распределительные трубки

Cartridge heaters with TC type ‘J’ (Teflon sealed, waterproof) Grzałka patronu z termoparą typu "J" (uszczelniona teflonem, wodoodporna) å Topný článek s termočidlem typu ‘J’ å Патронные нагреватели с термопарами типа 'J' (с тефлоновыми прокладками, водонепроницаемые) ä

ä

ä

Ød

ØD

ØD

ä

*

L

25

L

* REF/Номер MINI/ МИНИ

D

d

L

16,0 16,0 16,0 16,0

9,52 9,52 9,52 9,52

300 400 500 600

D

d

L

22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 22,22

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

200 300 400 500 600 700 800 900

REF/Номер

D

d

L

HT-05 30 N HT 05 40 N HT 05 50 N HT 05 60 N HT 05 70 N HT 05 80 N HT 05 100 N HT 05 120 N

41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27

15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87

300 400 500 600 700 800 1000 1200

HT HT HT HT

03 03 03 03

30 40 50 60

N N N N

REF/Номер STANDARD/ СТАНДАРТ

1/1/2005

MAXI/ МАКСИ

AS

HT HT HT HT HT HT HT HT

04 04 04 04 04 04 04 04

20 30 40 50 60 70 80 90

N N N N N N N N

ä Unheated

zone

ä

Strefa niegrzana å Nevyhřívaná zóna

REF/Номер MINI/ МИНИ

HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC

03-4 E 03-45 E 03-5 E 03-55 E 03-6 E 03-65 E 03-7 E 03-8 E 03-9 E

REF/Номер STANDARD/ СТАНДАРТ

HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC

04-5 E 04-6 E 04-7 E 04-8 E 04-9 E 04-10 E 04-11 E 04-12 E 04-13 E 04-14 E 04-15 E 04-16 E 04-17 E 04-18 E

REF/Номер MAXI/ МАКСИ

HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC

05-6 E 05-7 E 05-8 E 05-9 E 05-10 E 05-11 E 05-12 E 05-13 E 05-14 E 05-15 E 05-16 E 05-17 E 05-18 E 05-19 E 05-20 E 05-21 E 05-22 E 05-23 E 05-24 E 05-25 E

D

L

9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

102 114 127 140 152 165 178 203 229

D

L

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

127 152 178 203 229 254 279 305 330 356 381 406 432 457

D

L

15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87

152 178 203 229 254 279 305 330 356 381 406 432 457 483 508 533 559 584 610 635

å

Непрогреваемая зона

W/Вт Amp/A 230В 350 1,6 370 1,6 435 1,9 470 2,1 490 2,1 515 2,2 525 2,3 600 2,6 710 3,1 W/Вт Amp/A 230В 425 1,9 435 1,9 480 2,1 600 2,6 710 3,1 765 3,3 850 3,7 940 4,1 1040 4,5 1110 4,8 1200 5,2 1310 5,7 1420 6,2 1475 6,4 W/Вт Amp/A 230В 570 2,5 670 3,0 810 3,6 930 4,1 1060 4,6 1190 5,2 1310 5,7 1440 6,3 1560 6,8 1690 7,3 1815 7,8 1935 8,4 2065 9,0 2200 9,5 2320 10,0 2450 10,7 2570 11,2 2690 11,7 2820 12,2 2940 12,8

REF/Номер

D

L

HCTC 03-10 E HCTC 03-11 E HCTC 03-12 E HCTC 03-13 E HCTC 03-14 E HCTC 03-15 E HCTC 03-16 E HCTC 03-17 E HCTC 03-18 E

9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

254 279 305 330 356 381 406 432 457

REF/Номер

D

L

HCTC 04-19 E HCTC 04-20 E HCTC 04-21 E HCTC 04-22 E HCTC 04-23 E HCTC 04-24 E HCTC 04-25 E HCTC 04-26 E HCTC 04-27 E HCTC 04-28 E HCTC 04-29 E HCTC 04-30 E HCTC 04-31 E

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

483 508 533 559 584 610 635 660 686 711 737 762 787

REF/Номер

D

L

15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87

660 686 711 737 762 787 813 838 864 889 914 940 965 991 1016 1041 1067 1092 1118 1143

HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC

05-26 05-27 05-28 05-29 05-30 05-31 05-32 05-33 05-34 05-35 05-36 05-37 05-38 05-39 05-40 05-41 05-42 05-43 05-44 05-45

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

W/Вт Amp/A 230 В 775 3,3 785 3,5 830 3,7 885 3,9 905 4,0 1200 5,2 1310 5,7 1420 6,2 1530 6,7 W/Вт Amp/A 230 В 1575 6,8 1660 7,2 1750 7,6 1870 8,2 1980 8,6 2200 9,6 2280 9,9 2450 10,7 2550 11,1 2635 11,5 2840 12,3 2940 12,8 3150 13,7 W/Вт Amp/A 230 В 3070 13,4 3190 13,9 3320 14,4 3475 15,2 3550 15,5 3700 16,1 3825 16,6 3945 17,1 4065 17,7 4200 18,3 4330 18,8 4480 19,4 4590 20,0 4700 20,4 4820 20,9 4950 21,5 5000 21,7 5070 22,1 5070 22,1 5070 22,1

8a-9


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

ä å

vyhřívaný zevnitř

Distributor system - Accessories Rozváděcí systém - systém vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

ä Układ rozdzielczy - Akcesoria Распределительная система - Аксессуары

å

ä Installation instructions see guidelines page 8a-14 ä

Wytyczne do montażu patrz strona 8a-15

å Pokyny pro montáž systému viz strana 8a-16/18 å

DF

EC

HT

EC

HCTC

AS

AS

Инструкции по установке даны в рекомендациях на стр. 8a-17

EC

Stop screws Wkręt zderzakowy å Distanční šrouby å Стопорные винты

End caps Nasadka końcowa å Koncovka å Наконечники

ä

ä

ä

ä

L3

R

FHS

M

Ød1 M

Ød

ØD

L3

L

L

REF/Номер

L

M

d

L3

REF/Номер

MINI/МИНИ

AS 12 N

35

M12

8

12

MINI/МИНИ

STAND./СТАНД..

AS 16 N

50

M16

11

16

STAND./СТАНД..

MAXI/МАКСИ

AS 20 N

50

M20

14

20

MAXI/МАКСИ

DF

EC EC EC EC EC EC

03 N 03/5 N 04 N 04/5 N 05 N 05/5 N

D

d1

24 32 32 40 50 50

L

L3

R

M

16

25

17

4,5

M12

22,22

38

26

M16

41,27 32

M20

FHS

Positioning springs ä Sprężyna dociskowa å Pružina å Установочные пружины

Spring retainers ä Śruba dociskowa sprężyny å Držák pružiny å Держатели пружины ä

ØDa

ØDi

ØDm

Ød

M

Ød

ä

6 SW L

Lo

REF/Номер MINI/МИНИ STAND./СТАНД..

8a-10

DF 15X55

Lo

Di

Dm

d

REF/Номер

L

M

d

SW

9

30

7,4

8,2

0,8

MINI/МИНИ

FHS 12

17

M12

7

17

12

55

9

10,5

1,5

STAND./СТАНД..

FHS 16

20

M16

10

19

15

55

12

13,5

1,5

MAXI/МАКСИ

FHS 20

23

M20

13

24

1/1/2005

MAXI/МАКСИ

DF 9 x 30 WZ 8061 DF 12X55 WZ 8061

Do


D-M-E - REFORM - EOC vyhřívaný zevnitř

å

Info/Инфо

Szczelina 0.5 mm 0.5mm Luchtspleet

To be adjusted

Air gap 0.5mm

HR

Ecartement 0.5mm Воздушный зазор 0,5 мм

DI WTU WTO BHA HR

Heated nozzle adapters ä Grzana tuleja wtryskowa Vyhřívaný adaptér å Нагреваемые переходники форсунки

Vzduchová mezera 0.5 mm Luftspalt 0.5mm

DR

Ø90 H9 Ø71 (4xholes-Bohrungen-gaten-trous) -otwory- otvory -отвер. Ød H13 M8

Nachbearbeiten Dopasować Nabewerken Dolícovat Подогнать A ajuster

DR

Min.5

ä å

ä System Cool-One Система Cool-One

BHA

WTU

REF/Номер

d H13

D H9

BHA 30x30 N BHA 40x30 N BHA 40x40 N

16 18 18

50 60 60

BHA

2

0.3

DI

34 ¸ Ø50

21 ¸ Ø24 24 ¸ Ø32

16

WTO

Min.12

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

Ø8 H7

DI

Body for heated nozzle adapters Tuleja wtryskowa å Vstřikovací adaptér - tělo å Корпус нагреваемого переходника форсунки

E8 x 100

ØD H9

WTU

Band heaters with TC type ‘J’ Grzałka opaskowa z termoparą typu ‘J’ å Topný článek s termočidlem typu ‘J’ å Трубчатые нагреватели с термопарами типа 'J'

Insulating disc (lower) Tarcza izolująca (dolna) å Izolační kruh (dolní) å Изолирующая шайба (нижняя)

ä

ä

ä

ä

ä

ä

Ø9 L 22

Ø10

ØE

ØD

ØB

ØD

ØC

ØB

ØA

12

D

E

F

16

5

22

C

ØA 5

REF/Номер

A

B

C

D

L

REF/Номер

A

B

C

D

E

F

W/Вт

REF/Номер

E

D

WTU 50 WTU 60

50 60

14 16

230V/В

BHA 30X30N BHA 40x30N BHA 40x40 N

30 40 40

20 30 30

6 8 8

14 16 16

55 55 65

DI 30x30 DI 40x30 DI 40x40

30 40 40

40 50 50

WTO

30 30 40

35 40 40

50 55 55

70 75 75

330 380 490

HR

Insulating disc (upper) ä Tarcza izolująca (górna) å Izolační podložka (dolní) å Изолирующая шайба (верхняя) ä

DR

Nozzle locaters ä Pierścień ustalający å Středící kruh å Локаторы сопла

Distance bushing ä Tuleja dystansowa å Distanční trubka å Распорная втулка

ä

ä

15

ØD

ØA

Ø90

8,5

5

B

Ø71 (4x)

ØA

ØB

45

°

5

8

1/1/2005

A

REF/Номер

A

B

REF/Номер

A

B

REF/Номер

A

D

WTO 30 WTO 40

30 40

20 30

HR 30 HR 40

30 40

20 30

DR 40 DR 90

30 60

90 90

8a-11


D-M-E - REFORM - EOC vyhřívaný zevnitř

å

Info/Инфо

HBA

HR

Heated nozzle adapters ä Grzana tuleja wtryskowa Vyhřívaný adaptér å Нагреваемые переходники форсунки

Air gap 0.5mm Luftspaltmezera 0.5mm0.5 mm Vzduchová Luchtspleet 0.5mm Szczelina 0.5 mm Ecartement 0.5mm мм Возд. зазор 0,5

ä å

ä System Cool-One Система Cool-One

WRPS HNS Ø90 H9

Ø71 (4xholes-Bohrungen-gaten-trous) -otwory-otvory-oтверстия Ø12 H7 M8

To be adjusted

min.5*

Min.5

Dopasować Nachbearbeiten Dolícovat Nabewerken A ajuster Подогнать

HR

DR

Min.12

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

2

3

min.15.5

DR

R3

HBA Ø8 H7 Ø26

DR

E8 x 100

HR

Distance bushing Tuleja dystansowa å Distanční trubka å Распорная втулка

Nozzle locaters Pierścień ustalający å Středící kruh å Локаторы сопла

Ø40 H7

HNS

Spacer rings Tuleja dystansowa å Distanční kruh å Разделительные кольца

ä

ä

ä

ä

ä

ä

15 5

7

10

ØD

Ø90

ØA

ØB Ø8,5

ØD

Ø71 (4x)

45°

L

8 A

REF/Номер

A

B

REF/Номер

A

B

REF/Номер

D

L

DR 40 DR 90

30 60

90 90

HR 40

40

30

HNS 40 HNS 40-50

40 40

15 50

HBA

WRPS

Adapter shanks Tuleja wtryskowa å Vstřikovací adaptér - tělo å Переходник форсунки - корпус

Square coil heaters with thermocouple type ‘J’ Grzałka spiralna z termoparą typu "J" å Spirálový topný článek s termočidlem typu ‘J’ å Спиральные нагреватели квадратного сечения с термопарами типа 'J'

ä

ä

ä

ä

35

1000

8

L1

L

L

8

ØD

ØID Ø6

ØD

Ø12

L

L1

D

REF/Номер

L

D1

D

HBA 7640

75,5

67,5

40

WRPS 42/91

57

11,98

18,4

8a-12

Watt/Вт 230V/В 300

1/1/2005

REF/Номер


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

Info/Инфо ä å

ABSR

AB

Reversed probes ä Odwrócone patrony grzejne Vstřikovací torpédo - reverzní å Реверсивные щупы

ä System Cool-One Система Cool-One

Ø90 H9

-otwory- otvory -отверстия ) Ø71 (4xholes-Bohrungen-gaten-trous Ø50 H7 Ø41

REF/Номер

E

G

L

L+0.1

AFP

X

H - (zie pag.8a-15)

ca.10

ca.15

M8

33

5

5

M4 x 30

X MIN. Distributer bore φ X MIN. Otwór rozdzielacza φ X MIN. φ rozváděcího kanálu X мин. φ отвер. дистр-ра

AFP AFP AFP AFP AFP AFP

201/291 N 201/291 N 301/601 N 301/601 N 502/1120 N 502/1120 N

19,5 19,5 23,5 23,5 30,5 30,5

14 14 15,9 15,9 22 22

7 7 9 9 12 12

φ 24 X = 19 mm/мм φ 32 X = 23 mm/мм φ 32 X = 23 mm/мм φ 50 X = 32 mm/мм φ 50 X = 39 mm/мм φ 32 X = 30 mm/мм

10x8 DP ØG H7 ØE + 0,2

A

AB

ABSR

Bushings for reversed probe Tuleje do odwróconego patronu å Vstřikovací pouzdro reverzního torpéda å Втулки для реверсивного щупа

Centering rings for reversed probe Pierścienie centrujące dla odwróconego patronu å Středící kroužek reverzního vstřikovacího torpéda å Центрирующие кольца для реверсивного щупа

ä

ä

ä

ä

8

Ø4,5

ØC

M4

5

C

ST

C C

ØB

ØA

ØA

ST

Ø4,5

Ø8

ØB

R15.5

10

1/1/2005

25

REF/Номер

A

B

C

STC

REF/Номер

A

B

C

STC

AB 14 N AB 16 N AB 22 N

50

23 26 32

6

41

ABSR 14 N ABSR 16 N ABSR 22 N

50

23 26 32

13,5 15,5 21,5

41

8

8a-13


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

ä ä

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

Info

Guidelines for the construction of a distributor block

A Min dimensions: Without AFR Min. 23 mm (Micro) Min. 27 mm (Mini) Min. 30 mm (Standard) Min. 40 mm (Maxi) B 45 45 55 90

mm mm mm mm

(Micro) (Mini) (Standard) (Maxi)

}

With AFR Min. 27,5 mm (Micro) Min. 32 mm (Mini) Min. 35 mm (Standard) Min. 41 mm (Maxi)

Consult D-M-E - REFORM EOC according the application

C Expansion allowance between end caps and distributor tube: length  600 mm = 1,5 mm length  600 mm = 3,0 mm D 5,5 mm (Mini) 11,0 mm (Standard) 11,0 mm (Maxi) E 20 mm (Mini) 25 mm (Standard) 25 mm (Maxi) HR

ABSR

F 45 45 55 90

HBA

AB

DR

WRPS

DR HR

FHS

J

DF

ASF RAF

DI

HNS

BAF AS

EC

M

L

AFR

{ {

}

M

M

Standard probes AFIP (301-601) AFP (301-601N) L

I

Maxi probes AFP(502-1102N)

J E

FHS

HCTC

F A

G

D

H

HT

8a-14

15,3 mm with Mini distributor tube 18,4 mm with Standard distributor tube 16 mm with Mini distributor tube 19 mm with Standard distributor tube 17 mm with Mini distributor tube 20 mm with Standard distributor tube 29,5 mm with Maxi distributor tube

{

{

23 mm with Standard distributor tube 32,5 mm with Maxi distributor tube

K Center distance tube to tube - 17 ± 0,5 mm for distributor tubes diameter 16 - 23,5 ± 0,5 mm for distributor tubes diameter 22,22 - 42,5 ± 0,5 mm for distributor tubes diameter 41,27 - 20 ± 0,5 mm for combination diameter 16 with diameter 22,22 - 33 ± 0,5 mm for combination diameter 22,22 with diameter 41,27 L Centering ring Position: pin always opposite the distributor tube M Minimum distance of the cooling lines to the distributor bore and/or probe bore = 10 mm.

1/1/2005

G

{ {

J Insulating plate for cable protection: thickness 6 - 10 mm

C

B

EC

Consult D-M-E - REFORM EOC according the application

I Center distance probe to tube: Micro probes AFIP 3 13 mm with Mini distributor tube 16 mm with Standard distributor tube AFIP 4 14 mm with Mini distributor tube 17 mm with Standard distributor tube

AFIP (201-271) AFP(201-291N)

L

AFP+AFTC AFIP (TC) AFIP 3-4-5 (TC) AFM (MPT+AFTC)

DF

}

G 70 mm (Micro) 70 mm (Mini) 80 mm (Standard) 115 mm (Maxi)

Mini probes AFIP 5

K

DIN 912 M8 10,9

(Micro) (Mini) (Standard) (Maxi)

H 20 mm (Mini) 25 mm (Standard) 25 mm (Maxi)

WTO BHA WTU

HM

mm mm mm mm


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

ä

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

Info

ä Wytyczne odnośnie konstrukcji rozdzielacza

A Min. wymiary: Bez AFR Min. 23 mm (Micro) Min. 27 mm (Mini) Min. 30 mm (Standard) Min. 40 mm (Maxi)

B

Z AFR Min. 27,5 mm (Micro) Min. 32 mm (Mini) Min. 35 mm (Standard) Min. 41 mm (Maxi)

}

45 mm (Micro) 45 mm (Mini) 55 mm (Standard) 90 mm (Maxi)

Skonsultuj z D-M-EREFORM -EOC zgodność zastosowania

C Naddatek na rozszerzalność cieplną pomiędzy nasadką rozdzielacza a rurą rozdzielacza: długość  600 mm = 1,5 mm długość  600 mm = 3,0 mm

D 5,5 mm (Mini) 11,0 mm (Standard) 11,0 mm (Maxi)

E 20 mm (Mini) 25 mm (Standard) 25 mm (Maxi) HR

ABSR

F

HBA

AB

WRPS

}

45 mm (Micro) 45 mm (Mini) 55 mm (Standard) 90 mm (Maxi)

DR

HNS

Skonsultuj z D-M-EREFORM -EOC zgodność zastosowania

G 70 mm (Micro) 70 mm (Mini) 80 mm (Standard) 115 mm (Maxi)

H DR HR

FHS

J

DF

ASF RAF

DI

20 mm (Mini) 25 mm (Standard) 25 mm (Maxi)

WTO BHA WTU

HM

I

BAF AS

Odległość osi patronu od osi rury: Patrony Micro AFIP 3 13 mm z rurą kanału Mini 16 mm z rurą kanału Standard AFIP 4

EC

M K

Patrony Mini AFIP 5 AFIP (201-271) AFP(201-291N)

DIN 912 M8 10,9

L

AFR

L

AFP+AFTC

}

Patrony Standard AFIP (301-601) AFP (301-601N)

AFIP (TC) AFIP 3-4-5 (TC) AFM (MPT+AFTC)

DF

M

M

Patrony Maxi AFP(502-1102N)

L

I

J

F A

15,3 mm z rurą kanału Mini 18,4 mm z rurą kanału Standard 16 mm z rurą kanału Mini 19 mm z rurą kanału Standard

{

17 mm z rurą kanału Mini 20 mm z rurą kanału Standard 29,5 mm z rurą kanału Maxi 23 mm z rurą kanału Standard 32,5 mm z rurą kanału Maxi

K Odległość osi kanałów: - 17 ± 0,5 mm dla rury rozdzielacza średnica 16 - 23,5 ± 0,5 mm dla rury rozdzielacza średnica 22,22 - 42,5 ± 0,5 mm dla rury rozdzielacza średnica 41,27 - 20 ± 0,5 mm dla kombinacji średnicy 16 ze średnicą 22,22 - 33 ± 0,5 mm dla kombinacji średnicy 22,22 ze średnicą 41,27

G

D

H 1/1/2005

{ {

Płyta izolująca do ochrony kabla: długość 6 - 10 mm

C

B

EC

14 mm z rurą kanału Mini 17 mm z rurą kanału Standard

J E

FHS

HCTC

{ {

L Pierścień centrujący Położenie: kołek zawsze po przeciwnej stronie rury rozdzielacza

M Minimalna odległość kanału chłodzącego od kanału grzanego = 10 mm.

HT G

8a-15


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

å å Pokyny

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

Info

pro konstrukci rozvodnйho bloku

A Min rozměry: Bez AFR Min. 23 mm (Micro) Min. 27 mm (Mini) Min. 30 mm (Standard) Min. 40 mm (Maxi) B 45 mm (Micro) 45 mm (Mini) 55 mm (Standard) 90 mm (Maxi)

S AFR Min. 27,5 mm (Micro) Min. 32 mm (Mini) Min. 35 mm (Standard) Min. 41 mm (Maxi)

}

Rozměry konzultujte vždy s technickým oddělením D-M-E - REFORM - EOC

C Mezera mezi koncovku a trubkou (krytem top.článku): délka  600 mm = 1,5 mm délka  600 mm = 3,0 mm D 5,5 mm (Mini) 11,0 mm (Standard) 11,0 mm (Maxi) E 20 mm (Mini) 25 mm (Standard) 25 mm (Maxi) HR

ABSR

F 45 mm (Micro) 45 mm (Mini) 55 mm (Standard) 90 mm (Maxi)

HBA

AB

DR

WRPS

DR HR

FHS

J

DF

ASF RAF

DI

HNS

G 70 mm (Micro) 70 mm (Mini) 80 mm (Standard) 115 mm (Maxi) H 20 mm (Mini) 25 mm (Standard) 25 mm (Maxi)

WTO BHA WTU

HM

BAF AS

I Střední rozměr mezi torpédem a rozváděcím kanálem: Micro torpédo AFIP 3 13 mm pro Mini trubku 16 mm pro trubku Standard AFIP 4

EC

Mini torpédo AFIP 5

K

M

AFIP (201-271) AFP(201-291N) DIN 912 M8 10,9

L

AFR

Standard torpédo AFIP (301-601) AFP (301-601N)

L

AFP+AFTC

}

AFIP (TC) AFIP 3-4-5 (TC) AFM (MPT+AFTC)

DF

M

M

Maxi torpédo AFP(502-1102N) L

I

J

F A

C

B

D

14 mm pro Mini trubku 17 mm pro trubku Standard 15,3 mm pro Mini trubku 18,4 mm pro trubku Standard 16 mm pro Mini trubku 19 mm pro trubku Standard

{

17 mm pro Mini trubku 20 mm pro trubku Standard 29,5 mm pro Maxi trubku

{

23 mm pro trubku Standard 32,5 mm pro Maxi trubku

K Vzálenosti mezi středy trubek - 17 ± 0,5 mm pro tubky průměr 16 - 23,5 ± 0,5 mm pro tubky průměr 22,22 - 42,5 ± 0,5 mm pro tubky průměr 41,27 - 20 ± 0,5 mm pro kombibaci průměru 16 a průměru 22,22 - 33 ± 0,5 mm pro kombibaci průměru 22,22 a průměru 41,27 L Středící kroužek Pozice: kolík musí být vždy naproti trubce

H

G

{ { { {

J Izolační deska pro ochranu kabelů: tloušťka 6 - 10 mm

E

FHS

HCTC

}

Rozměry konzultujte vždy s technickým oddělením D-M-E - REFORM - EOC

EC

M Minimální vzdálenost chladících kanálů k rozváděcímu kanálu a nebo k torpédu = 10 mm

HT

8a-16

1/1/2005

G


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

å å

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

Инфо

Рекомендации по сборке блока системы распределения ‘Cool-One’

A Минимальные размеры: С AFR Мин. 23 мм (Микро) Мин . 27 мм (Мини) Мин . 30 мм (Стандарт) Мин . 40 мм (Макси) B 45 мм (Микро) 45 мм (Мини) 55 мм (Стандарт) относительно 90 мм (Макси) C

}

без AFR Мин. 27,5 мм (Микро) Мин. 32 мм (Мини) Мин. 35 мм (Стандарт) Мин. 41 мм (Макси)

Обращайтесь в D-M-E REFORM -EOC применения

Допуск расширения между наконечниками и трубкой распределителя: длина * 600 мм = 1,5 мм длина / 600 мм = 3,0 мм D 5,5 мм (Мини) 11,0 мм (Стандарт) 11,0 мм (Макси) E 20 мм (Мини) 25 мм (Стандарт) 25 мм (Макси) F

HR

ABSR HBA

AB

DR

WRPS

HNS

45 мм (Микро) 45 мм (Мини) 55 мм (Стандарт) относительно 90 G мм (Макси)

}

Обращайтесь в D-M-E REFORM -EOC применения

70 мм (Микро) 70 мм (Мини) 80 мм (Стандарт) 115 H мм (Макси) DR HR

FHS

J

DF

ASF RAF

DI

WTO BHA WTU

HM

20 мм (Мини) 25 мм (Стандарт) 25 I мм (Макси)

BAF AS

Межосевое расстояние от щупа до трубки: Щупы Микро AFIP 3

EC

AFIP 4

K

M

Щупы Мини AFIP 5

DIN 912 M8 10,9

L

AFR

AFIP (201-271) AFP(201-291N)

L

AFP+AFTC

}

M

M

{

L

I

Щупы Макси AFP(502-1102N) J

J

F A

C

B G

D

H 1/1/2005

EC

HT G

трубкой Станд. { 2332,5ммммс распред. с распред. трубкой Макси

Изолирующая плита для защиты кабеля: толщина 6 - 10 мм K

E

FHS

HCTC

мм с распред. трубкой Мини { 15,3 18,4 мм с распред. трубкой Станд. с распред. трубкой Мини { 1619 мм мм с распред. трубкой Станд.

Щупы Стандарт AFIP (301-601) 17 мм с распредел. трубкой Мини AFP (301-601N) 20 мм с распред. трубкой Станд. 29,5 мм с распред. трубкой Макси

AFIP (TC) AFIP 3-4-5 (TC) AFM (MPT+AFTC)

DF

мм с распред. трубкой Мини { 1316 мм с распред. трубкой Станд. с распред. трубкой Мини { 1417 мм мм с распред. трубкой Станд.

Межосевое расстояние от трубки до трубки: - 17 ± 0,5 мм для распределит. трубок диаметр 16 - 23,5 ± 0,5 мм для распределительных трубок диаметр 22,22 - 42,5 ± 0,5 мм для распределительных трубок диаметр 41,27 - 20 ± 0,5 ммдля комбинации диаметра 16 с диаметром 22,22 - 33 ± 0,5 мм для комбинации диаметра 22,22 с Lдиаметром 41,27 Центрирующее кольцо Положение: шпилька всегда напротив распределительной трубки M Минимальное расстояние от системы охлаждения до отверстия распределителя и/или отверстия

8a-17


D-M-E - REFORM - EOC

D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

AFP - AFIP - AFIP 3-4-5 ä Installation

instructions

ä Instrukcje

montażu

å Pokyny

pro montáž

å

Инструкции по установке

F

Mini/Мини Min. 8mm (Mini) Min.10mm (Stand Standard/Стандарт Maxi/Макси Min.12mm (Maxi)

G

3 Max.

-0,2

X

N8

K

0.02

0.02 Ø0.02 Y

E

10

M

T

32 8 Min.

ØD1

H

Y

M = Top view M = Widok z góry M = Půdorys M = Вид сверху

*

( )

ØJ

*

ØB

Cable exit 90° Wyjście przewodów 90° Výstup kabelů 90° Выход кабеля 90°

°

I

R

(*) Tube

X

ØB

ØP

O

30°

N8

0,2 max. Cyl

15 Min.

60

Rurka ØC Ø0.02 Y Trubka A Q Трубка Consult D-M-E - REFORM - EOC depending the application Skonsultuj z D-M-E - REFORM - EOC zgodność zastosowania Rozměry konzultujte vždy s technickým oddělením D-M-E - REFORM - EOC Обращайтесь в D-M-E - REFORM - EOC согласно спецификации устройства

*

TYP(E)/ТИП REF/Номер

MICRO/МИКРО

MINI/МИНИ

STANDARD/СТАНДАРТ

MAXI/ МАКСИ

AFIP 3 (310-460)

AFIP 4 (322-472)

AFIP 5 (372-622)

AFIP

AFP (201-291 N)

AFIP (301-601)

AFP (301-601 N)

AFP (502-1102 N)

(*) φ16 -> A

13

14

15,3

16

16

17

17

-

(*) φ22,22 -> A

16

17

18,4

19

19

20

20

23

28,4

28,4

29,5

29,5

32,5

(*) φ41,27 -> A (*) φ16 -> H

13

13

13

14,5

14,5

14,5

14,5

-

(*) φ22,22 -> H

17

17

17

18,5

18,5

18,5

18,5

27,5

-

-

27,5

27,5

27,5

(*) φ41,27 -> H (*) φ16 -> J*

24

24

24

24

24

-

-

-

(*) φ22,22 -> J*

32

32

32

32

32

32

32

32

-

-

50

50

50

(*) φ41,27 -> J* B MIN

16

18

21

23

23

26

26

32

C H7

φ25,4

φ26,97

φ30,15

φ31

φ31

φ34

φ34

φ40

D1 H7

φ10

φ10

φ12,7

φ14

φ14

φ15,9

φ15,9

φ22

E

φ19,5

φ19,5

φ19,5

φ19,5

φ19,5

φ24

φ24

φ30,5

F

M22

M22

M22

M22

M22

M27

M27

M32X1,5

27

27

27

27

27

30

30

40

25

25

25

25

25

27,5

27,5

27,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3

3

4

4

4

T MIN G MIN I AFR

+0,02 0

K M Cable exit - Wyjście przewodów Výstup kabelů - Выход кабеля

2

90°

2 90° straight - prosty přímý - прямой

2 90° straight - prosty přímý - прямой

90° straight - prosty přímý - прямой

straight - prosty straight - prosty přímý - прямой přímý - прямой

straight - prosty straight - prosty přímý - прямой přímý - прямой

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

P MIN

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

Q

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

90°

R

4

6

6

6

6

8

8

13

ä B larger with AFR ä B większy z AFR å B s AFR větší å B больше с AFR

8a-18

1/1/2005

O


D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

D-M-E - REFORM - EOC vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

1/1/2005

NOTES - UWAGI - POZNÁMKY - ПРИМЕЧАНИЯ

8a-19


D

ä Cool-One system å SystémCool-One - systém

D-M-E - REFORM - EOC vyhřívaný zevnitř

å

ä System Cool-One Система Cool-One

NOTES - UWAGI - POZNÁMKY - ПРИМЕЧАНИЯ

1/1/2005

8a-20

Cool-One  

Runnerless Cool_One System

Cool-One  

Runnerless Cool_One System

Advertisement