Page 1

Monitor

Een lopend vuurtje

Jaargang 54 nr. 1 April 2019


Van de redactie Als een lopend vuurtje ging het nieuws van het lege graf door Jeruzalem die Eerste Paasochtend. Maar het was fake-news, verspreid door soldaten. Fake-news is dus beslist niet alleen iets van onze tijd, maar bestond 2000 jaar geleden ook al. Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws zich 50 dagen later na die

Eerste Pinksterdag over de gehele wereld. Geen fake-news, maar evangelie. Het blijde nieuws dat Christus is opgestaan en dat zijn heilige Geest over de wereld is uitgestort. Door die gebeurtenis is DmB ruim 55 jaar in Amsterdam actief en is vandaag dit nummer van de Monitor bij u bezorgd, waarin u over deze gebeurtenissen kunt lezen. Wij wensen u veel leesplezier.

In deze ‘Monitor’ Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Beste lezer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Van het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nieuws van de beroepingscommissie. . . . . 5 Lopend paasvuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hej ‘t eheurd van die-en-die. . . . . . . . . . . . . 10 Amsterdam vraagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Art Stations of the Cross. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Partir c’est mourir un peu. . . . . . . . . . . . . . . . 14 Geef DmB toekomst via uw testament. . . 16 Bijbelfilippine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DmB kring voor twintigers, dertigers en veertigers (JvK). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Als een lopend vuurtje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Agenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2

Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Beste lezers, Elke zondagavond ratelt de telmachine in de ruimte voor in de Engelse Kerk: de collecten worden geteld. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Diensten met Belangstellenden, de tweede is voor het evangelisatiewerk van DmB. Met zo’n telmachine gaat het snel, en we krijgen er altijd een heerlijk kopje thee of koffie bij. Vaak genoeg ritselt het ook, want in de collectezakken zit ook papiergeld. Of een briefje waarop iemand schrijft dat hij geld zal overmaken. Regelmatig zijn er mensen die aangeven alleen via de bank te doneren, dat kan natuurlijk ook. DmB is blij met elke gift, of het nu om munten gaat, papiergeld, of donaties via de bank. Wij hopen dat u DmB wilt blijven steunen, ons bankrekeningnummer is dag en nacht geopend: NL54 INGB 000 4627 500 Dank u wel. Een hartelijke groet van,

het DmB-bestuur

3


Van het bestuur

Drieduizend! De statistieken worden goed bijgehouden door een van onze DmB-medewerkers; op 5 mei aanstaande vindt de 3000-ste DmB-dienst plaats. Leuk om te weten, maar natuurlijk niet speciaal reden voor een feestje, tenslotte is elke DmB-dienst een mooie mijlpaal. Maar 3000 zondagavonddiensten tonen wel aan dat DmB steeds het blijde nieuws als een lopend vuurtje wil blijven brengen. Maar 3000 zondagavonddiensten tonen wel aan dat DmB steeds het blijde nieuws als een lopend vuurtje wil blijven brengen.

Het afgelopen jaar hebben veel gastpredikanten de diensten geleid, sommigen bekend, anderen nieuw voor ons. We zijn blij dat zoveel dominees DmB een warm hart toedragen, ook in deze vacaturetijd. In de komende periode geldt dat voor de Avondmaalsdienst in de Stille Week (op woensdag 17 april) en voor de dienst met Pasen. Voor beide diensten verwelkomen we ds. Taco Koster. De beroepingscommissie van DmB en Zunderdorp had flinke stappen gezet, maar moest zich opnieuw bezinnen op de voortgang. In deze Monitor leest u meer daarover.

4

Maar we hopen altijd op nieuwe gezichten en nieuwe inbreng, zodat we een lopend goed-nieuwsvuurtje blijven.

Door het werk van de beroepingscommissie is er ook goed contact met de PKA (Protestantse Kerk in Amsterdam). In deze uitgave vindt u ook een wandelroute in de lijdenstijd, die de PKA met ons deelt. Ook het wandelen langs deze route is een mooi moment van bezinning. Het afgelopen jaar heeft Cor Ofman de bijbelkring geleid, op deze plaats willen wij hem daarvoor hartelijk bedanken. Ook op deze manier kon het DmB-werk doorgaan. Naast de vacature voor een predikant is DmB ook nog op zoek naar medewerkers. Er is veel te doen en het werken voor DmB geeft veel voldoening, dat blijkt ook wel uit het feit dat al onze medewerkers lang actief zijn en blijven. Maar we hopen altijd op nieuwe gezichten en nieuwe inbreng, zodat we een lopend goed-nieuws-vuurtje blijven. Een hartelijke groet namens het bestuur,

Sietske Posthuma


Nieuws vanuit de Beroepingscommissie

Na maanden hard werken, online en live luisteren en gesprekken voeren, waren we zo ver dat we nog slechts met een predikant in gesprek waren. Wij zijn meerdere malen bij hem geweest. Begin februari heeft hij met zijn vrouw een dienst in Zunderdorp en DmB bijgewoond om kennis met beide geloofsgemeenschappen te maken. Dat was heel plezierig. Helaas heeft hij, na een hele goede afweging met pijn in zijn hart besloten dat zijn toekomst toch niet in Zunderdorp/Amsterdam ligt. Het ligt zeker niet aan onze beide geloofsgemeenschappen of aan de werkzaamheden. Dit was voor hem en zijn gezin niet het juiste moment om hiernaartoe te verhuizen. Wij begrijpen deze keuze goed, maar vinden het ongelooflijk jammer. Juist omdat wij zo enthousiast over hem waren. Dat betekent dat wij opnieuw beginnen met onze zoektocht. Allereerst zijn wij bij elkaar gekomen en hebben kritisch naar ons eigen proces gekeken. De predikanten, die wij hebben benaderd gaven allen aan dat wij onze aanpak niet moeten veranderen. Onze manier van contact maken en gesprekken voeren vonden zij heel verfrissend. Ze kijken met warme gevoelens op ons terug. Wij houden deze aanpak dus

vast en gaan enthousiast met nieuwe energie door. Wij hebben een nieuwe lijst met predikanten met een missionaire aantekening opgevraagd bij de PKN (Protestantse Kerk Nederland), en gaan weer in gesprek met de PKA (Protestantse Kerk Amsterdam). Ook gaan wij een vacature plaatsen. Wij willen een eigen website maken (dominee gezocht) met daarop onze profiel- en vacaturetekst. Dit proces is inmiddels uitgewerkt. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van onze vorderingen. Mochten jullie geschikte kandidaten weten, geef ze gerust aan ons door. In de aankomende weken komen wij weer geregeld bij elkaar. Binnen de commissie zal Nicoline Kruijswijk tijdelijk de secretaristaken van Wilma van Arendonk overnemen, omdat zij in maart is uitgerekend. In vertrouwen en vol goede moed gaan we verder. Namens de beroepingscommissie,

Anne-marie Bakker

5


Lopend paasvuur

Dat ze geslapen hebben, dat moeten ze gaan vertellen, de dappere Romeinse soldaten! In elk geval mag niet aan het licht komen wat er in werkelijkheid is gebeurd, daar in de tuin van Jozef van Arimatea: dat Jezus is opgestaan.

Het blijde bericht van de verschijning van de gekruisigde gaat als een lopend vuurtje door stad en ommelanden…

6

Matteüs windt er geen doekjes om, in het slot van zijn evangelieboek: ‘Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen.’ Befehl ist Befehl, nietwaar? Het evangelie van Pasen moet de doofpot in! Maar of dat lukken zal? Het blijde bericht van de verschijning van de gekruisigde gaat als een lopend vuurtje door stad en ommelanden… En het grote publiek? Natuurlijk zullen de mensen in Jeruzalem gieren van plezier. Ha, Romeinse soldaten slapen op hun post!


Intussen grinniken de soldaten maar een beetje mee, als boeren met kiespijn. Laat die burgers maar lachen! Zij, de stoere soldatenjongens, zij lachen het laatst en daarom het best. Want in hun portemonnee zit het geld dat ze voor hun leugens hebben gekregen! Veel geld. De overpriesters hadden er graag een flinke fooi voor over.

Alleen, vergis je niet: al is de leugen nog zo snel, Pasen achterhaalt haar wel! Jezus, die de Waarheid is, gaat sneller dan alle leugens van soldaten en priesters. Intussen zijn er anno nu, tweeduizend jaar later, andere stemmen die giechelen. Of ronduit christenen uitlachen. Wat een onzin, die opstanding! Dat kan toch helemaal niet? De waarheid zal toch wel zijn wat de soldaten moesten rondbazuinen: dat de leerlingen van Jezus Hem uit het graf hebben gehaald, terwijl zij lagen te slapen.

Zo gaat het anno nu nog altijd. Op de Albert Cuyp en op de Zuidas. Op de Amsterdamse Beurs en op het Binnenhof in Den Haag. In de ‘beste’ kringen is het schering en inslag. Geld telt. Voor flink wat euro’s gaan deuren open en desgewenst ook weer dicht. De klant is koning. Wie betaalt bepaalt. En wie met deze wetten geen rekening houdt, loopt kans vakkundig te worden omgelegd.

Dat was geen dikbetaalde leugen, maar flink beloonde waarheid! Juist dat verhaal over die opstanding is een fabeltje, een mythe. Gewoon kul, flauwekul. Een sprookje.

Wie rijk wil worden, moet de waarheid vermoorden. Dat lijkt het evangelie van deze wereld te zijn. Wie goed wil verdienen, moet z’n ogen dicht doen en zijn mond gesloten houden: zwijgen als het graf.

En verdwaasd kijkend naar dat welles-nietes-spelletje van rechtzinnigen en vrijzinnigen staat in onze samenleving een aarzelende kring van volgelingen, die nu eens met de ene, dan weer met de andere kant sympathiseert.

Voeg je in de kring van het Lopende Vuur!

7


Je moet toch iets, maar je weet niet wat. Misschien is het maar het beste je schouders op te trekken: ze zoeken het maar uit, die theologen.

Wat ik u raden wil: laat u niet verleiden toe te treden tot die schare van afwachtende toekijkers. Voeg je in de kring van het Lopende Vuur! Nee, hoe het precies allemaal gegaan is, daar op de Eerste Paasmorgen, dat is en blijft een groot geheimenis. En waarom de een wel opstaat uit de dood en de ander niet – wie het weet mag het zeggen. Maar voor mij staat één ding zo vast als een huis: er is iets gebeurd. Jezus is, hoe dan ook, verschenen aan zijn vrienden. Ze hebben Hem gezien! Ze hebben met Hem weer gegeten en gedronken. Ze hebben te horen en te zien gekregen: wees niet bang, vertrouw Mij – het leven loopt niet dood, het vuur dooft niet, het gaat door, de wereld door, de dood dóór. Pasen anno 2019. De paaskaars brandt. Wij zijn mensen van het Lopende Vuur!

Ds. André F. Troost

8


Hej ‘t eheurd van die-en-die?

Het laatste nieuwtje verspreidde zich razendsnel onder de inwoners. En in een mum van tijd wist het hele dorp precies wat er was gebeurd, althans dat dachten ze. Ja, soms kan het snel gaan in zo’n kleine gemeenschap. Maar tegenwoordig maakt het niet meer zoveel uit of je nu in een klein dorp in Groningen, op de Veluwe of in een stedelijk gebied in de Randstad woont. Via sociale media verspreiden nieuwtjes zich razendsnel. Soms als fake-news maar vaak genoeg ook als de waarheid, zelfs met foto’s en filmbeelden. Via sociale media verspreiden nieuwtjes zich razendsnel.

In deze stille tijd op weg naar Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren denk ik ook wel eens aan dat Nieuws met een Hoofdletter. Wat zullen de mensen allemaal wel niet gedacht hebben in de tijd van Jezus. Hij zal met zijn optreden heel wat tongen hebben losgemaakt, hej’t al eheurd van die-en-die? (Heb je

10

het al gehoord over hem of haar?). Als een lopend vuurtje verspreidde zich de berichtgeving over Jezus en sprak men over de wonderen die hij deed. Mensen liepen warm voor Hem, ze raakten in vuur en vlam. En met Pinksteren werd het helemaal duidelijk. “Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden, en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” Dat symbool ‘vuur’ blijf ik bijzonder vinden. Tijdens een training brandbestrijding leerde ik dat je voor vuur drie ingrediënten nodig hebt, zuurstof, warmte en brandstof. Haal je een van die ingrediënten weg, dan verdwijnt het vuur. Het werd heel schematisch weergeven in een driehoek, ik moest daarbij denken aan een soort Drie-eenheid.


Vuur kan voor heel verschillende zaken gebruikt worden. Met vuur kun je verlichten. Met vuur kun je verwarmen en met vuur kun je verbranden/zuiveren. Zou er juist daarom voor dit symbool gekozen zijn? Op het moment van schrijven van dit artikel zit ik op een comfortabele stoel met groene bekleding en een geel kussen. Deze fauteuil staat tegen een muur van rode bakstenen. Een gezellige vuurrode schemerlamp en een bijzettafeltje staan ernaast opgesteld. Het nieuws en de beelden zullen zich in razend tempo verspreiden en ik weet zeker dat het viraal zal gaan

Vroeger was dit een pakhuis, nu doet het dienst als hippe Finse koffietent. Het is een gezellige warme plek, waar de geur van vers gebrande koffie hangt. Ik fantaseer hoe het zal zijn als het hier plotseling begint te waaien en dat er een soort vlammen verschijnen boven de hoofden van de aanwezige Finse en buitenlandse koffiegenieters. Er zal van alles worden geroepen en ik denk dat velen onmiddellijk hun mobiele telefoon zullen pakken om het

fenomeen op film en foto vast te leggen om vervolgens te delen via Instagram en Facebook. Het nieuws en de beelden zullen zich in razend tempo verspreiden en ik weet zeker dat het viraal zal gaan. Je kunt er dan van uitgaan dat je binnen een oogwenk in Nederland een pushbericht van de NOS op je mobiele telefoon ontvangt: “Vuurvlammen boven hoofden bezoekers Fins koffiehuis - lees verder”. Het zou toch fantastisch zijn als door zo’n bijzonder fenomeen mensen weer eens stilstaan bij dat Goede Nieuws dat er voor iedereen mag zijn. Het zal zo een, twee, drie wel niet meer gebeuren anno 2019. We zullen op andere wijze Gods Geest moeten laten waaien en de warmte van Zijn liefde moeten verspreiden. Het is mooi dat dat op verschillende manieren mag gebeuren, op een manier die bij jou past. Net als toen in dat huis waarbij men in verschillende talen sprak, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Ik wens je toe dat je ook warm mag lopen voor Hem en zijn warmte en liefde wilt uitdragen naar de mensen die op je pad komen.

Marijn Boschman | voorzitter

11


Amsterdam vraagt

Op het Spui in Amsterdam is het altijd een drukte van belang. Op de bankjes op het plein zitten steeds mensen. In de ochtend, tijdens de lunch en in de avond zijn ze allemaal bezet. Ook bij de ingang van het Begijnhof is het altijd een drukte van belang. Veel toeristen willen het prachtige hofje graag zien, maar ook niet-toeristen lopen heerlijk rond. Elke zondagavond houdt DmB in de Engelse Kerk op dit hofje een avonddienst voor iedereen, voor alle Amsterdammers en natuurlijk iedereen daarbuiten. Weten de bezoekers van het Spui en het Begijnhof van onze diensten? Hebben zij geloofsvragen? In onze nieuwe rubriek Amsterdam vraagt, willen we in de aankomende maanden aan Amsterdammers vragen of zij een vraag hebben over het geloof of over geloven. In deze nieuwe rubriek

12

zal antwoord worden gegeven op deze vragen. Eerst zal antwoord worden gegeven door een gastpredikant en als wij een nieuwe dominee hebben, zal hij/zij deze vragen beantwoorden. Natuurlijk hebben wij niet overal antwoord op. Maar we kunnen wel helpen denken. Wat houdt de bezoekers van het Spui bezig? Wat houdt jou bezig? Want ook jij, beste lezer, mag jouw vraag insturen via info@dmbamsterdam.nl Laat je vraag achter en je ontvangt altijd eerlijk antwoord. Gegarandeerd! Wie weet lees je het antwoord op jouw vraag in de volgende editie van de Monitor. Natuurlijk zullen je naam en gegevens daar niet bij worden vermeld. Wij zijn benieuwd naar de eerstvolgende vraag! Pasklare antwoorden hebben we niet.


Persbericht Amsterdam 7 februari 2019

Art Stations of the Cross - Troubled Waters

Hedendaagse kunstpelgrimage in Amsterdam 6 maart - 22 april 2019 Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april). Deze internationale Art Stations of the Cross vindt - na edities in Londen, Washington DC en New York – plaats in het hart van Amsterdam. De oude spirituele traditie van het lopen van de kruisweg ontstond in de vierde eeuw in Jeruzalem, kwam in de middeleeuwen naar het westen, en krijgt nu een nieuwe vorm waarbij religieuze en seculiere locaties hun deuren openen voor hedendaagse beelden, schilderijen, foto’s, installaties, soundscapes, en augmented reality, locaties zoals de Nicolaaskerk, Sant’Egidio, de Allemanskapel, de Singelkerk, Paradiso, Museum Ons’Lieve Heer op Solder en het oudste gebouw van de stad, de Oude Kerk. Naast de route is er een uitgebreide randprogrammering. De kruiswegstaties roepen vragen op, over lijden, passie, compassie en gerechtigheid. Drie kunstwerken zijn speciaal voor deze contemplatieve pelgrimage gemaakt. Onder de deelnemende kunstenaars zijn Hansa Versteeg, G. Roland Biermann, Güler Ates, Erica Grimm, Arent Weevers en Giorgio Andreotta Calo. Art Stations of the Cross heeft in Amsterdam als thema Troubled Waters. Amsterdam is via het water verbonden met de wijde wereld. Water is zowel de plaats van wonderen als traumatische ervaringen. De kunstwerken zorgen voor een uiterst actuele invulling van een eeuwenoud thema. “Ik hoop dat u als bezoeker als pelgrim op pad gaat, op zoek naar medemenselijkheid en compassie, op zoek naar meer, naar meer liefde en meer God. Pelgrims gaan op stap zonder dat zij weten wat hun te wachten staat. Ze laten zich verrassen, staan open voor nieuwe inzichten en laten zich corrigeren” zegt initiatiefnemer Marleen Hengelaar-Rookmaker (ArtWay) De route Art Stations of the Cross is gratis toegankelijk. Info in Nederlands en Engels. organisatie: Stichting ArtWay, Visio Divina, PKA | meer info: artstations.org

13


Partir c’est mourir un peu

Snikkend zit onze kleindochter in de auto. Ze had zo’n fijne vakantie gehad bij opa en oma. Samen met onze dochter, schoonzoon en kleinzoon, was ze uit Ierland over om bij ons de kerstvakantie door te brengen. Dat was genieten. Genieten van uitstapjes maken met elkaar, van met je nichtje en neefje in Nederland spelen, die je maar zelden ontmoet, maar vooral van het zomaar de deur uit rennen om buiten te spelen met de buurmeisjes. Dat kunnen ze thuis niet. Ze wonen mooi met veel ruimte om hen heen, maar afgelegen. Buiten hun hek loopt een tweebaansweg zonder bermen, fiets- of voetpaden, waarover de hele dag auto’s voortrazen. Dus even naar buiten rennen is er bij hen thuis niet bij. En dat dat bij ons wel kan, is toch het grootste feest van bij opa en oma logeren. Zo trokken ze twee weken Ik moest ook een beetje huilen

dagelijks met de buurtkinderen op. Maar nu zitten die weken er op en breng ik, nadat ze eerst nog even afscheid hebben genomen van de buurmeisjes, het hele gezin naar Schiphol en zie ik in mijn spiegel het betraande gezichtje van onze

14 14

kleindochter. Op Schiphol moet ik zelf ook afscheid nemen. Met gemengde gevoelens zie ik het hele gezin verdwijnen in de vertrekhal… Stil rijd ik terug naar huis. Als ik de auto onder de carport zet, zie ik ons buurmeisje heel alleen, stil op de schommel zitten. ‘Iona, heeft de hele weg naar Schiphol gehuild,’ zeg ik tegen haar. ‘Dat begrijp ik best,’ antwoordt ze. ‘Ik moest ook een beetje huilen, want ik zie haar zo weinig.’ Partir c’est mourir un peu, weggaan dat is een beetje sterven, ook een kind voelt dat. Maar gelukkig gaan wij met Pasen de plas over naar hen toe. De boot is geboekt en de vakantie gepland. Pasen, we kijken er naar uit. Ierland is een prachtig land. Vanuit het huis van onze kinderen kijken we uit op de bergen van Dingle. Een prachtig schiereiland om te wandelen. De bergen zijn bedekt met een laag veen, waarop paarse hei en gele gaspeldoorn bloeien. De hellingen worden doorsneden door klaterende beekjes, die zich door de veenlaag heen een weg naar de oceaan zoeken. De wegen worden omzoomd door roodbloeiende fuchsia’s en dan sta je plotseling zomaar in een totaal verlaten


ruïnedorp. De bewoners zijn tijdens de Grote Hongersnood die Ierland tussen 1845 en 1850 trof door de landeigenaren uit hun huizen verdreven, omdat ze de pacht niet meer konden opbrengen. Een miljoen mensen zijn toen door de honger gestorven en miljoenen anderen trokken weg naar Amerika, Engeland en Australië. Gelukkig, mogen wij, achterblijvers, uitkijken naar Pasen

De ruïnes van hun huizen en de kapel zijn als stille getuigen achtergebleven. Zo vind je talloze ruïnes door heel Ierland heen. Het land is eigenlijk één groot openluchtmuseum met een rijke, veelbewogen geschiedenis. Kortom, een heerlijk land om de vakantie door te brengen,

zeker met je kinderen en kleinkinderen. Ja, zo’n vooruitzicht maakt afscheid nemen minder moeilijk. Afscheid nemen… Naar mate je ouder wordt, gebeurt dat steeds vaker. En dan niet alleen zomaar na een vakantie of zo, maar definitief. Er komen op onze verjaardagskalender steeds meer kruisjes achter de namen te staan. Zij zijn definitief vertrokken naar de overkant. Maar gelukkig, mogen wij, achterblijvers, uitkijken naar Pasen. De overtocht is al geboekt. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Een heerlijk land van louter licht wacht op ons. Dat vooruitzicht moet zich toch als een lopend vuurtje over de wereld verspreiden!

Wim Klees


Geef DmB toekomst via uw testament

Denkt u er wel eens aan wat er na uw overlijden met uw bezit gebeurt? Waarschijnlijk niet vaak. Dat is begrijpelijk maar toch kan er best eens een moment zijn om hierbij stil te staan. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen is DmB.

Waarom geld nalaten aan DmB? • DmB organiseert elke zondagavond diensten om het evangelie te verkondigen in hartje Amsterdam. Al meer dan 55 jaar vinden ‘zoekers’ een plaats in deze ‘herberg’ om God te ontmoeten, stil te zijn, op kracht te komen, elkaar te ontmoeten, te luisteren, te zingen, te danken en te bidden. • DmB organiseert Bijbelkringen zodat we met elkaar en van elkaar meer kunnen leren over de geheimen van het evangelie.

16 16

• DmB ziet om naar mensen, het biedt een plaats aan mensen waar je je welkom mag voelen. • DmB wil nadrukkelijk aanwezig zijn in Amsterdam omdat Jezus het waard is om gekend te worden. Elk jaar organiseren wij voor 2000 belangstellenden een Kerstavonddienst in het Concertgebouw met gratis toegang.

Daarom DmB Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat DmB blijft voortbestaan. Maar dat is niet vanzelfsprekend. DmB heeft te maken met teruglopende giften en collecten, en stijgende kosten. Dit resulteert in een exploitatietekort.

Testament Als u gaat denken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan DmB. Als u overweegt om ons in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen


zijn en u kunt DmB als (mede)erfgenaam benoemen. U kunt DmB op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten U laat DmB een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

 Voorbeeldtekst van een legaat is:
 “Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan Stichting Diensten met Belangstellenden te Amsterdam een bedrag in contanten groot € ..........”.Erfstellingen
 U benoemt DmB als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u DmB tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat zij, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Notaris Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Giften Natuurlijk kunt U aan DmB ook te allen tijde een gift overmaken. Rekeningnummer voor uw giften: NL54 INGB 000 4627 500 van Stichting Diensten met Belangstellenden. DmB is ‘een ANBI instelling’. Dit houdt in dat de belastingdienst DmB heeft aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI-instellingen kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Giften aan DmB kunnen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden binnen de daarvoor geldende regels.

Vragen Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen hoe u DmB financieel kunt steunen, neemt u dan gerust contact op met Arie-Jan Krommendijk, penningmeester van DmB, email: penningmeester@dmbamsterdam.nl

Voorbeeldtekst van een erfstelling: “Ik benoem tot erfgenaam voor ..... deel Stichting Diensten met Belangstellenden te Amsterdam”.

17


Bijbelfilippine Zet de gevraagde woorden of namen zonder spaties of leestekens in het bijbehorende balkje in het diagram. Vakjes met eenzelfde cijfer krijgen dezelfde letter. Na correct invullen verschijnt in de gele vakjes van boven naar beneden zonder spaties of leestekens een uitdrukking.

1. Welke profeet werd met vurige paarden en wagens opgenomen? (4) 2. Waarvoor was Barabbas gevangen gezet? (6,2,5) 3. Wie stuurde naar aanleiding van een droom een bericht naar Pilatus om zich niet met Jezus te bemoeien? (3,5) 4. Wie schreef het boek Handelingen? (5) 5. Van wie sloeg Petrus het rechteroor af? (7) 6. Hoe vaak vroeg Jezus aan Petrus: “Heb je me lief?� (4,4)

18

7. Wie rolde de steen voor het graf van Jezus weg? (3,5) 8. Waarvoor gebruikte hij die steen? (7) 9. Wat at Jezus toen Hij na zijn opstanding uit de dood aan zijn 11 discipelen verscheen? (3) 10. Wat betekent Tomas? (8) 11. Hoe heette de vader van Petrus? (8) 12. Wie overtuigde het Sanhedrin ervan om de apostelen niet te stenigen? (8)


DmB kring voor twintigers, dertigers en veertigers (JvK) DmB wil meer zijn dan een kerk op zondagavond. In alles klinkt door dat we graag verbonden zijn met onze bezoekers en met Amsterdam. Daarom vinden we het leuk om elkaar ook doordeweeks te ontmoeten. Bij DmB organiseren wij naast allerlei kringavonden en activiteiten ook een ‘open’ jongerenkring voor twintigers, dertigers en veertigers. Dat betekent dat iedereen kan aanschuiven. Of je nu gelovig bent of niet. Ook kun je één keer komen ‘proeven’ of het wat voor je is! De DmB-Jongerenkring (JVK) komt elke maand bij elkaar op een locatie in Amsterdam. Soms eten we iets samen, soms drinken we na afloop iets samen. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, de Bijbel te onderzoeken en meer uit ons leven met elkaar te delen.

Kom vrijblijvend eens kennis met deze kring maken. Neem contact op met Anne-marie, info@dmbamsterdam.nl

“De JvK is voor mij een hele gezellige en leerzame groep.” Ralf

Praktische informatie: De jongerengroep komt elke maand op woensdagavond bij elkaar (doorgaans de eerste woensdag van de maand). Op onze website zie je alle informatie, www.dmbamsterdam.nl De kring start om 20:00 uur en eindigt om 21:30 uur. Voorafgaand eten we vaak met elkaar. Wees welkom om mee te eten vanaf 19:00 uur.

“Bij de JvK kan ik in een ontspannen sfeer met leeftijdsgenoten praten over geloofsvragen die mij bezighouden.” Benjamin

19


Als een lopen vuurtje

Toch bijzonder dat als God grote dingen doet, het nieuws helemaal niet als een lopend vuurtje door stad of dorp gaat

Als een lopend vuurtje gingen de praatjes door het dorp, maar die tijd is toch wel een beetje aan het voorbijgaan, want in dorpen zijn wij ook al een beetje aan het vervreemden. In steden was dat ‘lopend vuurtje’ toch al minder dan in dorpen. Een oudere mevrouw die aan de rand van ons dorp is gaan wonen vroeg mij, toen ik langs fietste: “En is er nog nieuws in het dorp?” Ik stapte af en zij begon gelijk te vertellen dat het hier prachtig wonen is en dat zij een heerlijk huis heeft, maar dat ze helemaal niks van nieuws uit het dorp meer hoort.

20

“Vroeger ging het dorpsnieuws nog als een lopend vuurtje en nu hoor je niks meer.” Ik vertelde haar dat ik ook geen nieuwtje weet, stapte weer op en wenste haar het allerbeste en voor volgende week alvast fijne Paasdagen! Al fietsend dacht ik aan dat lopend vuurtje en aan volgende week: Pasen! Toch bijzonder dat als God grote dingen doet, het nieuws helemaal niet als een lopend vuurtje door stad of dorp gaat. Kerstfeest: Jezus, de Redder


van de wereld, wordt geboren in een stalletje net buiten het dorp Bethlehem en nergens hoor en lees je over een lopend vuurtje van “Weet je het al?” Niks! Alleen een groepje herders op de hei krijgen het nieuws te horen. Ik stel me voor dat mensen in Bethlehem toen ook al dagelijks tegen elkaar zeiden: “En is er nog nieuws in het dorp?” “ Nee, niks gehoord.” En dan Paasfeest, Jezus is opgestaan uit de dood: het grote Wonder van God! Geen lopend vuurtje in Jeruzalem, van “Weet je het al?” Dat is helemaal niet het geval. Een groepje vrouwen op een Begraafplaats krijgen het te horen. En ik stel me voor dat mensen in Jeruzalem toen ook al dagelijks tegen elkaar zeiden: “Is er nog nieuws in de stad?” “Nee, niks gehoord.” Pinksterfeest: de Geest van God komt over mensen en als er mensen aan te

pas komen, dan komt er een lopend vuurtje. “Is er nog nieuws vandaag?” “Ja, moet je horen…!” Is er nog nieuws vandaag? Het blijft naklinken in mijn hoofd. “Ja,” wil ik uitroepen, maar tegen wie? Want hier in de metro lukt het niet, alle mensen die naast en tegenover mij zitten, hebben van die witte Apple-oordopjes in of van die grote koptelefoons op, of zitten diep gebogen over hun iPad en zelfs zo lang dat ik tijdens de hele rit hun gezicht niet heb gezien. Waar moet ik uitroepen dat God van alle mensen houdt?

Is er nog nieuws vandaag? Ja, moet je horen… Maar waar moet ik uitroepen dat God van alle mensen houdt? ‘U in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn’. Het is niet te geloven, maar als we dat allemaal doen, dan gaat het als een lopend vuurtje door stad en dorp, zelfs door de hele wereld!

Piet van Meerveld

21


Agenda Elke zondagavond worden diensten met belangstellenden gehouden. Plaats: Engelse kerk op het Begijnhof aan het Spui te Amsterdam Aanvang: 19:00 uur Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website www.dmbamsterdam.nl 14 apr Ds. Peter van Dolderen te Almere, organist/vleugel: Wilbert Magré. 17 apr woensdag Avondmaalsdienst. Aanvang 19:30 u Ds. Taco Koster te Nieuw Vennep, Organist op het hoofd- en koororgel: Hans Jütte. 21 apr Pasen Ds. Taco Koster te Nieuw Vennep, pianiste: Marina de Jager, m.m.v. BlesSing olv Janike van Dijk. 28 apr Dr. André F. Troost te Ermelo, organist: Everhard Zwart, trompettist: Hidde Zwart. 5 mei 3000ste DmB-dienst Ds. Jenno Sijtsma te Epe, organist: Matthijs Breukhoven. 12 mei Ds. Peter van Dolderen te Almere, organist/vleugel: Wilbert Magré. 19 mei Ds. Robert-Jan van Amstel te Rotterdam, organist: Arjan Breukhoven, m.m.v. Chr. Mannenkoor Immanuël uit Wilnis o.l.v. Jan Verhoef. 26 mei Ds. Sjaak Teuwissen te Ermelo, Organist op het hoofd- en koororgel: Hans Jütte. 2 juni Ds. Wim Scheltens te Lunteren, organist/vleugel: Wilbert Magré. 9 juni Pinksteren Predikant nog niet bekend, organist/pianist: Roel Bontan, m.m.v. Chr. Gemengd Koor Harmelen o.l.v. Roel Bontan. 16 juni Ds. Gerben Roest te Huizen, organist/vleugel: Wilbert Magré. 23 juni Ds. Dirk Meijvogel te Harderwijk, organist op het hoofd- en koororgel: Hans Jütte. 30 juni Predikant nog niet bekend, organist: Bert Moll.

22


Colofon

Monitor is een driemaandelijkse uitgave van de Stichting Diensten met Belangstellenden te Amsterdam. In de Stichting Diensten met Belangstellenden werken leden van verschillende kerken samen, die de boodschap van de Bijbel bekend willen maken aan ieder, die er belangstelling voor heeft. Alle sympathisanten van de Stichting ontvangen het blad Monitor gratis. Vrijwillige bijdragen ter bestrijding van de onkosten zijn zeer welkom op bankrekeningnummer NL54 INGB 0004627500 t.n.v. Stichting Diensten met Belangstellenden te Amsterdam. De stichting Diensten met Belangstellenden is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting. Bestuur DmB Marijn Boschman – voorzitter Sietske Posthuma– secretaris Arie-Jan Krommendijk – penningmeester Tjeerd Hoekstra Renze Jongman Nicoline Kruijswijk Marten van den Poll

Redactie Monitor Wim Klees Anne-marie van Meerveld Sietske Posthuma Redactie- en administratieadres Monitor Mauritskade 15K 1091 GC Amsterdam Tel. 020-6945091 e-mail: monitor@dmbamsterdam.nl Graag op de hoogte blijven via e-mail en internet? DmB heeft een elektronische nieuwsbrief, waarin alle informatie, activiteiten en andere wetenswaardigheden van DmB worden opgenomen. De nieuwsbrief is voor iedereen interessant, die zich graag wil laten informeren over DmB. Kijk eens op onze website www.dmbamsterdam.nl bij ‘Nieuwsbrief’. Volg DmB op Facebook voor al het laatste nieuws over onze activiteiten. https://www.facebook.com/ dienstenmetbelangstellenden/

Predikant vacant Voor vragen kunt u mailen naar secretaris@dmbamsterdam.nl

Oplossing Bijbelfilippine:

Secretariaat Mw. S.T. Posthuma Mauritskade 15 K 1091 GC Amsterdam Tel. 020-6945091 E-mail: secretaris@dmbamsterdam.nl

1. Elia (2Kon.2:11), 2.Oproer en moord(Luc.23:24), 3.Zijn vrouw(Mt.27:19), 4.Lucas(vgl. Lucas 1:1-3 met Hand. 1:1), 5.Malchus(Joh.18:10), 6.Drie keer(Joh.21:17), 7.Een engel(Mt.28:2), 8.Zitbank(Mt.28:2), 9.Vis(luc.24:42), 10.Tweeling(Joh..20:24), 11.Johannes(Joh.21:15), 12. Gamaliël (Hand.5:34-36). De oplossing is: In vuur en vlam

23


Wie wij zijn Net als voor de toeristen, is het Spui in Amsterdam een historisch middelpunt voor de stichting Diensten met Belangstellenden. Al meer dan een halve eeuw vieren mensen hier met elkaar het geloof, elke zondagavond. Eerst in de Spuikerk, en nu al sinds jaren in de Engelse kerk op het Begijnhof. Bij Diensten met Belangstellenden werken leden van diverse kerken samen aan één doelstelling: het evangelie van Jezus Christus brengen aan iedereen die er belangstelling voor heeft. Onze Nederlandstalige zondagavonddiensten zijn laagdrempelig; je kunt zo nu en dan komen, of elke week. Je kunt stilletjes komen en na afloop weer vertrekken, of na de dienst met anderen in contact komen. Ook kun je deelnemen aan andere activiteiten.

Bereikbaarheid DmB De kerkdiensten worden gehouden in de ‘Engelse Kerk’, Begijnhof 48 in Amsterdam . De kerk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Metrostation Rokin, uitgang Spui: Metro 52 Tramhalte Spui (Nieuwezijds Voorburgwal): tram 2, 11(tot 20 u) en 12 Tramhalte Spui (Rokin): tram 4, 14 en 24

Kerkdiensten op zondag Iedere zondagavond houden we onze Diensten met Belangstellenden. Aan deze diensten wordt regelmatig medewerking verleend door verscheidene koren en muzikale ensembles. Je bent van harte welkom in onze zondagavonddienst om 19:00 uur in de Engelse Kerk op het Begijnhof 48 in Amsterdam. Er is altijd koffiedrinken na afloop van de dienst voor ieder die graag nog even napraat.

Profile for Diensten met Belangstellenden

Monitor - Een lopend vuurtje  

Monitor - Een lopend vuurtje  

Advertisement