Page 1

WERKEN MET MEETSTAAT EN LASTENBOEK: 10 VOORDELEN 1. 100% transparantie! Door alle posten van de uitvoering nauwkeurig te beschrijven, zijn alle partijen perfect op de hoogte van de afspraken. 2. Appels met appels! Alle aannemers geven prijs voor dezelfde uitvoering en materialen. Een vergelijking maken is dus eenvoudig. 3. Geen verspilling van jouw kostbare tijd. Een specialist volgt jouw bouwproject op. Jij kan je dus volledig focussen op je eigen bedrijf. 4. En toch nog flexibiliteit! Door te werken met vermoedelijke hoeveelheden en alternatieven toe te laten, is er toch nog voldoende flexibiliteit voor alle partijen. Alternatieven moeten aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. 5. Iedereen kan meedoen! Of je nu kiest voor een totaalaanneming of voor een opeenvolging van gespecialiseerde aannemers, beide manieren van werken verlopen vlot en transparant met de meetstaat. 6. Geen discussies bij de eindafrekening! Vermits alle posten duidelijk opgesomd, gekwalificeerd en gekwantificeerd zijn, is er geen discussie over de eindafrekening. 7. Niets vergeten! Posten zoals de uitrustingen voor nutsvoorzieningen, de buitenaanleg enzovoort, worden wel eens vergeten in een aanbesteding. Onaangenaam als je tot die vaststelling komt tijdens de uitvoering van een project.

Hoe kan de opmaak van meetstaat en lastenboek je nieuwbouwproject helpen?

8. Aangenaam bouwproces! De tussentijdse opvolging van de werken en de uitvoering, verloopt gestroomlijnd. De controle op de werf gebeurt eenvoudig op basis van de meetstaat. 9. Marktconforme budgettering! Meerdere aannemers geven prijs en zorgen zo voor een marktconforme aanbesteding. 10. Jouw wensen staan voorop! Materiaalkeuzes, uitvoeringstypes, kleurkeuzes. Alles staat correct in de meetstaat opgesomd en de inschrijvers geven prijs op die uitvoering. Hoe dit voor jouw bouwproject kan werken? We bespreken het graag. Contacteer ons! DLV LIMBURG Rijkelstraat 28 3550 Heusden-Zolder T +32 11 60 90 60 F +32 11 60 90 69

DLV OOST-VLAANDEREN Biezeweg 15a 9230 Wetteren T +32 9 242 06 00

DLV WEST-VLAANDEREN 1 Bruggestraat 132 8820 Torhout T +32 50 74 60 00

F +32 9 242 06 03

F +32 50 74 60 09

DLV ANTWERPEN Everdongenlaan 15 2300 Turnhout T +32 14 40 07 20 F +32 14 68 70 74

DLV OOST-BRABANT Stationsstraat 100 3360 Bierbeek T +32 16 74 53 00

DLV WEST-VLAANDEREN 2 Ter Waarde 43 bus 1a 8900 Ieper T +32 57 61 04 10

F +32 16 74 53 09

F +32 57 61 04 19

www.dlv.be - gratis nummer 0800 90 910 - info@dlv.be

Hoe herken je een meetstaat met meerwaarde? Hij bestaat uit: •

Een gedetailleerde lijst met alle uit te voeren werken, materialen, materiaalkwalificaties en hoeveelheden. • Duidelijke en gedetailleerde plannen die een correct beeld geven van het ontwerp en de uitvoering. De aannemers moeten de mogelijkheid hebben om alternatieve uitvoeringsvormen voor te stellen, zonder gevolgen voor het eindresultaat. 


st 5 SOG

Leveren en plaatsen van pneumatisch gestuurde rook- en warmteafvoer bepaald volgens de norm NBN S21-208-1 en geïntegreerd in de lichtstraten. Er zijn minimaal 5 RWA-luiken vereist. Uitgaande van gebruikscategorie 4 bedraagt de totale aerodynamische oppervlakte AvCv van de luiken 34,93 m² bij een verhouding AvCv/ AiCi van 0,5. Het openen en sluiten gebeurt door een persluchtcilinder en gasdrukveren. De prijs van de compressor, persluchtleidingen en bedieningsbord voor de rookluiken wordt in rubriek 4.114 voorzien

kg 35744 VH

Leveren en plaatsen van de volledige metaalstructuur, voorzien van de nodige windverbanden en kokerprofielen. De volledige staalstructuur wordt thermisch verzinkt. DLV voorziet de stabiliteitsstudie en zal deze aan de constructeur bezorgen. Alles dient volgens deze berekening te worden uitgevoerd. De staalplannen van de constructeur dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het studiebureel van DLV en dienen te voldoen aan de stabiliteitsstudie van DLV. Pas na goedkeuring ervan mag met de productie van het staal gestart worden. Alle kg die door de stuktekeningen bekomen worden, voor de galvanisatie , zullen betaald worden aan een soortelijke massa van 7.850 kg/m³. Alle bevestigingsmateriaal is voorzien in de prijs.

A1

A2

99.5

Prijs SOM Prijs #

103.2

A3 A3

A3

98.3

A2

365,4

A2

1.68

A1

VH

A1

1.72

A3

Leveren en plaatsen van muur in ter plaatse gestorte beton met een dikte van 30 cm en een hoogte van 6,00 m tov. de nulpas. Deze wanden dienen voorzien te zijn van de nodige wapening volgens de studie van de stabiliteitsingenieur. De door de ingenieur bepaalde wachtwapening zal de muur verbinden met de fundering. De gebruikte beton dient een C30/37 GB EA2 F4 te zijn. In de prijs is de verwerking van 68 kg staal/m³ beton voorzien.

A3

1.66

A2

EH

A2

A1

9941

A1

36357.3

#

9064

8753

A3

37709.28

Omschrijving

A2

A1

35918,82

Op de volgende pagina, vind je een voorbeeld van enkele posten en de prijs die drie aannemers daarvoor uitgerekend hebben.

60049.92

Hoe ziet zo’n meetstaat er uit?

61479,68

Dus zelfs als je al een zicht hebt op de uitvoering van het project, biedt de opmaak van een meetstaat echt wel een meerwaarde!

59335.04

Je definieert dus maar best vooraf wat de noden en verlangens zijn. Op die manier heb je, zelfs voordat de aanbesteding gebeurt, al een correcte prijsinschatting. De gemiddelde prijzen van voorbije aanbestedingen zitten in een tabel en worden gebruikt als richtprijs. Dit geeft dus een correcte indicatie van de te verwachten prijs. Daarna geven de aannemers prijs op basis van de meetstaat, dus allen voor eenzelfde uitvoering. Je kan de prijzen eenvoudig vergelijken. 100% transparantie, dat scheelt achteraf in de afrekening ook heel wat discussies!

49705

Stel, je hebt een nieuwe wagen nodig. Je gaat de garage binnen en vraagt: “Wat kost een nieuwe wagen tegenwoordig?” Zal men je daar een antwoord op geven? Vermoedelijk krijg je meer vragen dan antwoorden terug: “Dat hangt er maar van af wat je wensen zijn. Aan welk merk had je gedacht? Waar ga je die voor gebruiken? Dacht je aan een gezinswagen of een bedrijfswagen? Moet hij een aanhangwagen kunnen trekken of heb je een stadswagen nodig? Elektrisch, benzine of diesel? Basisuitrusting of full option ? …” Deze manier van werken vinden we normaal bij de aankoop van een wagen. Waarom dan niet bij de realisatie van een bedrijfsgebouw? Er zijn nochtans veel hogere bedragen mee gemoeid!

45320

Je hebt misschien al een aannemer op het oog? Of je weet zelf perfect wat er allemaal komt kijken bij zo’n bouwproject? Of je denkt er misschien aan om een deel zelf uit te voeren? Dan stel je je waarschijnlijk de vraag waarom je nog een meetstaat en lastenboek zou laten opmaken. Da’s simpel: om appels met appels te kunnen vergelijken natuurlijk! Wat bedoelen we daar precies mee? Een voorbeeld maakt veel duidelijk.

VOORBEELD POSTEN IN BESCHRIJVENDE MEETSTAAT 43765

JE HEBT BESLOTEN JE BEDRIJF UIT TE BREIDEN? PROFICIAT!

Folder meetstaat  
Folder meetstaat  
Advertisement