Page 1

UPCI Damesbedieningen

Quick Links Pentecostal Publishing House

Augustus 2013

Dochters van Sion eZine Bidden en onderwijs voor onze kinderen Door Brenda Hudson

Daughters of Zion UPCI Ladies Ministries Een paar jaar geleden las ik een kort artikel dat door Robert Fulghum geschreven was getiteld “Alles Wat Ik Echt Moest Reflections Weten Leerde ik op de Kleuterschool” dat was tevens een Today's Christian Girl gedeelte van een boek met dezelfde titel. 'Het meeste wat More to Life Bible Studies ik echt moest weten over hoe ik moest leven, wat ik moest World Network of Prayer doen en hoe ik moest zijn, leerde ik op de kleuterschool. Wijsheid vond je niet bovenop de academische schoolberg UPCI maar in de zandbak. My Hope Radio Deze dingen heb ik geleerd: Alles delen, eerlijk spelen, mensen niet slaan, dingen terugbrengen waar ze vandaan komen, ruim je troep op, zeg dat je spijt hebt als je iemand pijn hebt gedaan en de lijst gaat maar door.’ De vraag is, hoe hebben wij dat geleerd? Door lezen en studeren? Nee. Door Prijs berichten het telkens weer te horen en door het voorbeeld te zien van mensen naar Mijn man en ik zijn zo blij wie we opkeken! Sommige van die mensen waren misschien en enthousiast over onze Zondagschoolleraren, een predikant, maar ik geloof dat het voornamelijk jongste zoon Jeremy die de vader en/of de moeder waren. vanavond bad tot hij de Heilige Geest ontving. Het is een 12- jarig-gebed Deut: 6:4-9 leert ons twee belangrijke dingen: verhoord. Geeft uw verloren kinderen nooit • God liefhebben komt niet vanzelf - het moet geleerd worden. op…God brengt de • Het gezin is de ideale plek om de liefde van God te onderwijzen. afvalligen thuis! -Jackie• French Deze waarden zullen in de dagelijkse routine van het leven net zo vaak worden ‘opgevangen’ als dat ze bewust geleerd worden! Ouders leren hun kinderen vaak zonder dat ze het zelf in de gaten hebben! Help ze om de ~~~~~~~~~~~ principes van goed en kwaad te leren. Leer ze om zich te verplichten om goed te doen. Help ze om onder begeleiding beslissingen te nemen. Jezus zei: "Een beker koud water dat in Mijn naam gegeven wordt zal zijn Onze pasgeboren kleindochter had een hart loon niet verliezen”. Wij zijn levende voorbeelden; we onderwijzen door de operatie waar een shunt dingen die in het dagelijkse leven opgevangen worden. werd geinstalleerd om de toevoer van zuurstof naar Waarom bidden we voor onze Kinderen de longen te openen. Ze lieten ons weten dat ze1. in Omdat ze een speciale gave van God aan ons zijn. vijf maanden nogmaals2. Omdat hun hele leven nog voor hun ligt. aan haar hart geopereerd 3. Dat ze gered mogen worden. moest worden en dan nog 4. Dat ze in de Heer groeien en dienen. een keer als ze drie is. 5. Dat er een haag van bescherming om hen heen is. Tegen de tijd dat ze 2 ½6. Vanwege uw natuurlijke liefde die hen van alles het beste wil schenken. maanden later uit het 7. Dat ze goede levenslange gewoonten moeten ontwikkelen. ziekenhuis kwam, was 8. Dat ze goede besluitvormingsgewoonten moeten ontwikkelen haar 9.


zuurstofsaturatieniveau op Hoe bidt u voor uw kinderen 97. Vorige week testten ze haar zuurstofsaturatie 1. wel Met een betekenisvolle aanraking (uw liefde bevestigend) vier keer, omdat ze het 2. Omhelzen (ze als individuen te waarderen). resultaat niet geloofden;3. Vasthouden 100%. De dokter zei dat4. Hun hoofdje aanraken ze in plaats van een 5. Hun handje vasthouden tweede operatie een 6. Schriftuur citeren (Gods woord hoorbaar over ze uitspreken.) follow-up bezoek zou 7. Een bijzondere zegen over ze heen bidden. afspreken. God is zo goed 8. Aan het altaar of gedurende de tijd voor gebed en we geloven dat er nog 9. Bidt met ze voor ze naar school gaan meer wonderen in de 10. Bidt dagelijks in uw stille tijd maak zijn! -Gwen L Watts 11. Houdt een dagboek bij / een gebedslijst met antwoorden. 12. Deel uw gebedsverzoeken en antwoorden. 13.

Bidstond ideëen... Adopteer een Missionaris: Dit zou een uitstekende gelegenheid zijn voor uw groep om voor uw geadopteerde missionaris in de bress te staan. Focus op de kinderen van de zendelingen, voor hun veiligheid, heil en welzijn. L Watts

Redactionele opmerking:Brenda Hudson woont met haar man David, in Morgantown, WV waar ze 27 jaar voorgangers zijn van Riverside Apostolic. Moeder van twee zonen en grootmoeder van drie kleinkinderen Chandler, Emma,en Gauge. Ze is de president van de Damesbedieningen van West Virginia.

Leer uw Kinderen Door Ruth Starr Het moet voor moeders een passie zijn dat onze kinderen een verlangen in hun hart krijgen om zelf God te dienen, niet omdat wij dat doen. Mijn kleine meisje is stapelgek op poppen en kan er nooit genoeg hebben! Een paar jaar geleden, terwijl we langs de poppenafdeling van de winkel liepen, was ze zo opgewonden, ze moest gewoon die pop hebben die bewoog en babygeluidjes maakte als je er langs liep. Maar tussen al dat bewegen en babygeluidjes door, zei die pop ook heel subtiel enkele ongepaste dingen. Mijn dochter kon niet horen wat de pop zei, dus was het voor haar moeilijk te geloven dat zo’n pittig en lief babietje dingen kon zeggen waarvan haar moeder zegt dat ze slecht en kwaad zijn. Wat een open deur om haar te leren dat dit precies is hoe de duivel werkt. Hij komt oh zo mooi en onschuldig binnen en spreekt dingen uit die half waar zijn, net als in het hof van Eden, en laat u dan doen wat hij wil en lacht dan op een afstandje. “Ik heb u beet! U bent niets beter dan de rest van ons!!! Ha ha!" Heere, help ons om de waarheid in onze kinderen te planten zodat ze niet bedrogen en misleid worden. Leer ze het verschil tussen goed en slecht, waarheid en ketterij en leugens te kennen. Hekken zijn voor een reden gemaakt. Laten we ze niet afbreken. We leven in een zeer slechte, bedrieglijke wereld, mensen kunnen alles zo overtuigend laten klinken. Laten wij als moeders standvastig zijn, onbewegelijk in Bijbelse principes. Laat niets in uw huis toe wat niet bij u thuis hoort. Uw bediening, moeder, zijn uw kinderen. Bescherm niet alleen hun hart, maar ook uw thuis met alle macht. Geef uw kinderen solide antwoorden van het woord van God. Geef ze een Bijbelstudie. Laat ze met u meegaan als u anderen helpt. Neem ze mee naar outreach en laat ze zien hoe u aan anderen getuigenis geeft. LEER de waarheid aan uw kinderen, zodat ze de leugens, of namaak leren herkennen. LEER ze de waarheid zodat ze een sterk geloof in God zullen hebben. LEER uw kinderen!


Redactionele opmerking: Ruth Starr is de vrouw van een prachtige man van God, Jess in Minot, ND en moeder van drie prachtige juwelen: Jared, Jonathan en Jessica.

Van de redaktie God doet machtige dingen! Zend uw prijs- en lofberichten a.u.b. naar doz@aol.comordebiakers@aol.com Speciale dank aan: Vertalers en proeflezers Missionaresse en Regionale Directrice van Europa/Midden Oosten Regio Dianna Tuttle, Anna Magdas die in het Nederlands vertaalt en Bea Pakaila die de Nederlandse vertaling proefleest. Kristi Moore die in het Spaans vertaalt, Didier Deschamps Mbom en The Kings Translators die in het Frans vertalen, Sandy Negron die in het Duits vertaalt en Susana Johnson die de Duitse vertaling proefleest. Dank aan u allen voor uw last en passie voor het werk van God en de Dochters van Sion Gebedsbedieningen! Dochters van Sion:1999 Thetus Tenney deelde een artikel met Gwyn Oakes over de biddende moeders van Brazilië en stelde het voor als een onderneming voor de Damesbedieningen. De last werd met het Nationale comité van Damesbedieningen, Ruth Harvey, gedeeld en zij werd directrice. Debbie Akers werd later Coördinator en redactrice van de Dochters van Sion maandelijkse e-zine die nu rond de hele wereld reikt

                        .

Dochters van Sion Nieuwsbrief augustus 2013  

DVS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you