Page 1

UPCI

Dochters van Sion

juni 2012

Verenigde Pinkstergemeente Internationale Damesbedieningen

Het Belangrijkste Eerst Door Sonja Wells Exodus 25:1-2 De HERE sprak tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten, dat zij voor Mij een heffing inzamelen; van iedere man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing inzamelen. God instrueerde hen om voor de bouw van de Tabernakel een offer te geven. Ze gaven goud, zilver, koper en fijn linnen. Toen God hun de plannen voor de Tabernakel gaf, was de ark van het verbond het eerste dat gebouwd moest worden, want dit was waar de aanwezigheid van de Heer zou zetelen. Het was een kist die van binnen en van buiten met goud bedekt was en het zou een schat bevatten; de aanwezigheid van God. In het Nieuwe Testament vinden we dat we allereerst een mate van geloof ontvangen hebben, en we moeten geloven dat Hij bestaat. Jezus zei tegen hen: “Ontvangt de Heilige Geest”. Net als bij het leggen van een fundament van een huis, kunnen we ons zelf niet heilig maken en alles doen wat we moeten doen en dan pas de Heilige Geest ontvangen. We moeten eerst de Heilige Geest ontvangen, dit is de schat, en we moeten die met gebed en vasten en verering en lofprijzen doen glanzen. Als we eerst het Koninkrijk Gods zoeken, dan zal de rest aan ons worden toegevoegd. Als moeders onderwijzen we onze kinderen. We leren ze te lopen, met een lepel te eten en dan met een vork, zich aan te kleden en ga zomaar door. Maar belangrijker dan al die dingen, moeten we ze leren om de Heer lief te hebben en aan hun geloof te bouwen en ze leren te bidden. Veel van deze dingen worden door voorbeeld geleerd. Toen mijn kinderen jong waren, vertelde ik ze dat ze naar de gemeente moesten omdat pappa en ik dat deden. Maar toen ze opgroeiden, moesten ze voor zichzelf een liefde voor de waarheid ontvangen om trouw te blijven. En Prijs de Heer, dat deden ze! Mattheus 22: 37, 38 "Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.." Wanneer u de dingen in orde zet, het belangrijkste voorop, zal het gemakkelijk zijn om voor God te leven. Redactionele opmerking: Sonja en haar man zijn voorgangers in Vincent, AL. Ze hebben twee zonen en een dochter, twee schoondochters en twee kleindochters.

Het Belangrijkste als Eerste houden Door Karyn Huffman Als je aan iemand vraagt wat er in hun leven vooraan staat, krijg je verschillende antwoorden; familie, sport, carrière, geld, hobby’s, relaties, al deze dingen en nog veel meer zouden onder de antwoorden zijn. Misschien streef je ernaar om meer dan de buren te bezitten, ... een nieuwe boot, een nieuwe auto, een nieuwe tas van “coach”. Wat het ook is, we hebben allemaal prioriteiten in ons leven. We zetten de nastrevingen die het meest


Het Belangrijkste als Eerste houden Door Karyn Huffman Als je aan iemand vraagt wat er in hun leven vooraan staat, krijg je verschillende antwoorden; familie, sport, carrière, geld, hobby’s, relaties, al deze dingen en nog veel meer zouden onder de antwoorden zijn. Misschien streef je ernaar om meer dan de buren te bezitten, ... een nieuwe boot, een nieuwe auto, een nieuwe tas van “coach”. Wat het ook is, we hebben allemaal prioriteiten in ons leven. We zetten de nastrevingen die het meest voor ons betekenen vooraan. Exodus 20:1-6: Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Wij als Christenen, hebben onze prioriteiten wel eens achterstevoren. God is een ijverige God en als we meer tijd en geld aan ons zelf besteden dan aan Zijn Koninkrijk, hebben we niet het belangrijkste bovenaan op de lijst gezet. Jezus moet in ons leven vooraan staan. Gebed moet vooraan staan. Lezen van de Bijbel moet vooraan staan. Trouw aan de diensten in de gemeente moet vooraan staan. De Bijbel zegt in Matteus 6:33 "Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." Als we ons zo op dingen concentreren, hoe kunnen we dan zielen winnen? We kunnen per slot van rekening geen dingen met ons mee naar de hemel nemen. We moeten het belangrijkste voorop houden. Jezus moet in ons leven als allereerste geplaatst zijn en onze relatie met Hem is het belangrijkste! Wat staat er in uw leven vooraan? Redactionele opmerking: Karyn is de president van de Nebraska District Damesbedieningen. Ze groeide in Texas op in een voorgangers huishouden. Ze ontmoette haar man in de Texas Bible College. Ze zijn voorgangers in Lincoln, Nebraska waar ze zich thans in een bouwprogramma bevinden. Ze hebben twee meisjes en twee jongens in de leeftijd van 16 tot 6. In haar vrije tijd houdt ze van muziek, fotografie, scrapbooking, koken en lezen.


Lofprijs Rapport Een van mijn gebeden is onlangs beantwoord. Mijn kleinzoon was voor meerdere jaren van God afgedwaald. Vaak herinnerde ik hem eraan dat God een plan voor zijn leven had en hem wilde gebruiken. Hij leefde een leven van drank en drugs; hij was zelfs een poos dakloos en sliep in zijn auto in bitter koud weer. Verleden jaar in oktober, kreeg onze dochter een lieve email van een vrouw van een voorganger van een thuis missie gemeente, die hij is gaan bezoeken. Ze zei dat hij opnieuw doorgebeden had en de gemeente hielp. Het vasthouden aan de beloften van God beloont, dat Hij hen van verre zal brengen en Hij onze kinderen zal redden. -Zus. Shirley Wasmundt, Mesa, AZ Ik wil graag mijn verhaal van mijn verloren dochter met u delen, die nu thuisgekomen is! Ik was in de gemeente opgegroeid en deed mijn best om mijn dochters in de gemeente te laten opgroeien. Toen mijn oudste dochter 19 werd, begon ze een relatie met een jonge man die een zwaar drankprobleem had. Hij had al drie ROI (Rijden Onder Invloed) op zijn naam, en vertoonde geen tekenen van omkeer. Mijn dochter werd heel uitdagend en was vol rebellie. Gedurende deze tijd, dacht ik dat mijn hart zou breken. Ik heb vele nachten met mijn gezicht op de grond in barensnood voor mijn prachtige dochter gebeden. Op een nacht in gebed, sprak de Heer heel duidelijk tot me en zei: “Ik zie haar, Ik weet precies waar ze is, Ik hoor u en Ik zal haar in Mijn tijd bereiken.”Dat bracht zo’n vrede in mijn hart. Na die nacht in gebed, nam mijn dochter één stap vooruit en tien stappen achteruit. De vijand lachte me uit en zei: “Ze komt nooit terug” – maar ik had een belofte van God en ik klampte me daaraan vast. Vandaag is mijn dochter terug in de gemeente. Ze is getrouwd en ze zijn bij het werk van God betrokken. De veranderingen in allebei hun leven is zo geweldig! Ik zou natuurlijk niet verbaasd moeten zijn. “God talmt niet met Zijn beloften”. Ik zou alle moeders met afvallige kinderen willen bemoedigen om het nooit moe te worden om te bidden . . . we hebben een belofte!! -Patricia Herrera Als een docent op een openbare school, bid ik dagelijks voor mijn klas. Op een excursie viel er een tentoonstellingsbarrière. Ik sprak met de student die ernaast stond en hij zei dat hij er per ongeluk tegenaan was gelopen en dat het toen omviel. Ik geloofde hem en vertelde hem voorzichtig te zijn en liet de situatie rusten. Ongeveer drie dagen geleden kwam diezelfde student met tranen in zijn ogen naar me toe en hij gaf toe dat hij het kettinkje van de haak had gehaald en er niet per ongeluk tegenaan had gelopen. Ik was verbaasd, maar bedankte hem en voegde daar aan toe, “vertel de volgende keer meteen de waarheid, de waarheid zal je vrij maken”. Toen ik de volgende morgen in gebed was, dankte ik God voor mijn student die de waarheid wilde vertellen. Net vandaag ontving ik een email van een moeder over een meisje in mijn klas dat aan het huilen was omdat ze haar bibliotheekboek verloren was en dat zou haar 12 euro moeten kosten en haar ouders hebben geen geld. De moeder schreef dat haar zoon vroeg of zij de kosten voor dit boek van dat meisje konden betalen. Ja, ze zou graag voor dat boek betalen, alleen omdat haar zoon zo’n zorgzaam hart heeft. Prijs de Heer! -Nicole Miller In de laatste tien maanden hebben we drie kinderen in Jesus’ Naam gedoopt en twee hebben de Heilige Geest ontvangen. We geloven dat het gericht bidden voor onze kinderen werkt. -Pat Kasten, Assistent DOZ Coördinator, Gospel GatewayFitchburg, MA Mijn geweldige moeder heeft me in de gemeente opgevoed. Pappa was niet gered en u kunt zich voorstellen dat het leven verre van eenvoudig was met een ongelovige vader. Hij was erop tegen dat we naar de gemeente gingen en verbood ons zelfs voor een periode te gaan. We hebben jarenlang gebeden dat vader zijn hart aan God zou geven. Zijn gezondheid begon af te nemen, maar God spaarde zijn leven en hij nam de beslissing om zich te bekeren en zich te laten dopen. Wonderen gebeuren vandaag! Dank U Jezus dat u mijn vader de kans heeft gegeven – niet alleen om te leven, maar ook voor zijn redding! -Sally Kennedy, Atlantic District, DOZ Leader Redactionele Opmerking: Dames met ongeredde mannen; blijf de Heer dienen en voed uw kinderen in de gemeente op. God is in staat om u en uw kinderen te behouden en uw echtgenoot kan ter zijner tijd zijn hart aan de Heer geven!


Uit de brievenbus Dank u voor de mooie inspiratie van de Heer. God zegen deze bediening en alle betrokkenen in het werk van de Heer. -Zus. Martha Ortega, vrouw van een voorganger. Groeten aan u in de kostbare naam van Jezus! Ik geniet van de artikelen. Wees gezegend, houd het goede werk vol -Mavis Zus. Akers, Bedankt dat u ons op de Spaanse lijst toegevoegd heeft. We zijn al 14 jaar zendelingen en hebben kortgeleden onze gemeente in Miami aangenomen. God doet grote dingen! Dit wordt onze derde DVS en God is al bezig met een machtig werk! Dank u wel. -Jessica Marquez Groeten in de kostbaarste naam van Jezus! Ik moest gewoon stoppen en u laten weten hoeveel ik/we de Dochters van Sion gebedstonden waarderen. Hier in onze gemeente (Christ Temple UPC), heeft onze leidster, Zus Gerry Mays, prachtige onderwerpen over gebed, vasten en vele andere redenen dat we tot gebed geleid worden gegeven. Houd al het goede werk vol dat de Dochters Van Sion gebedsbijeenkomsten handhaaft. God zegene en behoede u. -Zus. Sherry I. Twee goede artikelen. (DVS Maart, 2012, Richt mijn treden, door Jane Cottrill, Richt mijn treden, Sherry Phillips) Houd het goede werk vol. Liefs Shirley Henson, vrouw van een voorganger en Reflections schrijfster. Wil u bedanken voor de bemoedigende nieuws artikelen en de hulp die ik er van krijg door het te lezen en het te delen. Ik ben sinds 1988 in de gemeente en heb vier dochters grootgebracht, die allemaal weg gevallen zijn in deze duistere wereld. Ik weet dat ze hoop hebben als ik blijf bidden en dat ik door het te leven een voorbeeld mag zijn. Ik WEET dat we in de eind tijd leven en ik dank u voor uw geestelijke artikelen over heiligheid en uw richtgeving in wat we moeten doen. Ik geniet van het lezen en delen ervan. Moge de Heer u rijkelijk zegenen, leiden, begeleiden en richting geven in alles wat u doet. Liefs knuffels en gebeden -Bertie Morgan Ik geniet echt van het ontvangen van mijn nieuwsbrief. Dank u. -Patricia Herrera We beginnen iets nieuws dit jaar om de prijsrapporten bij te houden. Ik vond het idĂŠe de nieuwsbrief van januari, om een logboek of journaal op te zetten. We zullen ereen op iedere DVS gebedstond neerleggen, en de dames kunnen daar vermeldingen aan toevoegen als we bidden. Dan zullen we er een sectie voor prijs rapporten bijvoegen en een kolom voor als er een gebed verhoord is. God doet machtige dingen! Ik geloof dat werkelijk. We hebben vanavond vurig gebeden dat alle moeders een last voor deze bediening krijgen. We hebben een heleboel kinderen in de gemeente die ons gebed nodig hebben. Houd u allen het goede werk vol. We zijn dankbaar en vol waardering. -Eva Chase, Christian World Fellowship, Salem, OR

Redaktie Opmerking Speciale dank aan: Vertalers en Proeflezers Missionares Regionale Directrice voor Europa/Midden Oosten Regio, Dianna Tuttle, Anna Magdas die in het Nederlands vertaalt en Bea Pakaila proefleest de Nederlandse vertaling, Kristi Moore die in het Spaans vertaalt en Blanca Gamon die de Spaanse vertaling proefleest, Didier Deschamps Mbom die in het Frans vertaalt, Sandy Negron die in het Duits vertaalt en Susana Johnson die het Duits proefleest. Dank u voor uw last en passie voor het werk voor God en de Dochters van Sion gebeds bediening! Daughters of Zion: 1999, Wereld Netwerk van Gebed Directrice, Thetus Tenney deelde een interesant atrtikel met Gwyn Oakes over biddende moeders in Brazilie. Zus Oakes had een last voor dit soort bedieningen en Zus Tenney stelde het voor als een project voor de Dames Afdeling. De last werd gedeeld met het Nationale Dames Committee. Ruth Harvey werd als directrice gekozen. Debbie Akers kwam er als redactrice van de Dochters van Sion nieuwsbrief bij en werd later de Coordinator en Redactrice van de Dochters Van Sion maandelijkse e-zine die nu rond de wereld versprijd wordt.

Now Available!

Covered by Love The Uncut Mystery -It's So Much More Than Hair "Teaching tools like this are invaluable in helping instill the precious, priceless truths in the hearts and minds of men and women. The clear, easy-tounderstand language appeals to both young people and older ones alike." -Rachel Colthorp, pastor's wife

Cost: $10.00 plus shipping and handling ladiesconnections@upci.org

Dochters van Sion Nieuwsbrief juni 2012  
Dochters van Sion Nieuwsbrief juni 2012  

Dochters van Sion Nieuwsbrief juni 2012 UPCI / Verenigde Pinkstergemeente Internationale

Advertisement