Page 1

Dochters van Sion UPCI Damesbedieningen

Juli 2013

Wij Vertrouwen Op God Door Barbara J. Hilderbrand Zo van bovenaf bekeken, leek het op een piratenhol! Enorme stapels van glinsterende munten schitterden als juwelen onder de glanzende lichten van de muntenfabriek van de VS Mint. Toegegeven, de schat die ik beneden door het dikke glas van de bezoekerstribune zag, waren slechts stapels centen … maar de schoonheid en de enorme hoeveelheid ervan maakten me ademloos. Duizenden … misschien wel miljoenen, daar voor onze ogen, opgehoopt in bakken en sommigen morsten zelfs op de grond. Allemaal precies hetzelfde, voorzijde en achterzijde; elk met exacte precisie afgestempeld en ze dragen allemaal de onvermurwbare bevestiging: WIJ VERTROUWEN OP GOD. Het is interessant om al die glinsterende kleine munten met de overvloedige schat van de kleinste coupure van onze samenleving te vergelijken: onze kinderen - mooi, levendig, vol kleur en schitterend in het licht van Hem die hen maakte. Hoewel niet allemaal identiek, ieder draagt de stempel van hun Schepper en het is duidelijk dat ze met Zijn liefdevolle zorg gevormd zijn. Sommige kinderen worden helaas in een vijandige omgeving geboren, vrijwel aan de kant geschoven zonder dat iemand de zorg voor hen, of zelfs hun recht op leven verdedigt. Maar zelfs onder deze "verworpenen", is er geen één hetzelfde, ze zijn allemaal uniek, onvervangbaar en "op vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt.( Psalm 139:14)" Die kleine zielen, in stemloze unisono bevestigen altijd dat, "alhoewel niemand ons beschermt of verdedigt... toch ... Vertrouwen We Op God." Hoewel het nu niet meer waar is, hadden centen een bijzondere claim in onze maatschappij: dat hun eigenlijke waarde in koper ver boven de nominale waarde van de afgedrukte cent uitsteeg. In andere woorden, wat een cent eigenlijk waard was in de Mint was aanzienlijk meer dan dat het in de markt waard was - zeker meer dan dat het zich verklaarde waard te zijn. Evenzo, alhoewel onze samenleving de waarde van een leven heeft weggelegaliseerd, is elk kind, in werkelijkheid van onschatbare waarde voor de Schepper van alles wat leeft. Voor Hem is ieder ‘one-of-a-kind’, uniek, prachtig bewerkt en perfect, en draagt een high-definition getuigenis van wie het leven is gekomen en dat het leven buitengewoon kostbaar is - veel kostbaarder dan sommige het evalueren te zijn. Er is een impliciet werkwoord omschreven in de zin, WIJ VERTROUWEN [___] OP GOD, dat onze hoop en visie verduidelijkt, hoe we er ook over denken. Vandaag; "WIJ VERTOUWEN ECHT OP GOD." Als we terugkijken; "WIJ HEBBEN ONS VERTROUWEN OP GOD GEVESTIGD." Voor alle morgens en overmorgens; WIJ ZULLEN OP GOD VERTROUWEN." Als we voor onze kinderen bidden, kunnen we ze net als kleine munten in de palm van onze handen houden en zeggen, "Ja, GOD, aan U VERTROUWEN WE onze kleintjes - we hebben dat altijd gedaan en zullen dat altijd doen. Ze dragen UW merk; ze behoren aan U toe."


Het Motto "WIJ VERTOUWEN OP GOD", dat op iedere munt in de VS sinds 1938 is gestempeld, is een eenvoudige bevestiging – een beknopte verklaring van afhankelijkheid van een vermogen die hoger is dan een koning, rechter of wetgever. Het verklaart dat het er niet toe doet hoeveel we onszelf waarderen. Integendeel, het erkent dat onze eigenlijke waarde nu is, geweest is en altijd in ZIJN LICHT, met WIE we te maken hebben, beoordeeld zal worden" WIJ VERTOUWEN OP GOD betekent gewoon, "DIT weten we en DIT verklaren we, dat WIJ op GOD vertrouwen." In overvloed of armoede, vrede of gevaar, in de oogst of oorlog – hoewel pilaren afbreken en de waarde van geld daalt – onze kracht en hoop blijft in de HERE. "Ik vertrouw op God." Psalm 56:12 Van de Redactie: Barb Hilderbrand woont in Wausau, Wisconsin, waar haar man, Derrald, die voorganger is van het Lighthouse Pentecostal Church. Ze zijn ook voorgangers geweest in Alaska, Illinois, en in Global Missions' Europe/Middle East Region. Ze hebben twee kostbare dochters, en vijf one-of-a-kind unieke kleinkinderen. Ze dient momenteel als Presidente van de damesbedieningen in Wisconsin District terwijl ze ook voor een computer networking firma in de administratie werkt. ___________________________________________________________________________

Vertrouwen op God in het Verborgene Door Vicky Drexel De Boston Marathon 2013, Newton, CT-Sandy Hook Elementary School, Aurora, Colorado bioscoop, 9/11/2001, Columbine. Dit waren allemaal namen die werden gebruikt om een gebeurtenis, een plaats, een stad of gewoon een datum op de kalender te beschrijven, totdat tragedie de manier waarop ze herdacht worden veranderde. Deze gebeurtenissen hebben sommigen de vraag doen stellen “Hoe kan God dit hebben laten gebeuren?" We lezen van ontvoeringen, gevallen van misbruik en miljoenen baby’s die door abortus niet eens hun eerste adem zullen halen. We kunnen toekijken en ons afvragen waarom God er niets aan doet; om deze daden van onrecht te straffen. Maar de grootste test van ons vertouwen op God, komt als het eindresultaat niet zo is waarop we gehoopt hadden. Spreuken 3:5 zegt " Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet." Onze harten moeten op de Heer worden gevestigd en niet op wat we met onze fysieke ogen zien of met onze oren horen. Ons land is op Goddelijke principes gebouwd die over de jaren heen versleten zijn. De vijand heeft niets liever dan dat we ons, als Christenen, ontmoedigd en verslagen blijven voelen. Maar zolang we een ‘leger’ hebben die bereid is om in gebed te strijden, is de strijd nog niet voorbij! Dagelijks gebed voor onze kinderen is nooit eerder zo belangrijk geweest; niet voor hun lichamelijke bescherming, maar voor de bescherming van hun gedachten. De media richt zich op onze kinderen om haar producten te verkopen; meestal door ze met behulp van onfatsoenlijke middelen aan te trekken. Hun gedachten zijn een strijdtoneel dat de vijand probeert te besmetten met wanorde en wereldse filosofieën. Zonder gebed worden ze het open doelwit, een prooi waar de vijand zich op richt. Door ons vertouwen op God te richten, stelt dat ons in staat om met de angsten die onze gedachten in beslag kunnen nemen, om te gaan als we iets in onze wereld zien dat ons niet bevalt. 2 Korintiërs 5:7 zegt "want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen ." We moeten ons geloof en vertrouwen op God dieper laten werken dan wat we in het fysieke zien.


Het is absoluut noodzakelijk dat we niet alleen voor onze kinderen bidden maar ook met hen. De Waarheid, evenals persoonlijke ervaringen, doorgeven in hun wandel met God, en een gebedsleven zal hen in staat stellen om te midden van hun strijden op God te vertrouwen. We moeten begrijpen, evenals onze kinderen leren om met “geestelijke ogen” te zien, zodat we verder gaan dan wat we in de wereld om ons heen zien, om te vertrouwen op wat God wil doen. Redactioele opmerking: Vicky Drexel is de presidente van de Damesbedieningen in South Dakota, vrouw van de voorganger Scott Drexel van Landmark Gospel Church in Aberdeen, SD. Ze hebben 2 zonen, Caleb en Benjamin en een dochter, Moriah.

__________________________________________________________________________

Dochters van Sion Bidstond Idee.... "Moeders die een Verschil maken door onze kinderen met gebed te bedekken." Versier met kleurrijke paraplu’s (schermen). Praat over hoe paraplus ons bedekken en afschermen tegen de regen, storm enz. Iedere dame kan een kind met gebed bedekken. U kunt die kleine parasolletjes kopen (zoals ze in drankjes doen, maar daar zullen we niet verder op in gaan), labels afdrukken, lange smalle stroken papier kopen met de naam van het kind erop.

Dochters van Sion Nieuwsbrief juli 13  

DVS