Page 1

Projecte Editorials

GSD’10 Elisava

Barcelona


Intro

Elisava. Projectes VI. Projecte Editorial Graduat Superior en Disseny Especialitat Disseny Gràfic 3er Curs 2009–2010 Professors: Marina Vilageliu (grup 21), David Lorente (grup 22), Marta Llinàs (grup 23)

Objectius Crear un projecte editorial complex en el que es treballin tots els elements que configuren el llibre –entès com un vehicle d’informació i coneixements– d’una forma unitària, coherent, sistemàtica, ordenada i correctament jerarquitzada per tal d’accedir als seus continguts. --Es valoraran idees, aportacions gràfiques i especulacions conceptuals, sempre que responguin amb coherència a necessitats concretes o ampliïn el grau de riquesa i comunicació del producte. --Es treballarà en llibertat de formats i formes d’expressió sempre que siguin els conceptualment adequats al projecte a desenvolupar i tenint en compte les limitacions d’una hipotètica producció industrial final: els elements expressius i els funcionals, l’usabilitat, l’adequació del producte a la seva finalitat tant pel que fa al seu ús com als aspectes visuals.


Focus de treball El procés del projecte editorial contempla i distingeix aspectes macrotipogràfics i microtipogràfics. --Macrotipogràfics: els formats, els materials, l’enquadernació i acabats, la funció del llibre com a objecte d’ús, la pàgina, la proporció, la relació taca-marge, la relació text-imatge, la pauta, la retícula o estructura, el ritme i la seqüència tant de la doble pàgina com del conjunt del llibre. També les parts del llibre: la coberta, les pàgines de cortesia, la portada, el sumari, els índexs, les entrades als capítols, etc. --Microtipogràfics: la tipografia, la llegibilitat, la justesa i afinament dels recursos tipogràfics i compositius. Els complements al text (títols, subtítols, titularets, postil·les, inserits, destacats) i altres elements com peus d’il·lustració, foliació, notes marginals o a peu de pàgina, índexs i bibliografies, etc. Projecte: Catàleg d’un festival Una publicació que registra i documenta un aconteixement cultural temàtic temporal Un aconteixement cultural organitzat de caràcter temàtic, al qual el públic té accés i participació, que té una durada limitada, del qual se’n fa un registre d’activitats, una compilació de documents produïts tan textuals com gràfics. La publicació és un testimoni o panorama del que ha estat aquest “festival”, “bienal”, “mostra” o “setmana de...”, etc. La quantitat d’exemples és extensa i variada tan en el nostre context geogràfic proper com en d’altres: des dels més clàssics i ja reconeguts (festivals de cine, música, literatura, cuina, poesia, teatre, etc...) a d’altres més alternatius (manga, reciclatge, performance, etc...). --El projecte és la realització d’un catàleg, pensat més un cop ha acabat el festival: no estem fent un programa del que ens trobarem, sino un document que recull el que ha estat. --En aquest sentit, el catàleg, és també identitat, no només una peça editorial. --Hi han 5 temes generals sobre els que s’haurà d’escollir: Art, Literatura, Música, Cine i Esport


Intro Procés i metodologia de treball --L’alumne triarà, d’acord amb el professor i amb els cinc temes generals proposats, una temàtica a desenvolupar. Tan si és ja existent i coneguda com si és d’invenció pròpia, ambdues són vàlides. Això el portarà a fer una recerca i anàlisi de la gràfica existent dins aquest camp. --L’alumne escollirà el mètode i procés de treball que sigui més adient segons la seva manera de treballar però ajustant-se als lliuraments i compromisos adquirits amb el professor. --Es valoraràn quatre aspectes: aportació d’idees (imaginari i conceptes), desenvolupament (recerca i gestió), formalització (definició d’elements gràfics, estructura) i presentacions tan parcials com final. --Considerem extremadament útil l’ús d’un quadern de treball on s’anotin, dibuixin o apuntin qualsevol idea, concepte, exemple, etc. Aquest quadern formarà part del lliurament final. Així mateix, l’alumne recopilarà una selecció de tots els processos de disseny i, degudament enquadernats, els adjuntarà també al projecte final. --Les classes seran, sobretot, pràctiques: sessions de correcció dels projectes, individualment, en petits grups o de manera col·lectiva. Els aspectes teòrics necessaris, a part de projeccions i explicacions puntuals, es vincularan directament a la pràctica projectual, complementats amb la consulta bibliogràfica. De manera continuada al llarg del curs, es comentaran, observaran i analitzaran diferents productes editorials.


Bibliografia bàsica Jost Hochuli, Robin Kinross, Cómo se diseñan los libros Editorial Campgràfic Andrew Haslam, Creación, diseño y producción de libros Editorial Blume Timothy Samara, Diseñar con y sin retícula Editorial Gustavo Gili Wilberg, Hans Peter / Forssman, Friedrich, Primeros auxilios en tipografía Editorial Gustavo Gili John Cane, Manual de tipografía Editorial Gustavo Gili Roger Fawcett (ed.), Diseño de libros contemporáneos Editorial Gustavo Gili Gavin Ambrose, Paul Harris, Diversos títols: Formato, Layout, Tipografía, Color, Imagen,... Colección Bases del Diseño J.M. Mestres / J. Costa / M. Oliva / R. Fité, Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos Editorial Eumo Editorial / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra / Associació de mestres Rosa Sensat

Mostra de projectes dels cursos anteriors de Projectes VI: 2005-2006 http://projectes6-2006.blogspot.com/ 2006-2007 http://projectes6-2007.blogspot.com/ 2008-2009 http://issuu.com/dlorente/docs/issuu-projectes2009


Arianne Foster Fumetto


JesĂşs Molina Smoking Monography


Maya Cohen New York Photo Festival


Mikel Pascal 4ยบ Congreso Tipogrรกfico


Yazmin Aguilera Magic


Mònica Castel Volcom


Julia Boutboul S贸nar A-Z


Paula Villodre Terrassa Jazz Festival


Eduard Forroll


Andoni Beristain


Ariadna MartĂ­nez


Marta Gui


Anna Corber贸


Projecte Editorials

GSD’10 Elisava

Barcelona

All rights reserved. Š Barcelona, 2010, of the images, their authors.

Projecte Editorial GSD ’10 Elisava  

Selection of students projects. Editorial Design. 2009-10. Elisava School of Design. Barcelona

Advertisement