Page 1

Živeti u svetu potpune povezanosti Kako tehnologija utiče na smanjenje razlika između poslovnog i privatnog života

74%

ljudi kažu kako su njihovi životi, bilo kod kuće ili na poslu, s tehnološke strane sve više povezani

23%

88%

kamera za video nadzor koristi se u poslovne svrhe u odnosu na 8% koliko ih se koristi za kućnu upotrebu

Wi-Fi potrošnje koristi se u privatne svrhe za razliku od 55% koliko se koristi za poslovne potrebe

59%

korišćenja pametnih telefona je za potrebe posla u odnosu na 48% koliko ih se koristi u privatne svrhe

53%

ljudi koristi HDTV kod kuće u odnosu na 21% njih koji ga koriste na poslu

60%

26%

običnih mobilnih telefona se koristi u privatne svrhe u odnosu na 39% koliko ih se koristi za poslovne potrebe

mrežnih svičeva koristi se u poslovne svrhe za razliku od 4% njih koji se koriste za privatne potrebe

Zbog čega dolazi do takve tehnološke konvergencije?

46%

poslovnih korisnika kaže da koristi prednosti tehnologije koju koriste i kod kuće

39%

korisnika kaže da i kod kuće koristi prednosti tehnologije koju koriste i na radnom mestu

Razlog ove tehnološke konvergencije leži u tome što tehnologija čini život jednostavnijim i kvalitetnijim:

78%

korisnika veruje kako će im tehnologija i dalje olakšavati život.

Saznajte više kako smanjiti razliku izmedu kućne i poslovne tehnologije ulaskom u D-Link zajednicu facebook.com/dlink

twitter.com/Dlink

www

www.dlink.com

Dva sveta jedan život  

Kako tehnologija utiče na smanjenje razlika izme đu poslovnog i privatnog života

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you