Page 1

Co jest potrzebne do połączenia z Internetem? Możliwe jest kilka sposobów podłączenia się do Internetu: -Łącze telefoniczne -Stałe łącze -Łącze radiowe -Łącze satelitarne -Łączę przez telewizję kablową -Łącze poprzez sieć energetyczną Każde z tych połączeń ma swoje plusy i minusy.

Łącze telefoniczne Jest to sposób podłączenia się do Internetu za pomocą sieci telefonicznej. W tym przypadku potrzebne są: komputer z modemem, podłączenie do sieci telefonicznej. Istnieje kilka operatorów umożliwiających telefoniczne łączenie się z Internetem, jednak firmą, która nie ma dużej konkurencji na tym rynku jest TPSA (90% z wszystkich podłączeń) i to ona dyktuje ceny. Do firm starających się konkurować z TPSA należą min. Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM) i Netia. Niewątpliwie do wad takie go połączenia należą: niemożliwe jest jednoczesne korzystanie z Internetu i telefonu długi czas łączenia się z Internetem mały transfer przy częstym korzystaniu wysokie koszta brak stałego IP

Stałe łącze Podłączenie do Internetu za pomocą osobno prowadzonego kabla, który łączy użytkownika z serwerem. Tego typu podłączenie wymaga komputera z kartą sieciową. Poprowadzeniem kabla zajmują się firmy, które są odpowiedzialne za stworzenie całej sieci, a następnie jej konserwacją i ewentualnymi naprawami i oczywiście zbieraniem opłat abonamentowych. Do użytkownika należy jedynie włożenie wtyczki do karty sieciowej we własnym komputerze. Opłata abonamentowa naliczana jest zwykle z góry za nadchodzący miesiąc przez firmę, z której usług korzystamy. Jej wysokość zależy od firmy. Minusami takiego połaczenia są: w przypadku nierzetelnych firm dość częste przerwy w dostępie do sieci


-

często mały transfer

Łącze radiowe Łączenie z Internetem następuje poprzez fale radiowe. To połączenie wymaga zakupu odbiornika i nadajnika radiowego. Sygnał radiowy jest nam nadawany z komputera, który jest na stałe podłączony do Internetu (jest jego częścią). To rozwiązanie często wykorzystują osoby, które z powodów technicznych mają utrudnione łączenie się z Internetem za pomocą kabla (np. osoby mieszkająca daleko od aglomeracji).

Łącze satelitarne Łącze satelitarne jest rodzajem radiowego łącza telekomunikacyjnego. Połączenie odbywa się poprzez odpowiednią stację przekaźnikową, zwaną transponderem, umieszczoną na sztucznym satelicie Ziemi. Sygnały do i z transpondera wysyłane są dupleksowo, dwuczęstotliwościowo, nazywamy to odpowiednio uplink i downlink. W zależności od rodzaju i wielkości transmisjiprzewidzianych w systemie oraz ilości jednocześnie aktywnych terminali naziemnych, satelita wykorzystywany do celów telekomunikacyjnych może być wyposażony w kilka lub kilkadziesiąt transponderów (od około 10 – 110) - w zależności od wymaganej szerokości pasma (najczęściej 36 MHz lub 54 MHz) Zakres częstotliwości roboczych jest zależny od zastosowania i rodzaju zajmowanej orbity. Satelity telekomunikacyjne są tanią alternatywą dla regionów o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej, ponieważ dla daleko dystansowych połączeń o dużej prędkości przesyłu są korzystniejszą ekonomicznie opcją niż rozbudowa lub budowa naziemnych struktur telekomunikacyjnych.

Łącze przez telewizję kablową Jest to połączenie wymagające podłączenia Telewizji Kablowej. Tym samym kablem następuje przekaz telewizyjny i łączenie z Internetem. Choć reklamowane przez nie jedną telewizję kablową, to połączenie jest jeszcze niedopracowane, bo ograniczające się do często biernego przeglądania Internetu (rozbudowana gazeta telewizyjna).

Łączę poprzez sieć energetyczną Sygnał z Internetu przesyłany jest instalacją elektryczną, a jego odbiór wymaga zainstalowania na gniazdku urządzenia filtrującego umożliwiającego odbiór sygnału.


Urządzenie to potrafi odróżnić i oddzielić impuls elektryczny (zwykły prąd) od „sygnału Internetowego”. Rozwiązanie jest bardzo praktyczne, ale spotyka się z wieloma przeszkodami, min. często aluminiowe kable o słabych możliwościach przewodzenia wysokich częstotliwościach, spore zakłócenia związane z często zmianą parametrów sieci energetycznych (współ używanie innych urządzeń – typu pralka, żelazko).

Co jest potrzebne do potrzebne do polaczenia z internetem?  

Prezentacja opisuje sposoby podlaczenia sie do internetu.

Co jest potrzebne do potrzebne do polaczenia z internetem?  

Prezentacja opisuje sposoby podlaczenia sie do internetu.

Advertisement