Page 1


UTGITT AV: Akershus Fylkeskommune kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4, telefon 22 05 53 40 kultur.akershus@akershus-fk.no www.dksakershus.no Design & layout: Camilla Skår Sletten Trykk: Kai Hansen trykkeri

FORSIDE, foto: Mats Bäcker / Samlaget / Fri Film / Brynjar Erdahl / Kari Løvaas / Inge Wegge / Lilibeth Cuenca Rasmussen / Bet Orton / Hildegunn Øiseth / Brian Slater / Cesilie Tanderø / Marte Vold / Frank Hüttopohl / Andreas Ulvo / Lea Porsager / Øystein Thorvaldesen / Arthur Gran, Norsk Folkemuseum / Jostein Fjalestad / Bjørn H.S. Kristiansen / Christoffer Askman.


Den kulturelle skolesekken i Akershus TILBUD TIL VIDEREGÅENDE SKOLER 2013 – 14 Dette er sjette året Akershus fylkeskommune gjennomfører Den kulturelle skolesekken (Dks) for elever i videregående opplæring. Årets katalog har økt antall tilbud, og vi tilbyr et mangfold innen alle kunstuttrykk og ulike sjangere. Mange tilbud kommer til skolene, men vi har også i år kulturhustilbud med større ensembler som Circus Cirkör, og besøk i store nasjonale institusjoner som Den Norske Opera og Ballett. Alle skoler, uansett hvilke fag den vektlegger bør kunne finne egnede tilbud til sine elever. Noe er videreføring av populære tilbud fra forrige skoleår, men mye er nytt. Noe egner seg som fellesopplevelse for en større elevgruppe, gjerne hele skolen, mens andre tilbud er mer spesialiserte og egner seg for elevgrupper innen spesielle linjer/fag. Som tidligere er det opp til skolene selv å velge hvilke produksjoner de ønsker seg til sine elever. Det er lagt opp til at alle skolene skal få minst tre tilbud, men med mulighet til å bestille inntil seks tilbud for de som ønsker det. Vårt kulturtorg for vgs, den 5. mars 2013 på Thon Hotel Opera, vil gi en presentasjon av alle produksjonene som er i denne katalogen, og kan forhåpentligvis bidra til at skolene gjør de beste valgene for sine elever. Hver skole kan sende fire representanter til kulturtorget, to fra administrasjon/lærerstab, og to elever. Vel møtt til nye kulturopplevelser kommende skoleår.

Erik Vadholm

Knut Sether

Direktør for kultur.akershus

Leder for Dks i Akershus


BESTILLING AV DKS-TILBUD

fra de videregående skolene i Akershus De videregående skolene skal sikre at alle elever får et DKS-tilbud i løpet av skoleåret. Alle vgs i Akershus velger minst tre DKS-tilbud, hvorav minst ett er en opplevelse for hele eller store deler av skolen. De skoler som ønsker flere kan bestille inntil seks DKS-tilbud fra katalogen. Vi leverer så langt vi har kapasitet. Alle DKS-tilbud som omtales i denne katalogen er også i bestillingsskjemaet. Les i faktafeltet nederst på siden for hvert tilbud i katalogen om arena, om antall elever og om hvor lenge et arrangement eller formidling varer. Noen tilbud er lagt til arenaer der skolen må organisere transport og noen tilbud er bundet til bestemte tidspunkter. Det sendes e-post med informasjon om bestillingen til kulturkontakten på hver skole. For 2013/14 er det et elektronisk bestillingsskjema. I dette skjemaet velger skolen ut sine DKS-tilbud og skriver inn det antall formidlinger og elevtall som ønskes. Skjemaet kan mellomlagres mange ganger før det sendes. Finn veiledning og innlogging for bestillingsskjemaet på nettsiden www.dksakershus.no Kulturkontakten leverer en samlet bindende bestilling fra sin skole til Dks Akershus.

Endelig frist for levering av bestilling til Dks Akershus er 15. april 2013 Spørsmål omkring bestillinger kontakt: ida.friis@akershus-fk.no


VGS KATALOG 2013/14  

Katalog for den kulturelle skolesekken i Akershus 2013/14