Page 5

Vi er stolte av å kunne presentere årets program til Den kulturelle skolesekken i Akershus for 15. gang siden oppstarten i 2001.

Vi viser fram et stort utvalgt med varierte produksjoner innenfor fagområdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, kulturarv og film. Vi som jobber med innhold i skolesekken har hatt som mål å utvikle produksjoner som kan relateres til grunnskolens fagplaner på de enkelte trinn, men samtidig bidra til at elevene får gode opplevelser i møte med de ulike kunstutrykkene. Vi forsøker også å bevege oss i grenselandet mellom behovet for å tilfredsstille fagplanen, men samtidig utfordre elevene ved å presentere sjangere og utrykk som ikke nødvendigvis er lik den populærkulturen de fleste omgir seg med til hverdags. Det er viktig å anerkjenne at kunst og kultur har en egenverdi, der opplevelsene ofte berører sterkt. Vi tror at elevene gjennom den Den kulturelle skolesekken får kulturelle referanser som de kan nyttiggjøre seg av både nå og senere i livet.

VI HÅPER DERE ER FORNØYDE MED ÅRETS PROGRAM OG ØNSKER DERE ET RIKTIG GODT KULTURÅR! Med vennlig hilsen

Cathrine Haakonsen Enhetsleder Den kulturelle skolesekken Akershus

05

Grunnskoleprogram 2016/17  
Grunnskoleprogram 2016/17  
Advertisement