Page 1

FEBRUAR 2013

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE BØRN/UNGE

MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE, DANMARKS RADIO, INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER, FORBRUGERRÅDET OG BERLINGSKE MEDIA


METODE MÅLGRUPPE A: TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR MÅLGRUPPE B: FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE BØRN/UNGE Interviewperiode og dataindsamlingsmetode Undersøgelserne er gennemført i uge 2-3 2013 via internettet (CAWI) med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. .

Data Data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgrupperne. I alt er der i målgrupperne gennemført A: 327 og B: 404 interview.

Repræsentativitet Data for målgrupperne er vejet på dimensionerne: A: Køn, Alder, Region B: Køn, Alder, Region, Erhverv, Antal børn i husstanden 9-18 år

Vejning er foretaget på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgrupper. A

2

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013


METODE 10%

8%

Børn/unge (327)

6%

12-14 år (109)

4%

15-16 år (109)

2%

17-18 år (109)

0%

Pige (195) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Usikkerhed (+/-)

USIKKERHED (+/-) – 95% NIVEAU

Dreng (132) Forældre (404)

Besvarelsesandel N Børn/unge (327) 327 12-14 år (109) 109 15-16 år (109) 109 17-18 år (109) 109 Pige (195) 195 Dreng (132) 132 Forældre (404) 404

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10% 3% 6% 6% 6% 4% 5% 3%

20% 4% 8% 8% 8% 6% 7% 4%

30% 5% 9% 9% 9% 6% 8% 4%

40% 5% 9% 9% 9% 7% 8% 5%

50% 5% 9% 9% 9% 7% 9% 5%

60% 5% 9% 9% 9% 7% 8% 5%

70% 5% 9% 9% 9% 6% 8% 4%

80% 4% 8% 8% 8% 6% 7% 4%

90% 3% 6% 6% 6% 4% 5% 3%

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Eksempel: Hvis pigerne fx er blevet spurgt om de er på sociale netværk og 10% svarer ”nej” og 90% svarer ”ja”, vil usikkerheden i dette udfald være +/- 4%. B

3

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013


FEBRUAR 2013

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE BØRN/UNGE

MEDIERÅDET FOR BØRN OG UNGE, DANMARKS RADIO, INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER, FORBRUGERRÅDET OG BERLINGSKE MEDIA


ANVENDTE SOCIALE NETVÆRK/MEDIER PÅ HVILKE SOCIALE NETVÆRK HAR DU EN PROFIL ELLER EN ACCOUNT, SOM DU BRUGER JÆVNLIGT? PÅ HVILKE SOCIALE NETVÆRK TROR ELLER VED DU, AT BARNET HAR EN PROFIL ELLER EN ACCOUNT, SOM HUN/HAN BRUGER JÆVNLIGT? 88% 94%

Facebook 10%

Twitter

14% 21%

Instagram Pinterest

0% 2%

MySpace

3% 4%

LinkedIn

2% 4% 6%

Google+ Foursquare

Forældre (12-18-årige) om børn 249 Børn/unge 12-18 år 327

6% 8% 5% 10%

Andre

2% 2%

Bruger ikke

6% 2%

Har slet ikke en profil Har tidligere haft

2% 0%

Ved ikke

1% 1%

0%

5

17%

0% 0%

Formspring

1

20%

20%

40%

60%

80%

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

100%


ANVENDTE SOCIALE NETVÆRK/MEDIER PÅ HVILKE SOCIALE NETVÆRK HAR DU EN PROFIL ELLER EN ACCOUNT, SOM DU BRUGER JÆVNLIGT?

95% 92%

Facebook Twitter

15%

Instagram 4% 1%

MySpace

5% 4%

LinkedIn

2% 5% 18% 17%

Google+

8%

Ved ikke

2% 2% 0% 0% 0% 1%

0%

2

6

13%

1% 4%

Har slet ikke en profil

20%

195

Dreng 132

13%

4%

Andre, noter:

Har tidligere haft

Pige

1% 0%

Formspring Bruger ikke

33%

10%

Pinterest

Foursquare

23%

40%

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

60%

80%

100%


AKTIVITETER PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER – TEENAGERS 12-18 ÅR PÅ SOCIALE MEDIER HVOR TIT GØR DU TYPISK FØLGENDE PÅ DET/DE SOCIALE NETVÆRK, SOM DU BRUGER? 0%

Læser opdateringer

38%

Svarer, kommenterer eller "liker" Skriver opdateringer Uploader billeder eller video

18%

7%

3% 5%

7

34%

9%

11%

9%

Tagger andre

3%4% 6%

Installerer/tillader apps

3% 5% 4%

0%

3

34%

10%

11%

11%

11%

20%

19%

11%

17%

13%

9%

10%

30%

9%

14%

10%

9%

40%

13%

11%

18%

17%

7,9

1% 0% 1% 2% 7% 3% 4% 1%

7,0

11%

16%

80%

Mere end 5 gange om dagen

2-5 gange om dagen

1 gang om dagen

Flere gange om ugen

Ca. 1 gang om ugen

Flere gange om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Sjældnere

Aldrig

Ved ikke

90%

4,2 3,8 3,6

20%

70%

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013 – børn/unge på SNT (315)

6%

13%

23%

60%

4,8

8%

20%

25%

12%

50%

0%

14%

100%


TEENAGERES AKTIVITETER PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER – FORÆLDRE 12-18-ÅRIGE HVOR TIT TROR (ELLER VED DU), AT DIT BARN GØR FØLGENDE PÅ DET/DE SOCIALE NETVÆRK, SOM BARNET BRUGER? 2%

Læser opdateringer

26%

26%

15%

14%

1%

1% 5% 2%

9%

7,2

1%

Svarer, kommenterer eller "liker" Skriver opdateringer Uploader billeder eller video Tagger andre på billeder eller video Installerer/tillader apps på socialt netværk

16%

4%

8

16%

2% 7%

2%5% 6%

10%

14%

12%

10%

3% 10%

0%

4

21%

9%

18%

21%

16%

14%

8%

13%

8%

15%

8%

9%

20%

30%

40%

10%

11%

6% 7%

8%

50%

12%

6,6

10% 3% 11%

5,4

5% 5% 4%4%

7%

12%

13%

13%

60%

11%

4%

8%

4,4

28%

80%

Mere end 5 gange om dagen

2-5 gange om dagen

1 gang om dagen

Flere gange om ugen

Ca. 1 gang om ugen

Flere gange om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Sjældnere

Aldrig

Ved ikke

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Har børn 12-18 år på SNT (232).

4,7

22%

6%

70%

4,7

13%

90%

100%


AKTIVITETER PÅ SOCIALE NETVÆRK – FORÆLDRE (9-18-ÅRIGE) PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER HVOR TIT GØR DU TYPISK FØLGENDE PÅ DET/DE SOCIALE NETVÆRK, SOM DU BRUGER?

Læser opdateringer Svarer, kommenterer eller "liker"

9%

3%

27%

13%

20%

12%

22%

9%

15%

16%

14%

10%

13%

9%

6% 4% 6% 3%

11%

8%

6,3 5,0

1%

Skriver opdateringer Uploader Tagger andre Installerer/tillader apps

4%3% 10% 3% 0% 4% 6% 1%

9

9%

0% 3% 0% 5% 5% 3% 1% 2% 0% 3% 5% 2%

0%

5

14%

20%

10%

37%

11%

12%

27%

21%

36%

37%

28%

46%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mere end 5 gange om dagen

2-5 gange om dagen

1 gang om dagen

Flere gange om ugen

Ca. 1 gang om ugen

Flere gange om måneden

Ca. 1 gang om måneden

Sjældnere

Aldrig

Ved ikke

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013 – forældre på SNT (347)

3,6 2,7 2,3 2,1


PRIVATLIV – ALLE VOKSNE OG TEENAGERE HVAD FORBINDER DU MED ORDET "PRIVATLIV"? HVAD FÅR ORDET "PRIVATLIV" DIG TIL AT TÆNKE PÅ?

66%

Kroppen (fx at ens krop er privat)

70%

Kommunikation (fx at telefonsamtaler eller beskeder er private)

74% 69%

Information (fx at information man deler på internettet kan være privat)

62% 62%

Steder (fx at ens bolig eller værelse er privat)

88% 78%

4%

Andet

5%

2%

Ved ikke

2%

0%

6

10

20%

40%

60%

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

80%

100%

Forældre (9-18-årige)

404

Børn/unge (12-18 år)

327


FORTRYDELSER PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER - TEENAGERS 12-18 ÅR PÅ SOCIALE MEDIER HAR DU SELV SKREVET/UPLOADET NOGET PÅ SOCIALE NETVÆRK ELLER NETTET, SOM DU HAR FORTRUDT? HVIS JA, OM HVEM: 2% 1%

315 Børn/unge (12-18 år)

19%

13% 3%

64%

11%

1% 1%

100

12-14 år

16%

13%

3%

69%

12%

1% 1%

106

15-16 år

24%

10% 4%

60%

12%

15% 1%

63%

10%

1%

109

17-18 år

191

Piger

124

17%

2% 1% 22%

Drenge

Om dig selv

11

13% 3%

63%

10%

3% 1% 15%

0%

7

5%

Om dine forældre

12% 3%

20%

65%

40%

Om andre familiemedlemmer

60%

13%

80%

Om dine venner

100%

120%

Om nogen du ikke kendte

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Bruger SNT.

Nej

140% Ved ikke


KRÆNKELSER PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER HAR DU SELV HAFT NOGLE OPLEVELSER, HVOR DU HAR FØLT DIG OVERRASKET ELLER MÅSKE KRÆNKET OVER AT NOGET, DU HAVDE DELT, SKREVET ELLER OPLYST PÅ NETTET, BLEV BRUGT PÅ EN DÅRLIG MÅDE?

315 Børn/unge (12-18 år)

13%

78%

9%

100

12-14 år

13%

80%

8%

106

15-16 år

14%

77%

9%

109

17-18 år

13%

78%

9%

191

Piger

14%

76%

10%

Drenge

13%

80%

7%

124

0%

20%

40% Ja

8

12

Nej

60% Ved ikke

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Bruger SNT.

80%

100%

120%


OPLEVELSER PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER HAR DU VÆRET UDSAT FOR NOGET AF DETTE PÅ SOCIALE NETVÆRK ELLER NETTET? 315 Børn/unge (12-18 år)

14%

7% 5% 6%

37%

42%

7%

2%

100

12-14 år

106

15-16 år

109

17-18 år

191

Piger

124

Drenge

13%

15%

13%

9%

4%

9%

5% 7%

15%

13%

30%

6%

8%

46%

34%

6%

41%

46%

6%

8%

7%

39%

11%

41%

7%

34%

6%

1% 1% 13% 0%

4% 20%

33% 40%

50% 60%

80%

8% 100%

120%

Følt dig overrasket over, at nogen vidste noget om dig, som du ikke selv havde fortalt, skrevet eller delt med dem Følt dig truet eller bange, fordi en ukendt har henvendt sig til dig Blev truet (hvor det ikke var for sjov) af nogen, som du kender Blev opfordret til at tænde for webcam af nogen, som du ikke følte dig tryg ved Fået reklamer der er præcist rettet til dig, uden du har bedt om dem (fx som passer på dine søgninger på nettet) Ingen af ovenstående Ved ikke

9

13

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Bruger SNT.

140%


BETYDNINGEN AF PRIVATE DATA HVILKEN BETYDNING HAR DET FOR DIG, AT DET, DU/DIT BARN DELER MED VENNER, IKKE KAN BLIVE SET ELLER BRUGT AF NOGEN, SOM DU/DIT BARN IKKE KENDER? HER TÆNKES PÅ OPDATERINGER, FOTOS, VIDEO OG ANDET PÅ SOCIALE NETVÆRK, FX FACEBOOK.

347

Forældre (9-18-årige) på SNT

249

Forældre (12-18-årige) om børn

30%

24%

314 Børn 12-18 år, læser opdateringer oftere end ugentligt

10

14

Stor betydning

18%

34%

15%

0% Afgørende betydning

35%

36%

32%

30%

6% 1%

12%

6% 2% 2%

11% 5% 3%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nogen betydning

Mindre betydning

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

Ingen betydning

Ved ikke


BETYDNINGEN AF PRIVATE DATA HVILKEN BETYDNING HAR DET FOR DIG, AT DET, DU DELER MED VENNER, IKKE KAN BLIVE SET ELLER BRUGT AF NOGEN, SOM DU IKKE KENDER? HER TÆNKES PÅ OPDATERINGER, FOTOS, VIDEO OG ANDET PÅ SOCIALE NETVÆRK, FX FACEBOOK.

347 Forældre (9-18-årige)

30%

35%

314 Børn/unge (12-18 år)

15%

36%

99

12-14 år

16%

34%

106

15-16 år

109

17-18 år

191

Piger

131

Drenge

14%

9%

0% Afgørende betydning

11

15

20%

Stor betydning

30%

12%

26%

Nogen betydning

50%

60%

Mindre betydning

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

80%

Ingen betydning

3,5 3,4

3,4

7% 1% 2%

3,6

14%

70%

3,7

8% 2%

8%

35%

40%

5% 3%

6% 4%

34%

35%

10%

14%

30%

38%

5% 1%

11%

26%

41%

22%

11%

30%

34%

16%

18%

3% 4%

6% 2%

90% Ved ikke

100%

3,7 3,3


STOLER MAN PÅ SIKKERHEDEN AF PRIVATE DATA? I HVILKEN GRAD FØLER DU DIG SIKKER PÅ, AT DET, DU DELER MED VENNER, IKKE KAN BLIVE SET ELLER BRUGT AF NOGEN, SOM DU IKKE KENDER? HER TÆNKES PÅ OPDATERINGER, FOTOS, VIDEO OG ANDET PÅ SOCIALE NETVÆRK, FX FACEBOOK.

347 Forældre (9-18-årige)

3%

314 Børn/unge (12-18 år)

4%

99

12-14 år

106

15-16 år

3%

109

17-18 år

3%

Piger

4%

Drenge

4%

191 131

12%

20%

6%

0%

16

27%

40%

44%

23%

38%

10%

18%

I høj grad

30%

40%

I nogen grad

10%

24%

50% I mindre grad

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

60%

70%

Slet ikke

7%

13%

80% Ved ikke

3%

6%

9%

12%

19%

38%

20%

7%

29%

41%

15%

10%

17%

37%

25%

15%

22%

18%

18%

I meget høj grad

12

40%

90%

6%

4%

5%

7%

100%

2,6 2,9 3,0 2,9

2,7 3,0 2,7


DIGITALE SPOR – UNGE 15-18 ÅR ER DU OPMÆRKSOM PÅ, AT DINE OPLYSNINGER PÅ SOCIALE NETVÆRK KAN BRUGES TIL NEDENSTÅENDE? Kan bruges til at målrette annoncer til dig, fordi man kan se, hvad du er interesseret i

17%

54%

Kan bruges til at vise dig forskellige priser på et produkt (højere eller lavere), fordi man kan se, hvor meget du er villig til at betale for produktet ud fra din tidligere adfærd Kan bruges til at behandle dig dårligere eller bedre som kunde (fx i en bank eller forsikringsselskab, som vurderer om du er en interessant kunde for dem eller ej)

40%

30%

Kan bruges af andre landes politi og stater til at vurdere, om du må rejse ind i deres land

25%

36%

39%

Kan bruges af kriminelle i forbindelse med identitetstyveri

25%

9%

Kan bruges af kriminelle til at begå indbrud i hjemmet (hvis man fx skriver, hvor man er eller hvad man ejer) 0%

10%

20%

30%

Nej, det er jeg ikke opmærksom på

Ja, det ved jeg, men det bekymrer mig ikke

Ja, det ved jeg, og det bekymrer mig meget

Ved ikke

50%

12%

7%

7%

19%

70%

80%

Ja, det ved jeg, og det bekymrer mig lidt

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Bruger SNT (215)

8%

8%

31% 60%

9%

7%

20%

25% 40%

11%

9%

27%

26%

6%

9%

29%

36%

12%

15%

37%

20%

Kan bruges af andre til at chikanere eller mobbe dig selv eller andre

20%

38%

4% 9%

10% 5% 10%

23%

17%

Kan bruges af kommunen til at overvåge og kontrollere dig (fx i forbindelse med sociale ydelser)

17

34%

41%

Kan bruges af arbejdsgivere eller uddannelsessteder til at vurdere dig, og dermed få indflydelse på dine fremtidige muligheder

13

16%

7% 90%

100%


OPMÆRKSOMHED PÅ BRUG AF INFORMATIONER – FORÆLDRE (9-18-ÅRIGE) MED BØRN PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER ER DU OPMÆRKSOM PÅ, AT DIT BARNS OPLYSNINGER PÅ SOCIALE NETVÆRK KAN BRUGES TIL NEDENSTÅENDE? Kan bruges til at målrette annoncer til barnet, fordi man kan se, hvad barnet er interesseret i

9%

Kan bruges til at vise barnet forskellige priser på et produkt (højere eller lavere), fordi man kan se, hvor meget barnet er villig til at betale for produktet ud fra barnets tidligere adfærd Kan bruges til at behandle barnet dårligere eller bedre som kunde (fx i en bank eller forsikringsselskab, som vurderer om barnet er en interessant kunde for dem eller ej)

35%

15%

14%

Kan bruges af kommunen til at overvåge og kontrollere barnet (fx i forbindelse med sociale ydelser)

13%

Kan bruges af andre landes politi og stater til at vurdere, om barnet må rejse ind i deres land

Kan bruges af andre til at chikanere eller mobbe barnet selv eller andre 3%

18

11%

25%

16%

11%

22%

19%

10%

36%

23%

20%

Nej, det er jeg ikke opmærksom på

Ja, det ved jeg, men det bekymrer mig ikke

Ja, det ved jeg, og det bekymrer mig meget

Ved ikke

40%

50%

12%

10%

9%

34%

8%

30%

60%

70%

80%

Ja, det ved jeg, og det bekymrer mig lidt

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Har børn på SNT (307).

9%

32%

33%

30%

11%

15%

29%

19%

10%

17%

42%

20%

9%

15%

49%

6%

0%

14

36%

9%

16%

31%

29%

21%

Kan bruges af kriminelle i forbindelse med identitetstyveri

Kan bruges af kriminelle til at begå indbrud i hjemmet (hvis man fx skriver, hvor man er eller hvad man ejer)

28%

20%

Kan bruges af arbejdsgivere eller uddannelsessteder til at vurdere barnet, og dermed få indflydelse på barnets fremtidige muligheder

31%

8%

90%

100%


DIGITALE SPOR – FORÆLDRE (9-18-ÅRIGE) PÅ SOCIALE NETVÆRK/MEDIER ER DU OPMÆRKSOM PÅ, AT DINE OPLYSNINGER PÅ SOCIALE NETVÆRK KAN BRUGES TIL NEDENSTÅENDE? Kan bruges til at målrette annoncer til dig, fordi man kan se, hvad du er interesseret i

5%

Kan bruges til at vise dig forskellige priser på et produkt (højere eller lavere), fordi man kan se, hvor meget du er villig til at betale for produktet ud fra din tidligere adfærd Kan bruges til at behandle dig dårligere eller bedre som kunde (fx i en bank eller forsikringsselskab som vurderer om du er en interessant kunde for dem eller ej)

Kan bruges af kommunen til at overvåge og kontrollere dig (fx i forbindelse med sociale ydelser)

8%

Kan bruges af andre landes politi og stater til at vurdere, om du må rejse ind i deres land

6%

Kan bruges af kriminelle til at begå indbrud i hjemmet (hvis man fx skriver, 3% hvor man er eller hvad man ejer)

0%

35%

10%

20%

Nej, det er jeg ikke opmærksom på

Ja, det ved jeg, men det bekymrer mig ikke

Ja, det ved jeg, og det bekymrer mig meget

Ved ikke

40%

60%

70%

80%

Ja, det ved jeg, og det bekymrer mig lidt

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013, Forældre SNT (349)

5%

7%

6%

38%

50%

4%

5%

27%

31%

30%

10%

38%

26%

23%

7%

12%

14%

26%

10%

18%

16%

45%

6%

21%

24%

58%

22%

17%

23%

48%

9%

17%

18%

27%

24%

Kan bruges af kriminelle i forbindelse med identitetstyveri

19

34%

22%

6%

15

27%

22%

Kan bruges af arbejdsgivere eller uddannelsessteder til at vurdere dig, og dermed få indflydelse på dine fremtidige muligheder

Kan bruges af andre til at chikanere eller mobbe dig selv eller andre

45%

4%

90%

100%


”VENNER” MED FORÆLDRE ER DU VENNER MED (EN ELLER BEGGE) DINE FORÆLDRE PÅ ET SOCIALT NETVÆRK (FX FACEBOOK)?

315 Børn/unge (12-18 år)

74%

100

12-14 år

75%

106

15-16 år

75%

109

17-18 år

191

Piger

124

Drenge

7%

1%

78%

10%

20%

30%

40%

Ja, men kun fordi jeg skal

7% 50%

60%

Nej

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Bruger SNT

70%

Ved ikke

21%

15%

19%

28%

4%

68%

Ja

20

9%

71%

0%

16

5%

17%

25% 80%

90%

100%


BESKYTTELSE AF BØRNS SIKKERHED – FORÆLDRE (9-18-ÅRIGE) SOM HAR BØRN PÅ SOCIALE MEDIER HER ER EN LISTE AF TING MAN KAN GØRE FOR AT BESKYTTE SINE BØRNS SIKKERHED OG PRIVATLIV PÅ NETTET. Bruge et pseudonym eller et falsk navn på en profil

7%

14%

Bruge en ”spam-mailadresse”

23%

Installere plugins i sin browser, så man ikke bliver tracket

13%

Bruge flere forskellige browsere

14%

7%

Maskere profilfoto så man er svær at kende for andre

8%

Lade være med at oprette en profil på nogle social netværk

11%

5%

56%

11%

50%

5%

Overvåge barnet uden det ved det

13%

55%

53%

0%

10%

26%

68%

21%

20%

30%

Ja, har gjort det

Ja, har tænkt på det, men ikke gjort det

Forstår ikke hvad det betyder

Ved ikke

50%

60%

1%

13%

2%

12%

1%

13%

7% 1% 9% 7%

9%

4%

10%

2% 9%

10%

40%

13%

16%

9% 18%

13%

Overvåge barnet efter aftale - fx ved at være “venner” med det

21

19%

74% 41%

15% 3%

64% 19%

Hjælpe barnet med privacy settings på profil/account

17

39% 66%

15%

13%

8%

15%

Tale med barnet om privatliv og sikkerhed på nettet

Overvåge barnet med overvågningssoftware

16%

51%

13%

10%

2% 10%

44%

30%

Bede om at andre ikke "tagger" én med (rigtigt) navn

1% 11% 51%

15%

15%

Slette cookies og historik i browser jævnligt

Bruge VPN-service for at skjule sin IP-adresse

67%

28%

70%

80%

1% 7%

90%

Nej, har ikke gjort det og har ikke tænkt på det

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Har børn på SNT (307).

100%


INITIATIVER FOR AT BESKYTTE PRIVATLIVET HER ER EN LISTE AF TING, MAN KAN GØRE FOR AT BESKYTTE SIT (BARNS) PRIVATLIV PÅ NETTET. FOR HVER AF DEM BEDES DU MARKERE, OM DET ER NOGET DU HAR GJORT, ELLER NOGET DU HAR OVERVEJET AT GØRE: SLETTE COOKIES OG HISTORIK I BROWSER JÆVNLIGT

349

Forældre med børn/unge (12-18 år)

55%

307 Hvad forældre (12-18-årige) har gjort for børn

315

30%

Børn 12-18 år

15%

43%

0%

10%

20%

22

12%

30%

40%

50%

60%

Nej, har ikke gjort det og har ikke tænkt på det

Forstår ikke hvad det betyder

70%

5% 5%

3% 13%

29%

Ja, har tænkt på det, men ikke gjort det

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

23%

39%

Ja, har gjort det

Ved ikke

18

12%

9%

80%

90%

6%

100%


INITIATIVER FOR AT BESKYTTE PRIVATLIVET HER ER EN LISTE AF TING, MAN KAN GØRE FOR AT BESKYTTE SIT (BARNS) PRIVATLIV PÅ NETTET. FOR HVER AF DEM BEDES DU MARKERE, OM DET ER NOGET DU HAR GJORT, ELLER NOGET DU HAR OVERVEJET AT GØRE: BRUGE ET PSEUDONYM ELLER ET FALSK NAVN PÅ EN PROFIL

349

Forældre med børn/unge (12-18 år)

307 Hvad forældre (12-18-årige) har gjort for børn

315

13%

7%

Børn 12-18 år

14%

14%

11%

0%

65%

67%

11%

10%

20%

23

1% 11%

1% 5%

73%

30%

40%

50%

60%

Ja, har gjort det

Ja, har tænkt på det, men ikke gjort det

Nej, har ikke gjort det og har ikke tænkt på det

Forstår ikke hvad det betyder

Ved ikke

19

2% 6%

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Bruger SNT

70%

80%

90%

100%


INITIATIVER FOR AT BESKYTTE PRIVATLIVET HER ER EN LISTE AF TING, MAN KAN GØRE FOR AT BESKYTTE SIT (BARNS) PRIVATLIV PÅ NETTET. FOR HVER AF DEM BEDES DU MARKERE, OM DET ER NOGET DU HAR GJORT, ELLER NOGET DU HAR OVERVEJET AT GØRE: BRUGE EN ”SPAM-MAILADRESSE” (DVS. EN EKSTRA MAILADRESSE MAN KUN BRUGER, NÅR MAN SKAL OPRETTE EN PROFIL O.LIGN.)

349

Forældre med børn/unge (12-18 år)

34%

307 Hvad forældre (12-18-årige) har gjort for børn

315

23%

Børn 12-18 år

14%

27%

0%

10%

20%

24

30%

33%

51%

14%

40%

50%

60%

Ja, har tænkt på det, men ikke gjort det

Nej, har ikke gjort det og har ikke tænkt på det

Forstår ikke hvad det betyder

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013

4%4%

2% 10%

50%

Ja, har gjort det

Ved ikke

20

25%

70%

4% 6%

80%

90%

100%


INITIATIVER FOR AT BESKYTTE PRIVATLIVET – UNGE 12-18 ÅR HER ER EN LISTE MED NOGLE TING, MAN KAN GØRE FOR AT BESKYTTE SIG MOD AT ANDRE KAN FINDE UD AF FOR MEGET OM EN PÅ NETTET. SÆT KRYDS VED OM DU HAR GJORT NOGLE AF TINGENE ELLER HAR TÆNKT PÅ AT GØRE DET.

Bruge et andet navn end dit eget på din profil

11%

Bruge en ”spam-mailadresse” (dvs. en ekstra mailadresse man kun bruger, når man fx skal oprette en profil o.lign.) Bruge flere forskellige profiler på samme sted (fx på Facebook)

11% 27%

10%

30%

Sætte stramme privacy settings på sine profiler

45%

Bede andre om ikke at tagge dig eller fjerne en tagging af dig

0% Ja, har gjort det

25

Ja, har tænkt på det, men ikke gjort det

15%

11%

20%

29% 26%

75%

12% 16%

0% 4% 9% 6% 7% 8% 0% 5%

64%

31%

Aftale med nogen, at I ikke skal skrive bestemte ting (fx jeres rigtige navn eller adresse eller alder) om hinanden

56% 12%

13%

14%

4% 6% 2% 5%

10%

43%

7%

50% 72%

Slette cookies og historik i sin browser

Gøre sig selv svær at kende på profilbillede eller på billeder man deler Lade være med at oprette en profil eller bruge apps på nogle sociale netværk

21

14%

11%

Skrive en anden alder end sin rigtige alder

1% 5%

73%

2% 9% 51% 58%

1% 5% 2% 5%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej

Jeg forstår ikke hvad det betyder

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Bruger SNT (315)

Ved ikke


SØGNINGER PÅ BARNS NAVN HAR DU INDENFOR DET SENESTE ÅR GOOGLET DIN BARNS NAVN FOR AT UNDERSØGE, HVAD MAN KAN FINDE UD AF OM DIT BARN PÅ NETTET?

307 Forældre (9-18-årige)

26%

73%

1%

263

Forældre på SNT

26%

73%

1%

Forældre ikke SNT

26%

74%

0%

44

0%

10%

20%

30% Ja

22

26

Nej

40%

50%

60%

Ved ikke

Kilde: Teenagere - Deres private og offentlige liv på sociale medier, februar 2013. Har børn på SNT

70%

80%

90%

100%

Profile for gry medieraad

Bilag - resultater Teenagere - deres private og offentlige liv på sociale medier  

Bilag - resultater Teenagere - deres private og offentlige liv på sociale medier  

Advertisement