Page 1


KONSTRUKCJA FLANELOWEJ ŚCIANY czyli Dom Kultury w praktyce

NieKongres, Warszawa 2014


D O M K U LT U R Y T O

POZNAWANIE


D O M K U LT U R Y T O

EKSPERYMENTY


D O M K U LT U R Y T O

ODKRYWANIE


D O M K U LT U R Y T O

ZABAWA


D O M K U LT U R Y T O

WYOBRAŹNIA


D O M K U LT U R Y T O

NAUKA


D O M K U LT U R Y T O

MAGIA


D O M K U LT U R Y T O

KONSTRUKCJE NIEMOŻLIWE


D O M K U LT U R Y T O

MUZYKA


D O M K U LT U R Y T O

DOSKONALENIE SIĘ


D O M K U LT U R Y T O

PIERWSZE WYSTĘPY


D O M K U LT U R Y T O

POCZUCIE HUMORU


D O M K U LT U R Y T O

ŁĄCZENIE


D O M K U LT U R Y T O

S TA W A N I E N A G Ł O W I E


D O M K U LT U R Y T O

PRACA BIUROWA


D O M K U LT U R Y T O

N I E M O Ż L I W E S TA J E S I Ę M O Ż L I W E


D O M K U LT U R Y T O

WYZWANIA


D O M K U LT U R Y T O

KOMUNIKACJA


D O M K U LT U R Y T O

MIEJSCE DLA MAŁYCH I DUŻYCH


D O M K U LT U R Y T O

WSPÓŁPRACA


D O M K U LT U R Y T O

WSPÓŁPRACA


D O M K U LT U R Y T O

WSPÓLNE GOTOWANIE


D O M K U LT U R Y T O

WSPÓLNE JEDZENIE


D O M K U LT U R Y T O

NIESAMOWITE PRZYGODY


D O M K U LT U R Y T O

PROJEKTOWANIE


D O M K U LT U R Y T O

POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ


D O M K U LT U R Y T O

KOMPROMISY


D O M K U LT U R Y T O

WYBIERANIE


D O M K U LT U R Y T O

WSPÓLNE DECYDOWANIE


D O M K U LT U R Y T O

BURZENIE


D O M K U LT U R Y T O

PODRÓŻ W NIEZNANE


D O M K U LT U R Y T O

SPOTKANIA MAナ・


D O M K U LT U R Y T O

SPOTKANIA DUŻE


D O M K U LT U R Y T O

SZTUKA


D O M K U LT U R Y T O

MODA


D O M K U LT U R Y T O

PRZYJŹANIE


D O M K U LT U R Y T O

PRZYJAŹNIE


D O M K U LT U R Y T O

RADOŚĆ


D O M K U LT U R Y T O

RADOŚĆ


D O M K U LT U R Y T O

RADOŚĆ


D O M K U LT U R Y T O

LUDZIE


D O M K U LT U R Y T O

LUDZIE


D O M K U LT U R Y T O

LUDZIE


D O M K U LT U R Y T O

WYGODNE KANAPY


D O M K U LT U R Y T O

FLANELOWE ŚCIANY


D O M K U LT U R Y T O

EKSPERYMENT


!

W W W. S T R E F A 5 2 . O R G !

W W W. I N S P I R O . O R G !

Konstrukcja flanelowej ściany  

Prezentacja Domu Kultury INSPIRO na NieKongresie Animatorów Kultury .