Page 1

GYMNASIASTBLADET

Forår 2010 | TEMA: KRIG

Findes den retfærdige krig? - Det Gamle Testamente er flertydigt og

- Denne tanke fandt indpas i teologien.

- Begrebet om retfærdig krig løser dog ikke

både taler for og imod krigsførelse. Ny Te-

Krig blev nu noget, der skulle begrænses,

alle problemer. Vi ser eksempelvis tegn på,

Bo Kristian Holm

stamente derimod er generelt kritisk over

men dog i visse tilfælde kunne være nød-

at jo mere retfærdighed, man synes at have

for voldsanvendelse, hvilket også prægede

vendigt.

på sin side i krigen, des større risiko er der

Lektor ved det teologiske fakultet i Århus

de tidligste kirkesamfund.

INTERVIEW

for uretfærdighed i den måde, man fører For Bo Kristian Holm er den grundlæg-

krigen på. Retten til krigen medfører ikke

Men det ændrede sig. Bo Kristian Holm

gende problematik, at pacifisme i sin yder-

nødvendigvis ret i krigen.

fortæller, teologien med tiden indoptog

ste konsekvens kan medføre mere vold

begrebet om retfærdig krig, som blev ud-

end krig, fordi pacifismen lader volden

- I Irak har vi set tilfælde af overgreb be-

viklet i romersk filosof, bl.a. hos Cicero.

ske. Derfor må kristendommen og teolo-

gået af vestlige soldater. Noget tyder på, at

For at en krig skulle kunne kaldtes retfær-

gien forholde sig til krigen, og derfor vide-

der hyppigere sker overgreb, hvis man fø-

dig, skulle visse forhold være overholdt.

reføres tanken om retfærdig krig,

ler man kæmper i en højere sags tjeneste.

Det kan aldrig være retfærdigt

Vi lever ikke i en perfekt verden

Krigsførsel er ikke ondt

Det er den letteste løsning

Julie Fischer

Anders Munk Povlsen

Hans Nørkjær

Kathrine Gundersen

Gymnasieelev, Haslev

Gymnasieelev, Fredericia

Studerer teologi, Århus

Gymnasieelev, Fjerritslev

Krig er ikke nogen god løsning. Man kan

Krig bør for alt i verden undgås, men vi

Det lader ganske til at være et faktum, at

Efter min mening er krig aldrig retfærdig.

forestille sig, at det er nødvendigt at fors-

lever desværre ikke i en perfekt verden,

krig er uadskillelig med denne verden. Det

Det er dog efterhånden blevet den letteste

vare sig med våben, men det kan aldrig no-

så krig kan være eneste mulighed. Jeg tror

handler derfor, for mig at se, ikke om at

løsning på problemerne, og de fleste vil

gensinde være retfærdigt at angribe med

ikke, at jeg selv vil i militæret, men det er

modsætte sig krig i almindelighed. Hvis

nok mene at krig kan være nødvendig.

våben. Derfor findes der dybest set ikke

godt nogen vil gøre det vigtige arbejde,

man anser al krigsførsel for at være helt

Derefter er det op til en selv, om man vil

nogen retfærdig krig.

som Danmark er involveret i rundt om-

igennem ond, vil det ikke være muligt

kalde de kæmpende for frihedskæmpere

kring i verden.

at skelne dem, der kæmper for noget fra

eller terrorister.

Redaktør på bogen Krig (2005) Af Asbjørn Hyldgård

SVAR

dem, der kæmper imod noget. DKG - for dem der tør udfordre troen | Forårsstævne om krig den 26. - 28. februar 2010

www.dkg.dk


GYMNASIASTBLADET

Forår 2010 | TEMA: KRIG

TOP 3: KRIGSFILM

Louise Kjærsgaard Lærerstuderende

Braveheart

Saving Private Ryan

Full Metal Jacket

Wallace: They may take

Mellish: Fucked up beyond

Private Joker: The dead

our lives, but they’ll never

all recognition.

know only one thing: it is

take... OUR FREDOM!

Upham: FUBAR!

better to be alive.

Hvorfor bliver I ikke klogere? INTERVIEW

Nour Mosawy

Nour Mosawy er 26 år og studerer medicin

- Bagefter græd jeg og havde ondt i ma-

- Skal jeg være helt ærlig, så er jeg ban-

i Bagdad. Hun er vokset op i Irak under

ven. Også selvom det ikke er første gang

ge for, at der kommer mere krig. Jeg er

Saddam Hussein og oplevede i 2003 inva-

vi oplever sådan noget. Da jeg så kom til at

bange for, at man vælger at gå i krig med

sionen af hendes land.

tænke på min far, gik jeg helt i panik, fordi

Iran. Det er ikke bare fordi, jeg er Shia-

jeg var bange for at der var sket ham noget.

muslim - jeg ved, hvordan det er at leve

Heldigvis kom han ind af døren kort efter.

under en diktator, og jeg kender mange

- Vi mærker krigen hele tiden. For et par Af Peter Vittrup

uger siden sad jeg ved min computer og ar-

iranere, som virkelig lider under systemet

bejdede med en opgave til studiet. Min far

- Jeg ville bare ønske, at verden ikke ville

der. Men det betyder jo ikke, at det er en

var lige gået over for at besøge min onkel,

dømme mennesker for, hvor de kommer

løsning at bombe os. Det forstår jeg ikke.

jeg kunne se ham gennem vinduet gå nede

fra. Selvom vi måske tænker anderledes i

på gaden. Så lige pludselig hørte jeg en

Irak, og der er onde mennesker her, så...

- Hvis Vesten ser sig selv som en stolt

enormt høj eksplosion. Jeg skreg og krøb

Jeg mener, jeg dømmer jo heller ikke USA

bannerfører for menneskerettigheder og

sammen i stolen. Tror jeg regnede med, at

over en kam. Der er jo også mange gode

en bedre verden, hvorfor gør I så det her?

vinduerne bagved mig ville falde sammen.

mennesker og politikerne derovre.

Hvorfor bliver I ikke klogere?

Militærnægteren INTERVIEW

Peter Munk Povlsen skab ng, fælles

, sa Volleyball

TAG MED DKG PÅ HØJSKOLEWEEKEND

r ussione k s i d e g i hed vigt ertænksom stille eft

er

Forårsstævne 2010 Rønde Højskole den 26. - 28. februar TEMA: KRIG

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG) arrangerer stævner og rejser, hvor du kan blive udfordret gennem medrivende foredrag og intense diskussioner. Forårsstævnet er en weekend på Rønde Højskole med omkring 70 gymnasieelever og jævnaldrende fra hele landet - arrangeret af 13 studerende fra Århus og København. Årets tema er krig, og du kan læse mere på hjemmesiden. DKG - for dem der tør udfordre troen | Forårsstævne om krig den 26. - 28. februar 2010

Militærnægter ved KFUM og KFUK Af Louise Kjærsgaard

e forårsnætt

fest og lang

Studerer statskundskab

Svigtede du ikke dit fædreland og prioriterede dine egne interesser? Jeg vil hellere formulere det sådan, at jeg brugte mine kompetencer bedst muligt. Jeg er ikke modstander af værnepligt, men mener, at der nogle steder hersker en misforstået holdning til, at unge mænd har behov for militær opdragelse. Det kunne jeg ikke se mig selv i. Læs hele interviewet på mit.dkg.dk www.dkg.dk

DKGs Forårsstævne 2010  

Rønde Højskole den 26. - 28. februar 2010. Mere info på www.dkg.dk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you