Page 1

Jesus benægter ikke, at Riget for Israel skal genoprettes, blot at det alene er Gud, der kender tidspunktet herfor. Jesus kom til sit folk, og Jesus vender tilbage til Jerusalem, og så kommer den fulde genoprettelse til velsignelse og fred for vores jord (billede 13). Det er med det perspektiv, vi arbejder. Men indtil Herren kommer, vil vi med vore handlinger og hele vores holdning til og forståelse af Israel pege på den sandhed, at intet kan adskille Jesus og Israel. Han er befrieren, han udfører en exodus, en fuldstændig befrielse af Israel og af hele Guds skaberværk: ”Befrieren skal komme fra Zion” (Rom. 11,26).

12

Jesu zionistiske vision

 Det

zionistiske spørgsmål ”Herre, er det nu du vil genoprette Riget for Israel? (Ap. Ger. 1,6)  Jesu svar ”Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, og I skal være mine vidner” (Ap. Ger. 1,8)

13

Jesu genkomst ”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen” (Ap. Ger. 1, 11). ”Jesus skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund” (Ap. Ger. 3, 21).

Sabra (figener) Foto:Linda Møller

Dansk-Jødisk Venskabs kommende

Israelstævne finder sted i København den 3.-4.nov. 2012. Temaet for stævnet bliver:

Kristen Zionisme Sæt datoen i kalenderen, hvis du gerne vil vide mere om kristen zionisme. Program for dagen oplyses i vort blad, der udkommer sept./okt.

side 9 - DJV

9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you