Page 1

Jesus er befrieren

9

Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« (Lukas 4, 16-21)

10

Jesus befrier og samler Israel 

Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud bliver min styrke. Han sagde: Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem; derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. (Esajas 49, 5-6)

Jesus og Israel

11

 Dansk-Jødisk

Venskabs formålserklæring:

 ”Navnene

Israel og Jesus Messias hører uadskilleligt sammen”

DJV - side 8

Det disciplene oplever på Forklarelsens Bjerg, er således en foregribelse af Jesu genkomst i magt og herlighed. At der bruges ordet exodus om Jesu frelsesværk viser hvor tæt Jesus, og alt hvad han gør, er knyttet til Israel. Jesus står i en dyb, indre sammenhæng med sit folk. Korset er en exodushandling. Det harmonerer helt med den præsentation, som Jesus giver af sig selv og sit virke i Nazarets synagoge (billede 9). At vi ser denne side af frelsen i Jesus har meget stor betydning for os, når vi har med Israel at gøre. Jesus er Israels befrier, det skriver Paulus i Romerbrevet 11,26. Denne sandhed, denne grundvold placerer vi os på, når vi beder for Israel og det jødiske folk. Når vi arbejder for Israels sag, så gør vi det som kristne, der er os bevidste, at Jesus Messias er Israels befrier og frelser. Det var denne side af frelsesværket, som Moses og Elias kom for at tale med Jesus om, den udfrielse, den exodus, som Jesus skulle opfylde i Jerusalem. Det er samstemmende med Det Gamle Testamentes vidnesbyrd om, at Messias, Herrens udvalgte tjener, er befrieren. Det læser vi fx hos profeten Esajas (billede 10).

Jesu zionistiske vision Det er baggrunden for, at der i DanskJødisk Venskabs formålserklæring står, at Israel og Jesus hører uadskilleligt sammen (billede 11). Jesus kom til sine egne, og han har aldrig forladt dem. Jesus og Israel hører uadskilleligt sammen i dag, og det gør de også i fremtiden. Det ser vi i det, vi kan kalde Jesu zionistiske vision (billede 12 og 13). På Jesu tid var Israel besat af romerne. Disciplene havde en brændende forventning om, at der igen skulle komme en fri, selvstændig, jødisk stat, derfor er det netop det spørgsmål, de stiller til Jesus lige inden han bliver optaget til himlen.

8  
8  
Advertisement