__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nyfikna och sociala

Kastrering

Smärtsam gasning

Grisarna som lever i livsmedelsindustrin idag härstammar från vildsvinen. Även om utseendet har förändrats en del genom domesticering och avel är de av samma art med samma beteenden och behov.

Hangrisarna kastreras någon dag efter födseln. Sexuellt och aggressivt beteende hos okastrerade hangrisar kan leda till stress och skador i de små boxarna där grisarna inte kan komma undan från varandra. En annan orsak till kastreringen är att konsumenterna ska slippa så kallad galtlukt hos köttet. Kastrering utan bedövning förbjöds i Sverige 1 januari 2016. Kastrering med bedövning orsakar mindre lidande än utan bedövning, men den kirurgiska kastreringen innebär alltid en stressande hantering. Injektion av bedövningsmedlet kan också ge smärta.

Vid ungefär sex månaders ålder transporteras grisarna till slakt. På slakterierna är gasning med koldioxid den vanligaste bedövningsmetoden. Grisar upplever obehag och får kvävningskänslor av koldioxid.5 Det kan ta omkring en minut i gasen innan de förlorar medvetandet.6 Efter bedövningen dödas grisarna genom att halsen skärs upp och de förblöder.

Ekologiskt då? Foto: Erik Lindegren

För att må bra behöver grisar ägna större delen av dagen åt att leta efter mat genom att böka, beta och undersöka sin miljö. De är nyfikna och uppfinningsrika. Grisar är också sociala och lever i grupper när de har möjlighet till det.1 Honan lämnar flocken några dagar innan hon ska föda. Hon letar efter en bra plats där hon bygger ett bo och föder sina ungar. Om det skulle finnas ett färdigt bo i närheten spelar det ingen roll, suggan är ändå starkt motiverad att bygga ett själv.1 I boxen där smågrisarna i livsmedelsindustrin föds har suggan i bästa fall lite halm, som hon bygger bo med så gott det går. Smågrisarna skiljs från mamman vid ungefär en månads ålder, vilket är mycket tidigare än den naturliga tiden för avvänjning som är tre till fyra månader.

Bara några få procent av grisarna föds upp i ekologisk produktion.2 Det finns två typer: KRAV-godkänd och EU-ekologisk. KRAV:s regler säger att grisarna måste ges utevistelse i gräsbevuxna hagar under sommaren och i mindre rastgårdar på vintern. EU-ekologisk grisuppfödning kräver också utevistelse, men det räcker med mindre rastgårdar med betonggolv även på sommaren. Sett till hur djuren hålls är utevistelse den stora skillnaden mellan ekologisk och konventionell grisindustri. När det gäller avel, avvänjning, kastrering, transporter och slakt är skillnaderna däremot små.

Trångt och tråkigt inomhus De allra flesta grisarna hålls bara inomhus och får aldrig komma ut och böka och beta. De växande grisarna som ska slaktas för köttets skull hålls i grupper om cirka tio grisar i en box som är runt nio kvadratmeter.3 Miljön är ensidig och stimulansfattig. Grisarna har ingenting att sysselsätta sig med. Djur som inte får bete sig naturligt utvecklar ibland beteendestörningar. Hos grisar är det inte ovanligt med så kallad svansbitning. Från slakterierna rapporteras årligen i Sverige runt 50 000-60 000 grisar med svansskada.4

Källor 1. Jensen, P. (1993) Djurens beteende och orsakerna till det. Natur och Kultur, LT:s förlag. 2. Sveriges officiella statistik (2016) Ekologisk animalieproduktion 2015. 3. Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. SJVFS 2010:15, saknummer L100. 4. Livsmedelsverket, personligt meddelande 2016-12-20. 5. Scientific Panel for Animal Health and Welfare (2004) Welfare Aspects of Animal Stunning and Killing methods. Report of the European Food Safety Authority. 6. Rodriguez et al (2008) Assessment of unconsciousness during carbon dioxide stunning in pigs. Animal Welfare 17(4), 341-349.


Så här kan du göra skillnad: Ge din röst för grisarna

Djurens Rätt Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 40 000 medlemmar. Sedan 1882 har vi stått på djurens sida. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Att vara medlem i Djurens Rätt är ett effektivt sätt att påverka och göra skillnad för grisarna och andra djur. Djurens Rätt arbetar för att: • Alla grisar ska ha tillgång till utevistelse med möjligheter att böka och beta. • De alternativ som medför minsta möjliga lidande, till exempel vaccinering mot galtlukt, måste användas istället för kirurgisk griskastrering. • Koldioxidbedövningen vid slakt av grisar måste ersättas av mindre plågsamma metoder.

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Välj vego

För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva, besök www.djurensratt.se/stod-oss.

Välj att äta något istället för någon! Det finns idag många alternativ för den som vill välja vego istället för kött från grisar och andra djur. De flesta livsmedelsbutiker har flera vegoalternativ till kött och nya produkter lanseras ständigt. Besök gärna Djurens Rätts konsumentsajt Vegokoll.se för recept- och produkttips och beställ inspirationsmagasinet Välj Vego! gratis genom att sms:a VEGO till 72120.

Sprid ordet Det är tillsammans vi gör skillnad. Genom att fler får veta mer om grisarnas situation, så förändrar vi livet för grisarna. Beställ fler exemplar av denna folder från Djurens Rätt och dela ut. Skriv insändare, diskutera i sociala medier och dela gärna Djurens Rätts inlägg. Vill du göra skillnad tillsammans med andra så har Djurens Rätt lokal verksamhet på många orter runtom i landet.

Bli medlem! Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur. Ditt stöd behövs. Bli månadsgivare med 50 kr genom att sms:a STÖD50 till 72 901.

I medlemskapet ingår en prenumeration på vår medlemstidning Djurens Rätt. Som medlem har du rabatt i vår shop och även rabatter hos många affärer och företag.

Djurens Rätt Box 17132 104 62 Stockholm 08-555 914 00 www.djurensratt.se info@djurensratt.se

facebook.com/djurensratt twitter.com/djurensratt instagram.com/djurensratt youtube.com/djurensratt

Grisliv?

Profile for Djurens Rätt

Grisliv?  

Grisliv?  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded