Farsi

Page 1

‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" ‪DJURENS RÄTT‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" بزرگترین سازمان حفظ حقوق و حفاظت از حیوانات در سوئد است‪ .‬ما برای ایجاد دنیایی کار میکنیم که‬ ‫در آن به حیوانات به مثابه موجودات دارای احساس و حق حیات احترام گذارده شود‪.‬‬ ‫از سال ‪ 2881‬که سازمان "حق حیوانات" تشکیل شد‪ ،‬ایستادگی خستگی ناپذیر در کنار حقوق حیوانات کانون اصلی فعالیتهای این‬ ‫سازمان بوده و اکنون نیز میباشد‪ .‬سازمان "حق حیوانات" بطور روزمره به کار تأثیرگذاری بر سیاستمداران پارلمان‪،‬‬ ‫سیاستمداران کمونها‪ ،‬ادارات دولتی‪ ،‬سیاستمداران اتحادیه اروپا‪ ،‬ارگانهای اتحادیه اروپا و شرکتها اشتغال دارد‪ .‬ما هر روز با‬ ‫نگارش مقاالت مناظره برانگیز‪ ،‬فعالیتها و کنش و واکنش در وسایل ارتباط اجتماعی‪ ،‬سفرهای گستردۀ تابستانی و کمپینهای‬ ‫مختلف خود‪ ،‬به تاثیرگذاری بر افکار عمومی میپردازیم‪ .‬ما برای ایجاد تغییراتی هرچه بیشتر برای تعداد هرچه بیشتر حیوانات‬ ‫کار میکنیم‪.‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" به پشتیبانی داوطلبانه نیاز دارد تا بتواند به حیوانات کمک کند‪ .‬سازمان حق حیوانات از اعضاء و اهداء‬ ‫کنندگان کمک تشکیل شده که با هم کار میکنند‪ .‬ما باهم نهضتی روبه ُرشد و قوی هستیم که از آنهائی حمایت میکند که از خود‬ ‫صدائی ندارند‪.‬‬ ‫ما چکار می کنیم؟‬ ‫ما برای حق و حقوق همۀ حیواناتی کار میکنیم که در آزمایشگاهها‪ ،‬در کارخانههای فراوردههای دامی در صنایع غذایی‪ ،‬در قفس‬ ‫های مزارع پرورش پوست خز زجر می کشند و برای حیواناتی که به شیوه های دیگری مورد سوء استفاده انسانها قرار میگیرند‪،‬‬ ‫به گونهای که امکانی برای گذران رفتار طبیعی خود ندارند‪.‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" برای ایجاد آراء و برداشتها و تغییر قوانین به منظور ارتقاء جایگاه حیوانات در مطابقت با بینش مبنائی‬ ‫سازمان کار میکند‪ .‬حرف ما این است که واحد های فعال در جامعه که تا حد زیادی مغایر منافع حیوانات هستند بایستی منحل‬ ‫شوند‪ .‬ولی تا زمانی که این واحدها وجود دارند بایستی شرایط حیوانات بهتر شود‪ .‬سازمان "حق حیوانات" کار در زمینههای زیر‬ ‫را در اولویت قرار داده است‪ :‬آزمایش بر روی حیوانات آزمایشگاهی‪ ،‬حیوانات در صنایع غذائی وتولید پوست خز و گیاهخواری‪/‬‬ ‫مصرف‪.‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" یک نهضت برجسته ضد خشونت است چون ما معتقدیم انسانها و حیوانات هیچکدام نبایستی در معرض‬ ‫خشونت قرار گیرند‪ .‬ما میخواهیم با تاثیرگذاری بر افکار عمومی با روشهای دموکراتیک‪ ،‬تأثیرگذاری سیاسی و تغییر آراء و‬ ‫برداشتها به اهداف خود‪ ،‬یعنی جامعه ای عاری از ظلم به حیوانات نائل شویم‪ .‬ما در درجۀ نخست در داخل سوئد کار میکنیم ولی‬ ‫با سایر سازمانها و شبکه های بین المللی و در محدودۀ اتحادیه اروپا مشارکت و همکاری داریم‪.‬‬ ‫ما از لحاظ سیاسی مستقل هستیم و سازمان مطابق الگوی سنتی نهضت های مردمی ساخته شده که مبنای آن تشکیالت محلی و یک‬ ‫مجمع عمومی است که باالترین ارگان تصمیم گیری در سازمان است‪ .‬مجمع عمومی یک سال درمیان تشکیل میشود و یک هیئت‬ ‫مدیرۀ اتحادیه انتخاب میکند که یک تشکیالت سراسری با کارکنانی که حقوق دریافت میکنند و گروههای کار ملی را بعنوان‬ ‫کمک در اختیار دارد‪.‬‬ ‫ما چه عقیدهای داریم؟‬ ‫رابطۀ میان انسان و حیوان جوانب خوب و بدی دارد‪ .‬از آنجا که انسان دارای قدرت است‪ ،‬این رابطه در اصل بر پایه شرایط‬ ‫انسانها استوار است‪ .‬ولی داشتن قدرت‪ ،‬حق ایجاد نمیکند‪.‬‬ ‫حیوانات نیز مانند انسان‪ ،‬موجوداتی زنده و دارای احساس هستند که دارای عالقه و نیازهائی هستند که بایستی تأمین شوند‪ .‬انسان‬ ‫نیز از لحاظ بیولوژیکی یکی از حیوانات است‪ ،‬از اینرو نهایتا ً برای بیان صحیح باید گفت "انسان و سایر حیوانات"‪ .‬البته انسانها‬ ‫امکان انتخاب دارند که می تواند خوب یا بد باشد و از اینرو مسئولیت ویژه ای در قبال موجودات همنوع خود بر عُهده دارند‪.‬‬ ‫قابلیت تجربه‪/‬احساس کردن‪ ،‬حس درد و شوق در جانوران مشترک است‪ .‬همین قابلیت باعث میشود که یک موجود دارای حق و‬ ‫حقوق باشد‪ ،‬مانند حق اینکه در معرض زجر کشیدن قرار نگیرد‪ .‬زجر کشیدن شکلهای مختلفی دارد‪ ،‬که هم جسمی و هم روحی‬ ‫میباشد‪ .‬جایگاه اخالقی یک موجود با میزان هوش او تعیین نمیشود بلکه با قابلیت او برای تجربه‪/‬احساس کردن تعیین میشود‪.‬‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫یک برداشت عادی آنست که فقط کافی است به سایر حیوانات بصورت گونههای کامل یا تعداد آنها توجه شود‪ .‬ولی از آنجا که هر‬ ‫موجودی بطور فردی زجر را احساس میکند و نه بصورت گونهای‪ ،‬بایستی موجود واحد در کانون توجه قرار گیرد‪ .‬آنچه باعث‬ ‫زجر میشود ممکن است نه تنها بین گونههای مختلف بلکه حتی بین موجودات بشکل فردی نیز متفاوت باشد‪.‬‬ ‫حیوانات بایستی بتوانند طوری زندگی کنند که به آنها امکان رفتار طبیعیشان‪ ،‬با توجه به نیازهای مشخص آنها داده شود‪ .‬تالش‬ ‫بایستی بر این باشد که انسان از حیوانات طوری و برای اهدافی استفاده نکند که با منافع آنها بعنوان موجود واحد مغایرت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫جامعه انسانی و اخالقیات کنونی بایستی همبستگی خود را گسترش داده و اجازه دهد سایر حیوانات نیز از توجه‪ ،‬همدردی و احترام‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫چنین نقطه نظری مبنای شعار ما قرار دارد‪ :‬تالش برای ایجاد جامعهای که به حیوانات ظلم نمیکند!‬ ‫تالش و پشتکار محلی و بین المللی‬ ‫تشکیالت محلی‪ ،‬اعضای سازمان‪ /‬هواداران‪ ،‬بخش عمدۀ کار کمپین و اطالع رسانی را انجام میدهند‪ .‬زمینۀ کار و هماهنگی‬ ‫کمپینها و ارائه گزارشهای دارای مبنای علمی در درجۀ نخست توسط سازمان سراسری انجام میشود‪.‬‬ ‫ما در خارج از مرزهای کشور نیز کار میکنیم‪ .‬یک کار مهم سعی در تأثیرگذاری بر سیاستمداران اتحادیه اروپا برای ایجاد‬ ‫حفاظت بهتر از حیوانات است‪ .‬ما اینکار را با برگزاری کمپین های مشترک در اروپا‪ ،‬البیگری‪ ،‬از جمله توسط سازمان "‬ ‫‪) "Eurogroup for Animals‬گروه اروپا برای حمایت از حیوانات) انجام میدهیم که در آن عضو هستیم‪ .‬سازمان "حق‬ ‫حیوانات" در سازمان های دیگری همچون " ‪European Coalition to End Animal Experiments och Fur Free‬‬ ‫‪) "Alliance‬همبستگی اروپا برای خاتمه دادن به آزمایش با حیوانات و رهایی از پوست خز) نیز عضویت دارد‪ .‬در اینجا میتوانید‬ ‫در مورد همکاریهای بین المللی ما مطالب بیشتری بخوانید‪.‬‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫تامین مالی‬ ‫سازمان "حق حیوانات" به حمایتهای داوطلبانه وابسته است تا بتواند به حیوانات کمک کند‪ .‬در واقع این همۀ اعضاء و هدیه‬ ‫دهندهگان سازمان "حق حیوانات" و تشکیالت آن هستند که این سازمان را برپا نگاه داشتهاند‪ .‬حق عضویتها‪ ،‬ارث وسایر انواع‬ ‫هدایا باعث می شوند که سازمان "حق حیوانات" صدای پر قدرتی برای حیوانات باشد‪.‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" دارای یک حساب با رقم "‪ "09‬است که مفهوم آن این است که این سازمان تحت نظارت ارگان کنترل‬ ‫جمع آوری اعانات در سوئد قرار دارد‪ .‬برای آنکه بتوان یک حساب با رقم "‪ "09‬دریافت نمود از جمله الزم است که حداقل ‪%57‬‬ ‫درآمد هر سال مستقیما ً صرف فعالیتهای همان سال شود‪ .‬سازمان "حق حیوانات" همچنین عضو شورای جمع آوری اعانات‬ ‫سازمان های داوطلبانه (‪ )FRII‬نیز میباشد که بسیاری از سازمانهای داوطلبانه کمکرسانی در سوئد را گرد هم میآورد‪.‬‬ ‫پول ها صرف موارد زیر میشود‬ ‫سازمان "حق حیوانات" در سطوح مختلفی کار میکند‪ .‬ما برای ایجاد آراء و عقاید همگانی کار میکنیم و با بسیاری از شرکتها‬ ‫تماس داریم تا الهام بخش بوده و آنها را تشویق به در پیش گرفتن برخورد دوستانهتری با حیوانات کنیم‪ .‬ما میخواهیم انتخاب‬ ‫تولیدات دامی حیوان دوستانهتر را برای مصرف کنندگان آسانتر نماییم‪ .‬بخش بزرگی از فعالیت ما شامل تاثیرگذاری سیاسی ـ –‬ ‫بعضا ً از طریق تماس مستقیم با سیاستمداران و بعضا ً از طریق گروههای مرجع مختلف در ادارات دولتی‪ ،‬انجام میپذیرد‪.‬‬ ‫بسیاری از کارهای سازمان "حق حیوانات" توسط فعاالن داوطلب در سراسر کشور انجام میشود‪ ،‬ولی ما پرسنل استخدامی هم‬ ‫داریم‪ .‬پولهایی که سازمان "حق حیوانات" دریافت میکند صرف هزینههای تمامی تشکیالت میشود‪ .‬این پولها همۀ موارد را‬ ‫تامین مالی میکنند ـ از چاپ مطالب و نظرخواهیها گرفته تا کمپینها و حقوق پرسنل‪ .‬این پولها به سازمان امکان میدهند که‬ ‫بیرون رفته و در جامعه بطور مستقیم با دهها هزار نفر از مردم صحبت کند‪ ،‬حضور باالیی در وسایل ارتباط اجتماعی داشته باشد‪،‬‬ ‫برای سیاستمداران و سایر تصمیم گیرندگان سمینار تشکیل دهد‪ ،‬در همکاریهای بزرگ بین المللی شرکت کند و بسیاری‪ ،‬بسیاری‬ ‫موارد دیگر‪ .‬به عبارت ساده حق عضویت‪ ،‬ارث و سایر انواع هدایا تمامی فعالیت تشکیالتی سازمان "حق حیوانات" را امکان‬ ‫پذیر میکند‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫بنیاد مبارزه با آزار علمی حیوانات در اسکاندیناوی در ‪ 5‬اکتبر ‪ 2881‬در کاخ استکهلم توسط مشاور بازرگانی وقت‪ ،‬که بعدها‬ ‫وزیر نامیده شد‪« ،‬یوهان کریستوفر لمبکه» بنا به دعوت پرنسس اوژنیه (‪ )Eugénie‬تأسیس شد‪ .‬چند روز بعد‪ ،‬در تاریخ ‪22‬‬ ‫اکتبر‪ ،‬سازمان جدید التأسیس اجالسی در هتل مجلل ریدبری در میدان گوستاو آدولف در استکهلم تشکیل داد‪.‬‬ ‫پرنسس اوژنیه اولین عضو سازمان و «آدولف لئونارد نوردوال» از شهر استرنگنس اولین رئیس سازمان بود‪ .‬نوردوال در سال‬ ‫‪ 2801‬بدورد حیات گفت و بنیاد اسکاندیناوی تا سال ‪ 2099‬به آهستگی به حیات خود ادامه داد‪ .‬بنیاد اسکاندیناوی رهبری جدیدی‬ ‫کسب کرد «النا و کریستین ال‪ .‬تنوو» زن و شوهری که برخالف «نوردوال» بخاطر حیوانات و همچنین بخاطر تندرستی رژیم‬ ‫غذائی گیاهخواری را تبلیغ میکردند‪.‬‬ ‫النا تنوو در سال ‪ 2091‬نشریه "‪ "Medlemsbladet‬را برای اعضاء منتشر کرد که در سال ‪ 2090‬به ‪ Djurens Rätt‬تغییر نام‬ ‫داد که هنوز هم نشریه ارگان سازمان است‪ .‬تعداد اعضای بنیاد اسکاندیناوی به سرعت افزایش یافت و در سال ‪ 2091‬بالغ بر‬ ‫‪ 29999‬عضو داشت!‬ ‫پس از تنوو نسل جدیدی رهبری بنیاد اسکاندیناوی را به دست نگرفت بلکه همان افرادی که در اوایل قرن بیستم فعال بودند تا دهۀ‬ ‫‪ 2019‬در هیئت مدیرۀ سازمان باقی ماندند‪.‬‬ ‫مجددا ً یک زوج دیگر «یوهان و الن بورتس» رهبری بنیاد اسکاندیناوی را بدست گرفتند‪ .‬یوهان در سال ‪ 2072‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫شد و در سال ‪ 2051‬در سن ‪ 55‬سالگی کناره گیری کرد‪ .‬الن منشی هیئت مدیره بود‪ ،‬امور اداری را در دست داشت‪ ،‬دبیر نشریه‬ ‫بود و مرتبا ً در نشریات مقاله منتشر میکرد‪.‬‬ ‫چاپ بروشور راهی برای برقرای ارتباط با مردم و آگاهیرسانی پیرامون آزمایشات زجرآور بر روی حیوانات شد‪ .‬نتیجه آن شد‬ ‫که تعداد اعضاء که در اوایل دهۀ ‪ 2079‬در پایین ترین رکورد خود‪ ،‬یعنی کمتر از ‪ 599‬نفر قرار داشت رو به افزایش بگذارد‪.‬‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫سال ‪ 2070‬اولین شعبه محلی سازمان بصورت گروهی در موتاال تاسیس شد و در آن زمان بود که تعداد اعضاء از مرز ‪0999‬‬ ‫نفر عبور کرده بود‪.‬‬ ‫وقتی بنیاد اسکاندیناوی در سال ‪ 2059‬برای دومین مرتبه نام خود را کوتاهتر کرده و به «بنیاد اسکاندیناوی علیه آزمایشات‬ ‫زجرآور بر روی حیوانات» تغییرنام داد‪ ،‬یک دورۀ شکوفائی فرا رسید‪ .‬تعداد اعضاء به بیش از ‪ 5999‬نفر رسید‪ .‬یک نسل جدید‬ ‫نه تنها برای مبارزه با آزمایش روی حیوانات مبارزه میکرد بلکه نفس ظلم به حیوانات را زیر سوال برد‪.‬‬ ‫دهۀ ‪ 2089‬برای انجمن دهۀ موفقیت آمیزی بود‪ .‬سازمان "حق حیوانات" در سال ‪ 2087‬تعداد اعضاء جدید به باالترین میزان خود‬ ‫رسید که این اعضاء بیش از ‪ 27999‬نفر بودند‪ .‬بنیاد اسکاندیناوی در سال ‪ 2009‬بیشترین تعداد اعضاء یعنی ‪ 11825‬نفر عضو‬ ‫داشت‪ .‬در تمامی طول این دهۀ موفقیت آمیز بیرگیتا کارلسون (‪-2055‬تا‪ )2000‬رئیس هیئت مدیرۀ سازمان بود‪.‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" در دهۀ ‪ 2009‬بیش از پیش در مسائل دیگری بغیر از آزمایش بر روی حیوانات فعالیت داشت‪ .‬واژۀ "حق‬ ‫حیوانات" پس از آنکه لیسا گولمارک که در استخدام سازمان بود آنرا برای اولین مرتبه معرفی کرد‪ ،‬متداول شد‪ .‬یک نسل جدید با‬ ‫گیاهخواری و گیاهخواری مطلق مستقیما ً به نفع حیوانات جبهه گرفتند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی که باالترین ارگان تصمیم گیرندۀ سازمان است در سال ‪ 2000‬تصمیم گرفته شد که بنیاد اسکاندیناوی علیه‬ ‫آزمایش بر روی حیوانات به اتحادیه حق حیوانات تغییر نام دهد‪.‬‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫اخالقیات در رابطه با حیوانات‬ ‫سازمان "حق حیوانات" معتقد است که همه جاندارانی که احساس دارند بایستی از یک زندگی عاری از ظلم‪ ،‬اجبار یا سوء استفاده‬ ‫برخوردار باشند‪ .‬این امر حقوقی مسلم بنظر میرسد ولی در عین حال شامل همۀ حیوانات نمیشود‪ .‬مثالً برای چهارپایان یا‬ ‫پرندگان تخم گذار شرایط بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫گونه گرایی‬ ‫اغلب بحث میشود که مورد تبعیض قرار دادن یک فرد بخاطر داشتن یک رنگ پوست خاص یا جنسیت بخصوص اشتباه است‪،‬‬ ‫علیرغم اینکه خیلی مانده که این مشکالت حل شوند‪ .‬در عین حال تبعیض سیستماتیکی که براساس گونه (گونه گرایی) انجام‬ ‫میپذیرد در عمل هرگز زیر سوال برده نمیشود‪ .‬حاال این قضیه را دقیقتر بررسی میکنیم‪ .‬انسان دارای جایگاه ویژهای است‪ .‬ما‬ ‫امکان انتخاب داریم که کار خوب یا بد انجام دهیم‪ .‬قدرت برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل ما به این مفهوم است که ما در قبال‬ ‫موجودات همنوع خود مسئولیت داریم‪ .‬همۀ افرادی که با سایر حیوانات رابطۀ نزدیکی داشتهاند میدانند که حیوانات مانند انسانها‬ ‫خوشحالی و غم را احساس میکنند‪ .‬معقول است که فکر کنیم آنها میخواهند خوشحالی را تجربه کنند و از غم و زجر رها باشند‪ .‬آیا‬ ‫نبایستی این حق را داشته باشند؟‬ ‫چرا حیوانات بایستی دارای حق و حقوق باشند‬ ‫یک استداللی که اغلب مطرح میشود برای آنکه فقط انسانها بایستی از حق و حقوق برخودار باشند آنست که ما با هوشتریم‪ .‬ولی‬ ‫این حقیقت ندارد‪ .‬همۀ انسانها از همۀ حیوانات با هوشتر نیستند‪ .‬حاال چرا فقط باید میزان هوش و ذکاوت به حساب آورده شود؟‬ ‫در اینصورت حق و حقوق انسانهایی که هوش و ذکاوت کمتری دارند‪ ،‬مثالً نوزادان و سالمندان مبتال به دمانس‪/‬زوال عقل‪ ،‬چه‬ ‫میشود؟ طبیعی است که همه بایستی صرفنظر از سطح هوش و ذکاوت از حق و حقوق برخوردار باشند!‬ ‫یک استدالل دیگر آن است که ما همیشه از حیوانات استفاده کردهایم‪ .‬ولی هیچ مورد به صرف آنکه مدتهای مدیدی وجود داشته یا‬ ‫یک سنت است‪ ،‬از لحاظ اخالقی قابل قبول نمیشود‪ .‬در اینصورت در مورد جنگ و نژادپرستی چه بگوییم؟ آیا چون اینها مدت‬ ‫زیادی وجود داشته اند قابل قبول هستند؟‬ ‫استدالل سوم آنست که ما به گونههای جانوری مختلفی تعلق داریم‪ .‬ولی گونه جانوری یک اصطالح بیولوژیکی است‪ .‬تقسیم به‬ ‫گونههای مختلف به همان میزان در رفتار با افراد نقش اندکی دارد که تقسیم قومی و جنسی افراد میتواند داشته باشد‪.‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" برای ایجاد جامعهای که به حیوانات ظلم نمیکند‪ ،‬جامعهای که در آن به منافع همۀ افراد صرفنظر از گونه‬ ‫آنها توجه میشود‪ .‬حیوانات حق و حقوق دارند!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫قدرت درک حیوانات‬ ‫اینکه حیوانات احساسات و قدرت درک دارند برای بسیاری از انسانها امری بدیهی است‪ .‬ولی حتی اگر در مورد این مسئله هم‬ ‫توافق کنیم موارد بسیار زیادی از زندگی داخلی حیوانات وجود دارد که اغلب افراد از آن بیاطالع هستند‪ .‬امروزه انبوهی از‬ ‫پژوهشهای علمی وجود دارد که ثابت میکند حیوانات دارای قابلیت تفکر‪ ،‬حل مسائل‪ ،‬ایجاد ارتباط و نشان دادن همنوع دوستی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دهها هزار گونه از مهرهداران وجود دارد و تعداد اندکی از آنها با چنان دقتی مورد مطالعه قرار گرفتهاند که بتوان مطالب بویژه‬ ‫زیادی در مورد قوۀ ادراک آنها گفت‪ .‬بیش از همه نخستیسانان‪ ،‬موشهای صحرایی‪ ،‬کبوتران‪ ،‬موشها و در دوران اخیر سگها و‬ ‫کالغسانان مورد مطالعه قرار گرفتهاند‪ ،‬در حالیکه در مورد حیواناتی که از آنها اغلب در صنایع غذائی استفاده میشود تحقیقات‬ ‫علمی کمتری انجام شده است‪ .‬گونه های فوقالعاده بسیاری وجود دارند که ما تقریبا ً هیچ اطالعاتی از آنها نداریم‪ .‬یعنی ما باید در‬ ‫مورد فرضیات خود راجع به آنچه حیوانات میتوانند یا نمیتوانند‪ ،‬یا موارد احتمالی که فقط شامل انسانها میشود‪ ،‬بسیار محتاط‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اینکه حیوانات آگاه هستند مبنای اصلی کار سازمان "حق حیوانات" است‪ .‬دلیل آن این است که حیوانات دارای قدرت درک‬ ‫احساساتی مانند خوشحالی و درد هستند‪ ،‬زندگی و مرگ آنها مهم است و اینکه صدمه زدن یا کشتن آنها غلط است‪.‬‬ ‫صدمه زدن یا کشتن موجودی که ادراک ندارد‪ ،‬مانند یک درخت‪ ،‬با کشتن موجودی که دارای آگاهی است کامالً متفاوت است‪ .‬قوۀ‬ ‫درک احساسات مثبت و‪/‬یا منفی مانند درد‪ ،‬ترس‪ ،‬خوشحالی یا کنجکاوی در نوع رفتار با حیوانات تأثیر دارد‪ .‬این امر همچنین‬ ‫مبنای به رسمیت شناختن حق حیات برای حیوانات نیز میباشد‪.‬‬ ‫اینکه جانوران غیرانسانی‪ ،‬دقیقا ً مانند انسان آگاه هستند و ادراک دارند نقطه حرکت بدیهی برای سازمان "حق حیوانات" است‪.‬‬ ‫گاهی اوقات از ویژگیهای آگاهی مختلفی‪ ،‬اغلب موسوم به "هوش و ذکاوت" برای استدالل اینکه انسانها ارزشی واالتر یا حق‬ ‫بیشتری برای حیات نسبت به سایر حیوانات دارد‪ ،‬استفاده میشود‪ .‬هوش و ذکاوت مفهومی است که بد تعریف شده و کامالً ناشی از‬ ‫نوع بخصوصی از تفکر انسانی است و اینکه ما رنج میبریم یا احساس خوشحالی میکنیم ارتباطی با هوش و ذکاوت ندارد‪ .‬در‬ ‫عوض قوۀ ادراک انسان میتواند برای نیازها و عالیق ویژۀ او مهم باشد‪.‬‬ ‫امید است که دانش و آگاهی در مورد قوای ادراک سایر حیوانات بتواند به درک و احترام بیشتر به جانواران همنوع ما روی کرۀ‬ ‫زمین منجر شود‪ .‬ما اغلب برای آنان که شبیه مان هستند آسانتر احساس همنوعی و همدردی میکنیم‪ .‬از اینرو ما در این صفحات‬ ‫خصوصیات مشترک انسان و سایر گونههای جانوری را مطرح میکنیم ولی مهم است بخاطر داشته باشیم که سایر جانواران‬ ‫تواناییهایی دارند که ما فاقد آنها هستیم و شاید این تواناییها برای آنها مهمتر باشد‪.‬‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫حیوانات در صنایع غذایی‬ ‫صنایع غذایی جایی است که بیشترین تعداد حیوانات در آن برای تولید مواد غذایی یا استفاده بعنوان غذا مورد استفاده قرار‬ ‫میگیرند‪ .‬هر ساله ‪ 299‬میلیون حیوان در صنایع غذایی سوئد کشته میشوند‪.‬‬ ‫در حقیقت تقسیم بندی فوق غیر ضروری است چون حتی حیواناتی که از آنها برای تولید تخم مرغ و شیر استفاده میشود نیز وقتی‬ ‫بیمصرف تشخیص داده شوند کشته میشوند‪ .‬حیوانات در نتیجۀ تولید مثل باال وتولید شدید‪ ،‬معموالً تنها پس از چند سال حتی یا‬ ‫کوتاهتر بیمصرف میشوند‪ .‬ماهی‪ ،‬مرغ و خوک از جمله حیواناتی هستند که در سوئد برای استفادۀ غذایی کشته میشوند‪ .‬نقطه‬ ‫مشترک همۀ این حیوانات آنست که همگی درد و رنج را احساس میکنند‪ .‬ماهیها مانند خوکها جیغ نمیکشند ولی این به آن معنی‬ ‫نیست که وقتی صید میشوند و در هوا خفه میشوند زجر نمیکشند‪.‬‬ ‫اغلب قریب به اتفاق انسانها وقتی در اخبار میبینند که حیوانات چگونه در حمل و نقل زجر میکشند یا در سالخ خانهها مورد‬ ‫ضرب و جرح قرار میگیرند‪ ،‬متأثر میشوند‪ .‬چنین خبرهایی اغلب موجی از برنامههای بحث و گفتگو و مقاالت التهابی را به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬درخواستهایی برای اعمال کنترل بیشتر و مقررات شدیدتر طلب میشود‪ .‬سازمان "حق حیوانات" برای چنین‬ ‫بهبودهای فوری برای حیوانات کار میکند ولی کار ما در اینجا تمام نمیشود‪ .‬ما معتقدیم که هرگونه استفاده از حیوانات در صنایع‬ ‫غذایی به مفهوم استفادۀ غیرقابل پذیرش حیوانات محسوب میشود چون جان آنها گرفته میشود‪ .‬حیوان غذا نیست!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫آزمایش روی حیوانات‬ ‫در بسیاری از زمینههای پژوهش علمی‪ ،‬برای اهداف آموزشی و در صنایع دارویی و سایر صنایع روی حیوانات آزمایش میشود‪.‬‬ ‫در مواردی که تشخیص داده میشود آزمایش روی انسان غیراخالقی است روی حیوانات آزمایش میشود‪ .‬این امر بمعنای آن است‬ ‫که انجام اینگونه آزمایشات خطرات بسیار زیاد‪ ،‬صدمات و زجر فراوانی در بر دارد که نمی توان آنها را بر روی انسان انجام داد‪.‬‬ ‫ولی انجام دادن این آزمایشات روی سایر جانواران نیز از لحاظ اخالقی قابل دفاع نیست چون آنها نیز درد و رنج را احساس‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫بسیاری از آزمایشاتی که امروزه انجام میشوند دردناک هستند و زجر بسیاری را برای حیوانات بهمراه دارند که پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫زجر فقط محدود به خود آزمایش نیست‪ .‬محیط زندگی حیوانات آزمایشگاهی معموالً محقر‪ ،‬با فضای تنگ و فاقد انگیزش است‪ .‬ژن‬ ‫های بخش بزرگی از حیوانات تغییر داده شده و از آنها بعنوان الگوهایی برای حالتهای بیماری مختلف انسانها استفاده میشود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر این حیوانات برای ابتالء به بیماری طراحی شدهاند‪ .‬سازمان "حق حیوانات" برای لغو همه آزمایشات روی حیوانات‬ ‫که به نفع آنها نیست تالش میکند‪.‬‬ ‫این امر به این مفهوم نیست که ما با پیشرفت علمی یا پزشکی مخالف هستیم‪ .‬امروزه گزینههای فرهیختهای وجود دارند که‬ ‫جایگزین برخی آزمایشات روی حیوانات شدهاند‪ .‬این روشها اغلب بر مبنای سلولهای انسانی قرار دارند یا بر مبنای الگوها یا‬ ‫دادههای انسانی استوار هستند‪ .‬از اینرو برای پیشبینی تأثیرات روی انسان بسیار خوب هستند‪ .‬متأسفانه در حال حاضر گزینههایی‬ ‫برای جایگزینی همۀ آزمایشها روی حیوانات وجود ندارد‪ .‬یک عامل مهم آنست که برای ایجاد روشهای عاری از حیوانات به‬ ‫اندازۀ کافی سرمایه گذاری نمیشود‪ .‬اینکه جایگزینی برای آزمایش روی حیوانات وجود ندارد به این مفهوم نیست که انسان حق‬ ‫دارد از حیوانات برای آزمایش استفاده کند‪ .‬حیوانات وسیلۀ آزمایش نیستند!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫حیوانات در صنایع پوست خز‬ ‫صنایع پوست خز یعنی اینکه حیوانات پرورش داده شده و کشته میشوند تنها برای آنکه مردم پوست آنها را به تن کنند‪ .‬در سوئد‬ ‫هر ساله یک میلیون مینک فقط برای پوستشان کشته میشوند‪ .‬ضمنا ً تعداد کمتری خرگوش برای استفاده از پوستشان نگهداری‬ ‫میشوند‪ .‬این حیوانات در قفسهای کوچک نگهداری میشوند و شرایط زندگی آنها با شرایط مناسب زندگی برای آنها بسیار تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬نگهداری روباه در سال ‪ 1992‬و هنگامی که مقررات شدیدتری به اجرا درآمد‪ ،‬خاتمه یافت و مزرعههای چینچیال نیز سال‬ ‫‪ 1921‬همان راه را پیمودند‪.‬‬ ‫سوئد هرساله به ارزش حدودا ً ‪ 159‬میلیون کرون (‪ )2‬پوست خز صادر میکند‪ .‬اغلب پوست خزی که اینجا تولید میشود صادر‬ ‫شده و پوست خزی که در سوئد به فروش میرسد‪ ،‬وارداتی است‪ .‬همچنین پوست تعداد زیادی از حیوانات وحشی نیز به فروش‬ ‫میرسد که در تله اسیر شده و به شیوۀ بسیار زجرآوری مردهاند‪.‬‬ ‫امروزه مانند سابق پوست خزهای یک تکه دیده نمیشوند و طبیعتا ً این خود یک قدم به جلو محسوب میشود‪ .‬متأسفانه در مقابل این‬ ‫کاهش‪ ،‬فروش تکههای خز روی کاپشنها‪ ،‬کالهها‪ ،‬چکمه‪ ،‬اسباب بازی و سایر تولیدات افزایش یافته است‪ .‬برای حیوانات این‬ ‫تکهها جزئی محسوب نمیشوند بلکه به جان آنها بستگی دارد‪ .‬سازمان "حق حیوانات" برای آنکه حیوانات پوست خود را حفظ‬ ‫کنند‪ ،‬و برای ممنوع شدن مزارع تولید پوست خز و سایر تولیدات پوست خز کار میکند‪ .‬حیوانات لباس نیستند!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫فعالیتهای بینالمللی‬ ‫وضعیت حق و حقوق حیوانات بایستی درهمۀ کشورهای جهان ارتقاء یابد‪ .‬از اینرو سازمان "حق حیوانات"با سازمانهای حمایت‬ ‫از حیوانات در سراسر جهان همکاری میکند‪.‬‬ ‫شرایط حیوانات در سوئد تحت تأثیر آنچه که در سایر نقاط جهان اتفاق میافتد قرار میگیرد و همچنین عکس این مطلب هم حقیقت‬ ‫دارد‪ .‬عضویت سوئد در اتحادیه اروپا باعث میشود که سازمان "حق حیوانات" نیروی بیشتری را صرف تأثیرگذاری بر‬ ‫تصمیمات اتحادیه اروپا در مسائل مربوط به حیوانات کند‪ .‬ما اینکار را از طریق برگزاری کمپین های مشترک با سایر سازمانهای‬ ‫اروپایی و البیگری انجام میدهیم‪ .‬سازمان "حق حیوانات" در چندین سازمان با پوشش بینالمللی و سازمانهایی که با مسائل‬ ‫منفرد کار میکنند نیز عضویت دارد‪.‬‬ ‫حیوانات در همۀ کشورها بایستی از حق و حقوق برخوردار شوند! از اینرو سازمان "حق حیوانات" فعالیتهای بینالمللی انجام‬ ‫میدهد‪.‬‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫مصرفکنندۀ حیوان دوست‬ ‫تالش برای ایجاد جامعهای که حیوانات را بصورت کاال نمیبیند‪.‬‬ ‫چون تقاضا برای تولیدات حیوانی وجود دارد از حیوات استفاده میشود‪ ،‬امری که صنایع فرآوردههای حیوانی از طریق بازاریابی‬ ‫دائمی برای انگیزش و حفظ آن تالش میکنند‪ .‬شما میتوانید با مصرف حیوان دوستانه‪ ،‬روی این وضعیت تأثیر بگذارید‪ .‬هر‬ ‫انتخاب حیوان دوستانه باعث میشود که حیوانات از زجر و ظلم نجات پیدا کنند‪.‬‬ ‫شما بعنوان مصرف کننده میتوانید با تقاضای خرید تولیدات غیرحیوانی اقدام مهمی انجام دهید‪ .‬هرچه تعداد بیشتری افراد تولیدات‬ ‫غیرحیوانی را درخواست کنند‪ ،‬عرضۀ تولیدات غیرحیوانی بیشتر خواهد شد‪ .‬شهامت داشته باشید و از شرکتها بخواهید به‬ ‫مسئولیت اخالقی خود در قبال حیوانات عمل کنند‪.‬‬ ‫تولیدات گیاهی را انتخاب کنید‬ ‫یکی از انتخابهای مهمی که می توانید در زندگی روزمره داشته باشید مواد غذایی است چون بیشترین تعداد حیوانات در صنایع‬ ‫غذایی مورد استفاده قرار میگیرند‪ .‬امروزه از هر ده نفر سوئدی یکنفر غذای گیاهی میخورد و عالقه به رژیم غذایی گیاهی در‬ ‫سالهای اخیر به شدت افزایش یافتهاست‪ .‬با انتخاب غذای گیاهی میتوانید چندین هزار حیوان را در طول عمر خود نجات دهید‪.‬‬ ‫ضمنا ً غذای گیاهی سالم‪ ،‬مغذی‪ ،‬متنوع و خوشمزه است‪.‬‬ ‫مواد حیوانی در زندگی روزمره‬ ‫از حیوانات در بسیاری تولیدات دیگر مانند لباس‪ ،‬لوازم آرایش‪ ،‬لوازم بهداشتی‪ ،‬مبلمان و شمع نیز استفاده میشود‪ .‬همچنین تعداد‬ ‫بسیاری تولیدات آرایشی و خانگی روی حیوانات آزمایش میشوند‪ .‬جای خوشوقتی است که مواد فراوانی وجود دارند که برای آنها‬ ‫نیازی به استفاده از حیوانات وجود ندارد‪ .‬سازمان "حق حیوانات" میخواهد به مصرف کنندگان کمک کند که آسانتر بتوانند‬ ‫تولیداتی را انتخاب کنند که در آنها اجزاء حیوانات وجود نداشته باشد و تولید آن با زجر حیوانات همراه نباشد‪.‬‬ ‫حیوانات کاال نیستند!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫حیوانات برای تفریح و سرگرمی‬ ‫برای ایجاد جامعه ای که در آن حیوانات سرگرمی و تفریح محسوب نشوند‬ ‫در موارد بسیاری از حیوانات برای تفریح و سرگمی استفاده میشود‪ .‬حیوانات در باغ وحشها به نمایش گذاشته میشوند‪ ،‬برای‬ ‫انجام نمایشهای سیرک تمرین داده میشوند یا در استادیومهای گاوبازی با زجر کشته میشوند‪ .‬در برخی موارد مانند مسابقات‬ ‫اسب سواری و اسبدوانی پولهای کالنی در اینکار وجود دارد‪ .‬حیوانات اغلب در فیلمها‪ ،‬هم فیلمهای سینمایی و هم تبلیغاتی ظاهر‬ ‫میشوند‪ .‬صنایع گردشگری نیز از حیوانات‪ ،‬مانند عکس گرفتن و سواری گرفتن‪ ،‬برای پول درآوردن استفاده میکند‪ .‬در سایر‬ ‫موارد شهرت و افتخار نقش دارد‪ ،‬که اغلب شامل نمایشها‪ ،‬مسابقات و زمینههای ورزشی است‪ .‬فصل مشترک تمامی این فعالیتها‬ ‫استفاده از حیوانات برای سرگرمی انسانهاست‪ .‬به نفع حیوانات نیست که به مکانهای گوناگون حمل شوند یا مجبور شوند که‬ ‫حرکات نمایشی انجام دهند‪.‬‬ ‫حیوانات‪ ،‬موجوداتی دارای احساسات‪ ،‬نیازها و عالئق ویژه خود هستند‪ .‬سازمان "حق حیوانات" میخواهد که حیوانات و منافع آنها‬ ‫جدی تلقی شود و ما علیه هرگونه استفاده از حیوانات برای تفریح و سرگرمی مبارزه میکنیم‪.‬‬ ‫حیوانات تفریح و سرگرمی نیستند!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫حیوانات بعنوان اعضای خانواده‬ ‫امروزه میتوان یک حیوان را درست مانند یک ماشین یا تلویزیون خریداری کرد‪ .‬حیوان یک دارایی محسوب میشود که صاحبش‬ ‫میتواند آنرا رها کند یا حتی اگر او را دیگر نمیخواهد‪ ،‬بکشد‪ .‬بسیاری از حیوانات نادیده گرفته میشوند‪ ،‬بد نگهداری میشوند و‬ ‫توسط افرادی که میبایست از آنها نگهداری کنند رها میشوند‪ .‬شاید در مورد حیوانی که خریداری شده قبالً بدقت فکر نشده‪،‬‬ ‫حیوانی که زمانی کوچک و ملوس بود‪ ،‬بزرگ شده و فرد از نگهداری او خسته شده باشد یا پی ببرد که یکی از اعضای خانواده به‬ ‫آن حساسیت دارد‪.‬‬ ‫قاچاق حیوانات هم مشکلی دیگر است‪ .‬در اغلب موارد قاچاق حیوانات باعث زجر فراوان آنها شده و خطر سرایت بیماریها به‬ ‫سایر حیوانات و انسانها وجود دارد‪ .‬حیوانات "اگزوتیک" (به عبارت دیگر حیوانات از سایر نقاط جهان) و سگها جزو حیوانتی‬ ‫هستند که اغلب قاچاق میشوند‪ .‬در واقع جای حیوانات اگزوتیک در سوئد نیست چون آب و هوای ما برای آنها دلپذیر نیست‪.‬‬ ‫سازمان "حق حیوانات" معتقد است که حیواناتی که با انسانها زندگی میکنند بایستی در مقام یکی از اعضای خانواده قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ما با تولید مثل و پرورش تجاری حیوانات که خالف منافع حیوانات باشد‪ ،‬مخالف هستیم‪ .‬ما برای جابجایی حیوانات فعالیت نمیکنیم‬ ‫ولی به همۀ افرادی که میخواهند یک حیوان خانگی داشته باشند توصیه میکنیم بجای آنکه به پرورش دهندگان حیوانات مراجعه‬ ‫کنند در درجۀ نخست حیوانی را که به مکانی برای زندگی نیاز دارد در خانواده خود بپذیرند‪ .‬همچنین فرد بایستی اطمینان حاصل‬ ‫کند که وقت کافی داشته و مراقبت و نگهداری مورد نیاز حیوان را میتواند به او ارائه نماید‪ .‬حیوان جزء اموال نیست!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫شکار‬ ‫برای ایجاد جامعهای که حیوانات را بعنوان سیبل تیراندازی نگاه نکند‪.‬‬ ‫در سوئد هر ساله یک میلیون حیوان در شکار کشته میشوند و در همین رابطه تعداد نامشخصی نیز زخمی میشوند‪ .‬آهو‪ ،‬گوزن‬ ‫شمالی و خرگوش حیواناتی هستند که بیشتر از همه شکار میشوند‪ .‬حیوانات شکارچی مانند گرگ و روباه نیز شکار میشوند‪.‬‬ ‫شکار در دریاها نیز جریان دارد که طی آن فُکها و در برخی از کشورها نهنگها و دولفینها هم شکار میشوند‪ .‬حیوانات در‬ ‫مناطق حفاظت شده و حتی طی دوران مراقبت از تولههای خود نیز در امان نیستند‪ .‬در پارکهای ملی و مناطق طبیعی تحت‬ ‫حفاظت تعداد زیادی از گونهها حتی در دوران مراقبت از تولههای خود در معرض شکار موسوم به شکار حفاظتی قرار میگیرند‪.‬‬ ‫برای شکار حیوانات از انواع مختلف سالحها استفاده میشود‪ .‬عادیترین سالحها تفنگ گلولهای یا ساچمهای است‪ ،‬ولی از سایر‬ ‫روشها مانند تله‪ ،‬ریسمان‪ ،‬هارپون و سایر حیوانات نیز استفاده میشود‪ .‬شکار بغیر از حیوان مورد نظر برای شکار باعث صدمه‬ ‫خوردن و کشته شدن سایر حیوانات نیز میشود‪ .‬حتی حیواناتی که بعنوان ابزار شکار از آنها استفاده میشود نیز کشته میشوند‪.‬‬ ‫اینگونه حیوانات از جمله سگهایی هستند که قربانی گلولۀ شکارچیان میشوند‪ ،‬توسط سایر حیوانات زخمی و کشته میشوند یا در‬ ‫ترافیک با مرگ مواجه میشوند‪.‬‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫حقوق قضائی‬ ‫برای ایجاد جامعهای که در آن حیوانات از حقوق قضائی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫امروزه وقتی نسبت به یک حیوان ُجرمی ارتکاب میشود هیچ مدافعی برای حیوان و دفاع از او در دادگاه وجود ندارد‪ .‬سازمان‬ ‫"حق حیوانات" میخواهد این وضعیت را تغییر دهد‪ .‬ما به یک سیستم متشکل از دو طرف دعوی در دادگاهها‪ ،‬حتی برای حیوانات‪،‬‬ ‫نیاز داریم‪ .‬در حال حاضر حیوانات طرف دعوی نیستند چون هیچکس در مسائل مربوط به حیوانات حق دفاع از آنها را ندارند‪.‬‬ ‫یکنفر‪ ،‬شاید یکی از سازمانهای دموکراتیک حقوق حیوانات یا حمایت حیوانات بایستی حق داشته باشد از حیوانات در دادگاهها‬ ‫دفاع کند‪ .‬عالوه براین الزم است افرادی در سیستم قضائی با دانش و آگاهی از وضعیت حیوانات و جرائمی که علیه آنها ارتکاب‬ ‫میشود‪ ،‬بطور مثال دادستانهای دارای آموزش ویژه‪ ،‬وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫حیواناتی که نسبت به آنها ُجرمی ارتکاب میشود بیشتر در معرض خطر قرار دارند چون آنها در یک وضعیت وابستگی نسبت به‬ ‫صاحب خود بسر میبرند و از امکان اندکی برای اعتراض برخوردارند‪ .‬وقتی سیستم قضائی آزار حیوانات را با دیدی مالیم‬ ‫بررسی میکند و مجازات حیوان آزاری و عدم مراقبت از حیوان اغلب سبک است یا اصالً بیمجازات میماند‪ ،‬وضعیت تشدید‬ ‫میشود‪ .‬سازمان "حق حیوانات" معتقد است که در عوض بایستی احساس و درک حیوان از ُجرم مد نظر قرار گیرد‪ .‬حیوانات حق‬ ‫دارند از عدالت برخوردار شوند!‬


‫فارسی‪Persiska/‬‬ ‫ساختار جامعه و محیط زیست‬ ‫جامعۀ انسانی سازگار با نیازهای انسان شکل گرفته است‪ .‬این امر به هیچ وجه حیرت آور نیست ولی هرچه جمعیت جهان بیشتر‬ ‫ُرشد میکند‪ ،‬انسان بیشتر جا و شرایط زندگی حیواناتی را که در کرۀ زمین با ما شریک هستند را محدود میکند‪.‬‬ ‫هنگامی که یک جادۀ جدید میخواهد احداث شود یا یک واحد صنعتی جدید طراحی میشود‪ ،‬گاهی اوقات چگونگی تأثیراین امر بر‬ ‫حیوانات مناطق نزدیک مورد ارزیابی قرار میگیرد‪ .‬تغییرات آب و هوایی و تخریب شدید محیط زیست اغلب اول حیوانات را در‬ ‫معرض آسیب قرار میدهد‪ .‬محور بحث معموالً پیرامون تعداد حیوانات‪ ،‬بخصوص گونههای در حال انقراض است‪ .‬اما این امر با‬ ‫مورد توجه قرار دادن آحاد حیوانات تفاوت دارد‪ .‬وقتی حیوانات صدمه میبینند‪ ،‬مریض میشوند یا میمیرند‪ ،‬این یک حیوان دارای‬ ‫احساس و ادراک است که در معرض درد و رنج قرار میگیرد‪ ،‬خواه گونۀ آن در معرض انقراض باشد یا نباشد‪ .‬این امر نقطۀ‬ ‫حرکت کار سازمان "حق حیوانات" است‪ .‬ما در این بخش نظر دقیقتری به چگونگی تأثیر ساختار جامعۀ انسانی بر حیوانات‬ ‫داریم‪.‬‬