Page 1

FORÆLDREINFORMATIONER

Ejstrupholm-Gludsted Børnehave


Velkommen til Ejstrupholm-Gludsted Børnehave.

Vi håber at både I, og jeres barn må blive glade for, dagligt at benytte børnehaven. I børnehaven ønsker vi at give jeres børn en tryg hverdag og krydre den med forskellige oplevelser, som skal bidrage til at udvikle dem til sunde børn, som har mod på at lade sig udfordre af tilværelsen, så de kan fungere i samfundet på en hensigtsmæssig måde. Ud fra de pædagogiske læreplaner tilrettelægges hverdagen med øje for at støtte, lede og udfordre børnenes læring De 6 temaer som der arbejdes ud fra er: • Barnets alsidige personlige udvikling • Sociale kompetencer • Sprog • Krop og bevægelse • naturen og naturfænomener • Kulturelle udtryksformer og værdier

For at jeres barn skal falde godt til i børnehaven, er det vigtigt, at I viser dem, at I er glade for at de skal være her.


Barnets start: I er velkommen til at besøge børnehaven sammen med jeres barn, inden det skal starte. Den første dag eller måske flere dage i starten, vil det være godt, hvis I kan give barnet korte dage. For barnet er der mange nye ting, det skal involvere sig i og nye indtryk at fordøje. Dette trætter naturligvis. Der er stor forskel på, hvor lang indkøringsperiode børnene har behov for. I kender barnet bedst og sammen med personalet, kan I vurdere, hvordan det fungerer bedst for jeres barn. Giv jer god tid til at aflevere barnet, men træk ikke afskeden. Det kan være svært for barnet at slå sig rigtig løs, så længe I er her. Giv barnet en klar melding om, hvornår I vil gå.

PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi forventer at I afleverer barnet, så det er klar til at gå i gang med leg og aktiviteter. Sørg for at det tøj barnet skal bruge i løbet af dagen er på garderoberummet, og giv barnet fodtøj på, som passer til det sted barnet skal opholde sig. GODDAG OG FARVEL: Når barnet afleveres og afhentes, beder vi jer sige goddag og farvel til en af de ansatte og krydse barnet af i afkrydsningsbogen, så vi ved, hvilke børn der er i børnehaven. I denne bog kan også skrives små meddelelser vedr. jeres barn. Hvis Jeres barn har behov for hjælp til at sige farvel til jer, beder vi jer sige til, hvis vi ikke lige er opmærksomme herpå. Det allerbedste er at aflevere barnet i det rum, hvor det har lyst til at være og sige farvel derfra. Hvis voksne hentes fra andre rum, vil den aktivitet de er i gang


med sammen med andre børn ofte blive ødelagt, når den voksne forlader rummet Giv besked hvis det er andre end forældrene, der henter barnet. Lad ikke børnene gå ud af døren uden I selv er med. MÅLTIDER: • Børn som møder før kl. 7.30 kan spise morgenmad i børnehaven. Der serveres havregryn, cornflakes og brød. • Om formiddagen serverer børnehaven gulerødder og rugbrød m. smør. • Børnene skal medbringe madpakke, som spises til frokost, hertil serverer børnehaven mælk. • Om eftermiddagen frugtordning med brød og 2-3 slags frugt. (Bestyrelsen opkræver betaling vedr. frugtordningen) I løbet af dagen servers kun vand og mælk for børnene. Kun ved særlige lejligheder serveres saft Husk navn på madkasse. MIDDAGSSØVN: Børn som har behov for at sove over middag har mulighed herfor mellem kl. 12.30 og 13.45. Giv klar besked til personalet om jeres barn skal sove. Vi har sjældent problemer med at få børnene til at sove, men mærker ofte stor usikkerhed hos børnene, hvis de oplever, at de selv kan bestemme. Husk sovepose el dyne. PÅKLÆDNING: • Giv jeres barn praktisk tøj på, som kan tåle leg både ude og inde. Alle børn skal medbringe skiftetøj, samt overtøj og fodtøj som passer til årstiden. Vær opmærksom på, at der året rundt kan være behov for regntøj og en varm trøje til at have på under regntøjet. • Vi beder altid børnene om at have fodtøj på, så der vil året rundt være behov for fodtøj, som barnet kan benytte indendørs.


• Medbring bleer til børn, som bruger dette. Vi træner barnet i at blive selvhjulpne omkring påklædning og toiletbesøg. Dette vanskeliggøres når barnet bruger bodystocking. Ligeledes er up and go bleer absolut mest praktiske lige inden barnet er renligt • Alt overtøj og fodtøj skal være forsynet med navn. • Sørg for at rydde op i børnenes garderoberum og sætte fodtøjet på plads når I henter barnet. Se også efter i tørreskabet. Om fredagen ryddes garderoberummet helt, så det er muligt for rengøringspersonalet at rengøre rummene. Mod betaling af et årligt beløb som svarer til prisen for et par vanter, indkøber børnehaven vanter til alle børn, således at der altid er tørre vanter, og børnene benytter børnehavens vanter når de er i børnehaven. Glemt tøj opbevares i en kurv i forgangen. FOR BØRN SOM KØRER MED BUS HVER DAG: Børnenes tasker med skiftetøj må gerne stå i Gludsted. Vi tager vådt tøj med hjem, så I kan se, hvad I skal sende med næste dag. Ud over det tøj, der bliver vådt i løbet af dagen, kan vi ikke fragte ekstra tøj. I opfordres til at aflevere og hente barnet i Gludsted så ofte som muligt, da det giver jer et indtryk af, hvordan barnet har det og I møder det personale, som tager sig af barnet i løbet af dagen

SNORE I OVERTØJ: For at undgå ulykker i forbindelse med, at snore fra børnenes tøj kan hænge fast i legeredskaber, må der ikke være snore, refleksbrikker o. lign. i det overtøj, som benyttes i børnehaven. Desuden vil vi anbefale ”halsedisser” frem for halstørklæder, da også halstørklæder kan hænge fast i legeredskaber.


OPSLAGSTAVLEN: Hold jer orienteret om, hvad der sker i børnehaven ved at læse informationer på opslagstavlerne. På opslagstavlen ved indgangen gives informationer, som vedrører alle. På gruppernes opslagstavler vil I blive informeret om fremtidige aktiviteter for gruppen og om dagens oplevelser. FØDSELSDAG: Børnenes fødselsdag fejres på børnemødet, hvor vi synger fødselsdagssang. Hvis I ønsker det, kan barnet have lidt med til at dele ud til barnets gruppe. LEGETØJ: Børnene må ikke medbringe legetøj i børnehaven SYGDOM/FRIDAGE: Hvis barnet er syg eller holder en fridag gives besked herom til børnehaven. Barnet må ikke komme i børnehave, hvis det ikke kan deltage i børnehavens daglige aktiviteter, herunder kunne opholde sig udendørs i kortere tid. Hvis jeres barn bliver sygt mens det er i børnehaven, ringer vi til jer. Derfor er det vigtigt, at I meddeler os, hvis I får nyt telefonnummer hjemme og på arbejdspladsen. VED AFHENTNING: Vi lærer børnene at rydde op efter sig, når de er færdige med en leg eller anden beskæftigelse. Vi beder jer støtte os heri, når I henter jeres barn. Sig til, hvis I en dag har meget travlt og ikke kan vente på at barnet rydder op, så vil personalet hjælpe med, så vi hurtigt kan blive færdige.


FERIEDAGE: I skolens vinter- og efterårsferie, dagene før påske og evt. andre dage, hvor mange børn holder fri, vil alle børn blive passet i Ejstrupholm afdelingen. Herved kan personaleressourcerne udnyttes bedst muligt. LÅN AF BØRNEHAVEN: For forældre, som har børn i børnehaven, er det muligt at låne børnehaven til afholdelse af børnefødselsdage. Henvend jer til personalet for at få oplyst reglerne herfor. FORÆLDRESAMTALER: Efter 3-4 måneder inviteres I til en samtale om barnets trivsel i børnehaven. Herefter samtale en gang årligt, - sidste gang i efteråret før skolestart. Samarbejdet med jer er en vigtig forudsætning for jeres barns trivsel i børnehaven. Vi vil forsøge at give jer indblik i barnets dag gennem informationer på opslagstavler og ved uformel snak i hverdagen, når I henter jeres barn. Desværre er der ikke altid den fornødne tid, når I henter barnet, så vi beder jer sige til, hvis I har behov for at aftale en tid til drøftelser om jeres barn. I øvrigt vil vi kraftigt opfordre jer til at sige, hvis der er ting I undrer jer over at vi gør, eller ting som I ikke finder hensigtsmæssige. - og naturligvis vil vi også gerne vide, hvad I sætter pris på vi gør. Jeres tilbagemeldinger kan hjælpe os til at gøre hverdagen for jeres barn endnu bedre. Se mere om børnehaven på vores hjemmeside: www.ikast-brande.dk


Ejstrupholm: Lærkevej 10, 7361 Ejstrupholm. Tlf. 99 60 57 40 Gludsted: Smedebækvej 32, 7361 Ejstrupholm.Tlf. 99 60 57 50


Forældrefolder  

Forældrefolder