Page 1

Designmanual

Tema 1, Gruppe 7


Indhold Indledning Dekontruktivisme Logo Farver Typografi Tagline X-element Visitkort Plakat

Indledning 2 3 5 6 7 7 8 8 9

Vi har valgt at arbejde med musik og dekonstruktivisme som tema. Vores idé er, at bruge dekonstruktivismens idé om at brugeren kan påvirke sin oplevelse af byen, og at den er i forandring. Konkret kan vores app lave en rute gennem bydelen, og mens man går mod sin destination spiller den musik. Musikken ændrer sig alt efter hvor og hvordan man bevæger sig i forhold til sin rute. Den påvirkes, manipuleres med, tilføjes eller nedbrydes alt efter hvilket tempo man går med, og hvor langt fra eller tæt på sin rute man bevæger sig.

2


Dekontruktivisme

Dekonstruktivisme i filosofien Stilarten dekonstruktivisme, tager udgangspunkt i den filosofiske dekonstruktivisme, en isme der tog sit udspring i USA i 1960’erne. Indenfor filosofien udfordrer dekonstruktivisme den måde vi tænker på. Det gør op med systemtænkning og hierarkier, og ser derimod kritisk på den måde vi tænker. Man kan sige, at man piller systemer og hierarkier fra hinanden, og finder en ny sammenhæng.

Dekonstruktivisme som stilart Stilarten dekonstruktivisme er opstået i 1980’erne som en retning inden for arkitekturen. Ligesom i filosofien, forsøger man at udfordre idéen om harmoni og stabilitet, og finde skjult potentiale. Den er et forsøg på at gøre op med de klassiske arkitektoniske begreber, som konstruktion, funktion og form. Man prøver i stedet at bruge tilfældighed og subjektivitet til at konstruere arkitekturen. Det medfører, at rumopfattelsen udfordres, former forvrides og materialer sættes sammen på en ny måde. På den måde gør man op med beskuerens forventning, og kan få dem til at se på arkitekturen med nye øjne. Dekonstruktion er i høj grad uafsluttet og subjektiv, og bliver udfoldet når man betragter den eller interagerer i forhold til den. Den kan ændre sig alt efter hvilken viden og erfaring man har, om man har været der før, og hvilken tid på dagen det er. Der er altså intet facit, og beskueren spiller en stor rolle.

3


Koncept og dekonstruktivisme Konceptet ligger godt i tråd med den dekonstruktivistiske tankegang, om at bryde noget ned og bygge det op igen. Musiknumrene bliver brudt ned og bygget op mens man går igennem bydelen. Dekonstruktivismen gør desuden brug af spænding og uforudsigelighed som virkemidler, hvilket vores koncept også bygger på. Det er kun i nogen grad til at forudse hvornår musikken ændrer sig, og hvordan den ændrer sig. Desuden er der en vis tilfældighed i valget af musikken, hvilket også kendetegner dekonstruktivismen.

Peter Eisenman Peter Eisenman (1932) er amerikansk arkitekt, og en af dekonstruktivismens hovedskikkelser.

Berlin Holocaust Memorial I 2005 blev hans “Berlin Holocaust Memorial” indviet. Det er et mindesmærke i Berlin for Europas seks millioner myrdede jøder under 2. Verdenskrig. Monumentet er et område på 19.000 m² som er dækket med 2.711 betonklodser, der alle er unikke i størrelse og form, anbragt i et grid, så de danner en masse lange gange.

4


Logo Logo’et skal udtrykke det spændende og uforudsigelige i vores koncept. Vi tog desuden udgangspunkt i, hvordan lyd kan vises visuelt.

Logo i forskellige farver

Vores første udkast var en masse 3D kvadrater, der tilsammen blev en visualizer. Dette associerer desuden til Peter Eisenmans ‘Berlin Holocaust Memorial’, som netop består af betonklodser i forskellige størrelser. Vi endte dog op med et mere enkelt logo der består af streger, i stedet for kvadrater. Stregerne drager associationer til lydbølger eller lyd, der pumper gennem en ledning.

Posetiv/negativ

Første logo-udkast

Logo

5


Farver Vores farvevalg tager udgangspunkt i et urbant miljø, med beton og rust, og vi har derfor valgt en orange og en grå nuance. Derudover har vi valgt to blå farver. De blå og grålige farver er kølige, og den rust-røde er kontrast til dem. Den er både komplimentærfarven til blå, og samtidig også en varm farve. Igen har vores tanker kredset omkring Berlin Holocaust Memorial af Peter Eisenman. Mindesmærket giver de besøgende en følelse af at være meget lille og indlukket - man søger derfor automatisk op imod himmel for at finde en udvej. Ud fra denne association, har vi valgt at tilføje en blå farve.

6


Typografi

Tagline

Vi har valgt 2 forskellige fonte, Helvetica til overskrifter og American Typewriter til brødtekst. Vi har valgt de 2 meget forskellige fonte, fordi de tilsammen giver et udtryk af sammensathed. Det er forskellige udtryk, som er sat sammen til ét fælles udtryk.

“Make your own Berlin soundt

rack”

Vores tagline beskriver den oplevelse man får, når man går gennem byen med Berlin Beats i ørene. Oplevelsen af at man selv skaber musikken, og følelsen af at være med i sin egen film, med sit eget soundtrack. Desuden er det en tagline, der gør beskueren nysgerrig og sætter nogle tanker i gang.

Helvetica Helvetica er meget stram og industriel i sit udtryk. Den bliver ofte brugt til store firmaer; American Airlines, AT&T, BMW, Motorola ect.

AaBbAaBb

American Typewriter American Typewriter er en rund serifskrift, der har et venligt og mennneskeligt udtryk. Den er lavet efter en skrivemaskineskrift fra slutningen af 1800-tallet, og er derfor både gammeldags og personlig i sit udtryk.

Helvetica, regular og Bold

AaBbAaBb

American Typewriter, Regular og Bold

7


X-element

Visitkort

Som X-element har vi valgt at lave et dobbeltstik til høretelefoner som man kan bruge på sin musikalske rejse igennem Berlin. På stikkene har vi lavet et dekonstruktivt design med nogen krakeleringer og vores navn ’BerlinBeats’ skrevet rundt om stikket.

Visitkortet er trykt i vinyl og tykt papir. På den måde kan man både få en lille lp som visitkort eller vælge at få den i papir så den kan foldes og puttes i pungen. Kortet passer godt i hak med vores stil, dekonstruktivisme, idet vi har lavet stiplede linier så brugeren selv kan rive kortet over.

Et dobbeltstik er især praktisk hvis man vil dele applikationen sammen med en anden da oplevelsen ellers kan være en smule subjektiv.

Visitkort, foldet og i hel version

8


Plakat

Plakat i miljø

9

Download the Berlin Beats iPhone app at iTunes.com/app/BerlinBeats

Plakat


10

Designmanual  
Designmanual  

Gruppens samlede vÊrker. Visitkort, farver, plakat osv.