Page 1

10 februari 2018

versie 2, spelfouten verwijderd

R de Graaf Stationsweg 142, 1815CG Alkmaar

Orde van Advocaten, t.a.v. Deken Bureau van de orde, per adres; Postbus 57590, 1040BL Amsterdam Ficq en Partners, t.a.v. BĂŠnĂŠdicte L.M. Ficq Falckstraat 15-29, 1017VV Amsterdam Geachte Deken van advocaten, Hierbij wil ik een tuchtklacht indienen tegen mw. mr. Ficq, wegens onbehoorlijk gedrag welke tot grote maatschappelijke onrust leid, tevens ten doel heeft, hetzij ten gevolgen heeft, dat de wettelijke keuzevrijheid van individuele burgers beperkt hetzij afgenomen word. Uiteraard gaat het hierbij om de aangifte tegen tabaksfabrikanten. Mevrouw Ficq heeft als advocaat publieke bekendheid verworven en maakt daar nu misbruik van door een heksenjacht te beginnen op tabaksfabrikanten en hun klandizie. De reden dat mw. Deze hetze heeft opgezet is waarschijnlijk persoonlijk van aard. Zoals meeste ex-rokers dermate verzuurd raken dat ze roken van anderen ook niet meer kunnen velen, en zich daar ongepast en onomwonden over uitlaten. Datzelfde met mensen die geliefden of dierbaren zijn verloren aan de gevolgen van roken, en dan dermate verzuurd raken dat elke roker en elke tabaksoort als het kwaad zelve word gezien. Geheel belachelijk en ten onrechte. Ik ben zelf een roker, en die keuze maak ik zelf elke keer dat ik een sigaret opsteek. Want niemand die mij dwingt of aanzet om te roken. Bewust en opzettelijk doe ikzelf tabak kopen, sigarettenhulzen kopen, en per dag 20 sigaretten met tabak welke ik consumeer. En daar kan ik als tevreden roker van genieten. Mw. Ficq beweert dat de tabaksfabrikanten middels additieven, toevoegingen aan tabak, dermate zou manipuleren om mij aan te zetten om te blijven roken. Pure nonsens. Emperisch bewijs toont namelijk aan dat mensen kunnen stoppen met roken. Genoeg mensen die ermee stoppen, honderden zoniet duizenden mensen hebben ooit gerookt, maar zijn ermee gestopt. Dat is empirisch bewijs die het tegendeel aantoont van hetgeen mw. Ficq allemaal beweert. Ook op inhoud schiet mw. Ficq tekort. Mw. Heeft het over additieven die de verslavingsfactor en kankerverwekkende factor van tabak zou verhogen. Maar welke additieven zijn dat? Welke wetenschappelijk aangetoonde werking hebben die additieven dan? En hoe kan ik als burger en leek bepalen hoe schadelijk die additieven dan zouden zijn? Alles wat mw. Ficq beweert is suggestief en zonder enig wetenschappelijk of feitelijke onderbouwing. Nergens kan ik de aangifte teruglezen, netgens is te vinden om welke additieven het gaat, en nergens is er bewijs te vinden die feitelijk de beweringen van mw. Ficq staven. Met een geheel oncontroleerbare suggestie heeft mw. Ficq bewust haar publieke bekendheid aangewend, en misbruikt om toch zoveel mogelijk ruchtbaarheid te creeeren. En daar slaagt mw. helaas ook in, meerdere ziekenhuizen zoals Antoni van Leeuwenhoek heeft zich door de bezieling van mw. Ficq in haar bevlieging laten meetrekken. Daarmee onstaat er maatschappelijk onrust, welke als gevolg heeft dat de roker steeds meer de paria van de samenleving word. Het demoniseren van rokers en tabaksfabrikanten mist echter elke wetenschappelijk feitelijke grond, het is een hoop drukte en poeha die eigenlijk alleen over meningen gaat. Mw. is van mening dat roken verboden zou moeten worden. Dat zou dan via de strafrechtzaak de wetgeving aangepast moeten worden om roken van legaal naar illegaal te vermaken.


Dat mag niet. De Rechtspraak, en met name strafrecht, is een handhaving van de wet. Het veranderen van de wet, zodat roken en tabak illegaal zouden worden, is aan de wetgevende macht. Indien mw. toevallig advocaat strafrecht is, en dan haar vakmanschap en persoonlijke grieven tegen tabak en tegen rokers gaat combineren om haar persoonlijke wens en zin aan de gehele burgerbevolking op te gaan dringen. Was mw. Ficq geen advocaat geweest, maar loodgieter of bloemenverkoopster, dan had zij nooit die aangifte gedaan. Zij misbruikt haar status als advocaat om op basis van haar persoonlijke gevoelens en emoties een strafrechtzaak te voeren. Tevens doet zij daar maatschappelijk zoveel stof opwaaien, dat ik als zelfbewuste en tevreden roker opeens een paria van de samenleving word, en daar ondervind ik maatschappelijke hinder van. Ik doe niets illegaals, roken mag van de wet. Dat ik er voor kies om te roken, is mijn persoonlijke keuzevrijheid welke ik niet door anderen beperkt of afgenomen wil hebben. Ik wil de vrijheid hebben om in mijn eigen leven zelfs keuzes te maken over gedragingen zoals roken, drinken, vet eten, chocolade, suiker of zout te consumeren in de hoeveelheden zoals ik dat zelf blief en wens. Indien de zaak voor de strafrechter komt, dan dient de rechter zich te beseffen dat de Rechtspraak geen wetgevende macht is. Tevens dient de Rechtspraak de burger te beschermen tegen een overmacht van overheid en Staat. De Staat, de overheid en regering, die hebben nu niet de macht om middels wetgevingen de gedragingen van burgers, zoals consumeren van tabak, te verbieden. Dat kan niet in de Nederlandse huidige grondwet en Staatsrecht. Helaas is Nederland een verzuurde zeurderige samenleving waarbij sommige mensen als minderheid de gedragingen van de meerderheid willen beheersen. Nederland glijd af en verzand in een verzuurde samenleving die altijd loopt te zeuren, dat moet verboden, dat moet afgeschaft, daar zou iets aan gedaan moeten worden, en meestal gaat het eigenlijk nergens over. Een voorbeeld hiervan is niet alleen de hetze en heksenjacht op rokers om die de paria's van de samenleving te maken, maar bijvoorbeeld ook de landelijke media aandacht over energiedrankjes. Kinderartsen riepen in landelijke media de regering op om energiedrankjes onder de 18 jaar te verbieden. Echter toen ik mij daarvoor ging interesseren en de betreffende arts vond welke ermee is begonnen, toen bleek dat het gaat om 23 mensen per jaar waarbij energiedrankjes problematisch is. Belachelijk beleid om dan energiedrankjes te gaan verbieden. Indien de regering, en Staten Generaal dat beleid zouden hanteren, dan moet dus alles in Nederland verboden worden als het voor 23 mensen of meer problematisch is. Dan blijft er verdomd weinig over, want Nederlanders zijn zulke verzuurde burgertrutten geworden dat er altijd wel 23 mensen te vinden zijn die van iets een probleem maken, zelfs als het absoluut dus geen probleem is. Daarbij word ik dus als burger berooft van mijn keuzevrijheid. Ik mag dus zelf niet meer de keuze maken om te roken. Terwijl dat prima past in mijn levenshouding. Want ik leef niet om zo oud mogelijk te worden, noch leef ik om zo gezond mogelijk te sterven. Ik leef om te genieten, en genotsmiddelen zoals tabak passen daar prima in. Mocht ik kanker krijgen, of anderszins sterven aan genotsmiddelen op jonge leeftijd, dan accepteer ik dat. Het genot in mijn leven is voor mij dermate belangrijk dat een vroege dood acceptabel is. Maar mw. Ficq wilt dus via een omweg op dubieuze en verwerpelijke wijze het strafrecht aanwenden om mij te dwingen tot geheel heel ander leven te gaan leiden. Genot mag niet meer.


Ik moet opeens in het keusrlijf, het stramien van een burgertruttenbestaan gedwongen worden. En dat wil ik absoluut niet, want dat past niet bij mij. Ik ben een vrije denker, iemand die voor zichzelf eigen keuzes maakt, zonder daarover verantwoording aan anderen te hoeven geven. Andersom hetzelfde, mw. Ficq en alle anderen mogen ook hun eigen keuzes maken en hoeven daarvoor geen verantwoording aan mij af te leggen. Ik hoef het ook niet eens te zijn met keuzes die anderen voor zichzelf maken, maar die anderen hoeven het ook niet eens te zijn met de keuzes die ik voor mijzelf maak. Derhalve kan een eventuele Rechtszaak zoals mw. Ficq deze nastreeft nooit tot enig resultaat leiden. Want de Rechter dient de wet te handhaven, en de wet geeft mij het recht om individueel mijn eigen keuzes te maken, zoals roken, vet eten, zout en suiker eten, alcohol drinken, energiedrankjes, mag ik allemaal zelf kiezen wat ik wel of niet wil consumeren en in welke hoeveelheid. Als ik ervoor kies om vanaf morgen als een koe alleen nog maar gras te eten, dan mag ik die keuze maken en zelf bepalen of, en hoeveel gras ik eet. Niemand die mij dat kan verbieden of mij daarin kan verplichten, ik heb geheel het recht dat zelf te beslissen. Ook de regering en Staten Generaal mogen niet hun wetgevende macht misbruiken om per wetgeving de gedragingen van burgers te berperken of de keuzevrijheid van burgers af te nemen. Dan zou de overheid, regering en Staat Nederland een dictator worden, en geen democratie meer zijn. Want in een democratie heeft elke burger de vrijheid zijn eigen keuzes te maken, ook als dat ongezonde keuzes zijn. Prachtig toch, dat iedereen in Nederland zijn eigen leven mag bepalen, waarbij sommige ervoor kiezen zo gezond mogelijk dood te gaan, anderen willen zo oud mogelijk worden, en weer anderen willen vooral genieten ook als dat een vroege dood betekent. En iedereen mag tot heden zelf kiezen. Daarom vind ik het zeer ongepast zoals mw. Ficq zich als advocaat met misbruik van landelijke bekendheid zich dermate opstelt dat zij de samenleving wilt ophitsen om mensen die roken tot paria's van de samenleving te maken. Ik als belanghebbende ondervind daar in dagelijks leven veel hinder en last van. Daarbij kent Nederland al politieke lobbygroepen welke bij regering en Staten Generaal lobbyen om de roker tot paria samenleving te vermaken. Als in plaats van rokers bijvoorbeel Moslims of Negers tot paria van de samenleving gemaakt zouden worden, dan zou het discrimantie of racisme zijn. Dus moslims en negers mogen geen paria van de samenleving gemaakt worden, maar rokers treft dat lot wel. Waarom de ene groep wel, en de andere niet? Moslims die vanuit hun geloof aanslagen plegen en mensen vermoorden, dan nog mogen moslims geen paria van de samenleving worden. Waarom rokers dan wel? Het staat mw. Ficq absoluut vrij om op elke door haar gewenste politieke partij te stemmen bij verkiezingen, en zodoende de wetgevende macht samen te stellen. Dat mw toevallig advocaat is betekent niet dat de persoonlijke suggestieve voorkeuren van mw opeens strafrecht zijn. Was mw een loodgieter geweest, was het nooit gebeurd. Kan deken van advocaten en hof van discipline mw. terugfluiten opdat mw. als advocaat niet haar ambt misbruikt om haar persoonlijke grieven en ergenissen tot publiek probleem te verheffen, om daarmee de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van advocaten op niveau in stand te houden. Graag verneem ik de serieuze, inhoudelijke en weloverwogen afhandeling door Deken van advocaten, en ook de raad en het hof van discipline. Want ik walg van mw. de optreden, zij promoot dat advocaten hun ambt mogen inzetten om persoonlijke grieven en ergenissen in de wetgeving verankerd te zien worden, walgelijk, smerig en oacceptabel. Met vriendelijke groet, R. de Graaf.

Mr ficq en haar belachelijke heksenjacht op rokers als paria van samenleving  
Mr ficq en haar belachelijke heksenjacht op rokers als paria van samenleving  
Advertisement