__MAIN_TEXT__

Page 1

1


70 éves a Szófiai Magyar Intézet 1948-2018 70 години Унгарски културен институт в София


6


СЪДЪРЖАНИЕ:

TARTALOM: AJÁNLÁS

6

ПРЕДГОВОР

6

KÖSZÖNTŐK

8

ПРИВЕТСТВИЯ

8

9

Приветствие от г-н Петер Сиярто, министър на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария

9

Boil Banov, a Bolgár Köztársaság kulturális miniszterének köszöntője

11

Приветствие от г-н Боил Банов, министър на културата на Република България

11

A Szófiai Magyar Intézet egykori igazgatóinak köszöntője Juhász Péter Arató György Szondi György Móger Ildikó Doncsev Toso

12

Приветствия от бивши директори на Унгарския културен институт Петер Юхас Дьорд Арато Дьорд Сонди Илдико Могер Тошо Дончев

12

A SZÓFIAI MAGYAR INTÉZET ALAPÍTÁSA, RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

20

ОСНОВАВАНЕ НА УНГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В СОФИЯ И КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

20

JUBILEUMOK, KIEMELT RENDEZVÉNYEK

22

ЮБИЛЕИ И ЗНАЧИМИ ПРОЯВИ

22

PERIODIKUSAN VISSZATÉRŐ RENDEZVÉNYEK

56

ПЕРИОДИЧНИ ПРОЯВИ

56

EGYÉB RENDEZVÉNYEK (irodalom, zene, kiállítások, színház- és filmművészet, tánc)

78

Szíjjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének köszöntője

PUBLISHING HUNGARY PROGRAM

110

PARTNEREK ÉS SZPONZOROK

118

ДРУГИ ПРОЯВИ (литература, музика, изложби, театър и киноизкуство, танцово изкуство) ПРОГРАМА PUBLISHING HUNGARY ПАРТНЬОРИ И СПОНСОРИ

78

110

118

7


AJÁNLÁS

8

ПРЕДГОВОР


A Szófiai Magyar Intézet megalapításának 70. évfordulója alkalmából kiadott albumot tartja kezében a kedves olvasó. Az intézmény első 60 évének történetét egy tíz évvel ezelőtt, intézetünk 60. születésnapjára megjelent füzet mutatta be. A jelen szerény kiadvány szerzői most arra törekedtek, hogy az SzMI azon kiemelt kulturális programjait gyűjtsék színes csokorba, amelyekkel az intézet igazgatói és munkatársai az elmúlt évtizedben hazánk sokszínű és gazdag kulturális hagyományainak legjavát mutatták be Bulgária-szerte. A kulturális diplomácia az országkép-alakítás egyik leglényegesebb eszközrendszere. Az intézet fontos feladata, hogy ezen eszközöket felhasználva közvetítse a fogadó ország közönségének a mai fejlett európai Magyarország kultúráját a Magyarország-kép modernizációja által. Magyarország és Bulgária stratégiai partnerek az Európai Unióban, kultúráink inkább összekötnek, semmint szétválasztanak bennünket, s erre legjobb bizonyíték a sok-sok, együttműködésben kiaknázható párhuzamosság. Bátran állíthatjuk, hogy az 1948-ban alapított Szófiai Magyar Intézet a bolgár lakosság számára gondosan összeállított, magas színvonalú rendezvényeinek köszönhetően stabilan a bolgár kulturális élet egyik központjának számít. Intézetünk kulturális feladatai ellátásán túl (rendezvények szervezése különféle művészeti ágakban: színház, irodalom, film, tánc, zene, kiállítások stb.) egyéb oktatási (magyar nyelvoktatás) és a szófiai és a sumeni Egyetemekkel, illetve más helyi intézményekkel együttműködve tudományszervezési (kerekasztal-beszélgetések, tudományos szemináriumok, konferenciák) tevékenységet is végez, valamint könyvtárával áll a közönség rendelkezésére. Az intézet rendezvényei műfajilag sokszínűek, igényesek, s figyelembe véve a helyi adottságokat, jól elérik a célközönséget. Az elmúlt évtized igazán bővelkedett kulturális, oktatási és tudományos eseményekben. A következő oldalakon – a teljesség igénye nélkül – ezekből szeretnénk Önöknek ízelítőt adni. A kötetben szereplő információ összeválogatása komoly csapatmunka volt, amely teljes összhangban zajlott. Mindenki szemvillanásból értette, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy igazán, szívből közös legyen a cél. Ám egy csapat nem csak a csapatszellemtől jó, hanem attól is, ha tagjai mindnyájan külön-külön hivatott és avatott mesterei munkaterületüknek. Köszönettel tartozom munkatársaimnak, akik - gyakran nehézségekkel, minőségi forráshiánnyal küszködve – sok-sok erőfeszítés árán létrehozták a végeredményt, amit az olvasó most a kezébe vehet. A konkrét nevek felsorolása nélkül – hiszen e lista véget nem érő lenne – köszönetet mondok mindazoknak, akik közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy ez az album elkészült. Azoknak, akik munkájukkal, tanácsaikkal, szakmai tudásukkal segítették az intézet dolgozóit a kötet összeállításában és pénzügyi támogatásukkal lehetővé tették annak megjelenését. Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Önöknek, akik hét évtizede lelkesen járnak az intézet programjaira – meghallgatják koncertjeinket, megtekintik kiállításainkat, részt vesznek konferenciáinkon, filmvetítéseken, irodalmi és egyéb rendezvényeinken. Ez a rokonszenves hozzáállás és kitüntetett figyelem ösztönöz bennünket arra, hogy munkánkat a jövőben még nagyobb odaadással végezzük.

Dimitrov Györgyi igazgató

Любезният читател държи в ръцете си албума, издаден по повод 70-годишния юбилей от основаването на Унгарския културен институт в София. Историята на първите 60 години на тази институция бе представена в книжка, излязла преди десет години по повод 60-тата годишнина от основаването й. Сега авторите на настоящото скромно издание се постараха да съберат в пъстър букет важните културни събития на УКИ, с които директорите и сътрудниците на Института през изминалото десетилетие представяха из цяла България най-доброто от многообразните и богати културни традиции на Унгария. Културната дипломация е най-важната система от средства за формирането на имиджа на една страна. Важна задача на Института е с помощта на тези средства да представи на публиката в държавата приемник културата на съвременна развита европейска Унгария чрез модернизирането на образа на страната. Унгария и България са стратегически партньори в Европейския съюз, културите ни по-скоро ни свързват, а не ни разделят и най-доброто доказателство за това са многобройните паралели, които могат да бъдат използвани в нашето сътрудничество. Смело можем да твърдим, че основаният през 1948 година Унгарски културен институт благодарение на високото ниво на грижливо подбраните си за българската публика прояви категорично се счита за един от центровете на културния живот в България. Наред с изпълнението на културните си задачи (организиране на прояви в различни области на изкуството: театър, литература, кино, танци, музика, изложби и т.н.) Институтът ни извършва и други дейности в сферата на образованието (обучение по унгарски език) и организацията на научни форуми (кръгли маси, научни семинари, конференции) в сътрудничество с университетите в София и Шумен и с други местни институции, а също предлага на посетителите си и библиотека. По жанр проявите на Института са многообразни, на високо ниво и, взимайки под внимание местните условия, успешно достигат до целевата си публика. Изминалото десетилетие беше наистина богато на културни, образователни и научни събития. На следващите страници – без да сме се стремили към изчерпателност – бихме желали да Ви представим някои от тях. Подборът на информацията в настоящото издание беше сериозна екипна работа, която протече в пълен синхрон. Всички начаса разбраха какво трябва да направят, за да бъде целта наистина обща. Но екипът не е добър само заради екипния си дух, а и когато всеки от членовете му е отличен специалист по призвание в своята работна сфера. Дължа благодарност на сътрудниците си, които – често борейки се с трудности и липса на качествени източници – с цената на много усилия създадоха крайния резултат, който сега читателят може да вземе в ръце. Без да изброявам конкретни имена – защото списъкът би бил безкраен – изказвам благодарност на всички, които косвено или директно допринесоха за изготвянето на този албум. На онези, които с труда си, със съветите си, с експертните си познания подпомогнаха служителите на Института в съставянето на изданието и с финансовата си подкрепа направиха възможно нейното осъществяване. Най-накрая, позволете ми да изкажа благодарност и на Вас, които седем десетилетия ентусиазирано посещавате програмите на Института – слушате концертите ни, разглеждате изложбите ни, участвате в конференциите ни, филмовите ни прожекции, нашите литературни и други прояви. Тази позитивна нагласа и особено внимание ни насърчават да вършим и занапред с още по-голяма всеотдайност нашата работа. Дьорди Димитров директор

9


KÖSZÖNTŐK ПРИВЕТСТВИЯ

10


Tisztelt Olvasó! Sok szeretettel köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy a Szófiai Magyar Intézet megalapításának 70. évfordulóját ünnepeljük.

Уважаеми Читатели! За мен е радост да Ви поздравя по повод 70-годишнината от основаването на Унгарския културен институт в София.

A magyar és a bolgár nemzetet a történelemben mindig szoros szálak fűzték egymáshoz, hiszen a magyarság az elmúlt háromezer évéből legalább két és fél ezer évet a bolgárok, illetve az előbolgárok szomszédságában vagy velük közösen élt meg. Így volt ez 1948-ban is, amikor a II. világháború szörnyű pusztításából még csak alig felocsúdva, Magyarország kulturális intézetet alapított Bulgária fővárosában.

В хода на историята унгарската и българската нации винаги са били много тясно свързвани, та нали през отминалите три хилядолетия унгарците са преживели поне две и половина хилядолетия в съседство или в съвместно съжителство с българите, или по-точно казано с прабългарите. Така е било и през 1948 г., когато едва съвзела се от ужасното опустошение на Втората световна война, Унгария основа културен институт в столицата на България.

A két ország ma is szövetségesként tekinthet egymásra akkor, amikor az európai keresztény értékeket kell megvédenünk. Ilyen értéknek tartjuk a nemzet, a család megbecsülését, férfi és nő egyenjogúságát, a munka becsületét. Bolgár barátainkkal együtt azt gondoljuk, hogy Európa csak a keresztény kultúrára épülhet. Bulgária és Magyarország az európai sorskérdésekben azonos állásponton van, ennek köszönhető, hogy a két ország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatai folyamatosan fejlődnek. Az országaink közötti kétoldalú áruforgalom évről-évre folyamatosan bővül. Az elmúlt évtizedben Magyarország jelentős tőkebefektetővé vált Bulgáriában. Országaink szoros szövetségesei egymásnak az európai kontinens energiabiztonságát érintő kérdésekben, s Bulgária és Magyarország folyamatosan fejleszti hagyományosan szoros mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködését is. Miután újra van rendszeres közvetlen légijárat országaink fővárosai között, a turisztikai kapcsolatok fejlesztésének távlatai is kitágultak.

Двете страни могат да гледат една на друга като съюзници и днес, когато трябва да защитаваме европейските християнски ценности. За такива ценности считаме почитането на нацията, на семейството, равноправието на мъжа и жената, достойнството на труда. Ние заедно с българските ни приятели смятаме, че Европа може да се гради само върху християнската култура. По отношение на съдбовните европейски въпроси България и Унгария са на една и съща позиция, и благодарение на това икономическите, политическите и културните връзки на двете страни непрекъснато се развиват. Двустранният стокообмен на нашите две страни от година на година непрекъснато расте. През изминалото десетилетие Унгария се превърна в значителен инвеститор в България. Страните ни са тесни съюзници по въпросите, засягащи опазването на енергийната сигурност на европейския континент, като не спират да развиват и тясното си сътрудничество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. След като отново има редовна авиовръзка между столиците на нашите държави, се разширяват и перспективите на развитието на туристическите ни контакти.

Magyarország és Bulgária szoros szövetségesei egymásnak az európai politika legmeghatározóbb sorskérdése, az illegális migráció jelentette kihívás kapcsán is. Egyetértés

Унгария и България са неразривни съюзници и по най-определящия съдбовен въпрос на европейската по-

11


van a két ország között abban, hogy az illegális migrációt az Európai Unión kívül kell megállítani. Magyarország nagyra becsüli Bulgária erőfeszítéseit az Európai Unió külső határainak megvédésében, és miután Bulgária ezen a területen az elmúlt években kiváló teljesítményt nyújtott, hazánk támogatja, hogy Bulgária mielőbb a schengeni övezet tagjává válhasson. A Szófiai Magyar Intézet fennállásának 70 éve során mindig arra törekedett, hogy a kultúra eszközeivel szolgálja a nemzeteink közötti jobb megértést. Az Intézet bolgár partnereivel együtt az elmúlt évtizedekben több száz rendezvényt valósított meg, amelyeken keresztül széles rétegek ismerhették meg Magyarország sokszínűségét, értékeit, kortárs és klasszikus művészeinek alkotásait. Ezek a találkozások a magyar kultúra jó hírnevének öregbítése mellett lehetőséget kínáltak a párbeszédre, kapcsolataink gyarapítására. Büszkeséggel jelenthetjük ki, hogy a bolgár kulturális közéletben is megbecsült helyet elfoglaló Szófiai Magyar Intézet jelentős mértékben segítette nemzeteink közös hagyományokon alapuló kulturális együttműködését. A Szófiai Magyar Intézet elmúlt 70 évét bemutató kiadvány kiválóan példázza, hogy a magyar-bolgár közös történelmi és kulturális hagyományokra építve, közös erővel a jövő kihívásaival is szembe tudunk nézni, együtt megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Tisztelt Olvasó! Kérem, hogy tartsa meg érdeklődését a magyar kultúra iránt, és a jövőben is kövesse figyelemmel a Szófiai Magyar Intézet tevékenységét! Kívánom, hogy mindig találja meg az érdeklődésének megfelelő programokat, és minden egyes alkalommal sikerüljön egy lépéssel közelebb kerülnie Magyarországhoz. Üdvözlettel: Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere

12

литика във връзка с предизвикателството на нелегалната миграция. Между двете страни има съгласие по това, че нелегалната миграция трябва да бъде спряна извън Европейския съюз. Унгария високо цени усилията на България в опазването на външните граници на Европейския съюз и след като през изминалите години България показа отлични резултати в тази област, нашата страна подкрепя възможно по-бързото включване на България в Шенгенската зона. По време на 70-те години от съществуването си Унгарският културен институт винаги се е стремял със средствата на културата да подпомага по-доброто разбирателство на нашите народи. Заедно със своите български партньори през изминалите десетилетия Институтът реализира стотици прояви, чрез които широк кръг от хора имаше възможността да опознае многообразието, ценностите на Унгария, произведенията на нейните съвременни и класически творци. Тези срещи, наред със затвърждаването на доброто име на унгарската култура, предложиха възможност за диалог, за разширяване на връзките ни. С гордост можем да заявим, че Унгарският културен институт, заемащ почетно място в българския културен обществен живот, в значителна степен подпомага базиращото се на общи традиции културно сътрудничество на нашите народи. Изданието, посветено на 70-годишнината на Унгарския културен институт, е отличен пример за това, че стъпвайки на общите исторически и културни българо-унгарски традиции, с общи сили можем да посрещнем и предизвикателствата на бъдещето, заедно ще открием подходящите решения. Уважаеми Читатели! Моля да запазите интереса си към унгарската култура и да продължите да следите с внимание дейността на Унгарския културен институт в София! Желая Ви винаги да намирате отговарящи на Вашите интереси програми и във всеки един случай да успявате да се окажете с една стъпка по-близо до Унгария. С поздрав: Петер Сиярто Министър на външните работи и външноикономическите връзки


Dimitrov Györgyi igazgató asszony számára A Balassi Intézet Szófiai Magyar Intézete

Уважаема г-жо Димитров,

Tisztelt Dimitrov Asszony! Nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önt a Szófiai Magyar Intézet hivatalos működése kezdetének 70. évfordulója alkalmából. Az országaink közötti kétoldalú kulturális együttműködés mindig is nagyon intenzív volt, de megelégedéssel tölt el, hogy az utóbbi időkben az aktivitás még fokozottabbá vált, ennek egyik lehetséges magyarázata a több évszázadra visszatekintő történelmi kapcsolatok, az hogy népeink mentalitása nagyon hasonló és ezért jól megértik egymást a művészetek nyelvén is. Üdvözlöm az Intézet azon törekvését, hogy olyan programokat valósítson meg, amelyek még inkább vonzzák a fiatal közönséget, és biztosíthatom Önt arról, hogy Bulgáriában a magyar kultúra iránt érdeklődők száma messze több mint azt feltételeznénk. Az Intézet szervezésében az idei 2018-as, az Európai Tanács bolgár elnöksége évében megvalósult kiemelkedő eseményeket a bolgár társadalom figyelemmel kísérte, elnökségünk kulturális programját azok gazdagabbá tették, mint ahogy a magyar jelenlét művészeti életünkben az olyan hagyományos kezdeményezések, mint az Országos Magyar-Bolgár Szavalóverseny vagy a Liszt-Bartók Zongoraverseny és más érdekes események révén mindig hangsúlyos. Hiszek abban, hogy a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a Szófiai Magyar Intézet kiváló együttműködése és aktív tevékenysége tovább színesíti a hosszú távú közös projektek gazdag palettáját. Kívánom a Balassi Intézet munkatársainak, hogy folytassák tartalmas programjaik számának bővítését, növeljék a művészetek bolgár rajongóinak körét, öregbítve így a kulturális intézmény jó hírnevét. Fogadja gratulációimat az évforduló alkalmából! 2018. július

До г-жа Дьорди Димитров Директор на Институт „Балаши“ – Унгарски културен институт, София

Boil Banov kulturális miniszter

За мен е голямо удоволствие да Ви поздравя по повод отбелязването на 70 години от поставянето на официалното начало на дейността на Унгарския културен институт в София. Двустранното културно сътрудничество между държавите ни винаги е било интензивно, но се радвам, че бележи висока активност през последните години и може би едно от обясненията е, че двата ни приятелски народа са близки по манталитет, имат многовековни исторически връзки и общуват много добре на езика на изкуството. Поздравявам Ви за амбицията на Института да осъществява програми, с които да привличате още повече млади хора и Ви уверявам, че ценителите на унгарската култура в България са дори по-многобройни от предполаганото. Поредицата от ярки културни прояви, организирани от Института и през настоящата 2018-а, в която страната ни бе начело на Съвета на ЕС, определено бяха забелязани от българското общество, дообогатиха Културната програма на Председателството ни, а унгарското участие в артистичния живот у нас е винаги очаквано от публиката и чрез традиционни инициативи като Националния рецитаторски конкурс за българска и унгарска поезия, клавирния конкурс „Лист-Барток” и още много други интересни събития. Вярвам, че отличното сътрудничество и активната дейност на Българския културен институт в Будапеща и на Унгарския културен институт в София също внасят цвят в богатата палитра съвместни дългосрочни проекти. Пожелавам на екипа на институт „Балаши“ да продължи да развива своята наситена програма, да разраства постоянния кръг от български почитатели на изкуството, поддържайки репутацията на това активно културно средище. Честит юбилей! юли, 2018 г.

Боил Банов Министър на културата

13


A Szófiai Magyar Intézet igazgatói Dimitrov Györgyi Doncsev Toso Dimitrov Györgyi megbízott igazgató Móger Ildikó Arató György Szondi György Arató György Király Zoltán Sipos István Jakab Róbert Orosz Ferenc Sipos István Szabó István Aranyosi László Szapora Sándor Szabó István Juhász Péter Varga Perke József Bödey József

20152011-2014 2010-2011 2008-2009 2004-2008 2000-2004 1994-1999 1989-1994 1983-1988 1978-1983 1972-1978 1968-1972 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 1956-1958 1952-1956 1948-1952

Директори на Унгарския културен институт в София Дьорди Димитров Тошо Дончев Дьорди Димитров, и.д.директор Илдико Могер Дьорд Арато Дьорд Сонди Дьорд Арато Золтан Кирай Ищван Шипош Роберт Якаб Ференц Орос Ищван Шипош Ищван Сабо Ласло Араньоши Шандор Сапора Ищван Сабо Петер Юхас Йожеф Перке Варга Йожеф Бьодеи

2015 - до сега 2011-2014 2010-2011 2008-2009 2004-2008 2000-2004 1994-1999 1989-1994 1983-1988 1978-1983 1972-1978 1968-1972 Няма данни Няма данни Няма данни Няма данни 1956-1958 1952-1956 1948-1952

IGAZGATÓK ПРИВЕТСТВИЯ KÖSZÖNTŐJE ОТ ДИРЕКТОРИ

1950-től 1953-ig végeztem a bolgár szakot Szófiában, majd a moszkvai magyar nagykövetségen voltam diplomata. 1956 nyarán Münnich Ferenc nagykövetet áthelyezték Belgrádba, s minthogy utódjával nem akartam együtt dolgozni, megkértem Münnichet, intézze el, hogy rendeljenek haza. Bolgár kapcsolataimat ismerve azonban ő inkább azt intézte el, hogy Szófiába helyezzenek kultúrattasénak. 1956 október 23-a felejthetetlen nap számomra. Ez a kivételes pillanat nemcsak 20. századunk egyetlen tiszta magyar forradalmának és szabadságharcának kezdete, hanem Bulgáriába való áthelyezésem dátuma is, amely

14

От 1950 до 1953 година следвах специалност „Българска филология” в София, след това бях дипломат в посолството на Унгария в Москва. През лятото на 1956 г. посланик Ференц Мюних беше преместен в Белград и тъй като не исках да работя с неговия приемник, помолих Мюних да уреди завръщането ми у дома. Познавайки връзките ми с България обаче, той предпочете да бъда назначен за аташе по културните въпроси в София. Двайсет и трети октомври 1956 г. е паметен за мен. Този изключителен момент е не само началото на единствената чиста унгарска революция и борба за свобода на нашия ХХ век, но и датата на преместването ми в България, което


egész életem fordulópontja. Aznap a Külügyminisztériumból egyenesen a Bem szobor körül tízezernyi felszabadult, sugárzó arcú, boldog tömegbe keveredtem, amely a magyar-lengyel barátságot éltetve az emberarcú szocialimus eljövetét várta, nem a kilencvenes évek rablókapitalizmusát. A Kossuth térig velük tartottam. Az ötvenes évek despotizmusa után szinte hihetetlen volt látnom az embereket átható derűt, amitől minden vérem fölpezsdült, de rohannom kellett néhány kézikönyvet vásárolni, amire a munkámhoz feltétlenül szükség volt. A Varsóból érkező vonatom órákat késett, így még hallhattam Gerő gyalázatos rádióbeszédét, majd a városban fölhangzó fegyverropogást. Szófiába érkezve sajnos azt kellett látnom, hogy a Magyar Intézet már nem korábbi helyén, hanem a Dimitrov-mauzóleum mellett, egy földszinti, keskeny, semmire sem alkalmas helyiségben van, amelybe húsz-harminc ember sem férne be. Láttam, hogy új helyiséget kell keresnem, s addig is új módszert alkalmaznom, ha dolgozni akarok. A Narodna Kultura hetilapba egész oldalas tudományos cikkeket írtam a népművészetről (pl. Râcete na vljubenija pasztir; Ciganszka ili narodna muzika), a Teatâr című folyóiratba tanulmányt írtam Kodály Zoltánról és a Csodálatos Mandarinról, amelyet közlés előtt Kodálynak is megmutattam. Irodalmi esteket a Voenen klub bérelt dísztermében rendeztünk. A szófiai rádióban előadássorozatot állítottam össze. Minden hónapban egyhetes vidéki körutazást tettem; elindultam Észak-Bulgárián, Târnovón keresztül, majd Burgaszon, Plovdivon át tértem vissza, s minden nagyobb városban rendeztünk valamilyen programot. Eleinte főleg 1956 érdekelte az embereket. Akkoriban a „béketáboron” belül a bolgárok hazánkat Nyugatnak, „vidám barakknak” tekintették, és nagy volt az érdeklődés irántunk, ezért könnyebb dolgom volt, mint utódaimnak. Szófia főutcája, a szemközti járda fölött tarka ékszerként csillogott a hajdani orosz nagykövetség magántemplomának három kis hagymakupolája. Az Intézetnek ezt a helyiségét a 90-es években fillérekért megvehettük volna, mert a restitúcióval ismét birtokba jutott régi tulajdonosa attól félt, hogy a kommunisták visszatérnek a hatalomba, és ismét elveszik tőle a csodálatos ingatlant. A kommunistákkal szövetségre lépett SZDSZ művelődési minisztere azonban úgy döntött, hogy Bulgáriában nincs szükség magyar kulturális intézetre. Én akkor „Kormányunk újabb ostobasága” címmel írtam cikket. Bolgár barátaink, különösen Marin Georgiev, még többet segítettek az Intézet megmaradásában.

Juhász Péter

е повратен момент в живота ми. На този ден на излизане от Външно министерство направо се смесих със струпалата се около статуята на генерал Бем в Будапеща многохилядна, освободена, лъчезарна и щастлива човешка маса която, възхвалявайки унгарско-полската дружба, очакваше идването на социализма с човешки облик, а не грабителския капитализъм на деветдесетте години. Продължих с нея до площад „Кошут”. След деспотизма на петдесетте години беше просто невероятно да видя ведростта, обзела хората, от която забушува и моята кръв, но трябваше да бягам да си купя няколко наръчника, които бяха необходими за работата ми. Влакът ми, който идваше от Варшава, закъсня с часове, така че можах да чуя позорната реч на Герьо, излъчена по радиото, а след това и гърмежите на оръжията, разнесли се в града. Пристигайки в София, за жалост трябваше да констатирам, че Унгарският културен институт вече не е на предишното си място, а до Мавзолея на Георги Димитров, в едно приземно, тясно, неподходящо за нищо помещение, в което едва се побираха двайсет-трийсет души. Видях, че ще трябва да търся ново помещение, а дотогава ще съм принуден да приложа нов метод, ако искам да работя. Пишех за седмичника „Народна култура” научни статии от по цяла страница за народното изкуство (напр. „Ръцете на влюбения пастир”, „Циганска или народна музика), за списание „Театър” написах студия за Золтан Кодай и за „Чудния мандарин”, която преди публикацията показах на самия Кодай. Литературните вечери провеждахме в тържествената зала на Военния клуб. Съставих поредица от лекции за софийското радио. Всеки месец правех едноседмични обиколки в провинцията; тръгвах от Северна България, минавах през Търново, и се връщах през Бургас и Пловдив, като във всеки по-голям град организирахме някаква проява. В началото хората се интересуваха предимно от 1956-та. По това време българите от „лагера на мира” гледаха на родината ни като на Запада, на „веселата барака” и интересът към нас беше голям, затова работата ми беше по-лесна, отколкото на приемниците ми. Над централната улица на София, над отсрещния тротоар като пъстро бижу блестяха трите малки купола-луковици на частната църква на тогавашното руско посолство. Можехме да купим това помещение за жълти стотинки през 90-те години, защото старият собственик, върнал си имота по силата на реституцията, се страхуваше, че комунистите ще се върнат на власт и отново ще му отнемат този чудесен имот. Но съюзилият се с комунистите унгарски министър на културата от Съюза на свободните демократи, реши, че в България няма нужда от културен институт. Тогава написах статия със заглавие „Новата глупост на правителството ни”. Българските ни приятели, особено Марин Георгиев, помогнаха още повече за запазването на Института.

Петер Юхас

15


Köszöntő egy sokat megért kulturális intézet évfordulójára

Благопожелание по повод многопретърпял културен институт

„A Balkán-félsziget kivételes népe a bolgár. Gazdasági kultúrájával, társadalmi berendezkedésével, iskolázottságával egyaránt kiválik a többi balkáni népek közül.” Rónai András: Közép-Európa atlasz, 1945

„Един изключителен народ на Балканския полуостров е българският. Той се отличава от останалите балкански народи със своята стопанска култура, обществено устройство, образованост.” Андраш Ронаи: Централноевропейски атлас, 1945

Klasszikus diplomata-bonmot szerint a diplomáciában csak két rendszer létezhet: vagy olyan embereket helyeznek külszolgálatba, akik jól ismerik és kedvelik a fogadó országot, ezért előbb-utóbb tökéletesen képviselik azt saját államuk felé, vagy karrierdiplomatákat, akik a célországot egyáltalán nem ismerik, s így azt a benyomást keltik, hogy tökéletesen alkalmasak a küldő fél szándékainak képviseletére. (Itt a tapintat tiltja, hogy harmadik lehetőségről is szó essék – azokról, akik otthon is, kint is csak saját magukat képviselik.) A múlt század kilencvenes éveiben az ezeréves magyar politika- és intézménytörténet ritka kegyelmi pillanatát éltük: a kommunizmus bukásával fél évszázados megszakítás után politika és közigazgatás sokáig elzárt kiemelt pozíciói rövid időre ismét megnyíltak az értelmiség előtt. A kulturális diplomáciában is ez történt, s a Szófiai Egyetem Magyar Tanszékéről így kerültem én is 1994-ben a Magyar Kulturális Intézet élére. Nem sok időm jutott a diplomáciai lojalitás irányainak mérlegelésére, mert a közigazgatási bölcsesség 1995-ben az önálló Intézet megszüntetéséről, szokásos eufemizmussal szólva: a Nagykövetségbe való beolvasztásáról határozott. Én viszont úgy döntöttem, hogy a fenti lehetőségek közötti választás helyett a magyar kultúrát kell képviselnem, s minthogy a kultúra – ebben az értelemben – csak konzervatív lehet, a sok évtizede működő, bolgár kapcsolatainkban nélkülözhetetlen intézmény bezárását meg kell akadályozni. Hálával tartozunk azoknak a magyar és bolgár

16

юбилея

на

един

Според класическото дипломатическо остроумие може да съществуват само две системи при назначаването на служители: или изпращат в дипломатическите представителства хора, които добре познават и харесват приемащата страна, поради което рано или късно изцяло я представляват пред своята собствена родина, или пращат дипломати от кариерата, които изобщо не познават приемащата страна и така създават впечатлението, че са напълно подходящи да представляват намеренията на изпращащата ги държава. (Тук добрият тон не позволява да бъде спомената третата възможност – онези, които и у дома, и в чужбина представляват само себе си.) В хилядолетната унгарска политическа и инстутиционна история през деветдесетте години на миналия век бяхме под благодатта: с рухването на комунизма, след половинвековно прекъсване, задълго затворените влиятелни позиции на политиката и администрацията за няколко години отново се отвориха за интелигенцията. Това се случи и в културната дипломация: и аз така през 1994 година, от Катедрата по унгарска филология към Софийския университет се озовах начело на Унгарския културен институт. Не ми остана много време, за да размишлявам върху насоките на дипломатическата лоялност, защото през 1995 г. административната мъдрост стигна до решението за премахването на самостоятелния Институт, или казано с обичайния евфемизъм: за вливането му в Посолството. Аз


értelmiségieknek, politikusoknak és minisztériumi kollégáknak, akik a nyilvánosság színe elé lépve, vagy csendes, ám annál kitartóbb lobbizással, néha személyes kockázatot is vállalva segítettek e rossz központi döntés végrehajtását megakadályozni. Közös sikerünk, hogy az új kormány támogatásával 1998. decemberben a világháború előtti Magyar Klub helyén megnyithattuk az Intézet új székhelyét. A sors ajándékának tekintem, hogy 2004-2008 között újabb négy évig dolgozhattam azért, hogy a magyar kultúra Bulgáriában megőrizze elődeink által kivívott megbecsült helyét, s boldog vagyok, hogy ehhez a törekvéshez sok olyan partnert, kollégát és barátot találtam, aki nem rövid távú érdekekhez, hanem kultúránk legjobb hagyományaihoz és igényéhez igazodott. Szívből kívánom a szófiai Intézet mai és jövendő irányítóinak és munkatársainak, hogy bizonyuljanak méltónak legjobb elődeikhez, bolgár barátainknak pedig azt, hogy e nagy múltú intézmény a két nép kulturális kapcsolatainak hagyományához méltó módon végezhesse munkáját.

Arató György

обаче реших, че вместо да избирам сред гореспоменатите възможности, трябва да представлявам унгарската култура, и тъй като културата – в този смисъл – може да е само консервативна, трябва да се попречи на затварянето на функциониращата от толкова десетилетия и насъщна за връзките ни с България институция. До ден днешен дължим благодарност на онези унгарски и български интелектуалци, политици и колеги от министерството, които публично, или с тихо, но не по-малко упорито лобиране, поемайки понякога и личен риск, спомогнаха да се попречи на изпълнението на това лошо решение на централната власт. Наш общ успех е, че с подкрепата на новото унгарско правителство през декември 1998 г. можахме да открием сегашното седалище на Института на мястото, където се е намирал Унгарският клуб отпреди Втората световна война. Считам за дар от съдбата, че в периода 2004-2008 г. можах още четири години да работя за това унгарската култура в България да запази завоюваното от предшествениците ни почетно място и съм щастлив, че в този стремеж намерих много партньори, колеги и приятели, които се ръководеха не от краткосрочни интереси, а от най-добрите традиции и потребности на нашата култура. От сърце желая на онези, които понастоящем и в бъдеще определят статута и дейността на Унгарския културен институт в София, както и на неговите сътрудници, да се окажат достойни за най-добрите си предшественици, а на българските ни приятели – тази институция с богато минало да може да продължи достойно традициите на културните връзки на двата народа.

Дьорд Арато

17


Onnan már – odaát is? Köszönöm. Köszönöm Petya Petrovának, Julija Krumovának, Nelli Dimovának, Dimitar Manovnak, Kraszimir Vaszilevnek a közel öt esztendőt az ezredfordulón. Ami időt velem együtt, a tempót zokszó nélkül viselve, alkotó-segítő hozzáállással dolgozták végig. Köszönöm a mennyi minisztérium, intézet, szervezet, társaság, 67 város sok kulturális fóruma munkatársainak együttműködését; köszönöm, hogy Tiranába, Szkopjéba (s Albánia és Macedónia több városába) is elvihettük (főleg) a magyar képzőművészek munkáit; köszönöm, hogy ezt Isztambul és Budapest esetében is megtehettük – az előbbibe dolgozótársaimat is munkájukért ajándékba kikisbuszoztatva. Köszönöm a havonta akár harmincon-szép esemény szervezését, a magyar heteket vidéki egyetemi városokban is, a Nemzeti Kultúrpalotával közös teljes havi rendezvénysereglést, az országos vándortárlatokat, a többnapos kerekasztal-tanácskozásokat, a fesztiválszerepléseket – ezek lehetőségét. Köszönöm, hogy médiabeli kettős hírünk akkor az volt: „A kultúra szigete fővárosunk szívében”, „A Magyar Intézet többet tett a bolgár kultúráért, mint a szófiai minisztérium” – mely túlzó szósort merő bókként szabadott csak fogadni. (Tény – színes valójukban számtalan bolgár művészeti, oktatási és tudományos eseménynek adtunk otthont.) Köszönöm, hogy sok-sok száz hazai és határon túli magyar kutatóval, alkotóval, közéleti emberrel sikerült Bulgáriát megszerettetnünk. Akik valamennyien magas színvonalon képviselték Szófiában s több bolgár városban alkotó- és kutatási területük értékeit.

16

Оттам вече – и оттатък ли? Благодаря. Благодаря на Петя Петрова, Юлия Крумова, Нели Димова, Димитър Манов и Красимир Василев за близо петте години от началото на това хилядолетие. През това време те творчески и с готовност работиха рамо до рамо с мен като безропотно понасяха темпото ми. Благодаря за съдействието на сътрудниците на множеството министерства, институти, организации, на безбройните културни форуми на 67 града; благодаря, че имахме възможността да изнесем творбите на (преди всичко) унгарските майстори на изобразителното изкуство в Тирана, Скопие (и в много други градове на Албания и Македония); благодаря, че можахме да направим същото и по отношение на Истанбул и Будапеща – в Истанбул отведох с микробуса и сътрудниците си, като награда за труда им. Благодаря за организираните хубави събития – понякога и трийсет на месец, за седмиците, посветени на Унгария в провинциалните университетски градове, за понякога целомесечните поредици от прояви съвместно с Националния дворец на културата, за пътуващите изложби, за многодневните кръгли маси, за участията във фестивали – за възможността за такива. Благодаря, че по това време медиите пишеха за нас като за: „остров на културата в сърцето на столицата ни”, „Унгарският културен институт направи повече за българската култура, отколкото министерството в София” – тази преувеличаваща фраза можеше да се приеме само като комплимент. (Факт – в пъстроцветната им същност предоставихме място на безброй български художествени, образователни и научни събития.) Благодаря, че имахме възможността да накараме стотици учени, творци, общественици от Унгария и


Köszönöm, hogy e vitrinlétnek s munkatársaimmal közös tevékenységemnek hála bolgár állami, művészeti, akadémiai, oktatási elismerésekre s díjakra érdemesítettek. (Boldog vagyok, hogy díszdoktorává választott életem meghatározó városa, Veliko Tirnovónak az egyeteme – köszönöm.) Köszönöm, hogy magyar – vagy magyar tárgyú – bolgárul megszólaló könyvek mennyi tucatját sikerülhetett célba segíteni: hazai és legtöbbször intézeti támogatással. Köréjük az író vagy a tudós meghívásával bemutató estet komponáltunk. Köszönöm, hogy a kéznyújtás gesztusát gyakorolni engedték a magyarországi táborok, hogy ezt mindenkor engedte a változó felállású budapesti felettes szervünk: igazgatóságunk – jobbára valamennyi munkatársának csak köszönhetem együttműködő gyakorlatukat. Köszönöm, hogy (nem-vétkes) automobiltörésemkor a követség azonnal segített; hogy a külszolgálatunk diplomatái engedték az együttgondolkodást; hogy az intézet látogatói – de elsősorban a velem dolgozó remek társak – mankós létemet és szokatlanságaimat is elfogadták; hogy meghos�szabbított mandátumom letelte után a bolgár értelmiség színe-virága kiállt mellettem: köszönöm. Nem adatott meg - szokástörőn – szolgálatom végén hivatalosan-ünnepélyesen elbúcsúznom bolgár partnereimtől, barátaimtól. (Teszem ezt majd magam-szervezte, remélem, hetvenötévességem alkalmából.) Munkatársaimtól – nem felejthetem találkozónk mélységét – sikerült 2004 nyarán búcsút vennem. Akkor még ott volt közöttünk Szarka Irén és Ljubka Sztojanova is. Gazdagító ötven hónap volt, nemesített, faragott - köszönöm. Bárha magam is gazdagíthattam… ez idő alatt ittott – jó lenne hinnem bizton. Köszönöm. hogy.

Szondi György

унгароезичните територии в съседните й държави да заобичат България. Всички те на високо ниво представиха в София и много български градове достиженията на своите творчески и изследователски области. Благодаря, че като израз на признателност за дейността ми като публична личност и екипната ни работа бях удостоен с български държавни, художествени, академични, образователни отличия. (Щастлив съм, че бях избран за доктор хонорис кауза на университета на определящия за живота ми град – Велико Търново. Благодаря.) Благодаря, че успяхме да допринесем за издаването на много дузини унгарски, или с унгарска насоченост, книги на български език с подкрепата на унгарската държава или на Института. Във връзка с тях организирахме литературни вечери с присъствието на съответния писател или учен. Благодаря, че лагерите в средите на унгарските интелектуалци позволиха жеста на подадената ръка, че това винаги беше одобрявано от променящото се управление на висшестоящия ни орган в Будапеща: нашата Дирекция – изобщо мога само да благодаря на всичките й сътрудници за съдействието. Благодаря, че когато (не по моя вина) счупих автомобила, Посолството веднага оказа помощ; че дипломатите от външното ни представителство направиха възможно единомислието; че посетителите на Института – но преди всичко прекрасните ми колеги – ме приемаха и с патериците ми, и с всичките ми странности; че след изтичането на удължения ми мандат цветът на българската интелигенция застана до мен: благодаря. Не успях – противно на традицията – да се сбогувам на официално празненство с българските си партньори, приятели. (Надявам се да го организирам сам по повод на седемдесет и петата си годишнина.) Със сътрудниците си – не мога да забравя задушевността на срещата ни – успях да се сбогувам през лятото на 2004 година. Тогава все още с нас бяха Ирен Сарка и Любка Стоянова. Това бяха обогатяващи петдесет и осем месеца, те ме облагородиха, формираха – благодаря. Дано и аз да съм обогатил през това време едно-друго – мога само да се надявам. Благодаря, че...

Дьорд Сонди

19


2008 augusztusában érkeztem Szófiába. Úgy éreztem, hazajöttem, hisz’ édesanyám révén bolgár is vagyok. Tele voltam tervekkel, ötletekkel és csak remélni tudom, hogy ezeket messzemenően valóra is tudtam váltani. Jó szívvel emlékszem a nyitó kiállításra, mely Zsitva Tibor, a neves épület fotós nevéhez kötődik. A szinte életre kelt bábok térbe helyezésére vagy a monumentális mozaikok bemutatására. A Four Bones fúvósai, akik szófiai fellépésüket követően meghívást kaptak a Nemzetközi Bánszkói Jazz Fesztiválra. Az amatőrnek gondolt, de a színpadon vérprofi néptánc együttes is színt vitt az intézet életébe. Nem is beszélve a Snétberger trió sikerére a Nemzeti Kultúrpalotában! No, és a Rajkó Zenekar szereplése az Ivan Vazov Nemzeti Színházban! Álló helyekért folyt a harc az előtérben. Külön kiemelném a Tánc a fotóművészetben című projektünket, amelynek a volt cári palotában működő Nemzeti Galéria adott otthont. Többek közt ezek az én szép és kellemes emlékeim abból a röpke másfél évből, amit vezetőként itt tölthettem. Talán, ha egy ostoba baleset véget nem vet pályafutásomnak, több minden is létre jöhetett volna. E helyen fontosnak érzem köszönetemet, hálámat kifejezni munkatársaimnak Nelli Dimovának, Julia Krumovának, Miskédi Szandrának és Kraszimir Vaszilevnek, akik nélkül, ahogy mondani szokták, ezek a programok nem jöhettek volna létre.

Móger Ildikó

Пристигнах в София през август 2008 година. Имах чувството, че се завръщам у дома, все пак по майчина линия съм и българка. Бях изпълнена с планове, идеи и мога само да се надявам, че съм успяла в най-пълна степен да ги реализирам. С радост в сърцето си спомням откриването на първата изложба, свързана с името на изтъкнатия фотограф на сгради Тибор Житва. Представянето на сякаш оживелите кукли за куклен театър или на монументалните мозайки. Тромпетистите от Квартет Four Bones, които след изпълнението си в София получиха покана и за Международния джаз фестивал в Банско. Считаният за аматьорски, но на сцена абсолютно професионален състав за народни танци също внесе цвят в живота на Института. Да не говорим за успеха на Трио Шнетбергер в Националния дворец на културата! И, разбира се, изпълнението на оркестър Райко в Народния театър „Иван Вазов”! В преддверието се водеше борба дори за правостоящите места. Специално бих искала да отбележа проекта ни „Танц във фотографското изкуство”, който гостува в Националната художествена галерия. Това са само някои от моите скъпи и хубави спомени от кратката година и половина, която прекарах като ръководител на Института. Може би те щяха да са още повече, ако един нелеп инцидент не сложи край на работата ми като директор. Тук считам за важно да изразя своята благодарност, признателността си на моите сътрудници Нели Димова, Юлия Крумова, Сандра Мишкеди и Красимир Василев, без които, както е прието да се казва, тези програми нямаше да се реализират.

Илдико Могер 18


A rendszerről, melyet később megismerünk „Mint a vándor, aki egy bonyolult hegyrendszert ismert meg vándorlásai közben, s a legmagasabb csúcsra érve átlátja egy táj szerkezetét, áttekinti a hegycsúcsok összefüggő sorozatának geológiai törvényszerűségét, úgy látjuk mi is a múló évekkel a rendszert mindabban, ami történik életünkben és mások életében. Ez az áttekintés, melyet csak az évek múlása hoz meg, a legnagyobb elégtétel, melyet az emberi és világi dolgok megismerése közben szerezhetünk.” Márai Sándor: Füves könyv. Gyógyító gondolatok. Budapest, Helikon, 2011. Hála a sorsnak pályafutásom elején, a múlt század 70es éveiben és életem alkonyán, az új évezred második évtizedében ugyanazt a feladatot végezhettem, de más-más irányultsággal: a bolgár kultúrát népszerűsítettem hajdanán Budapesten és 2011-től 2014-ig a magyart Szófiában. A múló évtizedekkel bővült tudásom és tapasztalatom és talán a változó idők újabb kihívásainak sikerült inkább megfelelnem, mint ifjú koromban. De mindkét esetben az intézeti hagyományok továbbvitelére és egyúttal újításokra törekedtem. Felnőtt életem fél évszázada alatt látogatóként, meghívottként majd egy összeszokott, lelkes csapat élén munkálkodhattam a két nemzet kapcsolatainak bővítésén és fejlesztésén. Folytattam a Liszt-Bartók zongoraverseny és a Sumeni szavalóverseny nagyszerűen bevált gyakorlatát és kezdeményeztem részvételünket a szófiai nemzetközi könyvvásáron és a magyar szellem állandó fizikai jelenlétét sikerült széleskörű összefogással megvalósítanom Dunyov István és Nagy László szobrának felállításával. Öröm, sőt igazi boldogság számomra, hogy képességeim és erőm szerint feladatokat kaphattam a példaértékű magyar-bolgár együttműködésben. Remélem, hogy az elkövetkező évtizedekben és évszázadokban a magyar művészeti és tudományos élet újabb eredményeit sikerül majd méltóképp népszerűsíteniük utódainknak.

Doncsev Toso

За системата, която по-късно опознаваме „Както пътешественикът, който по време на странстванията си е опознал сложна планинска верига и, стигайки най-високия връх, обглежда конструкцията на местността, прозира геологическите закономерности на поредицата свързани върхове, така и ние с течение на годините виждаме система във всичко, което се случва в живота ни и в живота на другите. Това прозрение, което ни носят само изтеклите години, е найголямото удовлетворение, което можем да получим при опознаването на човека и света.” Шандор Мараи: Книга за билките. Целебни мисли. Будапеща, Хеликон, 2011 Благодарение на съдбата в началото на кариерата си, през 70-те години на миналия век и в залеза на живота си, през второто десетилетие на новото хилядолетие имах възможността да се занимавам с едно и също, но с различна насоченост: навремето популяризирах българската култура в Будапеща, а от 2011 до 2014 година – унгарската в София. През изминалите десетилетия моите знания и опит се обогатиха и вероятно сега успях по-добре да отговоря на предизвикателствата на променящите се времена, отколкото на младини. Но и в двата случая се стремях към продължаване на традициите на двата института и същевременно към обновление. През половината век на живота си като зрял човек имах възможността да посетя, да гостувам на Унгарския културен институт, а след това и заставайки начело на неговия сплотен и ентусиазиран екип, да се трудя за обогатяването и развиването на връзките между двата народа. Продължих прекрасно наложилата се практика на Клавирния конкурс „Лист-Барток” и на Рецитаторския конкурс в Шумен, инициирах включването ни в Международния софийски панаир на книгата и чрез широко обединение на усилията успях да реализирам постоянното физическо присъствие на унгарския дух чрез издигането на бюст-паметниците на Стефан Дуньов и Ласло Наги. За мен е радост, дори истинско щастие, че можах да получа оказали се по силите и способностите ми задачи в достойното за пример българо-унгарско сътрудничество. Надявам се, че в следващите десетилетия и столетия нашите наследници ще съумеят да популяризират достойно новите достижения на изкуството и научния живот на Унгария.

Тошо Дончев

21


A SZMI ALAPÍTÁSA, ОСНОВАВАНЕ НА УКИ RÖVID TÖRTÉNETI И КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА ÁTTEKINTÉS СПРАВКА

22


A Szófiai Magyar Intézet Bulgária egyik legidősebb külföldi kulturális intézete, alapítása a II. világháború után, 1948-ban történt. Szófia belvárosában helyezkedik el az épület, amely otthont ad és székhelye az intézetnek. Az Akszakov utca 16-os szám alatt található ingatlan – a lakók tudomása szerint – az I. világháború után, 1922 körül épült. Első magyarként Gál Gyula, a Ganz Művek képviselője vásárolt ekkor itt lakást. 1944-ig a ház egyik emeletén működött – klubjával, konyhájával – az 1898-ban alapított Bulgáriai Magyarok Társasága, amely az 1923-ban Fehér Géza által alapított Petőfi Magyar Munkás Kultúrkörnek is helyet adott. Az 1944. évi angolszász bombázás során a déli épületszárny két emeletét találat érte. 1945-ben újjáépítették a romos részeket, s a két szárny találkozásánál egy új emeletet is felhúztak. A Magyarország és Bulgária között a háború után, 1948. február 11-én megkötött államközi és kulturális egyezmények alapján, az utóbbi egyik pontjának eredményeként, az épület alsó szintjét magyar tulajdonná nyilvánították. Itt nyílt meg a Szófiai Magyar Intézet. 1972-ben a bolgár állam a házat műemléki védettség alá helyezte. Kezdetben csupán információs jellegű feladatokat látott el az intézet: Magyarországról rendszeresen kapta az információs és propaganda anyagot, amit protokoll lista alapján, vagy az iránta érdeklődők között terjesztett és osztogatott. Az alapítástól kezdve megindult a könyvtár munkája is. Bárki szabadon bejárhatott az intézetbe olvasni a magyar újságokat, könyveket. Időközben az intézeti munka egyre sokrétűbbé vált, kinőtte addigi szűk kereteit. Az intézet új székhelyet kapott Szófia centrumában, a közeli főútvonalon (mai Car Oszvoboditel sugárút) található volt Luxor kávéház helyiségeiben. Kultúránk szófiai otthonául évtizedeken át ez az épületrész szolgált, amely ingatlanjogi státusának rendezésére a szocializmus idején nem került sor, s amelyet a rendszerváltozás utáni bolgár restitúciós törvény értelmében 1995-ben el kellett hagyni. A végső székhely kialakításáig, az 1995-1998-as időszakban intézetünk ideiglenesen Szófia Lozenec kerületében, a Velcsova Zavera téren működött. A központi fekvésű, Akszakov és 6-ti szeptemvri utcák sarkán található ingatlan korábban a Magyar Kereskedelmi Kirendeltségnek, majd 1978-tól csaknem két évtizedig a Videoton kereskedelmi képviseletének adott otthon. Kisebb átalakítások után a Szófiai Magyar Intézet 1998 decembere óta fogadja itt látogatóit, ahol összesen 419,1 m² területen felújított, jól felszerelt, modern technológiával ellátott termek állnak az érdeklődők rendelkezésére. Intézetünk megalakulása óta nagy népszerűségnek örvend, országszerte ismerik és keresik vele a kapcsolatokat, az együttműködést a legkülönfélébb régi és főleg új intézmények, szervezetek, de ugyanígy magánszemélyek is. Hét évtizede része és komoly tényezője Szófia és Bulgária kulturális életének, s jelentős műhelye és fóruma Magyarország népe, kultúrája, törekvései bulgáriai megismertetésének és népszerűsítésének.

Унгарският културен институт в София е един от най-старите чуждестранни културни институти в България. Основан е след Втората световна война, през 1948 година. Сградата, която става дом и е седалище на Института, се намира в центъра на столицата. Кооперацията на улица „Аксаков” №16 – според свидетелствата на обитателите й – е строена след Първата световна война, около 1922 година. Дюла Гал, представител на фирма ГАНЦ, е първият унгарски гражданин, който си купува жилище тук по това време. До 1944 г. на един от етажите – със свои кухня и клуб – функционира основаното през 1898 г. Дружество на унгарците в България, което дава място и на учредения от Геза Фехер през 1923 г. Унгарски работнически културен кръг “Петьофи”. По време на англосаксонската бомбардировка от 1944 г. са улучени два от етажите в южното крило на сградата. През 1945 г. разрушените части са построени наново, като е изграден и нов етаж на мястото, където се събирали двете крила. Въз основа на сключени на 11 февруари 1948 г. междудържавни и културни спогодби, като резултат от една от точките на последната, партерният етаж на сградата е деклариран като унгарска собственост. Тук е открит Унгарският културен институт. През 1972 г. българската държава обявява къщата за паметник на културата. В началото Институтът служи основно като информационен център: редовно получаваните от Унгария информационни и пропагандни материали се разпространяват и раздават на хора, включени в протоколен списък, или просто на интересуващите се от страната. От момента на основаването на института в него започва да функционира и библиотека. Осигурен е свободен достъп до унгарски вестници и книги. Междувременно работата на Института става все по-многопластова и започва да надхвърля дотогавашните тесни рамки. Институтът получава ново място в центъра на София, в помещенията на бившето кафене „Луксор“ на близкия булевард (днешният бул. „Цар Освободител“). Тази част от сградата в продължение на десетилетия е софийски дом на унгарската култура, но правният статут на този имот остава неуреден по времето на социализма. През 1995 г. се налага да бъде напуснат по силата на българския закон за реституцията след смяната на режима от 1989 година. До преустройството на окончателното седалище на Института, в периода 1995-1998 г., той временно действа в столичния квартал „Лозенец” на площад „Велчова завера”. В сградата в центъра, намираща се на ъгъла на улица “Аксаков” и улица „6-ти септември”, първоначално се помещава Унгарското търговско представителство, а от 1978 г. в продължение на почти две десетилетия – представителството на фирма “Видеотон”. След малки реконструкции Унгарският културен институт започва да посреща тук своите посетители от декември 1998 година. На разположение на посетителите има обновени, добре оборудвани, снабдени с модерни технологии зали с обща площ от 419,1 m². От основаването си досега Институтът се радва на голяма популярност, дейността му е позната в цялата страна, контакти и сътрудничество с него търсят различни стари и предимно нови институции и организации, но и частни лица. Вече седем десетилетия Унгарският културен институт е сериозен фактор и част от културния живот на София и България, и е значимо място и форум за опознаването и популяризирането на народа, културата и стремежите на Унгария в България.

23


JUBILEUMOK, ЮБИЛЕИ KIEMELT И ЗНАЧИМИ RENDEZVÉNYEK ПРОЯВИ

24


170 години от рождението на унгарския писател Калман Миксат – 2017

Mikszáth Kálmán születése 170. évfordulója – 2017 Mikszáth Kálmán (1847–1910) minden idők egyik legolvasottabb magyar szerzője. Intézetünk a Mikszáth-év alkalmából, az íróra emlékezve műfordítói versenyt hirdetett meg a Szófiai Tudományegyetem magyar szakára járó egyetemisták részére. A feladat А Péri lányok szép hajáról című elbeszélés bolgár nyelvre történő lefordítása volt. A verseny célja egyrészt a magyar irodalom népszerűsítése, másrészt pedig kedvcsináló volt a bolgár diákoknak, mely által kipróbálhatták nyelvtudásukat, és a fordításokat elbíráló háromtagú, tapasztalt és kiváló műfordítókból álló zsűri segítségével betekinthettek a műfordítói szakma műhelytitkaiba is. Minden résztvevő értékes könyvjutalmat kapott, az első három helyezett pénzjutalomban is részesült.

Reformáció 500. évfordulója – 2017 A Reformáció 500. évfordulójára készült Soli Deo Gloria – a magyar reformáció 500 éve c. roll-up kiállítás méltó környezetben, a bolgár evangélikus egyház központi templomában került először bemutatásra Szófiában 2017. november 2-án. Őexc. Balázsné Harangozó Tekla nagykövet asszony és Danail Ignatov evangélikus pásztor röviden ismertették a reformáció jelentőségét az emberiség fejlődésében, hangsúlyozva a magyar reformáció helyét a folyamatban. Az estet a helyi egyházközösség kórusa nyitotta meg, majd Mester Sándor adott alkalomhoz illő gitárkoncertet, amelynek repertoárjában öt évszázad zeneműveit hallhatták a résztvevők. A Soli Deo Gloria – a magyar reformáció 500 éve c. roll-up kiállítás ezután a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetemen 2017. november 13-14-én megtartott A protestáns reformáció 500 éve: Hittudományi és történelmi perspektívák című konferencia kísérő rendezvénye-

Калман Миксат (1847–1910) e един от най-четените унгарски писатели на всички времена. По повод юбилейната година на Миксат, в памет на писателя, нашият Институт обяви преводачески конкурс за студентите от специалност „Унгарска филология” на Софийския университет. Задачата беше превод на български език на разказа Péri lányok szép hajáról („За красивите коси на сестрите Пери”). Целта на конкурса от една страна беше популяризирането на унгарската литература, а от друга да се насърчат българските студенти да изпробват познанията си по езика и подпомогнати от тричленното жури, съставено от опитни и отлични преводачи, което оцени преводите им, да надникнат в кухнята на художествения превод. Всеки от участниците получи като награда ценни книги, а първите трима победители получиха и парични награди.

500 години Реформация – 2017 Изложбата „Soli Deo Gloria – пет века унгарска реформация”, изготвена по повод 500-годишнината на Реформацията, беше представена първо в София на 2 ноември 2017 г. в най-подходящата за целта среда – Първа баптистка църква, централния храм на българската евангелска църква. Н.Пр. Текла Харангозо, посланик на Унгария, и евангелският пастор Данаил Игнатов представиха накратко значението на Реформацията в развитието на човечеството, като наблегнаха на мястото на унгарската Реформация в този процес. Вечерта беше открита от хора на местната църковна общност, след което Шандор Мещер изнесе подобаващ за повода концерт на класическа китара с програма, включваща музикални творби от изминалите пет века. След това изложбата „Soli Deo Gloria – пет века унгарска реформация” беше представена в Софийския университет „Св. Климент Охридски” като съпътстващо събитие

25


ként került bemutatásra. A kiállítás a későbbiek során helyet kapott a Szófiai Magyar Intézet kiállítótermében, a szófiai Első Baptista Templomban, a Bolgár Evangélikus Templomban, a várnai Keresztény Baptista Templomban és az Evangélikus Metodista Episzkopális Egyház templomában, a Sumeni Regionális Könyvtárban, a Sumeni Jó Hír Evangélikus Pünkösdi Templomban és az Egyesült Metodista Templomban, valamint a szmjadovoi Községi Galériában. A november 13-14-én megtartott konferencián Dr. Baráth Béla, a Debreceni Hittudományi Egyetem rektor-helyettese és Dr. Gonda László egyetemi tanár vett részt. Nagy érdeklődést kiváltó előadásukban a magyar reformáció történetéről és Döbrőssy Lajos evangélikus misszionárius bulgáriai tevékenységéről számoltak be részletesen. Döbrőssy Lajos Krisztusért járván követségben című könyvéből a Bulgáriában töltött éveit felölelő válogatást bolgár nyelven 2018 áprilisában mutattuk be Szófiában és Sumenben. A rendezvények a Nemzeti Kulturális Alap és a Reformáció Emlékbizottság támogatásával a Reformáció Emlékév keretében valósultak meg.

26

на научната конференция под надслов „Петстотин години протестантска Реформация: богословски и исторически перспективи”, проведена на 13-14 ноември 2017 година. По-нататък изложбата беше показана в изложбената зала на Унгарския културен институт, в софийските Първа баптистка църква и Българска евангелска църква, във варненските Християнска баптистка църква и Евангелска методистка епископална църква, в Регионалната библиотека на град Шумен, в шуменските Евангелска петдесятна църква „Блага вест” и Обединена методистка църква, както и в Картинната галерия на Община Смядово. В конференцията, проведена на 13-14 ноември, участваха проф. д-р Бела Барат, заместник-ректор на Протестантския теологически университет в Дебрецен, и доц. д-р Ласло Гонда. В лекциите си, предизвикали голям интерес, те подробно представиха историята на унгарската Реформация и дейността на евангелския мисионер Лайош Дьобрьоши в България. Подбор от книгата на Лайош Дьобрьоши „Пратеничество в името на Христос” със заглавие „Мисията на един унгарец на българска земя”, обхващащ периода на годините, прекарани от него в България, беше представен през април 2018 г. в София и Шумен. Събитията бяха осъществени с подкрепата на Национален фонд „Култура” (Унгария) и Мемориален комитет „500 години Реформация” (Унгария) в рамките на Годината в памет на Реформацията.


Magyar-Bolgár Barátság Napja Magyarország és Bulgária parlamentje 2016-ban nyilvánította október 19-ét, Rilai Szent János pravoszláv egyház szerinti emléknapját a Magyar-Bolgár Barátság Napjává (MBBN). 2017. október 18-21. között a Szófiai Magyar Nagykövetség és a Szófiai Magyar Intézet nagyszabású ünnepségsorozat keretében emlékezett meg a két nép közötti történelmi és kulturális kapcsolatokról, valamint a több évszázados barátságról. A Magyarságtudományi felolvasások címmel megtartott szeminárium főként országaink történelmi, irodalmi jellegű kapcsolatait elemezte. Felavatásra került a szófiai Szent Szófia Bazilikában Kozsuharov Ognjan szobrászművész MBBN-nak szentelt, az Esztergomi Bazilikában 2016ban elhelyezett emléktáblájának mása. A Meszecsinka Együttes Sofia Live Clubban megtartott koncertjén magyar és bolgár dalokat adott elő Oláh Annamari (ének) és Biljarszki Emil (zongora, gitár). Az eseménysorozaton magyar részről részt vett Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Dunai Mónika parlamenti képviselő, az IPU képviselői, Varga Szimeon, a parlament bolgár nemzetiségi szószólója, Dancso Muszev, az Országos Bolgár Önkormányzat elnöke. A bolgár köztársasági alelnök Ilijana Jotova védnökségével és a Szófiai Főpolgármesteri Hivatallal közös szervezésben megvalósult rendezvénysorozat leglátványosabb része a kétnapos (október 20-21.) Hungarikumok utcája Fesztivál volt. A kóstoltatással-vásárral egybekötött fesztivált Fazekas Sándor miniszter és Valerij Szimeonov bolgár miniszterelnök-helyettes nyitotta meg. A csaknem nyárias időben ezrek választották rendezvényünket hétvégi prog-

Ден на Българо-унгарското приятелство През 2016 г. парламентите на България и Унгария обявиха 19 октомври, деня на православния светец Св. Иван Рилски, за Ден на българо-унгарското приятелство. Между 18-21 октомври 2017 г. Посолството на Унгария в България и Унгарският културен институт в София, в рамките на мащабна поредица от прояви почетоха историческите и културни връзки и няколковековното приятелство между двата народа. Семинарът „Унгаристични четения” анализира преди всичко историческите и литературните връзки на нашите страни. В църквата „Света София” беше открита паметна плоча – копие на поставената през 2016 г. в Базиликата в Естергом плоча, посветена на Деня на българо-унгарското приятелство, изработена от скулптора Огнян Кожухаров. На концерта на състав „Месечинка” в София лайв клуб Анамари Ола (вокал) и Емил Билярски (пиано, китара) изпълниха унгарски и български песни. В проявите от унгарска страна участие взеха Марта Матраи, заместник-председател на Народното събрание на Унгария, министърът на земеделието на Унгария Шандор Фазекаш, Миклош Шолтес, държавен секретар на Министерство на човешките ресурси на Унгария, отговарящ за църковните, етническите и гражданските обществени отношения, народният представител Моника Дунаи, представителите на Интерпарламентарния съюз (IPU), Симеон Варга, застъпник на българското национално малцинство в Парламента на Унгария и Данчо Мусев, председател на Българското републиканско самоуправление в Унгария. Най-зрелищната част от събитията, проведени под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова и съвместно със Столична община, беше двудневният (20-21 октомври) Фестивал „Улица на хунгарикумите”. Фестивалът, свързан с дегустация и панаир на унгарски стоки, беше открит от

27


ramnak. A fesztivál bemutatta és ízelítőt adott a hungarikumok gyűjteményéből, ételekből, italokból és a csodálatos népi motívumokból, melyeken keresztül mélyebbre fűzhető a bolgár és a magyar nép barátsága. A parkban felállított színpadon az SzMI meghívott vendégei (a miskolci Agyagbanda, a Hajdú Táncegyüttes Debrecenből), valamint a Flaska Banda táncházzal egybekötött fergeteges programja szórakoztatta két napon keresztül a közönséget. A műsorban a Zalavári és Halásztelki Általános Iskola bolgár nemzetiségi tanulói is szerepeltek. A szófiai eseményekkel párhuzamosan Sumenben is nagy sikerrel zajlottak a barátságnapi rendezvények, amelyek főszervezője Magyarné Pápai Sarolta, a Sumeni Egyetem magyar vendégtanára volt. A Magyar-Bolgár Barátság Napja méltó záróeseménye Liszt Faust-szimfóniájának bemutatása volt a kiemelkedő, nemzetközi elismeréssel bíró bolgár zenészekből álló Genesis Orchestra előadásában, Jordan Kamdzsalov karmester vezényletével október 21-én a Szófiai Filharmónia koncerttermében.

министър Шандор Фазекаш и заместник министър-председателя на Република България Валери Симеонов. В почти лятното време хиляди избраха проявата ни като програма за уикенда. Фестивалът представи цветове и вкусове от сбирката на хунгарикумите – храни, питиета и прекрасни народни мотиви, които още повече могат да заздравят приятелството между българския и унгарския народ. В продължение на двата дена на сцена, изградена в парка, публиката беше забавлявана от темпераментните програми на гостите, поканени от Унгарския културен институт („Адягбанда” от град Мишколц, Танцов ансамбъл „Хайду” от град Дебрецен), както и танцовата къща на „Флашка Банда”. В програмата участваха и учениците от основните училища на българското малцинство в Залавар и Халастелек. Паралелно с проявите в София мероприятия по повод Деня на българо-унгарското приятелство се проведоха с успех и в Шумен, чийто главен организатор беше Шаролта Мадярне-Папаи, гост-преподавател по унгарски език в Шуменския университет. Достойна заключителна проява на Деня на българо-унгарското приятелство беше представянето на Симфония „Фауст” на Ференц Лист в изпълнение на световнопризнатите български музиканти от Genesis Orchestra под диригентството на Йордан Камджалов на 21 октомври 2017 г. в Концетна зала „България” на Софийската филхармония.

200 години от рождението на унгарския поет Янош Аран (1817-1882) Arany János (1817-1882) születése 200. évfordulója Arany János költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja. Az Arany-emlékév alkalmából Imreh András költő, író, műfordító tartott előadást a költőről, műfordításairól és műfordítói hagyományairól a Szófiai Tudományegyetem magyar szakán tanító tanárok és az ott tanuló diákok számára 2017. április 20-án a Szófiai Tudományegyetem 2 sz. üléstermében. A rendezvény szervezésében partnerünk a Szófiai Tudományegyetem Klasszikus és Modern Nyelvek Tanszéke magyar szaka volt.

28

Янош Аран е унгарски поет, учител, журналист, директор на Сдружение „Кишфалуди”, член и главен секретар на Унгарската академия на науките. Една от най-известните и същевременно най-значимите фигури в унгарската литература. По повод Годината на Аран на 20 април 2017 г. в Софийския университет - Заседателна зала №2, поетът, писател и преводач на художествена литература Андраш Имре изнесе лекция за поета, за художествените му преводи и традициите в художествения превод пред преподавателите и студентите от специалност „Унгарска филология” на Софийския университет. Наш партньор в организацията на събитието беше специалност „Унгарска филология” към катедрата „Класически и нови филологии” на Софийския университет.


Kodály Zoltán születése 135. évfordulója 2017-ben komolyzenei programjaink nagy részét Kodály Zoltán munkássága széleskörű megismertetésének szenteltük. A ppIANISSIMO Kortárs Zenei Fesztivál XX. jubileumi kiadásán való részvételre a szervezők kérésére Csalog Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművészt kértük fel. Március 24-i koncertjén több Kodály mű hangzott el előadásában (Hét zongoradarab, Lento, Székely keserves, Tranquillo, Székely nóta, Rubato). Kodály Zoltánnak a kóruséneklés és a zenepedagógia terén kifejtett tevékenységét az 1998-ban Durányik László által alapított kecskeméti Aurin leánykórus Sumeni Kórusfesztiválon való részvétele méltatta. Koncertjük az esemény zárónapján hangzott fel. Műsorukban Kodály, Bartók, Bárdos, Kocsár művei szerepeltek. Durányik László, az Aurin Leánykar karnagya kapta a Veneta Vicseva professzor nevét viselő, a legjobb ifjúsági kórus karnagyának járó díjat. A 2017-es IX. Liszt-Bartók-Kodály zongoraversenyen a versenyzők számára kihívás volt a Bulgáriában kevéssé is-

135 години от рождението на Золтан Кодай През 2017 г. голяма част от програмите си, представящи класическа музика, посветихме на популяризирането сред широката публика на творчеството на композитора и музикалния педагог Золтан Кодай. За участие в ХХ-то юбилейно издание на Фестивала за съвременна музика ppIANISSIMO по молба на организаторите поканихме пианиста Габор Чалог, носител на наградата „Ференц Лист”. По време на концерта му на 24 март в негово изпълнение прозвучаха много творби на Кодай („Седем пиеси за пиано”, „Lento”, „Секейска жалейна песен”, „Tranquillo”, „Секейска народна песен”, „Rubato”). Почетохме дейността на Золтан Кодай в областта на хоровото пеене и музикалната педагогика с участието на основания през 1998 г. от Ласло Дураник в град Кечкемет девически хор „Аурин” на Международните детско-юношески хорови празници в Шумен. Концертът им се състоя в заключителния ден на фестивала. В

29


mert Kodály művek előadása. A zsűri egyik tagjaként a kecskeméti Kodály Intézet tanára, Szabó Orsolya zongoraművész értékelte felkészültségüket, aki rövid szemináriumot is tartott a Kodály-módszerről a szófiai Pancso Vladigerov Zeneakadémia tanárainak és diákjainak.

Kodály Year Zoltán Kodály (1882-1967) anniversary Celebrated in association with UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete

30

Kodály-év Kodály Zoltán (1882-1967) évfordulója Az UNESCO-val közösen ünnepelve

репертоара им бяха включени творби на Кодай, Барток, Бардош и Кочар. Диригентът на Девическия хор „Аурин” Ласло Дураник получи наградата на името на проф. Венета Вичева за диригент на най-добрия юношески хор. На ІХ-ия Международен клавирен конкурс „Лист-Барток-Кодай” през 2017 г. предизвикателство за участниците беше изпълнението на малко познати в България творби на Кодай. Подготовката им беше оценявана от пианистката Оршоя Сабо, един от членовете на журито и преподавател в Институт „Кодай” в Кечкемет, която проведе и кратък семинар за метода „Кодай” пред преподавателите и студентите на Музикалната академия „Панчо Владигеров” в София.


A V4-es magyar elnökség tiszteletére megrendezett események 2017 júliusa első hetében ízelítőt adtunk a V4-es országok kortárs prózájából a Művészet konténerben elnevezésű projekt részeként, ahol a magyar szerzők közül Tarr Sándor Előtted a küzdőtér, Király Levente Hová menekülsz és Mosonyi Alíz Magyarmesék című műveiből hangzottak el részletek. A V4-es országok szófiai nagykövetségeinek és kulturális intézeteinek műtárgyaiból A nagykövetségek műtárgyai. V4-es országok címmel nyílt kiállítás intézetünk szervezésében 2017. november 16-án a volt cári palotában helyet kapott bolgár Nemzeti Galériában. A 45. Nemzetközi Könyvvásár keretében megrendezett 5. Szófiai Nemzetközi Irodalmi Fesztivál díszvendégei a V4-es országok voltak, ahol Magyarországot Dragomán György, Horváth Viktor és Márton László képviselte. Az SzMI ünnepi jazz koncertet szervezett a V4 Quartet részvételével a Sofia Live Clubban 2018. április 17-én, egy-egy művészt invitálva mind a négy országból. Magyarországot Zsári Tamás, Belgiumban élő szaxofonművész képviselte. A XV. Velikotirnovoi Nemzetközi Turisztikai Kiállításon (2018. április 19-21.) a fókuszban a Visegrádi Országok kulturális turizmusa állt, külön hangsúlyt helyezve a V4-es magyar elnökség kapcsán Magyarországra. A fórum háromnapos programjának keretében a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Köz-

Събития, организирани по повод унгарското председателство на Вишеградската група

През първата седмица на юли 2017 г. представихме съвременна проза на страните-членки на Вишеградската група като част от проекта „Изкуство в контейнер”; тогава прозвучаха откъси от творби на унгарските писатели Шандор Тар от „Арената пред теб”, на Левенте Кирай от „Диктати” и на Ализ Мошони от „Маджарщини”. На 16 ноември 2017 г. със съдействието и на Института в Националната художествена галерия в бившия царски дворец беше открита изложбата „Изкуство от посолствата. Вишеградска четворка” от произведенията на изкуството на посолствата и културните институти на страните от Вишеградската група – Полша, Словакия, Унгария и Чехия. Почетни гости на Софийския международен литературен фестивал в рамките на 45-ия Международен панаир на книгата бяха страните от Вишеградската група, където Унгария беше представена от Дьорд Драгоман, Виктор Хорват и Ласло Мартон. На 17 април 2018 г. Унгарският културен институт организира джазконцерт в София лайв клуб с участието на V4 Квартет, като покани по един изпълнител от всяка от четирите страни. Унгария беше представена от живеещия в Белгия саксофонист Тамаш Жари.

31


A Lengyel Intézet archívumából Архив на Полския институт

pont Nonprofit Kft. égisze alatt működő Kecskeméti Táncegyüttes különböző magyar vidékek néptáncait mutatta be a kiállítás vendégeinek, majd táncház formában bevonta a közönséget is a produkciókba. A Gea Libris bolgár kiadóval együttműködésben, a kiadó gondozásában megjelent, egyegy V4-es tagországot képviselő kortárs író könyve került bemutatásra az EU Tanácsa üléseinek helyet adó Nemzeti Kultúrpalota Peroto (A Toll) irodalmi klubjában 2018. április 25-én. A könyvek a kiadó A változás szele című sorozatában jelentek meg. Magyarországot Papp Sándor Zsigmond képviselte a Semmi kis életek című kötetével. 2018. május végén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Visegrádi Filmfesztivál, a Visegrádi Csoport tagországainak közös rendezvénye. A rendezvény házigazdája ezúttal a Szófiai Magyar Intézet volt, ahol Enyedi Ildikó Testről és lélekről című, a Berlini Filmfesztivál Arany Medve fődíjával kitüntetett filmjét vetítettük le.

32

Във фокуса на ХV Международно туристическо изложение във Велико Търново (19-21 април 2018 г.) беше културният туризъм на държавите от Вишеградската четворка, с особен акцент върху Унгария във връзка с унгарското председателство на групата. В рамките на тридневната програма на форума Танцовият състав на град Кечкемет, действащ под управлението на Културния и младежки център с идеална цел „Хирьош Агора”, представи на гостите на изложението народните танци на унгарските провинции, след това под формата на танцова къща включи и зрителите в изпълнението си. В сътрудничество с Унгарския културен институт издателство „Гея Либрис” представи свои издания на съвременни писатели, представители на страните-членки на Вишеградската група. Проявата се състоя на 25 април 2018 г. в Клуб „Перото” на Националния дворец на културата, където се провеждаха и заседанията на Съвета на ЕС. Книгите излязоха в поредицата на издателството „Вятърът на промените”. Унгария беше представена от Жигмонд Шандор Пап с книгата му „Малки домашни истории”. В края на май 2018 г. вече за трети път се проведе Вишеградският филмов фестивал, съвместна проява на държавите от Вишеградската група. Домакин на проявата този път беше Унгарският културен институт в София, където показахме филма на Илдико Енеди „За тялото и душата”, отличен с голямата награда „Златна мечка” на Берлинския международен филмов фестивал.


A magyar filmművészet 120 éve 120 év – a magyar film története címmel filmtörténeti vetítéssorozatot indítottunk el 2016-ban Szófiában, majd 2017 tavaszán lelkes vidéki partnereinknek köszönhetően Sztara Zagoraban, Haszkovoban és Sumenben. Az apropó – 120 évvel ezelőtt nyílt meg az első filmszínház Budapesten, akkor vetítették az első filmet. A bemutatásra került 10 film a magyar filmtörténet emblematikus produkciói: Uher Ödön: Mire megvénülünk, 1916 Janovics Jenő: Az utolsó éjszaka, 1917 Korda Sándor: Az aranyember, 1918 Székely István: Hyppolit a lakáj, 1931 Ráthonyi Ákos: Szarajevó, 1940 Szőts István: Emberek a havason, 1942 Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr, 1956 Jancsó Miklós: Szegénylegények, 1965 Makk Károly: Szerelem, 1970 Gothár Péter: Megáll az idő, 1981 A vetítéssorozatot Dr. Vera Najdenova, a szófiai Nemzeti Színház- és Filmművészeti Akadémia professzora nyitotta meg. Az alkotásokat Dr. Ivan Ivanov egyetemi tanár, filmes szakember mutatta be a közönségnek. Az esemény a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával és a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal (MaNDA), illetve a Bukaresti Magyar Intézettel közös szervezésben valósult meg.

120 години унгарско кино През 2016 г. със заглавието „120 години унгарско кино” в София представихме поредица от филми от зората на унгарското кино, след това през 2017 г. благодарение на ентусиазираните си местни партньори показахме филмите в Стара Загора, Хасково и Шумен. Поводът – преди 120 години отваря врати първият кинотеатър в Будапеща, тогава се прожектира първият филм. Представените 10 унгарски филма са емблематични за историята на киноизкуството в Унгария: „Докато остареем” (Йодьон Ухер, 1916) „Последна нощ” (Йеньо Янович, 1917) „Златният човек” (Шандор Корда, 1918) „Хиполит, лакея” (Ищван Секей, 1931) „Сараево” (Акош Ратони, 1940) „Планинци” (Ищван Сьоч, 1942) „Учителят Ханибал” (Золтан Фабри, 1956) „Обречените” (Миклош Янчо, 1965) „Любов” (Карой Мак, 1970) „Времето спира” (Петер Готар, 1981) Поредицата беше открита от проф. д-р Вера Найденова от НАТФИЗ „Кр. Сарафов”. Филмите представи на публиката доц. д-р Иван Иванов, университетски преподавател и специалист по киноизкуство. Проявата се осъществи с подкрепата на Национален фонд „Култура” (Унгария) съвместно с Унгарския национален дигитален архив (MaNDA), както и на Унгарския културен институт в Букурещ.

33


Az 1956-os forradalom 60. évfordulója Az ’56-os forradalom 60. évfordulójáról több formában is megemlékeztünk 2016. október 19-20-án. Őexc. Balázsné Harangozó Tekla nyitotta meg a Terror Háza Múzeum kétnyelvű, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a pesti srácoknak emléket állító tablókiállítást; a Szózat a szabadságért című verséért bebörtönzött Jordan Ruszkov bolgár költőre emlékeztünk a neki szentelt irodalmi-zenei esten, majd bemutattuk az Európa 2001 folyóirat Magyarországnak szentelt jubileumi számát. Megkoszorúztuk Jordan Ruszkov 2013-ban a Szófiai Magyar Nagykövetség falán leleplezett emléktábláját (Ognjan Kozsuharov szobrászművész alkotása). Dr. Bódi Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikai Tudományok Intézetének (Európai Integráció és Globalizáció Osztály) tudományos munkatársa vezetésével Bátorság a politikában. 1956 forradalma – a lehetetlen küldetés címmel szerveztünk tudományos konferenciát, amelyen bolgár, magyar, olasz és lengyel előadók vitatták meg az ’56-os történéseket és az elmúlt 60 év eseményeit. A leglátványosabb, a legmaradandóbb élményt adó esemény a Szegedi Kortárs Balett előadása volt, ahol a nézők

34

60 години от Унгарската революция от 1956 Шейсетата годишнина от унгарската революция от 1956-та отбелязахме по различни начини на 19-20 октомври 2016 година. Н.Пр. Текла Харангозо откри двуезичната документална изложба на Музея „Дом на терора”, посветена на 60-годишнината от Унгарската революция и борба за свобода, която отдава почит на „будапещенските момчета”; с литературно-музикална вечер почетохме паметта на българския поет Йордан Русков, осъден на затвор заради стихотворението си „Зов за свобода”, след което представихме юбилейния брой на списание „Европа 2001”, посветен на Унгария. Положихме венци на откритата през 2013 г. паметна плоча на Йордан Русков на стената на Посолството на Унгария в София (творбата е дело на скулптора Огнян Кожухаров). Под ръководството на д-р Ференц Боди, научен сътрудник в Института по политически науки (Отдел „Европейска интеграция и глобализация”) към Унгарската академия на науките, организирахме научна конференция, озаглавена „Смелостта като политическо достойнство – мисията невъзможна”, на която български, унгарски, италиански и полски лектори обсъдиха събитията от 1956-та и изминалите 60 години. Най-впечатляващото и запомнящо се събитие беше изпълнението на Модерния балет на град Сегед, на което зрителите в Софийската опера и в пловдивския Културен


a Bartók Béla Táncszvitjére koreografált, a szabadságharc pillanatait, lendületét megelevenítő produkciót, valamint a Haydn zenéjére komponált Rítus c. táncjátékot láthatták a Szófiai Operaházban és a plovdivi Borisz Hrisztov Művelődési Házban. Mindkét helyszínen a nézők megtekinthették a Terror Háza Múzeum ’56-os kiállítását. A Játsszunk nyugodtan, a Szabadság – különjárat, A Berni követ című filmek a filmművészet megközelítéséből mutatták be az ’56-os eseményeket, azok következményeit. A filmeket az intézeten kívül bemutattuk a bolgár Színház- és Filmművészeti Akadémián és más nagyobb bolgár városokban (Haszkovo, Dimitrovgrad, Sztara Zagora, Sumen, Plovdiv) az ’56-os kiállítással együtt. November 15-én a Központi Tisztiklubban Pál István Szalonna és bandája adott fergeteges koncertet a MÜPA és az SzMI közös szervezésében az ’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából. A programokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

дом „Борис Христов” можаха да видят продукция, пресъздаваща устрема и моментите от борбата за свобода, в хореография по музиката на „Танцова сюита” на Бела Барток, както и балета „Ритуал” по музика на Хайдн. И на двете места зрителите имаха възможността да разгледат и изложбата на Музея „Дом на терора” за 1956-та. Филмите „Да играем спокойно”, „Свобода – специален полет” показаха събитията от революцията и нейните последствия през обектива на киноизкуството. Освен в Унгарския културен институт филмите заедно с изложбата за 1956-та бяха показани и в НАТФИЗ, както и в други големи български градове (Хасково, Димитровград, Стара Загора, Шумен, Пловдив). На 15 ноември в Централния военен клуб оркестърът на Ищван Пал „Сланината” изнесе шеметен концерт. Проявата беше организирана от Двореца на изкуствата (MÜPA) – Будапеща и Унгарския културен институт по повод 60-годишнината на революцията. Програмите се реализираха с подкрепата на Инициативен мемориален комитет, създаден по случай 60-годишнината от Унгарската революция и борбата за свобода от 1956 г.

35


Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettje budapesti premierjének 100 éves évfordulója – 2016

100 години от премиерата на „Царицата на чардаша” от Имре Калман в Будапеща – 2016

A Csárdáskirálynő Kálmán Imre legnépszerűbb operettje, bemutatójára Bécsben 1915-ben, Budapesten 1916. november 3-án került sor. Berlinben két éven át naponta játszották a darabot. Bulgáriában a Csárdáskirálynő első előadása 1918. december 5-én volt az újonnan épült szófiai Szabad Színházban. Kálmán Imre 100 éves művéről nagysikerű szófiai és ruszei bemutatóval emlékeztünk meg, amelyen bolgár művészek előadásában hallhatta a közönség az operett legnépszerűbb gyöngyszemeit.

„Царицата на чардаша” е най-популярната оперета на Имре Калман. Премиерата й е била на 13 ноември 1915 г. във Виена, а в Будапеща на 3 ноември 1916 година. В Берлин спектакълът се играе ежедневно в продължение на две години. Първото изпълнение на „Царицата на чардаша“ в България е на 5 декември 1918 г. в новопостроения Свободен театър в София. Стогодишнината от постановката на творбата на Калман отбелязахме с голям успех с представления в София и Русе, на които публиката имаше възможността да чуе най-популярните бисери на оперетата в изпълнение на български певци.

36


Bartók Béla Emlékévek Híres zeneszerzőink művei hagyományosan a Szófiai Magyar Intézet programjának szerves részét képezik, mégis kerek évfordulóik alkalmából munkásságuk hangsúlyosabban jelen van rendezvényeinken. 2015 februárjában Alekszander Vaszilenko bolgár zongoraművész Évfordulók című előadássorozatának egyik koncertjét Bartók Béla halála 70. évfordulójának szentelte. Az SzMI-nek az évfordulóról megemlékező rendezvénysorozatát Bartók Béla II. zongoraversenyével kezdtük a Szófiai Filharmónia zenekara és Anzsela Toseva zongoraművész előadásában, Bolyky Zoltán vendég karmester vezényletével a Filharmónia Bulgária hangversenytermében 2015. november 19-én. A kétévente megrendezésre kerülő Liszt-Bartók Zongoraverseny 2015-ös, VIII. kiadásában szintén Bartók műveinek bemutatására helyeztük a hangsúlyt. A világhírű zeneszerző születése 135. évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2016 januárjában az előző évi zongoraverseny győztesei adtak koncertet Bartók Béla műveiből. Ugyancsak a zeneszerző emlékének szentelték ünnepi koncertjüket 2017-ben Bartók Béla Emlékkoncert – A Magyar Zene Ünnepe címmel a 46. Szófiai Zenei Hetek Nemzetközi Fesztivál keretében Hegedűs Endre és felesége, Hegedűs Katalin zongoraművészek, valamint a Valkó Béla (gordonka) és Javier Lopez Jorge (zongora) kettős Bartók Béla Impressziók című előadását а XXX. Újévi Zenei Fesztivál keretében.

Юбилейни години на Бела Барток Творбите на прочутите унгарски композитори традиционно са органична част от програмите на Унгарския културен институт в София, но по повод на кръглите им годишнини творчеството им е представяно с особен акцент. През февруари 2015 г. българският пианист Александър Василенко посвети един от концертите си от поредицата „Юбилеи” на 70-годишнината от смъртта на Бела Барток. Поредицата от прояви на УКИ в чест на паметната дата започнаха с Втория клавирен концерт на Бела Барток в изпълнение на оркестъра на Софийската филхармония и пианистката Анжела Тошева, под ръководството на гост-диригента Золтан Бойки в Зала „България” на 19 ноември 2015 година. В VІІІ-то издание на организирания веднъж на две години Международен клавирен конкурс „Лист-Барток” на фокус бяха произведенията на Барток. По повод 135-та годишнина от рождението на световноизвестния композитор и Деня на унгарската култура през януари 2016 г. победителите от клавирния конкурс, проведен в предходната година, изнесоха концерт от творби на Бела Барток. Пианистите Ендре Хегедюш и съпругата му Каталин Хегедюш също посветиха на тази годишнина празничния си концерт, озаглавен „Мемориален концерт Бела Барток – Празник на унгарската музика”, проведен в рамките на 46-ия Меж-

37


Bartók Béla zenéje nem csak klasszikus előadásban szólt rendezvényeinken, hanem modern feldolgozásban is. A Dunamenti Barátság koncertsorozat keretében 2016 márciusában Gabrovo, Veliko Tirnovo, Várna, Sumen, Szliven, Sztara Zagora, Plovdiv és Szófia városokban volt hallható Bartók zenéje Borbély Mihály (szaxofon, fúvós hangszerek), Lukács Miklós (cimbalom), Dés András (ütőhangszerek), Herczku Ágnes (ének), Nikola Parov (népi hangszerek), Teodoszij Szpaszov (kaval, fúvós hangszerek), Pejo Peev (gadulka, pengetős hangszerek) előadásában. A Bágyi Balázs New Quartet adott sikeres koncertet Bartók Béla születése 135. évfordulója alkalmából intézetünkben 2016 júniusában. Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője által összeállított, Bartók Béla életét és munkásságát bemutató tablókiállítást 2016 decemberében mutattuk be Valkó Béla és Javiér Lopes Jorge koncertjén, majd a tárlatot a Szófiai Magyar Intézetben és több vidéki bolgár városban (Haszkovo, Dimitrovgrad, Sztara Zagora, Plovdiv, Sumen) tekinthették meg a érdeklődők. A rendezvénysorozat 2017-ben az Oláh Dezső Trió koncertjével folytatódott, akik bemutatták a Reflections of Béla Bartók Six Romanian Dances című albumukat Ruszéban, Plovdivban és Szófiában a Bartók Béla emlékének szentelt, Szerbiát, Macedóniát, Bulgáriát és Romániát átfogó, a Szófiai Magyar Intézet által koordinált februári balkáni turnéjuk során.

38

дународен фестивал „Софийски музикални седмици”, също както и дуото Бела Валко (виолончело) и Хавиер Лопес Хорхе (пиано) концерта си „Барток и творчески импресии” в рамките на ХХХ-ия Новогодишен музикален фестивал на НДК. Музиката на Бела Барток звучеше не само на проявите ни с класическа музика, но и в модерна преработка. В рамките на поредицата от концерти „Дунавско братство” през март 2016 г. такава можеше да се чуе в градовете Габрово, Велико Търново, Варна, Шумен, Сливен, Стара Загора, Пловдив и София в изпълнение на Михай Борбей (саксофон, духови инструменти), Миклош Лукач (цимбал), Андраш Деш (ударни инструменти), Агнеш Херцку (вокал), Никола Паров (народни инструменти), Теодосий Спасов (кавал, духови инструменти), Пейо Пеев (гъдулка, струнни инструменти). По повод 135-годишнината от рождението на Бела Барток през юни 2016 г. в УКИ успешен концерт изнесе Балаж Бади Ню Квартет. През декември 2016 г. на концерта на Бела Валко и Хавиер Лопес Хорхе представихме документалната изложба, посветена на живота и творчеството на Бела Барток, съставена от ръководителя на Архив „Барток” Ласло Викариуш, след това изложбата беше показана в Унгарския културен институт в София и в много други градове (Хасково, Димитровград, Стара Загора, Пловдив, Шумен). Поредицата от прояви продължи през 2017 г. с концерта на Трио Дежьо Ола, които представиха албума си „Reflections of Béla Bartók Six Romanian Dances” в Русе, Пловдив и София по време на мащабното си февруарско балканско турне (Сърбия, Македония, България и Румъния), посветено на паметта на Бела Барток, а събитието беше координирано от Унгарския културен институт в София.


A kommunista keleti blokk összeomlása és a határnyitás 25. évfordulója A jubileumot több formában is megünnepeltük: Filmvetítés 2014. június 13., Alma Mater színház, Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem Papp Gábor Zsigmond 2010-ben készült Kelet-nyugati átjáró című dokumentumfilmjének bemutatója. 2014. december 4., Szófiai Magyar Intézet Kelet-nyugati átjáró (rendező Papp Gábor Zsigmond) Háttérben (rendező: Szvetoszlav Ovcsarov, koprodukció: Gala Film, Omega Films, BNT és New Bojana Film) Páneurópai Piknik és Szófia Poetikák Fesztivál 2014. június 14., Borisz park, szabadtéri színpad Szervezők: az EUNIC tagországok és a IX. Szófiai Nemzetközi Poetikák Fesztivál. Az est során a résztvevő országokból érkezett, valamint bolgár együttesek adtak koncertet, többek közt a lengyel Szarakina, a cseh Krch off band. Fiatal bolgár, macedón és szerb költők verseit hallhatták a költők előadásában. Eseménysorozat 25 év szabad Bulgária címmel, Roszen Plevneliev bolgár államfő védnökségével Horváth Ernő Kivésett szabadság című fotókiállítása 2014. december 3., Szófiai Magyar Intézet A kiállítást Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnöke nyitotta meg. Horváth Ernő 1955. december 29-én született Zalában. Szabadúszó fotóriporterként a rendszerváltozás szinte ös�szes nagy politikai eseményét végigdokumentálta. Fotóin kíméletlen őszinteséggel rajzolódik ki az átalakuló közép-kelet-európai régió képe, az események olykor megrázó naturalizmusa, a képen szereplők érzései, a kor hangulata. Emberi sorsok rajzolódnak ki a nagy politikai események mögül, olyan sorsoké, amelyek igazából alakították a nagy politikai eseményeket, de amelyekről a történelemkönyvek egyébként megfeledkeznek.

25 години от отварянето на границите и разпадането на комунистическия Източен блок Юбилеят беше отпразнуван в различни форми: Прожекция на филми: 13 юни 2014 г., театър „Алма Матер”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” Прожекция на документалния филм „Мостът Изток – Запад” (2010), режисьор Габор Жигмонд Пап 3 декември 2014, Унгарски културен институт „Мостът Изток-Запад”, режисьор: Габор Жигмонд Пап „Зад кадър” (режисьор: Светослав Овчаров, копродукция на Гала Филм, Омега филмс, БНТ и Ню Бояна Филм) „Пикник на свободата. София Поетики” 14 юни 2014 г., Борисова градина, лятна естрада Организатори: Страните членки на EUNIC и IX Mеждународен фестивал София Поетики. По време на вечерта концерти изнесоха музикални групи от участващите страни, както и от България, в т.ч. Саракина от Полша, Krch off band от Чехия. Млади поети от България, Македония и Сърбия рецитираха свои стихове. Инициатива „25 години свободна България“ под егидата на президента на Република България Росен Плевнелиев Фотоизложба „Изваяна свобода” на фотографа Ерньо Хорват 3 декември 2014, Унгарски културен институт Изложбата беше открита от Жолт Немет, председател на Комисията по външни работи към Народното събрание на Унгария. Ерньо Хорват е роден в гр. Зала, Унгария на 29.12.1955 г. Като фоторепортер на свободна практика е документирал почти всички големи политически събития от времето на прехода. На фотографиите му с безмилостна искреност се откроява образът на преобразуващия се регион на Централна и Източна Европа, разтърсващият понякога натурализъм на събитията, чувствата на запечатаните в снимките, атмосферата на епохата. Зад големите политически събития се разкриват човешки съдби, които всъщност определят тези големи политически събития, но за които не се пише в историческите книги.

39


А Holokauszt 70. évfordulója Magyarország kormánya a 2014-es évet a Holokauszt emlékévének nyilvánította. A felejtés helyett fejet kívánt hajtani az áldozatok emléke előtt, kifejezve, hogy a halált, a gonoszságot és a kegyetlenséget visszafordíthatatlanul legyőzte az emberi méltóság ereje. Emlékezni kell az áldozatokra és a veszteségekre, mert az emlékezés a jelen és a jövő emberei számára egyaránt azt a reményt jelenti, hogy az emberi élet és a szabadság értékét soha többet nem lehet zárójelbe tenni. Az évfordulónak szentelt rendezvények: Emlék-képek feledhetetlen XX. századi élettörténetek című kiállítás 2014. április 17., Szófiai Magyar Intézet A kiállítást őexc. Klein András Magyarország nagykövete, Balatoni Monika, a KIM társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és Vladimir Paunovszki, a szófiai Zsidó Történeti Múzeum igazgatója nyitották meg. A tárlat a magyar tudomány és kultúra húsz kimagasló alakjának állított emléket, akiknek sorsát a holokauszt tragédiája pecsételte meg. Ők azok az emberek, akiket saját hazájukból elüldöztek, keserű sorsukat és tehetségüket mégis az emberiség javára fordították, és életművük máig

40

70 години от Холокоста Правителството на Унгария обяви 2014 година за Година в памет на Холокоста, тъй като желае вместо да забрави, да преклони глава пред жертвите, заявявайки по този начин, че смъртта, злото и жестокостта са необратимо победени от силата на човешкото достойнство. Трябва да помним жертвите и загубите, защото паметта означава за хората от днешния и утрешния ден надеждата, че ценности като човешкия живот и свободата никога повече няма да могат да бъдат поставяни в скоби. Събитието беше отбелязано по следния начин: Фотоизложба „Снимки – спомени – незабравими съдби от XX-ти век” 17 април 2014, Унгарски културен институт Изложбата откриха посланикът на Унгария Н. Пр. Андраш Клейн, Моника Балатони – държавен секретар по обществените връзки към Министерството на държавната администрация и правосъдие на Унгария и Владимир Пауновски, директор на Еврейския исторически музей при ОЕБ „Шалом” в София. Изложбата отдаде почит на паметта на двайсет изтъкнати фигури на унгарската наука и култура, чиято съдба е


fennmaradt. A kiállítás többek között Teller Ede, Szilárd Leó, Gábor Dénes, Molnár Ferenc, Bródy Imre, Neumann János, Krausz Gábor, Korda Sándor, Kálmán Imre, Lengyel Menyhért munkásságára hívta fel a figyelmet. Toso Doncsev A hétköznapi erényekről című könyvének bemutatója a szerző részvételével 2016. március 30., Szófia – a bulgáriai zsidók Salom székháza, Jeruzsálem terem A könyvet Vladimir Paunovszki, a Zsidó Történeti Múzeum igazgatója mutatta be. A bemutatón részt vettek: Takács Szabolcs – a Miniszterelnökség európai ügyekért felelős államtitkára Őexc. Klein András – Magyarország szófiai nagykövete Makszim Benveniszti – a Bulgáriai Zsidók Salom Egyesületének elnöke Joszif Melamed - a Bulgáriai Zsidók Salom Egyesületének főtitkára A program a Bulgáriai Zsidók Salom Egyesülete együttműködésével valósult meg. A kiadvány megjelenését az IHRA Magyar Elnöksége támogatta. „Doncsev Toso tanulmányával ennek a páratlan történetnek a kérdéseit boncolgatja, s próbál válaszokat adni rájuk. Ráadásul olyan szerzővel van dolgunk, aki magyarországi bolgár lévén nagyon jól ismeri Bulgáriát és annak népét, de képes őket kívülről is és objektíven látni, továbbá nagyon jól ismeri a magyarországi holokauszt tragédiáját, vagyis tudja, milyen szempontokra kell figyelni. Ezért tartom tanulmányát hiánypótlónak és egyben hitelesnek.” – írja Klein András Magyarország szófiai nagykövete a könyv előszavában.

била белязана от трагедията на Холокоста. Това са хората, които, макар и прогонени от собствената си родина, все пак обръщат горчивата си съдба и таланта си в полза на човечеството и творчеството им се съхранява и до днес. Изложбата обръща внимание и на творчеството на Еде Телер, Лео Силард, Денеш Габор, Ференц Молнар, Имре Броди, Янош Нойман, Габор Краус, Шандор Корда, Имре Калман, Менхерт Лендел. Представяне на книгата на Тошо Дончев „За делничните добродетели”, с участието на автора 30 март 2016, София – Еврейски културен дом, зала „Ерусалим” Книгата представи Владимир Пауновски, директор на Еврейския исторически музей – София при ОЕБ „Шалом”. В представянето участваха: Саболч Такач – държавен секретар на Министерски съвет на Унгария, отговарящ за европейските въпроси Н. Пр. Андраш Клейн – посланик на Унгария дтн Максим Бенвенисти – председател на ОЕБ „Шалом” Йосиф Меламед – главен секретар на ОЕБ „Шалом” Програмата беше организирана със съдействието на Организацията на евреите в България „Шалом”. Изданието беше осъществено с подкрепата на Унгария като председател на Международната асоциация за възпоменание на холокоста (IHRA). „В работата си Тошо Дончев разнищва въпросите на тази уникална история, опитвайки се да им даде и отговор. Още повече, че имаме работа с автор, който добре познава България и народа й като българин от Унгария и е в състояние обективно и отстрани да ги наблюдава, също така му е много добре известна трагедията на унгарския Холокост, има ясна представа към какво да насочи вниманието си. Затова считам, че работата му попълва една празнота, при това с подобаваща достоверност.” – казва в предговора на книгата Андраш Клейн, посланик на Унгария в София.

41


Nagy László emlékének szentelt események 2013-ban emlékeztünk meg Nagy László halálának 35. évfordulójáról, 2015-ben pedig születésének 90. évfordulóját ünnepeltük. Bátran állíthatjuk, hogy a „rodopei magyarként” is ismert, Kossuth- és Botev-díjas költő az egyik legismertebb magyar alkotó Bulgáriában, aki a bolgár népköltészet legjavát, valamint a bolgár irodalom legjelesebb képviselőinek műveit fordította magyarra. 2014. október 22-én avattuk fel Nagy Lászlónak az intézetünk kirakatában elhelyezett mellszobrát, Georgi Csapkanov neves bolgár szobrászművész alkotását. Az avatáson beszédet mondott B. Szabó Dezső, a KKM kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára, Szabó Zsolt, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese, Todor Csobanov, a Fővárosi Önkormányzat kultúráért felelős alpolgármestere és Zsille Gábor költő, a Magyar Írószövetség képviselője. Az alkalomra megjelentettünk egy újabb válogatást Nagy László verseiből Műveld a csodát, ne magyarázd címmel.

Събития, посветени на паметта на Ласло Наги

2015. október 6-án, a költő, műfordító születésének 90. évfordulója alkalmából a szófiai Tisztiklubban ünnepi ülés keretében emlékeztünk meg munkásságáról. Versei bolgár fordításban hangzottak el. A bolgár Oktatási Minisztérium támogatásával meghirdetett Nagy László műfordítói verseny díjainak átadására is ekkor került sor. 2015-ben irodalmi eseményeink visszatérő eleme volt Nagy László költészete. Az alkotónak szenteltük januárban a Magyar Kultúra Napját, novemberben a Magyar Nyelv Napját. A Sumeni Szavalóverseny jubileumi XXV. kiadása 2016. április 22-24-én Nagy László költészetét és Ivan Pejcsev bolgár költő munkásságát méltatta. Szmoljan városában is felállítottuk a mellszobor másolatát a város könyvtára előtti köztéren. A felavatásra 2015. október 7-én került sor. Az avatáson köszöntőt mondott Mariana Cekova megbízott polgármester, Kucsera Tamás Gergely, az MMA

42

През 2013 г. почетохме 35-годишнината от смъртта на Ласло Наги, а през 2015 г. отпразнувахме 90-та годишнина от рождението му. Смело можем да заявим, че познатият като „унгареца от Родопите”, поетът, носител на наградата „Кошут” и на Международната Ботевска награда, е един от най-известните унгарски творци в България, превел на унгарски най-доброто от българската народна поезия и творби на най-значимите представители на българската литература. На 22 октомври 2014 г. осветихме бюст-паметника на Ласло Наги, поместен във витрината на Института; творбата е дело на известния български скулптор Георги Чапкънов. На освещаването речи произнесоха Дежьо Б. Сабо, заместник-държавен секретар, отговарящ за културната дипломация към Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария, Жолт Сабо, заместник генерален директор на Институт „Балаши”, Тодор Чобанов, заместник-кмет по културните въпроси на Столична община и поетът Габор Жиле, представител на Съюза на унгарските писатели. По този повод издадохме и нов сборник със стихове на Ласло Наги „Не обяснявай чудесата – чудодействай”. На 6 октомври 2015 г., по повод 90-годишнината от рождението на поета-преводач Ласло Наги, на паметна вечер почетохме творчеството му в Централния военен клуб в София. Прозвучаха негови стихове в превод на български език. Тогава връчихме и наградите от преводаческия конкурс „Ласло Наги”, обявен с подкрепата на Министерството на образованието на Република Бълга-


főtitkára, Kárpáti Tamás, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese, Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke és Ivan Eszenszki, a Bolgár Írószövetség nevében. Az ünnepségen részt vett Szmoljan testvérvárosa, Kispest delegációja is – Vinczek György polgármester-helyettes, Dr. Bernát Péter polgármesteri kabinetfőnök, Tütünkov Jordán Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csubrikova Krisztina énekes. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai tablókat készítettek Nagy László életéről és munkásságáról, amely a rendezvénysorozat részét képező kiállítás egyik eleme volt. Többéves egyeztetés után, a két ország illetékes minisztériumai közötti együttműködés eredményeként a szmoljani Nagy László Emlékház műszaki felújítása befejeződött, és a korszerű kiállítás elkészítése is folyamatban van. Megnyitására 2019 tavaszán kerül sor.

рия. През 2015 г. повтарящ се елемент на литературните ни прояви беше поезията на Ласло Наги. На него посветихме Деня на унгарската култура през януари и Деня на унгарския език през ноември. Юбилейното ХХV-то издание на Националния конкурс за унгарска и българска литература в Шумен беше посветено на поезията на Ласло Наги и на българския поет Иван Пейчев. Копие на бюст-паметника на Ласло Наги поставихме и в Смолян на площада пред Градската библиотека. Тържественото му откриване се състоя на 7 октомври 2015 година. На откриването слова произнесоха Мариана Цекова, временно изпълняваща длъжността кмет, Тамаш Гергей Кучера, главен секретар на Унгарската академия на изкуствата, Тамаш Карпати, заместник-генерален директор на Институт „Балаши”, Янош Сентмартони, председател на Съюза на унгарските писатели и Иван Есенски от името на Съюза на българските писатели. В празненството участва и делегация от Кишпещ, побратимения град на Смолян, представлявана от: Дьорд Винцек, заместник-кмет, д-р Петер Бернат, началник-кабинет на кмета, Йордан Тютюнков, председател на Българското самоуправление на Кишпещ, Кристина Чубрикова, певица. Сътрудниците на Литературния музей „Петьофи” изготвиха табла за живота и творчеството на Ласло Наги – един от елементите на изложбата, която беше част от поредицата прояви. След дългогодишно съгласуване, в резултат от сътрудничеството на отговорните министерства на двете страни, беше завършено обновяването на Къщата-музей на Ласло Наги в Смолян, а съвременната експозиция е в процес на изработка. Откриването й ще се състои през пролетта на 2019 година.

43


A Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem magyar szaka 30. évfordulója – tudományos konferencia 2013. november 21., Szófiai Tudományegyetem, Rektorátus – 1. sz. előadóterem A Hungarológiai kutatások címet viselő konferenciát ünnepélyes keretek között őexc. Klein András Magyarország nagykövete nyitotta meg. Hivatalos résztvevők: Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási igazgatója, Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője, dr. Ivan Ilcsev professzor, a Szófiai Tudományegyetem rektora, Mirena Szlavova professzor, a Klasszikus Nyelvek Karának vezetője. A fórumon magyar és bolgár résztvevők előadásában többek között az alábbi témákban hangzottak el értekezések: a magyar mint idegen nyelv tanítása, Magyarország néprajza és kultúrája, népművészet, a kétoldalú magyar-bolgár kereskedelmi, politikai, nyelvi, kulturális diplomáciai kapcsolatok stb.

30 години от основаването на специалност „Унгарска филология” в СУ „Св. Климент Охридски” – научна конференция 21 ноември 2013, София – СУ „Св. Кл. Охридски”, Ректорат – Заседателна зала №1 Конференцията под надслов „Унгаристични изследвания” беше тържествено открита от Н.Пр. Андраш Клейн, посланик на Унгария. Официални участници бяха: Марцел Жамбоки, директор на Дирекция „Образование” в Институт „Балаши” и г-н Адам Машат, ръководител Отдел „Унгаристика” в Институт „Балаши”, проф. дин Иван Илчев, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”, проф. Мирена Славова, ръководител на катедра „Класическа филология”. На форума унгарски и български участници изнесоха доклади на теми, засягащи преподаването на унгарски език като чужд, етнография и култура на Унгария, народно изкуство, двустранни българо-унгарски търговски, политически, езикови, културно-дипломатически връзки и други.

Irodalmi est Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából 2013. november 25., Szófiai Magyar Intézet A szerzőről és műveiről Dr. Bedecs László irodalomkritikus, a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem magyar vendégtanára beszélt. Ivanova Krisztina színésznő Gárdonyi művekből tartott felolvasást. Az est folyamán, az eredményhirdetést követően átadtuk a magyar szak hallgatói számára korábban kiírt Gárdonyi műfordítói verseny díjait, valamint levetítettük Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből készült filmet (rendező Várkonyi Zoltán).

Литературна вечер по повод 150 години от рождението на писателя Геза Гардони 25 ноември 2013, Унгарски културен институт За автора и неговото творчество говори д-р Ласло Бедеч, литературен критик и унгарски лектор в СУ „Св. Кл. Охридски“. Откъси от произведения на Гардони на български прочете актрисата Кристина Иванова. На литературната вечер, след обявяване на резултатите, връчихме на студентите от специалност „Унгарска филология” наградите от обявения по-рано преводачески конкурс по творба на Геза Гардони, а също и прожектирахме филма „Звездите на Егер” по едноименния му роман (реж. Золтан Варкони).

44


Robert Capa kiállítások a világhírű fényképész születésének 100. évfordulója alkalmából „Ha nem elég jók a képeid, akkor nem voltál elég közel” (Robert Capa) Robert Capa (Friedmann Endre Ernő) (1913. október 22., Budapest – 1954. május 25., Thái Bình, Indokína) a félelmet ismerve, de bátran volt jelen a XX. század közepének valamennyi nagy háborújában, s küzdött az újságírók és fotóriporterek örök kínjával: „hiénaként” ott lenni és megmutatni az eseményeket, de nem részt venni, nem segíteni a menekülőnek, az elesettnek. Fényképezőgépével a kezében halt meg, maga után hagyva képeit, amelyeken az újkori történelem legjelentékenyebb eseményeinek némelyikét rögzítette. Robert Capa fotókiállítás, a Nemzetközi Fotótalálkozók – 2013 keretében, a rendezvény mottója: Távolságok 2013. október 11., Plovdiv – Balabanov Ház A kiállítás a Plovdivi Önkormányzat, a Plovdivi Fényképész Közösség és a Szófiai Magyar Intézet közös rendezvénye volt. Része az Őszi művészeti szalon rendezvénysorozatnak, valamint Plovdiv Európa 2019-es kulturális fővárosává való választására benyújtott pályázatának. A Robert Capa fotókiállítás szófiai megnyitója a világhírű fényképész születésének 100 éves évfordulója alkalmából 2013. november 14., Nemzeti Szépművészeti Galéria A kiállítást, amely a Kecskeméti Fotómúzeum tulajdona és 42 képet tartalmaz, őexc. Klein András Magyarország nagykövete nyitotta meg.

Фотоизложба на Роберт Капа по повод 100-годишнината от рождението на световноизвестния фотограф „Ако снимките ти не са достатъчно добри, значи не си бил достатъчно близо” (Роберт Капа) Роберт Капа (Ендре Ерньо Фридман) (22 октомври 1913, Будапеща – 25 май 1954, Тай Бин, Индокитай), незнаейки що е страх, с кураж участва в почти всяка голяма война в средата на ХХ век и се бори с вечната мъка на журналистите и фоторепортерите: да присъстват „като хиени” и да отразяват събитията, но да не се включват и да не помагат на бежанците, на падналите. Умира с фотоапарат в ръка. След себе си оставя снимки, в които са уловени някои от най-значимите моменти от съвременната история. Фотоизложба на Роберт Капа в рамките на Международни фотографски срещи – 2013, мото на проявата: „Разстояния” 11 октомври 2013, Пловдив – Балабанова къща Изложбата беше съвместна проява на Община Пловдив, Пловдивско фотографско средище и Унгарски културен институт към Институт „Балаши” в София и част от „Есенен салон на изкуствата”, както и в подкрепа на инициативата „Пловдив – кандидат за европейска столица на културата 2019”. Откриване на фотоизложба на Роберт Капа по повод 100-годишнината от рождението на световноизвестния фотограф 14 ноември 2013, София – Национална художествена галерия Изложбата, която е притежание на Музея на фотографията в град Кечкемет и представя 42 фотографии, беше открита от Н. Пр. Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария.

45


Az 1848-49-еs magyar szabadságharc 165. évfordulója A magyar szabadságharc 165. évfordulója alkalmából, nemzeti ünnepünk tiszteletére Frömmel Gyula festőművész A Hazért és a szabadságért című kiállítását nyitottuk meg, amelyen a magyar himnusz Anzsela Toseva zongoraművész előadásában hangzott el. Ünnepi koncertet Georgi Lekov, a VII. Liszt-Bartók-Ligeti Zongoraverseny győztese adott. A magyar szabadságharc 165. évfordulója és Dunyov István honvédtiszt, Garibaldi hadseregének ezredese emlékére 2013. szeptember 7-én Csiprovci városban lelepleztük Kozsuharov Ognjan szobrászművész Dunyov Istvánról készült mellszobrát a róla elnevezett téren Margarita Popova asszony, a Bolgár Köztársaság alelnöke, Doncsev András, az EMMI parlamenti államtitkára által vezetett magyar delegáció, őexc. Klein András, Magyarország nagykövete és Szabi Szabev vezérőrnagy, az Atlantik Tartalékos Tisztek Szövetsége elnöke részvételével. Az utána A XV-XIX. századi nemzeti felszabadító harcok: személyiségek, népek, történelem címmel megtartott országos tudományos konferencián Dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum igazgatója tartott előadást, Szabó Zsolt, a Balassi Intézet koordinációs főigazgató-helyettese a szervezőknek és a tudományos konferencia résztvevőinek emlékérmet és oklevelet adott át, továbbá Frömmel Gyula festőművész Dunyov Istvánt ábrázoló portréját a helyi Történeti Múzeumnak ajándékozta. Az alkalomra bolgár szponzor támogatásával megjelentettük Petko Mangacsev Dunyov István életéről és munkásságáról szóló monográfiáját. A tudományos konferencián elhang-

46

165 години от унгарската борба за свобода от 1848-1849 година По повод 165-годишнината от унгарската борба за свобода, в чест на Националния празник на Унгария открихме изложбата на художника Дюла Фрьомел „За родината и свободата”, на която прозвуча унгарският химн в изпълнение на пианистката Анжела Тошева. Празничен концерт изнесе Георги Леков, победителят в VІІ Клавирен конкурс „Лист-Барток-Лигети”. В памет на 165-годишнината от Унгарската борба за свобода и на Стефан Дуньов, офицер от унгарската революционна армия и полковник от армията на Гарибалди, на 7 септември 2013 г. в Чипровци, на площада, носещ неговото име, открихме бюст-паметник на Стефан Дуньов, творба на скулптора Огнян Кожухаров, с участието на госпожа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, на унгарска делегация, ръководена от Андраш Дончев, парламентарен държавен секретар на Министерството на човешките ресурси на Унгария, от Н. Пр. Андраш Клейн, посланик на Унгария, и от генерал-майор Съби Събев, председател на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. След това на конференцията на тема „Национално-освободителните борби от ХV-ХІХ век: личност, народ, история” лекция изнесе д-р Ласло Чорба, директор на унгарския Национален музей; Жолт Сабо, координационен заместник-генерален директор на Институт „Балаши” връчи мемориален


zott előadások gyűjteményét a következő évben adtuk ki Személyiségek, népek, történelem címmel. 2015-ben A pesti Pilvax Kávéház Szófiában – a magyar konyhaművészet hete a Gulliver étteremben elnevezésű rendezvényünk keretében magyar ételeket rendelhettek a vendégek az intézettel szomszédos étteremben, ahol a magyar népzenét a Vándor Vokál szolgáltatta. A Kossuth emigráció emlékét a sumeni Kossuth Emlékház őrzi, amelynek kiállítási anyaga a Szófiai Magyar Intézet hathatós közreműködésével, az EMMI támogatásával és a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai segítségével teljesen megújult a Kossuth emigráció Sumenbe való érkezésének 165. évfordulója alkalmából. A Kossuth Emlékház épületének műszaki felújítása a szabadságharc 170. évfordulója megünneplésére készül el a KKM Külföldi magyar emlékek megőrzése c. fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi keretének felhasználásával. A megújult emlékház ünnepélyes felavatását 2018 októberére tervezzük. Március 15-i nemzeti ünnepünk hagyományos eseménye a bulgáriai Kossuth emlékhelyek megkoszorúzása Vidin és Sumen városokban, valamint Dunyov ezredeshez történelmileg kötődő Csiprovciban.

медал и грамота на организаторите и на участниците в научната конференция, а художникът Дюла Фрьомел подари на Историческия музей портрет на Стефан Дуньов. По този повод с подкрепата на български спонсор беше издадена монографията на Петко Мангачев, разглеждаща живота и дейността на Стефан Дуньов. Сборникът с докладите от научната конференция, издадохме следващата година, със заглавието „Личност, народ, история”. През 2015 г. в рамките на проявата ни „Будапещенското кафене „Пилвакс” в София – седмица на унгарската гастрономия в ресторант „Гъливер” гостите имаха възможността да си поръчват унгарски ястия в съседния с Института ресторант, а унгарска народна музика звучеше в изпълнение на състава „Вандор вокал”. Паметта за Кошутовата емиграция се съхранява в Къщата-музей „Лайош Кошут” в Шумен, чийто изложбен материал беше напълно обновен с активното сътрудничество на Унгарския културен институт в София, с подкрепата на Министерството на човешките ресурси на Унгария и професионалната помощ на Унгарския национален музей по повод 165-та годишнина от пристигането на емигрантите в Шумен. Техническото обновление на сградата на Къщата-музей „Лайош Кошут” ще бъде реализирано за отпразнуването на 170-годишнината от Борбата за свобода с използването на средствата от финансовата рамка на направление „Опазване на унгарските паметници в чужбина” на Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария. Тържественото откриване на ремонтираната къща-музей е планирано за октомври 2018 година. Традиционно събитие от честването на 15 март – Националния празник на Унгария е полагането на венци на паметните места от пребиваването на Кошутовата емиграция в България в градовете Видин и Шумен, както и в свързания исторически с полк. Дуньов Чипровци.

47


48


Az I. Világháború centenáriumа Az I. Világháború centenáriumára a 2013-2018-as időszakban több tematikus rendezvényen való részvétellel és saját szervezésben megtartott programmal készültünk. 2013-ban felkérésünkre Ivan Ilcsev professzor, a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem rektora vett részt a Terror Háza szervezte, Az I. Világháború és az új világrend születése Nemzetközi Konferencián Bulgária az I. Világháborúban című előadásával. 2014 májusában a Bolgár Tudományos Akadémia Történeti Kutatások Intézete Bolgár-magyar Vegyes Bizottsága és a MTA Humán Kutatások Központ Történeti Intézete mutatta be intézetünkben a 2013-ban megjelent Bulgária és Magyarország az I. és II. Balkáni háborúban és az I. Világháborúban című kötetét. November 20-án Dr. Balogh András professzor emeritus, történész, Dr. M. Kiss Sándor történész, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanszékvezető tanára és bolgár tudósok részvételével tudományos konferenciát rendeztünk a Bolgár-magyar politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok egy évszázada – 1914-2014, majd 2015-ben A nacionalizmus Kelet- és Közép-Еurópában az I. Világháború idején címmel. A 2017. április 24-én megnyitott A Nők is hősök című kiállítás a nők küzdelmes helytállását mutatta be néhány jellemző részlet segítségével, míg a Kákics Zenekar 2017. május 11-i Lövészárkunk menedékén, jajszó helyett szép dal fakadt című előadásával az I. Világháború azon hőseinek állított emléket, akik emberek tudtak maradni az embertelenségben. Az eseményеk az I. Világháborús Emlékbizottság támogatásával valósultak meg.

Сто години от Първата световна война В периода 2013-2018 г. чествахме Стогодишнината от Първата световна война с множество съвместни и самостоятелни тематични програми. През 2013 г. по наша покана проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, се включи с лекцията си „България през Първата световна война” в организираната от Дома на терора в Унгария Международна конференция „Първата световна война и раждането на новия световен ред”. През май 2014 г. Българо–унгарската смесена историческа комисия към Института за исторически изследвания при БАН и Институтът по история към Центъра за хуманитарни изследвания при УАН представиха в Унгарския културен институт издадената през 2013 г. книга, озаглавена на български „България и Унгария на война, 1912-1918 г.”. На 20 ноември с участието на д-р Андраш Балог, професор емеритус, историк, д-р Шандор М. Киш, историк, ръководител катедра в Университет „Петер Пазман” (Будапеща), и на български учени организирахме научна конференция „Едно столетие българо-унгарски политически, стопански и културни връзки – 1914-2014”, а през 2015 г. „Национализмът в Източна и Централна Европа по време на Първата световна война”. Откритата на 24 април 2017 г. изложба със заглавието „И (жени) те са герои”, обръщайки внимание на някои характерни елементи от епохата, представи тежката военновременна съдба на унгарските жени, а на 11 май 2017 г. състав „Какич” с представлението си „Вместо стон от убежището на окопите красива песен се разнесе” отдаде почит на героите от Първата световна война, запазили човечността си в нечовешките времена. Събитията се реализираха с подкрепата на унгарския Мемориален комитет, създаден по повод 100-годишнината от Първата световна война.

49


A Csiprovci felkelés 325. és az 1848-49-es magyar szabadságharc 165. évfordulója Csiprovci város minden év szeptember 7-én megemlékezik az 1688-as törökellenes felkelés évfordulójáról. A felkelés leverése után a városból a katolikus bolgárok egy része a Habsburg Birodalomba, nevezetesen a történelmi Magyarországon található Bánátba menekült. Egy ilyen bolgár család leszármazottja volt Dunyov István, aki az 1848-49es szabadságharc idején a magyar hadsereg századosaként és hadbírójaként tevékenykedett. A szabadságharc leverése után hosszú börtönbüntetést szenvedett, szabadulását követően csatlakozott Giuseppe Garibaldi seregéhez, ahol ezredesi rangot ért el. Az évfordulóról az alábbi rendezvényekkel emlékeztük meg: Dunyov István szobrának felavatása Csiprovciban Csiprovci város, 2013. szeptember 7. Részt vettek: Margarita Popova asszony, a Bolgár Köztársaság alelnöke, Doncsev András, az EMMI parlamenti államtitkára által vezetett magyar delegáció, őexc. Klein András Magyarország szófiai nagykövete és Szabi Szabev vezérőrnagy, az Atlantik Tartalékos Tisztek Szövetsége elnöke. A mellszobor alkotója: Kozsuharov Ognyan szobrászművész Országos tudományos konferencia A XV-XIX. századi nemzeti felszabadító harcok: Személyiségek, népek, történelem címmel Tudományos szakértő: dr. Jordanka Geseva, docens A konferencián részt vett Dr. Csorba László professzor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és Dr. Marosiné Pandúr Julianna, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem nyugalmazott adjunktusa. A konferenciát Margarita Popova, a Bolgár Köztársaság alelnöke nyitotta meg. A konferencia kísérőprogramjai voltak: Magyar emlékek a bolgár múzeumokban Szófiai Szent Cirill és Metód Nemzeti Könyvtár – Márvány folyosó, 2013. november 15. Dunyov István életével és sorsával kapcsolatos, a Szent Cirill és Metód Nemzeti Könyvtárban őrzött eredeti és egyéb iratok, valamint Petko Mangacsev Dr. Dunyov István élete és munkássága (18161889) című könyvének bemutatása Dr. Ljubomir Georgiev,

50

325 години от Чипровското въстание, 165 години от унгарската борба за свобода и участието на полк. Стефан Дуньов Всяка година на 7 септември град Чипровци празнува юбилея на Чипровското антитурско въстание от 1688 година. След потушаването на въстанието една част от католическото българско население на града забягва в Хабсбургската империя, а по-точно в намиращия се на територията на историческа Унгария Банат. Потомък на такова българско семейство е Стефан Дуньов, който по времето на унгарската борба за свобода от 1848-1849 г. участва в нея като капитан и военен съдия. След разгрома на борбата за свобода той попада за дълго в затвор, а след освобождаването си се присъединява към армията на Джузепе Гарибалди, където достига до ранг полковник. Отбелязахме юбилея със следните прояви: Освещаване на бюст-паметника на полковник д-р Стефан Дуньов в град Чипровци 7 септември 2013, Чипровци Участваха: г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, унгарска делегация, водена от г-н Андраш Дончев, парламентарен държавен секретар на Министерството на човешките ресурси на Унгария, Н.Пр. Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, генерал-майор Съби Събев от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. Автор на бюст-паметника: скулпторът Огнян Кожухаров. Национална научна конференция с международно участие „Национално-освободителните борби от ХV-ХІХ век: Личност, народ, история” Научен ръководител: доц. д-р Йорданка Гешева. В конференцията участваха проф. д-р Ласло Чорба, генерален директор на Унгарския национален музей и д-р Юлиана Марошине-Пандур, ст. асистент в будапещенския университет „Лоранд Йотвьош”. Конференцията беше официално открита от г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България. Съпътстващи събития на конференцията бяха: „Унгарски реликви в българските музеи” 15 ноември 2013, НБ „Св. св. Кирил и Методий” – Мраморно фоайе


Dr. Doncsev Toso és Petko Mangacsev részvételével. A Személyiségek, népek, történelem: a XV-XIX. századi nemzeti felszabadító harcok című gyűjtemény bemutatása 2014. november 19., Szófiai Magyar Intézet A kötetet bemutatták: Anjuta P. Kamenova-Borin – Csiprovci város Történeti Múzeumának igazgatója és Dr. Csorba László professzor – a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

Представяне на оригинални и други документи, свързани със съдбата и живота на Стефан Дуньов, които се съхраняват в НБ „Св. Св. Кирил и Методий”, и представяне на книгата на Петко Мангачев „Д-р Стефан Дуньов – живот и дело (1816-1889)”, с участието на доц. д-р Любомир Георгиев, д-р Тошо Дончев и Петко Мангачев. Представяне на сборник студии и статии „Личност, народ, история: Национално-освободителните борби ХV-ХІХ век” 19 ноември 2014, Унгарски културен институт Книгата представиха: Анюта П. Каменова-Борин, директор на Историческия музей в гр. Чипровци и проф. д-р Ласло Чорба, генерален директор на Унгарския национален музей.

51


Kálmán Imre születésének 130. évfordulója és a magyar operett napja

130-годишнина от рождението на Имре Калман и Ден на унгарската оперета

Az évfordulóra emlékező rendezvényeink:

Прояви по повод годишнината:

Magyar és bolgár operetténekesek koncertje 2012. október 26., Szófia – Nemzeti Zene és Balett Központ Algács Melinda, Domoszlai Sándor, Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea (Magyarország) Marcso Aposztolov, Alekszandar Mutafcsijszki, Sztefan Petkov, Olga Dinova, Edelina Kaneva és Katerina Tuparova (Bulgária) A koncert védnökségét, amely a Szófiai Magyar Intézet és a bolgár Nemzeti Zene és Balett Központ közös rendezvényeként valósult meg, őexc. Klein András Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete vállalta.

52

Концерт на унгарски и български оперетни изпълнители 26 октомври 2012, София – Национален музикален и балетен център Андреа Жадон, Тибор Солноки, Мелинда Алгач и Шандор Домослаи (Унгария), Олга Динова, Еделина Кънева, Катерина Тупарова, Марчо Апостолов, Александър Мутафчийски и Стефан Петков (България) Концертът, организиран съвместно от Унгарския културен институт и българския Национален музикален и балетен център, бе под патронажа на Н. Пр. Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България.


Koncert Rada Toteva (szoprán), Alexander Noszikov (basszus) és Szvetlana Makszimova (zongora) részvételével – részletek Kálmán Imre Marica grófnő és a Csárdáskirálynő című operettjeiből 2012. október 31., Szófiai Magyar Intézet

Концерт с участието на Рада Тотева (сопрано), Александър Носиков (бас) и Светлана Максимова (пиано) – изпълнения от оперетите „Графиня Марица” и „Царицата на чардаша” от Имре Калман 31 октомври 2012, Унгарски културен институт

53


54


Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 2011et hivatalosan Liszt emlékévvé nyilvánították Magyarországon, amelynek megünneplésére a Szófiai Magyar Intézet több rendezvénnyel készült. Anzsela Toseva bolgár zongoraművész koncertje 2011. január 20., május 17., május 26., Szófia – Nemzeti Kultúrpalota (NDK), 9-es terem, Rusze – a Filharmónia koncertterme Anzsela Toseva a Liszt-Bartók zongoraverseny 1989-es, első kiadásán nagydíjat kapott. Magyar és Európai: Liszt Ferenc (1881-1886) című plakátkiállítás a Szófiai Zenei Hetek keretében 2011. május 23., Szófia – Az Ivan Vazov Nemzeti Színház előtti téren A kiállítás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont megbízásából készült. Összeállította és a szöveget írta: Eckhardt Mária, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. Atanasz Kurtev professzor és tanítványai zongorakoncertje 2011. október 15., Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia Dezső Sándor és Kiss Virág koncertje (zongora-cselló) 2011. október 24., Szófiai Magyar Nagykövetség A koncerten Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Popper Dávid művek hangzottak el. VI. Liszt-Bartók Zongoraverseny 2011. december 3-5., Szófia – Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia koncertterme A VI. Liszt-Bartók Zongoraverseny a bolgár kulturális miniszter védnökségével került megrendezésre. A verseny szervezői: Szófiai Magyar Intézet, Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia. A verseny rendezőinek célja, hogy a magyar klasszikusokat népszerűsítse Bulgáriában és a szomszédos országokban (Görögország, Szerbia, Macedónia, Románia). A versenyzők három korcsoportban mérik össze tudásukat. A zongoraverseny zsűrijének elnöki tisztjét Szokolay Balázs Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, zenepedagógus töltötte be.

200 години от рождението на големия унгарски композитор Ференц Лист По повод 200 години от рождението на големия унгарски композитор Ференц Лист 2011 беше обявена за Годината на Лист в Унгария. За отпразнуването на тази годишнина Унгарският културен институт организира редица прояви: Клавирен концерт на Анжела Тошева 20 януари, 17 май, 26 май 2011, София – Унгарски културен институт, НДК – Зала №9, Русе – Концертна зала на Филхармонията Анжела Тошева е първият лауреат на Клавирния конкурс „Лист-Барток” (1989). Изложба плакати „Унгарец и европеец: Ференц Лист (1811-1886)” в рамките на Софийски музикални седмици 23 май 2011, София – площада пред Народния театър „Иван Вазов” Изложбата беше изготвена по поръчка на Музикална академия „Ференц Лист” и Музей и изследователски център „Ференц Лист”. Съставител и автор на изложбата: Мария Екхарт, Музей и изследователски център „Ференц Лист”. Клавирен концерт на проф. Атанас Куртев и негови ученици 15 октомври 2011, НМА „Проф. Панчо Владигеров” Концерт на Шандор Дежьо и Вираг Киш (виолончело-пиано) 24 октомври 2011, Посолство на Унгария В програмата: творби на Ференц Лист, Бела Барток, Золтан Кодай и Давид Попер Шести клавирен конкурс „Лист-Барток” 3-5 декември 2011, София – НМА „Проф. Панчо Владигеров” – Концертна зала Шестият клавирен конкурс „Лист-Барток” беше организиран под патронажа на министъра на културата на Република България. Организатори на конкурса: Унгарски културен институт в София, НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Организаторите на конкурса имат за цел да популяризират унгарските класици в България и в съседните държави (Гърция, Сърбия, Македония, Румъния). Участниците показват уменията си в три възрастови групи. Председател на журито на конкурса беше пианистът и музикален педагог Балаж Соколаи, носител на наградата „Ференц Лист”.

55


Az Európai Únió Tanácsának Magyar Elnöksége – 2011 A 2011-es magyar EU-elnökség kezdete alkalmából Magyarország Szófiai Nagykövetsége, a Szófiai Magyar Intézet, a Szófiai Önkormányzat Kulturális Igazgatósága és a Bolgár Zenei Társaság egy rendkívül érdekes és izgalmas nemzetközi kulturális projekttel ajándékozta meg a bolgár közönséget. A Balkan Crossover elnevezésű koncerten olyan világhírű előadók léptek fel, mint Fassang László orgonaművész, a bolgár Hangok Hangja énekegyüttes Ilija Mihajlov karmester vezetésével és Szokolay Dongó Balázs népzenész (duda, furulya, szaxofon). A hangverseny koncepciója az eltérő zenei világok egyesítése egy teljesen új formában és a megszokottól eltérő hangzásban. 2011 júniusában az uniós elnökség zárása alkalmából a szófiai Fővárosi Könyvtár aulájában őexc. Láng Judit nagykövet a 2010-2011-es spanyol-belga-magyar EU-elnökség legjelentősebb pillanataiból összeállított fotódokumentum kiállítást nyitotta meg. Az SzMI a tárlat előkészítésben, szervezésben és a rendezvény lefolytatásában jelentős szerepet vállalt. Az elnökség nagyszabású záróakkordja a Szegedi Kortárs Balettnek a Szófiai Operaházban tartott előadása volt. Mintegy ezer fő előtt mondott a nagykövet ünnepi beszédet, majd a társulat óriási sikerrel mutatta be az Unisono IX. Szimfónia című produkcióját, Juronics Tamás Beethoven zenéjére fogalmazott ünnepi üzenetét. Az uniós elnökségünk átadása előtti utolsó rendezvény július 7-én a szófiai Szredec kiállító teremben valósult meg Szögi András, Jüri és Ivvy Arra (Észtország), valamint Elina Sorainen (Finnország) közös kiállításával a bolgár Kulturális Minisztérium, a Szófiai Magyar Nagykövetség, a Szófiai Észt Nagykövetség, a Szófiai Finn Nagykövetség és a Szófiai Magyar Intézet közös rendezésében. Az uniós elnökség Lengyelországnak való hivatalos átadásáról Szófiában július 15-én a Nemzeti Kultúrpalota szabadtéri filmszínházában emlékeztünk meg a Nemzetközi Filmhét alkalmából, ahol Goda Krisztina Kaméleon című filmjét vetítettük le.

56

Унгарското председателство на Съвета на Европа – 2011 По повод поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз през 2011 г. Посолството на Унгария в България, Унгарският културен институт в София, Дирекция „Култура” на Столична община и Българското музикално сдружение поднесоха на българската публика един изключително интересен и вълнуващ международен културен проект. В концерта, наречен „Balkan Crossover”, участваха световноизвестни изпълнители като органиста Ласло Фашанг, хора „Големите български гласове” под диригентството на Илия Михайлов и народния музикант Балаж „Донго” Соколаи (гайда, флейта, саксофон). Концепцията на концерта беше обединяването на различните музикални светове в една напълно нова форма, различна от обичайното звучене. По повод закриването на унгарското председателство през юни 2011 г. в аулата на Столичната библиотека в София Н.Пр. Юдит Ланг, посланик на Унгария, откри фотодокументална изложба, съставена от най-значителните моменти от испанско-белгийско-унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз 2010-2011. Унгарският културен институт в София изигра значителна роля в подготовката, организацията и осъществяването на проявата. Широкомащабният заключителен акорд на председателството беше представлението на Модерния балет на град Сегед в Софийската опера и балет. Посланикът изнесе тържествена реч пред близо хиляда души, след това съставът с огромен успех представи продукцията си „Unisono. ІХ Симфония” – тържественото послание на Тамаш Юронич по музика на Бетховен. Последното събитие преди предаването на председателството на Съвета на Европейския съюз бе проведената на 7 юли в столичната изложбена зала „Средец” съвместна изложба на Андраш Сьоги (Унгария), Юри и Иви Ара (Естония), и Елина Сорайнен (Финландия), реализирана от Министерството на културата на Република България, Посолството на Унгария, Посолството на Естония, Посолството на Финландия и Унгарския културен институт в София. Официалното предаване на председателството на Съвета на Европейския съюз на Полша беше ознаменувано на 15 юли на откритата арт-сцена до Националния дворец на културата в София, по повод Международната филмова седмица, където представихме филма на Кристина Года „Хамелеон”.


57


PERIODIKUSAN ПЕРИОДИЧНИ VISSZATÉRŐ ПРОЯВИ RENDEZVÉNYEK

58


FILMMŰVÉSZET Szófiai Nemzetközi Filmfesztivál A Sofia Film Fest Bulgária és Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb, 1997-ben alapított filmfesztiválja, vezető filmes rendezvénye. Évente több mint 85 000 nézőt vonz. Az utóbbi évtizedben a fesztivál kiemelkedő magyar részvétellel zajlott. 2018 – А nemzetközi zsűri elnöke Enyedi Ildikó volt. A fesztivál magyar vendégei: Bogdán Árpád, Mundruczó Kornél, Muhi András. A levetített magyar filmek: Testről és lélekről, 2017, rendező: Enyedi Ildikó Genezis, 2018, rendező: Bogdán Árpád Jupiter holdja, magyar-német film, 2017, rendező: Mundruczó Kornél 2017 – A fesztivál magyar vendégei Hajdú Szabolcs rendező, Török-Illyés Orsolya színésznő, Muhi András producer, Buharov Igor és Buharov Iván rendezők voltak. Ernelláék Farkaséknál, rendező: Hajdú Szabolcs Az itt élő lelkek nagy része, rendező: Igor Buharov 2016 – Tarr Béla életműve Szabadgyalog, Családi tűzfészek, Kárhozat, Őszi Almanach, Sátántangó, A londoni férfi, Werckmeister harmóniák 2014 – A nagy füzet, rendező: Szász János 2012 – A torinói ló, rendező: Tarr Béla 2011 – Pál Adrienn, rendező: Kocsis Ágnes A zöld sárkány gyermekei, rendező: Miklauzic Bence Szelíd teremtés – a Frankenstein-terv, rendező: Mundruczó Kornél Méh, rendező: Fliegauf Benedek 2010 – Nem vagyok a barátod, rendező: Pálfi György

КИНОИЗКУСТВО Международен филмов фестивал София филм фест София Филм Фест, основан през 1997 г., е най-мащабният кинофестивал в България и едно от водещите филмови събития в Централна и Източна Европа, което всяка година привлича повече от 85000 зрители. През последното десетилетие фестивалът се провежда с изключително активно унгарско участие. 2018 – Председател на международното жури беше Илдико Енеди, унгарски гости на фестивала бяха: Богдан Арпад, Корнел Мундруцо, Андраш Мухи. „За душата и тялото”, режисьор Илдико Енеди „Genesis”, режисьор Богдан Арпад „Луната на Юпитер”, режисьор Корнел Мундруцо 2017 – Унгарските гости на фестивала бяха: режисьорът Саболч Хайду, актрисата Оршоя Тьорьок-Ийеш и продуцентът Андраш Мухи, както и режисьорите Игор Бухаров и Иван Бухаров „Живял съм и по-добре”, режисьор Саболч Хайду „Душите, които живеят тук”, режисьор Игор Бухаров 2016 – Ретроспекция на Бела Тар с участието на режисьора „Аутсайдерът”, „Семейно гнездо”, „Есенен алманах”, „Проклятие”, „Сатанинско тангo”, „Човекът от Лондон”, „Веркмайстерови хармонии” 2014 – „Голямата тетрадка”, режисьор Янош Сас 2012 – „Торинският кон”, режисьор Бела Тар 2011 – „Адриен Пал”, режисьор Агнеш Кочиш „Децата на зеления дракон”, реж. Бенце Миклаузич „Нежният син – проектът Франкенщайн”, режисьор Корнел Мундруцо „Утроба”, режисьор Бенедек Флигауф 2010 – „Не съм твой приятел”, режисьор Дьорд Палфи 2009 – Председател на журито беше унгарският филмов режисьор Янош Сас. Гости на фестивала бяха Орши Тот – главен герой във филма „Делта”, Роберт Лакатош – режисьор на „Бахтало! (Късмет!)” и Андраш Мухи – продуцент на филма. „Бахтало! (Късмет!)”, режисьор Роберт Лакатош „Делта”, режисьор Корнел Мундруцо „Братята Витман”, режисьор Янош Сас Международен филмов фестивал „Златната Липа” – Стара Загора Целта на фестивала е да представи и популяризира европейското кино в България. Унгария участва във фестивала от неговото създаване.

59


2009 – A zsűri elnöke Szász János magyar filmrendező volt. A fesztivál vendégei: Tóth Orsi, a Delta főszereplője, Lakatos Róbert, a Bahrtalo! rendezője, Muhi András, a film producere Delta, rendező: Mundruczó Kornél Bahtalo! Jó szerencsét, rendező: Lakatos Róbert Witman fiúk, rendező: Szász János Arany Hárs Nemzetközi Filmfesztivál – Sztara Zagora A fesztivál célja kortárs európai filmek bemutatása, népszerűsítése Bulgáriában. A magyar részvétel a fesztivál kezdete óta folyamatos. 2018 – Kincsem, rendező: Herendi Gábor 2017 – Tiszta szívvel, rendező: Till Attila 2016 – Hajnali Láz, rendező: Gárdos Péter 2015 – Fekete leves, rendező: Novák Erik 2014 – Isteni műszak, rendező: Bodzsár Márk 2013 – Aglaja, rendező: Deák Krisztina, a film szereplője, Móga Piroska a fesztivál Legjobb női alakításért járó díját kapta meg. Gabrovoi Vidám Filmek Fesztiválja A fesztivál fő gondolata a humor és a szatíra filmművészeten keresztüli bemutatása. A közönség és a filmművészek nagy érdeklődésének köszönhetően a vidámfilmek panorámája Nemzetközi Vidámfilm Filmfesztivállá nőtte ki magát. 2017 – Swing, rendező: Fazekas Csaba, 2016 – Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, rendező, forgatókönyvíró, operatőr: Reisz Gábor.   IRODALOM Sumeni Országos Magyar-Bolgár Szavalóverseny A Szófiai Magyar Intézet 1969-től Sumen város Önkormányzatával közösen szavalóversenyt rendez, amelyen magyar és bolgár szerzők művei hangzanak el. A magyar kultúra szempontjából kiemelten fontos eseményen általában 110-120 résztvevő szerepel. A versenyzők öt kategóriában indulhatnak: 11 éven aluli kisdiákok, 11 éven felüli diákok, amatőr színészek, színművészeti hallgatók, valamint hivatásos színészek. Az elmúlt tíz évben a szavalóversenyen az alábbi évfordulókról emlékeztünk meg: 2018 – Az 1848-49-es szabadságharc 170., Petőfi Sándor születése 195., a San Stefanói Béke 140. és Hriszto Botev születése 170. évfordulója 2016 – ХХV. jubileumi kiadás – Nagy László születése 90.

60


2018 – „Кинчем”, режисьор Габор Херенди 2017 – „Чисто сърце”, режисьор Атила Тил 2016 – „Утринна треска”, режисьор Петер Гардош 2015 – „Черна супа”, режисьор Ерик Новак 2014 – „Божествена смяна”, режисьор Марк Боджар 2013 – „Аглая”, режисьор Кристина Деак (актрисата Пирошка Мога получава награда за най-добра женска роля) Габрово Смешен филм фест В основата на фестивала е идеята да се представят хуморът и сатирата чрез филмовото изкуство. Благодарение на големия интерес, както от страна на публиката, така и от страна на кинотворците, панорамата на комедийния филм прераства в Международен фестивал на комедийния филм под името „Смешен филм фест“. 2017 – „Суинг”, режисьор Чаба Фазекаш 2016 – „По необясними причини”, режисьор, сценарист и оператор Габор Рейс ЛИТЕРАТУРА Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература – Шумен Унгарският културен институт съвместно с Община Шумен организират от 1969 г. насам Националния конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература, на който се рецитират произведения от унгарски и български автори. В това значимо от гледна точка на унгарската култура събитие се представят около 110-120 участници. Рецитаторите се разпределят в пет групи – ученици до 11 години, ученици над 11 години, непрофесионални артисти, студенти, професионални артисти. През последните десет години конкурсът е посветен на: 2018 – 170-та годишнина от избухването на унгарската освободителна борба от 1848-1849 г. и 195-та годишнина от рождението на унгарския поет Шандор Петьофи, 140-та годишнина от подписването на Сан-Стефанския мирен договор и 170-та годишнина от рождението на българския поет Христо Ботев 2016 – ХХV Юбилеен национален конкурс – 90-та годишнина от рождението на унгарския поет Ласло Наги и 100-та годишнина от рождението на българския поет Иван Пейчев 2014 – 70-та годишнина от гибелта на унгарския поет Миклош Радноти и 80-та годишнина от рождението на българския поет Христо Фотев

61


évfordulója és Ivan Pejcsev bolgár költő születésének 100. évfordulója 2014 – Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója és Hriszto Fotev bolgár költő születésének 80. évfordulója 2012 – Örkény István születése 100. évfordulója 2010 – Magyar-bolgár kulturális kapcsolatok – A szerelem és a szabadság a magyar és a bolgár irodalomban Szófiai Nemzetközi Könyvvásár és Irodalmi Fesztivál A Szófiai Magyar Intézet a Balassi Intézet és a Publishing Hungary program hathatós támogatásával kitűnő lehetőséget ragadott meg arra, hogy népszerűsítse a magyar kultúrát, elsősorban a szépirodalmat, és ezen keresztül Magyarország jó hírét terjessze a fogadó országban. Az intézet minden évben saját standdal van jelen az eseményen. Az elmúlt években olyan jeles magyar szerzők mutatkoztak be bolgár nyelvre fordított műveikkel a nemzetközi fórumon, mint: 2017 Dragomán György Máglya Horváth Viktor Török tükör Márton László Árnyas főutca A Könyvvásárral egy időben megrendezésre kerülő Irodalmi Fesztiválon 2017 decemberében a V4-es országok voltak a díszvendégek. 2016 Lackfi János Három a magyar igazság Vörös István Keresztelés özönvízzel Oravecz Imre A megfelelő nap 2015 Dr. Balogh András a Bulgária és Magyarország – történelem, politika, kultúra a XX–XXI. században című gyűjtemény egyik szerzője Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya Márton László Kényszerű szabadulás Tatár Sándor Idegen kalitka Király Levente Hová menekülsz? 2014 – Petri György Napsütötte sáv című verseskötete 2013 – Gyukics Gábor verseskötetének bemutatása a szerző részvételével, Magyar Grafikák – album a Külföldi Művészetek Nemzeti Galériája gyűjteményéből

62

2012 – 100-та годишнина от рождението на Ищван Йоркен 2010 – Българо-унгарските културни взаимоотношения с тема „Любовта и свободата в унгарската и българската литература” Софийски международен панаир на книгата и Софийски международен литературен фестивал С мощната подкрепа на Институт „Балаши“ и програмата Publishing Hungary Унгарският културен институт се възползва от възможността да популяризира унгарската култура, по-специално художествената литература и с това да допринася за авторитета на Унгария в света. Всяка година Институтът участва в програмата със собствен щанд. През последните години със свои преведени на български език творби в международния форум се представиха видни унгарски автори като например: 2017 Дьорд Драгоман – „Клада” Виктор Хорват – „Турско огледало” Ласло Мартон – „Сенчеста главна улица” Успоредно с Панаира на книгата през декември 2017 г. бе проведен Литературният фестивал, посветен на литературите на страните-членки на Вишеградската четворка. 2016 Янош Лацкфи – „Унгарски бивалици и небивалици (Страховити истории)” Ищван Вьорьош – „Кръщение в потоп” Имре Оравец – „Подходящият ден” 2015 Д-р Андраш Балог, автор в сборника „България и Унгария – история, политика, култура през ХХ–ХХI век” Михай Золтан Над – „Копелето на сатаната” Ласло Мартон – „Принудително освобождение” Шандор Татар – „Чужда клетка” Левенте Кирай – „Диктати” 2014 – Дьорд Петри – „Ивицата, от слънцето огряна” 2013 – Представяне на стихосбирката на Габор Дюкич с участието на автора, а от унгарската колекция на Национална галерия за чуждестранно изкуство бе издаден художественият албум „Унгарската графика”


63


2012 – Díszvendég: Magyarország Ebben az évben Magyarország volt a díszvendége a Szófiai Nemzetközi Könyvvásárnak, Bulgária legrangosabb könyves seregszemléjének, ahol 24 magyar vonatkozású kötet került bemutatásra. A művek ugyan nem adtak teljes képet a sokszínű magyar irodalomról, de az érdeklődők ízelítőt kaphattak a magyar irodalom különböző stílusirányzataiból. A magyar pavilonban az elmúlt években megjelent könyveken túl művészeti és turisztikai albumokat is bemutattak. A december 4-i megnyitón részt vett Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, őexc. Klein András magyar nagykövet, Jordanka Fandakova Szófia főpolgármestere, Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója, valamint Veszelin Todorov, a Bolgár Könyv Egyesülés elnöke. A könyvfesztiválra időzítve került kiadásra bolgárul többek között Györe Balázs Boldogkönyv című regénye és Kukorelly Endre Rom. A komonizmus története című könyve. Megjelent Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka és Schein Gábor Lázár című kisregénye, Tóth Krisztina Vonalkód című elbeszéléskötete és Rostás-Farkas György A vándor éneke című versgyűjteményе, valamint Pósa Zoltántól Az ifjúság maradéka, Bánki Évától az Aranyhímzés, Oravecz Imrétől pedig az 1972. szeptember című kötet. A könyvfesztivál idején látott napvilágot a Más-más csönd című kétnyelvű bolgár haikukötet is. A magyar vonatkozású művek között a magyar standon olyan könyvek is megtalálhatók voltak, mint az 1956-os forradalom és a bolgár irodalom – Művek, dokumentumok című kötet, a Budapest története című munka Catherine Horeltől vagy például a Magyar reáliák a kulturális transzfer tükrében című irodalomkritikai tanulmánykötet. A könyvvásáron a szépirodalom kedvelői személyesen találkozhattak több könyv szerzőjével és műfordítójával, dedikálásokon és a magyar kultúrdiplomácia problémáit taglaló fórumon vehettek részt a Balassi Intézet főigazgatója, Hatos Pál vitaindító előadásával, Szondi György fordító és kiadó, valamint Bedecs László, a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem magyar lektorának részvételével. Kísérő rendezvényként a fesztivál központi színpadán fellépett a Kecskeméti Néptáncegyüttes, Tóth Viktor és a Road Six Sax etno-dzsessz formáció, Hadzsikosztova Gabriella színművésznő, a budapesti Malko Teatro vezetője és a bolgár Nemzeti Színház- és Filmművészeti Akadémia hallgatói, akik Örkény egyperces novelláit adták elő.

64

2012 – Фокусна държава: Унгария През тази година Унгария беше почетен гост на Международния панаир на книгата в София, най-престижното изложение на книгата в България, където бяха представени 24 унгарски книги. Макар творбите да не представят пълна картина за разнообразието в унгарската литература, публиката можа да вкуси от различните стилови направления на унгарското писмено слово. В унгарския павилион, в допълнение към издадените през последните години книги, бяха представени и албуми за изкуство и туризъм. На церемонията по откриването на 4 декември участие взеха Тибор Наврачич, заместник министър-председател на Унгария, Н.Пр. Андраш Клейн, посланик на Унгария, г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, Пал Хатош, генерален директор на Институт „Балаши” и Веселин Тодоров, председател на Асоциация „Българска книга”. За Панаира на книгата бяха планирани за издаване на български език романът „Щастлива книга” от Балаж Дьоре и книгата „Развалината. История на комунизЪма” на Ендре Кукорели. Излизат и романите „Сянката на змията” от Жужа Раковски и „Лазаре!” на Габор Шейн, сборникът с разкази „Баркод” на Кристина Тот и стихосбирката „Песента на скиталеца“ от ромския писател Дьорд Рощаш-Фаркаш, както и книгите „Останки от младостта” на Золтан Поша, „Златно везмо” от Ева Банки и „Септември 1972” от Имре Оравец. По време на фестивала се появява на бял свят и двуезичната хайку антология „Различна тишина“. Сред книгите с унгарска насоченост на щанда можеха да бъдат намерени и томове като „Революцията от 1956-та и българската литература – Произведения и документи”, „История на Будапеща” от Катрин Орел и книгата с литературно-критически есета „Унгарските реалии в контекста на културния трансфер”. На Панаира на книгата любителите на художествената литература можаха да се срещнат лично с някои от авторите и преводачите, да получат автограф и да участват във форум за проблемите на унгарската културна дипломация, в който модератор беше генералният директор на Институт „Балаши” Пал Хатош, а участници: Дьорд Сонди – преводач и издател и Ласло Бедеч, гост-преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. В съпътстващата програма на фестивала на сцената се изявиха Народният танцов ансамбъл от град Кечкемет, Виктор Тот и етно-джаз бендът Роуд Сикс Сакс, актрисата Габриела Хаджикостова, ръководител на „Малко театро” – Будапеща, както и артисти от Народния театър и студенти от НАТФИЗ, които представиха „Едноминутни новели” на Ищван Йоркен.


65


Irodalom Éjszakája Az EUNIC Bulgária égisze alatt zajló kezdeményezés célja a fordított kortárs európai irodalom bemutatása, új és ismeretlen írók, költők, különböző kulturális közösségek virtuális megismertetése a fogadó országban. Az Irodalom Éjszakáján 18.00 és 21.30 óra között, minden fél órában az úgynevezett “fészkekben” híres bolgár színészek és művészek olvasnak fel részleteket külföldi szerzők bolgárul megjelent könyveiből. A kezdeményező a Cseh Kulturális Központ, de intézetünk az utóbbi években szintén aktív részese az eseménynek: 2018 – Rigó Béla A Mézga család kalandjai, előadók: Ekaterina Georgieva és Sztefan Dodurov színművészek 2017 – Mosonyi Alíz Magyarmesék, előadó: Mihail Szarvanszki színművész 2016 – Király Levelnte Hová menekülsz? Előadó: Ivan Nalbantov színművész 2015 – Kondor Vilmos Budapest Noir, előadó: Mariella Sztancseva színművésznő 2013 – Márai Sándor Napló. 1957-1958 előadó: Mariella Sztancseva színművésznő Ruszei Nemzetközi Irodalmi Fesztivál A kilencnapos programban többek között irodalmi felolvasások, performanszok, installációk és workshopok kapnak helyet. A Ruszei Irodalmi Fesztivál, amely a külföldi vendégek számára is rendkívül népszerű esemény, a korábbi Tavaszi Irodalmi Szalon folytatása. A Nemzetközi Elias Canetti Társaság az évek során Németországból, Ausztriából, Magyarországról, Csehországból, Olaszországból és Bulgáriából hívott meg írókat. Az idei, 2018-as fesztivál mottója Európa lélegzete, meghívott vendégünk Izsó Zita költő, író. A fesztiválon vendégeink voltak még: 2017 – Csender Levente 2016 – Király Levente 2015 – Márton László 2014 – Tóth Kinga 2012 – Schein Gábor és Kiss Noémi Nyelvek Európai Napja A nap eseményei a szófiai külföldi kulturális intézetek és az EUNIC Bulgária közös rendezvényei. Az Európa Tanács szeptember 26-át a Nyelvek Európai Napjává nyilvánította. Az Európai Unióban 23 hivatalos nyelv van, köztük a magyar és a bolgár is. Az EUNIC-rendezvény programjában nyelvi vetélkedők, tájékoztató pultok,

66


Нощ на литературата Целта на провеждащата се под егидата на EUNIC България инициатива е представянето на преводна съвременна европейска литература и виртуално запознаване с нови и непознати за приемащата страна автори, с различни културни общности. В Нощта на литературата от 18 до 21.30 ч, на всеки половин час в т. нар. „гнезда” известни български личности четат откъси от издадени на български език чуждестранни автори. Инициатор е Чешкият център, но през последните години и нашият институт е активен участник в събитието: 2018 – Бела Риго: „Семейство Мейзга”, в изпълнение на актьорите Екатерина Георгиева и Стефан Додуров 2017 – Ализ Мошони: „Маджарщини”, в изпълнение на актьора Михаил Сървански 2016 – Левенте Кирай: „Диктати”, в изпълнение на актьора Иван Налбантов 2015 – Вилмош Кондор: „Budapest Noir”, в изпълнение на актрисата Мариела Станчева 2013 – Шандор Мараи: „Дневник 1957-1958”, в изпълнение на актрисата Мариела Станчева Международен литературeн фестивал Русе Програмата включва литературни четения, пърформанси, инсталации и уъркшопи. Литературният фестивал в Русе, който е изключително привлекателен за много чуждестранни гости, замества досегашния Пролетен литературен салон. МД „Елиас Канети” през годините е канило писатели от Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Италия и България да представят своите творби в Русе. Мотото през настоящата 2018 г., когато гост от Унгария е поетесата и писателка Зита Ижо, е: „Дъхът на Европа”. Във фестивала са участвали още: 2017 – Левенте Чендер 2016 – Левенте Кирай 2015 – Ласло Мартон 2014 – Кинга Тот 2012 – Габор Шейн и Ноеми Киш Европейски ден на езиците Това е съвместна проява на чуждите културни институти в София и EUNIC България. 26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа. В Европейския съюз има 23 официални езика, сред които са унгарският и българският. В програмата на EUNIC се провеждат езикови викторини, информационни щандове, езикови игри. Основната цел на Европейския ден на езиците е да осведоми обществе-

67


nyelvi játékok szerepelnek. Az Európa-szerte megrendezett programok célja, hogy felhívják a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztésére, valamint a kulturális sokszínűség megőrzésére. Az elmúlt években az alábbi témák álltak a rendezvény fókuszában: 2017, 2016, 2015 – Idegen nyelven vásárolni 2014 – A nyelvek és a város 2013 – Szeretek főzni 2012 – Európai nyelvi sokszínűség 2011, 2010 – Európai nyelvi gazdagság Magyar Kultúra Napja A magyar kultúra napját január 22-én 1989 óta ünnepeljük. A dátum nem véletlen, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon végzett Csekén a Himnusz kéziratának letisztázásával. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A Magyar Kultúra Napjának szentelt rendezvényeink az elmúlt évtizedben: 2018 – A IX. Liszt–Bartók–Kodály Nemzetközi Zongoraverseny nyerteseinek koncertje a Szófiai Filharmónia kamaratermében 2017 – Kocsis Zoltán (1952–2016) zongoraművész-karmester emlékének szentelt est 2016 – Makovecz Imre építész grafikáiból és építészeti terveiből álló, „… Összekötni az eget és a földet…” című kiállítás megnyitója 2015 – Nagy László emlékének szentelt irodalmi est Pavel Szlavjanszki költő és kiadó, valamint Ivanova Krisztina színművésznő részvételével 2014 – Részletek Madách Imre Az ember tragédiája című színművéből Mariella Sztancseva és Todor Dimitrov színművészek előadásában 2013 – Mariella Sztancseva színművész Örkény István, Nagy Lajos és Szakonyi Károly műveiből összeállított irodalmi-zenei estje 2012 – Füst Milán Boldogtalanok. IV. Henrik című drámakötetének bemutatója 2011 – Koncert – Liszt Ferenc művei Anzsela Toseva zongoraművész előadásában 2010 – A Magyar Természetfotósok Szövetsége és a naturArt Galéria A természet pillanatai című kiállításának megnyitója 2009 – A Teo című film vetítése (film Teodor Radevszki filmrendezőről)

68

ността за значението на изучаването на чужди езици, да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа и да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст. През изминалите години във фокуса на събитието бяха следните теми: 2017, 2016, 2015 – Да пазаруваш на чужд език 2014 – Езиците и градът 2013 – Аз обичам да готвя 2012 – Европейско езиково многообразие 2011, 2010 – Европейско езиково богатство Ден на унгарската култура Денят на унгарската култура се празнува от 1989 г. на 22 януари. Денят не е избран случайно, това е датата през 1823 г., на която Ференц Кьолчеи завършва ръкописа на унгарския „Химн”. Честванията, свързани с тази годишнина, ни дават основание да обърнем по-голямо внимание на хилядолетните унгарски традиции, както и да представим огромното предметно и духовно богатство на унгарската култура. Ето и нашите събития през последното десетилетие, посветени на Деня на унгарската култура: 2018 – Концерт на лауреатите от IX-ия Международен клавирен конкурс „Лист–Барток–Кодай” в камерната зала на Софийска филхармония 2017 – Вечер в памет на диригента Золтан Кочиш (1952-2016) 2016 – Откриване на изложбата „… Да свържеш небето със земята…” с графики на Имре Маковец 2015 – Литературна вечер, посветена на 90- годишнината от рождeнието на поета Ласло Наги с участието на поета и издателя Павел Славянски и актрисата Кристина Иванова 2014 – Литературно четене от поемата на Имре Мадач „Трагедията на човека” с участието на Мариела Станчева и Тодор Димитров 2013 – Литературно-музикална вечер в изпълнение на актрисата Мариела Станчева по творби на унгарските белетристи Ищван Йоркен, Лайош Наги, Карой Сакони и др. 2012 – Представяне на сборника с драми на Милан Фющ „Несретници. Хайнрих ІV” 2011 – Клавирен концерт на Анжела Тошева по творби на Ференц Лист 2010 – Откриване на изложбата „Мигове от природата” на Съюза на унгарските фотографи на природата и на Галерия НатурАрт 2009 – Премиерна прожекция на филма „Тео” за режисьора Теодор Радевски  


Magyar Nyelv Napja 2011. szeptember 26-án az Országgyűlés a Magyar nyelv napjává nyilvánította november 13-át, lehetővé téve, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a magyar nyelvre, amely szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapja. 1844-ben ezen a napon fogadták el a magyart államnyelvvé tevő törvényt. Rendezvényeink: 2017 – Mikszáth Kálmán Péri lányok szép hajáról című elbeszélése bolgárra fordítására intézetünk által meghirdetett műfordítói pályázat eredményhirdetése a szerző születése 170. évfordulója alkalmából. A pályázaton nyertes műfordításokat a Szófiai Tudományegyetem magyar szakának hallgatói olvasták fel 2016 – A XXV. Sumeni Szavalóverseny győzteseinek – Ekaterina Georgieva, Zsivko Szimeonov, Ivan Sztancsev, Alekszander Gerdzsikov – előadása a versenyen elhangzott művekből 2015 – A Nagy László műfordítói verseny díjazottainak irodalmi estje és Magyarországról szóló vetélkedő 2011 – Magyarországról szóló vetélkedő és magyar néptánc oktatás Műfordítói pályázatok 2018 – Karinthy Frigyes – halálának 80. évfordulója alkalmából 2017 – Mikszáth Kálmán – születésének 170. évfordulója alkalmából 2014 – Nagy László – születésének 90. évfordulója alkalmából 2013 – Gárdonyi Géza – születésének 150. évfordulója alkalmából és a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem magyar szaka megalapításának 30. évfordulója alkalmából

Ден на унгарския език На 26 септември 2011 г. Парламентът на Унгария обявява 13 ноември за ден на унгарския език. Избрана е тази дата, защото на нея през 1844 г. е приет законът, който обявява унгарския за държавен език. Целта на празника е да насочи общественото внимание към родния език, който дава основата на духовното и културно наследство на унгарския народ и на неговата национална идентичност. Организирани са следните програми: 2017 – Награждаване на победителите от конкурса за превод на разказа “Хубавите коси на сестрите Пери” от Калман Миксат, посветен на 170-годишнината от рождението на унгарския писател и прочит на конкурсния разказ от студенти в специалността “Унгарска филология” на Софийския университет 2016 – Рецитал на лауреатите от XXV-ия Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература – Шумен 2016 с участието на Екатерина Георгиева, Живко Симеонов, Иван Станчев, Александър Герджиков 2015 – Рецитал на лауреатите от конкурса за превод на стихотворения от унгарския поет Ласло Наги и викторина, свързана с Унгария 2011 – Викторина и урок по народни танци Преводачески конкурси 2018 – Фридеш Каринти – по повод 80-годишнината от смъртта му 2017 – Калман Миксат – по случай 170-годишнината от рождението му 2014 – Ласло Наги – по случай 90-годишнината от рождението му 2013 – Геза Гардони – по случай 150-годишнината от рождението на унгарския писател и по повод 30-годишния юбилей на специалност „Унгарска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”

69


70


71


KIÁLLÍTÁSOK

  ИЗЛОЖБИ

Nemzetközi Fotóhónap A 18 éve alapított bolgár Nemzeti Fotóművészeti Egyesület egyértelmű célkitűzése, hogy támogassa a bolgár fényképészek közösségét, fénykép archívumot hozzon létre és megőrizze az utókor számára a bolgár szerzők alkotásait, albumait, katalógusait és könyveit, minél szélesebb körben bemutassa a fotóművészeket galériákban és művészeti műhelyeken. A minden évben más mottó alatt megvalósuló seregszemlén bolgár művészeken kívül illusztris külföldi fotósok számára is lehetőség nyílik a bemutatkozásra. 2018 „Erő” – Konkoly-Thege György Sziget című kiállítása 2017 „Ellentétek” – Fischbein Mónika Nemzeti csendélet című tárlata 2016 „Kapcsolat” – Young Kertesz & Young Hungarians című kiállítás, a Magyar Fotóművészek Szövetsége támogatásával 2015 – 80-as generáció – a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója és Barta Edit kurátor által rendezett kiállítás 2014 – Eifert János Ars poetica című tárlata 2013 – Lóránt Attila 3x3 52 486 című fotókiállítása 2012 – André Kertész Fotográfiák című kiállítása

Международeн месец на фотографията Вече осемнайсет години Националното сдружение „Фотографска академия” работи с ясната цел да подкрепя фотографската общност в България, да създава и съхранява архив с фотографии на български автори, да издава албуми, каталози и книги, да представя фотографията и нейните творци в галерии и артистични пространства. През последните години експозициите се обединяват под общо мото, като в събитието участват не само български, но и известни чуждестранни фотографи. 2018 „Сила” – „Сигет” на Дьорд Конкой-Теге 2017 „Контрасти” – „Национална идентичност” на Моника Фишбейн 2016 „Контакт” – „Младият Кертес & Младите унгарци” на Андре Кертес и съвременни унгарски фотографи 2015 – „Поколението на 80-те” изложба на членове на Студиото на младите фотографи с куратор Едит Барта 2014 – „Арс Поетика” на Янош Ейферт 2013 – „3x3 52 486” на Атила Лорант 2012 – „Фотографии” – фотоизложба на Андре Кертес

Plovdivi Fotóművészeti Találkozók A legjelentősebb bolgár szervezésű nemzetközi fotófesztivál rövid kihagyásokkal minden évben megrendezésre kerül Plovdivban. A szakmai találkozókon a művészek olyan szakemberekkel találkozhatnak, akik segítik őket kreatív és üzleti ötleteik megvalósításában. A résztvevők a fórum ideje alatt nem csak a szakértők elemzését és véleményét hallhatják, hanem lehetőséget kapnak saját kiállítások, nyomdai termékek, könyvkiadások és egyéb projektek megvalósítására is. Az évek során Magyarország a következő kiállításokkal mutatkozott be: 2014 „Befejezetlen múlt”– Szamódy Zsolt Birodalmi tervek – személyes emlékek című kiállítása 2013 „Távolságok” – Robert Capa fotókiállítás a világhírű fényképész születésének 100-éves évfordulója alkalmából 2012 „Akadémiai színpad” – Máté Gábor, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára, valamint a Fotográfia szak végzős hallgatói – Fátyol Viola, Gyurkovics Anna, Szent-Iványi Réka, Oravecz Éva – munkáinak bemutatója 2011 – Vancsó Zoltán Szándéktalan fény című fotókiállítása

Международни фотографски срещи – Пловдив Най-значимият международен фестивал за професионално фотографско изкуство у нас с малки пропуски се провежда всяка година в Пловдив. Портфолио-прегледът е място за срещи със специалисти, които могат да подпомогнат авторите в реализацията на творчески и бизнес идеи. Фотографите, участващи в тези срещи, чуват не само анализа и мнението на експертите, но имат възможността да получат предложения за изложби, публикации на книги или други проекти. През годините Унгария се представя със следните изложби: 2014 „Минало несвършено” – „Имперски планове – лични спомени” на Жолт Самоди 2013 „Разстояния” – Фотоизложба на Роберт Капа по повод 100-годишнината от рождението на световноизвестния фотограф 2012 „Академична сцена” – с участието на Габор Мате, преподавател от унгарския Университет „Мохоли-Над” и студентите от катедра „Фотография” – Ева Оравец, Река Сент-Ивани, Анна Дюркович, Виола Фатьол 2011 – „Непреднамерена светлина” – изложба на Золтан Ванчо

72


73


2010 – Lóránt Attila, a National Geographic és a The Explorer fotósának Kulturális sokszínűség című tárlata 2009 – Eifert János Képnovellák című kiállítása

2010 – „Културно многообразие” на Атила Лорант фотограф на списанията National Geographic, The Explorer 2009 – „Новели в картини” на Янош Ейферт

Nemzetközi Színpadi Plakátművészeti Triennálé A Nemzetközi Triennálé az egyetlen, színművészeti plakátokat bemutató nemzetközi fórum Bulgáriában. Célja a plakátművészet fejlesztése és népszerűsítése, a legdemokratikusabb és legkihívóbb vizuális művészet szerepének kiemelése. A Triennálé bemutatja a plakátművészet területén tevékenykedő művészek legjelentősebb alkotásait, amelyek a színpadi előadás valamennyi formájához kapcsolódnak: színház, opera, balett, operett, zene, cirkusz, bábszínház, pantomim, koncertek, fesztiválok és egyebek. Az intézet támogatásával megvalósult magyar részvétel: 2016 – Talányok, misztériumok és fantáziák – Orosz István, a nemzetközi zsűri tagjának kiállítása 2013 – Pócs Péter, a nemzetközi zsűri tagja volt 2010 – A Színház – Ez Én vagyok – Orosz István

Международно триенале на сценичния плакат Международното триенале е единственото международно изложение, което представя многообразието на сценичния плакат в България. Tриеналето има за цел да развива и популяризира плаката, да издига ролята му на най-демократично и провокативно визуално изкуство. Триеналето представя най-интересните постижения на художниците, работещи в сферата на плаката, свързан с всички форми на сценична изява: театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, фестивали и др. Унгарско участие, осъществено с подкрепата на Унгарския културен институт: 2016 – „Загадки, мистери, фантазии” – изложба на Ищван Орос, член на международното жури 2013 – Петер Поч, член на международното жури 2010 – „Театърът – това съм аз” – изложба на Ищван Орос

74


75


Bábok Vására Utcai és Bábszínházak Szófiai Nemzetközi Fesztiválja A fesztivál a sorsok, találkozók, csodálatos érzelmek, lenyűgöző előadások, kivételes színészek, emlékek, jövőbeli kapcsolatok, örömteli várakozások, díjak története. 2018 – Csigaház – a kecskeméti Ciróka Bábszínház előadása 2010 – Hófehérke – a pécsi Bóbita Bábszínház előadása.

Magyar táncház Az elismert hungarikummá vált táncház mozgalomnak Szófiában is van már hagyománya. Az SzMI programján 2013 tavasza óta folyamatosan jelen levő néptánc tanfolyam zömmel a fiatalokat vonzza be az intézetbe. A táncot oktató bolgár páros a népi táncokon túl a Kárpát-medence hagyományos népi szokásaival is megismerteti a foglalkozáson résztvevőket. Az elmúlt évek során a Szófiai Magyar Intézet vendégei – a székesfehérvári Kákics zenekar, a miskolci Agyagbanda, a Hajdú Táncegyüttes és a Flaska Banda Debrecenből – beavatva a bolgár közönséget a magyar népi tánc alapjaiba, tánctanítással és közös táncolással is gazdagították színes programjaikat.

76

Международен фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите” Фестивалът е история на съдби, срещи, прекрасни емоции, впечатляващи представления, изключителни актьорски превъплъщения, спомени, бъдещи контакти, радостно очакване, награди. 2018 –„Къщичката на охлюва” – представление на Куклен театър „Цирока” от град Кечкемет 2010 – „Снежанка” – куклена пиеса на Куклен театър „Бобита” от град Печ Унгарски народни танци Признатото за хунгарикум движение „танцова къща” става традиция и в София. Въведените през пролетта на 2013 г. в програмата на института и редовно провеждащи се уроци по унгарски народни танци привличат предимно младежи. Професионалните български танцьори, наред с обучението, запознават участниците с традиционни унгарски обичаи, свързани с различни празници от областта на Карпатския басейн. През изминалите години гости, поканени от Унгарския културен институт, са били оркестър „Какич” от Секешфехервар, „Адягбанда” от Мишколц, Ансамбълът за танци „Хайду” и „Флашка Банда” от Дебрецен, както и много други фолклорни състави, които включваха българската публика в танците и обогатяваха развлеченията й.


ZENE Bánszkói Nemzetközi Jazz Fesztivál A bulgáriai Banszko városban évente megrendezésre kerülő jazz fesztivál Bulgária legrangosabb nemzetközi nyári zenei eseménye. A fesztivál emblematikus kortárs zenészeknek ad találkozót, a fellépő művészek szinte minden jazz irányzatot képviselnek. A fesztivál egy hete alatt az ingyenes esti koncertek mellett napközben az üdülő komplexum több kisebb színpadán és az éttermekben is szól a jazz. Az intézet és a bolgár DSK Bank támogatásával az elmúlt évtizedben az alábbi előadók szerepeltek nagy sikerrel a fesztiválon: 2018 – Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta 2017 – Djabe 2016 – Pancastic! 2015 – Bágyi Balázs New Quartet 2014 – Nigun 2013 – Smarton Trió - Harcsa Veronika 2012 – Binder Károly - Borbély Mihály 2011 – Téli Márta Trió 2010 – Djabe 2009 – Four Bones Jazz Combo

 МУЗИКА Международен джаз фестивал Банско Ежегодният Международен джаз фестивал в Банско е най-големият летен музикален форум в България. На фестивала си дават среща емблематични съвременни музиканти, по традиция в програмата присъстват стилове и групи, представящи почти всички направления в жанра. През цялата фестивална седмица освен на безплатните концерти през деня, джаз звучи и късно през нощта от различни камерни сцени, разположени в големите курортни барове и ресторанти. С подкрепата на института и на българската Банка ДСК през последното десетилетие във фестивала с голям успех участваха: 2018 – Bágyi Balázs New Quartet & Криста Почаи 2017 – Джабе 2016 – Панкастик! 2015 – Bágyi Balázs New Quartet 2014 – Нигун 2013 – Трио Шмартон и Вероника Харча 2012 – Карой Биндер и Михай Борбей 2011 – Трио Марта Тели 2010 – Джабе 2009 – Four Bones Jazz Combo

77


Liszt–Bartók Nemzetközi Zongoraverseny A zongoraverseny a Szófiai Magyar Intézet egyik rendszeresen, kétévente, az utóbbi évtizedben a bolgár Kulturális Minisztérium védnökségével és a Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia együttműködésével megrendezésre kerülő eseménye. Az immár hagyományossá vált, a maga nemében egyedülálló rendezvény célja, hogy népszerűsítse a magyar klasszikusokat Bulgáriában és a környező országokban. A zongoraverseny nem egy, ma már elismert zongoraművész karrierjének kiindulópontja volt. A versenyzők három korcsoportban mérik össze tudásukat. A négynapos seregszemle esti programjaként a közönség gyönyörködve hallgathatja a jeles magyar zeneszerzők műveit a zsűri tagjainak előadásában. A díjazottak a meghallgatásokat és a díjkiosztást követő gálaest keretében, felszabadult légkörben adnak ismét bizonyságot tehetségükről. 2017 – IX. Liszt–Bartók–Kodály Zongoraverseny Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója tiszteletére. A zsűri elnöke Hegedűs Endre Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, zenepedagógus, a zsűri tagja Dr. Szabó Orsolya, a kecskeméti Kodály Intézet tanára voltak. 2015 – VIII. Liszt–Bartók Zongoraverseny, Szokolay Balázs Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és zenetanár, a zsűri elnöke a verseny gálaestjén Szokolayné Szőke Diánával négykezes zongorakoncert adott.

78

Международен клавирен конкурс „Лист–Барток” Клавирният конкурс е едно от редовните, на всеки две години, събития на Унгарския културен институт в София, организирано под патронажа на българското Министерство на културата и в сътрудничество с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”. Целта на това вече традиционно и уникално по рода си събитие е да популяризира унгарските класици в България и в съседните страни. Конкурсът е станал отправна точка в кариерата на не един вече известен пианист. Участниците се състезават в три възрастови групи. Във вечерната програма на четиридневния маратон публиката с удоволствие може да слуша музикалните произведения на известни унгарски композитори в изпълнение на членовете на журито. След прослушванията и раздаването на наградите, вече в освободената атмосфера на гала-вечерта, лауреатите получават възможност още веднъж да засвидетелстват таланта си. 2017 – IX Международен клавирен конкурс „Лист– Барток–Кодай”, посветен на 135-годишнината от рождението и 50-годишнината от смъртта на унгарския композитор Золтан Кодай. Председател на журито бе Ендре Хегедюш, пианист и музикален педагог, лауреат на наградите „Лист” и „Кошут”, член на журито бе д-р Оршоя Сабо, преподавател в Института „Золтан Кодай” в Кечкемет.


2013 – VII. Liszt–Bartók–Ligeti Zongoraverseny, Ligeti György születésének 90. évfordulója emlékére, a zsűri elnöke Szokolay Balázs volt, aki a zsűri tagjaival adott közös koncertet. 2011 – VI. Liszt–Bartók Zongoraverseny Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából, a zsűri elnöke, Szokolay Balázs zongoraművész Liszt koncerttel lépett fel. Várnai Nyári Nemzetközi Fesztivál Az évente június és július hónapokban megrendezésre kerülő, országos és nemzetközi hírnévvel bíró Várnai Nyár Nemzetközi Fesztivál ma már a népszerű bolgár és a világ számos országából érkező előadóművészek reprezentatív fóruma a klasszikus zene kategóriában. A fesztivál több zenei előadói műfajnak – opera, szimfonikus koncertek, kamara- és kóruszene, tematikus ciklusok, nemzetközi nyári akadémia – ad otthont. Az intézet és a fesztivál szervezői által az utóbbi évtizedben meghívott és támogatott magyar előadók a koncerteken magas színvonalú zenei élményt nyújtottak a hallgatóság számára: 2017 – Marquise, A szerelem árnyalatai a Shakespeare korabeli zenében 2016 – Klasszikus zene és csárdás, Jávorkai Sándor és zenekara előadása, a Kelemen Quartet koncertje 2015 – Marquise, A legyezők titkos nyelve – a barokk korszak zenéje 2013/2012 – Marquise, Barokk szalon, Couperin, Bach, Handel, Vivaldi, Monteverdi művei

2015 – VIII Международен клавирен конкурс „Лист– Барток”, председател на журито бе Балаж Соколаи, пианист и преподавател, лауреат на наградата „Лист”, който изнесе концерт на четири ръце с Диана Соколаине-Сьоке. 2013 – VII Международен клавирен конкурс „Лист– Барток–Лигети”, посветен на 90-годишнината от рождението на унгарския композитор Дьорд Лигети. Председател на журито бе Балаж Соколаи, пианист и преподавател, лауреат на наградата „Лист”, участвал със съвместен концерт с членовете на журито. 2011 – VI Международен клавирен конкурс „Лист– Барток”, посветен на 200-годишнината от рождението на унгарския композитор Ференц Лист. Председател на журито бе Балаж Соколаи, който изнесе концерт от творби на Лист. Международен фестивал „Варненско лято” Международният музикален фестивал „Варненско лято” се провежда всяка година през месеците юни и юли. Получил национален и международен престиж, днес фестивалът е представителен форум на българското и световното музикално творчество и изпълнителско изкуство в областта на класическата музика. Фестивалът има многожанров характер и включва опера, симфонични концерти, камерна и хорова музика, тематични цикли, Международна лятна академия. Унгарските изпълнители, поканени и подкрепени от Института и организаторите на фестивала, с концертите си през последното десетилетие осигуриха на публиката едно висококачествено музикално изживяване: 2017 – Marquise, „Нюанси на любовта в старинната музика” 2016 – Шандор Яворкаи и оркестър, „Класика и чардаш” 2015 – Marquise, „Тайният език на ветрилата – музика от епохата на Барока” 2013/2012 – Marquise, „Бароков салон”, творби от Купрен, Бах, Хендел, Вивалди, Монтеверди.

79


80

Fotó - Nikolaj Hasimov Фото - Николай Хашимов

EGYÉB ДРУГИ RENDEZVÉNYEK ПРОЯВИ


IRODALOM Hadzsikosztova Gabriella színésznő (budapesti Malko Teatro) irodalmi estjei: - Kertész Imre emlékének szentelt est Hadzsikosztova Gabriella, Nikolaj Ivanov OM és Emil Baszat részvételével 2017. március 30., Szófia – a Bulgáriai Zsidók Salom Egyesülete székháza Az emlékest a Szófiai Magyar Intézet és a Bulgáriai Zsidók Salom Egyesülete közös szervezésében valósult meg. - A négy évszak – a budapesti Malko Teatro háromnyelvű, Márai Sándor munkásságának szentelt irodalmi estje Nikolaj Ivanov OM zenész közreműködésével 2013. március 26., Szófiai Magyar Intézet Kassa, Márai Sándor szülővárosának Európa 2013-as kulturális fővárosává választása alkalmából

- A Nobel-díjas író, Kertész Imre bemutatása 2013. január 24., Szófia – a Bulgáriai Zsidók Salom Egyesülete székháza Multimédiás irodalmi-zenés felolvasás-performance Kertész Imre bolgár nyelven megjelent műveit (Sorstalanság, Kaddis a meg nem született gyermekért, K. dossié, Az angol lobogó) Emil Baszat irodalomkritikus mutatta be. Konferencia A kortárs magyar irodalom a bolgár műfordítás kontextusában címmel 2016. május 20., Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem – Jajceto Előadóterem Szervezők: a Szófiai Tudományegyetem – magyar szak, Szépírók Társasága, Szófiai Magyar Intézet A konferencián 15 előadás és esszé hangzott el a bolgár nyelven megjelent magyar írók és költők műveiről. A konferencia távlati célja egy gyűjtemény kiadása volt a magyar irodalom iránt érdeklődő olvasók és egyetemisták számára. A rendezvényre a KKM Balassi Intézete a Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programja támogatásával került sor.

ЛИТЕРАТУРА Литературни вечери на актрисата Габриела Хаджикостова (Малко театро, Будапеща): – Вечер в памет на Имре Кертес (1929-2016) с участието на Габриела Хаджикостова, Николай Иванов ОМ и Емил Басат 30 март 2017, София – ОЕБ „Шалом” Проявата се осъществи със сътрудничеството на Унгарския културен институт и Организацията на евреите в България – „Шалом” – „Четирите сезона” – триезична литературна вечер на Малко театро, посветена на творчеството на писателя Шандор Мараи с участието на музиканта Николай Иванов ОМ 26 март 2013, София – Унгарски културен институт По повод избирането на Кошице, родния град на Шандор Мараи, за Европейска столица на културата. – Представяне на унгарския Нобелов лауреат Имре Кертес 24 януари 2013, София – ОЕБ „Шалом” Мултимедиен литературно-музикален пърформанс

Книгите на Имре Кертес, излезли на български език („Безсъдбовност”, „Кадиш за нероденото дете”, „Досието К.”, „Английското знаме”), бяха представени от литературния критик Емил Басат. Конференция „Новата унгарска литература – в контекста на българските преводи” 20 май 2016, СУ „Св. Климент Охридски” – Конферентна зала „Яйцето” Организатори: СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Унгарска филология”, Сдружение на унгарските писатели, Унгарски културен институт На конференцията бяха прочетени 15 доклада и есета за творби на унгарски писатели и поети, излезли на български език. Цел на конференцията беше издаването

81


Prózai művek fordításával foglalkozó kétnapos szeminárium Imreh András irodalomtörténész és író részvételével 2013. május 8-9., Szófiai Magyar Intézet Imreh András már többször szervezett fordítói szemináriumokat Magyarországon és külföldön. A kétnapos fórumra jelenlegi és jövendő magyar nyelvű műfordítókat (III. és IV. éves egyetemistákat is) vártunk. Imreh András XIX. századvégi és XX. századi írók műveiből válogatott részleteket, amelyeket a résztvevők megvitattak és lefordítottak. A magyar irodalomnak szentelt bolgár periodika számai: Szveta Gora Almanach 2017. október A kötetben a Mi és a többiek rovatban magyar kultúráról szóló cikkek, magyar irodalmi alkotások, valamint magyarokról és bolgárokról szóló vallomások olvashatók (Ivanka Pavlova, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Marin Georgiev, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Juhász Ferenc, Fodor András). A Próza rovatban található Doncsev Toso elbeszélése, a Jubileum rovatban pedig Mohai Lajos és Doncsev Toso Marin Georgiev 70. évfordulója alkalmából írt szövege. Literaturen Glasz hetilap Márai Sándornak szentelt száma 2013. május More folyóirat 2013. szeptember A magyar szám a Balassi Intézet Szófiai Magyar Intézetének támogatásával jelent meg, és a 2013. május 14-én a Szófiai Magyar Intézetben a Központban az írók és a fordítók elnevezésű Irodalmi Maraton keretében megrendezett előadáson elhangzott műveket foglalta magába. A számban Arany János, Beney Zsuzsa, Buda Ferenc, Csepregi János, Csoóri Sándor, Doncsev Toso, Esterházy Péter, Füzi László, Marin Georgiev, Gombár Endre, Grendel Lajos, Ferdinándy György, Gyukics Gábor, Horváth Viktor, József Attila, Kiss Noémi, Kosztolányi Dezső, Kukorelly Endre, Nagy Zoltán Mihály, Pető Sándor, Petri György, Radnóti Miklós, Rubin Szilárd, Schein Gábor, Spiró György, Szabó Tibor Benjámin, Székely Csaba, Szép Ernő, Várnai Zseni, Weöres Sándor művei olvashatók.

82

на сборник за интересуващите се от унгарската литература български читатели и студенти. Проявата се осъществи с финансовата подкрепа на Програма „Гост-преподаватели за унгарската култура” – Институт „Балаши” при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария. Двудневен семинар по превод на проза с участието на литературния историк и писател Андраш Имре 8-9 май 2013, Унгарски културен институт Андраш Имре има опит в организирането и ръководенето на много преводачески семинари в Унгария и в чужбина. Двудневният форум беше насочен към настоящите и бъдещите преводачи от унгарски език (включително и за студенти от III до V курс). Андраш Имре беше подготвил откъси от произведения на унгарски писатели от края на ХIХ и от ХХ век, които бяха преведени и обсъдени от участниците по време на семинара. Броеве от българския периодичен печат, посветени на унгарската литература: Алманах „Света гора” октомври 2017 В рубриката „Ние и другите” броят представя статии за унгарската култура, унгарски литературни творби и изповеди за унгарците и българите (Янош Аран, Шандор Вьорьош, Марин Георгиев, Дюла Ийеш, Иванка Павлова, Шандор Петьофи, Льоринц Сабо, Андраш Фодор, Ференц Юхас). В рубриката „Проза” е включен разказ от Тошо Дончев, в рубриката „Юбилеи” текстове на Лайош Мохаи и Тошо Дончев за 70-годишнината на писателя Марин Георгиев. В-к „Литературен глас” – Брой, посветен на Шандор Мараи май 2013 Сп. „Море” – Унгарският брой излезе с подкрепата на Унгарския културен институт – Институт „Балаши” и включва творби от проявата „На фокус – писателите и преводачите”, провела се на 14 май 2013 г. в Унгарския културен институт. В броя са включени творби на Янош Аран, Жужа Бенеи, Ференц Буда, Ласло Фюзи, Жени Варнаи, Шандор Вьорьош, Марин Георгиев, Ендре Гомбар, Лайош Грендел, Тошо Дончев, Габор Дюкич, Петер Естерхази, Атила Йожеф, Ноеми Киш, Дежьо Костолани, Ендре Кукорели, Михай Золтан Над, Дьорд Петри, Шандор Петьо, Миклош Радноти, Силард Рубин,


A Literaturen Vesztnik magyar száma 2010. október A szám összeállítója: Szondi György A Cédrus Művészeti Alapítvány szervezésében jelent meg a lap magyar száma, a MASZRE támogatásával A magyar szám és melléklete mindenekelőtt a kortárs magyar irodalomból merített témákat, 36 szerző, egy grafikus és 27 műfordító művészi és kritikai szövegét tartalmazza. A Literaturen Forum Juhász Péter bulgarista 80. születésnapja alkalmából kiadott jubileumi száma 2010. november

Бенямин Тибор Сабо, Чаба Секей, Ерньо Сеп, Ноеми Сечи, Дьорд Фердинанди, Виктор Хорват, Янош Чепреги, Шандор Чори, Габор Шейн, Дьорд Шпиро, Марта Щрамски. септември 2013 В-к „Литературен вестник”, унгарски брой октомври 2010 Съставител на броя: Дьорд Сонди. Броят излезе със съдействието на Фондация за изкуство „Цедруш” (Будапеща) с подкрепата на MASZRE – Репрографско сдружение на унгарските автори и издатели на специализирана и художествена литература. Унгарският брой и неговата притурка бяха посветени преди всичко на съвременната унгарска литература, представена чрез художествени и критически текстове на 36 автори, един график и 27 преводачи. В-к „Литературен форум” – Юбилеен брой по повод 80-годишнината на българиста Петер Юхас ноември 2010

83


TUDOMÁNY Szófiai Tudományos Fesztivál (2018. május 11-13.) Dr. Szathmáry Eörs Széchenyi-díjas evolúcióbiológus az MTA rendes tagja, az ELTE Természettudományi Kara Biológia Intézetének tanára Az evolúció nagy lépései című előadása 2018. május 13., Szófia Tech Park – Mtel Arena Pavilon Az evolúció során a genetikai információ szerveződésében és a generációk közötti átadásnak módjában több nagy változás következett be. E jelentős átmenetek között megtaláljuk magát az élet eredetét, a genetikai kód kialakulását, az eukarióta sejt megjelenését, a szexuális szaporodás eredetét, a többsejtű eukarióták kialakulását, az állattársadalmak megszerveződését és az emberi nyelvkészség kialakulását. A rendezvény a British Council Bulgária szervezésében és a KKM Szófiai Magyar Intézet támogatásával valósult meg. Dr. Hamza Gábor professzor (jogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a római jog és az összehasonlító magánjogtörténet nemzetközileg is elismert tudósa) A magyar alkotmány és az alkotmánytudomány klasszikus elvei című előadása 2017. április 6., Szófiai Tudományegyetem – Rektorátus, Északi szárny, III. emelet, 272-es sz. terem A rendezvény őexc. Balázsné Harangozó Tekla védnökségével valósult meg. Szervezők: a Szófiai Tudományegyetem Jogi Tanszéke – Dr. Sasho Penov professzor és Malina Novkiriska profes�szor, Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet A MagyarOK tankönyv- és munkafüzet-sorozat bemutatója a szerző, Szita Szilvia részvételével 2015. május 27-30., Szófia – Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem Szita Szilvia a már említett oktatói segédanyagon kívül a ma már alapkönyvnek számító Gyakorlati magyar nyelvtan című akadémiai kiadvány szerzője is. A vendég munkaműhely keretében a magyar nyelvoktatás legújabb trendjeit ismertette meg az oktatókkal (a módszertan struktúrájának és a tankönyvhöz kapcsolódó internetes oldal nyújtotta audiovizuális háttérnek a jelentősége). A műhelyfoglalkozáson

84

НАУКА Софийски фестивал на науката (11–13 май 2018) „Големите крачки на еволюцията” – лекция на еволюционния биолог проф. д-р Йорш Сатмари, носител на наградата “Сечени”, преподавател в Института по биология в Университета „Лоранд Йотвьош” (Будапеща), Факултет „Теория на еволюционната биология, екология и растителна систематика”, член на Унгарската академия на науките 13 май 2018, София Тех Парк – Зала МТел Арена При еволюцията настъпват значителни промени в организацията на генетичната информация и начина на предаването й между поколенията. Между тези важни преходи ще открием и произхода на живота, процеса на сформиране на генетичния код, появата на еукариотната клетка, произхода на сексуалното размножаване, формирането на многоклетъчните еукариоти, организирането на животинските общества и сформирането на човешките езикови умения. Проявата бе организирана от Британски съвет – България в сътрудничество с УКИ в София и с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Научна дипломация” при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария. Лекция на проф. Габор Хамза (юрист, университетски преподавател, член на Унгарската академия на науките, международно признат експерт по римско право и по сравнително частно право) на тема „Унгарската конституция и класическите принципи на конституционната наука” 6 април 2017, СУ „Св. Кл. Охридски” – Ректорат, Северно крило, III-и етаж, Зала 272 Събитието се проведе под патронажа на Н.Пр. Текла Харангозо, посланик на Унгария. Организатори: Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” – проф. д-р Сашо Пенов и проф. дн Малина Новкиришка, и Посолство на Унгария в София – Унгарски културен институт. Представяне на поредицата от учебници и учебни тетрадки по унгарски език „MagyarOK” с участието на автора Силвия Сита 27-30 май 2015, Софийски университет „Св. Климент Охридски”


85


részt vett Görbe Tamás, a berlini Humbolt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének állandó lektora. A bolgár-magyar politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok egy évszázada – 1914-2014 című nemzetközi tudományos konferencia 2014. november 20., Szófia – Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem A Szófiai Tudományegyetem, a Szófiai Magyar Intézet, a Bolgár Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és Történeti Kutatások Intézete közös szervezésében A konferencia három témakört fogott össze: 1. A világháborúk és világbékék évszázada, 2. Bolgárok Magyarországon – a munka, a szerveződés és a fejlődés évszázada, 3. A tudományos és kulturális kapcsolatok évszázada. Az eseménnyel az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára, valamint a Magyarországi Bolgárok Egyesülete megalapításának 100. évfordulójára emlékeztünk. A konferencia magyar résztvevői: Dr. Balogh András professzor emeritus, történész, Dr. M. Kiss Sándor történész, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanszékvezető tanára, Dr. Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Dr. Menyhárt Krisztina nyelvész (ELTE), Dr. Farkas Baráthi Mónika adjunktus, néprajzkutató (Szegedi Tudományegyetem), Dr. Mód László adjunktus, néprajzkutató (Szegedi Tudományegyetem), Vindus Melinda néprajzkutató (Szegedi Tudományegyetem). Dr. Hoppál Mihály professzor Ethnosemiotics: Approaches to the Study of Culture című könyvének a bemutatója a XII. Szemiotikai Világkongresszus keretében 2014. szeptember 18., Szófiai Magyar Intézet A kötetet Dr. Voigt Vilmos professzor, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Szemiotikai Társaság alapítóelnöke és dr. Dzseni Madzsarov etnológus mutatta be. A Világkongresszus a Szemiotikai Kutatások Délkelet-Európai Központja szervezésében jött létre az Új Bolgár Egyetemen. Címszava: Új Szemiotika: hagyományos és új megközelítések. Mi legyen a megszállók műemlékeivel a felszabadulás után? című kerekasztal-beszélgetés 2012. június 18., Szófiai Magyar Intézet A beszélgetésben részt vettek: Fabényi Júlia művészettörténész, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága főigazgatója, Dr. Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

86

Освен на представяната поредица от учебни помагала, Силвия Сита е автор и на считаното вече за основен източник университетско издание „Практическа унгарска граматика”. В рамките на ръководения от нея уъркшоп преподавателите бяха запознати с найновите тенденции в преподаването на унгарски език (със значението и структурата на методологията и на предлагания от интернет страницата аудиовизуален фон). В уъркшопа участва и Тамаш Гьорбе, постоянен лектор в катедрата по унгарска литература и култура на Хумболтовия университет, Берлин. Международна научна конференция на тема: „Един век българо-унгарски политически, стопански и културни връзки 1914-2014 г.” 20 ноември 2014, СУ „Св. Климент Охридски” Съвместна проява на СУ „Св. Климент Охридски”, Унгарски културен институт – София, Институт за литература при БАН и Институт за исторически изследвания при БАН Конференцията включи три тематични направления: 1. Век на световни войни и мир. 2. Българите в Унгария – век на труд, организация и развитие. 3. Век на научни и културни взаимни връзки. Изявата беше посветена на 100 години от началото на Първата световна война и един век от основаването на Дружество на българите в Унгария. Унгарските участници в конференцията: проф. д-р Андраш Балог – професор емеритус, историк; проф. д-р Шандор М. Киш – историк, ръководител катедра в Университета „Петер Пазман”; проф. д-р Ласло Чорба – историк, генерален директор на Унгарския национален музей; д-р Кристина Менхарт – езиковед, Университет „Лоранд Йотвьош”, Будапеща; д-р Моника Фаркаш Барати – етнограф, Университет „Атила Йожеф”, Сегед; д-р Ласло Мод – етнограф, Университет „Атила Йожеф”, Сегед; Мелинда Виндуш – етнограф, Университет „Атила Йожеф”, Сегед Представяне на книгата на проф. д-р Михай Хопал: „Етносемиотика: подходи за изследване на културата” в рамките на XII-тия световен конгрес по семиотика на тема „Нова семиотика: между традиция и иновация”. 18 септември 2014, Унгарски културен институт Книгата представиха проф.д-р Вилмош Воит, пенсиониран университетски преподавател, председател и основател на Унгарското дружество по семиотика, и д-р Джени Маджаров, етнолог Организатор на Конгреса беше Югоизточноевропейският Център за семиотични изследвания в Нов български университет, София.


SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZET Egy őrült naplója – Keresztes Tamás Új színházi realitások – 2016 európai színházi díjjal kitüntetett, Gogol azonos című műve alapján készült egyszemélyes drámája. Az előadás a Katona József Színház, a FÜGE, MASZK Egyesület (Szeged) és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében jött létre. 2017. június 2., Szófia – Szatirikus Színház – nagyszínpad, A Világ Színházai Szófiában Fesztivál 2017. június 4., Várna – Drámai Színház, Várnai Nyár Nemzetközi Színházi Fesztivál Keresztes Tamás mellett az előadás másik fontos „szereplője”, a színművész által tervezett díszlet, valamint az atmoszférát megteremtő loop voltak, amelyek segítségével az előadás zenéje a színpadon, rögtönözve született meg. A Világ Színházai Szófiában platform a Via Fest Alapítvány szervezésében valósult meg és a Szófiai Fővárosi Önkormányzat 2017-es kulturális naptára része volt. Mariella Sztancseva színművész Sokcella című egyszemélyes előadása 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Szófiai Magyar Intézet, Szalza és Szmjah Színház Kamaraterme – Szlavjanszka Beszeda 1880 színpad, Új Bolgár Egyetem, Orosz Kulturális Intézet –Nagyterem, Antrakt klub, Gabrovo – Vazrazsdane Terem (Egyszemélyes Drámák Fesztivál), Kecskemét Az előadássorozat, melyet a fiatal művésznő 2013. január 21-én a Magyar Kultúra Napján indított el a Szófiai Magyar Intézetben, Örkény István, Szakonyi Károly, Nagy Lajos, Sántha Ferenc művein alapul. Esténként teltházas közönség tapsolt a kiváló produkciónak. A Sokcella az emberi félelemről, mint archetípusról és transzformációról, különböző élethelyzetekről és a természetes reakciókról szól. Zongorakíséret: Mariella Sztancseva. Egy előadás, amelyben a zene és a szó összefonódik. Az előadások a Szófiai Magyar Intézet, az NKA és a Kecskeméti Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósultak meg.

Кръгла маса на тема: „Каква да е съдбата на културните паметници на окупаторите след освобождението?” 18 юни 2012, Унгарски културен институт В кръглата маса участваха г-жа Юлия Фабени, изкуствовед, генерален директор на Дирекция „Регионални исторически музеи на област Бараня” (Печ) и д-р Ласло Чорба, историк, генерален директор на Унгарския национален музей (Будапеща). ТЕАТЪР И КИНОИЗКУСТВО „Дневникът на един луд” от Н.В. Гогол – Моноспектакъл на Тамаш Керестеш, носител на Европейската театрална награда „Нови театрални реалности 2016” 2 юни 2017, София – Сатиричен театър – Голяма сцена, Световен театър в София 4 юни 2017, Варна – Драматичен театър, Сцена Филиал – Международен театрален фестивал Варненско лято Спектакълът е копродукция на Театър „Йожеф Катона”, Асоциация Maszk (Сегед), FÜGE и Продуцентска къща Orlai – Будапеща. Наред с Тамаш Керестеш другият важен “участник” бяха декорите, проектирани от самия актьор, както и звуковата картина на живо – луповете, с помощта на които музиката се раждаше в импровизациите на сцената. Платформата „Световен театър в София” се организира от Фондация „Виа Фест” и беше част от Календара на културните събития на Столична община за 2017 г.

87


88


A világhírű rendező, Szabó István dísydoktorrá avatása a Szófiai Nemzeti Színház- és Filmművészeti Akadémiában 2012. május 10., Nemzeti Színház- és Filmművészeti Akadémia – Aula Az elmúlt években a Szófiai Nemzeti Színház és Filmművészeti Akadémia Doctor Honoris Causa címét olyan jelentős színházi és filmrendezők kapták, mint Todor Dinov professzor (animációs filmek, Bulgária), Nyikita Mihalkov (filmrendező, Oroszország), David Lynch (filmrendező, USA), Edward Albee (drámaíró, USA), Leon Daniel (színházi rendező, Bulgária), Ronald Harwood (drámaíró, forgatókönyvíró, Egyesült Királyság) és mások. Szabó István bulgáriai látogatása a Szófiai Magyar Intézet támogatásával valósult meg.

„Многоклетка” – авторски моноспектакъл по унгарски разкази на Мариела Станчева 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, София – Унгарски културен институт; Камерна сцена на театър „Сълза и смях“ – сцена „Славянска Беседа 1880”; Нов български университет; Руски културно-информационен център – Голяма зала; клуб „Антракт”, Зала Възраждане; Габрово – Фестивал на монодрамата; Кечкемет. Представлението, което младата актриса представи за пръв път на 21 януари 2013 г. по повод Деня на унгарската култура се базира на разкази на Ищван Йоркен, Карой Сакони, Лайош Наги и Ференц Шанта. Пълни зали аплодираха прекрасната постановка. „Многоклетка” е представление за човешкия страх като архетип и трансформация, за различните житейски ситуации, в които изпадаме, и за естествените ни реакции. Изпълнение на пиано: Мариела Станчева. Спектакъл, в който музика и текст са вплетени в едно. Представленията се осъществиха с подкрепата на Унгарския културен институт в София, Национален фонд „Култура” (Унгария) и Българското републиканско самоуправление на град Кечкемет. Официална церемония по удостояването на световноизвестния унгарски режисьор Ищван Сабо със званието „Доктор хонорис кауза” на НАТФИЗ 10 май 2012, НАТФИЗ – Аула Ищван Сабо (Будапеща, 1938), режисьор През изминалите години носители на титлата Doctor Honoris Causa на НАТФИЗ са били такива бележити кинематографисти и театрални дейци като чл. кор. проф. Тодор Динов (аниматор, България), Никита Михалков (кинорежисьор, Русия), Дейвид Линч (кинорежисьор, САЩ), Едуард Олби (драматург, САЩ), Леон Даниел (театрален режисьор, България), Роналд Харууд (драматург, Великобритания) и др. Гостуването в България на Ищван Сабо се осъществи със съдействието на Унгарския културен институт.

89


90


Magyar színművek bolgár színpadon:

Унгарски драматурзи на българска сцена:

Pozsgai Zsolt: Mert a mamának így jó!, ford. Nelli Dimova, rendező Lilia Abadzsieva, Szófia, Reneszánsz Színház, 2018. június

Жолт Пожгаи: „Защото на мама така й харесва!”, прев. Нели Димова – постановка: Лилия Абаджиева, София – Театър “Възраждане”, юни 2018

Visky András: Júlia, ford. Júlia Krumova, rendező Bojan Ivanov, Rusze, Szava Ognyanov Drámai Színház, 2016. szeptember

Андраш Вишки: „Жулиета”, прев. Юлия Крумова – постановка: Боян Иванов, Русенски драматичен театър “Сава Огнянов”, септември 2016

Pozsgai Zsolt: Gina és Fidel, ford. Kraszimira Gadzsokova, rendező Pozsgai Zsolt, Szófia, Aleko Konsztantinov Szatirikus Színház, 2016. április

Жолт Пожгаи: „Джина и Фидел”, прев. Красимира Гаджокова – постановка Жолт Пожгаи, София – Сатиричен театър “Алеко Константинов”, април 2016

Görgey Gábor: Wiener Waltzer, ford. Ilijana Mihajlova-Szopkova, rendező Petar Dencsev, Szófia, Aleko Konsztantinov Szatirikus Színház, 2015. április

Габор Гьоргеи: „Убийство в експреса”, прев. Илияна Михайлова-Сопкова, постановка Петър Денчев, София – Сатиричен театър “Алеко Константинов”, април 2015

Spiró György: Prah, ford. Martin Hrisztov, rendező Vladlen Alexandrov, Szófia, Aleko Konsztantinov Szatirikus Színház, 2013. október

Дьорд Шпиро: „Прах в очите”, прев. Мартин Христов – постановка Владлен Александров, София – Сатиричен театър “Алеко Константинов”, октомври 2013

Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május, ford. Nelli Dimova, rendező Venciszlav Aszenov, Vraca, Drámai- és Bábszínház, 2012. október; rendező Bogdan Petkanin, Plovdiv, N. O. Maszalitinov Drámai Színház, 2012. május

Жолт Пожгаи: „Лизелота и месец май”, прев. Нели Димова – постановка Венцислав Асенов, Враца – Драматично-куклен театър – октомври 2012; постановка Богдан Петканин – Пловдив – ДТ “Н. О. Масалитинов”, май 2012

Csurka István: Nagytakarítás, ford. Ilijana Mihajlova-Szopkova, rendező Ivan Nalbantov, Plovdiv, Zene-, Színház- és Képzőművészeti Akadémia – Gyakorló Kamaraszínház, 2012. május Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli, ford. Hadzsikosztova Gabriella, rendező Bogdan Petkanin, Szófia, Aleko Konsztantinov Szatirikus Színház, 2012. március

Ищван Чурка: „Голямото чистене”, прев. Илияна Михайлова-Сопкова, пост. Иван Налбантов, Пловдив – АМТИИ, май 2012 Золтан Егреши: „Спанак с картофи”, прев. Габриела Хаджикостова, постановка Богдан Петканин, София – Сатиричен театър “Алеко Константинов”, март 2012

91


92


ZENE

МУЗИКА

Snétberger Ferenc koncertjei 2009, 2011, 2018

Концерти на Ференц Шнетбергер 2009, 2011, 2018

A Snétbereger Trió koncertje (Snétberger Ferenc gitár, Mathew Hall nagybőgő, Snétberger Toni ütőhangszerek) 2018. március 28., Sofia Live Club A Snétberger Trió bemutatta legújabb Titok című lemezét. A Trió kizárólag saját szerzeményeiket tartalmazó repertoárral jelentkezett. Beszélgetés Snétberger Ferenc zenésszel 2018. március 27., Szófia – 124. Vaszil Levszki Általános Iskola, Szófiai Magyar Intézet A zenész a roma származású iskolásoknak bemutatta az alapítványát, valamint az általa a tehetséges roma gyerekek támogatására alapított Snétberger Zenei Tehetség Központ tevékenységét. Jazz + Fesztivál – Snétberger Ferenc és Markus Stockhausen közös koncertje 2011. március 23., Sofia Live Club Snétberger Ferenc (akusztikus gitár) technikai tudása és a húrok feletti kontrollja egyedülálló, míg Marcus Stockhausen (trombita) hozzáállása egészen különböző. A fúvós mindig az eltérőt, a különlegeset keresi, kísérletezik a hangokkal, de szabad szárnyalásában sosem lépi túl a kellemesen élvezhető zene határát. Acoustic Inventions Dés-Snétberger Trió (Dés László – szaxofon, Snétberger Ferenc – akusztikus gitár, Dés András – ütőhangszerek) koncertje a Vasfüggöny lebontása és a rendszerváltás 20. évfordulója alkalmából, a Nemzeti Kultúrpalota által megrendezett XXIII. Újévi Zenei Fesztivál keretében. 2009. december 14., Nemzeti Kultúrpalota – 11-es terem A zenekar neve egyértelmű utalás a zenekar hangszerösszetételére: szopránszaxofon, akusztikus gitár és kézi ütőhangszerek. Zenéjükben a hangsúly a szabad improvizációkon van, azzal együtt, hogy pontosan kidolgozott szerkezetekből indulnak ki. A Trio Energiko karácsonyi koncertje (Ilosfai Csenge – hegedű, Mády-Szabó Eszter – gordonka, Vida Mónika Ruth – zongora) 2017. december 10., Szófiai Filharmónia A 2015-ben létrejött triót a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói alapították. Fiatalos lendületüknek és kirobbanó energiájuknak köszönhetően már egyetemi éveik alatt jelentős versenyeredményeket értek el, illetve sikerei-

Концерт на Трио Ференц Шнетбергер (Ференц Шнетбергер, китара, Матю Хол, контрабас, Тони Шнетбергер, перкусии) 28 март 2018, Sofia Live Club Трио Шнетбергер представи най-новия си албум „Тайна” – „Titok”. Музикантите изсвириха изцяло авторски репертоар. Разговори–беседи с унгарския музикант Ференц Шнетбергер 27 март 2018, София – 124 ОУ „Васил Левски”, Унгарски културен институт Музикантът представи на ученици от ромски произход своята фондация и дейността на основания от него Център за музикални таланти Шнетбергер”. Джаз + Фестивал – Концерт на Ференц Шнетбергер и Маркус Щокхаузен 23 март 2011, Sofia Live Club Техническото умение на Ференц Шнетбергер (акустична китара) и контролът му върху струните са уникални, докато Маркус Щокхаузен (тромпет) е с различен подход – той винаги търси различното, нетипичното, експериментира със звуците, без в свободния си полет да пристъпва границата на приятно звучащата музика. Акустични инвенции – Концерт на Трио Деш-Шнетбергер (Ласло Деш – саксофон, Ференц Шнетбергер – акустична китара, Андраш Деш – перкусии) по случай 20 години от падането на Желязната завеса и демократичните промени в Унгария В рамките на 23-ия Новогодишен музикален фестивал на НДК 14 декември 2009, НДК – Зала 11 (Люмиер) Името на състава само по себе си е недвусмислена препратка към инструменталния състав: сопран саксофон, акустична китара и ударни инструменти. Акцентът в музиката им е върху свободната импровизация, но изходната точка винаги са прецизно изработени музикални творби. Коледен концерт на Трио Енергико (Ченге Илошфаи – цигулка, Естер Мади-Сабо – виолончело, Моника Рут Вида – пиано) 10 декември 2017, Софийска филхармония Триото е основано през 2015 г. от три талантливи възпитанички на Музикалната академия „Ференц Лист”.

93


ket nívós külföldi és hazai hangversenyek egészítik ki. Szófiai koncertjük szintén fergeteges sikert aratott. Balkan Jazz Project – Borbély Mihály balkáni turnéja (Szófia-Szkopje-Belgrád) 2017. november 25., Szófia – Stúdió 5 Mihály Borbély – szaxofon klarinét, tárogató, furulya, Mihály György – gitár, buzuki, Lukács Miklós – cimbalom, Agatic Krunoslav – harmónika, Horváth Balázs – nagybőgő, Szabó G. Hunor – ütőhangszerek A Balkan Jazz Projectben a két zenekart (Quartet B és a Vujicsics együttes) a sokoldalú fúvós személye köti össze. Eddigi nagysikerű koncertjeik bizonyították, hogy a Kárpát-medence, a Balkán és a jazz energiái könnyen gyűjthetők egy fókuszba. Koncertjeiken a népzene, jazz és világzene rajongóinak különleges élményben volt részük: erőteljes ritmusok, finoman áttetsző, lírai melódiák és fergeteges táncdallamok egyaránt megszólaltak. A hálózati rendezvényként (Szkopje-Belgrád) megvalósult koncert támogatója – NKA, Cseh Tamás program A Modern Art Orchestra koncertje 2016. november 2., Sofia Live Club Az együttes 2005 októberében a zenekarvezető Fekete-Kovács Kornél (trombita) kezdeményezésére alakult, a célja: a kortárs klasszikus zene és a jazz határainak kitágítása, új hangzások és stílusok keresése, létrehozása. A koncert támogatói: NKA, Jazz Plus, Djukan Meloman. Média támogatók: Darik Rádió, Jazz FM, BNR Binar, Off News, Vizh Sofia A Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint ének-gitár duó jazz koncertje 2016. május 11., Sofia Live Club, Nemzeti Kultúrpalota Harcsa Veronika az Smarton Trióval együtt részt vett 2013-ban a Banszkoi Jazz Fesztiválon. Gyémánt Bálint évekig tagja volt Harcsa Veronika kvartettjének. Gyümölcsöző együttműködésük eredménye a jelenlegi duó, amely nagy sikert aratott Szófiában.

94

Благодарение на младежкия им устрем и неизчерпаема енергия трите музикантки още по време на своето следване постигат значителни конкурсни успехи, а също и печелят награди в престижни конкурси в Унгария и в чужбина. Концертът им в София също пожъна зашеметяващ успех. Концерт Balkan Jazz Project, част от балканското турне (София-Скопие-Белград) на Михай Борбей 25 ноември 2017, София – Студио 5 Михай Борбей – саксофон, кларинет, тарагот, флейти, Дьорд Михай – китара, бузуки, Миклош Лукач – цимбал, Крунослав Агатич – акордеон, Балаж Хорват – контрабас, Хунор Г. Сабо – ударни, перкусии Свързващото звено в групата Balkan Jazz Project, съставена от формациите Quartet B и Vujicsics Ensemble, е многостранната личност на саксофониста. Досегашните им успешни концерти бяха доказателство, че енергиите на Карпатския басейн, Балканите и джаза лесно се съсредоточават в един фокус. За почитателите на народната музика, джаза и т.нар. световна музика събитието беше едно специално преживяване: ефектно съчетаване на жизнерадостни ритми, елегантно прозирни, лирични мелодии и френетични танцови парчета. Концертът, провел се в рамките на общите прояви за мрежата на културните представителства (Скопие-Белград), се състоя с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” (Унгария) и Програма „Тамаш Че” (Унгария). Концерт на джаз-състава Modern Art Orchestra 2 ноември 2016, Sofia Live Club Оркестърът е сформиран през октомври 2002 г. по инициатива на тромпетиста композитор, ръководител на оркестъра Корнел Фекете Ковач, с цел разширяването на границите на класическата музика и джаза, търсенето и създаването на нови звучения и стилове. Концертът се осъществи с помощта на: Национален фонд „Култура” (Унгария), Джаз плюс, Дюкян Меломан и с медийната подкрепа на: Дарик Радио, Jazz FM, БНР Бинар, Off News, Виж София Джаз концерт на дуета Вероника Харча (вокал) и Балинт Дьемант (китара) 11 май 2016, Sofia Live Club, НДК Вероника Харча участва с Трио Шмартон на Джаз фестивала в Банско през 2013 г. Балинт Дьемант от дълги години е член на квартета на Вероника Харча. Резултат от тяхното плодотворно сътрудничество е настоящото дуо, което пожъна голям успех в София.


95


96


Bartók Béla emlékkoncert – a magyar zene ünnepe, a zeneszerző születésének 135. évfordulója alkalmából, a 46. Szófiai Zenei Hetek Nemzetközi Fesztivál (2016. május 24-június 29.) keretében 2016. május 28., Nemzeti Kulturális Palota, 9. sz. terem Előadók: Hegedűs Endre és felesége, Hegedűs Katalin zongoraművészek A Kossuth- és Liszt-díjas Hegedűs Endre zongoraművész feleségével, Hegedűs Katalinnal immár 37 éve a zenei élet állandó résztvevői Magyarországon és külföldön egyaránt. A művek nagy részét négykezes koncertként adják elő egy vagy két zongorán. Dunamenti Barátság koncert turné Magyarország nemzeti ünnepe, március 15-e, Bulgária nemzeti ünnepe, március 3-a, valamint Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából 2016. március 6-16., Gabrovo, Veliko Tarnovo, Várna, Sumen, Sztara Zagora, Plovdiv, Szófia Magyar résztvevők: Borbély Mihály szaxofon, fúvós hangszerek, Lukács Miklós cimbalom, Dés András ütőhangszerek, Herczku Ágnes énekes, Nikola Parov népi hangszerek A zenei projekt célja a két nép közös gyökereinek feltárása volt azokból az időkből, amikor a magyarok és a bolgárok egymás mellett éltek a Duna mentén. A műsor alapját a modern zenei áramlatok hatására átdolgozott balkáni és a magyar népzene adta. A szervezők: Szófiai Magyar Intézet, Bozhura Art Foundation А projekt támogatói: MMA, NKA, Cseh Tamás program, a bolgár Kulturális Minisztérium Herczku Ágnes, Nikola Parov és a banda koncertje 2015. március 17., a Szófiai Filharmónia Kamaraterme Herczku Ágnes és Nikola Parov a magyar népzenei, világzenei élet prominens személyiségei. Legújabb műsorukban a több mint egy évtizede együtt dolgozó, aranylemezes, többszörös Fonogram-díjas szerzőpáros saját szerzeményei, világzenei feldolgozásai szerepeltek. Előadásukban a magyar, a balkáni vagy épp a görög népzene új értelmezést nyert. A Banda a Nikola Parov Quartetre épül. A Quartet további tagjai Födő Sándor “Fodo”, aki dobol, ütőhangszereket szólaltat meg és tangóharmonikázik, valamint három ifjú népzenész, Pálházi Bence hegedűs, Fekete Márton brácsás és Molnár Péter nagybőgős.

„Концерт в памет на Бела Барток – празник на унгарската музика” по случай 135-годишнината от рождението на композитора В рамките на Международния фестивал „Софийски музикални седмици” (24 май-29 юни 2016) 28 май 2016, Национален дворец на културата – зала 9 Изпълнители: Ендре Хегедюш и Каталин Хегедюш, дуо пиано Пианистът Ендре Хегедюш е носител на наградите „Лайош Кошут” и „Ференц Лист”, който със съпругата си Каталин Хегедюш от 37 години редовно участва в музикалния живот в Унгария и в чужбина. Много от произведенията те изпълняват на два рояла или на четири ръце на един роял. Турне „Дунавско братство”, посветено на Националния празник на България – 3 март, Националния празник на Унгария – 15 март и 135-та годишнина от рождението на унгарския композитор Бела Барток 6-16 март 2016, Габрово, Велико Търново, Варна, Шумен, Стара Загора, Пловдив, София Унгарските участници: Михай Борбей – саксофон, духови инструменти, Миклош Лукач – цимбал, Андраш Деш – перкусии, ударни инструменти, Агнеш Херцку – вокали, Никола Паров – народни инструменти Съвместният музикален проект имаше за цел търсенето на общите корени от времето на съжителството между българи и унгарци край река Дунав. Основа на програмата даваха балканският и унгарският фолклор, аранжирани под въздействието на съвременни течения в музиката. Организатори: Унгарски културен институт при Посолството на Унгария и Фондация „Божура Арт” Проектът се осъществи с подкрепата на: Министерство на културата на Република България, Унгарска академия на изкуствата, Национален фонд „Култура” (Унгария), Програма „Тамаш Че”. Концерт на народен оркестър със солисти Агнеш Херцку и Никола Паров 17 март 2015, Камерна зала на Софийската филхармония Агнеш Херцку и Никола Паров са неотменни величини в музиката в стил уърлд мюзик и унгарската

97


A koncert a Balkankarpodem AD támogatásával valósult meg. Bartók Béla Magyar táncok Anzsela Toseva előadásában Magyar népdalok Bartók Béla gyűjtéséből: Sebestyén Márta előadásában 2012. október 10., Szófiai Magyar Intézet A kiváló zongoraművésznő, Anzsela Toseva mindig új ötletekkel, előadásokkal és rég elhunyt művészek felidézésével lepi meg közönségét, mindemellett folyamatosan bővíti a modern zongoraművészekről alkotott képünket. Sebestyén Márta mindig is kacérkodott más népek dalainak megszólaltatásával, sőt szívesen szerepelt külhoni előadókkal. A magyarországi cigány, román, szerb és horvát népdal éppúgy nem áll tőle távol, mint a bolgár vagy az ír. A Csík Zenekar nagysikerű koncertje 2010. november 9., Sofia Live Club Az 1956. október 23-i forradalom 54. évfordulójának alkalmából A zenekar tagjai: Barcza Zsolt - cimbalom, harmonika, Bartók József – bőgő, Csík János - hegedű, ének, Kunos Tamás – brácsa, Majorosi Marianna – ének, Makó Péter – fúvós, Szabó Attila – hegedű, gitár, ének. A nagysikerű koncert a Sofia Live Club-bal együttműködésben és a Malév szófiai képviseletének támogatásával került megrendezésre.

народна музика. В най-новата си програма авторският тандем, работещ съвместно вече повече от десетилетие и неколкократен носител на наградата “Фонограм”, както и на златен албум, беше включил собствените си композиции и преработки на уърлд мюзик. В тяхно изпълнение унгарската, балканската или гръцката народна музика получи ново тълкувание. В основата на Бандата е Квартет Никола Паров. Членове на квартета са и Шандор Фьодьо „Фодо”, който свири на ударни инструменти и акордеон, както и трима млади изпълнители на народна музика: Бенце Палхази, цигулка, Мартон Фекете, виола и Петер Молнар, контрабас. Концертът се осъществи с подкрепата на Балканкарподем АД. Концерт от творби на Бела Барток „Унгарски танци” в изпълнение на пианистката Анжела Тошева Унгарски народни песни, събрани от Бела Барток, в изпълнение на певицата Марта Шебещен 10 октомври 2012, Унгарски културен институт Енигматичната личност на пианистката Анжела Тошева винаги изненадва своята публика с нови идеи, програми и превъплъщения и постоянно разширява представата за съвременния пианист. Марта Шебещен винаги с удоволствие е изпълнявала песните на други народи, дори нерядко е концертирала с чуждестранни изпълнители. Близки до сърцето й са както българската и ирландската музика, така и унгарската циганска, румънската, сръбската и хърватската народни песни. Концерт на унгарския Оркестър „Чик” 9 ноември 2010, Sofia Live Club По случай 54-та годишнина от избухването на Унгарската революция – 23 октомври 1956 Членове на оркестъра: Жолт Барца – цимбал, акордеон, Йожеф Барток – контрабас, Янош Чик – цигулка, вокал, Тамаш Кунош – виола, Мариана Майороши – вокал, Петер Мако – духови инструменти и Атила Сабо – китара, цигулка, вокал. Изключително успешният концерт се състоя в сътрудничество със София лайв клуб и с подкрепата на представителството на унгарски авиолинии MALÉV в София.

98


TÁNCMŰVÉSZET Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját - a Kecskemét Táncegyüttes előadása Szófia, 2017. március 13., Központi Tisztiklub A szabadságharc előtt és után 1848-ban A kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ fenntartásában működő Kecskemét Táncegyüttes előadásában a táncosok a néptánc és a népzene nyelvén idézték meg az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékét. A négyszáz fős termet zsúfolásig megtöltő közönség vastapssal köszönte meg a kecskemétiek nagyszerű előadását. A közönség soraiban foglaltak helyet a Szófiába akkreditált külföldi diplomáciai testületek tagjai, a magyar kultúra iránt érdeklődő bolgárok, a bolgár fővárosban élő magyarok. A fiatal táncosok a műsoron kívül zenei összeállítással közreműködtek a Petőfi Sándor szófiai emléktáblájánál rendezett koszorúzáson, és táncbetétekkel színesítették a szófiai magyar nagykövetség nemzeti ünnepünk alkalmából megrendezett fogadását. Az esemény szervezői és támogatói: Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet, Bulgária Honvédelmi Minisztériuma, Központi Tisztiklub, Kecskeméti Önkormányzat, Kecskeméti Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat Freeman és Morgan – Fehér Ferenc előadása a Fekete Doboz Nemzetközi Színházi és Kortárs Táncfesztivál keretében 2015. június 2., Plovdivi Drámai Színház kamaraterme Egyórás groteszk táncjáték keretében bemutatott illuzórikus történet, amely amennyire játékos, szellemes és humoros, annyira fájdalmas és kegyetlen is. A tánc viharában – A Pécsi Misina Néptáncegyüttes ünnepélyes előadása a magyar nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából 2010. március 14., Szófia – Nemzeti Színház- és Filmművészeti Egyetem színházterme 2010. március 15., Vidin – Állami Filharmónia A Szófiai Magyar Nagykövetség együttműködésével megvalósult előadások. Műsoron: autentikus folklór-koreográfiák a magyar nyelvterület táncaiból, autentikus elemekre épülő táncszínházi koreográfiák, március 15-i ünnepi programelemek A Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház 2004-ben alakult meg Pécsett Gálber Attila koreográfus és Balogh János néptáncpedagógus kezdeményezésére.

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „Юнашки вербунк от Кечкемет” в изпълнение на фолклорния ансамбъл „Кечкемет” 13 март 2017, София – Централен военен клуб Концерт народна музика и танци, посветен на унгарската борба за свобода от 1848-1849 г. Фолклорният ансамбъл Кечкемет, подразделение на Културен и младежки център „Хирьош Агора” в град Кечкемет, на езика на народния танц и народната музика пресъздаде атмосферата по времето на унгарската борба за свобода през 1848-1849 г. Близо четиристотинте души в препълнената зала възнаградиха с гръмки аплаузи прекрасния спектакъл на танцьорите и музикантите от Кечкемет. Сред публиката бяха представители на чуждестранни дипломатически мисии в София, българи, почитатели на унгарската култура, унгарци, живеещи в българската столица. Младите танцьори участваха с музикална китка и при полагането на венци на паметната плоча на Шандор Петьофи в София и със своите танци допринесоха за разнообразяването на приема в Посолството на Унгария в София по случай Националния празник на Унгария. Организатори и спонсори на проявата: Посолство на Унгария в София – Унгарски културен институт, Министерство на отбраната на Република България, Централен военен клуб, Община Кечкемет, Българско национално самоуправление на град Кечкемет. Ференц Фехер с танцово-театралния пърформанс „Морган и Фрийман” 2 юни 2015, Драматичен театър Пловдив В рамките на Международния фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия” Едночасовият гротескен пърформанс представи илюзорна история, която беше колкото игрива, духовита и хумористична, толкова и болезнена и жестока. „Във вихъра на танца” – Спектакъл на Танцов ансамбъл „Мишина” от град Печ по повод Националния празник на Република Унгария – 15 март 14 март 2010, София – НАТФИЗ, Учебен театър 15 март 2010, Видин – Зала на Държавна филхармония Спектакли, осъществени със съдействието на Посолството на Република Унгария в София В програмата: автентични фолклорни хореографии от унгарските езикови територии, авторски танцови хореографии, изградени от автентични елементи и празнична програма, посветена на освободителната борба от 1848-1849 г. Танцовият ансамбъл „Мишина” е създаден през 2004 г. в град Печ от хореографа Атила Галбер и танцовия педагог Янош Балог.

99


100


101


KIÁLLÍTÁSOK

ИЗЛОЖБИ

A Szellemi jelenlétünk Bulgáriában című fotókiállítás megnyitója 2017. szeptember 19., Szófiai Magyar Intézet A kiállítást megnyitotta: őexc. Balázsné Harangozó Tekla Magyarország nagykövete és Nadezsda Pavlova, a szófiai Fotóakadémia vezetőségének tagja. A megnyitón jelen volt Bahget Iszkander fotóművész, a képek készítője és Dr. Doncsev Toso író, a Szófiai Magyar Intézet volt igazgatója, valamint Dr. Bocskov Jordán, a kecskeméti Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Doncsev Toso, a kiállítás ötletgazdája és társszerzője, valamint Bahget Iszkander fotóművész és Bocskov Jordán 2015. szeptember 28-a és október 11-e között gépkocsival bejárták a bulgáriai magyar vonatkozású helyszíneket Vidintől Szófiáig. Ennek a körútnak az eredménye a Szellemi jelenlétünk Bulgáriában című fotókiállítás, amely célja, hogy felelevenítse és tudatosítsa a magyar történelem és kultúra kiemelkedő személyiségei, Hunyadi, Kossuth, Kánitz Félix Fülöp és Nagy László szerepét és befolyását a baráti Bulgária társadalomtörténetére. A bulgáriai expedíció Várna, Rusze, Sumen és Szmoljan Önkormányzata segítésével valósult meg. A kiállítás támogatói: MMA, Magyar Nagykövetség – Szófiai Magyar Intézet, kecskeméti Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat.

Откриване на фотоизложбата „Духовното присъствие на Унгария в България” 19 септември 2017, Унгарски културен институт Изложбата беше открита от Н.Пр. Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България и Надежда Павлова, член на УС на Фотографска академия На откриването присъстваха авторът на снимките Бахгет Искандер, д-р Тошо Дончев, писател, бивш директор на Унгарския културен институт, и д-р Йордан Бочков, председател на Българското самоуправление на град Кечкемет. В периода между 28 септември и 11 октомври 2015 г. Тошо Дончев, автор на идеята и съорганизатор, заедно с фотографа Бахгет Искандер и Йордан Бочков обикалят с автомобил свързаните с унгарската история места в България от Видин до София. Като резултат на това пътуване се ражда фотоизложбата „Духовното присъствие на Унгария в България”, чиято цел е да припомни и съживи в съзнанието на хората ролята и влиянието на изключителните личности на унгарската история и култура – Янош Хуняди, Лайош Кошут, Феликс Каниц и Ласло Наги в историята на приятелска България. Експедицията в България е осъществена с помощта на общините Варна, Русе, Шумен и Смолян Изложбата се осъществи с помощта на: Унгарска академия на изкуствата, Посолство на Унгария в София – Унгарски културен институт и Българското самоуправление на град Кечкемет.

VIII. Nemzetközi Színpadi Plakátművészeti Triennálé Orosz István grafikus, plakátművész és rajzfilm rendező önálló kiállításának megnyitója A nemzetközi zsűri tagjai a plakátművészet három kiemelkedő alakja Orosz István (Magyarország), Kari Piippo (Finnország), Maja Wolna (Lengyelország) voltak. Orosz István előadása és bemutatója 2016. november 8., Nemzeti Galéria – 500 Négyzetméter, 19. sz. terem Orosz István a Alliance Graphique Internationale és a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Kecskeméti filmstúdió rendezője, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanára. Grafikáit a geometrikus és optikus elemek jellemzik. Kísérletezik a távlati kép végleteivel és paradoxonaival, így hozva létre térillúziókat. 1984 óta használja az Utisz művésznevet. Rendszeresen vesz részt nemzetközi kiállításo-

VIII Международно триенале на сценичния плакат Откриване на самостоятелна графична изложба на Ищван Орос, художник график, плакатист и режисьор на анимационни филми Членове на международното жури бяха трима от найизтъкнатите световни майстори на плаката: Ищван Орос (Унгария), Кари Пиппо (Финландия) и Мая Волна (Полша). Лекция и демонстрация на Ищван Орос 8 ноември 2016, Национална галерия – Квадрат 500, зала 19 Ищван Орос е член на Международния алианс на графиката и на Унгарската академия на изкуствата. Режисьор във Филмово студио Кечкемет и преподавател в Западноунгарския университет. За графиките му са характерни геометричните и оптични елементи. Експериментира с крайности, парадокси на перспективата и така създава пространствени илюзии. От 1984 г. Орос ползва псевдонима Утис. Редовно участва в международни художествени изложби, симпозиуми и филмови фестивали. Триеналето беше част от календара на културните събития на Столична община.

102


103


kon, szimpóziumokon és filmfesztiválokon. A Triennálé a Szófiai Fővárosi Önkormányzat kulturális naptárának része volt. A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Művészeti Galéria bemutatkozik Szófiában ja

Mazsaroff Miklós festőművész kiállításának megnyitó-

2016. szeptember 28., Szófiai Magyar Intézet A kiállítást megnyitotta: Kákóczki András, a Miskolci Galéria igazgatóhelyettese Kurátor: Vámosi Katalin Mazsaroff Miklós festőművész élete és munkássága szorosan kötődik Miskolchoz. Itt telepedett le bolgár feleségével, dr. Nikolaeva Máriával 1958-ban, és 1997-ben bekövetkezett haláláig Miskolcon élt. Észak-Magyarország tájai, Borsod megye lakói, az egyszerű fizikai munkás a művész alkotásainak állandó témája.

Музей „Ото Херман” – Художествена галерия на град Мишколц в София Откриване на изложба живопис на Миклош Мажарофф 28 септември 2016, Унгарски културен институт Изложбата беше открита от Андраш Какоцки, заместник-директор на Художествената галерия в град Мишколц. Куратор: Каталин Вамоши Животът и творчеството на художника Миклош Мажарофф са свързани с град Мишколц. През 1958 г. той се заселва там заедно със съпругата си д-р Мария Николаева, където живее до смъртта си през 1997 г. Пейзажът на Северна Унгария, жителите на областта Боршод, хората на обикновения физически труд са постоянна тема в творчеството му.

A miskolci Mazsaroff-díjasok kiállításának megnyitója 2015. szeptember 23., Szófiai Magyar Intézet A kiállítás kurátora: Hajdú Ildikó Vendég: Miskolc város képzőművészetének egyik elismert, lelkes támogatója, Mazsaroff Miklós festőművész özvegye, dr. Nikolaeva Maria A Mazsaroff-díj ma már nem csak Miskolcon, hanem országosan is elismert kezdeményezésnek számít. A díjat minden évben a Magyar Kultúra Napján, január 22-én adja át dr. Nikolaeva Maria, a helyszín a Miskolci Galéria. A szófiai kiállításon Batykó Róbert (2009), Bánki Ákos (2010), Sütő Róbert (2011), Csabai Renátó (2012), Szilágyi Rudolf (2013), Szanyi Borbála (2014) és Horváth Kinga (2015) Mazsaroff-díjas művészek képeit mutattuk be.

Откриване на изложба на унгарски творци, удостоени с наградата „Мажарофф“ 23 септември 2015, Унгарски културен институт Куратор: Илдико Хайду Гост: Д-р Мария Николаева, вдовицата на художника Миклош Мажарофф и един от всепризнатите и ентусиазирани поддръжници на изобразителното изкуство в град Мишколц Днес наградата „Мажарофф“ се счита за престижна инициатива не само в Мишколц, но и в цяла Унгария. Наградата се връчва всяка година на 22 януари, Деня на унгарската култура, в Художествената галерия на Мишколц от д-р Мария Николаева. На изложбата в София бяха представени творбите на носителите на наградата „Мажарофф” от 2009 до 2015 година: Роберт Батко (2009), Акош Банки (2010), Роберт Шютьо (2011), Ренато Чабаи (2012), Рудолф Силади (2013), Борбала Сани (2014) и Кинга Хорват (2015).

Karkiss Timea mozaik kiállításának megnyitója 2015. október 20., Szófiai Magyar Intézet A kiállítást Kiro Mavrov bolgár képzőművész nyitotta meg. Karkiss Timea három évig tanult a híres olasz Scuola Mosaicisti del Fiuli mozaik iskolában. Mozaikjait a római és a bizánci korban alkalmazott technika alapján, kézzel tört kövekből és mozaiküvegből készíti. A különleges hatások elérése érdekében gyakran ötvözi a mozaiküveget természetes anyagokkal (márvány, gránit, kavics). Az impozáns kiállítás nagy sikert aratott mind Szófiában, mind pedig Bulgária számos vidéki galériájában.

Откриване на изложба с мозайки на Тимеа Каркиш 20 октомври 2015, Унгарски културен институт Изложбата беше открита от художника Киро Мавров Тимеа Каркиш се обучава в прочутата школа за мозайки Scuola Mosaicisti del Fiuli (Италия) в продължение на три години. Мозайките си изработва по техника, прилагана в римската и византийската епоха, от ръчно трошени камъни и мозаечно стъкло. За да постигне специфично въздействие авторката често съчетава мозаечното стъкло с естествени материали като мрамор, гранит и чакъл. Тази ефектна изложба пожъна огромен успех в София, но и в множество галерии в страната.

104


A Magyar Foltvarró Céh bemutatkozik Bulgáriában megalakulásának 25. évfordulója alkalmából Debrecen, Virágváros című kiállítás megnyitója 2014. szeptember 25., Szófiai Magyar Intézet 2014. szeptember 26-27., Szófia, munkaműhely A kiállítást Szabó Irén és Kovalik Mária elnökök nyitották meg. A patchwork, vagyis a foltvarrás az egyik legősibb kézműves technika. Az USA-ból indult el és lett mára az egész világban kiépült foltvarró mozgalom: közösségek alakultak, kiállításokon, találkozókon jöttek és jönnek össze a foltvarrók. Magyarországon 25 éve debreceni székhellyel indult el a Magyar Foltvarró Céh, amelyet Dolányi Anna iparművész alapított. Az egyesületnek mára országos hálózata alakult ki, 50 csoportja több száz tagot számol. Kékfestők – Quilt keringő című patchwork kiállítás megnyitója Dolányi Anna, a kiállítás kurátora és Ceca Georgieva, bolgár iparművész részvételével 2010. június 17., Szófiai Magyar Intézet 2010. június 18-19., Szófiai Magyar Intézet – munkaműhely Magyarország nem textil nagyhatalom, de van egy egyedülálló anyaga: a kékfestő. Német-szász betelepülők hozták be az országba a XVIII. században. Főleg a németajkú, túlnyomóan falusi környezetben terjedt el mint népszerű öltözeti textil. A XIX. században ötvennél több családi vállalkozás volt az országban. Termékeiket piacokon, vásárokon árulták, soha nem volt belőle nagyüzemi termelés. A kiállítás anyagának összeállításánál a kurátor azt tűzte ki célul, hogy magyar anyagból – ez a kékfestő – magyar motívumokkal mutasson be munkákat. One Design Week Fesztivál – Szirmay Zsanett interaktív kiállítása 2015. június 19-28., Plovdiv – Városi Galéria A Soundweaving projekt lényege a lyukkártyás zengőfésűs zenelejátszóra átírt, a magyar népi hímzésekből ismert, tradicionális keresztszemes minta és annak hangi leképzése. A zenedoboz szalagjaihoz a keresztszemes mintát maga az alkotó lyukasztotta. A lyukszalag jelen esetben a kotta. A minták alapjául párnákon és ingeken fellelhető, bukovinai székely, kalotaszegi és magyarországi népi hímzések szolgáltak. A hímzések a transzformáció során lézervágott textilekké alakultak, a keresztszemes minták pedig dallammá. A

Унгарската задруга по пачуърк в България по повод 25 години от създаването на задругата Откриване на изложбата „Дебрецен, градът на цветята” 25 септември 2014, Унгарски културен институт 26-27 септември 2014, София – ул. Силистра 6 (зад Театър София) – уъркшоп Изложбата беше открита от председателките на задругата Ирен Сабо и Мария Ковалик. Пачуъркът или съшиването на кръпки е една от найдревните занаятчийски техники. Движението пачуърк е тръгнало от САЩ и е обхванало целия свят: създават се общности, почитателите на това изкуство се събират по изложби и събития. Унгарската работилница по пачуърк стартира преди 25 години в град Дебрецен, Унгария, създадена от приложничката Анна Долани. Днес задругата е с мрежа, обхващаща цялата страна, състои се от 50 групи и няколкостотин членове. Откриване на изложбата-пачуърк „Синя щампа – валс от разноцветни парчета” С участието на Анна Долани, куратор на изложбата и Цеца Георгиева, приложник 17 юни 2010, Унгарски културен институт 18-19 юни 2010, Унгарски културен институт – уъркшоп Унгария не е велика сила в областта на текстила, но има един уникален материал: синята щампа. Донесена е в страната от саксонските заселници през XVIII век. Разпростира се като популярен текстил за облекло предимно в немскоезичната селска среда. През XIX век в страната вече има повече от петдесет семейни предприятия. Те продават продукцията си по пазарите и панаирите, никога не се стига до фабрично производство на синя щампа. При съставянето на настоящата изложба кураторът Анна Долани си беше поставила за цел да представи творби от унгарски материали с унгарски мотиви и синя щампа. Фестивал „One Design Week” – Интерактивна изложба на Жанет Сирмаи 19-28 юни 2015, Пловдив – Градска художествена галерия Проектът „Soundweaving” представлява следното: познатият от унгарските народни шевици традиционен мотив с кръстат бод е пренаписан за музикален инструмент с перфокарти и е пресъздаден звуково. Схемите с кръстат бод за перфолентите на музикалната кутия са перфорирани лично от твореца. В дадения случай перфолентата е партитурата. За основа на схемите са послужили буковински секейски,

105


106


107


Soundweaving minden érzékszervet egyszerre mozgat meg és interakcióra invitál. A népművészet, a design és a zene határterületeit ötvöző projekt többféle médiumot használ, több síkon kommunikál. Egyként tartozik az analóg és a digitális világhoz, amennyiben a kézzel készült hímzések lézervágott minták formájában értelmeződnek át. Ugyanakkor a vizuális világ auditív módon jelenik meg benne, illetve a zene grafikai karaktere jut szerephez a dallamsorok felépítésénél. Szirmay Zsanett textil szakos MOME hallgató és Tárkány-Kovács Bálint népzenész-zeneszerző közös munkája Budapesten és számos más nagyvárosban is nagy sikerrel szerepelt, ma is kitüntetett nemzetközi figyelem övezi. Lóránt Attila 3х3 52 486 című kiállításának megnyitója a Nemzetközi Fotóhónap keretében 2013. június 13, Szófiai Magyar Intézet – kiállítás és munkaműhely A kiállítást Nadezsda Pavlova, a Fotóakadémia Vezetőbizottságának tagja, a Fotóhónap szervezője nyitotta meg. A művész fotografál, ír, publikál. Egyik legfontosabb munkájaként természeti népek fotódokumentációját végzi az általa alapított Eltűnő-félben Lévő Kultúrák Egyesület keretében. A tárlat a Fotóhónap rangos eseménye volt. “Ezen projektem 3x3-as mátrixokba rendezett képkompozíciói alapján kapta címét. A másik két szám magyarázata, hogy az év mind az 52 hetéről készítettem ilyen képeket. Fotónaplóm végleges változatában összesen 52 szer 9 képet tartalmazó kompozícióból, valamint 18 single képből, azaz 486 képből áll össze.” (Lóránt Attila) A Magyar mesterek Bulgáriában – a Külföldi Művészetek Nemzeti Galériájának gyűjteménye című kiállítás megnyitója 2012. szeptember 12., Szófia – Külföldi Művészetek Nemzeti Galériája (KMNG) Megnyitották: Dr. Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója, Szvetlin Ruszev akadémikus, Irina Mutafcsieva, a KMNG igazgatója és Dr. Doncsev Toso, az SzMI igazgatója A KMNG gyűjteményéből összeállított kiállítás közel száz képet tartalmaz a magyar festészet, grafika és szobrászat alkotásaiból. A Magyar Grafikák a Külföldi Művészetek Nemzeti Galériája gyűjteményéből című vándorkiállítás megnyitója intézetünkben volt 2013. október 21-én. Innen indult orszá-

108

калотасегски и унгарски народни бродерии, които се шият на възглавници и ризи. В процеса на трансформацията различните бродерии са се преобразували в лазерно рязан текстил, а схемите с кръстат бод в мелодии. Soundweaving ангажира всички сетива и приканва към интерактивност. Проектът, обединяващ граничните зони на народното изкуство, дизайна и музиката, използва различни медии, комуникира на различни нива. Еднакво принадлежи на аналоговия и на дигиталния свят, доколкото ръчно изработените бродерии се преосмислят под формата на лазерно изрязани схеми. Същевременно по аудитивен начин в него се проявява визуалният свят, а при изграждането на мелодиите роля играе графичният характер на музиката. Творбата на Жанет Сирмаи, студентка по текстил в Университета по изкуствата „Мохой-Над” и Балинт Таркан-Ковач, изпълнител и композитор на народна музика пожъна голям успех в Будапеща и други големи градове и понастоящем привлича и повишено международно внимание. Откриване на изложбата „3х3 52 486” на Атила Лорант в рамките на Международния месец на фотографията 13 юни 2013, Унгарски културен институт – изложба и уъркшоп Изложбата беше открита от Надежда Павлова, член на УС на Фотографска академия и организатор на Месеца на фотографията Атила Лорант се занимава с фотография, пише и публикува. Един от най-важните му проекти в рамките на основаната от него Фондация „Изчезващи култури” се занимава с фотодокументирането на туземните народи. Изложбата беше една от престижните прояви в Месеца на фотографията. „Проектът получи името си заради композициите от фотографии, подредени в 3х3 матрици. Обяснението за следващите две цифри е, че фотографиите са изготвени за всяка една от 52-те седмици на годината. В окончателния си вариант фотодневникът ми съдържа общо 486 фотографии, включващи 59 по 9 снимки заедно с 18 „самостоятелни” творби.” (Атила Лорант) Откриване на изложбата „Унгарски майстори в България – Колекция на Националната галерия за чуждестранно изкуство” 12 септември 2012, София – Национална галерия за чуждестранно изкуство Изложбата беше открита от д-р Пал Хатош, генерален директор на Институт „Балаши”, акад. Светлин Русев, Ирина Мутафчиева, директор на НГЧИ и д-р Тошо Дончев, директор на УКИ.


109


gos körútra. Ebből az alkalomból készítettük el, és a decemberi nemzetközi könyvvásárra időzítettük az azonos című képzőművészeti album megjelentetését, mely általános és egyértelmű sikert aratott. Zala megye népművészete – parasztfaragások és népi textíliák a Göcseji Múzeum gyűjteményéből Béres Katalin részvételével 2010. szeptember 16., Szófiai Magyar Intézet A kiállítás kurátorai: Béres Katalin történész, muzeológus és Marx Mária etnográfus A Szófia Napja (szeptember 17.) alkalmából megtartott rendezvény társszervezője a Szófiai Önkormányzat Kulturális Igazgatósága volt. A zalaegerszegi Göcseji Múzeum archaikus népi kultúrából adott ízelítőt kiállított pásztorfaragásaival és textíliáival, a fotográfiák segítségével megidézte a népi tárgykultúra további remekeit, Serényi Árpád jeles zalaegerszegi fényképész felvételeivel pedig az 1930-as évek paraszti világát.

Изложбата, съставена от творби от фонда на НГЧИ, съдържа близо сто творби на живописта, графиката и скулптурата. Откриването на пътуващата изложба „Унгарски графики” от фонда на Националната галерия за чуждестранно изкуство” се състоя на 21 октомври 2013 г. в Унгарския културен институт. Оттук тя потегли из страната. По този повод за Софийския международен панаир на книгата издадохме едноименния художествен албум, чийто успех беше безспорен.

„Народното изкуство на област Зала – дърворезба и фолклорен текстил от сбирката на Музея на град Гьочей към Дирекцията на музеите от област Зала” с участието на Каталин Береш 16 септември 2010, Унгарски културен институт Куратори на изложбата: Каталин Береш, историк, музеолог и Мария Маркс, етнограф Съвместна проява с Дирекция „Култура” на Столична община по повод Деня на София Музеят на град Гьочей от Залаегерсег със своите дърворезби и текстилни изделия ни представя късче от една архаична народна култура, фотографиите показват други шедьоври от народния бит, а снимките на именития фотограф от Залаегерсег Арпад Шерени пресъздават унгарското село от областта през 30-те години на ХХ век. Представяния на фотографа Янош Ейферт в България Творецът, един от най-известните представители на фотографското изкуство и определяща фигура в Унгария и чужбина, няколко пъти е представян в София и други градове на България. Подбрахме две от много успешните му представяния в страната. „Танцът във фотографията” – Откриване на изложбата на Съюза на унгарските фотографи

Eifert János fotóművész bemutatkozásai Bulgáriában A művész, aki szakmájának, művészetének itthon és külföldön egyik legismertebb képviselője és meghatározó egyénisége, több alkalommal is bemutatkozott Szófiában és Bulgária vidéki városaiban. Kiállításaiból két, a fogadó országban nagyon sikeres eseményt választottunk ki:

110


Tánc a fotóművészetben – A Magyar Fotóművészek Szövetsége kiállításának megnyitója 2010. szeptember 9., Szófia – Nemzeti Művészeti Galéria A művészeti és történeti szempontból is érdekes, értékes anyagot jórészt a kortárs fotóművészek táncképeiből, valamint a Magyar Fotográfiai Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és különböző magángyűjtemények anyagából válogatta ki a szerző. A képek nem reprodukciók, hanem a művészek által készített eredeti kópiák, illetve az elhunytak esetében hiteles múzeumi másolatok. Eifert János retrospektív kiállításának megnyitója és Eifert János előadása Kép-hang-színház címmel 2009. június 18., Szófiai Magyar Intézet Eifert munkásságát nem lehet egységes stíluskategóriákba rendezni, sokféle irányban próbálkozik. Sokoldalú, folyamatosan megújuló, kísérletező alkat. Tánc-, aktfotói, természetképei és az alkalmazott fotói alapozták meg ismertségét. Tanárként, előadóként, szakíróként és szakértőként is tevékenykedik.

9 септември 2010, София – Национална художествена галерия Авторът е подбрал интересни и стойностни от художествена и историческа гледна точка фотографии, посветени на танца, чиито автори са съвременни фотографи, използвани са и фотоси от Унгарския музей на фотографията, Националния музей и институт по история на театъра, Съвременна фотографска сбирка и различни частни колекции. Снимките не са репродукции, а оригинални копия, направени от авторите, а в случаите, когато авторите не са живи, са използвани автентични музейни копия.

Откриване на ретроспективна фотоизложба с участието на автора и лекция на Янош Ейферт на тема: „Образ, звук, театър” 18 юни 2009, Унгарски културен институт Творчеството на Ейферт не може да се вмести в една стилова категория, той твори в много посоки. Ейферт е многостранна, непрекъснато обновяваща се, експериментираща фигура. Известността му се дължи на танцови, актови, природни и приложни фотографии. Работи освен това и както преподавател, лектор, автор и експерт.

111


PUBLISHING ПРОГРАМА HUNGARY PUBLISHING PROGRAM HUNGARY


A magyar irodalom népszerűsítése évtizedek óta az idén 70. születésnapját ünneplő Szófiai Magyar lntézet prioritásai közé tartozik. A Publishing Hungary program, valamint a helyi szponzorok által nyújtott aktív támogatásnak köszönhetően az intézet számára kitűnő lehetőség nyílik arra, hogy népszerűsítse a magyar irodalmat, azon belül is elsősorban a szépirodalmat, és hogy ezen keresztül Magyarország jó hírét terjessze a fogadó országban. Az elmúlt évtizedben a Publishing Hungary program keretében számos magyar könyv jelent meg Bulgáriában, amelyek egy részét decemberben a szófiai Nemzeti Kultúrpalotában évente megrendezésre kerülő Könyvvásár és lrodalmi Fesztivál keretében mutatjuk be, a többi kötet bemutatóját az év folyamán az intézet előadótermében tartjuk meg. Komoly szakmai sikerként könyvelhetjük el, hogy a támogatási programnak és az intézeti munkatársak komoly elkötelezettségének, promóciós munkájának, hosszú távú tervezésének köszönhetően sikerült érdekeltté tennünk a bolgár műfordítókat és a komoly terjesztési hálózattal rendelkező bolgár kiadókat jeles kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek kiadásában. Bulgária ma azon országok közé tartozik, ahol a magyar irodalom ismertsége és népszerűsége a legjelentősebb. A magyar irodalom pozíciója a fogadó országban az elmúlt évtizedben, különösen a 2012-es év óta, amikor Magyarország a Szófiai Nemzetközi Könyvvásár díszvendége volt, látványosan megerősödött. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy ne csak a magyar kulturális örökség részét képező, ismert szerzőkre fókuszáljunk, hanem a Bulgáriában kevésbé ismert, kortárs honi alkotók bemutatkozását is segítsük, lehetőséget biztosítva ezzel számukra, hogy megfelelő kapcsolatokhoz jussanak elsősorban a műfordítók és a helyi kiadók tekintetében. A Szófiai Nemzetközi Könyvvásár és az azzal egyidejűleg zajló lrodalmi Fesztivál Bulgária legrangosabb nemzetközi könyves eseménye, ahol kiadók, olvasók és szerzők találkoznak egymással. A 2017. december 12-17-e között megrendezett fesztiválon Magyarország a V4-es országokkal együtt szintén díszvendégként szerepelt, az esemény középpontjában a V4-es országok irodalma és kultúrája állt. A fesztiválon a Szófiai Magyar lntézet a V4-es országokkal közös standdal jelent meg, amelyen a több tucat kiadvány közt megtekinthető volt a 2017-es évben a Publishing Hungary program és más szponzorok támogatásával bolgár nyelven megjelent közel 20 kötet. A magyar könyvek fordítását gyakorlott mű-

Популяризирането на унгарската литература от десетилетия е приоритет за Унгарския културен институт в София, празнуващ тази година 70-ия юбилей от основаването си. Благодарение на активната подкрепа на програмата Publishing Hungary и на местните спонсори пред Института се отваря прекрасната възможност да популяризира унгарската литература и преди всичко художествената литература, а чрез това и да разпространява доброто име на Унгария в държавата приемник. През изминалото десетилетие с помощта на програмата Publishing Hungary в България бяха издадени множество унгарски книги, част от които представяме на организирания всяка година през месец декември в Националния дворец на културата Софийски международен панаир на книгата и Софийски международен литературен фестивал, а премиери на останалите книги организираме в конферентната зала на Института в течение на годината. Като сериозен професионален успех можем да отчетем, че благодарение на упоменатата по-горе спонсорска програма и на сериозната ангажираност, на промоционалната дейност и дългосрочното планиране на служителите на Института успяхме да заинтересоваме българските преводачи и издателствата, разполагащи със сериозна разпространителска мрежа, за издаването на творбите на значими съвременни и класически унгарски писатели. Днес България е сред страните, в които познаването и популярността на унгарската литература са най-значителни. Позицията на унгарската литература в приемащата страна през последното десетилетие, особено след 2012 г., когато Унгария беше почетен гост на Международния панаир на книгата в София, значително укрепна. Приемаме като важна задача да не се фокусираме само върху известни автори, представляващи част от унгарското културно наследство, но да подпомагаме и представянето на по-слабо познати в България съвременни унгарски писатели, предоставяйки им с това възможност да създадат подходящи връзки преди всичко с преводачите и местните издатели. Софийският международен панаир на книгата и провежданият едновременно с него Литературен фестивал са най-значителните международни събития в България в областта на литературата, на които издатели, читатели и автори се срещат едни с други. На тазгодишния фестивал,

113


fordítók végezték, a kiadók szép borítójú, igényes kivitelezésű kötetekkel örvendeztették meg a bolgár könyvpiacot. A támogatott művek megjelenése rendszerint a decemberi Szófiai Nemzetközi Könyvvásárra időzített, így a magyar irodalom kedvelői azokat karácsonyi ajándékul vehetik kezükbe.

проведен между 12-17 декември, Унгария, заедно със страните от Вишеградската група участва отново като почетен гост, като във фокуса на събитието бяха литературата и културата на четирите страни. На фестивала Унгарският културен институт се яви на общ щанд със страните от Вишеградската група, на който наред с дузини други издания можеха да се видят и издадените през 2017 г. с помощта на програмата Publishing Hungary и други спонсори близо 20 книги на български език. Преводът на унгарските книги беше дело на опитни преводачи, издателите зарадваха българския книжен пазар с качествено изпълнени издания с красиви корици. Публикуването на подкрепяните творби обикновено е насочено за провеждания през декември Международен панаир на книгата, така почитателите на унгарската литература могат да си закупят книгите като коледен подарък.

KÖNYVKIADÁS 2009-2018

КНИГОИЗДАВАНЕ 2009-2018

2009

2009

Súlyok és hangsúlyok – Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989-2009). Szerk. Szondi György, Vincze Ferenc. Budapest, Napkút Kiadó. Arany János: Egy nép hangja vagyok – versek és balladák. Összeállította Georgi Krumov, Jonka Najdenova. Ford. Alexander Milanov, Alexandar Muratov, Georgi Krumov, Dimo Boljarov, Ivan Eszenszki, Ivanka Pavlova, Nevena Sztefanova, Nino Nikolov. Szófia, Lice Kiadó. Avarok, bolgárok, magyarok – konferenciakötet. Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó. 2010 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. Ford. Nikolina Atanaszova. Szófia, Sztigmati Kiadó. Szondi György: Vándorvirágok, Bolgár szavak és színek. Szondi György közvetítésében magyarul. Budapest, Napkút Kiadó. Sinka István: Mezők és álmok, 2. bővített kiadás. Válogatta és fordította Marin Georgiev. Szófia, Literaturen Fórum. Szabó Judit: Fordulópont – A változó kor a nő életében. Ford. Gombás Ilijana. Pomorie, Vexta Kiadó.

114

Тежести и акценти – статии за унгарската литература от последните две десетилетия (1989-2009). Съст. Дьорд Сонди, Ференц Винце. Изд. Напкут, Будапеща. АРАН, Янош. На един народ съм глас – стихотворения и балади. Съст. Георги Крумов, Йонка Найденова. Прев. от унг. Александър Миланов, Александър Муратов, Георги Крумов, Димо Боляров, Иван Есенски, Иванка Павлова, Невена Стефанова, Нино Николов. Изд. Лице, София. Авари, българи, унгарци – сборник с материали от конференция. Фондация за изкуство “Цедруш” – Издателство Напкут, Будапеща. 2010 МИКСАТ, Калман. Чадърът на Свети Петър. Прев. от унг. Николина Атанасова. Изд. Стигмати, София. СОНДИ, Дьорд. Странстващи цветя, български думи и цветове. Пресътворено на унгарски от Дьорд Сонди. Изд. Напкут, Будапеща. ШИНКА, Ищван. Поле и мечти (второ допълнено издание). Подбор и превод Марин Георгиев. Изд. Литературен форум, София. САБО, Юдит. Жената в преход – пътуване към себе си. Прев. от унг. Илияна Гомбаш. Изд. Векста, Поморие.


2011 Egyedül a mindenségben – magyar költők antológiája, 2. kiadás. Összeállította Marin Georgiev. Szófia, Literaturen Fórum – Balgarszka szbirka. Irodalmi kritikai írások a XX. században. Összeállította Bedecs László. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Nádas Péter: Saját halál. Ford. Nikolaj Bojkov. Szófia, Altera Kiadó. 2012 Örkény István: Egyperces novellák. Ford. Nikolaj Bojkov. Plovdiv, Zsanet 45 Kiadó. Kukorelly Endre: Rom. A komonizmus története. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Ergo Kiadó. Oravecz Imre: 1972. szeptember. Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó. Tóth Krisztina: Vonalkód. Ford. Nelli Dimova. Szófia, Ergo Kiadó. Farkas Rostás György: Versek. Ford. Júlia Krumova és Marin Georgiev. Szófia, Literaturen Fórum Kiadó. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Ford. Szvetla Kjoszeva. Szófia, Szonm Kiadó. Najdenova, Jonka: Magyar reáliák a kulturális transzfer tükrében. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Más-más csönd. Bolgár haikuantológia. Válogatta és szerkesztette Petar Csuhov. Ford. Szondi György. Budapest, Napkút Kiadó. Pósa Zoltán: Az ifjúság maradéka. Ford. Júlia Krumova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Dickens üdvözlete. 15 karácsonyi történet – Kiss Noémi és Takács Zsuzsa elbeszéléseivel. Ford. Szvetla Kjoszeva. Szófia, Szkalino Kiadó. Lesznicskova, Liljana – Kosztadinova, Ivajla: Magyar füzetek (1). Növények. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Lesznicskova, Liljana – Pejcseva, Lina: Magyar füzetek (2). Madarak. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Najdenova, Jonka – Takács Győző – Anasztásziú, Filip: Magyar füzetek (3). Halak. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Markova, Indra: Magyar füzetek (4). Orvostan, biológia, anatómia, egészség. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Najdenova, Jonka: Magyar füzetek (5). A magyar tulajdonnevek bolgár átírása. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Magyar Mesterek Bulgáriában. Szófia, Szófiai Magyar Intézet, Külföldi Művészetek Nemzeti Galériája közös kiadványa. 2013 Beney Zsuzsa: Tárgytalan lét. Ford. Szvetla Kjoszeva. Szófia-London, Small Stations Press. Ferdinandy György: Magányos gerle. Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó.

2011 Сам във всемира – моята унгарска поезия (второ издание). Съст. Марин Георгиев. Изд. Литературен форум – Българска сбирка, София. Литературната критика в Унгария през ХХ век. Съст. Ласло Бедеч. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. ИК Гутенберг, София. НАДАШ, Петер. Собствена смърт. Прев. от унг. Николай Бойков. Изд. Алтера, София. 2012 ЙОРКЕН, Ищван. Едноминутни новели. Прев. от унг. Николай Бойков. Издателство „Жанет 45”, Пловдив. КУКОРЕЛИ, Ендре. Развалината. История на комунизЪма. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. Издателство „Ерго”, София. ОРАВЕЦ, Имре. Септември 1972. Прев. от унг. Мартин Христов, Издателство „Ерго”, София. ТОТ, Кристина. Баркод. Прев. от унг. Нели Димова, Издателство „Ерго”, София. ФАРКАШ, Дьорд Рощаш. Стихотворения. Прев. от унг. Юлия Крумова и Марин Георгиев, Издателство „Литературен форум”, София. РАКОВСКИ, Жужа. Сянката на змията. Прев. от унг. Светла Кьосева. Изд. Сонм, София. НАЙДЕНОВА, Йонка. Унгарските реалии в контекста на културния трансфер. Изд. Изток-Запад, София. Различна тишина. Хайку антология. Съст., ред. Петър Чухов. Прев. на унг. Дьорд Сонди, Изд. Напкут, Будапеща. ПОША, Золтан. Останки от младостта. Прев. от унг. Юлия Крумова. ИК „Гутенберг”, София. Поздрави на Дикенс. 15 коледни истории – с разказите на Ноеми Киш и Жужа Такач. Прев. от унг. Светла Кьосева. Издателство Скалино, София. ЛЕСНИЧКОВА, Лиляна, КОСТАДИНОВА, Ивайла. Унгарски тетрадки (1). Растения. Изд. Изток Запад, София. ЛЕСНИЧКОВА, Лиляна, ПЕЙЧЕВА, Лина Унгарски тетрадки (2). Птици. Изд. Изток Запад, София. НАЙДЕНОВА, Йонка, ТАКАЧ, Дьозьо, АНАСТАСИУ, Филип. Унгарски тетрадки (3). Риби. Изд. Изток Запад, София. МАРКОВА, Индра. Унгарски тетрадки (4). Медицина, биология, анатомия, здраве. Изд. Изток Запад, София. НАЙДЕНОВА, Йонка. Унгарски тетрадки (5). Транскрипция на унгарските лични имена. Изд. Изток Запад, София. Унгарски майстори в България. Съвместно издание на Унгарски културен институт, Национална галерия за чуждестранно изкуство, София. 2013 БЕНЕИ, Жужа. Безпредметно битие. Прев. от унг. Светла Кьосева. Издателство Смол стейшънс прес, София-Лондон. ФЕРДИНАНДИ, Дьорд. Самотна гургулица. Прев. от унг. Мартин Христов. Изд. Ерго, София.

115


Pető Sándor: Cirkuszsátor a város fölött. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Ergo Kiadó. Szécsi Noémi: Kommunista Monte Cristo. Ford. Júlia Krumova. Szófia, Ergo Kiadó. Gyukics Gábor: Válogatott versek. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Grendel Lajos: Einstein harangjai. Ford. Nelli Dimova. Szófia, Gutenberg Kiadó. More c. folyóirat magyar száma, 2013/2.sz., Burgasz. Szerzők: Doncsev Toso, Schein Gábor, Csoóri Sándor, Buda Ferenc, Beney Zsuzsa, Gyukics Gábor, Kukorelly Endre, Petri György, Arany János, Várnai Zseni, József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Székely Csaba, Spiró György, Marin Georgiev, Kosztolányi Dezső, Rubin Szilárd, Pető Sándor, Szabó Tibor Benjámin, Grendel Lajos, Kiss Noémi, Gombár Endre, Ferdinandy György, Szép Ernő, Csepregi János, Horváth Viktor, Nagy Zoltán Mihály, Füzi László, Esterházy Péter. Ford. Szvetla Kjoszeva, Ivanka Pavlova, Liljana Lesznicskova, Martin Hrisztov, Sztefka Hruszanova, Marin Georgiev, Nikolaj Bojkov, Nelli Dimova, Adriana Petkova, Júlia Krumova, Mina Coneva. Illyés Gyula: A puszták népe, 2. kiadás. Ford. B. Sztajkova és Dimo Boikliev Szófia, Literaturen Fórum Kiadó. Magyar grafika a Külföldi Művészet Nemzeti Galériája gyűjteményéből. Szófia, Szófiai Magyar Intézet, Külföldi Művészetek Nemzeti Galériája közös kiadványa. 2014 Hungarológiai kutatások – 30 éves a Magyar szak, Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem, jubileumi kötet. Összeállította Jonka Najdenova, Liljana Lesznicskova, Indra Markova. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Rubin Szilárd: Aprószentek. Moritat. Ford. Adriana Petkova. Szófia, Ergo Kiadó. Nagy László: Műveld a csodát, ne magyarázd. Összeállította Pavel Szlavjanszki és Doncsev Toso. Ford. Alexandar Milanov, Alexandar Muratov, Atanasz Dalcsev, Atanasz Zvezdinov, Grigor Lenkov, Dimo Boljarov, Donka Nejcseva, Ivan Radoev, Jordan Milev, Kiril Kadijszki, Marin Gerogiev, Mihail Berberov, Nino Nikolov, Petar Velcsev, Petar Petrov, Tatjana Kraszteva. Szófia, Lice Press Kiadó. Petri György: A napsütötte sáv. Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó. Petőcz András: Idegenek. Harminc perccel a háború előtt. Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó. Kosztadin Gardev: A magyarországi bolgár közösség 1944 után. Szófia, Gutenberg Kiadó. Személyiség, nép, történelem. A nemzeti szabadságharcok a XV-XIX. században. Tanulmányok és cikkek. Összeállította Anjuta P. Kamenova-Borin és Doncsev Toso. Magyarról fordította Júlia Krumova. Bolgárról fordította Velikovné Frank Zsuzsanna. Balassi Intézet – Szófiai Magyar Intézet, Szófia, Történeti Múzeum – Csiprovci. Szófia, Gera-Art Kiadó.

116

ПЕТЬО, Шандор. Цирк над града. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. Изд. Ерго, София. СЕЧИ, Ноеми. Комунистът Монте Кристо. Прев. от унг. Юлия Крумова. Изд. Ерго, София. ДЮКИЧ, Габор. Избрани стихотворения. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. ИК Гутенберг, София. ГРЕНДЕЛ, Лайош. Камбаните на Айнщайн. Прев. от унг. Нели Димова. Изд. Гутенберг, София. Списание Море, 2/2013, Бургас, унгарски брой. Автори: Тошо Дончев, Габор Шейн, Шандор Чори, Ференц Буда, Жужа Бенеи, Габор Дюкич, Ендре Кукорели, Дьорд Петри, Янош Аран, Жени Варнаи, Атила Йожеф, Миклош Радноти, Шандор Вьорьош, Чаба Секей, Дьорд Шпиро, Марин Георгиев, Дежьо Костолани, Силард Рубин, Шандор Петьо, Бенямин Тибор Сабо, Лайош Грендел, Ноеми Киш, Ендре Гомбар, Дьорд Фердинанди, Ерньо Сеп, Янош Чепреги, Виктор Хорват, Михай Золтан Над, Ласло Фюзи, Петер Естерхази. Прев. от унг.: Светла Кьосева, Иванка Павлова, Лиляна Лесничкова, Мартин Христов, Стефка Хрусанова, Марин Георгиев, Николай Бойков, Нели Димова, Адриана Петкова, Юлия Крумова, Мина Цонева. ИЙЕШ, Дюла, Народът на пустата (второ издание). Прев. от унг. Б. Стайкова и Д. Боиклиев. Изд. Литературен форум, София. Унгарска графика от фонда на Национална галерия за чуждестранно изкуство. Съвместно издание на Унгарски културен институт, Национална галерия за чуждестранно изкуство, София. 2014 Унгаристични изследвания – 30 години специалност “Унгарска филология”, СУ “Св. Климент Охридски”, юбилеен сборник. Съст. Йонка Найденова, Лиляна Лесничкова, Индра Маркова. Изд. Изток-Запад, София. РУБИН, Силард. Младенци. Моритат. Прев. от унг. Адриана Петкова. Издателство Ерго, София. НАГИ, Ласло. Не обяснявай чудесата – чудодействай. Съст. Павел Славянски и Тошо Дончев. Прев. Александър Миланов, Александър Муратов, Атанас Далчев, Атанас Звездинов, Григор Ленков, Димо Боляров, Донка Нейчева, Иван Радоев, Йордан Милев, Кирил Кадийски, Марин Георгиев, Михаил Берберов, Нино Николов, Петър Велчев, Петър Петров, Татяна Кръстева. Изд. Лице Прес, София. ПЕТРИ, Дьорд. Ивицата, от слънцето огряна. Прев. от унг. Мартин Христов. Изд. Ерго, София. ПЕТЬОЦ, Андраш. Чужденци (Тридесет минути преди войната). Прев. от унг. Мартин Христов. Изд. Ерго, София. ГЪРДЕВ, Костадин. Българската общност в Унгария след 1944. Изд. Гутенберг, София. Личност, народ, история. Национално-освободителните борби през периода ХV-XIX в. Сборник студии и статии. Съст. Анюта П. Каменова-Борин и Тошо Дончев. Прев. от унг. Юлия Крумова. Прев. от бълг. Жужанна Франк Великова. Институт Балаши – Унгарски културен институт, София, Исторически музей – Чипровци. Изд. Гера-Арт, София.


2015 Király Levente: Hová menekülsz? Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó. Lackfi János: Milyenek a magyarok? Ford. Adriana Petkova Papadopulosz. Szófia, Riva Kiadó. Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya. Ford. Nelli Dimova. Szófia, Ergo Kiadó. Márton László: Kényszerű szabadulás. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Máté Angi: Mamó. Ford. Szvetla Kjoszeva. Szófia, Szonm Kiadó. Tatár Sándor: Idegen kalitka. Ford. és válogatta Sztefka Hruszanova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Najdenova, Jonka: A magyar irodalom bulgáriai fogadtatásénak aspektusai (a XIX. sz. vége – XX. sz.). Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Baszat, Emil: Bolgár-magyar kétszólam (interjúk Doncsev Toso, Szvetla Kjoszeva, Gabriella Hadzsikosztova, Csavdar Dobrev, Julia Dimitrova, Ivanka Pavlova, Jonka Najdenova, Sztefka Hruszanova, Júlia Krumova, Martin Hrisztov, Nikolaj Bojkov, Nelli Dimova, Nikolina Atanaszova műfordítókkal). Szófia, Gutenberg Kiadó. Bulgária és Magyarország - történelmi, politikai és kulturális kapcsolatok. XIX-XXI. sz. Szerzők: kollektíva. Szófia, Gutenberg Kiadó. Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Editors Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia-Budapest, Auxiliary historical disciplines Vol. VIII. Institute for Historical Studies – BAS, Institute of History – RCH, HAS (Re)Discovering The Sources Of Bulgarian And Hungarian History. Editors Penka Peykovska, Gábor Demeter. Sofia-Budapest, Auxiliary historical disciplines Vol.IX. Institute for Historical Studies – BAS, Institute of History – RCH, HAS 2016 Mosonyi Alíz: Magyarmesék – Medve Zsuzsi rajzaival. Ford. Nikolaj P. Bojkov. Szófia, Izida Kiadó. Lackfi János: Még milyenek a magyarok? Ford. Adriana Petkova Papadopulosz. Szófia, Riva Kiadó. Oravecz Imre: A megfelelő nap. Válogatott versek 19722015. Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó. Rakovszky Zsuzsa: VS. Ford. Daniella Tosmakova. Szófia, Geia Libris Kiadó. Csoóri Sándor: Jó reggelt, világ! Versek és esszék. Válogatta és ford. Ivanka Pavlova és Liljana Lesznicskova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Kondor Vilmos: Bűnös Budapest. Ford. Júlia Krumova. Szófia, Lettera Kiadó. Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Hoppál Mihály: Kultúrák, sámánok, jelképek. Ford. oroszból Plamen Anakiev. Szófia, Ogledalo Kiadó.

2015 КИРАЙ, Левенте. Диктати. Прев. от унг. Мартин Христов. Издателство Ерго, София. ЛАЦКФИ, Янош. Какви са унгарците? Прев. от унг. Адриана Петкова Пападопулос. Издателство Рива, София. НАД, Золтан Михай. Копелето на сатаната. Прев. от унг. Нели Димова. Изд. Ерго, София. МАРТОН, Ласло. Принудително освобождение. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. ИК Гутенберг, София. МАТЕ, Анги. Бабка. Прев. от унг. Светла Кьосева. Изд. Сонм, София. ТАТАР, Шандор. Чужда клетка. Прев. от унг. и подбор Стефка Хрусанова. ИК Гутенберг, София. НАЙДЕНОВА, Йонка. Преводът като рецепция – Унгарската литература в България (края на ХIX-XX век). Изд. ИзтокЗапад, София. БАСАТ, Емил. Българо-унгарски двуглас (интервюта с преводачите Тошо Дончев, Светла Кьосева, Габриела Хаджикостова, Чавдар Добрев, Юлия Димитрова, Иванка Павлова, Йонка Найденова, Стефка Хрусанова, Юлия Крумова, Мартин Христов, Николай Бойков, Нели Димова, Николина Атанасова). ИК Гутенберг, София. България-Унгария. Политика, история, култура. XIX-XXI век. Автори: колектив. Изд. Гутенберг, София. Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Editors Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia-Budapest, Auxiliary historical disciplines Vol. VIII. Institute for Historical Studies – BAS, Institute of History – RCH, HAS (Re)Discovering The Sources Of Bulgarian And Hungarian History. Editors Penka Peykovska, Gábor Demeter. Sofia-Budapest, Auxiliary historical disciplines Vol.IX. Institute for Historical Studies – BAS, Institute of History – RCH, HAS 2016 МОШОНИ, Ализ. Маджарщини – приказки по унгарски с рисунките на Жужи Медве. Прев. от унг. Николай П. Бойков. Изд. “Изида”, София. ЛАЦКФИ, Янош. Унгарски бивалици и небивалици – страховити истории. Прев. от унг. Адриана Петкова Пападопулос. Изд. “Рива”, София. ОРАВЕЦ, Имре. Подходящият ден. Избрани стихотворения 1972-2015. Прев. от унг. Мартин Христов. Изд. Ерго, София. РАКОВСКИ, Жужа. VS. Прев. от унг. Даниела Тошмакова. Изд. Гея Либрис, София. ЧОРИ, Шандор. Добро утро, свят! Стихотворения и есета. Съст. и прев. от унг. Иванка Павлова и Лиляна Лесничкова. ИК Гутенберг, София. КОНДОР, Вилмош. Престъпна Будапеща. Прев. от унг. Юлия Крумова. Изд. Летера, София. КОСТОЛАНИ, Дежьо. Златното хвърчило. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. ИК Гутенберг, София. ХОППАЛ, Михай. Култури, шамани, знаци. Прев. от руски Пламен Анакиев. ИК Огледало, София.

117


Európa 2001. c. folyóirat magyar száma, 2016/3-4.sz., az 1956-os forradalom 60. évfordulójának szentelt szám. Szerzők: Kincses Márk, Sztefka Hruszanova, Vera Najdenova prof., Pozsgai Zsolt, Csernus Lőrinc, Karkiss Tímea, Dolányi Anna, Keresztes Zsuzsa, Kirschner Péter, Klein Rudolf prof., Veneta Gencseva, Nagy László, Vörös István, Márai Sándor, Oravecz Imre, Lackfi János, Eifert János, interjúk: Szíjjártó Péter, őexc. Balázsné Harangozó Tekla, Dimitrov Györgyi, Dr. Méhes Márton. Erdélyi István: A nagyszentmiklósi kincs. Tanulmánykötet. Összeállította és oroszból ford. Cvetelin Sztepanov, Ford. magyarról Júlia Krumova. Ford. magyarra Velikovné Frank Zsuzsanna. Szófia, Tangra TanNakRa Kiadó. Georgiev, Marin: Holtomiglan eljegyzett. Az én magyar Európám. Szófia, Literaturen Fórum Kiadó. Gárdonyi Géza: Egri csillagok, 2. kiadás. Ford. Dimo Boikliev és Georgi Krumov. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Szveta Gora Almanach magyar száma, 2016/14 “N” sz. Veliko Tarnovo. Szerzők: Ivanka Pavlova, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Vörös Sándor, Juhász Ferenc, Marin Georgiev, Arany János, Fodor János, Doncsev Toso, Mohai Lajos. 2017 Gárdos Péter: Hajnali láz. Ford. Monika Galabova. Szófia, Avliga Kiadó. Mészöly Miklós: Saul. Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó, Találkozási helyek. A bolgár nyelven megjelent magyar könyvek olvasata. Összeállította Bedecs László. Ford. Nikolaj P. Bojkov. Szófia, Paradigma Kiadó. Győrffy Ákos: Nem mozdul. Ford. Nikolaj P. Bojkov. Szófia-London, Small Stations Press. Dragomán György: Máglya. Ford. Adriana Petkova Papadopulosz. Szófia, Ergo Kiadó. Ijjás Tamás-Lackfi János: A világ legrövidebb meséi. Ford. Adriana Petkova. Szófia, Riva Kiadó. Rigó Béla: Mézga család. Ford. Markovszka Erzsi. Szófia, Liszt Kiadó. Najdenova, Jonka: Magyar füzetek (6). Ki kicsoda a bolgár hungarológiában. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Najdenova, Jonka: Magyar füzetek (7). Bibliográfia két részben (2001-2017). Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek. Ford. Daniella Tosmakova és Júlia Krumova. Szófia, Geia Libris Kiadó. Szerb Antal: A Pendragon-legenda. Ford. Júlia Krumova. Szófia, Ergo Kiadó. Sinka István: Mezők és álmok. Versek, 3. kiegészített kiadás. Költői átültetés. Marin Georgiev. Szófia, Literaturen Fórum Kiadó. Babits Mihály: A gólyakalifa. Ford. Szvetla Kjoszeva. Szófia, Szonm Kiadó.

118

Списание Европа 2001, брой 3-4/2016, посветен на 60-годишнината от унгарската революция през 1956 година. Текстове на Марк Кинчеш, Стефка Хрусанова, проф. Вера Найденова, Жолт Пожгаи, Льоринц Чернуш, Тимеа Каркиш, Анна Долани, Жужа Керестеш, Петер Киршнер, проф. Рудолф Клейн, Венета Генчева, Ласло Наги, Ищван Вьорьош, Шандор Мараи, Имре Оравец, Янош Лацкфи, Янош Ейферт, интервюта с Петер Сиярто, Н. Пр. Текла Харангозо, Дьорди Димитров, д-р Мартон Мехеш. ЕРДЕЙИ, Ищван. Съкровището от Над Сент Миклош. Сборник статии. Съст. и прев. от рус. доц.д.н. Цветелин Степанов. Прев. от унг. Юлия Крумова. Прев. на унг. Жужанна Франк Великова. Тангра ТанНакРа ИК, София. ГЕОРГИЕВ, Марин: Венчан до смърт. Моята унгарска Европа. Изд. Литературен форум, София. ГАРДОНИ, Геза. Звездите на Егер (второ издание). Прев. от унг. Димо Бойклиев и Георги Крумов. Изд. Изток-Запад, София. Алманах Света гора, 14 “Н”/2016, Велико Търново. Автори Иванка Павлова, Шандор Петьофи, Льоринц Сабо, Дюла Ийеш, Шандор Вьорьош, Ференц Юхас, Марин Георгиев, Янош Аран, Андраш Фодор, Тошо Дончев, Лайош Мохаи. 2017 ГАРДОШ, Петер. Утринна треска. Прев. от унг. Моника Гълъбова. ИК Авлига, София. МЕСЬОЙ, Миклош. Савел. Прев. от унг. Мартин Христов. Изд. Ерго, София. Места на срещи. Прочити на унгарски книги, преведени на български. Съст. Ласло Бедеч. Прев. от унг. Николай П. Бойков. Изд. Парадигма, София. ДЬОРФИ, Акош. Не помръдва. Прев. от унг. Николай П. Бойков. Изд. Смол стейшънс прес, София - Лондон. ДРАГОМАН, Дьорд. Клада. Прев. от унг. Адриана Петкова Пападопулос. Изд. Ерго, София. ИЯШ, Тамаш, ЛАЦКФИ, Янош. Най-кратките приказки на света. Прев. от унг. Адриана Петкова. Изд. Рива, София. РИГО, Бела. Семейство Мейзга. Прев. от унг. Ержи Марковска. Изд. Лист, София. НАЙДЕНОВА, Йонка. Унгарски тетрадки (6). Кой кой е в българската унгаристика. Изд. Изток-Запад, София. НАЙДЕНОВА, Йонка. Унгарски тетрадки (7). Библиография в две части (2001-2017). Изд. Изток-Запад, София. ПАП, Шандор Жигмонд. Малки домашни истории. Прев. от унг. Даниела Тошмакова и Юлия Крумова. Изд. Гея Либрис, София. СЕРБ, Антал. Легенда за Пендрагон. Прев. от унг. Юлия Крумова. Изд. Ерго, София. ШИНКА, Ищван. Поле и мечти. Стихотворения (трето допълнено издание). Поетическа версия Марин Георгиев. Изд. Литературен форум, София. БАБИЧ, Михай. Халифът щърк. Прев. от унг. Светла Кьосева. Изд. Сонм, София.


Csürkéné Tóth Dóra: Szellő, a kis póni kalandjai. Ford. Ivanka Pavlova. Szófia, Fjut Kiadó. Pozsgai Zsolt: Szüzek és szörnyek. Színművek. Ford. Nelli Dimova és Kraszimira Gadzsokova. Szófia, Ergo Kiadó. Madzsarov, Dzseni: Az uralkodó választásától a gyerekjátékig. A szertartási gesztus változásai a magyar kultúrában. Szófia, Ohridai Szent Kelemen Egyetemi Kiadó. 2018 Döbrőssy Lajos. Krisztusért járván követségben. Válogatta Veneta Janokova. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Arka Kiadó. 2018-BAN MEGJELENŐ KIADVÁNYOK Penka Pejkovszka: Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon, XIX-XXI. sz. Összeállította Penka Pejkovszka és Demeter Gábor. Szófia, Paradigma Kiadó. Najdenova, Jonka: A magyar személynevek bolgár átírása. Szófia, Iztok-Zapad Kiadó. Márton László: A mennyország három csepp vére. Ford. Sztefka Hruszanova. Szófia, Gutenberg Kiadó. Rigó Béla: Mézga Aladár különös kalandjai. Ford. Júlia Krumova. Szófia, Liszt Kiadó. Tolnai Ottó: Válogatott versek. Ford. Martin Hrisztov, Nelli Dimova. Szófia, Ergo Kiadó. Wass Albert: Halálposta. Ford. Georgi Mihalkov. Szófia, Literaturen Fórum Kiadó. Izsó Zita: Tengerlakó. Ford. Martin Hrisztov. Szófia, Ergo Kiadó. Spiró György: Diavolina. Ford. Kraszimira Gadzsokova. Szófia, Ergo Kiadó. Polcz Alaine: Asszony a fronton. Ford. Jonka Najdenova. Szófia, Panoráma Kiadó. Jubileumi kiadvány a Szófiai Magyar Intézet fennállásának 70. évfordulója alkalmából. Szófia, Szófiai Magyar Intézet. Az elmúlt évtized kiadványai a Szófiai Magyar Intézet, a Publishing Hungary Program és a DSK Bank támogatásának köszönhetően jelentek meg.

ЧЮРКЕНЕ-ТОТ, Дора. Бриз, малкото пони. Прев. от унг. Иванка Павлова. Изд. Фют, София. ПОЖГАИ, Жолт. Девици и чудовища. Пиеси. Прев. от унг. Нели Димова и Красимира Гаджокова. Изд. Ерго, София. МАДЖАРОВ, Джени. От избор на владетел до детска игра. Промени при обредния жест в унгарската култура. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София. 2018 Лайош Дьобрьоши. Мисията на един унгарец на българска земя. Съст. Венета Янкова. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. Изд. Арка, София. ПРЕДСТОЯЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА: Миграции на хора и идеи в България и Унгария, XIX-XXI век. Съст. Пенка Пейковска и Габор Деметер. Изд. Парадигма, София. НАЙДЕНОВА, Йонка. Речник по транскрипция на унгарски имена на български език. Изд. Изток-Запад, София. МАРТОН, Ласло. Трите капки кръв на Рая. Прев. от унг. Стефка Хрусанова. Изд. Гутенберг, София. РИГО, Бела. Чудните приключения на Аладар Мейзга. Прев. от унг. Юлия Крумова. Изд. Лист, София. ТОЛНАИ, Ото. Избрани стихотворения. Прев. от унг. Мартин Христов и Нели Димова. Изд. Ерго, София. ВАШ, Алберт. Мъртва поща. Прев. от унг. Георги Михалков. Изд. Литературен форум, София. ИЖО, Зита. Морски обитател. Прев. от унг. Мартин Христов. Изд. Ерго, София. ШПИРО, Дьорд. Дяволина. Прев. от унг. Красимира Гаджокова. Изд. Ерго, София. ПОЛЦ, Ален. Жена на фронта. Прев. от унг. Йонка Найденова. Изд. Панорама, София. Албум, посветен на 70-годишния юбилей на Унгарския културен институт в София. Унгарски културен институт, София. Изданията са излезли през изминалото десетилетие с подкрепата на Унгарския културен институт в София, Програма Publishing Hungary и Банка ДСК.

119


PARTNEREK ÉS SZPONZOROK ПАРТНЬОРИ И СПОНСОРИ

120


Jelen jubileumi kiadvány a Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet Publishing Hungary programjának támogatásával jött létre.

Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet A kiadványt tervezte és tördelte: ALEX VIZIA Ltd. Fedélterv: Roszica Raleva Nyomdai munkálatok: ABAGAR – Veliko Tirnovo A kiadványban a Szófiai Magyar Intézet archívumának képei kerültek felhasználásra

Настоящото юбилейно издание се издава с финансовата помощ на Програма Publishing Hungary Институт „Балаши” при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария

Унгарски културен институт при Посолството на Унгария в София Дизайн и предпечатна подготовка: „АЛЕКС ВИЗИЯ” ЕООД Дизайн на корицата: Росица Ралева Печатница „АБАГАР”, Велико Търново В изданието са използвани снимки от архива на Унгарския културен институт


123

Profile for djmitazo

70 години Унгарски културен институт в София  

70 години Унгарски културен институт в София  

Profile for djmitazo
Advertisement