Page 1

Leonard Bulai Diana Achim

LEGAL PRACTICE


Motto: “Whatever you are, be a good one!” (Abraham Lincoln) “Orice ai fi, fii la înălţime!” (Abraham Lincoln) Diana Achim, Attorney at law Managing Partner

Motto: “Interdependence is a higher independence” (Stephan Covey)

value

than

“Interdependenţa reprezintă o valoare mai mare decât independenţa.” (Stephen Covey) Leonard Bulai, Attorney at law Managing Partner


About Us Our values Service to our clients: we are committed to serving our clients effectively and efficiently. We are responsive to our clients’ needs, requests, and expectations; we serve our clients with knowledge, skill, loyalty, creativity, perseverance, and care; Professionalism and ethics: we represent our clients in a competitive manner, respecting the ethical stipulation of our professional code. Respect for our clients, our community and our profession: we value loyalty and respect to our clients, to our legal practice, and to each other. This is why we are committed to operating successfully as a business, for the long-term benefit of our clients, our employees, and our community. Client Service Standards We are a dedicated team of attorneys who understand the clients’ business, and needs. We believe that open and effective communication is the key to successful legal representation. Therefore, we will discuss with our clients about their expectations, including their business objectives, goals, timeline, staffing, budgets, and other relevant matters, so we could provide the best legal counseling services. We will provide value to our clients beyond our legal work by helping them meet their goals, challenges, and aspirations.


Despre noi Valorile noastre În slujba clienţilor noştri: suntem dedicaţi în a oferi clienţilor noştri servicii eficiente. Răspundem nevoilor, cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, în folosul cărora ne punem cunoştinţele, abilităţile, creativitatea, perseverenţa şi înţelegerea. Profesionalism şi etică: ne reprezentăm clienţii într-un mod competitiv, însă, în acelaşi timp, respectăm şi codul etic al profesiei noastre. Respect pentru clienti, comunitate şi profesie: preţuim loialitatea şi respectul pentru clienţi, biroul de avocatură şi unul faţă de altul. De aceea, suntem dedicaţi în a fi un birou de avocatură de succes, pentru binele pe termen lung al clienţilor noşti, al angajaţilor şi al comunităţii.

Standarde în serviciile oferite Suntem o echipă dedicată care înţelege mediul de afaceri şi nevoile clienţilor. Credem că reprezentarea legală de succes se bazează pe o comunicare deschisă şi eficientă. De aceea, urmărim să aflăm de la clienţii noştri care sunt aşteptările lor, obiectivele de afaceri, programul, bugetul, resursele umane şi alte aspecte relevante pentru o cât mai bună consiliere. Oferim valoare clienţilor noştri dincolo de serviciile legale pe care le furnizăm, prin ajutorul pe care îl oferim, pentru ca ei să depăşească provocările prin care trec şi să atingă obiectivele.


Legal Services Offer We offer professional assistance concerning legal issues and representation in judicial courts, public institutions, courts of arbitration, natural persons and legal entities, both from Romania and abroad, concerning the following aspects: 

Legal consultancy in various areas of expertise ;

Mediation and resolution of legal disputes;

Planning and negotiation of commercial or any other type of contracts;

Debt recovery;

Company establishment, mergers, divisions and acquisitions; modification of company’s official documents;

Transboundary consultations and litigations;

We offer valuable legal information, according to the client’s needs: 

Accurate and complete data regarding business partners (associates, administrators, turnover sums, present status);

Weekly newsletters regarding legal information of interest;

Judicial consulting regarding commercial operations (studies – diagnosis);

We also offer to our clients the services of our partners with connected areas of expertize: public notaries, certified expert accountants , financial auditors, evaluators and others. We take steps to get to know our clients, in order to offer legal custom made solution for any judicial issue.


Ofertă de servicii Oferim consultanţă profesională juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti, de arbitraj, autorităţilor publice şi a persoanelor fizice şi juridice române şi străine, în următoarele aspecte legale: 

consultanţă juridică ȋn diverse arii de expertiză;

medierea şi soluţionarea litigiilor;

negocierea şi incheierea contractelor comerciale sau de altă natură;

recuperarea creanţelor;

ȋnfiinţări societăţi, fuziuni, divizări şi achiziţii de societăţi, modificări acte societare;

litigii transfrontaliere. Furnizăm informaţii de natură juridică, complete şi actuale,

care să răspundă

cerinţelor clientului: 

date la zi privind partenerii de afaceri (asociaţi, administratori, cifră de afaceri, stare de funcţionare);

buletine legislative săptămânale în domeniile de interes ale clientului;

asistenţă juridică în derularea operaţiunilor comerciale (studii –diagnoza) De asemenea, punem la dispoziţia clienţilor serviciile colaboratorilor nostri din

domenii de expertiză conexe: : notari, experţi contabili, auditori financiari, evaluatori. Facem demersurile necesare pentru a ne cunoaşte clienţii, astfel încât să le putem oferi consultantă şi soluţii juridice adaptate nevoilor lor.


leornard.bulai@juridice.ro dianaachim@yahoo.com

Diana Achim Leonard Bulai

Tel: 004(0)723553794 Tel: 004(0)723065070 Fax: 004(0)234522866 Str. 9 Mai, Nr. 82-84, Tronson A Postcode 600026 Bacau, Romania

LEGAL PRACTICE

brosura cabinet de avocati Diana Achim si Leonard Bulai  
brosura cabinet de avocati Diana Achim si Leonard Bulai  

brosura cabinet de avocati Diana Achim si Leonard Bulai

Advertisement