Page 1

Maandag 12 mei 2014

ICTVakdag magazine

Jaarbeurs Utrecht


• Kraakhelder en superscherp beeldscherm met Full HD-weergave • Draagbaar gemak en toch een ruim display van 8,3 inch • Multitasking van drie apps en eenvoudig switchen met QSlide • Naadloze communicatie met je smartphone via QPair

Just right for you!


t

VOORWOORD DANIËLLE EVERS DIRECTeur ICTWAARBORG

IS ER OOK WIFI? “Nog even een vraag: er is toch wel wifi?”

is uit de stem van de ander ook het

Dat was de vraag die dagelijks gesteld werd

je op die manier makkelijker en beter

voorafgaand aan de ICTVakdag. Wifi lijkt

tot zaken. Daarnaast ontstaan er door

wel belangrijker dan een goed programma,

gesprekken altijd nieuwe kansen,

interessante exposanten, een lekkere

ideeën of contacten.

enthousiasme op te maken en kom

kop koffie en inspirerende mensen om te ontmoeten.

Mensen spreken en in levenden lijve ontmoeten, dat gebeurt vooral tijdens de

Omdat de exposantenunits nu eenmaal

ICTVakdag. Ik hoop dat u er net zo van

niet vanzelf gevuld raken, belde ik in de

geniet als ik. En ja, we hebben wifi, maar u

eerste maanden van het jaar volop met

mag ook gewoon met elkaar praten.

geïnteresseerden en standhouders van het voorgaande jaar. Mensen spreken in plaats van ‘het even op mail te zetten of klakkeloos

infosets versturen’ lijkt anno 2014 bijna een ouderwets communicatiemiddel, maar het

heeft toch veruit mijn voorkeur. Het gewone menselijk contact kent

Daniëlle Evers

immers veel voordelen. Je spreekt op die manier vaak ook de receptionistes en collega’s van je gesprekspartner, wat toch bijdraagt tot een beter contact. Bovendien

ICTVAKDAG 2014

3


Meer dan distributie van ICT producten

Officieel partner & deelnemer ICT Vakdag

Reken op meer, krijg meer en maak samen met Tech Data het verschil Naast onze ervaring op het gebied van ICT, Mobile en CE binnen vele business-to-business segmenten, zijn wij ook sterk in retail. Onze retailspecialisten informeren u graag over bijvoorbeeld ons omvangrijke A-merk productportfolio en aanvullende diensten.

• Uw eigen huis-aan-huis folders

Neem bijvoorbeeld Qmotion, ons bekende marketing- en

• Point-Of-Sale en E-marketing acties

promotieformule voor ICT winkeliers. Samenwerken voor de

• Inkoop- en leveringsprivileges

business van morgen. Dat maakt het grote verschil waar retailers

• Contact met ervaren Qmotion team

en veeleisende consumenten op kunnen blijven rekenen.

Tech Data Nederland B.V. Tolnasingel 2 2411 PV Bodegraven

Tel. (088) 133 40 00 info@techdata.nl www.techdata.nl

The Difference in Distribution


ictvakdag magazine 2014

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 3

websites

ICTKeurmerk 6

Computerwinkels.nl

26

Automatiseren ICT-Bedrijf

9

Automatiseerder.nl

40

B2B-Voorwaarden

10

Internetdienstverleners.nl 65

Ervaringen partners

12

OndernemersPC.nl

66

Informatieplicht Webwinkels

15

Zoekcomputerhulp.nl

96

ICTWaarborg Awards 2014

16

Voordelen van bemiddeling

20

6

ICTKeurmerk voor de hoogst mogelijk bescherming

Juiste snaar voor klantenbinding 24 Computerdiagnose

31

Ervaringen deelnemers

32

Fallbrook op de ICTVakdag

38

ICTVakdag 2014

44

Verplicht leveren foutieve prijs? 49 Certificering bij ICTWaarborg 50

Subsidies voor het MKB

55

16

ICTWaarborg Awards 2014 een terugblik

van certificering 37

Thuiskopieheffing terugbetalen? 57 63

Cyberoam AV Europe BV

69 88

76

De voordelen van

Back-ups van SaaS

79

bemiddeling

20 85

86

86

Altaro back-up

88

AVM thuisnetwerk

102 104

Nieuwsbrief, spam?

106

74

69

70

33

17

19

16

12 13

53

47

9

10

Blue room

8

7

6

5

44

Programma 3 Pag. 102-10

4

45

57

3Dprinterdemo

54

58

48

55

2 46

3

Purple room

56

Kantoor

Ingang

Garderobe & servicepunt

1

colofon Lounge

Redactie en samenstelling: ICTWaarborg Gerrit Jan Bel

Nieuwe regels voor webwinkels 109

DaniĂŤlle Evers

Plattegrond ICTVakdag 2014

Sander Vale

110

Britt Verlaan

Columns

Vormgeving: HaarsmaMedia.nl

Jan Lindeman, Microsoft

19

Johan van Leeuwen, Drones

23

Luc Sala, 3D-printers

71

Hans Peter van Tilburg

95

ICTVAKDAG 2014

18

14

68

60

59

voor Mitchel en Niels?

15

20

61

65

76

110

42

26

25

24

11 62

66

Heeft u 5 minuten

49

71 72 52 ICTVakdag 2014 73

63 64

79

Plattegrond

75

67

Samsung 98 Verzuimoplossing voor leden

77

76

92

Programma Blue Room

21 28

27

80

81

82

78

Copaco 80 Zekerheid van ICTWaarborg

83

84

32

31

30

23 87

Heeft u 5 minuten voor ons?

82

29

Plaza ICTWaarborg

89 91

92

93

94

74

Algemene voorwaarden

96

97

39 40

41

101

100

99

98

Maakt IT klanten productiever? 72 Telecom as a service

38

36

Vetrouwen in social media daalt 58 Samenwerking Tawerga

50

Pluk de vruchten

Dirk Jan Haarsma Zekerheid als toegevoegde waarde

86

Rutmer Zijlstra Fotografie: On-Media.eu Onder Konuralp

5


ARTIKEL

DOOR Sander Vale Voorzitter ICTWaarborg

Met ICTKeurmerk biedt u consumenten de hoogst mogelijke bescherming Internetonveiligheid neemt steeds meer toe. Vooral omdat degenen die zich met cybercrime bezighouden steeds inventiever worden. De consument die gebruik maakt van een computer zal zich hier tegen moeten beschermen. Anders gaat er vroeg of laat iets mis en is hij de dupe. Zo keren banken de schade niet meer uit als de consument niet alles heeft gedaan aan de technische veiligheid.

Daarom is er nu het ICTKeurmerk. De consument die dat heeft, heeft dan de zekerheid dat de technische veiligheid van zijn ICT-situatie up-to-date is.

6

Om het ICTKeurmerk voor de consu-

Nieuwe kansen

ment te verduidelijken wordt de keuring

Televisieprogramma’s als VARA’s

Gecertificeerde Keurmeesters

vergeleken met die van de APK-keuring

Kassa en TROS Radar besteden

In berichtgeving naar de consument

voor een auto. Het is geen absolute ga-

regelmatig aandacht aan het onder-

toe wordt door ons benadrukt dat het

rantie dat er geen mankement meer zal

werp cybercrime. Daarnaast staat er

ICTKeurmerk alleen wordt verleend

optreden, maar het is in alle redelijk-

tegenwoordig wekelijks wel een stuk in

door gecertificeerde keurmeesters.

heid het maximaal haalbare. Zo is het

de krant over dit onderwerp. Een echt

Zij zijn immers gespecialiseerd in

ook met het ICTKeurmerk. Beter dan

antwoord op deze gevaren was er tot

de ICT-veiligheid van de particuliere

dit is niet haalbaar en mocht men dan

op heden niet. Met het ICTKeurmerk

internetgebruiker. Bovendien zijn de

toch slachtoffer worden van bankfrau-

speelt u in op wat de consument wil: de

keurmeesters altijd aangesloten bij

de, dan zal geen bank de gebruiker het

hoogst mogelijke digitale bescherming.

ICTWaarborg waardoor de klant de

verwijt kunnen maken dat hij niet alle

Niet alleen interessant voor uw huidige

meeste zekerheid krijgt. ICTWaarborg

technische voorzorgen heeft genomen.

klanten maar zeker zo interessant om

verzorgt de opleidingscursus voor

uw klantenbestand fors uit te breiden.

Keurmeester.

ICTVAKDAG 2014


Keuring en rapportage

Naast het keuringsrapport en het certi-

Van de keuring voor het ICTKeurmerk

‘Veilig internetten thuis’ met daarin tips

ontvangt de klant een rapportage.

en stappen die men kan ondernemen

Hierin wordt door de keurmeester

om veilig te internetten.

ficaat ontvangt de klant ook het boekje

omschreven welke apparatuur is gekeurd en op welke onderdelen. Die

Meer informatie over het ICTKeurmerk

rapportage is schriftelijk, zodat men

of aanmelden als Keurmeester?

deze kan overleggen aan een ande-

www.ictkeurmerk.nl

re partij (bijvoorbeeld een bank) als die twijfelt of de consument wel alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen om problemen te voorkomen. Tevens ontvangt de consument een certificaat waarop is aangegeven welke apparatuur is goedgekeurd. Binnen de (basis)keuringstijd van een uur worden kosteloos eenvoudige werkzaamheden verricht. Mocht er meer nodig zijn dan krijgt de consument hiervan op papier een overzicht en een kostenraming.

ICTVAKDAG 2014

7


advertorial Barend van der Want directeur van OFB Software B.V.

Automatiseren van uw ICT-bedrijf Het runnen van een ICT-bedrijf kost veel tijd en vergt steeds meer van u als ondernemer om op een efficiënte manier alle bedrijfsprocessen te beheren. Een op de branche afgestemd ERP-pakket biedt hiervoor uitkomst!

OFB Software is

Nadat de basis is geïmplementeerd

meer dan veer-

kunnen stap voor stap de overige

tien jaar actief

functies en modules verder worden

als producent

uitgediept. Hierdoor ontstaat steeds

en leverancier

meer rendement. En doordat alle

van ERP-pak-

modules onderling samenwerken heeft

ketten voor de

u vanuit één systeem toegang tot alle

ICT-branche.

informatie.

Inmiddels werken meer dan 250 ICT

Door de modulaire opbouw betaalt u

bedrijven met een oplossing van OFB

nooit meer dan u daadwerkelijk nodig

met totaal meer dan 3000 werkplek-

heeft. OFB biedt haar oplossingen

ken.

zowel op basis van kopen als huren

Onder de klanten van OFB zien wij

voor een vaste prijs per werkplek per

steeds vaker dat zij ook lid zijn van

maand.

ICTWaarborg. Een aantal winnaars van een ICTWaarborg Award, waaronder

Zie www.ofb.nl voor meer informatie

Hardware Outlet heeft te kennen gegeven dat zij stukken efficiënter kunnen

PS OFB verzorgt één van de seminars

werken door het gebruiken van het

in de Blue room tijdens de

OFB-pakket.

ICTVakdag 2014

De kracht van een op de branche afgestemde ERP-oplossing is dat de implementatietijd een stuk korter is. Omdat het OFB-pakket alle bedrijfsprocessen en alle facetten waar een ICT-bedrijf mee te maken heeft ondersteunt blijft de implementatie van een dergelijk

Graag tot ziens!

Moduleoverzicht OFB ERP-pakket • Servicemodule •

Supportcalls / ticked-systeem

• Tijdregistratie • Tijdfacturatie •

Contractenmodule / abonnementen

CRM / e-mailing

• Artikelbeheer •

Koppelingen met distributeurs

ICT-branche •

Offertes t/m facturatie

Inkopen / voorraadbeheer

• RMA-afhandeling • Kassamodule •

Business Intelligence

Webbased Klantenportaal

• Webshopmodule •

Web Tijdschrijven / servicebonnen

op locatie •

Koppelingen met Exact, Unit4,

AccountView en Snelstart. Zie website voor gehele overzicht.

pakket ook voor OFB-klanten in eerste instantie een investering in tijd vergen.

ICTVAKDAG 2014

9


ARTIKEL geschilbeslechting die de gang naar de rechter overbodig maakt

B2B-voorwaarden van ICTWaarborg maken gang naar rechter overbodig Sinds vorig jaar kunnen deelnemers van ICTWaarborg gebruik maken van een speciaal op de ICT-markt gerichte set algemene voorwaarden voor business to businessovereenkomsten. Uniek daarbij is een regeling voor geschilbeslechting die de gang naar de rechter overbodig maakt en de gebruikers ook nog eens veel geld bespaart.

Bedrijfsgerichte voorwaarden

naar een geschillencommissie als zij

partijen een voor hen onoverbrugbaar

problemen hebben met een bedrijf,

verschil van mening blijven houden.

Ieder bedrijf hanteert algemene

maar zakelijke partijen kennen die

In dat geval eindigt de mediation. Bij

voorwaarden, maar gewoonlijk is het

mogelijkheid niet. Die zijn gewoonlijk

ICTWaarborg Mediation is er een fase

kenmerk daarvan dat ze inderdaad

aangewezen op de rechter en iedereen

aan toegevoegd waardoor het altijd

zeer algemeen zijn. En dat terwijl veel

weet dat dit nogal wat kosten met zich

tot een oplossing zal komen. Wanneer

bedrijven juist behoefte hebben aan

meebrengt. Vandaar dat ICTWaarborg

de gewone mediation geen oplossing

voorwaarden die specifiek zijn gericht

het belangrijk vond om de bij haar aan-

biedt, zal de mediator namelijk een

op hun eigen activiteiten. Vandaar dat

gesloten bedrijven een laagdrempelige

uitspraak doen die bindend is.

ICTWaarborg nu algemene voorwaar-

geschilregeling te bieden.

den heeft ontwikkeld die geschikt zijn automatiseerders, webontwikkelaars

Aparte mediationregeling

en hostingproviders. Daarin is speciaal

Het resultaat is een specifieke

mediation zijn:

aandacht besteed aan ICT-zaken als

mediationregeling, gemaakt in samen-

• de vrijwilligheid van partijen

de ontwikkeling van (web)applicaties,

werking met juridisch adviesbureau

• de neutraliteit van de mediator

hosting, SaaS en hardware.

ICTRecht, dat ook de set zakelijke

• de geheimhoudingsplicht voor

algemene voorwaarden ontwierp.

alle aanwezigen

Mediation is een bemiddelingsproce-

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor

dure waarbij voorop staat dat beide

hun geschil en voor de oplossing er-

Uniek bij deze voorwaarden is de

partijen die een geschil hebben met

van. De besprekingen zijn vertrouwelijk

mediationregeling van ICTWaarborg

elkaar dit ook samen willen oplossen.

en mogen om die reden niet worden

waarbij gebruik kan worden gemaakt

Dit gebeurt onder de leiding van een

opgenomen of genoteerd. Wanneer er

van een door de brancheorganisatie

bemiddelaar (de mediator). Over het

een akkoord wordt bereikt tussen de

geboden regeling om geschillen te

algemeen lukt dat, maar soms moet

betrokken partijen, is het vertrouwelijk

beslechten. Consumenten kunnen vaak

de mediator constateren dat de twee

karakter voorbij.

voor zakelijke dienstverleners zoals

Unieke geschilregeling

10

Beginselen van mediation De belangrijkste beginselen van

ICTVAKDAG 2014


Werkwijze De mediator van ICTRecht maakt contact met beide partijen en licht de werkwijze toe. Vervolgens ontvangt hij in eerste instantie de standpunten van partijen en wisselt deze uit per mail zodat partijen ze kunnen inzien. Daarna wordt er een bijeenkomst tussen de twee partijen georganiseerd, waarbij het de bedoeling is om het conflict los te laten en tot een oplossing te komen. Omdat de locatie voor besprekingen neutraal dient te zijn, vinden deze plaats op het kantoor van de mediator. Het is de taak van de mediator om een oplossing mogelijk te maken en de uitkomsten van het overleg te structureren. Lukt het de partijen niet om er samen uit te komen, dan zal de mediator een bindende oplossing uitwerken. Er is dus altijd een uitkomst. Deze wordt door de mediator verwoord in een vaststellingsovereenkomst conform artikel 7:900 e.d. van het Burgerlijk Wetboek. Nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, is deze juridisch afdwingbaar.

Laagdrempeliger kan niet Naast het feit dat de procedure compact is en tijdwinst oplevert, is het belangrijkste voordeel van mediation dat deze de gang naar de rechter voortaan overbodig maakt, want voor € 750,00 (waarbij beide partijen ieder de helft betalen) wordt nu een geschil opgelost. Laagdrempeliger kan niet, want voor dat geld kom je nog niet eens de rechtbank binnen als je een zakelijk geschil hebt. Hierdoor bieden de bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven die gebruik maken van deze nieuwe zakelijke algemene voorwaarden hun klanten nu een zekerheid die zij nergens anders

“Naast het feit dat de procedure compact is en tijdwinst oplevert, is het belangrijkste voordeel van mediation dat deze de gang naar de rechter voortaan overbodig maakt”

krijgen.

ICTVAKDAG 2014

11


ARTIKEL

DaniËlle Evers Directeur ICTWaarborg

Ook onze partners hebben een mening! Met gepaste trost kan ik zeggen dat we een uitstekende relatie hebben met bijna 70 partners. ICTWaarborg kent vier verschillende categorieën: fabrikanten, distribiteurs, voordeel- en kennispartners. Allemaal bieden ze onze deelnemers diverse en belangrijke voordelen, zoals kortingen, goede contacten, onderlinge kennisuitwisseling.

Uit eigen ervaring weet ik dat, net zoals

Niet zonder reden hebben we met

In de loop der jaren hebben we op die

de klanten van onze deelnemers kiezen

onze partners een diepgaande relatie.

manier wederzijds heel wat ervaringen

voor zekerheid en kwaliteit, onze ruim

Zij participeren bij onze evenementen,

met elkaar opgedaan en ik maak u

1300 deelnemers om diezelfde reden

onze websites en bij het organiseren en

graag deelgenoot van mening van een

graag in zee zullen gaan met de part-

bijwonen van gezamenlijke workshops.

aantal van onze partners over

ners van ICTWaarborg.

ICTWaarborg.

zich als partner met extra zekerheid door haar waarborgfonds. Vanwege dat fonds zijn we indertijd het partnerschap aangegaan met ICTWaarborg. Omdat gebruikers op die manier worden beschermd tegen onverwachte en onverhoopte ontwikkelingen die zich, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch kunnen voordoen. Daarnaast zien we dat de ontwikkeling van

Egbert Putmans Lenovo “Lenovo is wereldwijd de no.1 in de PC-markt en kenmerkt zich door een hoge kwaliteit en innovatie binnen haar productlijn. Belangrijk daarbij zijn de partners waarmee Lenovo in de markt opereert. Die zijn namelijk van essentieel belang om zowel de consumenten- als

ICTWaarborg gelijke trend houdt met de marktomstandigheden. Uitermate belangrijk aangezien onze industrie en de markten zeer dynamisch zijn. Om deze redenen stimuleren wij onze partners dan ook om zich aan te sluiten bij ICTWaarborg, want dat komt de kwaliteitsuitstraling van Lenovo-producten ten goede.”

Esther Vermeulen Microsoft B.V. “Mijn ervaring met ICTWaarborg kan ik omschrijven als open, ambitieus en servicegericht. ICTWaarborg denkt met je mee en is een meerwaarde voor beide partijen en speelt een belangrijke rol in het ecosysteem van IT-partners en -bedrijven.”

de zakelijke markt goed te kunnen bedienen. ICTWaarborg onderscheidt

12

ICTVAKDAG 2014


Kees Jan Meerman managing director EMEA van Stellar Data Recovery “Stellar Data Recovery is sinds 2010 partner van ICTWaarborg. Onze ervaringen van de afgelopen jaren zijn zeer positief te noemen. Stellar heeft de afgelopen jaren met succes een uitgebreid reseller netwerk opgebouwd. De verschillende communicatiemogelijkheden die ICTWaarborg ons biedt zijn zeer effectief. De ICTVakdag speelt daarin een grote rol. Dit is ieder jaar weer een hoogtepunt. Dit jaar staat Stellar er ook weer met een opvallende stand. We kunnen hier heel veel van onze partners persoonlijk ontmoeten. De ICTVakdag biedt daar een ideale gelegenheid voor. De mensen achter ICTWaarborg zijn heel oplossingsgericht en vinden altijd een creatieve en passende oplossing. Het contact is heel persoonlijk en erg plezierig. Er heerst een echte “can-do” mentaliteit. Dat spreekt ons erg aan en zorgt voor een prima samenwerking.”

Barend van der Want OFB “OFB bestaat inmiddels veertien jaar en sinds enkele jaren hebben wij contact met ICTWaarborg. Onze ervaring met hen is heel positief! In het begin was ik enigszins kritisch en zag ik niet de voordelen voor een echt partnerschap. Tot we enkele jaren geleden een keer meededen met de beurs ICTVakdag. Hieruit bleek dat de kwaliteit en de opzet van deze beurs heel goed aansluit bij de producten en diensten van OFB. Dit jaar zijn we officieel partner geworden en hebben we ook een tafel gesponsord tijdens de ICTWaarborg Awards. Onze ervaringen met ICTWaarborg zijn hierdoor nog beter geworden.” Zie voor meer informatie over OFB pagina 9 in dit magazine.

ICTVAKDAG 2014

13


NVO mist


ARTIKEL

nieuwe consumentenwet voor koop op afstand

Informatieplicht van webwinkels aangepast Met de nieuwe consumentenwet voor koop op afstand (vooral van toepassing op webwinkels en daar gaan we in dit artikel van uit) is ook de informatieplicht van de verkoper naar de consument toe aangescherpt. Het betreft informatie die de verkoper zowel voor als na de koop aan de consument moet geven.

Duidelijk en begrijpelijk

voor de consument daar ook is te

tiging van de bestelling meteen alle

vinden. Klanten die wat willen weten

verplichte informatie mee te sturen in

Voordat de koop online wordt gesloten

over garantieafhandeling zoeken in het

de bevestigingsmail. Het modelformu-

moet de verkoper de consument over

menu naar Garantie en verwachten niet

lier voor herroeping kan daar als aparte

een aantal dingen informeren. En hij

dit te moeten vinden onder Contact of

bijlage aan worden toegevoegd. Op die

moet dat duidelijk en begrijpelijk doen,

Verzendinformatie.

manier heeft u aan uw informatieplicht

dus niet met moeilijke woorden of zijn voor techneuten of juristen. Laten

Informatie toesturen

we het zo zeggen: als tien van de tien

Als de koop eenmaal is gesloten, dan

mensen bij u in de straat het begrijpen,

moet de verkoper er voor zorgen dat

zit het goed. Wordt dat aantal (fors)

de consument die informatie op een

minder, denk er dan nog eens over na.

‘duurzame gegevensdrager’ (zoals

zinnen of termen die alleen begrijpelijk

voldaan.

op papier, een pdf-bestand, e-mail)

Makkelijk vindbaar

krijgt. Dat hoeft niet als de consument

Belangrijke voorwaarde is ook dat die

die informatie al voor de koop op die

informatie makkelijk vindbaar moet

manier tot zijn beschikking had kunnen

zijn op uw website. Dat is dus niet in

krijgen, maar in de praktijk gebeurt het

algemene voorwaarden, want daarvoor

nooit dat webwinkels zulke gegevens

geldt per definitie dat niemand die leest

bijvoorbeeld allemaal als pdf-bestand

of daarin zal zoeken naar informatie

op hun website zetten.

waarvan men vindt dat die makkelijk te

De praktijk is dus dat de consument

vinden moet zijn.

die informatie na de koop alsnog op de

Het meest voor de hand liggend is

juiste manier moet krijgen. Dat moet

dat mensen onderwerpen als privacy,

uiterlijk bij de levering.

verzendkosten, contactgegevens en dergelijke in eerste instantie in het

bevestigingsmail

menu zullen zoeken. Soms zijn zulke

Nu kun je bij ieder pakje dat je ver-

zaken ook te vinden onder de verza-

stuurt alle informatie op papier meestu-

melnaam Klantenservice, maar zorg

ren, maar dat is natuurlijk niet handig.

dan wel dat alle relevante informatie

Veel praktischer is om bij de beves-

ICTVAKDAG 2014

15


Awards 2014

16

ICTVAKDAG 2014


Awards 2014 door ICTWAARBORG

ICTWaarborg Awards 2014 tijdens sfeervolle avond uitgereikt Een goede locatie en een mooi event, daarover waren alle aanwezigen bij de uitreiking van de tiende editie van de ICTWaarborg Awards het wel eens. Dit jaar was er voor gekozen om de Award-winnaars op 6 maart bekend te maken op de sprookjesachtige locatie van Kasteel De Schaffelaar in Barneveld en dat bleek een goede keuze.

Om de Awards nog meer in de schijn-

Awards uitgereikt door Daniëlle Evers

Landelijke winnaars werden Informa-

werpers te plaatsen was er voor geko-

van ICTWaarborg en Jan Lindeman

tique Computers en Componenten

zen de uitreiking los te koppelen van

van Microsoft.

(Computerwinkel van het jaar 2014),

de ICTVakdag. Bovendien vond deze

Meer dan 5.000 bedrijven waren

Alternate Computerversand Neder-

nu bewust aan het begin van het jaar

genomineerd in de vakgroepen Winkel,

land (Computerwebwinkel van het

plaatst, zodat de winnaars het hele jaar

Webwinkel, Servicebedrijf en Zakelijke

jaar 2014), Studentaanhuis.nl (Ser-

profijt zullen hebben van de verworven

dienstverlener waarbij ieder bedrijf,

vicebedrijf van het jaar 2014) en Ermis

titel Award-winnaar 2014.

groot of klein, in aanmerking kwam

Domeinruimte (Zakelijke dienstverlener

De Award-winnaars werden ontvangen

voor het winnen van een Award. Het

van het jaar 2014). De avond werd

onder begeleiding van een muzikaal

bleek dat er tijdens de periode van 1

afgesloten met een netwerkborrel.

optreden van Jennifer Ewbank. Daarna

januari tot en met 20 februari veelvul-

Gezien de enthousiaste reacties op

werden de deuren van de intieme eet-

dig was gestemd. In totaal werden er

de nieuwe uitvoering van de uitreiking

zaal geopend waarna de genodigden

52 Awards vergeven: 4 voor de lande-

van de ICTWaarborg Awards zal deze

konden genieten van een heerlijk en

lijke winnaars van iedere vakgroep en

volgend jaar ongetwijfeld een ver-

uitgebreid diner. Tussen de dinergan-

48 voor de provinciale vakgroep-win-

volg krijgen in een zeker zo sfeervolle

gen door werden de ICTWaarborg

naars.

ambiance.

ICTVAKDAG 2014

17


column

microsoft devices eN services, wat beteKeNt dat? Column Jan Lindeman

twitter.com/jan_lindeman

staat altijd en overal online productief te zijn of de keuze te maken om offline te werken. Het aantal apparaten per persoon neemt alsmaar toe en stelt ons in staat gebruik te maken van een veelheid aan diensten via de cloud. Samen met onze OEM-partners levert Microsoft een breed scala aan apparaten die ieder individu in staat stelt om eenvou-

De wereld om ons heen verandert in

klanten en de partners waarmee wij sa-

dig, veilig, overal datgene te doen wat

een rap tempo. Dat merken we in ons

menwerken?

voor hem of haar relevant is. Dit kan het

dagelijks leven en zeker ook in de IT.

Via cloud-diensten worden technologi-

apparaat niet zelfstandig, maar wel in

Sterker nog, technologische innovatie is

sche vernieuwingen sneller en eenvou-

combinatie met diensten, bijvoorbeeld

een grote drijfveer achter deze verander-

diger aangeboden aan de klant. Een

OneDrive om documenten op te slaan

ingen. Het gevolg is dat zowel kansen

goed voorbeeld daarvan is Office365,

of Skype voor communicatie. Dit ver-

toenemen, als bedreigingen op de loer

een dienst in abonnementsvorm. Voor

klaart de transitie van Microsoft en wij

liggen. Niet meegaan en inspelen op

onze partners betekent dit een veran-

zien veel kansen in de toekomst voor

de nieuwe marktdynamiek en techno-

dering, die hand in hand gaat met vele

ons en onze partners. Hoe sluiten de

logische vernieuwing is op de lange

kansen. Bijvoorbeeld het klant-specifiek

klant-specifieke kennis en niche toe-

termijn een dubieuze keuze. Voor een

inrichten en uitrollen van diverse dien-

passingen van de lokale partner daarop

bedrijf als Microsoft is dat niet anders

sten die tot voor kort alleen voor grote,

aan en waar liggen hun kansen?

en wij zijn daarom volop in beweging, in

kapitaalkrachtige bedrijven toegankelijk

transitie zelfs. Recentelijk is onze nieu-

waren, zoals Lync wat een service is

Technologische vernieuwing verpakt

we CEO aangetreden en is de koers

in Office 365. Wat voor mogelijkheden

in apparaten en diensten wordt steeds

voortgezet om te veranderen van een

geeft dit om een intensievere relatie

toegankelijker voor de gebruiker, maar

traditioneel softwarebedrijf naar een

met je klant op te bouwen en helpt het

het aanbod en de keuzes worden steeds

organisatie die een familie van appara-

jaarlijks factureren van een abonnement

complexer. Ik ben heel benieuwd hoe

ten en diensten levert aan individuen en

daarbij?

de partners hierop anticiperen en wel-

bedrijven over de hele wereld, die het

ke succesvol zijn in het mogelijk maken

hen mogelijk maakt de dagelijkse acti-

Apparaten, of het nu een tablet, PC,

van de dromen en ambities van onze

viteiten te doen, thuis, op het werk en

telefoon of smartTV is, zijn steeds be-

gezamenlijke klanten. Hoe doen jullie

onderweg. Wat betekent dat voor onze

langrijker in ons leven. Zij stellen ons in

dat?

ICTVAKDAG 2014

19


ARTIKEL

Gerrit Jan Bel houdt zich bij ICTWaarborg bezig met bemiddeling.

De voordelen van bemiddeling Soms gaat er iets niet naar wens rond een koop of reparatie. Komen het bedrijf en de consument daar samen niet uit, dan biedt ICTWaarborg de mogelijkheid om in zo’n geval te bemiddelen met als doel alsnog tot een oplossing te komen. Op deze manier zijn al vele geschillen, zoals garantiekwesties, opgelost.

Gerrit Jan Bel is degene die zich bij

Onze deelnemers zijn natuurlijk ook

O, dus klagen loont?

ICTWaarborg bezighoudt met bemid-

gebaat bij een objectieve kijk op de

“Nou, je moet dat niet overdrijven. Het

deling. Leuk werk, vindt hij, dat vooral

zaak. Je kunt iemand wel naar de

gaat dan gewoonlijk wel over zaken

bevredigend is als er aan het eind van

mond praten en zeggen dat hij vooral

waarvan beide partijen inzien dat de

het proces kan worden geconstateerd

de poot stijf moet houden tegenover

soep uiteindelijk niet zo heet hoeft te

dat een aanvankelijk verstoorde relatie

de klant, maar daar is hij uiteindelijk

worden gegeten. Degenen die duidelijk

zodanig is hersteld dat er weer een

niet mee geholpen als ik weet dat zijn

op het verkeerde spoor zitten krijgen

goede verstandhouding is tussen be-

standpunt door een geschillencom-

toch echt te horen dat er voor hen

drijf en consument waardoor de laatste

missie of rechter toch onderuit zou

weinig is te bereiken.”

ook in de toekomst klant blijft.

worden gehaald. Als daar reden voor is geef ik gewoonlijk aan dat de klant

Erg snel

toch hoogstwaarschijnlijk wel een punt

Soms kan bemiddeling heel snel gaan.

“Bemiddeling heeft zin als partijen er

heeft. Maar dat zeg ik natuurlijk ook

Zodra een bemiddelingsformulier wordt

samen niet meer uitkomen”, meent

tegen de klager als die volgens mij op

ingestuurd krijgt ook het betrokken

Gerrit Jan. “Als ik er mee krijg te maken

het verkeerde spoor zit.”

bedrijf hiervan een afschrift en onder-

Neutrale blik

zitten ze gewoonlijk op het punt dat

20

neemt het zelf vaak al actie.

ze inmiddels hun stellingen al hebben

Begrip

ingenomen. En dan zijn ze ten opzichte

Zolang je je mening maar kunt bear-

een moederbord tijdens de garantiepe-

van elkaar niet meer zo geneigd nog

gumenteren is daar van beide kanten

riode niet goed werd gerepareerd. Het

wat toe te geven. Op zo’n moment is

heus wel begrip voor, vindt Gerrit Jan.

bedrijf wilde wel een nieuw moeder-

het goed als een derde daar met een

Niet iedereen weet evenveel van het

bord sturen als hij het oude opstuurde.

neutralere blik naar de zaak kijkt. En

consumentenrecht en als je als derde

“Maar de verzendkosten voor het niet

als ik dan contact met hen opneem

partij die kennis kunt aandragen en

goed herstelde moederbord wilde men

voor een toelichting wordt ook in een

daarmee duidelijk kunt maken hoe het

mij niet vergoeden, terwijl het niet mijn

wat rustiger sfeer gesproken zodat er

probleem moet worden bekeken, gaat

fout was dat het nog steeds defect

vaak weer wat genuanceerder wordt

het al snel wat makkelijker.

was.”

gedacht over het probleem.”

En dan is men best bereid elkaar

Zodra hij een bemiddelingsverzoek had

Is dat wel mogelijk, een neutrale be-

tegemoet te komen. “Zeker bij onze

ingediend gaf het bedrijf aan dat hier

middelaar die bij ICTWaarborg werkt,

deelnemers merk ik dat. Ook al staan

niet goed was gehandeld en loste de

een brancheorganisatie die toch in de

ze in hun recht, ze hechten toch vooral

zaak meteen naar volle tevredenheid

eerste plaats moet opkomen voor de

waarde aan een goede verstandhou-

van Lowyck op. “En het moederbord

belangen van zijn deelnemers?

ding met de klant en doen dan toch

werkt nog steeds goed.”

“Dat is helemaal niet zo’n probleem.

iets uit serviceoverweging.”

Zoals bij de heer Louwyck, waarvan

ICTVAKDAG 2014


Prima oplossing Een veel voorkomende aanleiding voor een bemiddelingsverzoek: een foutief geprijsd artikel. De heer Ter Haar meende voor een heel redelijk bedrag een mediaspeler te kunnen bestellen, maar kreeg te horen dat door verkeerde informatie van de distributeur een te lage prijs op de website terecht was gekomen. Toch was hij uiteindelijk een tevreden klant. “De zaak was in tien dagen opgelost en dat vond ik redelijk, want je moet alle partijen de gelegenheid geven voor zoiets. Er werd me duidelijk gemaakt dat die mediaspeler echt niet voor dat bedrag kon worden verkocht, maar er werd me ook een aanbod gedaan waarbij men mij flink tegemoet kwam. Met het budget dat ik had kon ik toen toch een goed apparaat kopen.” De mogelijkheid om bemiddeling aan te vragen, heeft Ter Haar zelf ontdekt op de website van ICTWaarborg. Hij kwam daar terecht nadat hij het logo van ICTWaarborg bij het bedrijf had gezien. “Zo’n logo schept toch een stukje vertrouwen en de bemiddelingsprocedure vond ik goed. Aanvankelijk verwachtte ik dat het langer zou duren, want je ziet toch een kastje-muur-situatie aankomen. Voor mij was de vraag: is die prijs echt wel een fout of proberen ze door dat te zeggen er zo vanaf te komen? De informatie die ik tijdens de bemiddeling kreeg maakte me duidelijk hoe het in elkaar zat. Ik vind dat het bedrijf me uiteindelijk een prima oplossing heeft geboden en alles goed heeft afgehan-

“Onze deelnemers zijn natuurlijk ook gebaat bij een objectieve kijk op de zaak.”

deld. De bemiddeling die er tussen zit geeft in zo’n geval toch het vertrouwen dat je niet alleen met twee partijen hebt te maken die beide een eigen betrokkenheid te hebben. Als consument trek je dan gewoonlijk aan het kortste eind, omdat het kostbaar is om naar de rechter te stappen. Maar dit was een prima oplossing.”

ICTVAKDAG 2014

21


Bekijk onze video

WWW.DSDEUROPE.COM/VIDEO

en meer G

GEEN VOORRAAD

G

GEEN LEVERTIJDEN

G

GEEN VERZENDKOSTEN

G

www.dsdeurope.com

GRATIS DISPLAY EXCLUSIEF VOOR ICTWAARBORG LEDEN!

Bezoek ons tijdens ICTVAKDAG STAND 53

JIBI: DÉ SMARTPHONE- EN TABLETCASES SPECIALIST! UNIEK IN NEDERLAND!

TRIPLE PROTECT!

Powered by

Smartphone of tablet case met GRATIS Panda antivirus en GRATIS screen protector *

+

+

1. Perfecte passende, beschermende smartphone of tablet case 2. Supertransparante screen protector 3. 1 jaar Panda MobileSecurity voor 1 Android apparaat. Omvat antivirusbescherming, SD-kaart scan, privacycontrole, taakbeheer en antidiefstal.

* Alleen voor geselecteerde Android toestellen

Jibi is in de Benelux exclusief verkrijgbaar via distributeur Twindis www.twindis.com - sales@twindis.com - tel. 088 088 66 55

www.jibi.eu


column

paK die droNeview

binnen een bedrijfsnetwerk kan functioneren is volgens ons belangrijker. Maar moet je al die leuke

ontwikkelingen

op productniveau dus maar aan je voorbij laten

Johan van Leeuwen

gaan? Natuurlijk niet. Maar

twitter.com/johanvanleeuwen

pak eens die helikopterview, of beter: drone-view. Probeer, in plaats

Drones,

smart-glasses,

van een antwoord te zoeken op de

smart-watches... Wie van Q-van-Ja-

3d-printers,

vraag of een bepaalde printer 28 of 32

mes-Bond- achtige producten houdt

pagina’s per minuut kan printen, eens

kan zijn lol niet op deze dagen. Vijftien

te fantaseren hoe er zakelijk over vijf of

jaar geleden werd er gelachen om mo-

tien jaar gecommuniceerd gaat worden.

biele telefoons. Die heb je toch niet no-

Staan er nog vaste telefoons op een bu-

dig? Wie nu lacht om wat ik net noemde

reau? En pc’s? Printen we nog teksten

zal zich misschien al twee of drie jaar

op papier, of printen we vooral nieuwe

achter zijn oren krabben.

koffiekopjes of sokken? Op wat voor manier sturen we korte tekstberichtjes

Wij bij CBM, toonaangevend platform

naar elkaar? Met wat voor devices? Zo

voor zakelijke ICT-dienstverleners en

zijn er honderden vragen om te stellen...

-resellers, zijn meestal niet zo geïnteresseerd in producten. Dat klinkt mis-

Ik heb de antwoorden niet. Nie-

schien gek, maar het gaat volgens ons

mand heeft ze. Maar luister op zijn

niet om wat er in de doosjes zit, maar

minst

om wat je ermee kunt doen. Een tele-

kers, naar trendwatcher of naar men-

foon met een miljoen-miljard-megapixel

sen van de ‘digital native’-generatie,

camera zodat je een foto haarscherp

zonder te denken ‘zo’n vaart loopt het

op kamermuurgrootte kunt afdrukken...

niet’. En stem daar een strategie op af.

leuk en aardig allemaal, maar hoe een

Het kunnen leuke tijden worden, in veel

dienstverlener ervoor kan zorgen dat

opzichten!

eens

naar

marktonderzoe-

een smartphone veilig en eenvoudig

ICTVAKDAG 2014

23


ARTIKEL

LuCRATIEVE EN CREATIEVE VONDSTEN VAN ICTWAARBORG-DEELNEMERS

de juIste snaar voor KlaNteNbiNdiNg klanten zijn je beste promotiemateriaal. klantenbinding is dus heel belangrijk. op deze pagina’s de lucratieve creatieve vondsten van enkele ICTWaarborg-deelnemers.

cd-rom-laNd: bouw je eigeN pc dag

24

De dag was ideaal voor zowel ‘nieuw-

niet verwacht dat dit onder de oudere

komers’ als voor ‘herintreders’. Wie

generatie nog zo zou leven, hoewel dit

CD-ROM-LAND organiseerde ook dit

in het verleden een computer had

natuurlijk wel de mensen zijn die over

jaar de Bouw je eigen PC dag. Op deze

gebouwd kon op deze manier weer

het algemeen veel vrije tijd en genoeg

dag konden klanten van CD-ROM-

helemaal up to date worden en veilig

financiële middelen hebben om zo’n

LAND in de winkel zelf hun eigen com-

zijn eigen systeem bouwen.

leuke hobby uit te oefenen.

puter assembleren. In de week voor de

Klanten van diverse leeftijdscategoriën

bouwdag hadden zij samen met een

deden mee aan de Bouw je eigen PC

verkoper een computer samengesteld

dag. Zo waren er kinderen die samen

om deze op de bouwdag zelf, met as-

met hun vader een computer in elkaar

sistentie van CD-ROM-LAND, in elkaar

zetten, maar er waren ook vijfenzestig-

te zetten.

plussers actief. CD-ROM-LAND had

ICTVAKDAG 2014


WWW.yOuTuBE.COM/uSER/MMCALMELO

multimedia ceNter startte eigeN tv-programma

dat ze de winkel binnenkomen is het ijs

Voordat er wordt begonnen krijgt

dan al meteen gebroken.

iedereen een kop koffie. “De aanwezi-

gen zijn meestal vreemden voor elkaar,

Multimedia Center begon een paar

“Bij het maken van de filmpjes is het

maar als er eigen klanten tussen zitten

maanden terug met het uitzenden van

belangrijk om te beseffen dat ze over 2

voelen die zich ineens ambassadeur

een eigen programma via youTube. De

jaar ook nog bekeken kunnen worden

met betrekking tot de persoon die

promotie van die filmpjes gebeurt via

en dus ook dan nog actueel moeten

naast hen zit en maken ze gratis recla-

de eigen website van Multimedia Cen-

zijn. Het is daarom niet handig om bij-

me voor ons”, zegt Lars. “Het trekt met

ter, via mailings en Facebook. Daaraan

voorbeeld prijsinformatie te geven want

name de generatie 55+, een erg be-

is meestal ook een aanbieding gekop-

die verandert nogal eens”, aldus Lars

langrijke doelgroep voor ons omdat die

peld. Daarnaast geeft men het web-

Elferink van Multimedia Center.

bereid is te betalen voor toegevoegde

adres mee aan bezoekers in de winkel

waarde, zoals installatie aan huis, of

die zich oriënteren op een computer

Hij ziet de uitzendingen als een aanvul-

data overzetten van de oude naar de

of laptop maar nog niet direct willen

ling op de info-avonden die men elke

nieuwe computer.”

beslissen. Omdat ze bijvoorbeeld nog

donderdagavond organiseert over on-

hun twijfels hebben over Windows8

derwerpen als “WiFi-signaal verbete-

of de investering in een SSD (te) hoog

ren”, “Back-uppen doe je zo”, of “Einde

vinden. In de filmpjes herkennen ze de

Windows XP”. Die blijken een enorme

‘presentatoren’ en de volgende keer

klantenbinding te bewerkstelligen.

ICTVAKDAG 2014

25


website Mitchell Belgraver Adviseur ICTWaarborg

Computerwinkels.nl om iedere computer(web) winkel te vinden Op zoek naar een computerwinkel of computerwebwinkel waar dan ook in Nederland? Dan kun je daarvoor maar bij één website terecht, namelijk Computerwinkels.nl. Vanwege de vraag van consumenten introduceerde brancheorganisatie ICTWaarborg de website Computerwinkels.nl waarop algemene informatie over alle computer(web)winkels in ons land is te vinden.

Volledig overzicht

aangesloten geven meer zekerheid aan

extra dienstverlening die alleen gespe-

Computerwinkels.nl geeft een volledig

hun klanten. Een zekere keuze voor

cialiseerde computerwinkels kunnen

overzicht van alle computerwinkels in

iedereen die een computer of randap-

bieden is, samen met de zekerheden

Nederland: meer dan 2.500 Nederland-

paratuur zoekt.

van ICTWaarborg, een garantie om ook

se bedrijven die ICT-producten leveren

moeilijke tijden het hoofd te kunnen

Omdat uit onderzoek is gebleken dat

Meer omzet door zekerheid

de consument op zoek is naar zoveel

ICTWaarborg garandeert dat onder-

mogelijk zekerheid, worden – wanneer

nemers zich kunnen onderscheiden

als selectiecriterium een plaats is inge-

met zekerheden. De professionele

voerd – als eerste de deelnemers van

uitstraling die een deelnemer van

ICTWaarborg getoond. Daarna volgen

ICTWaarborg hierdoor krijgt, verhoogt

alle andere bedrijven uit de omgeving.

meetbaar het vertrouwen van (potenti-

Winkels die bij ICTWaarborg zijn

ële) klanten in hun computerwinkel. De

aan consumenten en bedrijven.

26

bieden.

ICTVAKDAG 2014


Laat uw klant uw ambassadeur zijn Ruim 70% van alle klanten vertrouwt op online beoordelingen. Deze zijn daarmee met afstand de effectiefste en goedkoopste marketingactie die u kunt bedenken. Uw klanten zijn uw ambassadeurs. Zij zijn immers de enigen die geloofwaardig over uw kwaliteiten kunnen vertellen. Er is dan ook geen betere reclame denkbaar dan een goede beoordeling van uw klanten op een onafhankelijke website. Â Laat u daarom online beoordelen. Een beoordeling op Computerwinkels.nl plaatsen is heel eenvoudig. Bovendien wordt iedere beoordeling per e-mail bevestigd. Zo voorkomen wij foutieve en ongeldige vermeldingen die wel op andere websites zijn te zien. Mocht er toch een keer een foutieve of onterechte beoordeling doorkomen, dan kunt u deze eenvoudig melden, waarna de melding wordt geverifieerd en de beoordeling zo nodig wordt verwijderd.

ICTVAKDAG 2014

27


Office 365 is je vertrouwde Office en meer. Waarom klanten kiezen voor Office 365 Home1, 4

5 pc’s/Macs en 5 tablets.1 Gebruik Office 365 op verschillende apparaten.

Alle Office-programma’s.3

Altijd up-to-date met de nieuwste functies en voordelen, zoals de ondersteuning van nieuwe apparaten en programma’s.2

Werk samen via OneDrive2, met 20 GB additionele online opslag per gebruiker. Je beschikt altijd over je bestanden, op al je apparaten.

Waarom klanten kiezen voor Office 365 Personal1, 4

1 pc/Mac en 1 tablet.1 Voor één persoon.

Alle Office-programma’s.3

Altijd up-to-date met de nieuwste functies en voordelen, zoals de ondersteuning van nieuwe apparaten en programma’s.2

Werk samen via OneDrive2, met 20 GB additionele online opslag. Je beschikt altijd over je bestanden, op al je apparaten.

Ga voor meer informatie over Office 365 naar www.microsoft.nl/indewolken 1. Office 365 ondersteunt momenteel pc’s en tablets met Windows 7 of nieuwer, Mac OS X 10.6 of 10.7, Windows Phone 7.5 of nieuwer, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPod touch (5e generatie) met iOS 6.1 of nieuwer en Android-telefoons met Android OS versie 4.0 of nieuwer. Beschikbaarheid en functies van de programma’s kunnen per platform en apparaat verschillen. Meer informatie hierover op office.com/information. 2. Internetverbinding is vereist. Voor het gebruik van internet en mobiele telefoons kunnen kosten in rekening worden gebracht. 3. Access, Publisher en OneNote alleen voor pc. 4 Skype is niet overal beschikbaar. Bellen alleen met bepaalde landen. Kijk voor meer informatie op www.office.com/information.


Gemakkelijk werken. Op volle kracht ontspannen. Windows 8 maakt de beste apps voor productiviteit en ontspanning beschikbaar op elk apparaat. WAAROM VERKOPEN?

Een apparaat voor elk type klant. De hedendaagse Windows 8-apparaten zijn de beste ooit, met een innovatief assortiment tablets, laptops, convertibles en all-in-ones die dunner, lichter en sneller zijn, sneller opstarten en een langere batterijduur hebben. Wij helpen u de perfecte pc of tablet voor uw klant te vinden en doorlopen samen met u het hele proces, van het begrijpen van de klant tot het bepalen van het meest geschikte apparaat en het kiezen van de juiste SKU.

WELKE APPARATEN ZIJN LEVERBAAR MET WINDOWS 8?

Tablets

Two-in-ones en convertibles

Laptops

All-in-ones en desktops

Voor wie altijd onderweg is

Voor de virtuele mobiele professional

Voor de gespecialiseerde gebruiker

Voor wie snelheid en stijl belangrijk vindt

Tablet en laptop in één, met optimale flexibiliteit voor klanten die hard werken maar ook hun tijd nemen voor ontspanning.

Slanke, lichte machines met indrukwekkende rekenkracht en grafische prestaties.

Grote schermen en ruim voldoende rekenkracht en geheugen.

Razendsnel en met een lange batterijduur, zodat klanten op volle kracht door kunnen werken waar ze ook zijn.

Kom naar de Microsoft-stand en sessie van Jan Lindeman waarin hij vertelt wat de Microsoft Devices en Services voor u kunnen betekenen.


Veilig, betrouwbaar en Veilig, betrouwbaar en overal draadloos toegang Veilig, betrouwbaar en overal draadloos toegang overal draadloos toegang Exclusief pakket voor uw organisatie Exclusief pakket voor uw organisatie Bewezen succesvol in uw branche Exclusief pakket voor organisatie Bewezen succesvol in uw branche Schaalbaar voor praktisch alle denkbare draadloze oplossingen Bewezen succesvol in uw branche Schaalbaar voor praktisch alle denkbare draadloze oplossingen Echt levenslang garantie Schaalbaar voor garantie praktisch alle denkbare draadloze oplossingen Echt levenslang Gratis site survey Echt garantie Gratislevenslang site survey Gratis site survey

9SKT 9SKT WC7529SKT WC752 WC752

9AP Wireless Bundle Starter Kit 9AP Wireless Bundle Starter Kit

Met de NETGEAR wireless starter kit (WC7529SKT) haalt u

Bij NETGEAR kunt u als enige terecht voor een complete

9 geavanceerde dual-band en dual radio accesspoints. Een controller een voordeelpakket binnen met daarin een wireless controller en biedt u naast een stabiel draadloos netwerk een netwerk zonder 9 geavanceerde dual-band en dual radio accesspoints. Een controller Met de NETGEAR wireless starter kit (WC7529SKT) haalt u zorgen in ieder hoek van uw gebouw. U kunt zeer eenvoudig een biedt u naast een stabiel draadloos netwerk een netwerk zonder een voordeelpakket binnen met daarin een wireless controller en netwerk plannen, beheren en opschalen tot 150 accesspoints. zorgen in ieder hoek van uw gebouw. U kunt zeer eenvoudig een 9 geavanceerde dual-band en dual radio accesspoints. Een controller Ook zaken als gastentoegang en heatmaps worden standaard netwerk plannen, beheren en opschalen tot 150 accesspoints. biedt u naast een stabiel draadloos netwerk een netwerk zonder ondersteund. Ook zaken als gastentoegang en heatmaps worden standaard zorgen in ieder hoek van uw gebouw. U kunt zeer eenvoudig een ondersteund. netwerk plannen, beheren en opschalen tot 150 accesspoints.

kosteloos een internet security appliance incl een licentie voor 3 jaar. oplossing daarom ontvangt u als lezer van dit magazine geheel Met deze zogeheten STM-oplossing beschikt u over een uitgebreidt kosteloos een internet security appliance incl een licentie voor 3 jaar. Bij NETGEAR kunt u als enige terecht voor een complete SPAM-filter, Anti-Virus en een internet content filter waarmee uw Met deze zogeheten STM-oplossing beschikt u over een uitgebreidt oplossing daarom ontvangt u als lezer van dit magazine geheel netwerk beschermd wordt. SPAM-filter, Anti-Virus en een internet content filter waarmee uw kosteloos een internet security appliance incl een licentie voor 3 jaar. netwerk beschermd wordt. Met deze zogeheten STM-oplossing beschikt u over een uitgebreidt wireless.netgear.nl SPAM-filter, Anti-Virus en een internet content filter waarmee uw wireless.netgear.nl netwerk beschermd wordt.

9AP enWireless Starter Kit een voordeelpakket binnen met daarin een wireless controller oplossingBundle daarom ontvangt u als lezer van dit magazine geheel Met de NETGEAR wireless starter kit (WC7529SKT) haalt u Bij NETGEAR kunt u als enige terecht voor een complete

Ook zaken als gastentoegang en heatmaps worden standaard ondersteund.

Betrouwbaar. Betaalbaar. Simpel. wireless.netgear.nl Betrouwbaar. Betaalbaar. Simpel.

NETGEAR Netherlands bv I Noordelijk Halfrond 22 I 2801 DE Gouda I Nederland I T: +31 (0)182 587 000 I E: wireless@netgear.nl I I: wireless.netgear.nl

Betrouwbaar. Betaalbaar. Simpel.

NETGEAR Netherlands bv I Noordelijk Halfrond 22 I 2801 DE Gouda I Nederland I T: +31 (0)182 587 000 I E: wireless@netgear.nl I I: wireless.netgear.nl Netgear_Adv WinMag Pro Wireless 200x265mm.indd 1

NETGEAR bv I Noordelijk 1Halfrond Netgear_Adv WinMagNetherlands Pro Wireless 200x265mm.indd

16-08-13 09:54

22 I 2801 DE Gouda I Nederland I T: +31 (0)182 587 000 I E: wireless@netgear.nl I I: wireless.netgear.nl 16-08-13

09:54


advertorial

Computerdiagnose Een goede diagnose bij computerproblemen is omslachtig en tijdrovend en wordt daarom vaak overgeslagen. Toch kan een goede diagnose niet alleen helpen bij het oplossen van de gemelde problemen, maar ook problemen die nog niet onderkend zijn oplossen of voorkomen. Mede daarom is ScanCircle de ideale ondersteuning voor computerreparateurs en computerwinkels die hun klanten iets meer willen bieden.

Razendsnelle en uitgebreide controle

U kunt uw klanten via een mailing of sociale media uitnodigen om een scan

Binnen 10-15 seconden wordt een

te doen. Of zodra ze u benaderen met

diagnose gesteld o.b.v. gemiddeld 700

computerproblemen zodat u vooraf

Voordelen ScanCircle computerdiagnose:

controles waarbij tot 50 verschillende

kunt bepalen wat er mis is. Van elke

1. Bijzonder uitgebreid

adviezen overzichtelijk weergege-

scan krijgt u een melding en als uw

ven worden in o.a. een checklist met

klanten hulp nodig hebben, worden ze

rapportcijfer in de categorieën Kritiek,

direct naar uw eigen hulppagina geleid.

Een scan duurt nog geen

Aanbevolen, Optioneel en Informatief.

Voor de algemene ScanCircle omge-

15 seconden

Ook voor besturingssystemen die niet

ving kunt u uw winkels/werkplaatsen,

meer ondersteund worden (XP!), wordt

werkgebieden en andere ondersteu-

nu als Aanbevolen punt aangegeven

ning opgeven, waarbij bezoekers een

dat de computer beter bijgewerkt of

Google maps-kaart te zien krijgen en

Gebaseerd op scans en feedback

vervangen kan worden.

direct de hulp van lokale of landelijke

van anderen

De scan kan u helpen bij het oplossen

ScanCircle-partners kunnen inroepen.

van computerproblemen en om aan uw is (bv. van een 3,5 naar een 8,5) of nog

Kennismakingsaanbieding: 50% korting

verder verbeterd kan worden.

Voor de promotie van onze nieuwe

klanten aan te geven wat er verbeterd

MEER DAN ALLEEN EEN TECHNISCHe TOOL

Google Maps-integratie, krijgt u nu 50% korting op de eerste factuur en betaalt u voor het eerste jaar dus geen

Met het ScanCircle partnerprogramma

€240, maar slechts €120 exclusief

kunt u de scanknop op uw eigen web-

btw. Meld u aan met referentiecode

site opnemen (plugins voor WordPress

ictv14m. Korting geldig t/m 31/12/2014,

en Joomla beschikbaar), waarbij u om

niet in combinatie met andere acties.

een referentiecode (bv. e-mailadres) kunt vragen en eventueel een eigen

Bezoek ons in stand 68 of op

resultaatpagina kunt tonen.

www.scancircle.com

Een grote diversiteit aan controles 2. R  azend snel

3. Geen installatie Start direct vanuit elke browser 4. S  limme adviezen

5. P  ersoonlijke berichten Waarschuwingen en periodieke updates

Voordelen ScanCircle partnerprogramma: 1. Uw eigen scandienst Co-branded, met uw eigen naam en logo 2. U  w technische hulp Snel een complete diagnose van de computer 3. Uw professionele aanpak Gestructureerder werken, beter te plannen 4. U  w marketinginstrument Meer opdrachten via uw website en mailings 5. U  w administratie Online inzage in uw scans, helpdeskintegratie

ICTVAKDAG 2014

31


ARTIKEL

ervarIngen deelNemers ictwaarborg ICTWaarborg bestaat 10 jaar. Wij zijn trots op onze deelnemers en zij op ons, zoals blijkt uit hun ervaringen die wij op deze pagina’s met u delen.

ermis domeiNruimte ICTWaarborg geeft onze klanten ze-

alterNate

ven zekerheden en met het beha-

Alternate is al jaren een bekende en innovatieve speler in de branche. Een

len van onze “Publieksprijs zakelijke

Award ‘Computerwebwinkel van het

computer begeleidiNg

jaar’, die het publiek voor de 6e keer

Omdat elke klant toch op zoek is naar

toekende aan Alternate.

Daar zijn

een stukje zekerheid zijn we aan-

wij buitengewoon trots op, evenals

gesloten bij ICTWaarborg. We merken

op de 4,5 ster die Alternate na ruim

dat klanten positief reageren als zij

1300 beoordelingen krijgt toebedeeld

het logo herkennen op de website.

op Computerwinkels.nl. Iedere con-

Commercieel gezien werkt het ook in

sument wil zekerheid. De vermelding

ons voordeel. Wanneer wij in de race

van het ICTWaarborg-certificaat op

zijn om een mooie offerte binnen te

onze website en in de showroom in

halen, kan het feit dat we zijn aan-

Ridderkerk draagt bij aan ons betrouw-

gesloten bij ICTWaarborg de doorslag

bare en professionele imago. Doordat

geven. Vandaar ook dat wij in alle

wij zijn aangesloten bij ICTWaarborg

media-uitingen het logo van het

hebben onze klanten vertrouwen in de

ICTWaarborg meenemen.

kwaliteit van onze dienstverlening.

Computer Begeleiding,

Alternate Nederland, Thijs Reijns,

Walter Schleiffert – Commercieel

salesmanager

Directeur

bewijs daarvoor is de ICTWaarborg

dienstverlener” van het jaar 2014 is daar een achtste bijgekomen, namelijk dat klanten die onze nieuwe klanten voorgingen tevreden klanten zijn. Vanuit de gedachte dat een sterke branche er één is die voldoet aan kwaliteitsnormen,

klanttevredenheid

en wettelijke eisen een gezonde branche is, hebben wij direct voor ICTWaarborg gekozen toen zij de hostingbranche omarmde. Ermis Domeinruimte

e-support automatiseriNg Het lidmaatschap van ICTWaarborg is een belangrijke aanvulling voor E-Support Automatisering. In deze tijd is het belangrijk je te onderscheiden. In een moeilijke markt, na een moeilijke periode, is het goed de klanten

32

een signaal te geven: we zijn er nog

azertY

Daar waar het om bemiddelingszaken

en we doen er alles aan om dat zo

Wij hebben veel profijt van de tele-

gaat hebben we een prettige samen

te houden! De zekerheden die ICT-

fonische contacten met ICTWaarborg

werking met ICTWaarborg. Ook de uit-

Waarborg biedt en de certificering

waarbij we een objectieve uitleg over

gebreide naslagmogelijkheden in het

die ze verleent, geeft klanten net dat

de wetgeving krijgen, waardoor we een

Kenniscentrum op de website worden

extra duwtje!

kwestie met onze klant op een correcte

door ons veel geraadpleegd.

E-Support Automatisering,

manier kunnen oplossen.

Azerty, Francisca van den Ende

Enrico Scholman

ICTVAKDAG 2014


fiNal soft eN hardware

hedo pro ICTWaarborg bied zekerheid dat je als

systeembeheer en netwerkbeheer voor

Voor ons is ICTWaarborg een goede klant deskundig en goed wordt gehol- diverse MKB-bedrijven in de regio. We ICTWaarborg bied zekerheid dat je als klant deskundig en goed wordt geholpen. Zekerheid dat je aanvulling op onze manier van werdat je waar krijgt voor alledoen hettoch goed we doen het nietmen is waar krijgtpen. voorZekerheid je geld. Zekerheid dat, als ondanks inzet er eenofprobleem ontstaat, ken, wij proberen al sinds de opeje geld.kan Zekerheid dat, ondanks Allemaal ons motto! Eerlijkheid, openheid voor bemiddeling aankloppen bij als ICTWaarborg. zaken die door klanten worden en ning van onze winkel in 1993 omgewaardeerd. de alle inzet er toch een probleem ont-

transparantie zijn de uitganspunten.

service en kwaliteit zo hoog mogelijk staat, men voor bemiddeling kan aan- Dezelfde uitgangspunten als ICTWaarHedo Pro BV verzorgt systeembeheer en netwerkbeheer voor diverse MKB bedrijven in de regio. We te houden. Met het keurmerk en de 7 ICTWaarborg. Allemaal borg heeft, vandaar dat we zo goed doen het kloppen goed of webij doen het niet is hun motto! Eerlijkheid, openheid en transparantie zijn debij zekerheden kunnen wij de klant extra zaken"Onze die door onze klanten worden elkaar passen. zien, aldus Prosper Thaels. uitganspunten. klanten mogen van mij part al onze inkoopprijzen overtuigen dat die bij ons aan het goegewaardeerd. Hedo Pro tenslotte BV verzorgt Pro De klant vertrouwt ons. We beheren hun heleHedo automatisering. Op die manier proberen wij een stuk vertrouwen terug te geven. Het dagelijks beheer doen wij voor een 70 tal klanten met de adres zijn voor alles wat men nodig ongeveer 800 werkplekken in totaal. Dit doen we met z’n 4en! Dat is eigenlijk best veel. We hebben heeft op het gebied van computers , geen tijd voor allerhande problemen en gedonder. Het moet gewoon goed zijn, anders redden we accessoires en service. Ook hebben het niet.! We bereiken dit door het neerleggen van een goed automatiseringsconcept waar we bijna we dankzij ICTWaarborg duidelijke niet van afwijken. algemene voorwaarden waarin alles helder is uitgelegd zonder kleine lettertjes voor de klant! Final Soft en Hardware, Michel Kopmels

over meer desigN Bij het starten van mijn bedrijf heb ik mezelf beloofd dat ik de beste service wil bieden aan mijn klan-

NiKu solutioNs

forcYs computers

ten en dat ze weten dat ik een eerlijk en professioneel bedrijf voer. Het

Een keurmerk is vandaag de dag heel

ICTWaarborg-logo op mijn website en

belangrijk. Het aanbod op internet is

mijn auto, alsmede op mijn commu-

ontzettend groot en veel mensen zien

nicatiemiddelen zorgen daar voor, ik

door de bomen het bos niet meer.

zou die professionaliteit zelf niet beter

Het is daarom fijn dat men terug kan

naar buiten kunnen brengen. Ook vind

vallen op een vertrouwd keurmerk.

ik het enorm fijn dat er heel veel com-

We zijn al jaren aangesloten bij ICT-

Een van de eisen waaraan zakelijke

municatiemiddelen beschikbaar zijn.

Waarborg. Hiermee willen wij aanto-

dienstverleners met een ICTWaar-

Als voorbeeld: de promotiemiddelen

nen dat we een betrouwbaar IT-bedrijf

borg-keurmerk moeten voldoen, is

van Microsoft voor het einde van Win-

zijn en dat ICTWaarborg achter ons

een deskundig en goed bereikbaar

dows XP had ik zelf nooit gevonden,

staat. Dat vertrouwen blijkt ook uit de

aanspreekpunt. Persoonlijk vind ik

of ik had er Ăźberhaupt niet aan ge-

6 prijzen die we gewonnen hebben bij

het erg belangrijk dat mensen met

dacht om ze te zoeken. Ze stonden in

de verkiezingen Computerwinkel van

hun vragen bij mij terecht kunnen. Bij

de nieuwsbrief van ICTWaarborg. Ook

het jaar. Hiermee laat de consument

een dienstverlener die is aangesloten

vond ik goed bij mijn bedrijfsvoering

zien dat die tevreden is over ons en

bij ICTWaarborg staat de klant cen-

passende algemene voorwaarden die

de weg naar ICTWaarborg weten te

traal. Dat komt volledig overeen met

ik zo over kon nemen.

vinden.

mijn visie.

Kimberly van Overmeeren,

Forcys Computers, Tom Dekker

Niku Solutions

Aardenburg (Zeeland)

ICTVAKDAG 2014

33


ARTIKEL

somcom rv tradiNg

In juli 2012 hebben wij als servicebedrijf en winkel besloten om ons aan

Sinds twee jaar zijn we nu aangesloten

te sluiten bij ICTWaarborg. Dit puur

bij ICTWaarborg en we zijn erg tevre-

om dat extra beetje zekerheid en ge-

den over deze organisatie. Er wordt

voel mee te kunnen geven aan onze

via ICTWaarborg duidelijk gecommu-

klanten. In principe zochten wij naar

niceerd wat te doen om bijvoorbeeld

een soort BOVAG, maar dan voor de

Mijn bestaande klanten wisten niet

problemen met onze klanten op te

computerbranche. De bemiddelings-

dat ik was aangesloten bij ICTWaar-

lossen. De jaarlijkse nominatie voor

service hebben we gelukkig nog nooit

borg, die vertrouwden mij al.

de ICTWaarborg Awards spreekt ons

nodig gehad, maar de extra aange-

Ik heb nog geen beroep hoeven doen

ook erg aan. We krijgen daarop veel

reikte tools waren zeker welkom. Zo

op ICTWaarborg, maar ik vind wel dat

positieve reacties van onze klanten en

communiceren wij in de winkels en op

het een vertrouwde uitstraling geeft

dit jaar werden we zelfs beste compu-

de website dat wij ICTWaarborg-ge-

aan vooral nieuwe klanten.

terwinkel 2014 in de provincie Overijs-

certificeerd zijn en maken wij dank-

Dat merk ik ook aan de reacties

sel. Hier zijn we erg trots op en het is

baar gebruik van het beoordelings-

van iedereen op mijn ICTWaarborg

goede reclame voor ons bedrijf.

systeem

Award! ICTWaarborg geeft ‘aanzien’.

ICTWaarborg betekent een stuk ze-

Hierdoor hebben wij een doelgroep

Ik vind het zelf ook prettig dat ik een

kerheid voor ons en onze klanten.

bereikt die wij anders nooit over de

organisatie ‘achter mij heb’.

Door dit waarborg te voeren, stralen

streep hadden kunnen trekken om

PC Support thuis, Aletta Zeedijk

we ook veel meer meetbare kwaliteit

naar ons toe te komen. De kers op de

uit dan voorheen.

taart was dat wij ook mede dankzij

RV Trading , Reinald Voortman

deze groep klanten Servicebedrijf van

pc support thuis

via

zoekcomputerhulp.nl.

het jaar zijn geworden van de provin-

KNs automatiseriNg bv Doordat wij zijn aangesloten bij ICT-

cie Drenthe. Dat is erg welkom op het moment dat we ook precies 10 jaar bestaan. SOMCOM

Waarborg hebben wij niet alleen goede algemene leveringsvoorwaarden, maar garanderen wij onze klanten

petapc

34

diverse zekerheden, zoals geschilbehandeling of mediation, certificering

Sinds de start van petaPC zijn we lid

en de zekerheid dat afspraken worden

van ICTWaarborg. Daardoor weten

nagekomen. Dankzij ICTWaarborg is

onze klanten dat hun computer bij

er eindelijk een actieve brancheorga-

tiNc computers

petaPC in vertrouwde handen is. Dat

nisatie voor de ICT-branche.

Sinds 2005 is TINC Computers een

onze manier van werken door onze

KNS Automatisering BV,

tevreden lid van ICTWaarborg. Zij

klanten wordt gewaardeerd blijkt uit

Arnout de Jager

geven TINC het keurmerk van wat zij

het feit dat we al 2 jaar achtereen zijn

presenteren, een betrouwbaar bedrijf

verkozen tot het beste computerser-

met zekerheid. Ook door de ICTWaa-

vicebedrijf van Friesland. Mede daar-

rborg Awards die uitgereikt worden,

door hebben we recent een 2e vestig-

kunnen klanten zien met wat voor

ing in Leeuwarden kunnen openen.

soort bedrijf zij in zee gaan.

petaPC

TINC Computers

ICTVAKDAG 2014


uitzoekwerk zagen we toch heel veel voordelen in het lidmaatschap. Vooral de 7 zekerheden spraken ons aan. Zo weet de consument dat hij met een betrouwbaar bedrijf te maken heeft en in geval van geschillen dat er een op-

ucaN fiXit

tvi

lossing komt. Ook geven de algemene

Als reparatie- en onderhoudsbedrijf

voorwaarden de consument zekerheid

voor pc’s richten we ons met name

en is het voor ons een veilig gevoel dat

op de particuliere markt. Door vooral

er achter ons een organisatie staat die

mond-tot-mondreclame van klanten

als vangnet kan dienen.

is ons klantenbestand uitgegroeid tot

Al met al zijn we blij dat we deze

wat het nu is. Zoekcomputerhulp.nl

stap gemaakt hebben. En dat we nu

ICTWaarborg is een organisatie die de

van ICTWaarborg is daarbij altijd een

ook nog eens winnaar zijn gewor-

belangen van de klant een goed hart

mooie aanvulling geweest. Vooral ook

den als Servicebedrijf van de provin-

toedraagt. Aangezien wij service hoog

het feit dat de klant daar zijn beoorde-

cie Zuid-Holland is een kroon op ons

in het vaandel hebben, is het voor ons

ling kan plaatsen vinden wij prettig. Zo

werk en de goede samenwerking met

ook belangrijk dat klanten zekerheden

kunnen wij en toekomstige klanten zien

ICTWaarborg. Dus een ieder die nog

hebben. ICTWaarborg biedt deze. De

hoe men ons werk beoordeelt.

aarzelt om de stap naar ICTWaarborg

certificering die ICTWaarborg biedt,

Voordat wij lid werden van ICTWaar-

te maken: “We kunnen het u van harte

geeft je als bedrijf extra betrouwbaar-

borg hebben we daar goed over na-

aanbevelen!”

heid naar de klant toe, omdat die weet

gedacht. Want wat kon ICTWaarborg

Ucan Fixit,

dat hij met een degelijk en solide be-

eigenlijk voor ons betekenen? Na enig

Irma van Uunen en Sonja Bot

drijf te maken heeft.   TVI

vaN KempeN ict wifimedia

Met o.a. het aansluiten bij ICTWaar-

te houden en kunnen wij ons focus-

borg proberen wij vertrouwen uit te

sen op het bedienen van onze klanten.

stralen en ons te onderscheiden van

Wij hebben in de afgelopen twee jaar

Als (web)winkel heeft Wifimedia ver-

de rest. Als servicebedrijf vinden wij

‘maar’ één keer hulp hoeven in te scha-

trouwen van haar consumenten nodig.

het belangrijk dat klanten naast een

kelen bij het afhandelen van een garan-

Dit vertrouwen is natuurlijk primair

‘garantie’ ook zekerheden hebben.

tie, maar door de snelle reactie en met

onze

verantwoordelijkheid,

ICTWaarborg biedt deze zekerheden,

een passend advies vanuit ICTWaar-

maar een keurmerk dat onafhankelijk

eigen

zekerheden die vandaag de dag eigen-

borg is dit niet geëscaleerd en was de

is, dat goede algemene voorwaarden

lijk

beschouwd

klant uiteindelijk tevreden over de af-

heeft en een objectieve bemiddeling,

mogen worden. Het ICTWaarborg-logo

handeling. En wij ook , want voor ons

maken wel dat consumenten nog

staat bij veel mensen bekend vanwege

is het belangrijk dat de klant niet alleen

meer vertrouwen in onze (web)winkel

zekerheid en kwaliteit. Daarnaast ma-

tevreden is, maar ook dat hij tevreden

krijgen. Juist omdat ons vakgebied

ken wij gebruik van de algemene voor-

blijft. In 2013 wonnen we de publieks-

een grote overlap heeft met ICTWaar-

waarden, cookie-verklaring en privacy

prijs ‘Beste ICT-bedrijf voor de provin-

borg, heeft Wifimedia besloten om

statement van ICTWaarborg. Deze

cie Limburg’. Deze prijs levert ons door

dit keurmerk als primaire referentie

voorwaarden voldoen aan de huidige

de toen geleverde media-aandacht

te gebruiken en dus staat het logo

wetgeving, zo niet, dan past ICTWaar-

nog steeds nieuwe klanten op.

prominent bovenaan op onze website.

borg deze weer aan. Zo hoeven wij

Van Kempen ICT,

Wifimedia

niet constant de wetgeving in de gaten

Peter van Kempen

ICTVAKDAG 2014

best

als

normaal

35


2014 MSI GAMING LINEUP! Bekijk de nieuwste MSI hardware op Stand 14


WORTMANN AG raadt Windows aan.

KOM ONS

BEZOEKEN OP

STAND 52!

TERRA Computers B.V.

PAD 1060 Type Cover slechts:

+ TOUCH + WINDOWS TABLET

55,-*

Art:1481095

+ ULTRA LIKE + ULTRA THIN

TERRA PAD 1060 met Intel® Celeron® Processor

TERRA MOBILE 1529H met Intel® Core™ i3 Processor.

• Intel® Celeron ® Processor N2805 (1M Cache, 1.46 GHz) • Windows 8.1 64-Bit • 25,9 cm (10,1“) multi-touch display (1366x768) • 2 GB DDR3 RAM • 64 GB SSD S-ATA • Webcam 1 mp front, 1 mp back • Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n • 1x USB 3.0, Micro-HDMI, µSD Card Reader, • 24 maanden Pick-Up-Return Service Artikel-Nr: 1220350

• Intel® Core™ i5-4200M Processor (3M Cache, 2.5GHz) • Windows 8.1 64-Bit • 39,6 cm (15.6“) Non Glare LED Display (1366x768) • 4 GB DDR3 RAM, 250 GB S-ATA SSD • Intel® HD Graphics 4600 tot1.7 GB RAM • DVD±RW Dual Layer S-ATA (Ultra Slim) • WLAN Intel IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth • Webcam, Cardreader • 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI • 24 maanden Pick-Up-Return Service

269,-€

netto excl. BT W

www.terra-computers.nl

Artikel-Nr: NL1220322

599,-€

netto excl. BT W

WORTMANN AG_TERRA Computers B.V. Hambakenwetering 8D-II _ 5231 DC´s-Hertogenbosch Telefoon: 073 76 76 200_E-Mail: salesnl@wortmann.de *Onder voorbehoud van veranderingen en onjuistheden. Zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn reseller inkoopprijzen, excl. BT W OEM versie, alleen in combinatie met een TERRA computersysteem mogelijk. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.


advertorial

u BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE STAND, no. 47, TIJDENS DE ICTVAKDAG

Fallbrook op de ictvaKdag

Fallbrook ICT Distributeurs neemt dit

investeren in een ERP-systeem, een

doe met de grote software-resellers

jaar voor de vierde keer deel aan de

web-shop voor elektronische software

van toen; blijkbaar is niets zo constant

ICTVakdag.

en een nieuw magazijn.

als een goede prijs/prestatie-verhou-

“Een ideale gelegenheid om kennis te

Ook hebben we gezocht naar logische

ding en persoonlijke benadering.

maken met resellers, retailers en in-

uitbreidingen van ons assortiment.

Voor de retail kiezen wij niet expliciet

stallateurs aldus Piet Zwaan”, General

voor elektronische of fysieke distribu-

Manager van Fallbrook.

Na een druk jaar doet het ons genoe-

tie; beide hebben hun specifieke voor-

Daarnaast gaf het ons de mogelijkheid

gen om alle bezoekers van de ICTVak-

delen en het is de reseller die kiest.

goed te luisteren naar de wensen van

dag 2014 kennis te laten maken met

Wij hebben een uitstekend stock-rota-

onze klanten en prospects.

ons vernieuwde, uitgebreide assorti-

tieprogramma, hanteren lage mini-

Hieruit bleek dat wij met ons concept

ment.

mum-orderbedragen en leveren dus

op het juiste spoor zaten; deskundig-

38

meestal zonder vrachtkosten uit.

heid, flexibiliteit en een persoonlijke

Wat gebleven is, is de (elektronische)

Fallbrook is distributeur van G Data,

benadering.

softwaredistributie. “Dit doe ik al vanaf

iolo en Mindjet.

Lage/realistische prijzen, een breed

de 80-er jaren” aldus Zwaan. En er is

assortiment, bereikbaarheid en een

eigenlijk weinig nieuws onder de zon.

Vorig jaar presenteerden wij ons voor

snelle levering waren de zaken die de

De fax-machine is vervangen door de

het eerst als de nieuwe Nederlandse

wederverkopers die we spraken hier-

e-mail en de diskette door de down-

distributeur voor IC Intracom, leve-

aan toe voegden.

load via het web.

rancier van de merken Manhattan

Om hier aan tegemoet te kunnen ko-

En in de winkels ligt nog steeds het

(computeraccessoires) en Intellinet

men en daardoor ons klantenbestand

software-pakket in het schap (met of

(Networking).

verder te kunnen uitbouwen vonden

zonder licentiecode); de dozen zijn

De sterkte van het brede assortiment

wij echter dat wij naast uitbreiding van

alleen kleiner geworden.

naast onze unieke stockrotatiemo-

ons assortiment allereerst moesten

Wat opvalt is dat ik nog steeds zaken

gelijkheid was voor veel resellers en

ICTVAKDAG 2014


Fallbrook ICT Distributors BV is

Met haar kennis en expertise biedt

Wij kunnen dan ook meestal binnen

onderdeel van Fallbrook Informatics

Fallbrook resellers ondersteuning op

48 uur leveren.

BV, opgericht in 1996, en is gespecia-

het gebied van onder meer marke-

liseerd in de import en distributie van

ting, advisering, logistics, installatie,

Deskundigheid, bereikbaarheid, flexi-

ICT-oplossingen binnen de segmen-

verhuur, opleiding.

biliteit en een persoonlijke benadering

ten Networking & Security, Digital

Fallbrook levert veel producten uit

zijn de belangrijkste kenmerken van

Signage, Computer Accessoires en

eigen voorraad en kan daarnaast be-

onze zakelijke dienstverlening.

Software. Fallbrook levert uitsluitend

schikken over de Europeesche voor-

aan installateurs, (AV-)resellers, retai-

raad van haar leveranciers. (Duitsland

Fallbrook heeft vestigingen in Buren

lers en e-tailers

en Nederland)

en ophemert.

installateurs aanleiding over te stappen

zorgen; dat wij hierbij de producten

persoonlijk; e-mail, internet en sociale

naar deze merken.

van onze leveranciers Philips, Optoma

media zullen in onze marktbenadering

Wat we het afgelopen jaar leerden was

en Aavara (samen onze Digital Signa-

ondersteunend zijn en niet leidend.

dat er zowel naar beneden als boven

ge groep vormend) combineren met

Bovendien zullen we er voor zorgen dat

grote behoefte was aan prijs- en kwa-

fysieke winkeldisplays van de leveran-

we onze overhead klein blijven houden;

liteitsdifferentiatie alsmede een nog

ciers ligt voor de hand en zorgt voor

hierdoor komt het grootste gedeelte

grotere groei van ons assortiment in de

interessante bundel-aanbiedingen naar

van de verkoopmarge terecht daar

breedte.

onze klanten.

waar hij hoort; de wederverkoper.”

Met de toevoeging van de leverancier

Tijdens de ICTVakdag gelden deze

Lindy en Roline aan ons assortiment en

aanbiedingen voor o.a. Roline, Manhat-

de samenstelling van een eigen

tan, Intellinet en Lindy.

“white-label” behoort ons aanbod bieden we het aan in drie prijsklasses;

plaNNeN voor de toeKomst?

“value, standard en high quality”. Bo-

Zwaan: “We staan aan de vooravond

vendien geldt voor alle producten nog

van een flinke groeispurt en zijn daar fi-

steeds de mogelijkheid tot stockrotatie

nancieel en logistiek gezien klaar voor.

(zelfs 4x per jaar!)

De kwaliteit van onze dienstverlening

Fallbrook is distributeur van Manhat-

zal ik daarbij persoonlijk bewaken.

tan, Intellinet, Lindy, Roline, Varta,

Het huidige assortiment krijgt onze

Integral Memory en FujiFilm.

100% focus; we blijven luisteren naar

uiteraard geldt voor alle producten uit

afnemers en leveranciers en zullen

ons assortiment dat wij ook voor een

bijsturen daar waar nodig.

uitstekende winkelpresentatie kunnen

Onze verkoopbenadering blijft zeer

nu tot het breedste in de industrie en

ICTVAKDAG 2014

39


website

Niels Hoekman Adviseur ICTWaarborg

Automatiseerder.nl uw ICT in veilige handen In een tijd dat er nog nauwelijks zekerheden schijnen te zijn, zoeken mensen wel zoveel mogelijk zekerheid. Dat geldt zeker op automatiseringsgebied. Vandaar dat brancheorganisatie ICTWaarborg de Automatiseerder.nl in het leven heeft geroepen.

Juist voor degenen die met een auto-

jaar na aankoopdatum van een pro-

matiseerder in zee gaan is zekerheid

duct of de datum waarop een dienst

drijven die nog niet actief zijn op het

belangrijk. Dit omdat het immers veelal

is geleverd, bij ICTWaarborg terecht

gebied van zakelijke dienstverlening

om een langlopende serviceverlening

voor gebreken die onder het begrip

te motiveren en te inspireren op het

gaat waarop je altijd wilt kunnen reke-

non-conformiteit vallen.

gebied van zakelijke dienstverlening.

nen. Toch kan het voorkomen dat een bedrijf waarmee men nog een lopend

Doelstelling

Onafhankelijk

contract heeft zijn activiteiten beëin-

De Automatiseerder is ontwikkeld om:

De Automatiseerder is onafhankelijk.

digt. In dat geval biedt ICTWaarborg de

1. voorlichting te geven aan onderne-

De website heeft geen winstoogmerk.

zekerheid dat de klant in contact wordt

mers/zzp’ers over automatisering in

Aan de opgenomen bedrijven worden

gebracht met één of meerdere bedrij-

de breedste zin van het woord;

geen kosten in rekening gebracht

ven die de diensten kunnen voortzet-

2. ondernemers/zzp’ers een overzicht

voor de vermelding. Enige voorwaar-

ten onder dezelfde voorwaarden of

te bieden van producten en diensten

de voor opname op de website is het

condities die hier het dichtst bij komen.

die worden aangeboden door auto-

deelnemerschap bij ICTWaarborg als

Op die manier is men verzekerd van

matiseerders die zijn aangesloten bij

automatiseerder.

continue automatiseringsservice.

ICTWaarborg (automatiseerders met

Voor meer informatie, vragen of

zekerheid);

aanmelding voor de Automatiseerder.

Zelfs als een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet gaat, kan er nog

40

4. bij ICTWaarborg aangesloten be-

3. bij ICTWaarborg aangesloten bedrij-

worden teruggevallen op zekerheden.

ven de gelegenheid te bieden zich te

Zo kan de klant bijvoorbeeld, tot een

onderscheiden in de markt;

nl kunt u contact opnemen met ICTWaarborg.

ICTVAKDAG 2014


Laat uw klant uw ambassadeur zijn Ruim 70% van alle klanten vertrouwt

op online beoordelingen. Deze zijn daarmee met afstand de effectiefste en goedkoopste marketingactie die u kunt bedenken. Uw klanten zijn uw ambassadeurs. Zij zijn immers de enigen die geloofwaardig over uw kwaliteiten kunnen vertellen. Er is dan ook geen betere reclame denkbaar dan een goede beoordeling van uw klanten op een onafhankelijke website. Laat u daarom online beoordelen. Een beoordeling op Automatiseerder.nl plaatsen is heel eenvoudig. Bovendien wordt iedere beoordeling per e-mail bevestigd. Zo voorkomen wij foutieve en ongeldige vermeldingen die wel op andere websites zijn te zien. Mocht er toch een keer een foutieve of onterechte beoordeling doorkomen, dan kunt u deze eenvoudig melden, waarna de melding wordt geverifieerd en de beoordeling zo nodig wordt verwijderd.

ICTVAKDAG 2014

41


INTRODUCING THE NEW MULTIMODE

THINKPAD COLLECTION. YOU WORK IN MORE THAN ONE MODE. SO SHOULD YOUR TECHNOLOGY.

THINKPAD TABLET LAPTOP MODE

THINKPAD HELIX STAND MODE

THINKPAD YOGA TENT MODE

POWERED BY INTEL® CORE™ I7 PROCESSOR. Lenovo,® the Lenovo® logo, and Yoga™ are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Intel, the Intel logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries. Screen images simulated.


ictvakdag

de Ictvakdag 12 mei 2014 u en ik, we zoeken allemaal naar wegen om onze tijd zo effectief mogelijk in te delen. De ICTVakdag is daarvoor een uitstekende gelegenheid. Want elk jaar blijkt weer dat dit hét evenement in de ICT-branche is waar u uw vakgenoten, leveranciers en fabrikanten op een unieke manier kunt ontmoeten.   Dit jaar is dat voor de zesde keer en ieder jaar waren er meer inschrijvingen en meer bezoekers dan het voorgaande jaar. We zijn dus enorm gegroeid. Ik zeg dan ook met gepaste trots dat de ICTVakdag dankzij het succes van de afgelopen jaren als een belangrijke ICT-beursdag op de kaart is gezet.   Met de voorbereidingen van zo’n evenement als dit ben je al lang van tevoren bezig. Voor mij startte de ICTVakdag 2014 in feite al tijdens de beurs van vorig jaar. Exposanten en bezoekers gaven toen al direct feedback over hun ervaringen en verbeterpunten. uiteraard hebben we daar dankbaar gebruik van gemaakt om deze ICTVakdag nog meer aan te passen aan uw wensen.   Een van de nieuwe onderdelen is het ICTWaarborg Plaza. Hier kan het publiek, onder het genot van een overheerlijke Italiaanse koffie, kennismaken met alle facetten van ICTWaarborg. Social media zijn vandaag voor iedereen en ieder bedrijf een belangrijk medium. Een representatieve foto is daarbij een must en die kunt u dan ook laten maken door onze professionele fotograaf. Maak verder ook eens gebruik van een van de inloopspreekuren in de Purple Room. Daar kunt u u laten bijpraten over juridische zaken, verzuim en personeel en wat u mag in het kader van verzuim en personeel.   “The future of the 3Dprinting” is de titel van een demonstratie die wordt gehouden in de Red Room en wie wil nu niet alles weten over deze zich razendsnel ontwikkelende techniek die het bijvoorbeeld chirurgen inmiddels mogelijk maakt implantaten voor schedels te maken. Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere lezingen en seminars.   Ik kijk er naar uit om u op deze leuke en inspirerende beursdag weer te ontmoeten en wil alvast alle standhouders en bezoekers bedanken omdat zij deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.   Daniëlle Evers

44

ICTVAKDAG 2014


ICTVakdag

wordt opgemaakt

ICTVAKDAG 2014

45


spareparts • components • computer repair

Com’ Europe is de specialist in het leveren van al uw laptop onderdelen. Tevens kunt u bij ons terecht voor al uw reparaties, wij repareren op component niveau. We zijn begonnen in 2009 en inmiddels al uitgegroeid tot één van de grootste laptop onderdelen leveranciers van Nederland en tevens één van de grootste laptop reparateurs van Nederland.

Bezoek ons op stand 32

Voor uw laptop, tablet en telefoon onderdelen waaronder: Lcd/led schermen, toetsenborden, accu’s, adapters, dc jacks en cover parts.

Waarom Com’ Europe? • • • • • • • • • • •

Alles onder één dak Altijd scherpe prijzen (staffelprijzen mogelijk) Altijd de beste kwaliteit, zowel replacement als origineel De meest voorkomende laptop onderdelen standaard op voorraad Voor 19:00 besteld de volgende werkdag in huis (België voor 16:00) Slagingspercentage van 96% op alle reparaties variërend tussen videokaart reparaties, kortsluiting of waterschade Geen onervaren helpdesk maar mensen die weten waar ze over praten aan de telefoon. Snel & professioneel mailcontact Vrijblijvend offertes opvragen Onderdelen die niet standaard op voorraad zijn doorgaans binnen 5 werkdagen te leveren Tevens reparatie van tablets (Apple, Asus en Samsung)

Bleeklaan 115 - 117 8921 HA Leeuwarden +31 (0)58 843 11 13 www.com-europe.nl info@com-europe.nl


STRIX LEASE SERVICE;

VOORTDUREND VERNIEUWEND ALS NIEUW TOEGETREDEN PARTNER VAN ICTWAARBORG WILLEN WIJ ONZE ORGANISATIE KORT AAN U VOORSTELLEN Strix Lease Service is een sterk groeiende autoleasemaatschappij. Sinds de oprichting in 2004 hebben wij een groei doorgemaakt naar inmiddels ruim 7.500 auto’s. Wij leveren een constante, hoge service met als doel om klanten en berijders te ontzorgen. Dat daarmee een hoge standaard is bereikt, mag blijken uit de ISO-9001 certificering; uw extra zekerheid in een hectische wereld. Niet voor niets luidt ons credo: Strix Lease Service. “Weet wat u beweegt.”

KILOMETER LEASE VOLGT DE TIJDGEEST Persoonlijke aandacht en innovatieve oplossingen hebben Strix Lease Service een sterke reputatie opgeleverd. Nieuwe leasevormen die bijdragen tot de tevredenheid van klanten geven daarbij antwoord op de steeds veranderende vragen uit de markt. Tegenwoordig staat niet langer de auto centraal, maar de individuele vraag naar mobiliteit in een zakelijke wereld. In het licht van dergelijke ontwikkelingen lanceert Strix Lease Service haar nieuwste product: Kilometer Lease.

KILOMETER LEASE, NOOIT MEER TEVEEL BETALEN VOOR UW LEASEAUTO “Voor u als werkgever is transparantie in de leasekosten een belangrijk aspect. Waar betaalt u precies voor en waarom? De leasekosten liggen elke maand vast, maar niet iedereen rijdt hetzelfde aantal kilometers. Zelfs als de auto stil staat, betaalt u gewoon het volledige leasetarief per maand. Zou het niet logischer zijn om te betalen voor wat u gebruikt?” aldus Norbert Karthaus, directeur van Strix Lease Service. Kilometer Lease is een uniek leaseconcept dat onderscheid maakt tussen de kosten van autobezit en autogebruik. Want waarom zou u betalen voor kilometers die niet gereden worden? De leasekosten bestaand uit twee delen. Voor autobezit betaalt u een vast laag bedrag per maand. Voor het autogebruik betaalt u maandelijks achteraf een flexibel bedrag, gebaseerd op het werkelijk aantal gereden kilometers per maand. Wordt er niet gereden, dan betaalt u slechts het vaste lage bedrag per maand. Dankzij een slimme ingebouwde rittenmodule hoeft u zich over de kilometerregistratie geen zorgen te maken en heeft u altijd inzage in het rijgedrag van uw medewerkers.

Karthaus: “Wij signaleren de vraag naar een leaseproduct waarbij de kosten flexibel en transparant zijn, maar dat tegelijkertijd qua service en onderhoud wel alle voordelen brengt van een gewoon leasecontract. De flexibiliteit van Kilometer Lease maakt dit product ideaal voor (ICT-) bedrijven die werknemers projectmatig inzetten, voor consultants of uitzendbureaus. Met Kilometer Lease bewegen de mobiliteitsuitgaven voor het eerst mee met opdrachten of inkomsten.”

IDEALE OPLOSSINGEN VOOR INDIVIDUELE MOBILITEITSWENSEN Strix Lease Service biedt naast het eerder genoemde Kilometer Lease, leaseoplossingen aan voor elke mobiliteitswens, zoals: Full Operational Lease; het klassieke product voor zorgeloze mobiliteit en optimaal beheer van het wagenpark. Financial Lease; gunstige financiering van het wagenpark in combinatie met verbetering van de liquiditeit. Elektrisch Leasen; is een specialiteit van Strix Lease Service. Met de juiste aandacht voor de specifieke eigenschappen van elektrisch autorijden, biedt deze leasevorm het beste van beide werelden. Wie kiest voor Elektrisch Leasen bij Strix krijgt laadpalen thuis en/of op kantoor, een NS-Business Card voor langere afstanden en ook nog een auto om lekker mee op vakantie te gaan. In de praktijk betekent dat dus schoon, zuinig en met minimale bijtelling rijden en toch genieten van comfort, service en flexibiliteit. Shortlease; de naam zegt het al – is leasen voor beperkte tijd. Met de belangrijke aantekening dat het goedkoper is dan huren en flexibeler dan leasen. Dit kan een ideale oplossing zijn, bijvoorbeeld als een opdracht niet lang duurt of een medewerker nog niet in vaste dienst is. Nog een pluspunt: bij Shortlease rijdt men altijd in het gekozen merk en type, waarvan men bij huren nooit zeker kan zijn.

Wilt u weten wat onze leaseoplossingen voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan even contact met ons op 088 - 55 43 900 of bezoek onze stand tijdens ICTVakdag 2014.

WWW.STRIXLEASESERVICE.NL

© 2014 - Strix lease Service


BANG VOOR DE DAG DAT JE ALLES KWIJT RAAKT?

Wacht niet langer en verzeker jezelf tegen verlies van je bedrijfsgegevens. Wij zorgen ervoor dat je altijd terug kan vlak voordat het fout ging. Probeer nu gratis IASO Hybrid Cloud Backup & Disaster Recovery voor servers en workstations. Alle kritische bedrijfsdata met ĂŠĂŠn druk op de knop binnen enkele minuten zowel onsite als offsite veilig voor elk rampscenario. Start vandaag je trial via www.iaso.com/online-backup-gratis-proberen


ARTIKEL

GERRIT JAN BEL juridisch redacteur / adviseur

Verplicht leveren bij foutieve prijs? “Ik heb 2 maal de Benq xl2420t monitor besteld voor 99.95 euro per stuk, ik ontving kort daarna dat er een fout was gemaakt en dat ze het product niet willen leveren voor die prijs. Ik had zelf geen reden om aan te nemen dat de prijs van het product niet klopte.”

in het groot in. En de bewering “Ik had zelf geen reden om aan te nemen dat

verkopers zo laag was.

je komt uit bij Pricewatch van Twea-

Bestelbevestiging is nog geen koopovereenkomst

kers.net en dan zie je dat die monitor

Een argument dat veel kopers hanteren

nergens voor minder dan € 350,- te

is dat de per e-mail gestuurde beves-

koop is. Het argument ‘dawissiknie’ is

tiging van de bestelling bewijst dat de

dan toch echt onvoldoende om de ver-

verkoper akkoord is gegaan met de

Iedereen die een webwinkel heeft,

koper te verplichten die monitor voor

omstreden prijs en er dus een duidelij-

herkent deze tekst. Want overal komt

€ 99,95 te leveren.

ke koopovereenkomst is gesloten.

de prijs van het product niet klopte” is ook onwaarschijnlijk. Even googelen en

het wel eens voor dat er per vergissing

Maar dat is volgens het gerechtshof

een veel te lage prijs wordt genoemd

Aantoonbare fout

en binnen no time krijg je dan een

Want hoe werkt het in zulke gevallen?

juist. Het gaat hier namelijk om elektro-

aantal bestellingen binnen. Soms meer

Stel dat je een artikel voor € 100,- wilt

nische handelingen waar geen mens

dan één op dezelfde naam, zoals in dit

verkopen, maar door een fout komt er

aan te pas komt, vanwege het feit dat

voorbeeld dat zich de recent voordeed.

€ 40,- op de website te staan. Zeker als

de wet voorschrijft dat de dienstverle-

Ondanks het overduidelijke Otto-arrest

dat product ook nergens anders voor

ner zo spoedig mogelijk de ontvangst

(televisie van €1199,- per ongeluk aan-

minder dan bijvoorbeeld € 80,- te koop

van de bestelling moet bevestigen.

geboden voor € 99,-) dat aangaf dat bij

is, is het zonder meer aannemelijk dat

Daarom is er slechts sprake van een

een duidelijke vergissing een verkoper

het in dat geval om een aantoonbare

ontvangstbevestiging en niet van een

niet kan worden gehouden aan levering

fout gaat. Leveren voor € 40,- is dan

opdrachtbevestiging. En een ont-

voor de foutieve prijs, blijven mensen

niet verplicht. Bieden anderen het-

vangstbevestiging geeft volgens het

het proberen. En soms met grof ge-

zelfde artikel daarentegen voor weinig

gerechtshof geen uitsluitsel over de

weld. Dreigen eens flink uit te pakken

meer dan veertig euro aan, dan kun je

vraag of er een koopovereenkomst tot

op fora of via een geschillencommissie

als leverancier een probleem hebben,

stand is gekomen.

en dergelijke. Nooit leuk natuurlijk en

want in dat geval kan het voor een con-

Anders is het als de consument

wat moet je er mee.

sument aannemelijk zijn dat het om een

bijvoorbeeld nog apart contact heeft

Eén ding is zeker. In dit geval zou de

stuntaanbieding gaat. Behalve natuur-

gehad met de verkoper en daarbij

klagende koper geen poot hebben om

lijk wanneer de lage prijs is veroorzaakt

expliciet heeft gevraagd of de gead-

op te staan. Dat hij twee monitoren

door een foutieve invoer van de prijs

verteerde prijs ook de juiste prijs is.

tegelijkertijd bestelde is al een klein te-

door een distributeur die aan u en die

Wordt dat bevestigd, dan komt de zaak

ken aan de wand dat hij een kans rook,

andere partijen levert. In dat geval is te

anders te liggen.

want gewoonlijk sla je zulke dingen niet

verklaren waarom de prijs bij meerdere

ICTVAKDAG 2014

dat de Otto-zaak beoordeelde niet

49


ARTIKEL

Bedrijven dienen een certificeringsprocedure te doorlopen

Pluk de vruchten van certificering Om de kwaliteit van de ruim 1.300 aangesloten bedrijven te kunnen garanderen, worden alle deelnemers van ICTWaarborg gecertificeerd. Hierbij wordt onder andere gecontroleerd of er wordt voldaan aan bepaalde wettelijke regels. Deelnemers bevestigen bovendien dat ze zich houden aan de gedragsregels van ICTWaarborg.

Klanten van bedrijven die bij ICTWaar-

Om het kwaliteitsniveau zo hoog

dat dat de zichttermijn van de con-

borg zijn aangesloten mogen er van

mogelijk te houden, wordt de certifi-

sument van 14 dagen wordt verlengd

uitgaan dat zij goed en deskundig

ceringsprocedure jaarlijks doorlopen.

naar 3 maanden. In de nieuwe wetge-

worden geholpen en dat het bedrijf

En wanneer de wetgeving verandert of

ving is die uiterste zichttermijn zelfs

waarmee ze zaken doen aan een aantal

een deelnemer zijn website vernieuwt,

een heel jaar geworden. En wie zit er

kwaliteitseisen voldoet. Vandaar dat

is het zelfs mogelijk dat bedrijven vaker

op te wachten om na zo’n tijd nog vro-

van bedrijven die zich bij ICTWaarborg

dan één keer per jaar worden gecon-

lijk een laptop teruggestuurd te krijgen

aanmelden wordt verlangd dat zij een

troleerd. Hierdoor weten deelnemers

die ondertussen wel altijd is gebruikt?

certificeringsprocedure doorlopen. Ge-

dat ze goed bezig zijn en hun klanten

durende de beoordelingsperiode gel-

een beroep kunnen doen op de zeker-

Informatiebutton

den de zekerheden van ICTWaarborg

heden van ICTWaarborg.

De certificering kan daarom in feite ook

niet en staan ze als aspirant-deelnemer feit is, is het bedrijf een gecertificeerde

Certificering voorkomt problemen

deelnemer wat betekent dat klanten

Door de certificering worden ook vaak

veel mogelijk toelichting te geven over

vanaf die tijd een beroep kunnen doen

zaken rechtgezet die anders proble-

het hoe en waarom.

op de zekerheden die ICTWaarborg

men zouden kunnen veroorzaken. Zo

Bij een certificeringsprocedure door-

biedt.

komt het nogal eens voor dat algeme-

loopt een deelnemer altijd eerst zelf de

ne voorwaarden niet op de juiste wijze

lijst met de beoordelingspunten waarbij

aan de klant worden aangeboden of

vrijwel per punt een informatiebutton

dat bepaalde informatie niet of niet juist

kan worden geactiveerd waarna een

wordt weergegeven.

toelichting wordt gegeven.

aanwezig die voor de klanten duidelijk

Dat lijkt op zich niet zo ernstig, maar

Marketingtool

aangeeft wat de status van de deelne-

de gevolgen kunnen toch verstrekkend

Certificering is vandaag de dag vanuit

mer is. Hierdoor kunnen klanten zien

zijn. De algemene voorwaarden kunnen

het oogpunt van marketing eigenlijk

dat het bedrijf aan de kwaliteitseisen

dan niet geldig worden verklaard en

een noodzaak. Klanten controleren

van ICTWaarborg voldoet.

wanneer webwinkels informatie niet

meer dan voorheen of een bedrijf wel

goed hebben aangeboden betekent

is gecertificeerd, of willen weten wat

te boek. Pas nadat de certificering een

Status op profielpagina Van iedere deelnemer is op de website van ICTWaarborg een profielpagina

50

worden gezien als een controleprocedure die onze deelnemers behoedt voor fouten. We proberen daarbij zo-

ICTVAKDAG 2014


het lidmaatschap van een bepaalde organisatie eigenlijk inhoudt. Ook bij ICTWaarborg komen steeds vaker telefoontjes met de vraag waarom bepaalde bedrijven nog niet zijn gecertificeerd en hoe lang dit al zo is. Door de informatie die op de website ictwaarborg.nl staat komen ze er achter dat de ICTWaarborg-zekerheden die voor klanten gelden alleen door gecertificeerde bedrijven worden geboden en als een bedrijf nog niet is gecertificeerd leidt dat tot vragen. Kortom, van certificering plukt iedereen de vruchten: ICTWaarborg-deelnemers weten dat een certificering hen een betrouwbaar imago geeft en hun klanten weten dat de certificering hun zekerheden biedt.

ICTVAKDAG 2014

“Om het kwaliteitsniveau zo hoog mogelijk te houden, wordt de certificeringsprocedure jaarlijks doorlopen.�

51


Zorg van de Zaak Expertisebedrijven Monique, werkzaam bij Sogeti: ‘Tinguely Xperts hee door middel van een heldere aanpak en concrete adviezen bijgedragen aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden en werkplekken van onze mensen.’

De Expertisebedrijven van Zorg van de Zaak Netwerk zijn:

Academy psychologen

bedrijfsmaatschappelijk werk

payroll

Kiest u ook voor de Expertisebedrijven dan kunt u rekenen op: •

• •

trainingen

kerndeskundigen

arbeidsdeskundigen en loopbaanadviseurs

Maak kans op een mooie transportfiets!*

Branchespecifieke dienstverlening voor deelnemers van ICT Waarborg, bijvoorbeeld de Risico Inventarisatie en Evaluatie, werkplekonderzoeken en ergonomisch advies Landelijk netwerk van professionals Alle diensten onder één dak: hierdoor kunnen we alle benodigde diensten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg leveren

Stand

59

Bezoek ons op de ICT Vakbeurs en doe mee aan onze prijsvraag * In samenwerking met MaetisArdyn


MaetisArdyn: duidelijk resultaat in arbodienstverlening

Rajeev, werkzaam bij T-Systems: ‘Onze arbozaken regelen we met MaetisArdyn, een betrouwbare partner als het gaat om verzuimbegeleiding.’ ‘MaetisArdyn kijkt ook naar achterliggende oorzaken van het verzuim. Mocht er behoefte zijn aan een psycholoog, fysiotherapie, een werkplekonderzoek, of andere vormen van zorg dan zijn de lijnen kort. Dat is het prettige van MaetisArdyn: ze opereren binnen een groot netwerk van verschillende zorggerelateerde disciplines.’

Tanja, werkzaam bij Mer ICT: ‘Het maakt voor MaetisArdyn niet uit of je een klein, groeiend of groot bedrijf bent. Zij kennen de regels en werken graag resultaatgericht, met respect voor de medewerker. Als ik een vraag heb, kan ik altijd bellen. Ze zijn goed bereikbaar en direct bereid om te helpen en ondersteuning te bieden. Ik kan MaetisArdyn dan ook aan ieder ander bedrijf aanraden.’ ‘Via de webportal van MaetisArdyn kun je met een paar muisklikken de ziekmeldingen regelen. En je hebt direct een goed overzicht over de dossiers. Heel eenvoudig en efficiënt.’

• •

Kiest u ook voor MaetisArdyn dan kunt u rekenen op: Poortwachterproof pakketten voor deelnemers van ICT Waarborg: los verkrijgbaar of in combinatie met de Goudse Verzekeringen Privacy verzekerd Waterdichte systemen, geregistreerde professionals en binnenkort ISO27001 waarborgen de privacy Gratis opzegservice bij uw huidige arbodienst Extra op ICT Vakdag: Eerste maand geen abonnementskosten

www.maetisardyn.nl

Maak kans op een mooie transportfiets!* Stand

59

Bezoek ons op de ICT Vakbeurs en doe mee aan onze prijsvraag * In samenwerking met de Expertisebedrijven Zorg van de Zaak Netwerk

onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk


ARTIKEL

Subsidies vormen voor veel ondernemers een oerwoud

MKB-bedrijven laten subsidies liggen Iedereen zoekt naar mogelijkheden om te besparen. Een van de vaak onbenutte mogelijkheden is gebruik maken van subsidies. Dat is niet zonder reden, want door de complexiteit van de regelingen en de diversiteit aan instanties die bij het subsidieproces worden betrokken is het aanvragen van subsidie geen aantrekkelijk traject. Subsidies vormen voor veel ondernemers een oerwoud waarin ze maar moeilijk hun weg kunnen vinden. De vele regelingen zijn verspreid en als ze te vinden zijn wordt er vaak gewerkt met wet- en regelgeving die de oorzaak is van veel afwijzingen.

Neem een specialist in de arm

beroep doen op subsidies. Bijvoor-

Ieder z’n ding en het is duidelijk dat

personeel opleidt, energiezuinig bouwt

MKB-ondernemers niet direct gespeci-

of verbouwt, exporteert, uitbreidt

aliseerd zijn in subsidies. Een onderne-

of personeel aanneemt. Een andere

mer wil organiseren, ondernemen. Hij

mogelijkheid is inzetten van medewer-

is thuis op zijn vakgebied en voor het

kers waarvoor subsidie wordt verleend.

overige neemt hij een specialist in de

Zo zijn engineeringfuncties prima in te

arm, zoals een boekhoudkantoor om

vullen door iemand die moeilijker loopt.

zijn zaken met betrekking tot de belas-

Functies laten vervullen door een

tingen goed op orde te krijgen.

subsidiabele medewerker kan de

Waarom zou hij dat ook niet doen

ondernemer 21.000 euro schelen, de

als het om subsidies gaat? Ze zijn

aanpassingskosten van de werkplek

aantrekkelijk omdat u er geld mee kunt

worden vergoed en als de medewerker

besparen en nieuwe initiatieven kunt

ziek wordt geldt de loondoorbetalings-

ontplooien, maar een subsidieaanvraag

verplichting in gevallen maar deels. Dat

succesvol afronden is wel een vak

zijn voor iedere ondernemer aantrek-

apart. Neem daarvoor dan ook een

kelijke faciliteiten om gebruik van te

goede subsidieadviseur in de arm die

maken. Wees daarom pro-actief met

de klappen van de zweep kent en die u

subsidies, het kan u veel geld schelen.

beeld wanneer men aan innovatie doet,

door het subsidieoerwoud loodst. Want het goed begeleiden van het subsidie-

Bel voor meer mogelijkheden met uw

traject is het belangrijkste onderdeel

contactpersoon bij ICTWaarborg

als het om een subsidieaanvraag gaat.

Veel mogelijkheden Ondernemers die oplettend zijn of een goede adviseur in de arm hebben genomen, kunnen immers vaak een

ICTVAKDAG 2014

55


Snelle en betrouwbare Wi-Fi-oplossing voor de hospitality branche ZyXEL introduceert de UAG4100 Unified Access Gateway die speciaal is ontwikkeld voor de hospitality branche. De ZyXEL UAG4100 helpt eigenaren van gastverblijven bij een snelle opbouw van een vast en draadloos netwerk. De ZyXEL UAG4100 is de opvolger van de N4100 die al in meer dan 8000 hotels wereldwijd wordt gebruikt. Tevens is de UAG4100 ideaal in te zetten als hotspot in hotel lobby’s, restaurants of cafés en openbare gebouwen.

5 redenen om met de UAG4100 aan de slag te gaan › Ideaal voor de hospitality branche en openbare ruimten › Complete hotspot gateway oplossing › Uitbreidbaar met PoE switches en ZyXEL access points › Lifetime warranty › Nederlandstalige helpdesk beschikbaar

UAG4100 Unified Access Gateway for hospitality UAG4100-EU0101F

www.zyxel.nl

SP350E ticket printer SP350E-ZZ0101F

ZyXEL – Networking Expert

SecondLife Inkjets is de distributeur van inkjet cartridges voor retail en groothandel in Nederland en België.

BEURSAANBIEDING EXTRA PROMOTIEMATERIAAL T.W.V. €250,-*

BEZOEK ONS OP

STAND 80

BETAAL €750 EN ONTVANG:

• Productstelling • 160 Cartridges (verkoopwaarde €1.999,-)** • Diverse instore verkoopondersteunende middelen • Gratis plaatsing op afspraak

*BIJ AANSCHAF VAN HET TOTALE PAKKET **ACTIE BETREFT SECONDLIFE INKJETS CARTRIDGES

SECONDLIFE INKJETS B.V. | Markweg 15 | 2153 PG Nieuw-Vennep | +31 252 68 10 02 | www.secondlife-inkjets.nl


ARTIKEL

Terugbetalen of NIET?

Thuiskopieheffing terugbetalen als product kapot is? Je hebt van die instanties die al meteen een dompertje op de stemming zetten als het gesprek daarop komt. Voor de ICT-branche is Stichting de Thuiskopie ongetwijfeld een daarvan. Dat komt onder meer omdat het heffingsbeleid waarmee men zich bezighoudt niet voor iedereen altijd even inzichtelijk is. Er leven nog steeds veel vragen over de materie en soms komen er vragen op waarvan het antwoord daarop niet is te vinden in de informatie op de website van de Thuiskopie. Zoals de vraag wat er moet gebeuren als het product binnen enkele maanden kapot is en wordt teruggebracht. Wat gebeurt er dan met de eerder betaalde heffing? Moet je die dan weer terugbetalen aan je klant en is dat te verrekenen met de Thuiskopie?

Op zich een heel aardige natuurlijk en

Een product dat wordt geruild kan dus

Alleen over een DOA is men dus stellig,

daarom hebben we dit voorgelegd aan

onder omstandigheden restitutie van

voor het overige is er toch een grijs ge-

Stichting de Thuiskopie. Het was zeker

betaalde heffingen met zich meebren-

bied. Maar als wordt meegegaan met

geen standaardvraag waarop het ant-

gen, maar indien de klant ruimschoots

het standpunt van de Thuiskopie dat er

woord meteen paraat was, merkten we,

de tijd heeft gehad om het product te

een heffing moet worden betaald wan-

want pas na enige tijd (en aandringen)

gebruiken en er ook mee te kopiëren is

neer er met het product kopieën kun-

ontvingen we het volgende antwoord.

dat niet waarschijnlijk.”

nen zijn gemaakt, dan is het opnieuw in rekening brengen van de thuiskopie-

“De basisregel in de wet is dat de

Thuiskopie is op dat gebied dus nogal

heffing ook te verdedigen tegenover de

Thuiskopieheffing betaald moet

terughoudend. Uit het – op zich goed

klant die na enkele maanden met een

worden bij import. Restitutie is alleen

afgewogen en logisch lijkende – ant-

kapot product op de stoep staat.

mogelijk in geval van zakelijk gebruik

woord komt de gedachte naar voren

van bepaalde voorwerpen en in geval

dat de heffing moet worden betaald

van export. In vrijwel alle andere ge-

wanneer met het product kopieën kun-

vallen is het mogelijk om kopieën te

nen worden gemaakt. Of je dat doet

maken met het product en is de heffing

en hoe vaak je dat doet of hebt gedaan

verschuldigd. Dit is wat ons betreft

is niet zo van belang. Of het helemaal

alleen anders indien het product kapot

juist is, is in eerste instantie niet te

is bij aanschaf (dead on arrival) en ver-

beoordelen. Je zou dan bijvoorbeeld

vangen dient te worden door een ander

over de toelichting in de Kamerstukken

exemplaar. Uiteraard is er een grijs

moeten kunnen beschikken om te zien

gebied waar het product bijvoorbeeld

of daarin bijvoorbeeld ter sprake komt

een bepaalde wettelijke zicht termijn

dat de heffing is gerelateerd aan een

heeft. Retour binnen die zichttermijn

(minimum) aantal keren dat met een

zou onder omstandigheden ook een

product kan worden gekopieerd of

restitutie van betaalde heffingen met

zoiets.

zich mee kunnen brengen.

ICTVAKDAG 2014

57


ARTIKEL

DOOR VINCENT WINKEL MARKETING

gebruIk stIjgt, maar vertrouweN vaN joNgereN iN socIal medIa daalt ondanks signalen die het tegendeel lijken aan te geven, is het gebruik van Facebook het afgelopen jaar gestegen. Er zijn inmiddels 8,9 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder die gebruikmaken van Facebook. Duidelijk wordt dat meer dan de helft van de mensen ook bang is dat hun gegevens door social media worden doorverkocht aan adverteerders. Wat daarbij opvalt is dat vooral de groep jongeren minder vertrouwen krijgt in social media.

Deze resultaten komen naar voren in

naar 8,9 miljoen is gestegen. Het aantal

gebruikers, alleen neemt het dagelijks

het Nationale Social Media Onderzoek

youTube-gebruikers is hetzelfde geble-

gebruik wel af bij hen. Of het er iets

2014 van onderzoeksbureau Newcom

ven, maar ook bij hen is het dagelijkse

mee heeft te maken of niet is moeilijk

Research & Consultancy dat begin dit

gebruik omhooggegaan. Waar vorig

te zeggen, maar het is wel duidelijk

jaar voor het 5de jaar op rij bij Neder-

jaar nog 0,9 miljoen mensen dagelijks

dat er nog steeds een hele grote groep

landers van 15 jaar en ouder onderzoek

filmpjes hebben gekeken of hebben

mensen is die zich zorgen maakt om

heeft gedaan naar het gebruik en de

ge-upload is dat nu 1,1 miljoen.

hun privacy. Het onderzoekt maakt

verwachtingen van social media.

facebooK het belaNgrijKst

mensen ook bang is dat hun gegevens door social media worden door

Ook de groei van Google+ valt op.

verkocht aan adverteerders en dat was

Boeiend om te zien is wat de resultaten

Vorig jaar waren er 2 miljoen gebruikers

nog voordat ING volmondig liet weten

en verwachtingen in 2013 waren, toen

en inmiddels zijn dat er al 3,3 miljoen.

dit ook inderdaad te willen doen.

er eenzelfde soort onderzoek werd

De stijging van dagelijkse gebruikers

gedaan. Daarbij had toen de helft van

is echter nog indrukwekkender. In

joNgereN

de mensen Facebook als belangrijkste

2013 waren dit 0,5 miljoen mensen en

Wat opvalt is dat vooral de groep jon-

platform aangestipt. Begin dit jaar was

inmiddels heeft Google+ één miljoen

geren minder vertrouwen krijgt in social

zelfs 59% van de mensen ervan over-

dagelijkse gebruikers. Een stijging van

media. Waar in 2013 nog 42 % van

tuigd dat Facebook het belangrijkste

100% dus.

de jongeren vertrouwen had in social

platform is voor henzelf.

58

forse groei google+

duidelijk dat meer dan de helft van de

media, heeft een kwart daarvan dat

Vorig jaar maakten 5 miljoen mensen

liNKediN eN twitter

dagelijks gebruik van Facebook, inmid-

De platformen die te maken hebben

dit nu nog maar 31% in de groep van

dels zijn dit zelfs 6,1 miljoen mensen.

met een inzinking zijn LinkedIn en Twit-

15 tot en met 19 jaar. Toch weerhoudt

Niet vreemd, aangezien het aantal

ter. Deze twee hebben, zoals eigenlijk

dit de mensen er niet van om gebruik

Facebook-gebruikers van 7,9 miljoen

iedereen, wel te maken met meer

te maken van social media. Zo maakt

vertrouwen inmiddels verloren en is

ICTVAKDAG 2014


9 op de 10 Nederlanders gebruik van

groot. Daarnaast stijgt Google+ het

te zien, is dat de nieuwe social media

Facebook of een van de andere platfor-

hardst. Ondanks dat het vertrouwen

platformen terrein veroveren. Zo wordt

men.

van jongeren in social media afneemt,

Instagram nog steeds steeds popu-

In grote lijnen kan daarom worden

blijven ze wel gebruik maken van

lairder. Gezien alle ontwikkelingen ziet

gezegd dat er niet veel zal veranderen.

voornamelijk Facebook. Zorgen om de

het er naar uit dat de ontwikkeling van

De traditioneel grote platformen zoals

privacy is in iedere leeftijdscategorie

nieuwe social media platformen voor-

Facebook en youTube blijven gewoon

aanwezig. Wat vooral interessant is om

alsnog fors doorgaat.

ICTVAKDAG 2014

59


速 COMMUNICATIONS


artikel

sameNwerKiNg taWerga FoundatIon eN IctWaarborg De bevolking van Tawergha is halverwege 2011 met veel geweld etnisch gezuiverd en de overlevenden zitten sindsdien opgesloten in een aantal kampen met minimale voorzieningen. De Tawergha Foundation (ANBI / Stichting) is opgericht om de jeugd uit de vluchtelingenkampen te ondersteunen met hun ontwikkels- en werkgelegenheid doelen. TechSoup heeft licenties aangeleverd ten behoeve van 26 kampen waar wij klaslokalen van minimaal 10 opleidingsplekken zullen creÍren en wij hopen dat u ze ook een handje kunt helpen door uw oude hardware (laptops, desktops, thin clients, servers en beamers) beschikbaar te stellen voor dit educatieve platform. Dankzij de ondersteuning en in samenwerking met ICTWaarborg staan wij op 12 mei op de ICTVakdag en u kunt ons vinden in de groene lounge waar wij u graag uitgebreide uitleg geven over dit non-profit It-project. Mocht u voor die tijd al hardware beschikbaar willen stellen, neem dan contact op via het onderaan weergegeven e-mailadres en wij halen uw hardware op en laten die taxeren zodat u de restwaarde als gift mag aftrekken van de belasting. Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning en wij hopen u op 12 mei te mogen ontvangen in de groene lounge op de ICTVakdag 12 mei in de jaarbeurshallen te utrecht. Tawergha Foundation, Jeroen Spaander ictvakdag@tawergha.org

ICTVAKDAG 2014

63


Transvaalstraat 250, 3312 EX Dordrecht

078 - 631 98 88

www.4dealers.nl

info@4dealers.nl

Wat doet 4Dealers?

Wie is 4Dealers? 4Dealers is er voor dealers waar klanttevredenheid en persoonlijke aandacht voorop staan. Snelle reacties en deskundig advies vormen dan ook onze uitgangspunten.

078 - 631 98 89

4Dealers is de specialist in laptop beeldschermen en adapters. Wij hebben voor 99% van alle laptops het scherm direct uit voorraad leverbaar en hebben daarmee het grootste assortiment van Nederland. Daarnaast zijn wij distributeur van Antec, Eizo, Neovo, High Power, PcHood en hebben wij een complete lijn white label systemen, laptop adapters, accu's, toetsenborden en meer, ook voor Apple. Tevens zijn wij specialist op het gebied van snelle en professionele reparaties van vrijwel alle merken notebooks en tablets. Ook op componentniveau. Door onze inkoopkracht hebben wij vaak interessante deals op restpartijen of acties . Schrijf u nu in als dealer en loop onze acties niet langer mis.

Vind ons tijdens de ICTVakdag op standnummer 78!

*

Welcome… in de wereld van SNEW! In onze wereld gaan commercieel en ideëel samen. We kopen uw telecommunicatie- en data-apparatuur in, recyclen het en zorgen ervoor dat het een tweede leven krijgt. Hier én in ontwikkelingslanden, als venster op de wereld. Oftewel: ‘recollect, reuse , recycle’. Business met een sociale impact dus. Omdat de wereld een zaak is van iedereen.

Op zoek naar dé oplossing voor recycling en hergebruik van ICT-apparatuur? Bij SNEW boekt u driedubbele winst:

•64U krijgt direct een goede prijs voor uw afgeschreven apparatuur. •• U gaat samen met ons de illegale e-waste dumping te lijf. ••• U biedt kansarme mensen toegang tot communicatie en daarmee kennis.

Opens Your World Wij verwelkomen u graag in stand 20/212014 ICTVAKDAG Kijk ook op: www.SNEW.eu


Jordy GOUKA office manager

website

Internetdienstverleners.nl De markt voor levering van clouddiensten is nog jong, maar maakt een geweldige groei door. Om ook de aanbieders van deze nieuwste vorm van digitale diensten zekerheden te kunnen aanbieden, heeft ICTWaarborg de vakgroep Zakelijke dienstverleners waarin onder meer automatiseerders, webontwikkelaars en hostingbedrijven zijn ondergebracht. Speciaal voor hen zijn algemene voorwaarden geschreven om ook deze dienstverlenende bedrijven de ICTWaarborg-zekerheden te kunnen laten bieden.

Het leveren van diensten in de cloud

extra duidelijk weergeven, maar ook

kan niet vergeleken worden met het

andere bedrijven die op dit gebied ac-

leveren van ICT-apparatuur of de

tief zijn, zijn opgenomen op de website

installatie hiervan. In de nieuwe B2B

Internetdienstverleners.nl. Hierdoor

Algemene Voorwaarden van ICTWaar-

wordt een volledig overzicht van de

borg is daarom door middel van aparte

branche gegeven.

modules speciaal aandacht besteed aan zaken als de ontwikkeling van (web)applicaties, hosting en SaaS. Met

Laat uw klant uw ambassadeur zijn

deze zakelijke Algemene Voorwaarden

Ruim 70% van alle klanten vertrouwt

is het direct duidelijk met welke rechten

op online beoordelingen. Deze zijn

en plichten beide partijen hebben

daarmee met afstand de effectiefste en

te maken. Hiermee beperken de bij

goedkoopste marketingactie die u kunt

ICTWaarborg aangesloten bedrijven

bedenken. Uw klanten zijn uw am-

hun risico’s en voorkomen conflicten.

bassadeurs. Zij zijn immers de enigen

Mochten er echter toch conflicten

die geloofwaardig over uw kwaliteiten

ontstaan, dan kent ICTWaarborg een

kunnen vertellen. Er is dan ook geen

unieke geschilbeslechting die de gang

betere reclame denkbaar dan een goe-

naar de rechter overbodig maakt.

de beoordeling van uw klanten op een

De website Internetdienstverleners.nl

onafhankelijke website.

is in het leven geroepen om mensen te helpen die op zoek zijn naar een

Laat u daarom online beoordelen. Een

bedrijf dat de hiervoor beschreven

beoordeling op internetdienstverle-

internetdiensten levert. Vanwege de

ners.nl plaatsen is heel eenvoudig.

zekerheden die klanten wordt geboden,

Bovendien wordt iedere beoordeling

worden deelnemers van ICTWaarborg

per e-mail bevestigd. Zo voorkomen wij foutieve en ongeldige vermeldingen die wel op andere websites zijn te zien. Mocht er toch een keer een foutieve of onterechte beoordeling doorkomen, dan kunt u deze eenvoudig melden, waarna de melding wordt geverifieerd en de beoordeling zo nodig wordt verwijderd.

ICTVAKDAG 2014

65


website

speciaal afgestemd op de behoefte van de kleinzakelijke ondernemer

ondernemerspc.nl Benut verkoopkansen De zekerheden van ICTWaarborg zijn ook van toepassing op OndernemersPC, het label van de computer die speciaal is afgestemd op de behoefte van de kleinzakelijke ondernemer. De kracht van OndernemersPC ligt in de combinatie van door de ICTWaarborg-reseller speciaal voor ondernemers geselecteerde soft- en hardware. Aangevuld met de ICTWaarborg-zekerheden die men zijn klanten kan bieden, zoals nakoming van garantie en aansprakelijkheid wanneer het bedrijf failliet zou gaan. Daarmee is OndernemersPC de zekerheidsstandaard binnen de zakelijke markt.

Nieuwe klanten

voeren, potentiële zakelijke klanten zien

dat een overgrote meerderheid van de

Aan de hand van de norm

dat u ook de zakelijke markt bedient,

kleine zakelijke ondernemers (78%)

OndernemersPC, die uiteen gezet

hetgeen nieuwe klanten zal opleveren.

zich laat adviseren bij aankoop van een

wordt in de 3 scenario’s, bepaalt de reseller zijn assortiment aan desktops/

Gezonde marge

notebooks. Deze voorselectie van

Doordat elke reseller de vrijheid heeft

ondernemers geeft aan dat een keur-

3 OndernemersPC’s zal veel stress

individueel zijn assortiment aan Onder-

merk zou helpen in de keuze. Één op

wegnemen bij de potentiële koper

nemersPC’s samen te stellen, gaat het

de zes ondernemers heeft wel eens

wanneer die zijn keuze moet maken.

label in tegen de prijsvergelijkingstrend.

een PC gekocht die niet voldeed qua

Bovendien zal het aanbieden van

Elk assortiment kan uniek zijn en niet

hardware en/of software.

OndernemersPC’s uw huidige klanten

zelden zal een OndernemersPC verder

stimuleren een ander product aan te

op maat worden afgestemd. De reseller

schaffen met een ander prijspunt. Daar

is vrij in zijn keuze voor de hardware,

waar de ondernemer veelal gewend

software, antivirus-pakketten of onder-

OndernemersPC is een geregistreerd merk

was een consumentenproduct te

houdscontracten.

Alleen geregistreerde deelnemers

kopen, zal hij voortaan eerder geneigd

66

PC of notebook. 56% (= 336.000 SOHO-bedrijfsvestigingen) van deze

van ICTWaarborg, die zich hebben

zijn een op zijn behoeften afgestem-

Veel kansen

de OndernemersPC aan te schaffen.

Uit eerder onderzoek door TNS-NIPO

merknaam gebruiken omdat Onder-

Daarnaast laat u, door het label te

in opdracht van OndernemersPC blijkt

nemersPC een geregistreerd merk is.

aangemeld als reseller, mogen deze

ICTVAKDAG 2014


De 3 scenario’s Om ondernemers te helpen bij het vinden van de juiste pc voor hun bedrijf, worden OndernemersPC’s ingedeeld in drie verschillende categorieën. Zo is er altijd een OndernemersPC die bij de ondernemer past, of die nu dagelijks intensief gebruik maakt van zijn computer, of slechts af en toe. De scenario’s goed-beter-best vindt u op onze website.

Norm OndernemersPC De kracht van de OndernemersPC ligt in de combinatie van speciaal door de reseller voor ondernemers geselecteerde software, met hardware die deze software optimaal laat functioneren. Aangevuld met gepaste services en de zekerheid van ICTWaarborg maakt dit dat OndernemersPC als de norm geldt waaraan een pc voor ondernemers moet voldoen. De volledige norm vindt u op onze website.

De enige zakelijkE pc met zekerheid OndernemersPC is uitsluitend verkrijgbaar bij bedrijven die zich hebben geregistreerd als verkooppunt. Bovendien dient het bedrijf een door ICTWaarborg gecertificeerde ICT-bedrijf te zijn. Hierdoor krijgt de zakelijke klant de service, kennis en kwaliteit die hij van een leverancier mag verwachten. De zekerheden vindt u op onze website.

ICTVAKDAG 2014

67


S e c u r i n g Yo u www.cyberoam.com

PAK DE JUISTE OF LIG ONDER VUUR. Hoe kiest u de juiste Firewall voor de beveiliging van uw Enterprise Netwerk?

Het antwoord zit hem in de keuze voor netwerk beveiliging die speciaal ontworpen is voor Enterprise Netwerken. Trends als verregaande koppelingen en integratie van netwerken, de als maar stijgende hoeveelheid netwerkgebruikers, de diverse devices die daarvoor worden gebruikt, de toename van en de diversiteit aan applicaties die al dan niet gevirtualiseerd gebruikt worden, kunnen tegelijkertijd een voordeel of een nadeel zijn en nieuwe bedreigingen vormen voor uw bedrijf met de bijbehorende netwerkrisico's. Cyberoam's Next Generation Firewalls bieden o.a. EAL4+ gecertificeerde bescherming met actionable intelligence & control en Next Generation beveiligingsvoorzieningen, zoals de op de ware identiteit van de gebruiker gebaseerde beveiliging (Layer 8 identity based security) en het inzichtelijk mak en van en de controle over de gebruikte applicaties op het netwerk. Maar ook IPS, VPN, en de standaard aanwezige feature op de NG Firewalls die voorziet in de mogelijkheid om 1200+ rapporten te genereren, bieden tezamen de beste beveiliging van uw Enterprise Netwerk. Door bovendien te voorzien in extreem hoge doorvoersnelheden, uitbreidbare beveiligingsarchitectuur en High Availability oplossingen, maakt Cyberoam de keuze voor de naar vertrouwen en controle zoekende Enterprise CIO, wel heel erg gemakkelijk. COMMON CRITERIA

CERTIFIED

EAL4+

Cyberoam Product Line : Network security appliances (Next-Generation Firewalls/UTMs)

Centralized Management (Hardware & Virtual)

Centralized Reporting

Distribution Partner: AV Europe BV | Renhoek 5, 5595 GE Leende, The Netherlands Tel: 0800 0221 220 | Web: www.av.eu Š Copyright 2014 Cyberoam Technologies Pvt. Ltd. All Rights Reserved.


CyBEROAM BIEDT FuTuRE-READy advertorial

BEVEILINGSOPLOSSINGEN

cYberoam av europe bv Cyberoam, sinds februari 2014 onderdeel van Sophos, biedt future-ready beveiligingsoplossingen voor fysieke en virtuele netwerken voor organisaties met haar Next- generation Firewalls (NgFW’s) en unified Threat Management (uTM) apparatuur. Cyberoam netwerk security appliances bieden meerdere beveiligingsfuncties zoals stateful inspection firewall, Application Visibility & Control , Web filtering, VPN, Intrusion Prevention System (IPS), gateway Anti-Virus, gateway Anti-Spam, Web Application Firewall, Bandwidth Management en bijv. Multiple link management.

De virtuele en hardware Cyberoam

Retail, IT-sector, en meer. Daarnaast

een visionair om afgelopen zomer pre-

Centrale Console apparaten bieden ge-

zien ook steeds meer onderwijsinstel-

cies op de rand uit te komen tussen het

centraliseerd beveiligingsbeheer voor

lingen, de publieke sector en grote

leiders- en visionaire kwadrant. Daar-

organisaties, terwijl Cyberoam middels

overheidsorganisaties dat Cyberoam

naast ontving Cyberoam de afgelopen

iView intelligente logging en rapporte-

een uitstekende prijskwaliteitverhou-

jaren steeds weer een 5-sterren-rating

ring mogelijk maakt aan de hand van

ding kent.

in het SC Magazine.

diepgaande en uitgebreide verslagen

Voor meer informatie gaat u naar:

zonder aanvullende kosten.

Cyberoam heeft de Common Criteria

www.cyberoam.com of neem direct

Met Layer 8 Identity-based policies

EAL4+ certificering behaald voor zijn

contact op met uw distributeur:

oftewel, met de op de ware identiteit

Layer 8 user Identity-based Security.

van de gebruiker gebaseerde bevei-

En ook heeft Cyberoam de ICSA Labs

AV Europe BV

ligingsmaatregelen, biedt Cyberoam

Certificering voor zakelijke firewalls met

Renhoek 5

krachtige bescherming met behoud

High Availability criteria die voldoen

5595 GE LEENDE

van flexibiliteit voor het bedrijf. Met op

aan de strenge certificeringseisen die

Tel.: 0800-0221 220

Layer 8 gebaseerd beleid biedt Cy-

door ICSA Labs, een onafhankelij-

Email: verkoop@av.eu

beroam volledig inzicht in en controle

ke divisie van Verizon Business, zijn

Web: www.av.eu

over de individuele activiteiten van

opgesteld. De security appliances van

gebruikers die voldoen aan de eisen

Cyberoam zijn gecertificeerd met het

van het geïmplementeerde beleid.

CheckMark uTM Level 5 Certificatie en

Door alle beveiligings-features op een

hebben de Basic en AES Interopera-

en hetzelfde apparaat beschikbaar te

bility evenals SSL VPN certificeringen

stellen, worden investeringen en opera-

van het VPN Consortium ontvangen.

tionele kosten geminimaliseerd en is de

Cyberoam is ook IPv6 Gold Logo

uiteindelijke implementatie van de uTM

gecertificeerd, waarmee voldaan wordt

of NGFW een eenvoudige zaak.

aan de eis van overheidsinstellingen en waardoor het aanbieden van identifica-

Met duizenden implementaties in meer

tie en verwerking van IPv6-verkeer over

dan 125 landen, beveiligt Cyberoam

Cyberoam’s netwerk security appli-

bedrijven van klein tot groot in de

ances mogelijk is. Cyberoam is door

industrie, gezondheidszorg, financiën,

Gartner sinds 2009 gepositioneerd als

ICTVAKDAG 2014

69


column

behoefte aaN smartcoaches

stallatie en beheer van apps, cloudbe-

bedrijf niks verdienen, dat is al lang zo,

standen. Dat wordt echt een vak, cyber-

maar de klant heeft wel iOS, binnenkort

space-gids kun je het ook noemen. De

ook in z’n auto en wil z’n gegevens en ta-

behulpzame broer of zoon die zo leuk je

ken op z’n iPhone of iPad wel afstemmen

desktopmachine kon regenereren heeft

en overbrengen naar z’n kantooromge-

het te druk met z’n Facebook-vrienden,

ving. Wie daarin wel investeert heeft de

dus waar kun je terecht? De eenpitter-

wind mee, want welke Apple-dealer of

bedrijfjes die na de kaalslag in de ‘gro-

Apple supershop biedt die bridge-func-

te’ ICT zo vaak de terugvaloptie bleken

tie? De Apple shop-in-shop-aanpak is

Luc Sala

voor mensen uit het vak, kunnen hier

leuk voor nieuwe verkopen, maar juist

twitter.com/lucsala

van profiteren.

de overlap, de spullen en bestanden aan

Een vertrouwde specialist in je vrien-

elkaar koppelen, is waar de problemen

Men is aarzelend, dat bleek ook op de

denkring, die niet al te gek rekent, daar

komen, ByOD is wat dat betreft nog

CeBIT, om al te snel mee te gaan met

heb je wat aan als je omkomt in de apps,

steeds een nachtmerrie.

de 3D-printers, smartwatch, fitness en

je

Glass mode. Het is nog te vroeg voor

of wanneer je toch al die contactdata

de gewone klant. Zo’n 3D-printertje in

eens wil overzetten of synchroniseren.

de etalage kan nog, maar echt investe-

Niet hapsnap, maar bijvoorbeeld naar

ren in deskundigheid voor al die nieu-

een handige en versleutelde cloudloca-

we dingen loont nog niet, denkt men. Ik

tie. De hardware koopt men wel bij de

denk ook dat het allemaal nog te vers

ICT-superzaken of via het web, maar de

is, maar investeren in smartphone-inte-

service, de ondersteuning en het ver-

gratie, -service en -reparatie is wel een

trouwen, dat ligt moeilijker, daar scoort

interessante stap. Daar gaat het naar

de localo, de winkel op de hoek, de spe-

toe, te veel gebruikers lopen met hun

cialist die je niet alleen remote maar ook

moderne zakwondertjes tegen proble-

in persoon kunt vragen of Office 365 nu

men op, raken apps en content kwijt,

wel zo’n goeie deal is.

iTunes-account

overbelast

raakt

denken dat hun hardware niet goed is en zoeken steun.

Het probleem voor veel kleinere dienstverleners en service-bedrijfjes is dat

Er is een groeiende behoefte aan

dat verrekte Apple niet meer genegeerd

smart-coaches, aan assistentie bij in-

kan worden. Aan Apple kun je als klein

ICTVAKDAG 2014

71


u BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE STAND,

advertorial

no. 100, TIJDENS DE ICTVAKDAG

maaKt it uw KlaNteN productIever? Veel MkB-eindgebruikers zien IT als kostenpost en ervaren niet de meerwaarde van een goed werkend IT-systeem. 1A First Alternative zorgt dat IT een positieve bijdrage levert aan de productiviteit. onze ambitie is om meer bedrijven van onze hard- en software te voorzien. Dit in nauwe samenwerking met lokale ICT-bedrijven. We zoeken ICT-partijen die gaan voor moderne dienstverlening. We zoeken IT’ers die zelf meer op de klant willen focussen en minder op de technologie.

vervul de weNseN vaN uw KlaNt

complete oplossiNg zoNder gedoe

Bent u IT-ondernemer? Dan wilt u de

1A First Alternative is een complete

1a-partNers: 100% zelfstaNdig + 100% support

best denkbare service leveren aan

oplossing voor MKB-bedrijven. We

Als lokale 1A-partner blijft u 100%

uw MKB-klanten. Dat betekent dat

bewijzen dat topkwaliteit ICT haalbaar

zelfstandig, maar heeft u wel de

u IT-problemen oplost, nog voordat

is. Dat doen we al meer dan 10 jaar, bij

volledige support van onze ontwikke-

de gebruiker een probleem bemerkt.

bijna 500 bedrijven. Onze 1A-partners

laars en helpdesk. Heeft de gebruiker

Als 1A-partner profiteert u van onze

leveren onze eersteklas 1A-servers en

een ‘moeilijke vraag’? Ons team kiest

state-of-the-art 1A-server, continu

andere IT-diensten. u bepaalt zelf wel-

samen met u een goede oplossing.

controleren we op haperingen en we

ke taken u zelf doet. Hoe meer u doet,

We ondersteunen u op het gebied van

hebben een deskundige helpdesk. uw

hoe hoger de marge. En de kosten

techniek, marketing & sales, u concen-

klanten profiteren van onze hightech

voor uw klant? Bedrijven betalen een

treert zich op het klantcontact. Simpel

server en alle knowhow, maar alle

vast laag bedrag per maand. De klant

gezegd: u doet het leuke werk dat

credits gaan naar u. u bent en blijft het

betaalt voor het gebruik van de soft-

marge oplevert, wij zorgen dat u geen

enige aanspreekpunt, adviseur en de

en hardware en schaft niets aan.

kostbare tijd verliest!

probleemoplosser voor uw klanten!

it-beheer: simpeler voor u eN de KlaNt! We maken IT eenvoudiger. Niet alleen voor de klant, maar ook voor u. u kunt bij ons terecht voor alle IT-gerelateerde onderwerpen. Wilt u uw klanten nog beter van dienst zijn? Wij bouwen aan een landelijk netwerk van lokale partners. Wij zijn op zoek naar ICT-partijen die hun klanten voorzien van helder advies en robuuste oplossingen. Kom langs op stand 100 en informeer naar de vele voordelen van een gecertificeerd 1A-partnerschap!

72

ICTVAKDAG 2014


PIM HILFERINK

advertorial

firmtel creËert omzetKaNseN voor it-resellers met ‘telecom as a servIce’ Er gaat heel wat potentiële omzet verloren doordat IT-resellers niet of onvoldoende inspelen op de specifieke telecombehoeften van hun klanten. Doodzonde, maar - volgens CEo Cees Quirijns en CCo george van Brugge van zakelijke operator Firmtel - niet zozeer de schuld van die resellers zelf, maar van het ontbreken van de juiste oplossingen. Tot voor kort dan, want Firmtel zorgt er inmiddels voor dat resellers alle telecomgerelateerde zaken voor hun klanten met één muisklik kunnen regelen.

Firmtel ontstond in september 2011

glunderen Quirijns en Van Brugge.

te leveren op het gebied van mobiele

als uitvloeisel van een spontane

“Dat we als jong Nederlands high-tech

communicatie - data en spraak - en de

gedachtenwisseling tussen de twee

bedrijf bij AT&T in beeld zijn gekomen

integratie daarvan met de vaste tele-

ervaren ondernemers – Quirijns met

is best heel bijzonder te noemen”,

fonie én de IT-omgeving van kleine en

een financiële en Van Brugge met

stelt Van Brugge. “AT&T Foundry, de

middelgrote mkb-ondernemingen met

een IT achtergrond - waarbij ze tot

innovatie-tak van AT&T, heeft ons als

rond honderd medewerkers.”

de conclusie kwamen dat er nauwe-

buitenlandse onderneming exclusief

lijks telecomdiensten bestonden die

geselecteerd om het Firmtel-portfolio

geschikt waren voor IT-resellers. Met

van diensten en softwareoplossingen

Naadloze KoppeliNg met it

de zakelijke operator Firmtel sprongen

via ruim honderdduizend Amerikaanse

Als een van de eerste operators biedt

beide ondernemers in dit zelf ontdekte

mkb-resellers daar aan te mogen bie-

Firmtel ook oplossingen voor de

gat in de markt en ontwikkelden ‘Tele-

den. Een unieke kans om onze onder-

integratie van telecom met IT-omgevin-

com as a Service’ waarmee ze de mkb-

neming de komende jaren ook buiten

gen en -applicaties, zoals CRM. “Op

markt gingen bedienen via het indirecte

Nederland fors te laten groeien.”

mkb-niveau is er hooguit een handjevol

kanaal. Met succes, want inmiddels een ecosysteem van rond 75 Firmtel Solution Partners opgebouwd. En dat

Quirijns: “De werelden van IT en tele-

Van Brugge. “Later dit jaar komen we

aantal groeit nog steeds.

com groeien op technologisch gebied

met speciale API’s om in die lacune te

steeds meer naar elkaar toe, gestimu-

voorzien. Momenteel hebben we al een

leerd door ontwikkelingen als VoIP,

API voor het Nederlandse CRM-pakket

ByOD en plaats- en tijdonafhankelijk

GroupOffice.”

iNterNatioNale eXpaNsie

74

telecomkoppelingen beschikbaar die

toeNemeNde coNvergeNtie

heeft het in Haarlem gevestigde bedrijf

aansluiten op cloudpakketten zoals Salesforce of SugarCRM”, vervolgt

En de succesformule bleef niet tot

werken. Telecom schuift steeds meer

Nederland beperkt. “Met actieve steun

op in de richting van IT en dat biedt

De eind vorig jaar gelanceerde ‘GSM-

van niemand minder dan de Ameri-

enorme kansen voor IT-resellers. Ten-

on-LAN’ oplossing is een ander

kaanse telecomreus AT&T hebben

minste als ze de juiste telecomdiensten

voorbeeld van zo’n koppeling van

we onlangs ook een bliksemstart in

kunnen aanbieden. En die bieden we

telecom met IT. “Met GSM-on-LAN”

de Verenigde Staten kunnen maken,”

hen door op maat gesneden diensten

oplossingen wordt al het gsm-data-

ICTVAKDAG 2014


verkeer gerouteerd naar het bedrijfs-

Firmtel Sens brengt vaste telefonie,

netwerk van de onderneming”, zegt

telefooncentrale en mobiele telefonie

Quirijns. “Mobiele apparaten fungeren

samen op de simkaart in één mobiele

daarmee hetzelfde als iedere andere

telecomcentrale. Tegelijkertijd blijven

pc in het bedrijfsnetwerk. Belangrijk

bereikbaarheid achter één of meerdere

bijkomend voordeel is, dat het mobiele

telefoons, in- en extern doorverbin-

toestel automatisch gebruik maakt van

den, groepen medewerkers mobiel

de daar aanwezige firewall en andere

laten uitbellen met hetzelfde algemene

beveiligingsmaatregelen voor toegang

(vaste of mobiele) telefoonnummer

tot bedrijfsinformatie en het internet.

en instelbare wachtrijen en (hunt-)

En GSM-on-LAN is minder complex

groepen gewaarborgd. Bereikbaarheid

in gebruik en veiliger dan alternatieven

is niet afhankelijk van de beschikbare

zoals VPN-verbindingen,” zo besluit

netwerkinfrastructuur.

Quirijns.

firmtel iN het Kort

firmtel care Voor IT-resellers die hun klanten ook

Zakelijke operator Firmtel biedt drie

vast-mobiel-integratie, een eigen

diensten aan en maakt daarbij gebruik

inpandig gsm-netwerk en integratie-

van het netwerk van Vodafone. Firmtel

mogelijkheden met bijvoorbeeld het

onderscheidt zich van andere markt-

beveiligde bedrijfsnetwerk of CRM-ap-

partijen doordat mobiele aansluitingen

plicaties willen bieden. Firmtel Care

dagelijks kunnen worden uitgebreid

omvat tevens alle onderdelen van de

of opgezegd. Bel- en databundels zijn

Sens-dienst.

maandelijks aanpasbaar, zowel naar boven als naar beneden.

firmtel mobile

KeNNismaKeN met firmtel? Benieuwd naar de optimale oplossin-

Voor mbk-ondernemingen die het

gen voor “Mobile Telecom voor MKB”?

beheer van mobiele data en telefonie

Firmtel geeft u graag passend advies.

aan hun IT-reseller willen uitbesteden.

Kennismaken met Firmtel kan

Firmtel biedt zowel sim-only abon-

tijdens de ICTVakdag.

nementen als de mogelijkheid om via

u vindt Firmtel op stand 65

de gebruikersvriendelijke portal het

of bezoek op de beurs onze

beheer voor eindklanten te verzor-

presentatie om 12.30 uur in de

gen. Daaronder vallen onder meer het

blue room.

aanmaken van gebruiksprofielen voor individuele werknemers of functiegroe-

Firmtel gemist op de ICTVak-

pen en het beveiligen van simkaarten.

dag?

Verder kunnen er via de Firmtel-portal rapportages en analyses van verbruiks-

Kijk voor meer informatie op

gegevens worden gegenereerd.

www.firmtel.nl of maak een

firmtel seNs

“Firmtel zorgt ervoor dat resellers alle telecomgerelateerde zaken voor hun klanten met één muisklik kunnen regelen”

afspraak via info@firmtel.nl

Voor mkb-ondernemingen die hun vaste telefoontoestellen en -centrale willen vervangen door een intelligente Telecom as a Service-oplossing, gecombineerd met mobiele telefoons of smartphones. Een andere benadering dan alternatieven zoals hosted VoIP.

ICTVAKDAG 2014

75


Heeft u 5 minuten voor ons? Deelnemer worden bij ICTWaarborg. Misschien hebben we het al eens per telefoon besproken, misschien loopt u al langer met het idee om eens contact met ons op te nemen? Om welke reden dan ook, het is er nooit van gekomen. Graag maken wij tijd voor u vrij om te onderzoeken of onze toegevoegde waarde bij uw organisatie past. Wij nodigen u graag uit voor een (hernieuwde) kennismaking onder het genot van de lekkerste Italiaanse koffie! Mitchell & Niels

Mitchell en Niels ontmoet u op het ICTWaarborg Plaza

37 36

38 39

98

99

100

101

40

41

88 97 94

96

93

92

89

ICTWaarborg Plaza

29

91

30

31

32

87

21 85

84

83

82

80

79

27

23

81

49

28

24

86

25

26 20

42 78 76

77

73

74

72

70

75

71

69

15

52

18

14

12 13

68

16

17

19

67 64

63

62

33

61

60

53

47

44

11

10

9

5

6

7

8

66

Blue room Programma Pag. 102-103

59

65

57

58 56

45

54 48

55

46

2

4 3

3Dprinterdemo Lounge

76

Kantoor

Ingang

Garderobe & servicepunt

Purple room 1

ICTVAKDAG 2014


ICTVAKDAG 2014

77


De ideale monitor voor gamen & multitasken

Lekker veelzijdig

UM65 UltraWide Monitor • Ideaal voor grafisch zware games en films • Eenvoudig multitasken dankzij 4-Screen Split • Haarscherp beeld met levensechte kleuren Voor meer info bezoek www.lge.nl

It’s all possible


WOuTER DAMMERS ADVOCAAT INTERNETRECHT BIJ ICTRECHT

artikel

het recht op back-ups van saas Als je software op een dvd’tje of andere drager hebt gekocht, heb je in principe recht om een reservekopie te maken van die software. Maar hoe zit dit in het geval van de online ter beschikking stelling van software, SaaS dus (Software as a Service)?

Normaal

hiermee wordt bedoeld dat de reserve-

de software niet voor niets online en je

gesproken zou

kopie bedoeld moet zijn als vervanging

wil in de meeste gevallen voorkomen

een kopie van

van het origineel, bijvoorbeeld voor

dat de afnemers ‘zomaar’ toegang

een auteurs-

het geval het origineel beschadigd of

hebben tot de (bron)code van de

rechtelijk be-

defect raakt. Daarbij moet het dus ook

software. Je wil ze die toegang ook niet

schermd werk

noodzakelijk zijn om de reservekopie

‘zomaar’ verschaffen.

een inbreuk op

te maken. Als een leverancier aanbiedt

auteursrechten opleveren, maar in het

om, bij beschadiging van een drager,

geval van software heeft de wetgever

zelf een nieuw exemplaar op een dra-

coNtractueel regeleN

daar een uitzondering op gemaakt. Dat

ger op te sturen, dan is er geen sprake

Als SaaS-dienstverlener moet je hier

is prettig, zodat je altijd de moge-

van “noodzakelijkheid”. Je mag dan

dus wel goed op letten! Als je contrac-

lijkheid hebt om een reservekopie te

dus geen reservekopie maken zonder

tueel geen afspraken maakt over het

gebruiken als de originele drager kwijt

toestemming van de leverancier.

maken van reservekopieën, dan geldt

is of beschadigd raakt. Wel moet de

Of je een reservekopie mag maken van

de wet. En dan kan het zomaar zijn

reservekopie voor het gebruik van de

software op een drager is dus wel aar-

dat je een reservekopie moet maken

software noodzakelijk zijn.

dig in te schatten. Maar geldt dit dan

van jouw software ten behoeve van

ook voor Software as a Service?

de klant. Je mag namelijk niet con-

Het recht op het maken van een

tractueel verbieden om een reserve-

reservekopie, of back-up, is onder de

geeN oNderscheid

Auteurswet alleen toegestaan voor de

De Auteurswet maakt geen onder-

bepaling uit de Auteurswet is namelijk

zogenaamde ‘rechtmatige verkrijger’.

scheid tussen software op een drager

bedoeld als dwingend recht. Wel kan

Hiermee wordt de koper of licentie-

(zoals een dvd) en software die als

je contractueel invulling geven aan het

nemer van de software bedoeld. Het

dienst wordt aangeboden via het

noodzakelijkheidsvereiste: bijvoor-

staat dus niet zomaar iedereen vrij om

internet (cloud / SaaS). Op basis van

beeld dat er geen noodzaak bestaat

een kopietje te maken: dat kan wel een

de Auteurswet kan je dus beargumen-

voor een reservekopie als de dienst

inbreuk vormen. Als afnemer van een

teren dat je ook in de SaaS-situatie,

gewoon beschikbaar is, en dat – in het

SaaS-product ben je een afnemer van

als licentienemer van deze software,

geval van downtime – een verzoek kan

een dienst, niet zozeer een koper van

het recht hebt op het maken van een

worden gedaan om de software z.s.m.

een product. Maar in ieder geval ben je

reservekopie.

(evt. op een andere locatie) weer aan

een licentienemer. Die horde lijkt dus te

In sommige situaties zal dat handig

te bieden en dus dat er ook dan geen

zijn genomen.

zijn: bijvoorbeeld voor het geval dat de

noodzaak bestaat voor het maken van

software niet beschikbaar is vanwege

een reservekopie.

NoodzaKelijK

kopie te maken van de software: de

downtime van de server. Ik kan me

Maar daarnaast bepaalt de Auteurswet

echter ook goed voorstellen dat het

Wouter Dammers is advocaat inter-

dat de reservekopie “voor het met de

creëren van een reservekopie door

netrecht bij ICTRecht en LAWFOX

software beoogde gebruik noodzake-

afnemers niet wenselijk is voor een

Advocatuur.

lijk” moet zijn. Het ligt voor de hand dat

SaaS-dienstverlener: immers, je host

ICTVAKDAG 2014

79


u BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE STAND,

advertorial

no. 101, TIJDENS DE ICTVAKDAG

schaalbaar en eFFIcIËnt Copaco is distributeur van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in de Benelux en Frankrijk. De onderneming levert met circa 350 medewerkers computers, printers, netwerken, data storage, mobiele telefonie, software, industriële en consumentenelektronica. Daarnaast wordt een breed portfolio aan diensten aangeboden op het gebied van server, storage, mobility, logistic fulfilment en cloud services. Met een goed opgeleid en gemotiveerd team staat Copaco tussen haar klanten en leveranciers in, met vestigingen in Nederland, België en Frankrijk.

uitgebreid assortimeNt

Yours: logistieKe dieNsteN op maat

Inmiddels heeft Copaco ruim 125 mer-

Onder het logistieke label ‘yours’

ken in haar assortiment, in uiteenlo-

(www.copaco.com/yours) biedt

pende productcategorieën:

Copaco een uitgebreid portfolio aan

Yourlogistics

• Servers, Storage & Networking

logistieke diensten aan. Copaco’s

Speelt in op de toenemende behoef-

• Mobile Products

kernactiviteiten dienen hiervoor als

te van resellers en leveranciers om

• Printing & Imaging

basis. Een dedicated team maakt het

de lokale logistiek uit te besteden. In

• Desktops & Displays

resellers mogelijk een compleet pakket

combinatie met een virtueel magazijn

• Components & Peripherals

aan logistieke diensten te leveren.

biedt een klant specifiek Warehouse

• Software • Services & Solutions

YourstocK

• Cloud Services

Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke (extra)

• Point of Sale

opslagcapaciteit in

tionele werkzaamheden als bundelen, verpakken en preconfiguraties onderdeel van uitmaken.

Management Systeem (WMS) vele vormen van rapportages en andere functionaliteiten.

verband met een gemaakte deal. Daarnaast biedt Copaco een breed scala aan aanvullende logistieke dien-

Yourprojects

sten onder de naam yours.

Maakt het mogelijk voor resellers en leveranciers om op een efficiënte wijze projecten uit te voeren, waar ook addi-

80

ICTVAKDAG 2014


cloud services

build Your owN cloud

sell a veNdor cloud

Partners kunnen bij Copaco terecht

Partners die op zoek zijn naar een snel

voor de hard- en software voor het

antwoord op de vraag van eindgebrui-

bouwen van private clouds. Het

kers naar clouddiensten, kunnen ook

assortiment bestaat uit servers,

de (standaard) cloud services van be-

storage, software, networking en

kende fabrikanten via Copaco inkopen.

security-producten. De combinatie

Bij Copaco werken teams per merk,

met diensten van externe

waardoor partners binnen het Sell a

partijen voor datacenter housing,

vendor Cloud-team altijd om advies

internetverbindingen en beveiliging

kunnen vragen van specialisten.

Clouddiensten worden een steeds

geeft de partner volledige controle

relevanter onderdeel van de huidige

over een eigen infrastructuur voor

W: www.copaco.com

en toekomstige IT infrastructuren.

het leveren van clouddiensten.

T: 040 2 306 306

Copaco ondersteunt haar partners in

Copaco-consultants adviseren bij het

E: info@copaco.com

hun cloudstrategie met Copaco Cloud

samenstellen van de meest geschikte

Easy (www.copaco.com/cloud), een

on- en off-premise configuraties

programma dat bestaat uit drie pijlers:

en eventuele koppelingen met de

Provide your own Cloud, Build your

2tCloud-infrastructuur. Gecertificeerde

own Cloud en Sell a Vendor Cloud.

engineers ondersteunen bij de

provide Your owN cloud

installatie, implementatie en migratie.

2tCloud van Copaco biedt partners een cloud services delivery platform, waarmee partners clouddiensten kunnen verkopen aan hun klanten. Iedere partner beschikt over zijn eigen (selfservice) portaal, waar klanten en diensten beheerd kunnen worden. Het 2tCloud-platform automatiseert de activatie en facturatie van diensten volledig, waardoor belangrijke bedrijfsprocessen efficiĂŤnter worden ingericht. Via 2tCloud biedt Copaco een breed portfolio van cloud services aan, dat continu groeit door te connecteren met de beste cloud providers ter wereld. Starten als 2tCloud-partner kan direct en zonder investeringen. Daarnaast kunnen 2tCloud-partners rekenen op verschillende technische- en commerciĂŤle (product)trainingen, maar ook ondersteuning bij marketing en sales.

ICTVAKDAG 2014

81


ARTIKEL

door Gerrit Jan Bel juridisch redacteur / adviseur

Gebruik de juiste algemene voorwaarden en zorg dat ze gelden Bijna ieder bedrijf hanteert algemene voorwaarden wanneer er zaken wordt gedaan met klanten. Maar niet alle voorwaarden zijn daarvoor geschikt. Zo is het een groot verschil of u zaken doet met consumenten of zakelijke klanten. En heel belangrijk: geef uw klant op tijd uw algemene voorwaarden, anders gelden ze niet.

één set algemene voorwaarden voor

Specifieke zakelijke voorwaarden

Geldigheid van voorwaarden

zowel consumenten als voor zakelijke

Als het om voorwaarden gaat die van

Eigenlijk is het de bedoeling dat zich

klanten, daar kunnen ze zich goed

toepassing zijn op zakelijke klan-

nooit een situatie voordoet dat er moet

mee in het eigen vlees snijden als ze

ten, komt het heel wat minder nauw.

worden verwezen naar de algemene

die bijvoorbeeld willen toepassen bij

Zakelijke partijen zijn vrij met elkaar af

voorwaarden, want dan is er gewoon-

consumenten.

te spreken wat ze willen en wat dat be-

lijk narigheid aan de hand. Maar mocht

Bij consumenten gelden namelijk ander

treft heeft u dus niet te maken met een

dat toch nodig zijn, dan moeten die

wettelijke regels, dan bij zakelijke

‘standaardset’ die door de wetgever

voorwaarden natuurlijk wel geldig zijn.

klanten. Kort samengevat komt het er

wordt voorgeschreven.

Hoezo niet geldig? Als de andere partij

op neer dat zakelijke partijen (u en uw

Toch kan er behoefte bestaan aan

ze heeft gekregen, gelden ze toch?

zakelijke klant) in principe vrij zijn met

specifieke eigen voorwaarden waarin

Nou, nee, dat ligt toch wel iets genuan-

elkaar af te spreken wat zij willen en

die zaken zijn opgenomen die belang-

ceerder en daarom gaan velen op dat

dit in eigen algemene voorwaarden te

rijk zijn voor de branche waarin men

gebied in de fout. Zo is de belangrijkste

regelen, terwijl het consumentenrecht

werkzaam is, want anders kunnen

regel dat de tegenpartij de voorwaar-

vrij strak door de wet wordt geregeld.

algemene voorwaarden een wel erg

den tijdig moet hebben gekregen. Is

algemeen karakter hebben. Vandaar

dat niet het geval, dan kan hij ze nietig

dat ICTWaarborg aparte voorwaarden

verklaren.

heeft ontwikkeld die geschikt zijn voor

Op zich natuurlijk logisch. Algemene

Als brancheorganisatie vindt ICTWaar-

zakelijke dienstverleners, zoals auto-

voorwaarden zijn in feite niet meer dan

borg het belangrijk dat haar deelne-

matiseerders, webhosters en internet-

afspraken die partijen met elkaar ma-

mers de juiste voorwaarden toepassen.

dienstverleners. Daarin is door middel

ken en zoiets behoor je te doen voordat

Daarmee wordt voorkomen dat zij zich-

van aparte modules speciaal aandacht

de koop rond is. Wie naderhand nog

zelf tekort doen als er een beroep op

besteed aan zaken als de ontwikkeling

met bepaalde verlangens aan komt

de voorwaarden moet worden gedaan.

van (web)applicaties, hosting, SaaS en

zetten is te laat. Een winkelier die een

Vandaar dat ICTWaarborg zelf algeme-

hardware. Met deze zakelijke Algemene

computer verkoopt voor een bepaalde

ne voorwaarden heeft opgesteld om

Voorwaarden van ICTWaarborg is het

prijs, zal het ook niet accepteren als de

zaken te doen met consumenten. Deze

direct duidelijk welke rechten en plich-

koper bij het afrekenen minder geld op

voldoen op alle onderdelen aan de wet,

ten u en uw klant hebben. Hiermee

de toonbank legt omdat hij meent dat

iets waar het eerlijk gezegd bij andere

beperkt u uw risico’s en voorkomt u

hij recht heeft op korting. Zoiets had de

voorwaarden nog wel eens aan schort.

conflicten.

klant in een eerder stadium ter sprake

Nog veel te vaak hanteren bedrijven

Doe uzelf niet tekort

moeten brengen.

82

ICTVAKDAG 2014


Voorwaarden tijdig overhandigen Het beste moment om de voorwaarden kenbaar te maken is dus voordat de (koop)overeenkomst wordt gesloten. Veel zakelijke transacties kennen een onderhandelingsperiode en dan ligt dat gewoonlijk eenvoudiger, omdat de voorwaarden dan bij het opsturen van de offerte kunnen worden meegestuurd. Dat is ruim op tijd, want op zo’n moment is er nog geen overeenkomst afgesloten. Wijs er in uw offerte ook op dat bij de overeenkomsten die u sluit de algemene voorwaarden gelden die als bijlage zijn bijgevoegd. Dan kan er geen enkele misverstand ontstaan. Bij een consumentenkoop ligt zoiets gewoonlijk anders. Ook bij een webwinkel is het zaak dat de consument tijdig (voordat de koop digitaal definitief wordt afgerond) op een toegankelijke manier kennis kan nemen van de voorwaarden. Gewoonlijk wordt dat opgelost door het koopproces te onderbreken als de klant niet eerst een vakje met betrekking tot de voorwaarden heeft aangevinkt. En die voorwaarden

“ICTWaarborg heeft zelf algemene voorwaarden voor u opgesteld om zaken te doen met consumenten.”

moet de klant dan tegelijkertijd via een link wel kunnen inzien en het moet voor hem tegelijkertijd ook mogelijk zijn een pdf van die voorwaarden te kunnen downloaden. Het meest gecompliceerd ligt het nog bij de gewone winkel. Wie het goed wil doen hangt in de winkel een duidelijke mededeling op dat er algemene voorwaarden gelden en dat die ter inzage liggen of te verkrijgen zijn.

ICTVAKDAG 2014

83


Intronics: nichespeler en specialist in ICT merkdistributie De retail divisie van Intronics is gespecialiseerd in het importeren, distribueren en vermarkten van merken gericht op de ICT. Wij richten ons op de consumenten en de (klein)zakelijke markt. De retail divisie maakt onderdeel uit van Intronics. Als importeur en distributeur is Intronics verder actief in de markt van professionele ICT connectivityoplossingen en de audiovisuele en industriĂŤle markten. Wij bieden hoogwaardige producten met uitstekende service. Onze producten zijn ruim op voorraad en snel leverbaar.

Klant ontzorgen is onze missie! Als distributeur belevert Intronics veel resellers en groothandels die gespecialiseerd zijn in de verkoop van onder andere ICT accessoires, netwerk, alarm en camerabeveiliging. Voor Intronics stopt het daar niet. Wij zetten ons in om het totale verkoopproces van onze producten goed te doorlopen en bieden onze klanten ondersteuning in het verkoopproces. Dit wordt gerealiseerd door middel van een actuele, compacte winkelinrichting en het bieden van uitstekende bereikbaarheid en beschikbaarheid. Wij selecteren en adviseren de producten die voor onze klanten interessant kunnen zijn. Hierbij houden we rekening met de doelgroepen en de toekomstige ontwikkelingen gericht op de productgroep. Zowel kennis als verantwoordelijkheid worden met onze klanten gedeeld. Schouder aan schouder de klant bedienen; dat is waar Intronics voor staat.

Intronics op de ICTVakdag 2014 Bezoek onze stand 67 en 68 op de ICTVakdag in Utrecht op 12 mei. Op onze stand ontvangt u meer informatie en demonstraties over de producten van onze merken.

Onze merken

ACT levert hoogwaardige kabels zoals HDMI, USB en netwerkkabels. Het toegenomen netwerkverkeer in een woning en de hoge kwaliteit van videobeelden vereisen goede kabels. ACT is al jaren een begrip in de zakelijke markt waar betrouwbaarheid voorop staat. Een logische keuze ook voor zorgeloos gebruik in de consumentenmarkt.

Samsonite, een wereldmerk in bagageproducten, heeft Intronics aangesteld als distributeur voor de Benelux. Samsonite heeft voor zowel de zakelijke- als de consumentenmarkt een zeer complete lijn van transportmiddelen ontwikkeld. Van notebooktassen sleeves tot tablet sleeves en portfolio’s. Een A-merk, met mooie designs en een hoge kwaliteit.

Ewent (onderdeel van Eminent) is gespecialiseerd in de verkoop van gebruiksvriendelijke ICT accessoires. De productgroepen van Ewent zijn: connectivity, input, power, beeld, geluid, tablet en laptop. Ewent is trendy en biedt een aantrekkelijke keuze in accessoires. De kwaliteit is goed en de prijzen zijn scherp. Ewent biedt de resellers winkelconcepten en goede marges.

Eminent richt zich op de consumenten en kleinzakelijke markt en levert ICT accessoires waarmee klanten gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de digitale wereld hen biedt. Eminent streeft ernaar om gebruikers en wederverkopers van de producten optimaal te ondersteunen. De nadruk ligt op alarmsystemen, camerabewaking, HD media players en netwerk. Met de service maakt Eminent het verschil. De handleidingen en after sales zijn volledig Nederlandstalig en zeer toegankelijk via social media, website, YouTube, mail en telefoon.

strong in connectivity


Eminent: onze service maakt het verschil De Eminent productlijn bestaat uit verschillende productgroepen: media players, beveiliging, computer accessoires en netwerk. Producten van Eminent zijn concurrerend in prijs en onderscheiden zich door hun opvallende verpakking en eenvoudige installatie. Eminent streeft ernaar oplossingen te maken waarin de technologie op een zo’n eenvoudig mogelijke manier wordt ingezet. De oplossing is te kijken naar hóe de gebruiker met het product omgaat en niet alleen naar wàt het product technisch kan. Eminent levert klantvriendelijke oplossingen met duidelijke installatie instructies en een toegankelijke after sales service via YouTube video’s, forum, social media en helpdesk.

Concurrerend in prijs Opvallende, duidelijke en Nederlandstalige verpakking 5 jaar garantie Support via social media, YouTube, helpdesk

Meer informatie? Bezoek onze website www.eminent-online.nl.

Ewent: accessoires voor pc, laptop en tablet Ewent is een onderdeel van Eminent en levert gebruiksvriendelijke ICT accessoires voor gebruik rondom een pc, laptop of tablet. U kunt hierbij denken aan aansluit- en inputmateriaal, voedingsadapters, beeld- en geluidsmateriaal en laptoptassen.

Compleet assortiment Betrouwbaar

Ewent hanteert scherpe prijzen. De producten van Ewent zitten in een frisse verpakking met daarop een heldere productomschrijving. De service verloopt via het vertrouwde netwerk van Eminent.

Scherpe prijzen

Meer informatie? Bezoek onze website www.ewent.nl.

Support via social media, YouTube, helpdesk

Ewent en Eminent: meer verkoop door winkelconcepten In een groot aantal winkels wordt het gecombineerde Eminent en Ewent winkelconcept al succesvol toegepast. De verkoopmedewerkers van Eminent en Ewent verzorgen periodieke bezoeken aan de klanten om zo het partnerschap en het onderhoud van de winkelschappen te optimaliseren.

Altijd actueel

Winkelconcepten Strakke winkelpresentatie Altijd de juiste voorraad en producten Meer verkoop door focus op accessoires Goede marges Hoog rendement door weinig onderhoud

Ervaar Eminent en Ewent in een actuele en complete winkelinrichting Op de ICTVakdag wordt de complete winkelpresentatie bij onze officiële partner ALSO (stand 17) en Intronics (stand 67 en 68) getoond. U kunt de producten bekijken en meer informatie ontvangen.


door SANDER VALE

ARTIKEL

VOORZITTER ICTWAARBORG

Zekerheid als toegevoegde waarde Gelukkig zijn de vooruitzichten inmiddels wat beter geworden, maar hebben de financiële ontwikkelingen van de afgelopen jaren het klantengedrag wel sterk beïnvloed. De klant is behoudender en kritischer geworden. Want door de financiële crisis hebben immers heel wat bedrijven hun deuren moeten sluiten en zijn er zelfs banken omgevallen. Met als gevolg dat de klant dan kan fluiten naar zijn geld en garanties.

86

Wie televisie kijkt of verjaardagen be-

een belofte, terwijl een waarborg echte

borg speciale algemene voorwaarden

zoekt, herkent de verhalen. Producten

zekerheid betekent.

ontwikkeld die op hun vakgebied zijn

die online werden besteld of keukens

Bedrijven kunnen immers wel garanties

toegespitst. Uniek daarbij is een rege-

die door de recessie niet of maar

geven, maar helaas niet de zekerheid

ling voor geschilbeslechting die voor

gedeeltelijk werden opgeleverd. De

dat die ook worden nagekomen als

zowel het bedrijf als de klant de dure

klant is gewaarschuwd en voorzichtig

zij bijvoorbeeld noodgedwongen de

gang naar de rechter overbodig maakt.

geworden als het om zulke zaken gaat.

deuren moeten sluiten. Die zekerheid

In deze voorwaarden is bovendien spe-

Hij vraagt zich nu meer dan ooit af of

wordt wel geboden als er een waar-

ciaal aandacht besteed aan zaken als

het bedrijf waarmee hij in zee wil op

borg is, namelijk een derde die er voor

de ontwikkeling van (web)applicaties,

langere termijn levensvatbaar is. Daar-

instaat dat de gedane beloften ook

hosting, SaaS en hardware.

om kijkt hij op fora of afspraken worden

daadwerkelijk worden nagekomen.

nagekomen en is benieuwd naar de

ICTWaarborg biedt de bij haar aange-

Uitzonderlijk is verder dat ICTWaarborg

ervaringen van andere klanten.

sloten bedrijven die waarborg. Daarin

als enige brancheorganisatie waarbor-

zijn we de enige, want er is geen ande-

gen biedt in het geval een bedrijf failliet

Om die reden is het bieden van zeker-

re brancheorganisatie die dit doet.

gaat. Dit geeft onze deelnemers een

heid een steeds belangrijker verkoop-

betrouwbare uitstraling naar de klant

argument, zo niet het belangrijkste.

7 zekerheden

Want vooral in deze wat minder goede

Er zijn maar liefst 7 zekerheden waarop

dan niet automatisch met lege handen

tijden letten klanten die hun geld willen

de aangesloten bedrijven en hun klan-

staat. Het gaat daarbij om nakoming

uitgeven er op dat die zekerheid hen

ten kunnen terugvallen. Zo zijn er voor

van garantieverplichtingen, gemaakte

ook wordt geboden. Helaas ontbreekt

consumenten duidelijke en begrijpelijk

afspraken en overname van aanspra-

het daar vaak nog aan, want garanties

geschreven algemene voorwaarden

kelijkheid met betrekking tot producten

zijn er wel genoeg te krijgen, maar daar

en een goede geschillenbeslechting.

die mankementen hebben die onder

koop je weinig voor als de nood aan de

Voor zakelijke dienstverleners, zoals

het begrip non-conformiteit vallen.

man is. Te vaak wordt namelijk verge-

automatiseerders, webhosters en

ten dat een garantie niet meer is dan

internetdienstverleners, heeft ICTWaar-

toe. Die weet dat hij in zo’n situatie

ICTVAKDAG 2014


Tevreden klanten houden Een belangrijke service die we daarnaast bieden is bemiddeling. Want ook al doet een bedrijf nog zo z’n best, het kan gebeuren dat een klant niet tevreden is en men er samen niet meer uitkomt. En wat je in ieder geval wil voorkomen is dat dan op verjaardagen allerlei ervaringen worden rondverteld, of je naam te grabbel komt op internetfora. In zulke gevallen is het immers moeilijk om je te verdedigen en wie er ook gelijk heeft, het gevolg is dan altijd dat het bedrijf schade lijdt. De praktijk toont aan dat, als zich een dergelijk meningsverschil voordoet, de consument graag gebruik maakt van onze bemiddelingsservice. Het grote voordeel is dat wij als derde partij, zonder de emotionele betrokkenheid

“De klant is behoudender en kritischer geworden”

die dan toch vaak al is ontstaan, naar de zaak kijken. Met vaak het gevolg dat de lucht kan worden geklaard, zodat de relatie met de klant goed blijft.

ICTVAKDAG 2014

87


advertorial u BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE STAND, no. 76, TIJDENS DE ICTVAKDAG

altaro: het beste iN bacK-up techNologie Wie een sterk en toch zeer betaalbaar product aanbiedt in combinatie met welhaast perfecte service, kan snel gaan. Jk Distribution uit Veenendaal startte in januari 2013. Ruim een jaar later beschikt de distributeur van Altaro Software alleen al in Nederland over meer dan 100 resellers.

altaro

ook nog eens vele malen vriendelijker

Directeur Jeroen Klaassen: “We

Altaro Software is in 2009 gestart met

geprijsd dan de meeste producenten

reageren snel op mail. Gelukkig zijn

het uitbrengen van back-up-software

van onze concurrenten! Dit komt onder

er weinig problemen met de software,

voor pc en file server Backup en vanaf

andere doordat Altaro licenties per

maar als ze er zijn dan gaan we tot het

2011 ook slimme back-up-software

host rekent en niet per CPu of aantal

uiterste om het te verhelpen. Is het

voor Microsoft Hyper-V omgevingen.

Cores per processor.

nodig dat we komen? Dan rijden we

Inmiddels is Altaro Hyper-V Backup het JK Distribution is verantwoordelijk

punt. We beschikken gelukkig over een

familie.

voor de softwaredistributie naar haar

prima skilled eerste lijns helpdesk. En

resellers in de Benelux. Daarnaast

mochten we er zelf niet uitkomen, dan

Altaro Hyper-V Backup onderscheidt

bieden we als Value Added Distributeur

kunnen we rekenen op de ondersteu-

zich door het gemak waarmee de

gratis technische ondersteuning en

ning van de technische specialisten

back-up voor een Hyper-V-omgeving te

support, webinars en trainingen zowel

van Altaro. Door een betaalbare back-

maken en te beheren is. Door reverse

op locatie als in ons training center in

up-oplossing te bieden met daarbij

Delta-techniek zijn back-ups tot 300%

Veenendaal. Dit doen we zowel voor

uitstekende service proberen wij ons te

sneller. Ook biedt het ondersteuning

onze resellers als hun klanten.

onderscheiden�.

voor SQL en MS Exchange, file en

om goede en betrouwbare back-ups

service, producteN NetwerKoNdersteuNiNg

van Hyper-V omgevingen te maken.

JK Distribution onderscheidt zich

Daarnaast is Altaro Hyper-V Backup

door uitstekende service en support.

Exchange item level restore. Kortom: alle functionaliteiten die je nodig hebt

88

ernaartoe. Ook in het weekend. Geen

vlaggenschip van de back-up-software

ICTVAKDAG 2014


software testeN? Zelf de snelheid en het gemak van Altaro Hyper-V Backup ervaren? Test alle features en opties. Ga naar www.hyperbackup.eu of www.altaro.com en download de gratis 30 dagen trail.

reseller wordeN? Interesse om reseller te worden en ook fantastische back-up-software te verkopen? Kijk voor meer informatie over Altaro en de diverse Altaro Partnerprogramma’s op onze website www.hypervbackup.eu of www.altaro.com. Altaro is aanwezig op de ICTVakdag 2014. Je vindt ons op stand 76.

ICTVAKDAG 2014

89


Maatwerk à la carte

BMx W8Pad MT-816 3G of 4G intern Maak kennis met de nieuwste generatie Windows 8 zakelijke convertible tablet. De W8Pad MT-816 tablet staat voor meer kracht, functionaliteit, mobiliteit en productiviteit.

Stevig & Slim Convertible Design De W8Pad MT-816 combineert een groot 11,6” capacitief 10-touch scherm met een premium design en magnetisch “dockable” toetsenbord.

W8Pad: uw professionele tablet op maat ...

De tablet is uitgerust met een krachtige energiezuinige Intel i5 processor en Windows 8 Pro (of Windows 8 standard naar keuze).

De W8Pad MT-816 beschikt over een groot scherm met hoge resolutie (1366 x 768). Bovendien is het toestel uitgerust met een 64 Gb SSD (optioneel 128/256 Gb SSD), 4 Gb (optioneel 8 Gb) geheugen, camera, een HDMI (1080p) uitgang, SDHC kaartlezer en 2 USB 3.0 poorten. WiFi en Bluetooth zijn uiteraard voorzien evenals optioneel 3G (UMTS) module.

Prijs vanaf € 550 (Windows 8 en BTW 21% inbegrepen)

Windows 8 en Office Pro ...

Omdat de W8Pad MT-816 gebruikt maakt van Windows is de tablet volledig compatibel met zowat alle software die onder Windows draait.

Elke W8Pad komt daarenboven met 2 jaar garantie inbegrepen! Geïnteresseerd ? U vindt alle info op:

[ www.W8Pad.com ]

BMx Computers N.V. J. De Ridderlaan 55, 1780 Wemmel (Belgium) T 0032 2 461 11 87 / F 0032 2 461 25 60 / bmx@bmx.be / www.bmx.be


SNEL EN ACCURAAT PRINTEN - GROOT BOUWVOLUME - WEINIG ONDERHOUD

De Nederlandse Builder 3D printers staan bekend om hun betrouwbaarheid, het maken van langdurige prints en hoogwaardige printkwaliteit. Het assortiment van Builder bestaat op dit moment uit drie 3D printers waaronder de Mono en Dual-Feed printers. Met de Mono printer kunt u objecten in één kleur uitprinten en met de printer die voorzien is van het unieke Dual-Feed systeem kunt u objecten uitprinten in twee verschillende materialen, bijvoorbeeld met ondersteuning, of printen met twee kleuren. Het nieuwste model van Builder is de Big Builder. De Big Builder is standaard uitgerust met het unieke Dual-Feed systeem en biedt u de mogelijkheid om objecten te printen met een maximale hoogte van 66,5 cm. Alle Builder modellen zijn voorzien van een display met een controller unit en SD kaartlezer. Zo kunt u de printer besturen zonder dat deze aangesloten hoeft te zijn op een computer of laptop. De Builder printers worden onder andere ingezet door tandtechnici, architecten, ziekenhuizen en modelbouwers en de Builders kunnen objecten printen met ABS, PLA, PVA, XT, Woodfill en Nylon wat bij Builder kan worden aangeschaft. Tijdens de ICT vakdag op 12 mei kunt u de Builder 3D printers in actie zien in de Red Room waar wij onder andere de Eiffeltoren printen. www.3dprinter4u.nl

91


advertorial DE EVOLuTIE VAN DE AVM FRITZ!BOX

het thuisNetwerK evolueert met avm Sneller, slimmer, veiliger en beter verbonden. In de laatste jaren heeft het thuisnetwerk een ware gedaanteverandering ondergaan. Van een ‘simpel’ vervoersmiddel voor internet- en netwerkverkeer is het veranderd in een bron voor huis- en kantoorautomatisering, opslag van allerlei data en amusement. Bovendien is het aantal digitale apparaten dat hierop is aan te sluiten en de hoeveelheid data die wordt getransporteerd en opgeslagen explosief toegenomen. Het Duitse AVM staat met zijn FRITZ!-productfamilie in hart van deze ontwikkelingen. In Berlijn wordt doorlopend gewerkt aan de ontwikkeling van hardware en software waarmee consumenten het thuisnetwerk volledig kunnen beheren. De gigabit FRITZ!Box 7490-router met wireless AC en uSB 3.0 en de overige producten van de ‘gigabit generatie’ zijn hier de laatste sprekende voorbeelden van.

fritz!boX 7490: het Nieuwe vlaggeNschip

sluitingen en in thuisnetwerken. De

frequentiebanden. De FRITZ!WLAN

FRITZ!Box 4080 voor glasvezelverbin-

Repeater DVB-C combineert de func-

De FRITZ!Box 7490 is het nieuwe

dingen is de nieuwste aanvulling op de

tionaliteiten van een DVB-C tuner met

DSL-topmodel van AVM, dat sinds eind

breedband-productlijn van de commu-

een Wireless AC repeater in één ap-

januari beschikbaar is op de retail-

nicatiespecialist. Daarmee is AVM klaar

paraat. Vrij toegankelijke kabeltv-pro-

markt. De nieuwe FRITZ!Box maakt

voor de snel groeiende markt voor

gramma’s zijn direct te streamen naar

voor draadloze verbindingen gebruik

glasvezel- en all-IP-verbindingen met

het thuisnetwerk, waar ze te bekijken

van de snelle Wireless AC-standaard.

data-intensieve applicaties. Het nieuwe

zijn via tablets, notebooks en smart-

Drie onafhankelijke WLAN-datastreams

ontwerp en de functionaliteiten van

phones. Met de FRITZ!Powerline

staan garant voor hoge doorvoersnel-

de FRITZ!Box laten veel ruimte voor

1000E presenteert AVM gigabit power-

heden, zelfs over grotere afstanden.

toekomstige ontwikkelingen, terwijl

line, waarbij via MIMO (Multiple Input

Naast Wireless AC met 1.300 Mbit/s (5

hogere snelheid en groter bereik in

Multiple Output)-technologie maximale

GHz)-verbindingen is tegelijkertijd een

het thuisnetwerk mogelijk zijn met de

snelheden worden geboden via het

Wireless N-netwerk met snelheden van

FRITZ!WLAN Stick AC 860 en de

bestaande elektriciteitsnetwerk. Deze

450 Mbit/s (2,4 GHz) te gebruiken. Het

FRITZ!WLAN Repeater 1750E. De

producten komen in de loop van dit

nieuwe model ondersteunt telefoon-

FRITZ!WLAN Repeater en de nieuwe

jaar op de markt. Voor informatie over

gesprekken van HD-kwaliteit en is te

FRITZ!WLAN Repeater DVB-C werken

de beschikbaarheid van deze produc-

gebruiken in combinatie met alle tele-

beide in zowel de 5 GHZ- (Wireless AC

ten kunt u terecht op www.fritzbox.eu

foons (DECT, IP, ISDN, analoog).

met 1300 Mbit/s) als de 2,4 GHz- (Wire-

of volgt u de ontwikkelingen op www.

less N met 450 Mbit/s)

facebook.com/fritzboxnederlands

de ‘gigabitgeNeratie’ 2014 staat voor AVM in het teken van nieuwe gigabit-producten uit de FRITZ!-reeks die hogere snelheden bieden op breedbandaan-

92

ICTVAKDAG 2014


smart home met de fritz!boX als ceNtrale

delijke apparatuur. Het stopcontact

geïntegreerde WiFi access point met

wordt eenvoudig via DECT uLE (een

snelheden van maximaal 300 MBit/s

ultra-low-Energy techniek met zeer

dient de FRITZ!Powerline 546E ook als

Het thuisnetwerk evolueert niet alleen

weinig stroomverbruik) aangesloten op

WiFi-repeater. Zoals met alle AVM-toe-

op gebied van snelheid en media

het thuisnetwerk. Gebruikers kunnen

stellen zijn de verbindingen van de

streaming, maar staat ook centraal in

het stopcontact dan eenvoudig met

FRITZ!Powerline 546E , direct vanuit de

de ontwikkeling van het Smart Home.

een PC, tablet, FRITZ!Fon of met de

verpakking, voorzien van encryptie en

Door de laatste gratis update met

MyFRITZ!App ook via een smartphone

blijft het netwerk dus beveiligd tegen

nieuwe functies voor het FRITZ!-be-

bedienen en beheren.

onbevoegde toegang.

sturingssysteem genaamd “FRITZ!OS” en met de aanvulling van verschillende

De FRITZ!Powerline 546E biedt

nieuwe randapparaten is de FRITZ!Box

eveneens Smart Home- en energie-

nu ook de ideale schakelcentrale voor

besparende functies. Deze adapter

het Smart Home.

beschikt over Powerline, WiFi en twee ethernetpoorten. Met twee Power-

Dankzij de nieuwe FRITZ!OS soft-

line-adapters kunnen gebruikers

ware kunnen gebruikers Smart Home

eenvoudig een netwerk opzetten dat

toestellen via DECT, WiFi of Powerline

via bestaande stroomleidingen loopt.

in het netwerk integreren en centraal

Omdat de FRITZ!Powerline 546E over

via de FRITZ!Box beheren, ook op

tal van aansluitingen beschikt kun-

afstand. Met de onlangs geïntrodu-

nen verschillende netwerkapparaten

ceerde randapparatuur, zoals het

eenvoudig worden aangesloten zoals

intelligente stopcontact FRITZ!DECT

spelconsoles, Network Attached Sto-

200, kunnen gebruikers de FRITZ!Box

rage (NAS)-toestellen, printers of Smart

in een handomdraai omtoveren tot een

TV’s, voor bijvoorbeeld het streamen

Smart Home centrale voor huishou-

van video en internet-TV. Dankzij het

ICTVAKDAG 2014

93


Cloud oplossingen verkopen?

Geen wolkje aan de lucht ‌ met de Cloud oplossingen van We Are Hosting You We Are Hosting You is een white label Hosted Service-platform voor resellers. Hiermee kunt u, zonder grote investeringen, Cloud-oplossingen aanbieden aan uw klanten. Op basis van maandelijkse tarieven kunt u uw klanten veilige en geavanceerde "white label" Cloud-oplossingen aanbieden. Wij monitoren uw diensten 24/7 en garanderen de performance; u houdt het persoonlijke contact en de factuurrelatie met uw klanten. Wilt u meer weten? Bezoek ons op de ICT Vakdag in stand 9, ga naar www.wearehostingyou.com of bel 020-447 31 54.


column

ictvaKdag, the heat is oN!

nen leren is dat de rol van de IT-winkel op de hoek op de zakelijke markt weer belangrijker wordt mits de goede instelling in huis is. Zo rondlopend op de ICTVakdag is het

Hans Peter van Tilburg

kan de medewerker de z’n eigen smart-

vrij lastig om het kaf van het koren te

hp@channelbv.nl

phone aansluiten op de bedrijfssyste-

scheiden, maar ik ben er zeker van dat er

men. Ook over deze consumerization

genoeg mensen rondlopen die er weer

van ICT is ondertussen alles gezegd.

echt zin in hebben. Voor mij is in ieder

De ICTVakdag voelt voor mij elk jaar weer als een warm bad waarin je in één

geval heel erg zeker dat er altijd kansen

middag met alle ICT-bekenden kunt bij-

Wat is er dan zo spannend? Dat zit ’m

zijn voor ondernemers die hun klanten –

praten. Als man die een paar jaar ge-

volgens mij in het feit dat een medewer-

consument of kleinzakelijk – met liefde

leden vanuit de telecom de IT indook,

ker zijn eigen keuzes kan maken voor

en toewijding helpen met hun ICT-uitda-

ken in ondertussen ook een grote groep

de laptop en smartphone die hij of zij

gingen. Want er blijft altijd wat te instal-

echte IT’ers. Aan de andere kant zie ik

wenst. Steeds vaker wordt er gewerkt

leren, te herstellen of aan te sluiten. Als

ook steeds meer telecommers opdui-

met een persoonsgebonden budget

hét kennisplatform voor business part-

ken in hal High Five in de Jaarbeurs.

waarmee niet alleen de hardware zelf,

ners houden wij van ChannelConnect u

maar ook de service lokaal kan wor-

via onze website en ons magazine graag

Het behoeft ondertussen geen toelich-

den ingekocht. Dat betekent dat een

op de hoogte van relevante ontwikkelin-

ting meer: de werelden van telecom en

medewerker gewoon in zijn eigen dorp

gen in de industrie. Aan u de uitdaging

IT groeien naar elkaar toe. Wat ook een

terechtkan met een ICT-probleem. Het

om die om te zetten in businesskansen!

relevante trend is die je kunt waarne-

feit dat dit steeds meer mogelijk wordt,

men op de ICTVakdag, is dat de werel-

komt omdat de core van de communi-

HP van Tilburg is hoofdredacteur van

den van de consument en de zakelijke

catie, de bedrijfsapplicaties, steeds va-

ChannelConnect, het vakblad voor de

medewerker niet meer los te zien zijn

ker gevirtualiseerd worden en dus feite-

IT-business partner.

van elkaar. Neem nu je smartphone; die

lijk in de cloud hangen. Hiermee neemt

is misschien aangeschaft op kosten van

het risico van verlies van data en of een

de zaak, maar wordt toch minimaal voor

foute handeling van een medewerker

50 procent van de tijd voor privé-doel-

feitelijk weer af. Natuurlijk is het nog niet

einden gebruikt. In veel gevallen mag en

zo ver, maar wat je er wel uit zou kun-

ICTVAKDAG 2014

95


Vincent Winkel

website

marketing

ZoekComputerhulp.nl voor de zekerheid Er zijn ontelbare bedrijven en bedrijfjes die zich bezighouden met de digitale hulpverlening aan huis. De website ZoekComputerhulp.nl haalt de naald uit de hooiberg voor degenen die naar een betrouwbare hulpverlener op zoek zijn, want daarop zijn die bedrijven te vinden die alles bieden wat mag worden verwacht van een goed servicebedrijf.

Op de eerste plaats is dat natuurlijk

Gedragsregels

Kwaliteitsnormen

zekerheid. Zekerheid dat de klant des-

Deelnemers van ICTWaarborg moeten

De zekerheden die ICTWaarborg de

kundig en goed wordt geholpen. Zeker-

zich houden aan de gedragsregels van

klanten van aangesloten ICT-bedrij-

heid dat ze antwoord kunnen geven op

de brancheorganisatie. Een van de be-

ven biedt, gaan verder dan alleen het

alle vragen op ICT-gebied. Zekerheid

langrijkste daarvan is dat zij, wanneer

materiële vlak. Want op het gebied van

dat een consument, als ondanks alle

ze zaken doen met consumenten, de

kwaliteit moeten deelnemers voldoen

inzet toch een probleem ontstaat, kan

algemene voorwaarden van ICTWaar-

aan een aantal normen die voor ICT-

aankloppen bij ICTWaarborg voor be-

borg hanteren. Daarnaast biedt ICT-

Waarborg pijlers zijn waar de dienst-

middeling. Samengevat: zekerheid dat

Waarborg klanten - in aanvulling op de

verlening naar de consument toe op is

de klant waar krijgt voor zijn geld.

service van de aangesloten bedrijven

gebaseerd.

- de volgende zekerheden die zij vaak

• Naleving gedragscode

Om zoekende klanten die zekerheid

niet zelf kunnen bieden.

• Deskundig advies

ook te kunnen bieden, worden – wan-

1. Betrouwbaarheid

• Afspraak is afspraak

neer als selectiecriterium een plaats

2. Geschilbehandeling

• Betrouwbaarheid

of een postcode is ingevoerd – bij

3. Overname aansprakelijkheid

de getoonde bedrijven als eerste de

4. Algemene voorwaarden op maat

Kortom: computerhulpbedrijven die

deelnemers van ICTWaarborg vermeld.

5. Waarborg nakoming garantiever-

hun klanten zekerheid willen bieden,

Daarna volgen alle andere bedrijven uit

plichtingen

zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

de omgeving.

6. Nakoming van afspraken bij faillissement 7. Zekerheid bij einde bedrijf

96

ICTVAKDAG 2014


Laat uw klant uw ambassadeur zijn Ruim 70% van alle klanten vertrouwt op online beoordelingen. Deze zijn daarmee met afstand de effectiefste en goedkoopste marketingactie die u kunt bedenken. Uw klanten zijn uw ambassadeurs. Zij zijn immers de enigen die geloofwaardig over uw kwaliteiten kunnen vertellen. Er is dan ook geen betere reclame denkbaar dan een goede beoordeling van uw klanten op een onafhankelijke website. Laat u daarom online beoordelen. Een beoordeling op ZoekComputerhulp.nl plaatsen is heel eenvoudig. Bovendien wordt iedere beoordeling per e-mail bevestigd. Zo voorkomen wij foutieve en ongeldige vermeldingen die wel op andere websites zijn te zien. Mocht er toch een keer een foutieve of onterechte beoordeling doorkomen, dan kunt u deze eenvoudig melden, waarna de melding wordt geverifieerd en de beoordeling zo nodig wordt verwijderd.

ICTVAKDAG 2014

97


advertorial

SAMEN VOOR DuuRZAME GROEI EN SuCCES

samsuNg team of empowered partNers (step)

Het huidige onvoorspelbare onderne-

oplossingen. Benut Samsungs kracht

STEP omvat vier niveaus van partner-

mingsklimaat stelt ons voor ongekende

in uw eigen onderneming en ontdek dat

ship. Kies samen met Samsung welk

uitdagingen, maar opent ook nieuwe

dit slechts één van de vele voordelen

partnership vandaag best bij u past:

mogelijkheden. Diversifiëren blijft hier-

is die een samenwerking met Samsung

Platinum, Goud, Zilver of Registered

bij belangrijk. Samsung biedt u daarom

kan bieden.

Business Partner. Elk partnerniveau

het Samsung Team of Empowered Partners Programma aan, dat erop gericht is u te helpen en samen met Samsung deze uitdaging aan te gaan.

vier Niveaus iN partNership eN marKtaaNpaK STAP IN EEN WERELD VOL KANSEN &

Het STEP-programma is erop gericht

PLuK DE VRuCHTEN VAN uW

het succes in uw onderneming te

INVESTERINGEN

voldoet aan specifieke criteria met bijbehorende voordelen en engagementen: de voordelen en de mate van Brochure v6 A4 HOL - HR.pdf

3

2/04/14

ondersteuning groeien naarmate onze

09:20

relatie zich ontwikkelt.

versnellen. Samsungs partner-ecosys-

98

teem wordt alsmaar groter en sterker,

Toetreden tot het STEP-programma

en het STEP-programma breidt dat

van Samsung betekent aansluiten bij

momentum verder uit binnen de busi-

een business development partner van

ness-to-business (B2B) -sector. Naar-

wereldformaat die uw commerciële

mate onze relatie evolueert zullen we

successen zal helpen stimuleren. Met

voortdurend op zoek gaan naar nieuwe

‘thought leadership’ van het hoogste

manieren om ons wederzijds succes

niveau en unieke bedrijfsoplossingen

veilig te stellen. Samsung groeide uit

voor het MKB en Corporate klanten

tot een wereldspeler in de IT-industrie

kan Samsung u helpen om een effici-

dankzij de ontwikkeling van toonaan-

ente relatie aan te gaan ten aanzien van

gevende, innovatieve producten en

uw klanten.

ICTVAKDAG 2014


de juiste tools eN oplossiNgeN om sNel tot resultaat te KomeN

• Met de technische ondersteuning van Samsung verhoogt u de klanttevredenheid bij het implementeren van onze gezamenlijke oplossingen.

Met STEP verhoogt u uw kansen.

Het STEP-programma biedt u ook de

Concreet helpen we u met het uitwer-

nodige marktinformatie en documenta-

ken van innovatieve oplossingen. Boor

tie om uw strategie verder te verfijnen.

nieuwe markten aan, lanceer oplos-

Dit middels een nieuwsbrief, Samsung

singen eerst in uw markt, … JuST BE

seminars en evenementen en tevens

DIFFERENT!

de mogelijkheid om een gezamenlijk

• Samsung marketingtools verhogen

ondernemingsplan uit te werken met

uw visibiliteit en stimuleren de vraag naar het gezamenlijk aanbod.

Samsung.

leads die u in elke fase van het ver-

registreer u vaNdaag eN geNiet meteeN vaN verschilleNde voordeleN

koopproces kunnen bijstaan.

REGISTREER u VANDAAG NOG!

• De sales-ondersteuning van Samsung biedt een waaier aan tools

Training Marketing als financiele beloning, support en

• Online toegang tot onze training

Wilt u meer informatie of zelfs starten

Technisch

portal voor Business Partners, geeft

met het Samsung Business Partner

u de mogelijkheid de noodzakelijke

programma? Surf dan naar partnerpor-

technische en Sales-kennis binnen

tal.samsung.com of stuur een e-mail

uw organisatie verder te ontwikkelen.

naar step.nl@samsung.com

Bijkomende voordelen ICTVAKDAG 2014

Sales

99


Power to the Service People!

Beursprijs € 39,p.g.p.m.

1e maand gratis

Service management 3.0: het einde van ITIL? Elke IT-organisatie wil graag tevreden klanten hebben. Het verlenen van service is hierbij van groot belang. Een veelgebruikt referentiekader voor de inrichting van beheersprocessen binnen service management is ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Het voordeel van ITIL is dat er in principe geen stap wordt overgeslagen in het verlenen van service. Maar is de klant hiermee ook daadwerkelijk geholpen?

Het land van service management Het gebruik van ITIL zou in theorie de samenwerking tussen servicedeskmedewerkers onderling en met overige medewerkers van de IT-

www.floxxium.nl Service oplossingen voor MKB

organisatie moeten verbeteren. In de praktijk blijkt echter dat er geregeld sprake is van het bekende ‘hokjeseffect’. De servicedeskmedewerker, die het eerste contact verzorgt met de klant, accepteert de aanvraag en schuift de aanvraag door naar een andere medewerker. Het incident wordt als het ware ‘over het muurtje gegooid’ en de

De auteur:

servicedeskmedewerker verliest de aanvraag uit het

Pim Pastoors is Product manager

oog. Men schuift de verantwoordelijkheid voor het

bij Floxxium. Wil je meer weten?

incident op elkaar af, waardoor de kans bestaat dat

Kom dan om 13:15 uur naar de

aanvragen niet of onvoldoende worden behandeld.

lezing in de blue room.


Samenwerking is lastig

Terug naar de basis

De servicedeskmedewerkers worden in staat

Floxxium B.V. heeft deze bevinding waarbij de klant

gesteld om aan de hand van ITIL beter met

centraal gesteld moet worden, waargenomen in

elkaar samen te werken. Echter, in het ITIL-

de markt en speelt daarop in met de tool Floxxium.

proces is samenwerken slechts in bepaalde mate

Door deze tool worden IT-organisaties in staat

mogelijk. Doordat ITIL werkt volgens vaststaande

gesteld om het service management dat de IT-

processen en procedures is ook de manier van

organisatie aanbiedt, naar elke specifieke situatie

samenwerking gestandaardiseerd. Het is daarom

aan te passen. Men is dus niet gedwongen om

niet of nauwelijks mogelijk om met uitzonderingen

vaststaande processen te volgen, terwijl de tool

om te gaan. Medewerkers zijn bezig met de eigen

wel de ondersteuning biedt om de klant optimaal

verantwoordelijkheden en gebruiken het ITIL-proces

te kunnen helpen en de daarbij behorende

als een soort ‘dekmantel’ bij het verantwoorden van

administratie af te handelen. De tool is gebaseerd op

hun werkzaamheden. Het belang van de klant wordt

een filosofie, waarbij de servicedeskmedewerker als

tijdens dat proces volkomen over het hoofd gezien.

individu wordt gezien om hiermee de klant centraal te kunnen stellen.

Hoe kan het beter

Wanneer bij een IT-organisatie een incident wordt gemeld, wordt de aanvraag verwerkt met behulp

Samenwerking kan op verschillende manieren

van de tool. Bij het verwerken van de aanvraag moet

worden verbeterd:

de verantwoordelijkheid worden toegewezen aan

De Lean Six Sigma-gedachte, waarbij Lean

een servicedeskmedewerker. Deze medewerker

staat voor het uitsluiten van zaken die niet van

blijft verantwoordelijk totdat de aanvraag is

toegevoegde waarde zijn voor de klant en hoe

afgehandeld of totdat een andere medewerker de

het IT-proces kan worden vereenvoudigd.

verantwoordelijkheid overneemt. Er is dus geen

Het opzetten van zelfsturende teams. Deze

sprake meer van het ‘over het muurtje gooien’

zelfsturende teams worden per project

principe. Op deze manier is het door de tool voor

of beheertaak ingezet en krijgen zelf de

alle stakeholders duidelijk wie er verantwoordelijk is

verantwoordelijkheid over een aanvraag met de

en wat de status van de aanvraag is.

bijbehorende autorisatie voor het nemen van beslissingen. De communicatielijnen zijn hierdoor vele malen korter dan bij een ITIL-proces, waardoor er veel minder ruis op de lijn is. •

Meer kijken naar de kern waar het probleem zich voordoet. Men moet terug naar de basis en nagaan waarom en aan wie men diensten verleent.

Conclusie Om de klant daadwerkelijk te helpen zou het ITILproces minder strikt gevolgd moeten worden. Inplaats daarvan moet de focus meer liggen op het helpen van de klant! Om dit goed te kunnen doen moeten je medewerkers de vrijheid hebben om beslissingen te nemen. Hierin ondersteunt Floxxium.


programma

INTERESSANTE SPREKERS

programma blue room efficieNcY abroad Ivar knopper • truphone • 11:00 / 11:40 De ICTVakdag gaat over het

vast mobiel voor mKb. geleverd door partNers iN it. cees Quirijns • Firmtel • 12:30 / 13:10

efficiënt indelen van onze tijd. Hoe

FirmTel is sinds 2011 actief als een

beter dan met Truphone – gewoon

onafhankelijke telecomoperator.

je mobile devices gebruiken in

Ten behoeve van de zakelijke

het buitenland alsof je thuis bent

markt ontwikkelt FirmTel no-non-

- niet meer zoeken naar ‘handige

sense telecomoplossingen met

oplossingen’.

een focus op het mobiele wer-

hoe ga je vaN de cloud Naar hYbrid? ronald blokhuis • Iaso • 11:45 / 12:25 Hoe ga je van de cloud naar hybrid? In het begin was het

ken. FirmTel biedt onder andere alles-in-één telefonie, waarbij het mogelijk is om meerdere nummers aan één simkaart te koppelen. Alle diensten van FirmTel worden geleverd via een gekwalificeerd netwerk van professionele IT-dienstverleners.

Sindsdien is dit een stuk com-

je KlaNt verwacht goede service. blijf je harKeN of ga je bladblazeN?

plexer geworden. Hoe combineer

pim pastoors • Floxxium • 13:15 / 13:55

managen van data simpel en het beveiligen van data was… simpel.

je de cloud met wat je lokaal hebt

“Iedereen weet dat een tevreden

in één pakket? Bij IASO laten we je kennismaken hoe je de

klant langer klant blijft en meer

snelst mogelijke back-up & restore-mogelijkheden creëert

omzet oplevert.

door Hybride te gaan. Maximale bedrijfscontinuïteit met

Hoe ondersteun je je medewer-

slechts 1 druk op de knop.

kers hierin? Met andere woorden: niet meer harken maar efficiënter werken, dus blazen. Je wilt toch ook die tevreden klant?“

microsoft devices eN services, wat beteKeNt dat? jan lindeman • microsoft • 14:00 / 14:40 Steeds meer apparaten en cloud-diensten stellen ons in staat altijd en overal online productief te zijn of de keuze te maken om offline te werken. Jan Lindeman (OEM Lead) licht de ontwikkelingen van Microsoft op dit gebied toe. Hoe sluiten de klant-specifieke kennis en niche-toepassingen van de lokale partner hierop aan en waar liggen de kansen?

102

ICTVAKDAG 2014


programma

volledige programma blue room 11:00 / 11:40 • Ivar knopper • truphone 11:45 / 12:25 • ronald blokhuis • Iaso 12:30 / 13:10 • cees Quirijns • Firmtel 13:15 / 13:55 • pim pastoors • Floxxium 14:00 / 14:40 • jan lindeman • microsoft 14:45 / 15:20 • corina van der meijden • zorg van de zaak 15:30 / 16:10 • michel de groot • Itxposure en arnout de jager • We are hosting You 16:15 / 16:55 • barend van der Want • oFb software

‘werKNemer zieK uit dieNst, u betaalt de reKeNiNg’.

worKshop: marKetiNg & selliNg the cloud

corina van der meijden • zorg van de zaak •

michel de groot • Itxposure en

14:45 / 15:20

arnout de jager • We are hosting You • 15:30 / 16:10 Weet u welke gevolgen de moder-

De cloud is ‘hot’, maar hoe kan je

nisering van de Ziektewet voor u

daar als IT-bedrijf een gezonde

als werkgever heeft? De overheid

business mee (uit)bouwen? We

legt de financiële lasten van ver-

are Hosting you en ITxposure

zuim steeds meer bij werkgevers

geven in deze workshop een

neer. Ook als tijdelijke werkne-

update over de actuele marktont-

mers ziek uit dienst gaan, betalen

wikkelingen op het gebied van

werkgevers de rekening. Als arbodienst krijgen we hier veel

Clouddiensten. Michel de Groot legt uit wat de cloud voor

vragen over. Daarom organiseert MaetisArdyn speciaal voor

uw marketing betekent. Vervolgens gaat Arnout de Jager

de ICTWaarborg-leden het interactieve seminar “Werknemer

dieper in op de mogelijkheden om cloud services – al dan

ziek uit dienst, bedrijven betalen de rekening!”. Deskundigen

niet gecombineerd met ‘on premise’-oplossingen – succes-

van ons Zorg voor de Zaak Netwerk praten u bij. Aan de

vol te kunnen verkopen.

hand van een aantal praktische cases laten zij zien wat de consequenties van de veranderingen zijn. Verder maken zij doen om de financiële nadelen tot een minimum te beper-

automatisereN vaN uw wiNKel / ict-bedrijf

ken. Of zij nu wel of niet eigenrisicodrager Ziektewet zijn of

barend van der Want • oFb software • 16:15 / 16:55

met tal van voorbeelden duidelijk wat werkgevers kunnen

overwegen om dat te worden.

OFB werkt samen met een kopgroep ICT-bedrijven en computerwinkels welke constant feedback geven over gewenste aanpassingen en nieuwe functies. Er is een complete standaard ERP-oplossing ontwikkeld voor ICT-bedrijven welke eventueel een winkel en een technische dienst erbij voeren. Door de modulaire opbouw is de oplossing geschikt voor eenmanszaken tot en met bedrijven met meer dan honderd medewerkers en ketens met een hoofdkantoor en meerdere vestigingen.

ICTVAKDAG 2014

103


advertorial

DE GOuDSE VERZEKERINGEN

de complete verzuimoplossiNg, speciaal voor leden van IctWaarborg Als ondernemer in de ICT-sector hoopt u natuurlijk dat u zich niet of nauwelijks hoeft bezig te houden met ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Maar wanneer er toch sprake is van verzuim, kan een slagvaardige aanpak u veel tijd en geld besparen. Daarom heeft ICTWaarborg naar een oplossing gezocht. De keuze is gevallen op het complete pakket van De goudse, in samenwerking met arbodienst MaetisArdyn.

verzuimaaNpaK voor ledeN vaN ictwaarborg Wanneer een medewerker ziek wordt,

portaal voor o.a. ziek- en herstel-

persooNlijKe eN proactieve arbodieNstverleNiNg

meldingen;

Voor deze oplossing werken we samen

een zeer persoonlijke aanpak; • het gemak van een speciaal online

komt er veel op u af. De eerste twee

• re-integratieondersteuning;

met MaetisArdyn, een slagvaardige,

ziektejaren bent u verplicht om het

• gegarandeerd budget terug-naar-

flexibele arbodienst die doet wat wordt

salaris door te betalen. Mogelijk heeft

werk van € 4.000,- per zieke

beloofd en niet denkt in procedures,

u ook te maken met vervangingskosten

medewerker; dit wordt verhoogd

maar in resultaten. De consultants van

en wettelijke eisen voor verzuimbege-

naar € 8.000,- als u ook een WGA-

MaetisArdyn zien verzuim niet als een

leiding en re-integratie. ICTWaarborg

eigenrisicoverzekering of WIA-

probleem dat u als werkgever maar

heeft een verzuimoplossing op maat

verzekering bij De Goudse afsluit;

moet zien op te lossen. Zij denken in

laten ontwikkelen voor bedrijven in de

• professionele helpdesk met kennis

de volle breedte mee over de beste

ICT-sector: de Verzuimaanpak voor leden van ICTWaarborg.

van uw branche; • maandelijkse uitkering.

aanpak. MaetisArdyn opereert binnen een groot netwerk van verschillende zorggerelateerde disciplines (‘Zorg van

veel voordeel

Met deze totaaloplossing voldoet u aan

de Zaak’) waardoor de beste aanpak is

De Verzuimaanpak voor leden van

al uw wettelijke verplichtingen, zonder

verzekerd.

ICTWaarborg biedt u veel voordeel:

onnodige administratieve rompslomp.

• een verzuimverzekering die uw

Bovendien bent u verzekerd van de

financiële risico afdekt; • preventie en rechtsbijstand;

maximale inzetbaarheid van uw medewerkers.

• arbo- en re-integratiedienstverlening door arbodienst MaetisArdyn, met

104

ICTVAKDAG 2014


persooNlijKe verzuimcoNsultaNt u heeft te maken met één vaste verzuimconsultant die u ondersteunt bij alles wat nodig is om verzuim te voorkomen en te beperken, zowel op uw verzoek als proactief. u kunt bij uw consultant terecht voor alle onderwerpen die met het verzuim samenhangen, zoals arbeidsconflicten of andere mogelijke verzuimoorzaken, de inzet van re-integratieactiviteiten, wachtlijstbemiddeling en vergoedingen. Al drie dagen na een ziekmelding neemt uw persoonlijke consultant contact met u op. De consultant ziet erop toe dat de verplichte stappen van de Wet Verbetering Poortwachter worden gevolgd en zorgt samen met u dat uw medewerker weer zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) aan het werk gaat.

speciaal, eXtra aaNtreKKelijK tarief Voor u, als ICTWaarborg-lid, geldt een speciaal, extra aantrekkelijk tarief. Daarin zijn alle activiteiten inbegrepen in het kader van de verzuimbegeleiding (volgens de Wet Verbetering Poortwachter), ook de kosten van de bedrijfsarts. Dus geen verrassingen! Combineert u meerdere verzekeringen? Dan krijgt u ook nog eens een pakketkorting op alle verzekeringsonderdelen, die kan oplopen tot 10%.

“Ik heb de zekerheid dat echte professionals er alles aan doen om die medewerker weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen.”

meer weteN? Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan advies over de beste keuze in uw situatie? uw verzekeringsadviseur helpt u graag!

ICTVAKDAG 2014

105


ARTIKEL Door Peter Kager juridisch adviseur bij ICTRecht

Nieuwsbrief sturen: spam of toegestaan? Commerciële mailings komen veel voor. Bedrijven versturen nieuwsbrieven waarin geprobeerd wordt klanten terug te lokken. Normale reclame, als er maar aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Gebeurt dat niet, dan is het niet ondenkbaar dat een commerciële mailing verandert in spam. En overtreding van het spamverbod kan resulteren in flinke boetes.

Spam is het ongevraagd toesturen van

uitvinken van een vakje met de tekst ‘Ja

de klant door middel van het sturen

commerciële mail en is niet toege-

ik wil graag een nieuwsbrief ontvangen’

van een e-mail naar info@naamvan-

staan. Gelukkig kan dit gemakkelijk

valt hieronder. Het aanvinken van een

dewebwinkel.nl kan laten weten geen

opgelost worden. Bezoekers kunnen

vakje met de tekst ‘Nee ik wil geen

nieuwsbrief te willen ontvangen. Naar

een leeg vakje aanvinken waarmee ze

nieuwsbrief ontvangen’ heeft hetzelfde

mijn idee is dit echter onvoldoende om

expliciet aangeven de nieuwsbrief te

effect.

dit te zien als mogelijkheid tot verzet.

willen ontvangen en dan is er niets aan

Een andere creatieve oplossing is een

Het is duidelijk en het is uitdrukkelijk,

de hand.

opmerkingenveld in het bestelproces

dat klopt, maar het is niet gemakke-

met daarbij de aantekening dat klanten

lijk. Op zich is het wel gemakkelijk om

Wie zaken doet met consumenten (en

in het opmerkingenveld aan kunnen

een e-mail te sturen, maar er zijn in dit

als voorbeeld neem ik gemakshalve

geven dat ze geen nieuwsbrief wensen

geval te veel handelingen nodig. De

een webwinkel) mag zijn klanten, dus

te ontvangen. Alle drie de oplossingen

klant moet uit het bestelproces ‘stap-

mensen die eerder iets bij hem hebben

zijn uitdrukkelijk, duidelijk en gemakke-

pen’ om een e-mail op te gaan stellen.

gekocht, een nieuwsbrief met daarin

lijk voor de klant.

Deze vorm van spam zal wel niet hoog

reclame voor soortgelijke producten sturen. Daarvoor is geen toestemming

De mogelijkheid om bij het registreren

staan, maar bij genoeg klachten via

nodig. Maar om te voorkomen dat het

van een account al nee te zeggen is

Spamklacht.nl kan de ACM wel degelijk

spam wordt (en dat is verboden) is daar

mogelijk, maar lijkt mij wat vroeg. Als

boetes uitdelen. En die zijn niet mis.

echter wel een ‘maar’ aan verbonden.

een bezoeker een account aanmaakt ment nog niets gekocht en is dus nog

Hoe lang mag je sturen?

Voordat de nieuwsbrief naar bestaande

geen klant. Gelet op het voorgaande

Een vraag die vervolgens ook opkomt

klanten gestuurd mag worden moet de

is het daarom niet toegestaan om hem

is hoe lang je klanten een nieuwsbrief

klant de mogelijkheid hebben gehad

een nieuwsbrief te sturen.

mag blijven sturen.

Keuzemogelijkheid

om nee te zeggen tegen zo’n nieuws-

106

op het prioriteitenlijstje van de ACM

bij een webwinkel heeft hij op dat mo-

Als ik online een film koop ben ik

brief. Dat betekent dat hij ergens moet

Geen aparte e-mail

kunnen aangeven die niet te willen

Een regelmatig gebruikte variant om

soortgelijke films. Maar ben ik vijf jaar

ontvangen. En die mogelijkheid moet

van de klant toestemming te krijgen

na mijn eenmalige aankoop ook nog

ook nog eens duidelijk, uitdrukkelijk

voor het sturen van een nieuwsbrief is

klant? Wettelijk gezien is hier geen

en gemakkelijk worden geboden. Het

de mededeling in het bestelproces dat

termijn voor vastgelegd. Er wordt wel

een klant en ben ik geïnteresseerd in

ICTVAKDAG 2014


gesproken over de levensduur van een product. Tijdens deze levensduur mag je als winkel klanten nieuwsbrieven blijven sturen over soortgelijke producten. Na die periode moet je daarmee stoppen. Deze redenatie is verre van praktisch. Buiten het feit dat het bepalen van de levensduur van een product vaag is, zul je als winkelier bij moeten gaan houden wie wat gekocht heeft en op welk moment de nieuwsbrief stopgezet moet worden. Heel wat gemakkelijker is het bij producten of diensten met een bepaalde looptijd. Bestel ik een abonnement op de Donald Duck, dan ben ik gedurende de looptijd van het abonnement een klant en mogen er dus nieuwsbrieven gestuurd worden zonder dat ik daar toestemming voor gegeven heb. Eindigt het abonnement? Dan ben ik ook geen klant meer.

Wees redelijk De wet biedt weinig duidelijkheid op dit gebied. Andere gronden, zoals het zonder toestemming sturen van commerciĂŤle berichten, kan leiden tot behoorlijke boetes. Het oneindig sturen van een nieuwsbrief naar iemand omdat deze ooit iets gekocht heeft in jouw winkel

Peter Kager is juridisch adviseur bij ICTRecht op

heeft nog niet geleid tot boetes.

het gebied van juridische aspecten van e-com-

Uiteraard is dit geen vrijbrief om klan-

merce. Van kopen op afstand, domeinnamen,

ten eindeloos te blijven bestoken.

cookies en privacy tot de juridische aspecten van

Wees redelijk, stuur eenmalige klanten

webdevelopment en hosting.

die een paar sokken hebben gekocht niet vijf jaar lang een nieuwsbrief. En biedt, tot slot, ontvangers van de

Daarnaast past hij deze aspecten ook breder toe en adviseert hij uiteenlopende dienstverleners op

nieuwsbrief in iedere nieuwsbrief de

het gebied van digitaliseren, samenwerken en het

mogelijkheid om zich gemakkelijk af te

sluiten van contracten.

melden.

ICTVAKDAG 2014

107


Met het ICTKeurmerk is uw doelgroep eindeloos

Word ook keurmeester, kijk op www.ictkeurmerk.nl Met ICTKeurmerk biedt u consumenten de hoogst mogelijke bescherming www.ictwaarborg.nl


ARTIKEL

Nieuwe regels voor webwinkels Binnen Europa gelden vanaf 13 juni 2014 nieuwe regels voor koop op afstand. Deze regels zullen in heel de EU identiek zijn. De lidstaten mogen noch een inferieure, noch een superieure bescherming bieden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste regels.

14 dagen bedenktijd

verplichting inhoudt. De website moet

Voor alle op afstand (bv. op het inter-

de vermelding “Bestelling met beta-

de aankoopprijs ook de leveringskos-

net) of buiten de verkoopruimte van de

lingsverplichting” bevatten. Zo niet,

ten terugbetalen. Had de consument

verkoper (bv. bij iemand thuis) geslo-

dan is de bestelling nietig.

voor een duurdere leveringsmethode

herroept, dan moet de verkoper naast

dan de goedkoopste gekozen, dan

ten overeenkomsten geldt dezelfde bedenktijd, nl. 14 dagen. Opgelet: de

Meer transparantie over prijzen

moet de verkoper enkel de prijs van de

bedenktijd geldt niet meer voor over-

en kosten

goedkoopste leveringsmethode terug-

eenkomsten die op een beurs of salon

De verkopers moeten altijd de totaal-

betalen. Het verschil is ten laste van de

werden gesloten.

prijs (inclusief alle belastingen) en de

consument.

leveringskosten vermelden. Vooraf Eenvoudigere herroepingswijzen

aangevinkte bijkomende opties blijven

Verantwoordelijkheid van de ver-

De herroeping mag per e-mail ken-

verboden. De verkoper moet vooraf

koper bij levering

baar worden gemaakt aan de verko-

melden dat de consument de kosten

De verkoper is verantwoordelijk voor

per. Daarbij kan ook gebruik worden

voor het terugsturen van een goed tij-

de goederen tot op het moment dat de

gemaakt van een standaardformulier

dens de bedenktijd moet betalen. Kan

consument ze ontvangt.

dat de verkoper ter beschikking moet

een product omwille van zijn aard niet

stellen. Bij betwisting moet de consu-

per post teruggestuurd worden, dan

Afschaffing van dure

ment kunnen aantonen dat hij binnen

moet hij eveneens de terugzendkosten

telefoonnummers

de bedenktijd de overeenkomst heeft

vermelden. Verstrekt hij deze informatie

Als een consument in het kader van het

herroepen.

niet, dan zijn de terugzendkosten voor

contract telefonisch contact wil hebben

de verkoper.

met de onlineverkoper, dan mag deze enkel het basistarief in rekening bren-

Kortere termijnen voor terugbetalen

Waardeverlies van de goederen

gen. Ook als het bijvoorbeeld om een

Wanneer de aankoop wordt herroepen,

De consument moet een product op

0900-nummer gaat.

dan moet de verkoper uiterlijk binnen

dezelfde manier kunnen hanteren en

14 dagen terugbetalen. Tenzij uitdruk-

inspecteren zoals hij dat in een winkel

Beperking van de kosten voor het

kelijk anders overeengekomen, moet hij

zou mogen doen. In geval van waar-

gebruik van betalingswijzen

daarvoor gebruikmaken van dezelfde

devermindering, kan de verkoper het

Onlineverkopers mogen geen buiten-

bepalingsmethode als de consument

herroepingsrecht niet ontzeggen maar

sporige kosten aanrekenen voor het

gebruikte om te betalen.

kan hij de consument het waardeverlies

gebruik van bijvoorbeeld credit cards

wel aanrekenen.

of rembours. De verkoper mag enkel de reële kosten van dit betaalmiddel

Een duidelijke online aankoopprocedure

Terugbetaling van de

Websites moeten uitdrukkelijk vermel-

leveringskosten

den dat een bestelling een betalings-

Wanneer de consument de aankoop

ICTVAKDAG 2014

doorberekenen.

109


A-Z 1A First Alternative 4Dealers Also Altaro Software API BV Arca Printers & Supplies Autotask AV Europe AVM GmbH Backup Direct Bijdorp Holland BV BMx Computers Bonque.nl IT jobsite Com’ europe Complies Cooler Master Europe Copaco Nederland BV DCC Nederland B.V. DCC Nederland B.V. De Goudse Despec Benelux+Franc DSD Europe B.V. EnGenius Europe ESET Nederland Exclusive Networks Fallbrook ICT Distributors BV FirmTel & Cie Flanderijn Floxxium G Data Software Hammer Nederland Hartman Service Center BV HP Huiskes Metaal BV IASO Backup Technology Intronics Retail Intronics Retail IT resellers Jibi Kingston Technology Kroll Ontrack Lenovo LG Electronics Lydis BV MCCS | Thycotic Microsoft Mindtime Backup MMD / AOC MSI NETGEAR Benelux Norman Data Defense OFB Software Onetrail Panda Paralda B.V. Payleven Qaleido international

110

1-101 100 78 17 76 4 93 6 61 15 56 75 62 82 32 49 74 101 11 12 25 5 53 44 3 92 47 65 41 71 60 87 18 23 72 79 66 67 33 55 57 24 29 2 86 77 42 63 27 14 16 10 19 13 58 8 94 28

QNAP Systems Qwerty BV - BiedMeer Radik Raffel Real Solutions Haarlem Rijnmond IT-Services Rijnmond Supplies BV RoutIT BV Samsung ScanCircle SecondLife Inkjets SecPoint Nederland SiSo Computers B.V. Snew Snew Solid Circle BV Stellar Data Recovery B.V. Strix Lease Service Tech data TERRA Computers BV Toshiba Truphone Twindis Ultra-X B.V. Verbatim Netherlands Verzerkeruwbedrijf.nl ViPro We Are Hosting You Wecare4 XRS Zorg van de Zaak Zyxel

7 26 70 96 1 31 30 85 39 68 80 69 45 20 21 98 48 99 40 52 88 64 54 46 81 91 97 9 83 73 59 89

1 Real Solutions Haarlem 2 LG Electronics 3 ESET Nederland 4 API BV 5 Despec Benelux+Franc 6 Autotask 7 QNAP Systems 8 Paralda B.V. 9 We Are Hosting You 10 Norman Data Defense 11 DCC Nederland B.V. 12 DCC Nederland B.V. 13 Onetrail 14 MSI 15 AVM GmbH 16 NETGEAR Benelux 17 Also 18 Hartman Service Center BV 19 OFB Software 20 Snew 21 Snew 23 HP 24 Kroll Ontrack 25 De Goudse 26 Qwerty BV - BiedMeer 27 MMD / AOC 28 Qaleido international 29 Lenovo 30 Rijnmond Supplies BV 31 Rijnmond IT-Services 32 Com’ europe 33 IT resellers 39 Samsung 40 Tech data 41 Flanderijn 42 Microsoft 44 EnGenius Europe 45 SiSo Computers B.V. 46 Ultra-X B.V. 47 Fallbrook ICT Distributors BV 48 Stellar Data Recovery B.V. 49 Complies 52 TERRA Computers BV 53 DSD Europe B.V. 54 Twindis 55 Jibi 56 Backup Direct 57 Kingston Technology 58 Panda 59 Zorg van de Zaak 60 G Data Software 61 AV Europe 62 BMx Computers 63 Mindtime Backup 64 Truphone 65 FirmTel & Cie 66 Intronics Retail

ICTVAKDAG 2014


plattegrond

plattegrond ictvakdag 2014 37 36

38 39

98

99

100

101

40

41

88 97 94

96

93

89

92

ICTWaarborg Plaza

29

91

30

31

32

87

21 85

84

83

82

80

79

27

23 49

81

28

24

86

25

26 20

42 78 76

77

73

74

72

70

75

71

69

15

52

18

14

12 13

68

17

19

16

67 63 64

33

62 53

60

61

47

44

11

10

9

5

6

7

8

66

Blue room Programma Pag. 102-103

59

65

57

58 56

45

54 48

55

46

2

4 3

3Dprinterdemo Lounge

67 Intronics Retail 68 ScanCircle 69 SecPoint Nederland 70 Radik 71 Floxxium 72 Huiskes Metaal BV 73 XRS 74 Cooler Master Europe 75 Bijdorp Holland BV 76 Altaro Software 77 MCCS | Thycotic 78 4Dealers 79 IASO Backup Technology

ICTVAKDAG 2014

Kantoor

Ingang

80 SecondLife Inkjets 81 Verbatim Netherlands 82 Bonque.nl IT jobsite 83 Wecare4 85 RoutIT BV 86 Lydis BV 87 Hammer Nederland 88 Toshiba 89 Zyxel 91 Verzerkeruwbedrijf.nl 92 Exclusive Networks 93 Arca Printers & Supplies 94 Payleven

Garderobe & servicepunt

Purple room 1

96 Raffel 97 ViPro 98 Solid Circle BV 99 Strix Lease Service 100 1A First Alternative 101 Copaco Nederland BV

111


Duidelijk & Zekerheid

Daarom ICTWaarborg: Zekerheid voor ondernemer en klant Van bemiddeling tot nakoming van garantie bij een faillissement.

Unieke zekerheden De zekerheden van ICTWaarborg gaan verder dan die van welke andere brancheorganisatie dan ook.

Onderscheidend vermogen Alleen bedrijven die voldoen aan de kwaliteitseisen voeren het ICTWaarborg-logo.

Bemiddeling met klant Voorkomt vervuiling op internetfora en het delen van negatieve ervaringen op bijvoorbeeld verjaardagen.

Bemiddeling met leverancier Een probleem met een bij ons aangesloten distributeur of fabrikant? Wij kunnen een bemiddelende rol spelen.

Kennis, ervaring en specialisme Jarenlange praktijkervaring die wordt gedeeld middels online kenniscentrum, loketten en telefonisch advies.

ICTWaarborg-partners Het logo van ICTWaarborg staat voor zekerheid en kwaliteit. Datzelfde geldt ook voor onze partners.

Gerichte portals Vermelding op verschillende gerichte websites zodat uw bedrijf beter gevonden wordt.

www.ictwaarborg.nl

ICTVakblad 2014  

Het ICTVakblad 2014 magazine, uitgebracht door ICTWaarborg.

Advertisement