TBA

Page 1

SUMARI

Noves il·lusions per al 2014 Entrevista

Opinió

Anem a...

Conversem amb el bloguer jurídic de moda, l’advocat Carlos Herrero. p. 9-10

“La tecnologia al servei del procés amb totes les garanties” per Rafael de Mendizábal p. 14

La Bretanya francesa, plena de romanticisme p. 8