Page 1

Nieuwsbrief Oekraïne Zending

Beetje dubbel: bescheiden en groots!

september 2015 | editie 1

| door Erik van Alten

‘Het Seminarie is maar een klein visje in de vijver van theologische instituten. Als menselijk streven is 15 jaar niet zoveel en dat relativeert de term president in zijn aanspraak en aandeel. Daarom moet onze viering en mijn inaugurele rede bescheiden en nederig zijn. De Heer leert ons elke dag de kleine dingen (Zach. 4) niet te verachten. En om die reden vieren we deze dag want het is een eer om deze taak op mij te nemen, omdat de Heer werkt door zijn Geest, met behulp van deze instelling.’ Op het moment van de overdracht overhandigt ds. Clay Tijdens het Seminariefeest op 30 mei Quarterman het insigne van de president aan ds. Erik van begon ik zo mijn toespraak. Dat is een Alten dat met een lint over de schouders wordt gedrapeerd. beetje dubbel, aan de ene kant is ‘president’ een te groot woord voor een hele bescheiden functie, aan de andere kant wil je ook laten zien wat de Here aan het doen is door het Seminarie. Misschien is het wel goed om dat beetje dubbel maar rustig te laten staan: bescheiden en groots! Bescheiden omdat wij het doen, groots omdat de Here aan het werk is.

Beleidsmatig Uiteraard zijn we als staf van het Seminarie samen verantwoordelijk voor het functioneren van het Seminarie, maar ik beschouw het vooral als mijn taak om beleidsmatig met het werk bezig te zijn. Dus, waar willen over 5 of 10 jaar met het seminarie staan? En wat moeten we doen om dat doel te bereiken? Daar hoop ik in de komende jaren mee bezig te zijn. Een compliment is op z’n plaats… Het is niet eenvoudig om, als je dit werk 15 jaar lang hebt gedaan, het over te dragen, een stap terug te doen en steeds je plaats als lid van de staf in te nemen. Clay Quarterman, mijn voorganger, heeft dit op een hele waardige wijze gedaan. Daarvoor mijn hartelijke dank.

Gebed is nodig Ons verzoek is dat jullie, als achterban, het werk van het Seminarie in jullie gebeden bij de Here blijven brengen: Bid voor de studenten die, te midden van veel onrust in Oekraïne, op hun studies moeten concentreren.


Nieuwsbrief van Oekraïne Zending

pagina 2

Bid voor de docenten - dat wij op een hoog niveau, maar ook praktisch, studenten kunnen toerusten. Bid voor het Seminarie - dat het een licht mag zijn in Oekraïne, maar ook verder in OostEuropa.

Bij de foto: Erik krijgt de felicitaties een omhelzing van collega Cor Harryvan.

Eerste regionaal magazine Oekraïne Zending is klaar! De kerkleden van het regionaal samenwerkingsverband in Gelderland en Flevoland kunnen vanaf week 39 het eerste exemplaar van de regionale uitgave Oekraïne Zending in hun postvak tegemoet zien. Op 21 september wordt het magazine naar de kerken verstuurd. ‘Er is in de vakantietijd nog hard gewerkt om het magazine op tijd klaar te krijgen’, zegt bestuurslid Nank Sein, die de redactie van Naast en de Regio Oekraïne Zending in haar portefeuille heeft. Samen met bestuurslid en voorzitter V&C, Marianne Heidema, die hiervoor Zending Dichterbij vanuit Voorlichting & Communicatie coördineerde, is het eerste exemplaar een themanummer geworden. ‘Net voor de vakantie heeft ds. Erik van Alten het presidentschap voor het Seminarie ontvangen en er staan allerlei plannen voor de komende jaren op de agenda’, vervolgt Nank: ‘daar konden wij in dit nummer nu wat uitgebreider bij stil staan. De theologische opleiding gaat een prominentere rol spelen in de zending. Daarnaast wil het Seminarie graag de studenten en de kerken in Nederland met elkaar verbinden.’ Nank en Marianne zijn blij met het resultaat. Ze hopen dat de Regio Magazine goed ontvangen wordt bij de achterban. Toekomstvisie Seminarie agendapunt op AV van 10 oktober Het gezin Van Alten heeft afgelopen zomer

vakantie in Nederland gehouden, maar Erik heeft een aantal weken daarvan benut om zijn studie aan de Theologische Universiteit in Kampen weer een boost te geven. Marianne: ‘We mochten - tussen zijn vakantie en studie door - Erik interviewen over zijn toekomstvisie voor het Seminarie. Het is altijd fijn elkaar weer te ontmoeten. In oktober komt hij opnieuw naar Nederland om op de Algemene Vergadering van 10 oktober daarover met het bestuur en de afgevaardigden van de kerken te spreken. Als Z&Hteams en belangstellenden uit de kerken meer van de theologische opleiding in Kiev willen weten, dan moeten ze zeker op 10 oktober naar Ermelo komen!’ Nank knikt instemmend: ‘Jazeker, dit is een mooie gelegenheid om het mee te maken. Het regio magazine is eigenlijk een inleiding op Erik zijn spreekbeurt. Wie nieuwsgierig is, moet zeker komen!’ Ook Cor Harryvan is aan het Seminarie verbonden als voorzitter van de Board. In een skype verbinding zal hij - op 10 oktober - de kadercursus voor de Oekraïense kerken toelichten.

2015 01 Nieuwsbrief Oekraïne Zending