Page 1

Broshurë Informuese

Rrjetet Sociale

Logical Publication 2012

Bëni marketing në mënyrë të zgjuar


2

Përmbajtja Logical & Rrjetet Sociale

3

Facebook Fan Page

4

Profil profesional në LinkedIn

7

Twitter për biznesin tuaj

9

Pse Logical?!

11


3

Logical & Rrjetet Sociale Logical është një kompani dinamike në fushën e programeve kompjuterike, e ndërtuar mbi parimin e ofrimit të zgjidhjeve ndaj problemeve të biznesit. Ndërkohë, edhe pse ekspertiza jonë qëndron në zbatimin e teknologjisë së informacionit dhe zhvillimin e aftësive programuese për krijimin e zgjidhjeve të përshtatshme, ne mbetemi gjithnjë të vëmendshëm ndaj kujdesit të përbashkët me klientin. Ekipi ynë, përbëhet nga individë të veçantë dhe mjaft inteligjentë, të cilët aplikojnë përvojën e tyre me passion dhe përgjegjësi në zhvillimin e programeve dhe shërbimeve tona Qoftë nëse ju nevojitet një manaxhim minimal i rrjeteve tuaja sociale apo një strategji e mirëfilltë marketingu, ne kemi zgjidhjen e përshtatshme. Ju mund të harxhoni orë çdo ditë për përgjigje, postime apo angazhimin e fansave me rrjetin tuaj social. Gjithashtu, nevojat tuaja mund të shkojnë më tej duke synuar krijimin e detajeve teknike për markën tuaj, krijimin e një konkursi apo fushate marketing. Po kush ka vërtetë kohë për ti bërë të gjitha këto? Ne kemi…


4

Facebook Fan Page Synoni një nivel të ri për faqen tuaj të Facebook, nëpërmjet aplikimit të kostumizimit të faqes tuaj, aplikacioneve dhe promocioneve të dizenjuara për tu sjellë më afër me klientët tuaj.

Faqe mirëseardhje të kostumizuara Ne do t’ju ndërtojmë një faqe të kostumizuar për mirëseardhjen në faqen tuaj, e cila mund të përdoret për rritjen e markës tuaj ose për të ridrejtuar klientët në faqen tuaj të internetit.

Formularë për regjistrimin Ne do t’ju ndërtojmë një format regjistrimi, i cili mund t’u shërbejë për të mbledhur informacion për të gjitha CRM-t apo programet tuaja marketing.

Faqe kursimesh & kuponash Ne do të rritim fansat e faqes tuaj dhe do të shpërblejmë fansat ekzistues nëpërmjet ndërtimit të ofertave eksluzive që kërkojnë që përdoruesit ti bëjnë “like” faqes tuaj.

Faqe për video Ne do të vendosim një buton, që kur të klikohet ju të keni në faqen tuaj të gjitha videot e hedhura në YouTube apo marrë nga fusha të tjera.


5

Facebook Fan Page Integrimi me llogarinë Twitter Ne do të integrojmë llogarinë tuaj Twitter me faqen tuaj Facebook, me qëllim që të rritim audiencën tuaj në Twitter.

Konkurse & Llotari Ne do të ndërtojmë dhe manaxhojmë konkurse speciale dhe llotari vetëm për ju, të cilat do të shpërndahen me shpejtësi në rrjetet sociale.

Pyetësorë & Sondazhe Ne do të ndërtojmë dhe manaxhojmë pyetësorë dhe sondazhe sipas porosisë tuaj për të mbledhur perceptimet e klientëve, krijuar një angazhim të fansave apo për të nxitur diskutimet.

Harta e vendodhjes Ne do të integrojmë hartën e vendodhjes së biznesit në faqen tuaj Facebook, për t’i ndihmuar klientët të gjejnë më lehtë biznesin tuaj.


6

Facebook Fan Page Shërbimet

Paketat Mujore Basic

Medio

Advanced

250

500

750

Postime ditore

4

6

10

Manaxhimi i komenteve

2

4

6

Rritja e numrit të fansave Rritja e angazhimit të fansave

Manaxhimi i inbox Eventet në Facebook Publikimi i videove Integrim me Twitter Raport mujor bazë Formular regjistrimi Faqe mirëseardhje Faqe kursimesh & kuponash Pyetësore & Sondazhe Konkurse & Llotari Harta e vendodhjes Raport mujor i plotë & Rekomandime


7

Profil profesional në LinkedIn LinkedIn është rrjeti më i madh në botë për profesionstët. Një rrjet me shtrirje mjaft të gjera dhe rritjet të vazhdueshme, Linkedin është një element i domosdoshëm në strategjinë tuaj për rrjetet sociale.

Integrimi i blogut

Manaxhimi i komenteve dhe inbox

Optimizim logo dhe cover

Informacion për produktet & shërbimet

Raportim mujor për ecurinë

Artikuj nga fusha e veprimtarisë

Rritja e ndjekësve

Integrim aplikacionesh

Ndërkohë që punonjësit tuaj mund të jenë përdorues të shpeshtë të LinkedIn, është e rëndësishme që marka juaj të ketë një faqe kompanie, e cila të ofrojë një infomacion, detaje të produkteve apo shërbimeve si dhe lajmet më të fundit në lidhje me biznesin tuaj.


8

Profil profesional në LinkedIn Shërbimet

Paketat Mujore

Basic

Medio

Advanced

Postime ditore

2

4

6

Shpërndarje ditore e artikujve

1

1

6

Lajme nga biznesi Auditimi Optimizim i profilit

Integrimi i aplikacioneve Përgjigje ndaj komenteve Raporte mujore bazë Hyrja në grupe me interes Hyrja në diskutime Manaxhimi i inbox Konsulencë për profilet personale Krijimi dhe manaxhimi i grupeve Optimizim logo dhe cover Profilizim i ndjekësve Raport i plotë & Rekomandime


9

Twitter për biznesin tuaj Twitter ka miliona përdorues dhe çdo ditë shtohen më shumë. Koncepti i mikroblogjeve që prezantohet në këtë rrjet social shihet me mjaft interes sidomos për bizneset të cilat duan të mbajnë të informuar në mënyrë të vazhdueshme palët e interesuara për aktivitetin e tyre. Markat e njohura nuk kanë nevojë të prezantohen për të përftuar ndjekës, ndërkohë që një biznes i vogël e ka të nevojshme një formë të tillë prezantimi. Arsyeja kryesore pse biznesi juaj ka nevojë për Twitter është lidhja me konsumatorë potencial dhe promovimi tek to i produkteve tuaja. Në momentin që ju keni krijuar një profil kompanie, ju mund ta përdorni Twitterin për prezantimin e produkteve të reja.

Bëjeni Twitterin viral

Ofroni informacion


10

Twitter për biznesin tuaj Shërbimet

Paketat Mujore

Basic

Medio

Advanced

100

150

200

10

20

30

Krijimi i llogarisë në Twitter Kostumizimi i Twitter Ndjekës mujor Krijimi i profilit në Twitter Formulimi i materialeve të publikuara Tweete javore Tweete të bazuara në fjalë kyçe Optimizimi i Tweete-ve Përgjigje ndaj Tweete-ve Re-tweet Applikacione për Twitter Raportim javor Raportim mujor i avancuar Rekomandime për strategjinë Twitter Support me email 24 x 7 Support prioritar me Chat


11

Pse Logical?! Njerëz të vërtetë

Krijimi i përmbajtjes

Manaxherë rrjetesh sociale Një specialist i dedikuar manaxhon të gjitha detajet në rrjetin tuaj social nga implementimi deri në postimet e përditëshme.

Shkrime & kërkime për rrjetet sociale Stafi ynë i rrjeteve social kërkojnë në vazhdimësi, një mënyrë që të krijojnë përmbajtje për shpërndarjen dhe postimin në rrjetin tuaj social.

Rritja e fansave

Shpërndarje & Përgjigje

Promocion & shpërndarje

Krijimi i dialogjeve

Përdorimi i metodologjive në lidhje me angazhimin e fansave dhe të ndjekjësve, shoqëruar me promovim në Facebook & LinkedIn.

Manaxhim dhe realizim i shpërndarjes të përmbajtjes së rrjeteve sociale si dhe komentet që nevojiten për çdo postim apo aktivitet të bërë në to.

Forcimi i angazhimit

Matje e suksesit

Konkurse & Promovime

Ndjekja e rezultateve

Konkurse për aktivitetin e biznesit tuaj. Oferta ekluzive për fansat tuaj, me ndikim të padiskutueshëm në imazhin e biznesit tuaj.

Një matje e ecurisë së fushatës tuaj në rrjetet sociale. Matje e treguesve të ndryshëm në lidhje me ndjekjen dhe angazhimin e fansave tuaj.


Kontakt Adresa: Rruga “Abdyl Frashëri” | Hr.8 | Nd.7/12 Kodi Postar 1019 Tiranë, Shqipëri

mobile: +355 69 21 76 170

e-mail: sales@logic.al

Logical Publication 2012

website: www.logic.al

Logical - Social Media Catalog  

Logical Social Media Catalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you