Page 1

y @ ) 573- (315) om Da desig rry ry@g15) 573-0aniel Barrny.com Dacnom djbar.rdjbarry3 5 ry .c rry ba . ( D l n g 3 i i ( y m rrydes y@gma 57 da l Barr D1aniel Barrrydesig.ncom djba57 dan.drjr y (315 y o c . n l 7 r a g a i 73-07 niel B a desi om djba an.djbar ) 573-0om Danieesign.com.com djbry@gma5 ) 5 com Da ign.com D r l c d i 1 . a y a r m 3 n b r ( j o s . g m a mail5.c73-0757 darry (31y5 esi .com djb arry@g 7 dan.d el Barry ydesign barryde gmail.c 07 15) Daniel B djbarr d ail .djb 573-075 m Dani djbarr il.com djn.djbarr y@5) 573- .c m g r y@ 757 dan1 r om mail.com a 5) b j n.co l.com gma -0757 da arry (31rrydesignil.c d y@g-0757 dan1. 5) 573-e0l Barry (3rrydesigrry@gma.idjbarry@ 573 jba gma iel B 573 Barry (3 om Dani om djbadan.djba757 dan arr y (315.c)om Danail.com dn.djbarr y@3-0757 y nielr ydesign.c gmail.c 3-0757 5) 573-0m Daniel Brydesignbarry@gm3-0757 da(315) 57 Barrm l e i 7 r @ 7 1 j y r o n 5 r y a 5 3 d a r . c ( r ) a ) b jb djbar (315 Barry dj 57 dan rr y (315 niel Ba .com D ail.co ign. an. iel Barry Daniel jbarrydegsmail.com -07 niel Ba m Da ydesignarry@gm315) 57 3 7 ( Dan esign.comail.com d.djbarry@ry (315) 5n.com Dyadesign.ccoom djbarra n.djb Barry iel Ba arr yd rry@gm757 dan niel Bararrydesigm djbarr y@gmail. 3-0757 dm Danieln.com Dandjbarry djba5) 573-0 .com Dacom djb gmail.co an.djbarr315) 57 esign.cobarr ydesig ail.comarry@gm (31 ydesign @gmail. jbarry@ 3-0757 dl Barry ( djbarryd il.com dj arry@gmdan.djb arry (31 7 anie .com y@gma n.djb 0757 niel B ryde barr n.djbarr7y57 dan.rdy (315) 5m D da ) 573- om Da djbar a ail arr a r o 0 d a c 7 ) 573 aniel B esign. barry@gm57 dan.djb73-0757 315 n.c @gm com ( y 5 5 j r 7 (31 n.com D djbarryd7 dan.d 5) 573-0 y (315) niel Bar arrydesirgy@gmaial.n.djbarr3y15) 57 esig ail.com 573-075l Barr y (31niel Barrn.com Da com djb an.djbar3-0757 diel Barr y (om Dan @gmry (315) m Danie .com Daarr ydesig @gmail.3-0757 d(315) 57.com Danydesign.carry@gm Bar esign.corydesignl.com djb djbarry 315) 57el Barry ydesign djbarr dan.djb (315) 57 rryd m djbar r y@gmai 7 dan. l Barry ( om Dani djbarr mail.com73-0757niel Barr y Danie a m g 5 ail.codan.djbar) 573-07o5 Danirer ydesign.cgmail.codm arry@rry (315)ign.comyDdesign.c.coom djbadrrj m b j 5 7 c . a 5 . 1 @ b n a s 07 arry (3 design .com dj jbarry 57 da niel B rryde djbarr @gmail dan. l B djbarry r y@gmail 7 dan.d 573-07 com Da om djba ail.com .djbarr y 73-0757 niel Ba com an.djbar 73-075 y (315) esign.@gmail.c arry@gm-0757 dan (315) 5 .com Dadesign.co n y b 757 rdry (315)a5niel Barrdjbarryd jbarr5y7 dan.dyj (315) 57n3iel Barrarrydesicgom djbardr jybarry@g7 d . n D a m a l B ign.com ail.co 757 d 573-07 iel Barr om Da om djb @gmail. 7 dan. (315) 5 n c des ry@gm ) 573-0 (315) m Da sign.c mail. .djbarr y 3-075 l Barrybarrydesr djbaar rry (31n5iel Barryydesign.codjbarryd.dejbarry@-g0757 dayn (315) 5o7m Danieo dj djba 7 n 5) 573 l Barr sign.c .c m57 dan.7 l a i -0 d a niel gBn.com Dam djbarrmail.com 7 1 m e 7 5 ie d (3 @g ) 573-0 (315) 5 o3m D desi gmail.cojbarry@g 5) 573-0a7niel Barr y.com Dacnom djbar.rdy jbarry3 5 ry .c ry@ 7 dan.dBarry (31n.com Drrydesigny@gmail. 57 dan l Barry ( D1aniel Barrrydesig.ncom djb 5 -07 Daniel rydesig m djba n.djbarr 573-07 Danie ign.com om djbay@gmail ) 573-07 s 5 rr l.c comcom djba@r gmail.co3-0757 darry (315e) sign.codmjbarr yde@ gmaidan.djbaBarry (31esign.coam 7 . a d y l y 5 i r m y r B r r r ) a o l d m n.djba r y (315 aniel djbar gmail.c n.djba 3-0757 Danie jbarry om djb rj da iel Bar .com D ail.com jbarr y@ 57 da 5) 57 .com .com d mail.c dan.d n dan.d5) 573-0l 7Barry (3r1rydesigrny@gmaidl jbarry@)g573-0757iel Bar m Daarrydesigbnarry@gm 7 5 7 0 djb 7 dan.dj 15) 573 arry (31m Danie m djba an.djbar 57 dan. arr y (315 om Danail.com d co 07 aniel B esign.c ry@gm 757 da co 075 iel Barr y (3Daniel B esign. mail. 0757 573Dan ign.com m djbarr ydjbarry@g315) 573a-rry (315)ign.com Ddjbarryddan.djba(3r 15) 573-l0Barry e .c ydes gmail.co 7 dan.d l Barry ( Daniel Bjbarrydesmail.com -075D7aniel Barcr yom Danrir ydesigna 3 7 e g @ 5 i 5 y d m @ r 7 n . ) r a o y b a 573-0 m Da sign.c il.com jbarr djb dan.dj e sign 315 com 15) esign.codjbarr ydery@gma 57 dan.d iel Barryrr(ydesign.djbarryd@egmail.co-m 57 7 Daniig 0 arrygdmail.com an.djbar) 573-07com Danom djba mail.comn.djbarr y 15) 573 sign.com ydes r y@ -0757 d rry (315 design. gmail.c barry@g -0757 daBarry (3 jbarrydel.com djbarrrry@gm 573aniel Ba djbarry .djbarry@7 dan.dj 315) 573 Daniel il.com d rr y@gmai an.djba -0757 d ) 573 om a a y( om Dail.com 757 dan 573-075 l Barresign.cojbmarry@g7m57 dan.dj5b73-075r7 e i 315 n.c ( n ) 0 m a y 5 @g 5) 573 rry (31 .com D jbarryd dan.d ) 573-0 (315) iel Bar rrydesigy@gmai (31 aniel Ba ydesign il.com d 3-0757 rr y (315 l Barry om Dan m djba .djbarr 757 d a r c ie 7 co 57 dan ) 573-0 Dan om D djbaar rry@gmrya (315) 5m Daniel .Bcom Daanrr ydesign@. gmail.3 7 5 m m o c o b r n . y b 7 j il dan.d iel Ba sign.c desig com dj jbarr 15) 5 -0Barry (3d1esign.codjbarry l y . e n d 3 r 757.com Da djbarryd m djbarrr y@gmail 57 dan. l Barry ( om Danie djbarrymail.com73-0757 gn ail.com gmail.co an.djba 573-07 Danie design.c ail.com arry@g (315) 5 .com Da m m y b d @gm.djbarry@ 0757arry (315d)esign.c.ocom djbarrjbarry@g57 dan.dnj iel Barryrrydesigndjbarryd@e 3 7 5 n da r y (315) niel B djbarry y@gmail 7 dan.d 573-07 com Da om djba ail.com .djbarr y Bar om Da il.com n.djbarr 73-075 (315) sign. mail.c rry@gm 757 dan 315) 57 ( 0 sign.acrry@gm3a-0757 dray (315) 5niel Barrdyjbarryddejbarry@g n.djb(3a15) 573i-el Barryrrydesigon a d . 7 a b r 7 j n 5 D a a m y ) 5 n d . y (315 niel B n.com Da com djb y@gmail.c 7 -07 7 da l.co Barr Barr .com Da arr ydesigrry@gma)i 573-07(5315) 57o3m Danieel sign.com ail. -075 jbarr m signil.com djb an.djbaarry (315iel Barrydesign.c djbarryddjbarry@-g0757 dan.(d315) 57m3Danie gma -0757 dDaniel B .com Dan djbarry ail.com 57 dan.(315) 573 iel Barrydesign.cogmail.c 573 com Dan jbarr y rry@ 573 esign l.com y@gm 73-07 Barr y


yrrab gisedyrr aD moc.n)513( yrr-375 )51 yrrabjdrrabjd mo aD moc y rraB lein 0-375 )5 g@y 13( y rjrd.nad 75abjd moc gisedyrraB leinaD3( yrraB .nad 75 c.liamg@.yngisedyraD moc.n13( D m aB leina 70-375 .liamg@ abjd m moc.ngileinaD m70-375 ) rrabjd.narabjd mogise c.liam sedy rr 513 d 757 c.lia oc.n moc.olic.ngisedD moc.ng)513( yrryrrabjd.o 0-375 n y i ad 75 g@yrrababjd moc.gisedyrra( yrraB le a a s r m B e 0-375 g@y rra rabjd m dyrrab leinaD l b in )5 i 7 j a d j 0 m d . .ngise )513( ybjd.nad 7 oc.liamg jd moc.l moc.n-375 )51nad 7570g@y rrabjd moc.liaamD m .liamg dyrrabj rraB lei570-375 @yrrabjdiamg@y gisedyr 3( yrraB -375 )5 .nad 757 g@ 570-3@y rrabjd.nd moc.lianaD mo)513( y rra .nad 75rrabjd.narabjd moleinaD m13( yrra0-37 rraB l 75 )513 ad 7570- mg@yrrac.ngisedyB leinaD 70-375 )5d 7570-3 c.liamgoc.ngisedB lei oc.liaeinaD mo( yrraB le375 )513( bjd.nad 7rrabjd mmoc.ngis 13( yrra 75 )513 @yrrabjy rra 5 ) 1 mg@yrrc.ngisedy inaD moy rraB leina 570-37 oc.liamgedyrrabjB leinaD ( yrraB led.n 3 a jd. rrabjd c.ngis D mo 5 )513 @yrra d moc moc.n ina aB l5 eina(DyrraB leb b c. nad 7 moc.l e .l am gisedy r ( rrabjd g@y r 570-3 iamg@dyyrrabjd nmgisedyrryarraB leijnd.nad 75i7 moc.n inaD m g@yrr moc.lia gisedy rra oc.ngis 75 )51 rrabjd.n oc.liam bjd mo aD moc 0-375 rrabj 3( yrr abjd.na mg@yrr bjd moc. edyrrabj 3( yrraBad 7570- g@yrrab c.liamg@.ngised)513 7570 abjd.na liamg@y d moc. leina 375 )51 jd.nad yrrabj yrra dyrraaB leinad r abjd liamg D moc 3( y rra 7570 d.nad D b j -37 .nad mg@y d moc moc.n3g75 )513d( 7570-3r7 @y Bl .ng 75 )51 rrabjd.n.liamg@ isedyr yrraB le 5 )513(7570-37r5rabjd.nadisedyrraebinaD mo5c )51 aD m3( y rraB l ad 7570yrrabjd.nrabjd moinaD mocyrraB le )513( y rra 7570-37jd moc.li.ngis g@yrroc.ngiseeinaD mo-375 )51ad 7570 c.liamg .ngisedy rinaD moB leinaD m5 )513( amg 5 )513abjd.naddyrrabjd c.ngised3( yrraB -375 )51@yrrabj rabjd mocc.ngisedy oc.ngis yrra ed leinaD 3( yrr d.nad .liam rr ina ( y rraB lei 7570-37moc.liamyrrabjd m moc.n aB lein 7570 g@y rraabbjd mocy.r moc.n naD m 5 )51 g@yr o rrabjD c li jd a g .lia 3 r o g 3 g@yirsedy rrabjdD moc.ng75 )513(.nad 75 d.naddmoc.liamisedyrrabc.ngisedy( yrraB laebjd.nad m inaD 7570- rabjd.na moc.liam isedyrra yrraB B lein 7570-3g@y rrabjdj.d moc.liarrabjd mo m c. 375 ) 7 n m a ngise 513d( 7570-3g7@y rrabjdb.njd mo c.ngis D moc 5 )513 ad 757 g@yrr c.liamo g @yrraedy rrabjd m.ngisedy( yrraB l0-375 )51abjd.nad@yrrabjddyrrabjydrraB lein5 )513( yad 75 5 )51 bjd.nad oc.liamgrrabjd meinaD m3( y rraB l 7570-37.nad 757 moc.liaaD moc.nrraB edy 3( yrraB 7570-3 @y rrabj oc.liam oc.ngis einaD m 5 )513 0-375 mg@y gise abjdr. rabjd moleinaD m75 )513d(.nad 7570g@yrrabjeddyrrabjdoc.ngise(dyrraB le)i513( yrrrarabj 0-375nad 757 c.liamgoc.ngise yrraB le -375 )513 .nad 75 moc.lia yrrabjd naD moc B lei g@yrr moc.lia .ngise moc. )513( yr0r-375 )51@yrrabdj y rrabjd minaD moc( y rraB lein70-375 )m 5 d n o a . a 3 1 n jd mo gisedy B leina ( yrraB .nad 7 c.liamg gisedy D moc 3( yrraabjd.nadmg@y 0-375c.liamg@rrabjd m D moc.n leinaD 570-375@y rrabjd.nrrabjd m.ngisedy B leinaD7570 c.liam gisedy rr moc.ng )513( ad 757 oc.liam rrabjd m mo oc.ng)513( yrryrrabjd.o n i a s rabjd edyrr B lein ad 757g@yrrabajbjd moc.liiasedyrrabyrraB le0in-375 )513g@yrrabjdoc.lia d.nad moc.liamabjd mocaD moc.0-375 )5d.nad 75 mg@y rrabjd moc.liaaD moc( y rraB lei .nad .ngise naD aB le7570-375g@yrrab .liamg@yngisedy13( yrraB70-375 )jd.nad 757mg@yrra dyr j 5 r d i r 0 r ) n l 1 r . 5 a e a n a 3 3 1 oc.lia D moc 3( y rra ad 757 bjd.na bjd mo inaD m ( yrraB 75 )513bjd.nad r7abj 57 .ngis B leina 0-375 d 757 c.liam oc.ngis (y d 75 mg@ le dyrra D moc )513 0-375 g@yr edy rraibnaD morcraB leina yrra7B0-375 )5y1rrabjd.ne b ( ) . r 5 3( y rra ad 757 jd moc. ngised yrraB le 13( yr abjd.n jd moc.l .ngised .ngise leinaD m yrr raB iam lia ad Bl ina 0d y r bjd.n rabjd moc.ngiseeinaD mo3c75 )513m( g@yrraabbjd moc.D moc.ngileinaD m7570-37g5@y rr inaD ad 757 oc.liam dyrrab .ngised r yrraB le jd.nad 75liamg@ysedy rrabjdoc.ngise )5 rabjd inaD m 70-3 rrabjd moc.l dyrr isedy r moc.ngi0-375 )5g1@y rrabjdjd. moc.liaym 7 ia . m s n r a e 3 a b d d ( j g@yr d moc yrrab yrraB 7570 g@yrraboc.liamgoc.ngise5 )513( ynrad 7570mg@y d r . @ r j 3 l a d j a 570-3 bjd.nad iamg@y r moc.li leinaD 75 )513 d.nad 7 yrrabjd yrrabjd B leina-375 moc. 75 )51 7570- rabjd.nad amg@y moc.ng ( y rraB le 570-37 .nad 75 moc.li D m rr ngise 3( yrr 375 ) i edy inaD m 5 )513 70-37 amg 7 amg@ rra dyrra aB lein 513( 5y 70-375a)5bjd.nads7 5) (y o y r 7570 rabjd.n bjd mo aD moc rraB le 13( y rra 570-3b7jd moc.cli.ngisedyrraB leina513( naD m -375 )5 ad 757 c.liam .ngised inaD m B leinaD 5 )513 amg@y rrabjd mD m g@yr y rrabjd oc.ng ( yrra rrabjd m rrabjdoc.ngise13( yrraB0-375 )51 B lein .nadoc.l rabjd moc.li isedyror c.ngised d l 3 m y e 7 aD . ( r i nad abjd amg 570 naD oc.l rab yr yrra oc.n oc.liraabjd mom D mo-375 )51ia3mg@yrjrda moc.liamoc.ngiseB leinaD 7570-37@5y rrabjd.nm g@yrr c.liam dyrra c.ngised ( yrraB l bjd.nad mg@yrrady rrabjd mmoc.ngis )513( yad 7570m a 3 b e y 7 r e b y rrabj jd moc.l rrabjd minaD m 570-37 jd.nad oc.liamg@ dyrrabj raB lei 75 )513b(jd.na o n d d i 7 5 a o y . c a 5 n 5 )51 ad 75 mg@y c.liam .ngis )513( 70-3 rrabjd. moc.l D mo y rra 5 )51 nad 757 iamg@ c.ngi gised3( yrraB70-375 )5rrabjd.nag@yrrabej dyrrabjyrraB le7 3 yr 0 i n d 1 y d d l e 3 r . c.liam rabjd m inaD m ( y rraB 7570-3 nad 75 moc.li aD moc( .yrraB le-i375 )513r( abjd 570-3g@y rrabj oc.liam oc.ngis leinaD m 75 )513 70-375 amg@y ngisedy r naD mo y rra inaD 75 )513d.nad 757 g@yrrab edyrrabj oc.ngise( yrraB le)513( yrrrrabjd.nrabjd mocc.ngi .liammoc.ngise( yrraB le0-375 )51jd.nad 75d moc.liadyrrabjd inaD mo aB leinaad 7570.liam 75 g@yrr dy rrabj inaD 3( y rraB 70-37 mg@y moc.li c.ngised D moc. -375


rabj rraBdl.nad 757 yrrabeinaD mo0-375 )5 g@yrjrd moc.liac.ngise13( yrraB 3( y rraabjd.nad mg@yrr dyrrabjd leinaD Contact c.ngisB leinaD 7570-3abjd.nad moc Daniel Barry rrab edyrra moc.n 75 )51 7570 )513(jd.nad 75bjd mocg.lisedyrra3b( telephone: (315) 573-0757 aD my rraB leina70-375 )iamg@yr jd email: dan.djbarry@gmail.com jd mococ.ngise D moc.n513( yrr rabjd website: djbarrydesign.com d 757.liamg@y dyrrabjd gisedyrraB r a m r 0 a b o b j 3 d jd.nad c.liamIndependent 75 mo Research Projects 7570- g bjd mco.ngisedy)5r 13( yrra 3 7 5 r B c a . .nad liamg@ bjd m leina y rraSaturation bjd.naoc.liamgD yrraB7570-375 l 757 jd mo einaD m ) 513( yd-Exhibited raB 0-375at SIGGRAPH 2012, Published in Leonardo Aug. 2012 570-3 c.liamg oc .ngise r-Presented ( yrra 75 )51 @yrrab dy rrabjd at Critical Themes Conference .na rraB jdBusking dyrraB leinaD3m( yCloud naDdlisted Finalist in Fujitsu Design Competition 2011 yrrabbjd moc. o c.ngiseledi-Short lein jd.nad liamg y rrabjd abjd aD moc.7n570-37@5yrrabjd oc.lia gised mg@m Work Experience y m y r -375 ) rabjd.nag@yrrabrjrabjd d 5 einaD 13( y rra dGravity 757 .nad .liam moc.ngB leinaD0-37Screens 5 oc by Omar Khan, 0-375g@yrrabj ise dyrram-Project jd leina )513( y rrad.n ad 75b-Project Role: Research Assistant, Design + Fabrication y rrabjD moc.ng B leinaD 70 d i Microboundaries : Un-tolled Plazas s m .nad oc.liam edyrra b 7 g j 5 d -Project by Jordan Geiger @ 7 0-37 y rrab aD y rrabmj oc.ngise5 ) 513( jd-Project Role: Research Assistant, Graphic Design rra rab d moc.li mdyFred g@y rrbajdWallace Brunkow Fellowship 375jd) .nad 75a7 b .ngis513( yrra0- 375 jd-Editor and Designer of Journal + Website “Intersight� g@ edyrra B lein D 7570yrrabjd.nbajd moa -375 d 757c Coursework oc.ng ) 5 0 1 3 moc. isedyrra ( d -375 liamg@y bjInvisible Orchestra moc. )513( yrrrra bjd -Graduate Studio: Department of Media Study w/ Teri Rueb n a g isedy B rrab -Exhibited at MASS Potential 2011 bjd.njad moc.liarrab jd 3( yrr d 7570-3mgConEd City bjd aB leina75 -Graduate Studio: Department of Architecture w/ Mark Shepard oc.lia D rabjdm mg Day Lighting Study, Genomics Research Laboratory . n a d )513( 7570c.ngis yrraB 375 -Undergraduate Studio: Department of Architecture w/ Omar Khan yrrabedy rrabjd Comprehensive Architectural Studio yrraB jd.nad -Undergraduate Studio: Department of Architecture w/ Bonnie Ott c.ngis leinaD e d y am Construction Technologies rrab 70-3g7@yrrabjjdd -Undergraduate Technical Course: Department of Architecture w/ Annette LeCuyer isedy5 Boat Factory @yrra rrabjd -Undergraduate Studio: Department of Architecture w/ Erika Abbondanzieri 757b0jd.nad leinaD -375 Buffalo Bus Blog edyrr moc -Graduate Studio: Department of Media Study w/ Mark Shepard nad 7abjd leinaD570 Prosthetic Perceptions and Invisible Architectures edyrr -Masters Thesis: Department of Architecture, Department of Media Study a @y rra bjd b j d )


Abstract:

As new wireless communications are developed daily, our personal electronic devices allow us to focus our attention on a particular bandwidth of the electromagnetic spectrum and perceive its saturation of the air around us. While general practice often focuses on a singular bandwidth, millions of electromagnetic frequencies saturate the environment and consequently our bodies. This installation indexes the physical attributes of FM radio broadcasts, however is positioned within a larger framework of wireless network abundance in the continued growth of an invisible infrastructure. The installation is constructed as a sort of enormous chandelier, a set of open aluminum boxes strung together from the center of the ceiling that act as Faraday Cages, preventing the radios from receiving a signal. Each enclosure’s aggregation and directionality is determined through the installation’s spatial orientation to the source of the broadcast, disrupting the signal’s reception and creating a field of static noise. Because EMFs are absorbed by the body, the radio may connect to the signal by placing one’s hand within close proximity of the radio while remaining inside the enclosure. This engagement with the installation exposes a realization of the affects that bodies and

wireless signals impose upon one another. While this experience remains confined to a single broadcast, the multitude of signals can be experienced simultaneously with each of the radios being exposed in a single pulley actuation. With this, the dense saturation of the environment is exposed through an eruption of sound, revealing the wonderment of experiencing the multiplicity of signal presence at any given moment.


Saturation [Video]

Saturation was exhibited at SIGGRAPH 2012 in Los Angeles, California from August 5-9th and published in Leonardo August 2012, Vol. 45, No. 4: 374–375, MIT Press. Additionally, it was presented at the Critical Themes Conference in New York, NY.

Independent Research

on Vimeo.


In April, 2011, Cloud Busking was selected as a short listed project in the Fujitsu International Design Competition for “a new lifestyle for 2020 that makes use of network-accessing computing technologies...�

Independent Research

Cloud busking is a holographic communications service set in the year 2020. It serves two mobile users of the near future: nomadic street musicians in developing countries and their metropolitan listener-donors. Globally-conscious citizens of metropolitan streets are provided with performances of indigenous neo-nomads through a holographic telepresence. This immersive experience provides excitement and joy within the audience while global awareness and sensations of fulfillment are attained through directly assisting individuals of impoverished nations. Donations made through mobile devices and gesture recognition establish a line of microcredit through the promotion of old musical, urban traditions within contemporary societies.


Gravity Screens: Project by Omar Khan, Project Role: Research Assistant/ Design + Fabrication Gravity Screens is a part of the traveling exhibition Reflexive Architecture Machines.

Work Experience

Gravity Screens are surface constructions whose form results from gravity’s effect on their material patterning. They are composed from elastomers of different Shore hardness that allow the screen to alter its shape from flat to extended. Rubber’s elasticity and high weight to volume ratio make it particularly problematic as a self-supporting material. However, the compounded effect of excessive weight on a stretchable material results in it stiffening. By crisscrossing hard and soft rubbers, Gravity Screens use this property to create a controlled stretch. This is shifted by a motor in response to environmental sensing of people’s movement in the space.


Great Lakes Basin:

Personal Vehicle International Border Station Crossing Statistics

Annual International Personal Vehicle Border Crossings (2010)

0

75

150

300 Miles

3rd Coast Border Crossings: Traffic / Land / Emissions

Passengers in Personal Vehicles: Incoming Traffic : United States

Area of Reclaimable Land: USA/ Canadian Customs Stations

< 500,000 < 1,000,000 < 1,500,000 < 2,000,000 < 2,500,000 < 3,000,000 < 3,500,000 < 4,000,000 < 4,500,000 < 5,000,000 < 5,500,000


USA/ Canadian Customs Stations

Area (Canadian): 1964070 sq ft

Area (Canadian): 618260 sq ft

Area (Canadian): 9265028 sq ft

Area (Canadian): 1457628 sq ft

Area (Canadian): 5076095 sq ft

Area (American): 1508043 sq ft

Area (American): 1529092 sq ft

Area (American): 10658280 sq ft

Area (American): 1104193 sq ft

Area (American): 11035125 sq ft

Area (Canadian): 217679 sq ft

Area (American): 517792 sq ft

Site 2: Pigeon River Bridge N 0 05.180 W 89 35.100

Site 3: Sault Ste. Marie International Bridge N 30 30.360 W 84 21.633

Site 4: Blue Water Bridge N 59 55.320 W 82 25.400

Site 5: Detroit-Windsor Tunnel N 9 23.550 W 83 02.450

Site 6: Ambassador Bridge N 18 42.530 W 83 04.433

Area (Canadian): 12612099 sq ft

Area (Canadian): 1073565 sq ft

Area (Canadian): 6261300 sq ft

Area (Canadian): 2221371 sq ft

Area (Canadian): 5292397 sq ft

Area (Canadian): 4454500 sq ft

Area (American): 6139763 sq ft

Area (American): 1281131 sq ft

Area (American): 8243977 sq ft

Area (American): 4850286 sq ft

Area (American): 5940089 sq ft

Area (American): 1127622 sq ft

Site 7: Peace Bridge N 54 24.900 W 78 54.350

Site 8: Rainbow Bridge N 5 24.620 W 79 04.050

Site 9: Lewiston Queenston Bridge N 9 10.830 W 79 02.667

Area (Canadian): 79359 sq ft

Area (Canadian): 293167 sq ft

Site 10: Thousand Islands Bridge N 20 50.270 W 75 59.000

Area (Canadian): 4683657 sq ft

Toll crossings and pass control stations are last century’s familiar polyps in road development, the ubiquitous spots where two lanes expand to ten. Inverse diagrams of automotive speed on the ground, these add up to surprisingly vast tracts of sacrificial lands at the gateways of cities and, indeed, of nations. Yet thanks to the gradual introduction of radio frequency identification (RFID) tags, Nexus Cards and other electronics for toll payment and border services, these lands are now open to being rethought... Area (American): 227383 sq ft

Area (American): 116994 sq ft

Site 13: Unnamed (QC 138 - NY 30) N 59 31.680 W 74 18.483

Site 14: Unnamed (QC 219 - NY 22) N 0 16.100 W 73 36.167

Area (American): 5184619 sq ft

Site 15: Blackpool Border Crossing N 0 31.540 W 73 27.133

Site 11: Prescott Ogdenburg International Bridge N 44 00.180 W 75 27.483

Site 12: Seaway International Bridge N 59 25.940 W 74 44.367

Area (Canadian): 1425121 sq ft

Area (Canadian): 191219 sq ft

Area (Canadian): 3271983 sq ft

Area (American): 1948129 sq ft

Area (American): 299885 sq ft

Area (American): 2908066 sq ft

Site 16: Unnamed (QC 221 - NY 276) N 0 35.380 W 73 24.000

Site 17: Unnamed (QC 225 - VT 225) N 0 41.600 W 73 17.783

Site 18: Unnamed (QC 133 - I-89) N 0 53.720 W 73 05.083

Area (Canadian): 134885 sq ft

Area (Canadian): 2040150 sq ft

Area (Canadian): 299870 sq ft

Area (Canadian): 912519 sq ft

Area (Canadian): 136298 sq ft

Area (Canadian): -sq ft

Area (American): 147193 sq ft

Area (American): 934622 sq ft

Area (American): 231418 sq ft

Area (American): 328377 sq ft

Area (American): 111849 sq ft

Area (American): 102240 sq ft

Site 23: Unnamed (Rue des Moulins - Boise Cascade) N 32 44.100 W 70 01.733

Site 24: Unnamed (Rang de la Frontiere - Frontier Rd) N 26 58.700 W 69 14.083

Site 19: Unnamed (Vallée-Missisquoi Glen Sutton) N 0 41.980 W 72 35.250

Site 20: Unnamed (QC 143 - US 5) N 0 19.860 W 72 05.950

Site 21: Unnamed (QC 253 - VT 253) N 0 48.090 W 71 30.300

Site 22: Armstrong-Jackman Border Crossing N 48 21.630 W 70 23.833

104 United States Border Crossings: 7494 Miles of Border: 0

75

150

300

450

600 Miles

Work Experience

Site 1: Fort Frances International Falls Bridge N 36 26.610 W 93 24.083

Microboundary : Un-tolled Plazas: Project by Jordan Geiger, Project Role: Research Assistant/ Graphic Designer Forthcoming publication in 3rd Coast Atlas, Princeton Architectural Press, 2012. jordangeiger.com/Microboundary-Un-tolled-Plazas

Reclaimable Land Area:


Table of Contents, Intersight V14.11 Cover, Intersight V14.11

The University at Buffalo’s School of Architecture and Planning interSIGHT V14.11

UB

The University at Buffalo’s School of Architecture and Planning

iS interSIGHT V14.11


Intersight is an annual publication embodying the discourse on design undertaken at the University at Buffaloâ&#x20AC;&#x2122;s School of Architecture and Planning. The content is framed through a synthesis of student work and seeks to represent the current trends of academia portrayed through the pedagogy of the university. Intersight is a student journal coordinated and produced through the Fred Wallace Brunkow Fellowship.

Work Experience

Intersight Website

Fred Wallace Brunkow Fellowship: Buffalo school of architecture + planning Editor and Designer of Intersight V14.11 (published June, 2011), Editor and Designer of Intersight website (launched March, 2012)

intersight.ap.buffalo.edu


Musical elements written and performed by: Daniel Barry, Adam Laskowitz, Yang â&#x20AC;&#x153;Hummusâ&#x20AC;? Lee Composer: The Internet

Abstract:

Invisible Orchestra is an interactive mapping system which provides the listener with orientation within the invisible archipelago of the WiFi hotspots. An initial investigation into spatial orientation revealed a keen reliance on temporal relationships between nodes, and in turn inferred a particular similarity to the ways in which songs provide orientation with in time itself. Here, the two cognitive mapping systems are utilized in harmony in order to provide orientation within an intangible network.

0 : 30

0 : 40

0 : 50

1 : 00

1 : 10

1 : 20

1 : 30

1 : 40

0 : 30

0 : 40

0 : 50

1 : 00

1 : 10

1 : 20

1 : 30

1 : 40


on YouTube

Graduate Media Studio

Invisible Orchestra [Video]

In April 2011, Invisible Orchestra was exhibited as a part of MASS Potential in Buffalo, NY. This project was completed in the course “Network Landscapes” (fall 2010) under the guidance of Teri Rueb.

Invisible Orchestra

This Android Application allows one to experience the densification of Daniel Barry WiFi signals throughout the landscape by translating WiFi signals into 2010 instrumental figures. As base stations begin to intersect with one another, the composition of musical elements equally reacts to the surrounding environment. A linear relationship is established through a recursive method in which a single signal’s presence enacts a single musical element while the presence of a dozen WiFi signals enables a dozen musical elements within the track. Here, the role of headphones is reversed through revealing aspects of the landscape to the listener rather than removing them from it.


CONED CITY Daniel J. Barry

C O F F E E

5

DETAIL PLAN @ 4’6” ABOVE GRADE: SCALE: 1-1/2” = 1’

DETAIL PLAN: ROOF SCALE: 1-1/2” = 1’

4

3

B

2

A

1

DETAIL SECTION ‘A’: SCALE: 1-1/2” = 1’

PLAN: SITE SCALE: 1/2” = 1’

CONSTRUCTION DETAILS

1. Main Steam Line from Manhole 2. Breakout Line for Steam Cleaner 3. Computer 4. RFID Dispenser 5. RFID Scanner 6. Coffee/ Tea Dispensers 7. Coffee Brewers 8. Hot Water Tank 9. Steam Condenser 10. Excess Release Valve

10

9

8

7

C O N E

6

SECTION: MAIN VALVE @ 12’ BELOW GRADE SCALE: 1/2” = 1’

DETAIL SECTION ‘B’: SCALE: 1-1/2” = 1’


CONED CITY Daniel J. Barry

5

4

3

1

DETAIL SECTION ‘A’: SCALE: 1-1/2” = 1’

CONSTRUCTION DETAILS 1. Hydraulic Steam Lift 2. Elevator 3. Luggage Storage 4. Bed 5. Steam Controls 6. Release Valve 7. Heating/ Privacy Steam Lines 8. Rigid Hollow Frame/ Steam Line 9. ETFE Hollow Core Steam Inflated Tubes 10. Desk

PLAN: SITE SCALE: 1/2” = 1’

10

9

C O N E

8

7

6

DETAIL SECTION: HYDRAULIC STEAM LIFT PROCESS SCALE: 1/2” = 1’

DETAIL SECTION ‘B’: SCALE: 1-1/2” = 1’

CONED CITY

C U L I N A R Y

Daniel J. Barry

5

DETAIL PLAN: ROOF SCALE: 1-1/2” = 1’

DETAIL PLAN @ 4’6” ABOVE GRADE: SCALE: 1-1/2” = 1’

4

3

2

1

DETAIL SECTION ‘A’: SCALE: 1-1/2” = 1’

PLAN: SITE SCALE: 1/2” = 1’

CONSTRUCTION DETAILS

1. Main Steam Line from Manhole 2. Refrigerator 3. Radiant Heating Lines 4. RFID Dispenser Station 5. RFID Scanner 6. Cooking Surface 7. Prepared Food Display/ Service Station 8. Hood Vent 9. Release Valve 10. Exhaust Fan

10

9

8

7

C O N E

Harnessing the resources of ConEdison Steam Company, ConEd City provides an array of public amenities throughout the streets of New York City. The system remains reconfigureable to new designs and amenities through the provision of a simple ‘plug-in’ interface at the level of the street through the juncture of manholes. The access provided here to the receedingly utilized resource of steam encourages the accommodation of existing street amenities while also promoting the potentials for the growth and development of new public services to which the subterranean steam network may accommodate.

6

SECTION: MAIN VALVE @ 12’ BELOW GRADE SCALE: 1/2” = 1’

DETAIL SECTION ‘B’: SCALE: 1-1/2” = 1’

Graduate Arc Studio

C O Z Y

DETAIL PLAN @ 14’ ABOVE GRADE: SCALE: 1”= 1’

This project was completed in the course “Atmospheric Urbanism” (spring 2010) under the guidance of Mark Shepard.

2

DETAIL PLAN: ROOF SCALE: 1”= 1’


This project was completed as a part of the spring 2008 Jr Yr Undergraduate Architecture Design Studio under the guidance of Omar Khan.

Undergraduate Arc Studio


This project was completed as a part of the fall 2008 Senior Yr Undergraduate Architecture Design Studio under the guidance of Bonnie Ott.

Undergraduate Arc Studio


These construction detail drawings of the Reid House were developed in the course â&#x20AC;&#x153;Construction Technologiesâ&#x20AC;? (Spring 2008) under the guidance of Annette LeCuyer.

Construction Technologies


This project was completed as a part of the Fall 2007 Jr Yr Undergraduate Architecture Design Studio under the guidance of Erika Abbondanzieri.

Undergraduate Arc Studio


SE

1HZ7;70HVVDJH

WRŝŜśŚř

7;7 DEF

VQRZGURSVEORRP XQGHUDFROGVXQ WKHILUVWDWWULEXWHVRI spring

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

POST TEXT MESSAGES TO OTHER BUS BLOGGERS! TXT your bus number along with your message to ���-��� Plant messages along your bus route to be read later Anonymously converse with other bus bloggers Create a story with a

buffalo bus blo

visit

Read what other passengers have said along your bus route Rate messages to personalize which blogger’s posts you receive in the future Respond! Let bloggers know what you think of their message with a reply post TXT your bus number and destination to ���-���� to receive your bus’s blog po RECEIVE TEXT MESSAGES FROM OTHER BUS BLO

RECEIVE www.buffalobusblog.com/authormap123432

buffalo bus blog

.com

Sort by:

Author

Bus

Location

search:

Favorites Reposted

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Trending Topics ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Trending Locations Followers

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Author:

Gina��: �� Total Posts �� Locations � Busses � Followers

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř  ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř  ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 


END

Follow the buffalo bus blog online!

��

og

.com 1HZ0HVVDJH

IURP%XV%ORJ

řŚřŘ30śřŝřŘ

VQRZGURSVEORRP XQGHUDFROGVXQ WKHILUVWDWWULEXWHVRI spring B*HQQŚş

osts OGGERS!

WWW.NFTA.COM www.buffalobusblog.com

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

www.buffalobusblog.com/Busmap30DNorthbound

buffalo bus blog

.com

www.buffalobusblog.com/citymap

Bus

Location

Sort by:

buffalo bus blog

Author

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Favorites

%XI%DEHš

Reposted

I like music.

8VHUŚŝŞŚ

Followers

Bus:

śGPDQ

��D Northbound: �,��� Total Posts �� Locations ��� Authors ��� Followers

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ObamaBuffalo

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř  ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Niagara Falls Blvd @ Kenmore Ave: �� Total Posts � Busses �� Authors �� Followers

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

So how bout that local sports team?

BtownBlues When you come to the Garden, you better watch your back. You gotta keep the devil, way down in the hole. ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

(WşŜŝ

Boys are stupid.

śGPDQ

+H\JX\VFKHFNLWRXW,uPWH[WLQJLQś'

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Location:

Whats a twitter?

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

+H\JX\VFKHFNLWRXW,uPWH[WLQJLQś'

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Every day I pass this sign. Every day I feel ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Don’t look down, you’re off the ground. Don’t look down, when you’re in my town!

Followers

comment:

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

&WRQŞŜř

Boys are stupid.

6DOOLHŞş Technology is crazy!

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

I like music.

8VHUŚŝŞŚ

Trending Locations

So how bout that local sports team?

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

like crying. ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

BtownBlues When you come to the Garden, you better watch your back. You gotta keep the devil, way down in the hole. (WşŜŝ

%XI%DEHš

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Trending Topics

Don’t look down, you’re off the ground. Don’t look down, when you’re in my town!

ObamaBuffalo

Author

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

I have my own particular sorrows, loves, delights; and you have yours. But sorrow, gladness, yearning, hope, love, belong to all of us, in all times and in all places. ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Reposted

&WRQŞŜř

Trending Locations

seasons. You will find it is to the soul what a water bath is to the body.

20*şřŞ

Every day I pass this sign. Every day I feel

like crying.

Trending Topics

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Favorites

I have my own particular sorrows, loves, delights; and you have yours. But sorrow, gladness, yearning, hope, love, belong to all of us, in all times and in all places.

Bus

buffalo bus blog: Kenmore Ave @ Niagara Falls Blvd -GŚś Take a music bath once or twice a week for a few

search:

seasons. You will find it is to the soul what a water bath is to the body.

20*şřŞ

Location

Sort by:

.com

buffalo bus blog: Kenmore Ave @ Niagara Falls Blvd -GŚś Take a music bath once or twice a week for a few

search:

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

6DOOLHŞş Technology is crazy!

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

Whats a twitter?

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

comment:

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř  ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř  ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

The Buffalo Bus Blog is a proposed service for the public transit users of the Buffalo- Niagara region. Through an analysis of public transportation systems, it may be seen that passengers are subjected to extended periods of isolation with one another, yet often times experience relatively little social exchanges with their cohorts. Through utilizing the subversive communication techniques of text messaging, BBB provides passengers with the ability to communicate with one another through an indirect means. A message’s inclusion of a hash tag denotes which bus the passenger is currently on. The message is then referenced with an online NFTA bus schedule, cross-referenced for current time and location, and saved into a database. Future passengers may then receive the message along their bus route, respond through commenting, or simply start new conversations. Here, passengers may select to listen to a particular passenger’s posts, the most recent posts made along a specific bus route, or simply post a string of messages which compose an extended narration throughout the journey.

Graduate Media Studio

ř Śabc śdef Ŝghi ŝjkl Şmno şpqrs Štuv šwxyz Ř 

This project was completed in the course “Media Urbanism” (spring 2010) under the guidance of Mark Shepard.

Track the blogs made on your bus route Follow posts made by authors you enjoy See what people are saying in other parts of the city Respond to posts, start a conversation Make your voice heard!

to make a post r by other bloggers via text messaging string of messages


This thesis develops an analytical investigation into mobile communications technologies and their defining nature within our cities and society. The work revolves around two primary contingencies: the exploration of wireless networks as ephemeral architectures which have come to invisibly occupy and refine spatial relationships and the emergence of mobile communications devices as prosthetic sensory apparatuses which allow for the perception of these invisible landscapes. The embedded sensors in mobile devices are used within the project to translate information about encompassing wireless networks into experiential phenomena, extending their roles as not only tools for the consumption of information, but for inscribing a level of tangibility to the biologically imperceptible landscapes of wireless networks. Mobile devices are utilized throughout the project to develop mappings of wireless networks of several varieties including responsive audio outputs to index the materiality of wireless networks, generative audio compilations which index the embedded protocol for information exchange within the network, live aerial mappings as a part of an installation indexing the ephemeral nature of geolocation processes, and video compilations which simulate this relationship between location and locating and the emergence of a doppelganger effect. Concentric to the notions of computational prosthetics, written portions of the work investigate the ways in which mobile communications devices may allude to an emergent posthumanism. The project itself may be seen as materializing the intangible qualities of immaterial constructions through developing the spatial qualities of wireless networks as experiential phenomena. With this, mobile communications devices focus the thesis on the continued tension between a posthuman emergence and a diminishing state of embodiment. In a sense, the thesis seeks to invert the invisibilities of evolving communication networks (which may range from material, to social and political inferences) within a contemporary society while asking: in what ways might an inscribed tangibility of these networks come to refine the ways in which we perceive, evaluate, and design their spaces?


Architecture Thesis Chair: Jordan Geiger, Committee: Omar Khan Media Study Thesis Chair: Teri Rueb, Committee: Erik Conrad

Masters Thesis : MArch, MFA (fall 2011-spring 2012)


@g 57 dan. arry@ ry@gm barr y@g gmail.co ry@gm .com dj barryde om djb rydesig -07 dan.djb n.djbar57 dan.dj djbarr y@ an.djbar @gmail l.com dj gmail.c m djbar barryd 0757-0757 da5) 573-07-0757 dan3. -0757 dan.djbarryry@gmai .djbarry@gmail.coil.com doj m djbarr 573 Barr y (31 15) 573 315) 57 -0757 d an.djbar 757 dandjbarry@ y@gma @gmail.c om djba aniel l Barr y (3 Barry ( 5) 5733-0757 d 5) 573-057 dan. n.djbarran.djbarrryy@gmail.cbarry@g 1 73-07 57 da 757 d .djbar Daniem DaniellBarry (33115) 57B an.dj.djbarry@ ry (35 0 r d 5 n 7 a 3 a ) 7 0 o ( d 7 e 5 i l c 5 3 y 7 1 7 n. m Dan l Barr Danie rry (3 15) 57 y (315) 3-075 573-0 57 dan n.djbar gn.coom Daniesign.com aniel BaBarry (3 aniel Barry (315) 57ry (315) ) 573-07-0757 da5) 573gn.cjbarrydegn.com DDaniel n.com D niel Barr niel Bar arry (31515) 573 arry (31 ) 573-0 73 315 m d arrydesi ign.comarrydesign.com Da.com DaDaniel Bl Barry (3 Daniel B arry r(y (315) l5Bar s n b g m e b j B m i i e j g o d i l o s n d d c c s e e . y . a i m jbarr il.com arryd rryde esign D ar Danie ar an ign m d y@gma com djb m djba djbarr ydydesign.cojmbarrydeisgn.com DDanielgB .com niel B n d barr@gmail. mail.cogmail.comom djbarr ail.com barrydessign.comarrydesi n.com Dacom Da arrybarry@g.djbarr y@@gmail.carry@gm il.com dj jbarryde.com djb rrydesig design.n.com Da n.dj-0757 dann.djbarr y dan.djb rry@gmaail.com dy@gmailcom djba djbarryarr ydesiggn.com D 573 -0757 da 3-0757 an.djba rry@gm n.djbarr gmail. ail.comil.com djb arr ydesi djbarry 573 315) 57 -0757 d an.djba 757 da djbarry@rry@gm rr y@gma l.com djb ail.com barryde 0 dan. .djba n.djba ai dj arry((315) 5733-0757 d15) 573-7 7 n 757 da jbarr y@gmjbarry@gmmail.comom djbargr 5 a d 7 0 3 y ( 5 7 r d d ar (315) l Barry 5) 573 3-075 ) 573-0 7 dan. 7 dan. arry@g gmail.c barry@ arrym Danie arry (31(315) 57Barr y (315) 573-075573-075 dan.djb jbarry@ 7 dan.djarry@gm .co Daniel B l Barry Daniel rr y (315 y (315) 73-0757 7 dan.d 73-075 dan.djb .djbar om Danie sign.comDaniel Baniel Barr (315) 5 573-075y (315) 53-0757 757 dan573-075 ) -0 n.codmjbarrydseign.com.com Daniel Barryrry (315)niel Barr (315) 57 ) 573l Barr y (31155) 573-037 5 1 a y a n a e 3 r D ( B g e r m D d o niel arry desi .com com el Bael Barry.com Daniiel Barr y (3iel Barry r(ry m djb djbarryarr ydesignign.com Drarydesignco. m DaniD an an Ba ani ign comil.com djb barr ydes m djba design. ign.com jbarrydesign.comigDn.com oDm Daniealniel Ba o j y s c d gma il.com d gmail.c djbarr arrydesail.com barryde arrydes r ydesign. gn.com D rydesig djb ry@gm com dj m djb m djbar rr ydesi @gma.djbarry@gmail.coim djbar esign com a dan jbarry@ ry@gma ld. an.djbarry@gmail.gmail.cr yo@gmail.acoil.com djbgmail.comdjbarryrdydesig om ar m y@ bar ail.com dand.dan.djbar73-0757dan.djbar.djbarry@ an.djb.djbarr y@gan.djbarryr @gmail.ilc.com dj@ d 7 gm n 5 5 7 ) 7 a 5 7 d 5) 573-070757 dan -0757 d n.djbar ry@gma .djbarry gmail.colm 075 315 3 a r n arry3(15) 573)- 573-07r5 1 @ 7 d 3 a a d mai . 7 jb 57 y (3 rry )5 rry ( rry (315Daniel Ba ar rr y (315)arry (315) 573-077557 dan.5d73-0757dan.djbdajbarry@dgjbarr y@ l Baign.com Daniel BDaniel Barry (315 ) 573-0 ry (315) 73-0757 7 dan. 757 dan. djbarr y@ ydessign.comign.com Daniel BBarry (31a5niel Bary (315) 5) 573-073515) 573--00757 dan.3-0757 rydearrydes sign.com Daniel n.com Dniel Barr rry (315iel Barr y ( 315) 573 (315) 57573-075 djb djbarr yde sign.com rrydesig com Da niel Ba om Dan l Barr y ( l Barry y (315) ) 573-0 com djbarr yde om djba ydesign. .com Daydesign.com Danie m Danieniel Barr rry (315aniel Ba n rr .c co l.c rr Da aniel Ba .com D el Bar com@ gmal.icom djbbaarrydes.cigom djbarrydesignydesigns. ign.com m y r r a jbarr arr yde ign.co Drrydesig.ncom Danainiel B a gmai om dj gmail b j d rry@ gmail.c jbarry@ mail.comil.com dil.com djbjbarr ydes om djbarydesign .com D design a .com d mail.c djbar ry gn arry@57 dan.jdbarry@grry@gmabarr y@gmm il rry@g l.com jbarrydesciom djbarrrydesignd.e a j 7 g a d d 0 . . i b @ . a n n 3 7 da ail da md arr y arry djba n.dj .djb gma 075 -0757 da) 573-075577 dan.d0jb757 dan.djbarry@@gmail.cjobarry@gmmail.coml.com djobm djbar 573 arr y (3155) 573-07 5) 573- 757 dan .djbarry 57 dan.dbarry@g y@gmai @gmail.c om djba -0 an 31 07 dan.dj .djbarr n.djbarr y gmail.c @gma aniell BBarr y (31l B arry((315) 5733-0757 d15) 573-7 y @ e e i i an m Dan Barry 15) 57 arry (3 573-0 507757 da7n3-0757 daan.djbarr yan.djbaryr @gmai co Daniel Barry (3 aniel B y (315) 5) 573- y (315) 5 3-0757 d -0757 d n.djbarr rry@gm D rr l (31 niel Barr (315) 57 15) 573 757 da an.djba -0757 n.com Daneiesign.comDaniel Bal Barrym 0 a m o c . e n arryd n.com Dani ign.co Daniel Barreyl Barry (3315) 5737- 3-0757(3d15) 57-30757 da b i ( j 5 d rydesig n.com rrydes .com D Daniel Barry y (315) iel Barry315) 573 ) 573-07 m g a r i n o b s a g j c i e b . d j d barryd l.com rrydes esign om Dan iel Barr om Dan Barry ( rry (315 aniel Ba m djry@gmaicom djbadjbarrydr ydesign.cn.com Dandesign.cm Danielaniel Baign.com Daniel Bar bar gmail. il.com om djbar rr ydesig djbarry sign.co .com D arrydes n.com D .com D arryr@ry@gmar y@gmail.cl.com djbamail.comdjbarryderrydesigln.com djbarrydesigrrydesigdnesign.co ba an.djbar r y@gmai barry@g ail.com m djba @gmai om djb m djba djbarr y r ydesign y ail.cmail.co gmail.comcom djbar ail.com 757 ddan.djba5r 7 dan.dj arry@gm@gmail.caon.djbarr@ m g b y 7 j y 75 573-07 dan.d .djbarr -0757 d .djbarr barry@gn.djbarr y@r y@gmail.barry@gmail.com 15) 73-0757757 dan15) 573 757 dan dan.dj -0757 dadan.djbar 7 dan.dj arry@gm ail.com 3 573-0 -0757 5) 573 -0757 3-075 an.djb rry@gm n.djb 15) 55) 573-0l Barry (1 ) 7 d a a 73 (31 73 1 e i 3 3 ( an Barry ( ry5 (315) a5niel Barr yrr y (315) 5rry (315)5573-075577 dan.d7jb3-0757 adn.djba D m n.co Daniel niel Bar n.com DDaniel Ba aniel Ba ry (315) 573-07 (315) 53-0757 d dan.dj com om Da rrydesig n.com .com D niel Bar ry (315) iel Barry 15) 57 73-0757 ) 573-07


) 5 -0757 d da n.c ani arry 5) 5 Dan y (3 Barr l Barr deseisgign.commDDaniel sBign.comm Danielniel Barcrom Danieel Barr y (3B1arry (315 73 57 5 r yd esign.co jbarryde sign.co com Da design. om Dani Daniel rry (315)5) 573-0r7ry (315 e . a y 1 arr yd il.com d djbarrydrydesign djbarr design.cign.comDaniel B Barry (3Daniel Barry (315 gma ail.com m djbar mail.comdjbarry arrydessign.com Daniel gn.com aniel BaBarry (3 @gm mail.co arry@g ail.comcom djbdjbarr yde esign.comarrydesi n.com D Daniel .com Da g d b rry@5g7 dan.dbjbarry@gm mailg. mail.com jbarrayil.com djjbarrydesei sign.coamrrydesignn.com Da.c g d @ m j y 7 o @ d r . c 0 sign jbar jbarr y mail. dan om d arryd m djbarrydesig @gm b djbarrydrreydesign 0757757 dan0.d757 dan..ddjbarr y@agn.djbarryy@gmail.icl.com djbgmail.com j d 3-0 15) 573- 0757 dan-0757 d n.djbarrrry@gma.djbarry@ mail.co il.com com djba rr ydesig rr y (315) 573- 15) 573 -0757 daan.djba 57 dan jbarry@grry@gmar y@gmail. .com djbagmail.c @ ar i ail rr y (3l Barry (3 15) 5733-0757 d5) 573-07 dan.ddan.djba an.djjbbarr y@gman.djbarrayrry@gmam 7 d 5 3 ( 7 e 7 7 1 i 5 5 y 0 3 n 7 a el Barr (315) arry ( ) 573 3-075 573-07 dan.d 757 d an.djb rry@g ani el Barry Daniel Brry (315315) 57 rr y (315) 573-0757 ) 573-0 -0757 d dan.djba3-0757 Dansi ign.com aniel Bal Barry ( Daniel Barr y (315) arry (313515) 57373-0757 (315) 57573-075 yde gn.com D Daniesign.comDaniel Ba Daniel Bl Barry ( (315) 5 iel Barry ry (315) 315) 57 esi ign.com arryde n.com n.com Danie l Barry m Dan el Bar arry ( Daniel B om rydeisl.com djbarrydesigrrydesiygdesign.cocmom Danideesign.co.com DaniDaniel iB iel B a djbarr esign. barry esign n.com rydes gn..ccom Danm b D j d gmal.com djb m m r yd l.com dj jbarryd rydesig m djbar design sign.co Da mai gmail.cyo@gmail.c.ocom djbarm r d y i o r m e a a r om om djb gmail.c djba barryd esign.co m D rry@an.djbarrr y@gmail jbarry@g@gmail.ca l.c y@ ail.comcom dj djbarr yd esign.co rry d r d y . a m r 7 5 an.djb 7 dan .djbar rry@g ai n.djbaryr@ gm ail. com barr yd om djbaryd d a 5 d n r 757 ) 573-070757 da dan.djb 3-0757 an.djbar arry@gamrr y@gmaili.l.com djm ail.c djbar arr 31515) 573- 73-0757(315) 57-0757 d dan.djb7 dan.djb arr y@gmjabarry@g ail.com m djb y (3 (315) 5 el Barry 15) 57373-0757) 573-075 7 dan.djb7 dan.d arry@gm mail.co jbarry@g arry m Dani Barry (3 (315) 5 arr y (315 573-075 73-075 dan.djb jbarry@g 7 dan.d djbarry@ n. jb gn.co Danieliel Barry Daniel Barr y (315)ry (315)5573-075757 dan.d 573-075 57 d5a7 dan.d075 7 ) r m B 7 n 0 ) a 5 l o 0 a 5 e c 1 B 3 i . n.com (31 -07 15) 573 07 y (3 ign mD 573 Dan ) 57 niel gn.cojbarrydessign.com .com Daniel Barryrry (315)aniel Bararrry (315(315) 573 73r y (3 r a B d m barryde ydesignn.com Da aniel Ban.com D aniel B l Barry Daniel arr y (315)ry5 (315 D anie n.com niel B el Bar 15) ig m djm djbarrbarr ydesigign.com D rydesesign.com Da r sig mD y (3 ani a j s o o b e d c j . c d . om djbarr y l.com d jbarryd design djbarrydeesign.cogmn.com Daniel Barar rry (315 c . l i a @gm ail.com y@gmai il.com d djbarry ail.com jbarryd rrydesi n.com D aniel B .com Da @gmn.djbarr ry@gma ail.com rry@gm il.com d m djba arr ydesigign.com Drydesigncom Dan 7 dadan.djbajrbarry@gmdan.djbarry@gmagmail.coail.com djbjbarr ydesom djbarrydesign. n.com D 57 7 dan.d 73-0757 an.djba barry@ arr y@gm ail.com d gmail.c m djbar rrydesig djbarry 075 (315) 53-0757 d7 dan.dj57 dan.djjbbarr y@gm.djbarry@gmail.cocom djbamail.comdjbarryd arry315) 57 73-075 ) 573-07 57 dan.d 57 dan djbarry@@gmail. arry@g ail.com .com dj rry (y (315) 5Barr y (315 ) 573-07 ) 573-07 57 dan. .djbarry7 dan.djbarry@gm@gmail gmail.co 7 7 dan -075 n.djb y @ Barrm Daniel Barr y (315arry (3155) 573-0-0 5 ) 573 57 da an.djbardran.djbarrrryy@gmaild.c 7 B l o 1 3 e l c 5 3 i n. m Dan Danie arry ( 15) 57 ry (31 73-07 757 d 3-0757 an.djba 7 dan. .co gn.com Daniel BBarry (3 niel Bar (315) 55) 573-0 (315) 57 -0757 d 73-075 57 dan esi ign.com Daniel com Da el Barry rry (31 niel Barr y (315) 573y (315) 5) 573-07 757 da 0 y (3 rr ydeessign.comrrydesignc.om Dania iel Bna.com Daniel Barr yaniel Barrarry (31515) 573l-B n arr . D d a a B 3 g y n arr om djb rydesig gn.com rrydesi .com D .com D Daniel Barry ( Danie el Barry ail.c m djbar arrydesi om djbarydesignydesign sign.com Daniel sign.comm Dani aniel B il.co.com djb gmail.c m djbar djbarr djbarr yde esign.comjbarryde esign.co n.com Drrydesig l barry@ ail.co il.com il.com barr yd om d barryd desig djba esig main j j a d .c ry a dj m da .jdbarry@gam @gmdjbarr y@ggmmail.comrry@gmailail.comcdom djbargmail.com djbarrjybarryd y r r . m . @ d o a b l d . n @ g y i j c y b r n a . a djbarar an.d3-0757 d an.djbarr 7 dan.dj .djbarry@rry@gmaan.djbary@gmail ail.com m o c . l d 7 m a 5 d b i n r 7573d 757 15) 5 3-07-0757 da7 dan.djb73-0757 an.djbarbarry@garr y@gmaail.com djm a j b arr y (( 315) 573-0(315) 57 d g j m 3 5 5 7 73-07 (315) -0757 dan.d dan.d arr y@g barry@ a 5 ) y 5 r y r r 7 1 j r l Ba ry (3 (315) 5 el Barry 15) 57373-0757 573-075 7 dan.djb7 dan.d arry@gm m Daniaeniel BalrB arry Dani -075 5) 5 -075 (315) n.djb rry@g rry (3 om Dm Danie sign.comDaniel BaBarry (3a1niel Barryy (315) 57(3315) 5733-0757 dadan.djba3-0757 n.cojbarryde gn.com Daniel n.com D niel Barr l Barry 315) 57 3-0757 (315) 57 73-075 5 y m d arrydesisign.com rrydesign.com Da m Daniel Barry ( (315) 57 l Bararrry (315()315) 573 e i o a e b y i j e n g c r b i . j n r d d a s d n a a y m djbarr l.com arryde desig com D niel B .com D niel B Barry Daniel Bar m @gmai om djb jbarry ydesign. .com Da design .com Da Daniel n.com aniel Ba an ign arry esig jbarr sign om mD barry gmail.cail.com .d com ddjbarr ydeil.com djdbjbarrydeysdesign.c djbarryddesign.coign.comDDani l i m a g arry@ m a .com djbarr il.com barry ydes .com a om y@ @g jbardran.djbarrryy@gmail.jcbarry@gm ail .com gma m dj jbarr design com D y m g r @ d 757 dan.djba 57 dan. .djbarry ry@gmailn.djbarry@@gmail.caoil.com dom djbarrryr ydesign.d arr 7 ar da ry an m ba m jb yd il.c 57


3 5 g@y yrra.bngisedyrinr aD moc.n)513( yr0r-375 )5g1@yrrabdjdy rrabjd mionaD moc( y rraB lein70-375 )m 5 a j a . a 3 d 1 n c g . b D B n ( . . g i j l n ad 75 d moc sedyrr leinaD yrraB ad 75 iamg@ isedyr moc.n 3( 13( y gise 70-37 .liamg abjd m moc. leinaD 70-37 y rrabjd rabjd D morraB leinaD n m 5 . 5 )51 @yrra n g m o o a i ) s c c 5 d o e m . . 1 n moc.li gised oc.ng 3( yrr bjd.n liamg@ dy rrabjd c.ngise 3( yrr 7570-3 c.lia ad 75 yrrab moc. dyrra aB le 75 )5 0-375amg@y rrayrrabjd misedyrrabaB leinaD liamg@ bjd m inaD 70 jd oc.li m y rrab .ngise )513( ybjd.nad 7 oc.liamg jd moc.l moc.n-375 )51.nad 757 .liamg dyrrabj rraB lei570-375 @yrrabjdiamg@y gisedyr 3( yrraB 0-375 )j5d.nad 75a7mg@ 570-3@y rrabjd.nd moc.lianaD mo)513( y rra .nad 75rrabjd.narabjd moleinaD m13( yrra0-37 rraB l 75 )513 ad 7570- mg@yrrac.ngisedyB leinaD 70-375 )5d 7570-3 c.liamgoc.ngisedB lei oc.liaeinaD mo( yrraB le375 )513( bjd.nad 7rrabjd mmoc.ngis 13( yrra 75 )513 @yrrabjy rra 5 ) 1 mg@yrrc.ngisedy inaD moy rraB leina 570-37 oc.liamgedyrrabjB leinaD ( yrraB led.n 3 abjd. rrabjd c.ngis D mo 5 )513 @yrra d moc moc.n ina aB l5 g e ( yrra b c nad 7 moc.l iamge@dyrrabjd.ngisedy(r yrraB leijd.nad 7.5liamg@yisredy rr rrabjidnaD mocB. leinaD m 5 7 0 g@y moc. ngisedy oc.ng -375 )5 y rrabjd moc.lia rabjd monaD moc70-375 rabj g@yrr c.liam .ngis )513 3( yrrrrabjd.nlaiamg@yrrrrabjd mocis. edyrrab1j 3( yrra.Bnad 7570m ab g yrr edyrr d 3 a l a d i l a B b 7 e m m a a dyrra leinaD 570-37 jd.nad g@y rra oc.lia inaD m75 )513(jd.nad 7@ 70-3b7jd.nad mg@ybjd moc moc.ng 5 )513( 7570-37bjd.nad 7mg@yrra oc.ngisy rraB lei5 5 75 )51 rrabjd.n.liamg@ isedyr yrraB le 5 )513( 570-375 bjd.nad edyrrabnaD moc )51 aD m3( y rraB l ad 7570yrrabjd.nrabjd moinaD mocyrraB le )513( y rra 7570-37jd moc.li.ngis g@yrroc.ngiseeinaD mo-375 )51ad 7570 c.liamg .ngisedy rinaD moB leinaD m5 )513( amg 5 )513abjd.naddyrrabjd c.ngised3( yrraB -375 )51@yrrabj rabjd mocc.ngisedy oc.ngis yrra e leinaD 3( yrr d.nad .liam inaD ( y rraB lei 7570-37moc.liamyrrabjd m g@y rrrraabjd modyr aB le 7 m 5 n o m 7 a 5 c g o i rrabjd oc.ng D moc )513 @yrra c.liam .ngised naD m 0-375 bjd.na c.li d.nadmoc.liamisedyrrab .ngisedy( yrraB lebjd.nad 7 g@yrraby rrabjd m oc.ngise)513( yrd 75 o inaD raB B lein 7570-3g@y rrabjdj.d moc.liarrabjd mo moc5.70-375j)d.nad 75c.liamg@ydrryrrabjd m 7 n m a c 5 a 7 n 5 D a . g l d 757 c.ngis iamg gised 13( y 0-375 bjd.na o )51 @yr mo r aB l @yrra )513( d 75 @yrraedy rrabjdcm.ngised3y( yrraB l0-375 )51rabjd.nad einaD bjd.nyrrabjd rm e 3 r 7 b r ( i o a 5 n j a y 5 )51 d.nad c.liamg bjd m aD m rraB l 70-37 d 757 oc.lia moc.ynrraB edyrr3( yrraB 7570-37@y rrabjd. oc.liamg oc.ngiseeinaD mo 5 )513( 0-375 )5mg@yrrgise abjd. abjd moleinaD m 5 )513( nad 7570 @yrrabjddyrrabjd c.ngisedyrraB lei 13( yrraabj nad 7 c.liam oc.ngis yrraB -375 )5 .nad 7 moc.l yrrabj naD m B lei 0-375 5 ia g d mo oc.ngi 1 le 7 e 5 0 ) @yrr se c.lia moc. 513( yrr 375 )5g1@yrrabdj y rrabjd minaD mo3c( y rraB lein70-375 )m jd mongisedy aB leina 3( yrraBd.nad 7 oc.liamg .ngisedy aD moc 513( yrraabjd.nadmg@y 0-375c.liamg@rrabjd m D moc.n leinaD 570-375@y rrabjd.nrrabjd m.ngisedy B leinaD7570 oc )513( yrrabj oc.liam gisedy rr moc.ng )513( ad 757 oc.liam rrabjd m mo rabj.dngisedyrryrraB leidn.nad 757g@yrrabajbjd moc.liiasedyrrabyrraB le0in-375 )513g@yrrabjdoc.lia d.na moc.lia abjd m aD moc.0-375 )5d.nad 75 mg@y rrabjd moc.liaaD moc( y rraB lei .nad 70ngi 13( jd.n m @ .ngise naD raB ld 7570-37mg@yrraobc.liamg@ y d einaD 5 )513 jd.na yrrasbedyrrabyrraB lei3n75 )513a(d 7570-g 375 )r5rabjd.naydrrabj j oc.lia j d a ( d d y m D r y . 7 n m r r d 75 mg@ oc.ngis raB leinaD570-375 ad 7570 oc.liammoc.ngis aB leina 13( y rraB 757 e dyrra D yrra7B0-375 )5y1rrabjd.ne bjd mmoc.ng)is513( yrr-a375 )513g@yrrabdjy rrabjd m moc.ngleisina a 3 d l ( e 7 d ( B y o e i .ngise naD m rraB le 570-3 c.liam dyrra leina yrraB .nad oc.liam ed bjd.ndy rrabjd moc.ngiseinaD moc75 )513( g@yrrabbjd moc.D moc.ngileinaD m7570-37g5@y rr inaD ad 7570oc.liamg@dyrrabjd.ngisedyr yrraB le jd.nad 75liamg@ysedy rrabjdoc.ngise )5 isedy r moc.ngi -375 )51 y rrabjd. moc.liamrabjd m inaD mo 70-375 rrabjd.n moc.liamdyrr g@yr rabjd mocsedyrrab 3( yrraBnad 7570 g@yrraboc.liamg c.ngise )513( yrad 7570 g@y 57 rabjd.n .liamg@ jd moc leina -375 )5 jd.nad @yrrab dyrrab raB lei -375 moc0.-375 )51ad 7570y- rrabjd.na.dliamg@yD moc.n1g3( y rraB le7570-37jd.nad 75jd moc.lniaD m rr ngise 3( yrr 375 ) i edy inaD m 5 )513 70-37 amg 7 amg@ rra dyrra aB lein 513( 5y 70-375a)5bjd.nads7 5) (y o y r r r b 1 a a r 7570 bjd.n jd mo D moc aB le 3( y rra 570-3b7jd moc.cli.ngisedyrraB leina513( r a a i B r . n naD m 375 )5 d 757 c.liam ngised aD m leinaD 5 )513 mg@y abjd mD m g@yr y rrabjd oc.ng moc. ( yrraB rrabjd rrabjdoc.ngise13( yrraB0-375 )51 i r ng se .nadoc.l s a m e b d o d j c d l 3 7 dyrraleinaD m 570-3 moc.lia yrrabjd einaD m ( yrraB .nad 7 .liamg@ yrrabjd im bjd m oc.n D mo 75 )513mg@yrra moc.lia oc.ngise leinaD 570-375y rrabjd.na oc.liam o c dyrra c.ngised ( yrraB l bjd.nad mg@yrrady rrabjd mmoc.ngis )513( y d 7570-3g@yrra.bliam b e y 7 r e 7 b o r j i r d 5 5 n d r j c d abjd .l amg yrrab aB lei )513(jd.na aD 7 mo y rra @y rrab jd mo naD oc.n0g-375 )5.n1ad 757i0 5 )51bjd.nad 7c5.liamg@ymoc.liam m y rra c. jd 3 i 3 m s ( 7 e r 7 3 g y r 0 d ( a r @ gised yrraB -375 )5 bjd.na yrrabj yrrabj raB lei 5 )513.(nad 7570li-amg@yorrc.ngi d 75 13( y d.nad d mo naD m yrraB 375 )5 abjd c.lia yrrabjd mleinaD m 7570 c.liam oc.ngi leinaD 13( y rra g@y rra oc.lia oc.rnraB leina7D0-375 )5 570-m sedy -375 g@ m g 1 b m m i j 3 s d inaD 75 )513 .nad 757 g@yrrab edyrrabj oc.ngis3e( yrraB le)513( yyrrrrabjd.nrrabjd moocc.ngi m 0 a j d ( a d d i .liam oc.ngise yrraB le -375 )51 .nad 75 moc.lia yrrabjd naD mo B leina d 7570.liam 3( y rra mg ina 70-3 moc c.ngis D mo -375 7 g@yr dy rra

Daniel Barry  

Daniel Barry's Portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you