Page 1

Sprog og Praktik Har du brug for mere dansk for at kunne f책 et job?

Janus Integrator


Til sagsbehandleren Formålet med forløbet At afklare, vejlede og opkvalificere den enkelte kursist i forhold til at opnå selvforsørgelse på arbejdsmarkedet. Dette sker med ekstra fokus på socialog sundhedshjælper uddannelsen via SOSU Intro. Målgrupper: 1. Ledige der henvises i perioderne mellem de 4 SOSU Intro kursusstarter. 2. Ledige der tidligere har været igennem visitation til SOSU Intro, men ikke havde et tilstrækkeligt danskfagligt niveau til at kunne gennemføre kurset tilfredsstillende. 3. Ledige der IKKE ønsker SOSU uddannelse, men har behov for en kombination af sproglig opkvalificering i kombination med praktik med henblik på ordinær beskæftigelse eller en kort erhvervsuddannelse. Kursusstart Der er løbende optag med start hver mandag i alle uger undtagen uge 28, 29, 30 og 52. Du vil gerne være social- og sundhedshjælper

Kursuspris For ledige, hvor Sprog og Praktik er målrettet optagelse på SOSU Intro er som udgangspunkt uden beregning. Forløbet består af 25 timers praktik og 12 lektioners FVU dansk ugentligt. Der er mulighed for yderligere 4 lektioners FVU undervisning ugentligt. Dette er en tilkøbsmulighed, som sagsbehandleren er frit stillet til at takke nej til. Bevilliges lektionerne, skal kommunen finansiere dem og der skal laves en Jobplan. For ledige, hvor Sprog og Praktik er målrettet beskæftigelse eller optagelse på en anden kort erhvervsuddannelse, beregnes et engangsbeløb til etablering af praktikophold på kr. 6.000,- pr. ny praktikaftale. Der kan maksimalt blive tale om indgåelse af 3 praktikaftaler pr. forløb. Varighed Kursets varighed aftales med den enkelte sagsbehandler.

Sprog & praktik 1. del Janus Integrator Janus Integrator Kun for For alle nydanskere 12 uger Varighed er individuel

2. del Social- og sundhedsskolen Fyn For alle 14 uger

Social- og sundhedshjælperuddannelse For alle 1 år og 2 måneder


Sprog og Praktik - starten på din fremtid Hvad er Sprog og Praktik? En mulighed for at lære mere dansk og lære, hvordan det er at arbejde i Danmark. Du lærer også dansk kultur at kende. Du har dansk undervisning 2 dage om ugen. Efter et introduktionsforløb starter du i praktik 3 dage om ugen. Vil du gerne have et job? Vi har erfaring for at specielt to ting kan gøre det svært at få og fastholde et job. Det ene er det danske sprog, og det andet er arbejdskulturen. Brug Sprog og Praktik til at overvinde forhindringerne og kom i job.

Hvis du er usikker på, hvilket arbejde der er det rigtige for dig, har du mulighed for at afprøve forskellige brancher i dine praktikker. Ved du allerede nu, at du gerne vil arbejde med ældre, målretter vi din praktik til social- og sundhedsområdet. Job og uddannelse gør en forskel Du får personlig og økonomisk frihed. Samtidig øger du din mulighed for dansk statsborgerskab. Hvem kan deltage Du er velkomne, hvis det danske sprog er en barriere for at realisere dine drømme. Du er velkommen uanset om du er selvforsørgende, dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager.


Tilmeld dig NU Du kan komme hurtigt i gang. Hver mandag kan du starte med dansk undervisningen.

For tilmelding og informationer: Fuad Burhan  65 45 25 23  40 58 56 75  fuad@janusintegrator.dk

Janus Integrator v/ TietgenSkolen Ejlskovsgade 3, indgang B 5000 Odense C

Dato: december 2009

Du finder os her:

Sprog og praktik  

Brochure om forløbet Sprog og praktik hos Janus Integrator