Page 1

Bliv social- og sundhedshjælper SOSU Introforløb for alle

Glade og stolte kursister - Odense

Kom og vær med! Tilmeld dig nu!


Hvem kan deltage? Alle, som har lyst til at blive social- og sundhedshjælpere, kan starte på forløbet. Du kan starte uden en 9. klasses eksamen. Både kvinder og mænd kan deltage. Hvad er SOSU Intro? SOSU Intro er et opkvalificeringsforløb, der giver dig adgang til socialog sundhedshjælperuddannelsen. Forløbet varer 26 uger og består af 2 dele. Din fremtid? En uddannelse som sosu-hjælper gør en forskel. Du kan få fast arbejde og mulighed for videreuddannelse.

1. del varer 12 uger og foregår hos Janus Integrator. Uddannelsen er for flygtninge og indvandrere. Alle fag forbereder dig til at tage social– og sundhedshjælperuddannelsen. Dansk Dansk er det vigtigste fag. Du bliver bedre til at skrive og læse. Samtidig lærer du ord og begreber, der bruges på din fremtidige arbejdsplads. Endelig lærer du, hvordan du taler med ældre mennesker. Samtidshistorie For at kunne samtale med de ældre, skal du vide noget om deres ungdomsog voksenliv. Rengøringskursus Du får et 5 dages AMU rengøringskursus, der gør det nemmere for dig at søge job, når du er færdig med uddannelsen. Cykling Hvis du ikke kan cykle, kan du lære det her. Du lærer at cykle, så du får flere jobmuligheder bagefter – f.eks. i hjemmeplejen.

”Man kan blive social- og sundhedshjælper uden at kunne cykle. Men det kan være svært at få arbejde, hvis man ikke kan cykle.” Jacqueline


Fælles

2. del varer 14 uger og foregår

• • •

Du får 10 ugers undervisning på skolen af underviserne fra de ordinære uddannelser og 4 uger i praktik i kommunens hjemmepleje eller på et plejecenter.

Målet med skole- og praktikperioderne er at gøre dig klar til at tage social- og sundhedshjælperuddannelsen: Du bliver klar fagligt og personligt Du kender fagene Du kender arbejdet

Viser det sig, det ikke er noget for dig, får du hjælp af vores studievejledere. Gruppearbejde Når du arbejder som social- og sundhedshjælper foregår det i en gruppe. Det betyder, du skal kunne samarbejde. Du skal kunne bidrage til et godt resultat både fagligt og personligt.

Martin hører godt efter på social- og sundhedsskolen

Lektier og skolearbejde For at blive social- og sundhedshjælper skal du regne med at løse opgaver hjemme hver dag.

på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Uddannelsen er for alle.

”Det er en rigtig god oplevelse at være mand på sådan et kursus. Jeg har lært at samarbejde med det andet køn og specielt med indvandrerkvinder.”

Ali

Eksempler på undervisningen: • At være professionel og gæst i andres hjem • Etik og moral i bistands-, pleje- og omsorgsarbejdet • Tavshedspligt og oplysningspligt • Rengøring, vask og køkkenhygiejne • Livshistorie • Kost og ernæring • Hjælpemidler • Fysisk, psykisk og social aldring • Sundheds- og sygdomsbegreber • Hjælpemidler og arbejdsstillinger • Personlig hygiejne • Praktikforberedende undervisning • Naturfag • Erhvervsrettet dansk


Hvor og Hvornår 1. del Sprog & praktik Janus Integrator For alle Janus Integrator 12 uger Kun for nydanskere Varighed er individuel

2. del Social- og sundhedsskolen Fyn For alle 14 uger

Social- og sundhedshjælperuddannelse For alle 1 år og 2 måneder

Start 1. del

Start 2. del

1. marts 2010 17. maj 2010 30. august 2010 22. november 2010

25. maj 2010 30. august 2010 22. november 2010

Optagelse Når du har gennemført kurset tilfredsstillende, kan du blive optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Voksenelevløn Hvis du er over 25 år og har 1 års erhvervserfaring inden for pleje- og omsorgsområdet med voksne, kan du få voksenelevløn på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Kontakt 1. del

Kontakt 2. del

Fuad Burhan  65 45 25 23 /  40 58 56 75  fuad@janusintegrator.dk

Marie Kristensen  2498 4742  makr@sosufyn.dk

Få mere at vide om 1. del på www.sosuintro.dk

Få mere at vide om 2. del på www.sosufyn.dk

Janus Integrator Ejlskovsgade 3 5000 Odense C

Social- og sundhedsskolen Fyn Athenevænget 4 5250 Odense SV

Dato: 16. marts 2010

Du vil gerne være social- og sundhedshjælper

Brochure SOSU intro - Odense  

kursus, Odense