Page 12

Externe vertegenwoordiging

Partners en Samenwerkingen

Djapo nam in 2018 actief deel aan volgende overlegstructuren:

Om onze doelstellingen te bereiken werken we samen met verschillende organisaties. Samen ontwikkelen we educatief materiaal en nascholingen of wisselen we expertise uit. In 2018 waren er zo samenwerkingen met ondermeer:

• 11.11.11. (Platform Mondiale Vorming, werkgroepen SDG’s (onderwijs) en onderwijsbeleidsbeïnvloeding, Algemene Vergadering, GSK België) • Kleur Bekennen (kwaliteitscommissie, kenniscentrum en innovatielabs) • VLOR (commissie onderwijs en samenleving) • EDO-Platform • NGO Federatie (Platform financiën, Algemene Vergadering, BAG Integriteit, Platform M&E, BAG financiën) • Lokale Noord-Zuid platformen • Lid van de begeleidingscommissie van het project VALIES, een co-creatief onderzoeksproject dat inzet op de professionele ontwikkeling van leraren om samen met hun schoolteam EDO succesvol te maken in de eigen school. • Overleg met de verschillende onderwijskoepels

20

• Bos +: ontwikkelen nascholing systeemdenken rond het thema bos • 11.11.11: de campagne #AllemaalMensen rond het thema migratie ondersteunden we ondermeer met gratis downloadbare lessen • Plan International België in het kader van kinderrechtenscholen • Lid van de begeleidingscommissie van het project VALIES, een co-creatief onderzoeksproject dat inzet op de professionele ontwikkeling van leraren om samen met hun schoolteam EDO succesvol te maken in de eigen school. • Kleur Bekennen en Studio Globo in het kader van traject Wereldburgers chapseducatie • Protos/Join for water in het kader van project W en Wereldwaterdag@school • Oxfam Wereldwinkels: begeleiden vrijwilligers rond bezoek klassen van wereldwinkel • Stad Antwerpen in het kader van Leerlijn Actief Burgerschap Antwerpen • Stichting Hubi Vinciane in het kader van het project Frame Voice Report • IOK en 2IMPREZS in het kader van project Energy Challenges: een project om slim om te gaan met energie. Je krijgt zowel educatieve als technische begeleiding om energie te besparen en om een klimaatvriendelijke school te worden. • Provincie West-Vlaanderen: project Systeemdenken en Wereldburgerschap seducatie • Provincie Limburg: project: composteren en recycleren met Gloob & Teo • Veranderwijs: Visual Thinking Tools • VVSG : samenwerking rond versterking lokaal mondiaal beleid • Vlaamse LOGO’s: in het kader van de nieuwe voedingsdriehoek van de Vlaamse Logo’s lieten we deelnemers op verschillende manieren naar duurzame voeding kijken. • Ecocampus, 'Future Forward Summit' : internationale presentatie rond EDO • Klimaattop Vlaams Brabant: ideeën en inspiratie leveren rond thema's als mobiliteit, ruimtelijke planning, waterlopen, wonen en leefmilieu • BOS+, Trias, Plan International België, Nepal ’88 en IThemba, in het kader van artikel Brooddozen magazine PUNT • Kathy van Jopoi, Santa Cruz- Bolivia: uitwisseling en feedback werkvorm systeemdenken • VormingPlus: workshop op inspiratiedag • Uitgeverij Plantyn: lessen van Wereldlesidee worden ook gedeeld op Scoodle • Uitgeverij Averbode: methode WO • Uitgeverij Clavis: wedstrijd creatief denken rond thema water

21

Profile for Djapo

Iedereen Goedzak! Jaarverslag 2018  

‘Iedereen Goedzak!’ verwijst naar onze eerste actie voor de Warmste Week, waarin we opriepen om komaf te maken met plastic of papieren wegwe...

Iedereen Goedzak! Jaarverslag 2018  

‘Iedereen Goedzak!’ verwijst naar onze eerste actie voor de Warmste Week, waarin we opriepen om komaf te maken met plastic of papieren wegwe...

Profile for djapo
Advertisement