Page 1


1014

Cyborg® ARC

DİZAYN, Cyborg® ARC Total Diz Sistemi, gerek dejeneratif osteoartrit ve inflamatuvar artritlerde gerekse konjenital ve travmatik hastalıklara bağlı gelişen artritlerde protez eklem replasmanı tedavisi için tasarlanmış tam bir protez ağı sağlar.

Cyborg® ARC protezlerinin tasarımı, muskoligamentöz işlevi düzelterek optimal mobilite sağlamaktadır. Doğru hizalama ve fiksasyonun arttırılmasıyla ve azaltılan materyal aşınmasıyla kuvvetlerin doğru dağılımını garantilemek için tasarlanmıştır.

Cyborg® ARC Total Diz Sisteminde posterior kondillere verilen derinlik sayesinde, merkezi rotasyon (dönme kabiliyeti) arttırılmış olup, femoral yüzeyde patellanın dengede tutulması sağlanmıştır. Bu tasarım fleksiyona yardımcı olacak şekilde, artan baskıyı azaltarak full extension sağlar. Sonuç olarak; hasta full extension hareketinin daha hızlı ve daha kolay yapabilme yeteneğine sahip olur. Buna ek olarak,full extensiondan mid-flexiona hareket aralığında sabit merkezi rotasyon sağlanmış olup, bağlardaki gerginlik azaltılmıştır.

1


Cyborg® ARC

1014

Cyborg® ARC total diz sistemlerinin, femoral yüzeyinin patellar denge kolunun daha uzun tasarlanmış olması, protez implantasyonu sonrasında oluşan baskıyı (stress) azaltmaktadır. Bu da genellikle diz protezi sonucu oluşan ön diz ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur. Eklemdeki baskının azaltılması, hasta sandalyeden kalkarken, merdiven inip çıkarken veya uzun mesafe yürüyüş yaparken anteriorde oluşabilecek ağrıyı azaltır.

Cyborg® ARC Total Diz Sistemi posterior çapraz bağı hem kesmek hem de korumak için iki farklı versiyonu olan sabit ve mobil yataklı protezlerdir. Cyborg® ARC Total Diz Sistemi, Posterior bağların kesilmesi ve korunmasına olanak sağlayan, çimentolu uygulamalar için Femoral komponent, Tibial Komponent ve Tibial Insert olarak 3 bölümlü dairesel harekete olanak sağlayan diz protezleridir.

Femoral komponentin distal anterior yüzeyinde bulunan lateral medial kanalı ile patellanın hareketi, anatomik yapıya uygun, fleksiyon ekstensiyon hareketinden sonra oluşan gerilim yüzeyine eş zamanlı olarak, dome-patellar kanalı merkezleyerek, sürtünme ve aşınmaları minimize etmektedir.

2


1014

Cyborg® ARC

Bütün DİZAYN modellerine uygun universal enstürman seti, DİZAYN’ın diz protez sisteminin bir özelliğidir. Basit ve etkili bir ameliyat tekniğini garanti eder.

Femoral Bileşenler CrCoMo alaşımından yapılmıştır. Sağ ve sol taraf için anatomik yapıda olup, arka çapraz bağ (PCL) korunarak (CR femoral komponent) ve arka çapraz bağ (PCL) kesilerek (PS Femoral Komponent) seçeneklerine izin vermektedir. İç yüzey, çimentolu baskılı fiksasyona uygun bir makroporositeye sahiptir. 11 Farklı boy seçeneği sunulmaktadır.

Trochlea’nın yayılmış ve açılı şekli lateral kondilin arttırılmış yüksekliği uygun patellar izlemeye olanak sağlar. Çıkma ve çarpmaları önler. Derinleştirilmiş Femoral Groove (Kıvrım) patella yüzey hareketini arttırmaktadır.

Femoral bileşen distal kısmının OPEN BOX tasarımı ile retrograde femoral intramedullar çivi uygulamasına müsade edecek şekilde tasarlanmıştır.

Posterior stabilize opsiyonun implantasyonu, kemik rezeksiyonları yapılır yapılmaz cerrahin implant türünü seçmesine izin verecek şekilde ek kemik rezeksiyonları gerektirmez.

3


Cyborg® ARC

1014

Kemik temas yüzeyi minimal kemik rezeksiyonlarına olanak sağlamak için şekillendirilmiştir. İki konik çivi ön düzlemde ve gerilim kalkanında mobilizasyona zıt olarak parçanın fiksasyonuna yardımcı olur.

Çimento uygulandığında, protezin kemiğe tutunumunu arttırmak ve kemiğe sabitlenmesini sağlamak amacıyla iç yüzeyi Waffle desenlidir.

Cyborg® ARC Tibial Komponent CrCoMo alaşımından yapılmıştır, hem sağ hem de sol dize uygun olarak non-anatomik yapıda, çimentolu fiksasyona uygundur. Bütün anatomik şartlara optimal uygunluk için 11 boy seçeneği vardır.

Base plate’in üçgen kiel yapısı sayesinde metafizial sabitleme sağlayarak anterior posterior sallanma hareketlerini ve torsiyonal kuvvetleri önler.

4


1014

Cyborg® ARC

Insertler, kalsiyum stearatsız Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenden (UHMWPE) ve High Crosslink Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenden (High Crosslink-UHMWPE) üretilmektedir. Hem CR hem de PS versiyonları için, her biri 6 farklı kalınlıkta olan 11 farklı boy seçeneği mevcuttur.

Fix Insert’ün tibial base plate üzerine kilitleme sistemi 45° lik açı ile anteriorden posteriore doğru kızak şeklinde yuvalara oturtularak kilitlenmektedir. Insert’ün anterioründe bulunan kilitleme teli yine base plate’in anteriöründe bulunan kilitleme yuvalarına oturtularak kendisini kilitlemektedir. Fix insertlerde tasarlanan bu kilitleme teli sayesinde tibia ile insertün fiksasyonu maksimum düzeyde sağlanmıştır.

Posterior stabilizasyon mekanizması, optimal posterior ligament işlevi üreterek maksimum muskular gerilimden önce tamamen geriye doğru kaymasını sağlayarak, 155 ° esneklikle çalışmaya başlar. Posterior eğim düz rezeksiyonlara olanak sağlandığından ameliyat tekniği daha kolaydır ve kuvvetler kemik üzerine daha iyi dağılır.

5


Cyborg® ARC

1014

Mobile insert merkezden kilitlenebilen ve full rotasyona olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sistemde bulunan CR, bağ koruyan insert rotasyon özelliği yanında 5 mm’lik translasyon hareket kabiliyetine sahiptir.

Tibial komponentin kiel’i distaline (alt ucuna) osteoporetif vakalar için uzatma (stem extansion) kullanım özelliği sağlamaktadır.

Çimentolu fiksasyon uygulamalarında kullanılan Patellanın hammaddesi, tamamen High Crosslink Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (High Crosslink UHMWPE) ’dir.

6


1014

Cyborg® ARC

CYBORG® ARC DİZ PROTEZİ ÜRÜN LİSTESİ Cyborg® ARC  Femoral  Komponent  Çimentolu  CR Katalog  No                       Katalog  No                                 Sağ  Femur Sol  Femur 03 400 10103 03 400 10104 03 400 10105 03 400 10106 03 400 10107 03 400 10108 03 400 10109 03 400 10110 03 400 10111 03 400 10112 03 400 10113

03 400 10203 03 400 10204 03 400 10205 03 400 10206 03 400 10207 03 400 10208 03 400 10209 03 400 10210 03 400 10211 03 400 10212 03 400 10213

Size

A/P

M/L

Kesilen A/P

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

51 mm 53  mm 55  mm 57  mm 60  mm 62  mm 64  mm 67  mm 69  mm 71  mm 74  mm

57 mm 60  mm 62  mm 65  mm 67  mm 70  mm 72  mm 75  mm 77  mm 79  mm 82  mm

35 mm 37  mm 39  mm 42  mm 44  mm 46  mm 49  mm 51  mm 53  mm 56  mm 58  mm

Size

A/P

M/L

Kesilen A/P

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

51 mm 54  mm 56  mm 58  mm 61  mm 63  mm 65  mm 68  mm 70  mm 72  mm 75  mm

57 mm 60  mm 62  mm 65  mm 67  mm 70  mm 72  mm 75  mm 77  mm 80  mm 82  mm

35 mm 37  mm 39  mm 42  mm 44  mm 46  mm 49  mm 51  mm 53  mm 56  mm 58  mm

Cyborg® ARC  Femoral  Komponent  Çimentolu  PS Katalog  No                       Katalog  No                                 Sağ  Femur Sol  Femur 03 400 20103 03 400 20104 03 400 20105 03 400 20106 03 400 20107 03 400 20108 03 400 20109 03 400 20110 03 400 20111 03 400 20112 03 400 20113

03 400 20203 03 400 20204 03 400 20205 03 400 20206 03 400 20207 03 400 20208 03 400 20209 03 400 20210 03 400 20211 03 400 20212 03 400 20213

Cyborg® ARC  TİTANYUM  NİTRAT  KAPLAMALI  FEMORAL  KOMPONENT  CR Katalog  No                       Katalog  No                                 Sağ  Femur Sol  Femur 03 401 10103 03 401 10104 03 401 10105 03 401 10106 03 401 10107 03 401 10108 03 401 10109 03 401 10110 03 401 10111 03 401 10112 03 401 10113

03 401 10203 03 401 10204 03 401 10205 03 401 10206 03 401 10207 03 401 10208 03 401 10209 03 401 10210 03 401 10211 03 401 10212 03 401 10213

Size

A/P

M/L

Kesilen A/P

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

51 mm 53  mm 55  mm 57  mm 60  mm 62  mm 64  mm 67  mm 69  mm 71  mm 74  mm

57 mm 60  mm 62  mm 65  mm 67  mm 70  mm 72  mm 75  mm 77  mm 79  mm 82  mm

35 mm 37  mm 39  mm 42  mm 44  mm 46  mm 49  mm 51  mm 53  mm 56  mm 58  mm

Cyborg® ARC  TİTANYUM  NİTRAT  KAPLAMALI  FEMORAL  KOMPONENT  PS Katalog  No                       Katalog  No                                 Sağ  Femur Sol  Femur 03 401 20103 03 401 20104 03 401 20105 03 401 20106 03 401 20107 03 401 20108 03 401 20109 03 401 20110 03 401 20111 03 401 20112 03 401 20113

03 401 20203 03 401 20204 03 401 20205 03 401 20206 03 401 20207 03 401 20208 03 401 20209 03 401 20210 03 401 20211 03 401 20212 03 401 20213

Size

A/P

M/L

Kesilen A/P

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

51 mm 54  mm 56  mm 58  mm 61  mm 63  mm 65  mm 68    mm 70  mm 72  mm 75  mm

57 mm 60  mm 62  mm 65  mm 67  mm 70  mm 72  mm 75  mm 77  mm 80  mm 82  mm

35 mm 37  mm 39  mm 42  mm   46  mm 49  mm 51  mm 53  mm 56  mm 58  mm

7


Cyborg® ARC

Cyborg® ARC  FİX  TİBİAL  KOMPONENT  CrCoMo Size A/P Katalog  No                       03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404

10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

40 mm 42  mm 44  mm 45  mm 47  mm 49  mm 51  mm 53  mm 54  mm 56  mm 58  mm

Cyborg® ARC  FİX  TİBİAL  KOMPONENT  Ti6Al4V Size A/P Katalog  No                       03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405

10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

40 mm 42  mm 44  mm 45  mm 47  mm 49  mm 51  mm 53  mm 54  mm 56  mm 58  mm

M/L

Boy (stem)

61 mm 63  mm 66  mm 68  mm 71  mm 74  mm 77  mm 79  mm 82  mm 85  mm 88  mm

30 mm 30  mm 30  mm 30  mm 35  mm 35  mm 35  mm 35  mm 40  mm 40  mm 40  mm

M/L

Boy (stem)

61 mm 63  mm 66  mm 68  mm 71  mm 74  mm 77  mm 79  mm 82  mm 85  mm 88  mm

30 mm 30  mm 30  mm 30  mm 35  mm 35  mm 35  mm 35  mm 40  mm 40  mm 40  mm

Cyborg® ARC FIX  TIBIAL  KOMPONENT  TITANYUM  NITRAT  KAPLAMALI   Size A/P M/L Katalog  No                       Boy  (stem) 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

8

408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

40 mm 42  mm 44  mm 45  mm 47  mm 49  mm 51  mm 53  mm 54  mm 56  mm 58  mm

61 mm 63  mm 66  mm 68  mm 71  mm 74  mm 77  mm 79  mm 82  mm 85  mm 88  mm

30 mm 30  mm 30  mm 30  mm 35  mm 35  mm 35  mm 35  mm 40  mm 40  mm 40  mm

1014


1014

Cyborg® ARC

Cyborg® ARC  MOBILE  TİBİAL  KOMPONENT  CrCoMo  (SEMENTLİ) Katalog  No                       03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130

Size

A/P

M/L

Boy (stem)

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

40 mm 42  mm 44  mm 45  mm 47  mm 49  mm 51  mm 53  mm 54  mm 56  mm 58  mm

61 mm 63  mm 66  mm 68  mm 71  mm 74  mm 77  mm 79  mm 82  mm 85  mm 88  mm

30 mm 30  mm 30  mm 30  mm 35  mm 35  mm 35  mm 35  mm 40  mm 40  mm 40  mm

Cyborg® ARC  MOBILE  TİBİAL  KOMPONENT  Ti6Al4V  (SEMENTLİ) Katalog  No                       03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411

10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130

Size

A/P

M/L

Boy (stem)

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

40 mm 42  mm 44  mm 45  mm 47  mm 49  mm 51  mm 53  mm 54  mm 56  mm 58  mm

61 mm 63  mm 66  mm 68  mm 71  mm 74  mm 77  mm 79  mm 82  mm 85  mm 88  mm

30 mm 30  mm 30  mm 30  mm 35  mm 35  mm 35  mm 35  mm 40  mm 40  mm 40  mm

Cyborg® ARC  MOBILE  TİBİAL  KOMPONENT  TİTANYUM  NİTRAT  KAPLI Katalog  No                       03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130

Size

A/P

M/L

Boy (stem)

# 3 #  4 #  5 #  6 #  7 #  8 #  9 #  10 #  11 #  12 #  13

40 mm 42  mm 44  mm 45  mm 47  mm 49  mm 51  mm 53  mm 54  mm 56  mm 58  mm

61 mm 63  mm 66  mm 68  mm 71  mm 74  mm 77  mm 79  mm 82  mm 85  mm 88  mm

30 mm 30  mm 30  mm 30  mm 35  mm 35  mm 35  mm 35  mm 40  mm 40  mm 40  mm

9


Cyborg® ARC

Cyborg® ARC  MOBILE  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  HIPERFLEKS  -­‐  CR Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

10308 10310 10312 10315 10318 10321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

10408 10410 10412 10415 10418 10421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

10508 10510 10512 10515 10518 10521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

10608 10610 10612 10615 10618 10621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

10708 10710 10712 10715 10718 10721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

10808 10810 10812 10815 10818 10821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

10908 10910 10912 10915 10918 10921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

11008 11010 11012 11015 11018 11021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

11108 11110 11112 11115 11118 11121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

11208 11210 11212 11215 11218 11221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

11308 11310 11312 11315 11318 11321

Cyborg® ARC  MOBILE  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  HIPERFLEKS  -­‐  PS Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

20308 20310 20312 20315 20318 20321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

20408 20410 20412 20415 20418 20421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

20508 20510 20512 20515 20518 20521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

20608 20610 20612 20615 20618 20621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

20708 20710 20712 20715 20718 20721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

20808 20810 20812 20815 20818 20821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

20908 20910 20912 20915 20918 20921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

21008 21010 21012 21015 21018 21021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

21108 21110 21112 21115 21118 21121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

21208 21210 21212 21215 21218 21221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

423 423 423 423 423 423

21308 21310 21312 21315 21318 21321

Cyborg® ARC  MOBILE  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  DEEP  -­‐  DISH Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

10308 10310 10312 10315 10318 10321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

10408 10410 10412 10415 10418 10421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

10508 10510 10512 10515 10518 10521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

10608 10610 10612 10615 10618 10621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

10708 10710 10712 10715 10718 10721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

10808 10810 10812 10815 10818 10821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

10908 10910 10912 10915 10918 10921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

11008 11010 11012 11015 11018 11021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

11108 11110 11112 11115 11118 11121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

11208 11210 11212 11215 11218 11221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

425 425 425 425 425 425

11308 11310 11312 11315 11318 11321

Cyborg® ARC  MOBILE  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  -­‐  CR Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

10308 10310 10312 10315 10318 10321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

10408 10410 10412 10415 10418 10421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

10508 10510 10512 10515 10518 10521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

10608 10610 10612 10615 10618 10621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

10708 10710 10712 10715 10718 10721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

10808 10810 10812 10815 10818 10821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

10908 10910 10912 10915 10918 10921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

11008 11010 11012 11015 11018 11021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

11108 11110 11112 11115 11118 11121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

11208 11210 11212 11215 11218 11221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

11308 11310 11312 11315 11318 11321

Cyborg® ARC  MOBILE  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)    -­‐  PS Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

10

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

20308 20310 20312 20315 20318 20321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

20408 20410 20412 20415 20418 20421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

20508 20510 20512 20515 20518 20521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

20608 20610 20612 20615 20618 20621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

20708 20710 20712 20715 20718 20721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

20808 20810 20812 20815 20818 20821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

20908 20910 20912 20915 20918 20921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

21008 21010 21012 21015 21018 21021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

21108 21110 21112 21115 21118 21121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

21208 21210 21212 21215 21218 21221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

427 427 427 427 427 427

21308 21310 21312 21315 21318 21321

1014


1014

Cyborg® ARC

Cyborg® ARC  FIX  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  -­‐  CR Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

10308 10310 10312 10315 10318 10321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

10408 10410 10412 10415 10418 10421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

10508 10510 10512 10515 10518 10521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

10608 10610 10612 10615 10618 10621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

10708 10710 10712 10715 10718 10721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

10808 10810 10812 10815 10818 10821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

10908 10910 10912 10915 10918 10921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

11008 11010 11012 11015 11018 11021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

11108 11110 11112 11115 11118 11121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

11208 11210 11212 11215 11218 11221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

11308 11310 11312 11315 11318 11321

Cyborg® ARC  FIX  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  -­‐  PS Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

20308 20310 20312 20315 20318 20321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

20408 20410 20412 20415 20418 20421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

20508 20510 20512 20515 20518 20521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

20608 20610 20612 20615 20618 20621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

20708 20710 20712 20715 20718 20721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

20808 20810 20812 20815 20818 20821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

20908 20910 20912 20915 20918 20921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

21008 21010 21012 21015 21018 21021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

21108 21110 21112 21115 21118 21121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

21208 21210 21212 21215 21218 21221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

418 418 418 418 418 418

21308 21310 21312 21315 21318 21321

Cyborg® ARC  FIX  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  HIPERFLEKS  -­‐  CR Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

10308 10310 10312 10315 10318 10321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

10408 10410 10412 10415 10418 10421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

10508 10510 10512 10515 10518 10521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

10608 10610 10612 10615 10618 10621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

10708 10710 10712 10715 10718 10721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

10808 10810 10812 10815 10818 10821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

10908 10910 10912 10915 10918 10921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

11008 11010 11012 11015 11018 11021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

11108 11110 11112 11115 11118 11121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

11208 11210 11212 11215 11218 11221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

11308 11310 11312 11315 11318 11321

Cyborg® ARC  FIX  INSERT  YÜKSEK  DAYANIKLI  (HIGHCROSSLINK  UHMWPE)  HIPERFLEKS  -­‐  PS Kalınlık

8 mm 10  mm 12  mm 15  mm 18  mm 21  mm

Katalog No Size  #  3 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

20308 20310 20312 20315 20318 20321

Katalog No Size  #  4 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

20408 20410 20412 20415 20418 20421

Katalog No Size  #  5 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

20508 20510 20512 20515 20518 20521

Katalog No Size  #  6 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

20608 20610 20612 20615 20618 20621

Katalog No Size  #  7 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

20708 20710 20712 20715 20718 20721

Katalog No Size  #  8 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

20808 20810 20812 20815 20818 20821

Katalog No Size  #  9 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

20908 20910 20912 20915 20918 20921

Katalog No Size  #  10 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

21008 21010 21012 21015 21018 21021

Katalog No Size  #  11 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

21108 21110 21112 21115 21118 21121

Katalog No Size  #  12 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

21208 21210 21212 21215 21218 21221

Katalog No Size  #  13 03 03 03 03 03 03

420 420 420 420 420 420

21308 21310 21312 21315 21318 21321

11


Cyborg® ARC

1014

Cyborg® TİBİAL  STEM  UZATMA  Tİ6AL4V Katalog  No                       03 03 03 03 03 03 03 03 03

428 428 428 428 428 428 428 428 428

66666 66667 66668 66669 66670 66671 66672 66673 66674

Size # 30 #  40 #  50 #  60 #  70 #  90 #  110 #  130 #  150

Cyborg® PLUS  PATELLA  YÜKSEK  DAYANIKLI   (HIGHCROSSLINK  UHMWPE) Katalog  No                       03 03 03 03

111 111 111 111

10000 20000 30000 40000

Size Küçük Orta Büyük XL

Basım Tarihi: 30.05.2014

12


Profile for Dizayn Medikal

Dizayn Medikal E-Katalog  

Dizayn Medikal ürünleri katalog çalışması

Dizayn Medikal E-Katalog  

Dizayn Medikal ürünleri katalog çalışması

Advertisement