Page 1


VDA DIZAINO KATEDRA


Kviečiame bendradarbiauti Glaudus bendradarbiavimas su pramonės, verslo įmonėmis bei kitais socialiniais partneriais yra prioritetinė Dizaino katedros veiklos sritis. Šis bendradarbiavimas grindžiamas visapusiška nauda tiek įmonėms, tiek studentams, tiek Dizaino katedrai. Pagrindiniai bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tikslai yra suteikti studentams praktines žinias apie gaminių vystymo procesą ir galimybę dirbti su svarbiomis problemomis realiame kontekste, taip pat integruoti naujausią rinkodaros bei technologinę informaciją į studijų procesą bei supažindinti studentus su pramonės, verslo, mokslo sričių žmonėmis, potencialiais darbdaviais ir užsakovais. Įmonėms - tai galimybė spręsti kasdienes produktų, ar paslaugų vystymo problemas bei pasisemti naujų idėjų, kurti inovacijas bei strategijas, nukreiptas į 5-10 metų ateities horizontą, kurioms generuoti jos dažnai neturi laiko ir resursų. Taip pat tai galimybė pažinti potencialius darbuotojus. Bendradarbiavimo projektai, taip pat dalyvavimas dizaino konkursuose ir parodose pastaraisiais metais davė realiai apčiuopiamų rezultatų. Dizaino katedroje sukurti projektai tampa realias gaminiais, konkurencingais ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje. Daug studentų ir absolventų projektų pelnė apdovanojimus Lietuvos ir pasauliniuose dizaino konkursuose. Šiame leidinyje pateikiame pavyzdžius.


ŠVIESTUVAS “LIGHT STICK” (2010 - 2013) Gamintojas: Status Srl (Italija) Projekto autorė: Živilė Lukšytė 2 Kurso projektas Projekto trukmė - 3 mėn. Italų kompanija STATUS, sudariusi licencinę sutartį dėl VDA Dizaino katedros studentės Živilės Lukšytės sukurto šviestuvo dizaino, pradėjo masinę „Light Stick“ pavadinto šviestuvo gamybą. 2010 metais sukurtas šviestuvas yra įtrauktas į kompanijos gaminių katalogą ir potencialiems pirkėjams buvo pristatytas 2013 metų Milano baldų parodoje “ISaloni”. Stalo šviestuvas susideda iš dviejų pagrindinių dalių – korpuso ir skaidrios organinio stiklo bazės. Dėl jos korpusas vizualiai atrodo pakibęs ore. Korpuso ir bazės tarpusavio padėtis keičiama slenkant. Taip galima valdyti šviesos srauto kryptį.


DIRBTINĖS ŠIRDIES IŠORINĖS ĮRANGOS DĖKLAS (2009 - 2012) Bakalauro baigiamasis darbas Trukmė- 1 metai Gamintojas: BERLIN HEART Gmbh (Vokietija) Projekto autorė: Jevgenija Sidorevič Sukurtas Vokiečių įmonės “Berlin Heart” dirbtinės širdies INCOR valdymą užtikrinančiai įrangai, kurią pacientas visuomet privalo nešiotis su savimi. Kadangi ši įranga yra naudojama visą parą ji privalo užtikrinti paciento mobilumą, judesių laisvumą, patogumą bei saugumą.


10


Medžiagų porėtumo analizės prietaisas Visiškai naujas ultragarsinis laboratorinis aparatas, skirtas išsiaiškinti žmogui pavojingų mikoplazmų kiekį grūduose. Prietaisas turi integruotą kompiuterį ir signalų generavimo bei analizės elektroniką. Jungiamas prie asmeninio kompiuterio. Prietaiso formos inspiracija – grūdai, išorės dizainas suderintas su vidine sandara.

2011

Bakalauro baigiamasis darbas Trukmė- 5 mėn. Įmonė: UAB Elinta Projekto autorius: Deividas Juozulynas

2011

Kursinis projektas Trukmė- 3 mėn. Įmonė: UAB Miromax Projekto autorė: Asta Sadauskaitė

Sulankstomas miesto dviratis Šio dviračio sulankstymo schema skiriasi nuo kitų esančių rinkoje: pagrindinė lenkimo ašis sutampa su dviračio sėdynės ašimi. Panaudoti 16 colių ratai, „Stringdrive“ diržinė pavara, reguliuojama sėdynė. Šis dviračio dizainas pelnė pirmąją vietą UAB „Miromax“ ir Vilniaus dailės akademijos surengtame konkurse „Ateities EKO transporto priemonė“.


MANO RAŠOMASIS STALAS (2011) Bakalauro baigiamasis darbas Gamintojas: UAB EMKO Projekto autorė: Inesa Malafej Apdovanojimai: IF CONCEPT DESIGN AWARD 2012 (Vokietija) GERAS DIZAINAS 2012 apdovanojimas (Lietuva) Baldų parodos BALDAI 2012 prizas (Lietuva) Projektas „Mano rašomasis stalas“ buvo sukurtas norint turėti patogią darbo vietą ir mažiau betvarkės ant stalo: jį labai patogu sutvarkyti, tiesiog nustumiant daiktus link lenkta fanera paaukštintų kraštų, nebijant, kad kas nukris. Stalo kojos nusukamos, todėl jį patogu supakuoti ir ekonomiška pervežti.


1.


IŠŠŪKIS DURYS! (2012-2013) Kūrybinės dirbtuvės-konkursas Trukmė- 20 dienų. Įmonė: UAB Veneks Projektų autorės: 1. Simona Gluškevičiūtė 2. Beata Patašiūtė

Įmonės “Veneks” iššūkis konkurso dalyviams: sukurti išskirtines interjero durų dizaino koncepcijas, galinčias tapti realiais išskirtinio dizaino gaminiais. Konkurse dalyvavo 21 studentas, per 20 kūrybos dienų buvo pateiktos105 pirminės idėjos (eskizai), 42 atrinktų idėjų vizualizacijos,po 2 tarpinių peržiūros atrinkta 13 darbų, II konkurso etapui. Dviejų konkurso nugalėtojų projektai buvo įgyvendinti ir pristatyti parodoje “ Baldai 2013” Litexpo parodų centre.

2.


ACME DIZAINO LABORATORIJA (2011-2012) Kūrybinės pratybos Trukmė- 3 savaitės Įmonė: ACME EUROPE Projektas „ACME design lab” – tai vienas iš kompanijos „ACME Europe“ organizuojamų projektų. Šios iniciatyvos tikslas ne tik supažindinti studentus su industrinio dizaino rinkos tendencijomis, bet ir „užsiauginti“ vertingus specialistus. Praktinių užsiėmimų metu studentų komandos kūrė nešiojamųjų kompiuterių krepšius, dėklus, garso įrangą , energijos šaltinius, aksesuarus. Vykdant projektus siekiama apsikeisti žiniomis, idėjomis taip pat atsirinkti geriausius studentus, kurie galėtų atlikti praktiką įmonėje ir galbūt pasilikti dirbti kompanijos dizaino padalinyje. Per visą projekto laikotarpį kompanijoje buvo įdarbinti trys VDA absolventai.


Tarptautinis „ Electrolux Design Lab “ konkursas Indaplovë “Bifoliate” Konkurso“Electrolux Design Lab 2009 ”, fnalistas (Londonas) Aut.Toma Brundzaitë Dishwasher Bifoliate Electrolux Design Lab 2009, Finalist (London) Aut. Toma Brundzaitë

Mechaninis mobiliojo telefono kroviklis “Bone” Ámonë: UAB Aedilis Projekto autorius: Denis Orlenok.

Mechanical cell phone charger “Bone” Company: Aedilis Author of the project: Denis Orlenok.

“Ðaldytuvo nosis“ 2012 TOP 30 + Projekto autorius: Vilius Dringelis “Fridge nose “ 2012 TOP 30 + Author: Vilius Dringelis


Oro valytuvas- sagë „Airprin“ TOP 50+ Projekto autore: Austëja Stiklerytë „Airprin“ TOP 50+ Author: Austëja Stiklerytë

Staltiesë „ Cook cloth“ 2013 TOP 50 + Projekto autorius: Evelina Kudabaitë Tablecloth „ Cook cloth“ 2013 TOP 50+ Author: Barbora Adomonytë

Druskinantis ðaukðtas “Salt spoon” 2012 TOP 30+ Projekto autorius : Barbora Adomonytë

“Salt spoon” 2012 TOP 30+ Author : Barbora Adomonytë


„BOLERO“ BALDŲ KOLEKCIJOS PREKINIS ŽENKLAS (2012)

UAB „VMG“ PREKINIS ŽENKLAS (2012)

Įmonė: UAB „BEVARGO“ Projektų autoriai: R.Aleliūnas, G.Čaplijuskaite Konkurso, organizuoto UAB BEVRGO , tikslas buvo sukurti prekinį ženką, pakuotę bei reklaminius plakatus naujai baldų kolekcijai BOLERO. Konkurse dalyvavo 15 studentų. Konkurso nugalėtojų darbai buvo panaudoti kolekcijos BOLERO reklamai.

Įmonė: UAB „VMG“ Projektų autoriai: V.Baranauskaitė, L.Dumbravaitė, A.Drungilaitė Per 4 mėnesius 22 studentai pasiūlė daugiau nei 100 ženklo variantų, iš kurių buvo atrinklti perpektyviausi. Nugalėjusiam studentui buvo suteikta galimybė savo projektą realizuoti.

“BOLERO” FURNITURE COLLECTION BRAND (2012)

UAB “VMG” BRAND (2012)

Company: BEVARGO Project authors: R.Aleliūnas, G.Čaplijuskaite Competition, organized by the company BEVARGO, was to create a logo, packaging and promotional posters for the new furniture collection BOLERO. The competition was attended by 15 students. Contest winners' works were used in the collection BOLERO advertising.

Company: VMG Project authors: V.Baranauskaitė, L.Dumbravaitė, A.Drungilaitė more than 100 label options from which to select the most promising. For the winning students were given the opportunity to realize their project.


MANO SKAITYMO KĖDĖ ( 2011) Bakalauro baigiamasis darbas Gamintojas: UAB Emko Projekto autorius: Arūnas Sukarevičius Apdovanojimai: Jaunojo dizainerio prizas 2011 (Lietuva) pagr. prizas. Geras dizainas 2013 (Lietuva) prizas. Tai krėslas siūlantis šiek tiek kitokią sėdėjimo poziciją. Jis sudarytas iš dviejų dalių -karkaso ir jo “rūbo. Kišenės yra pati privačiausia vieta daiktams laikyti arba tiesiog gera vieta šiltai susidėti rankas. Jos paverčiabaldą asmenišku ir veikia emociškai. Esamai krėslo bazei galima pritaikytidaugybę skirtingų medžiagų ir spalvinių variacijų. Taigi, baldas nesunkiai gali kisti pagal vartotojo charakterį - nuo kukliu švarku apsivilkusio iki pankuojančio krėslo.

MY READING CHAIR (2011) Bachelor's thesis Manufacturer: Emko Author of the project: Arūnas Sukarevičius Awards: Young Designer Award in 2011 (Lithuania) main prize. Good Design 2013 (Lithuania) prize product category. This chair offers a slightly different seating position. It consists of two parts-the frame and the "dress” . Pockets are the most private place to store items.They characterizes furniture and act emotionally. Existing seat base can be customized many different materials and color variations.So a piece of furniture can easily vary according to the user's character -from humble jacket dressed up to punk seat.


BEEPOSITIVE 2013 Tarptautinis ðviesos instaliacijø festivalis Kûrybinës pratybos Trukmë - 5 dienos Vieðoji ástaiga “Beepart” “Beepart” - tai vieðoji ástaiga, kuri ákûrë meno dirbtuves kaip visuomenës traukos centrà Pilaitës rajone, Vilniuje. Tai vieta, kurioje gimsta ir yra ágyvendinamiávairûs projektai. Dirbtuvës orientuotos ne tik á vietos bendruomenæ, bet ir á tarptautinius projektus. “Beepart” koncepcijos autorius ir vadovas yra dizaineris Andrius Ciplijauskas, Dizaino katedros absolventas. Per 5 kûrybiniø dirbtuviø dienas 10 dizaino katedros studentø, pasiskirstæ á 3 grupes, bendrai sukûrë, ágyvendino bei eksponavo festivalyje 7 savo ðviesos instaliacijas.


CUBIC TUBIC (2013) Bakalauro baigiamasis darbas Trukmė - 4 mėn. Įmonė: UAB Nordic Idea Projekto autorė: Gintarė Žiobakaitė Savo bakalauro baigiamajam darbui gyvenamosios kapsulės temą pasirinkusi studentė, išvystė konkurso metu gimusią idėją, Konsultuodamasi su įmonės “ Nordic Idea” technologais sukūrė gamybinį baldo projektą ir pagamino veikiantį jo prototipą. Objekte projektuojama miego zona, darbo erdvė, daiktų pasidėjimo vieta. Uždaroje pozicijoje baldas užima mažiau nei 1 kv. metrą.


Kvadrokopteris BZ4 (2013) Bakalauro baigiamasis darbas Trukmė- 4 mėnesiai Įmonė: UAB AEDILIS, Projekto autoriai: Simona Gluškevičiūtė ir komanda. Tai nepilotuojama skraidyklė skirta profesionaliam filmavimui ir teritorijos stebėjimui. Autoriai kūrė dalyvaudami programoje „Atverk – Ateities verslo komanda“ ir bendradarbiaudami su bendrove „Aedilis“, Vienas projekto privalumųkvadrokopteris yra sulankstomas todėl yra patogu jį transportuoti.


Patefonas REED PRECISSION (2013) Bakalauro baigiamasis darbas Projekto trukmė- 4 mėn. Įmonė: UAB THONEARM Projekto autorius: Karolis Bakūnas Patefonas sukurtas tikram audiofilui, kurio gyvenime muzika ir audioaparatūra užima įpatingą vietą. Kertinis projekto akmuo- tonarmo tvirtinimo sistema. Ji suteikia galimybę tvirtinti skirtingo ilgio tonarmus, juos tiksliai priderinant prie patefono.


PHOTOTONIX (2012) Projekto trukmė- 1 metai Įmonė: UAB “Arginta” Projekto autoriai: Laura Vanagaitytė Mindaugas Lučiūnas Vytautas Komka Mantas Kantautas Rasa Danėlevičiūtė Ieva Balinskaitė Automobilinė saulės jėgainė “Phototonix” - tai atsinaujinantis, tylus, ekologiškas elektros energijos šaltinis tvirtinamas ant automobilio stogo. Projektas laimėjo pirmą vietą neformalaus ugdymo ir verslumo skatinimo projekte “Atverk- ateities verslo komanda !”.


Projektas „Atverk – ateities verslo komanda“.

Mechaninis mobiliojo telefono kroviklis “Bone” Įmonė: UAB Aedilis Projekto autorius: Denis Orlenok.

Robotas valantis langus, Įmonė: UAB AEDILIS projekto autorius: Deividas Juozulynas


Levitacinis šviestuvas Įmonė: UAB Gaudrė Projekto autorė: Austėja Semaškaitė.

Šviestuvų šeima “More light” , Įmonė: UAB Gaudrė Projekto autorius : Mindaugas Juršėnas


LEVITACINIS ŠVIESTUVAS (2013) Bakalauro baigiamasis darbas Projekto trukmė- 4 mėnesiai Įmonė: UAB GAUDRĖ Projekto autorė: Aurelija Semaškaitė Levitas lotyniškai reiškia lengvumą. Šio šviestuvo idėja atskleidžiama per technologiją. Levitaciją tai yra procesas, kurio metu fizinės jėgos veikiamas prieš gravitaciją objektas pakimba ore stabilioje pozicijoje be jokių fizinių kontaktų. Pritaikant magnetinės levitacijos technologiją ir kelis atramos taškus šviestuvas tarsi lengvai kabo ore.


SPECIALIZUOTA VIRTUVĖS ĮRANGA (2009) Bakalauro baigiamasis darbas Projekto autorė: Gabrielė Meldaikytė Apdovanojimai: 3-ia vieta. International kitchen and bathroom contest during Salone Internazionale del Mobile Milano 2010. (Milanas) 3-ia vieta. The CUMULUS 20th Anniversary Exhibition 2010. (Šanhajus) 1-ia vieta. ‘SaloneSatellite WorldWide Moscow 2009’ / Designing Wellness. (Maskva) Tai specializuota virtuvės įranga tinkama naudoti esant įvairiems sutrikimams, įskaitant kaulų lūžius, nuolatinę negalią ar vienos kūno pusės paralyžių. Skirta tiek kairiarankiams tiek dešiniarankiams žmonėms. Visa virtuvės įranga susideda iš 7 elementų, kurie vartotojams padeda ruošti maistą su viena ranka.


THE AID (2010) 4 kurso projektas Projekto autorė: Eglė Ugintaitė Apdovanojimai: “Fujitsu Design Award Grand Prize” (Japonija) “Geras Dizainas 2012” apdovanojimas (Lietuva) „The Aid“ – tai naujosios kartos multifunkcinis navigacinis prietaisas senyvo amžiaus žmonėms, ar žmonėms su negalia, atliekantis tikros „pagalbos rankos“ funkciją. Šis prietaisas padeda orientuotis erdvėje, matuoja sveikatos būklės rodiklius. Blogai pasijutus šiuo prietaisu galima išsikviesti pagalbą. Taip pat jis yra naudojamas kaip atrama, tuo jis panašus į lazdą.


Dizaino katedros studentų 2009-2013 m. pelnyti apdovanojimai 2013 m. Viktorijos Čegytės bakalauro baigiamasis projektas “Darbo stalas su multifunkciniu šviestuvu ” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2013” apdovanojimą (Vilnius, Lietuva 2013m.). Astos Sadauskaitės ketvirto kurso projektas “Sulankstomas miesto dviratis ” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2013” apdovanojimą (Vilnius, Lietuva 2013m.). Aleksandr Dubickij bakalauro baigiamasis projektas “Supamasis krėslas ” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2013” apdovanojimą (Vilnius, Lietuva 2013m.). Deivido Juozulyno bakalauro baigiamasis projektas “Medžiagų porėtumo analizės prietaisas ” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2013” diplomą projekto kategorijoje (Vilnius, Lietuva 2013m.). Audronės Drungilaitės trečio kurso projektas kabykla “Vijoklis” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2013” apdovanojimą (Vilnius, Lietuva 2013m.). Rapolo Gražio trečio kurso projektas lentyna „Audžiu” pelnė Lietuvos dizaino prizą “Geras dizainas 2013” gaminio kategorijoje (Vilnius, Lietuva 2013m.). Eglės Stonkutės antro kurso projektas šviestuvas “Trololo” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2013” diplomą (Vilnius, Lietuva 2013m.). Viliaus Dringelio trečio kurso projektas “Varnas” pelnė Lietuvos dizaino prizą “Geras dizainas 2013” projekto kategorijoje (Vilnius, Lietuva 2013m.). Arūno Sukarevičiaus bakalauro baigiamasis projektas “Mano skaitymo kėdė ” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2013” prizą gaminio kategorijoje (Vilnius, Lietuva 2013m.). Aušrinės Augustinaitės trečio kurso projektas “Surenkamas stalas ” pelnė Lietuvos dizaino prizą “Geras dizainas 2013” (Vilnius, Lietuva 2013m.). Ketvirto kurso studento Mindaugo Juršėno projektas “More light” pelnė pirmą vietą verslumo skatinimo projekte “Atverk”2013 m. Evelinos Kudabaitės projektas Cook cloth“ užkopė iki pasaulio geriausių 50-uko konkurse „Electrolux Design Lab 2013 Austėja Stiklerytė projektas “Airpin” užkopė iki pasaulio geriausių 50-uko konkurse „Electrolux Design Lab 2013 „. Ketvirto kurso studentės Lauros Petraitytės sukurtas baldas “Spinta/stalas - sekreteras” dalyvavęs konkurse “ Jaunojo dizainerio prizas 2013” , pelnė daugiausia Manonamai.lt portalo skaitytojų simpatijų ir balsų. Ketvirto kurso studentės Simonos Gluškevičiūtės kartu su komanda sukurtas “kvadrakopteris” , dalyvavęs neformalaus ugdymo ir verslumo skatinimo projekte “ Atverk”, konkurse “ Jaunojo dizainerio prizas 2013” , pelnė autorei papildomą prizą produkto ir industrinio dizaino kategorijoje. Ketvirto kurso studentės Vitos Vaitiekūnaitės sukurtas “Baldas palengvinantis kasdienybę” , konkurse “ Jaunojo dizainerio prizas 2013” , produkto ir industrinio dizaino kategorijoje pelnė pagrindinį prizą. 2012 m. Inesos Malafej bakalauro baigiamasis projektas “Mano rašomasis stalas” pelnė apdovanojimą Litexpo parodų centro parodoje “Baldai 2012” (Vilnius, Lietuva 2012m.) Eglės Stonkutės kursinis projektas “Trololo” pelnė papildomą prizą Litexpo parodų centro parodoje “Baldai 2012” (Vilnius, Lietuva 2012m.). Barboros Adomonytės kursinis šviestuvo projektas „Saulėtekis, saulėlydis“ pelnė apdovanojimą Litexpo parodų centro parodoje “Baldai 2012” (Vilnius, Lietuva 2012m.). Linos Dumbravaitės kursinis projektas “Ylamp” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2012” diplomą (Vilnius, Lietuva 2012m.). Eglės Ugintaitės kursinis projektas “The Aid” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2012” apdovanojimą. (Vilnius, Lietuva 2012m.) Aleksandro Dubickij bakalauro baigiamasis projektas “Supamasis krėslas” pelnė papildomą prizą “Jaunojo dizainerio prizo 2012” apdovanojimuose. pelnė prestižinį “IF concept design award 2012” apdovanojimą Vokietijoje.


Kristinos Zakaraitės bakalauro baigiamasis projektas “Trimatis dantų antspaudų skeneris” pelnė “Jaunojo dizainerio prizo 2012” apdovanojimą (Vilnius, Lietuva 2012m.). Antro kurso studentės Barboros Adomonytės kursinis projektas “Druskinantis šaukštas” atrinktas į pasaulinio “ELECTROLUX DESIGN LAB 2012” konkurso pusfinalį. Antro kurso studento Viliaus Dringelio kursinis projektas “Šaldytuvo nosis” atrinktas į pasaulinio “ELECTROLUX DESIGN LAB 2012” konkurso pusfinalį. Inesos Malafej bakalauro baigiamasis projektas “Mano rašomasis stalas” pelnė Lietuvos dizaino prizo “Geras dizainas 2012” apdovanojimą (Vilnius, Lietuva 2012m.). Inesos Malafej bakalauro baigiamasis projektas “Mano rašomasis stalas” 2011 m. Eglės Ugintaitės 4 kurso projektas “The Aid” pelnė pagrindinį “Grand Prize” apdovanojimą pasauliniame “FUJITSU DESIGN AWARD” konkurse (Tokijus, Japonija 2011m.). 2010 m. Dizaino katedros studentės Dalios Sireikytės garso kolonėlių projektas “Ripple” pelnė Grand Prix apdovanojimą “Corian on the top” dizaino konkurse (Vilnius, 2010 m.). Gabrielės Meldaikytės bakalauro baigiamasis darbas “Viena ranka valdoma virtuvinė įranga neįgaliajam” pelnė 3-ą vietą “THE CUMULUS 20th anniversary exhibition” (Shanchajus, Kinija 09.2010). Gabrielės Meldaikytės bakalauro baigiamasis darbas “Viena ranka valdoma virtuvinė įranga neįgaliajam” pelnė 3-ą vietą “I Saloni Premio SaloneSatellite – International Kitchen & Bathroom Contest” dizaino konkurse (Milanas, Italija 04.2010) 2009 m. Tomos Brundzaitės bakalauro baigiamojo darbo indaplovės koncepcinis projektas “Bifoliate” pasauliniame “Electrolux Design Lab 2009” pelnė finalisto prizą (Londonas, Didžioji Britanija). Gabrielės Meldaikytės bakalauro baigiamasis darbas “Viena ranka valdoma virtuvinė įranga neįgaliajam” pelnė 1-ą vietą “SaloneSatellite WorldWide Moscow – Designing Wellness” dizaino konkurse (Maskva, Rusija 10.2009).

Pastaraisiais metais dizaino katedra vykdo arba vykdė bendrus projektus su šiomis įmonėmis ir socialiniais partneriais : UAB “Utenos Alus” UAB “ACME” UAB “Electrolux” STATUS S.r.l. Berlin Heart GmbH UAB “Elinta” UAB ,,EMP recycling“ UAB “Ergoline projektai” UAB „Narbutas Furniture Company“ Inžinerinės pramonės asociacija “LINPRA” UAB “Aedilis” UAB “Daiktų viešbutis” UAB “Delight”

UAB “Arginta” UAB “Arpolis” UAB “Veneks” UAB “Švyturys - Utenos alus” UAB “Gaudrė” UAB “Vakarų medienos grupė” UAB “Miromax” UAB “Virūna” UAB “Innospark” UAB “Baltic Orthoservice” UAB “Tonearms.lt” UAB “LL Optic” UAB “Nordic Idea” UAB” Ligne Roset”

UAB “Vakarų medienos grupė UAB “Bevargo” UAB “Innospark” UAB “Energenas” UAB “Mulate” UAB “Vilniaus baldai” Vilniaus miesto savivaldybė Neringos miesto savivaldybė VŠĮ Lietuvių liaudies kultūros centras VŠĮ Pilaitės kultūros namai “Beepart”


Kontaktai: Vilniaus dailÄ—s akademija/ Dizaino katedra Adresas: Maironio g. 3 LT-01124, Vilnius Tel.: (85) 2105476

Kontaktai: Adresas: Maironio g. 3, LT-01124, Vilnius Tel.: (85) 2105476 http://dizainas.vda.lt www.facebook.com/ Dizainokatedra

Profile for Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra

Vilniaus dailės akademijos dizaino katedra  

Bendradarbiavimo su įmonėmis projektai

Vilniaus dailės akademijos dizaino katedra  

Bendradarbiavimo su įmonėmis projektai

Advertisement