Page 1


HABERLER ÖNSÖZ SAYI 1

Kutlu Doğum Avrupa 2010 Özel Sayı

Cevdet KESKİN

Hollanda Diyanet Vakfı İdari Koordinatör

Değerli okuyucular,

B

ilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1989’da başlattığı uygulamayla, bütün İslam dünyasında ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanan Hz. Peygamber’in doğum gününü (20 Nisan 571) içine alan hafta “Kutlu Doğum Haftası” olarak ilan edilmiş ve Türkiye’de bir hafta boyunca süren etkinliklerle anılmaya başlanmıştır. 14-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Peygamber Efendimiz’in (sav) dünyaya teşriflerini yad etme programları da diyebileceğimiz “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri, büyük bir coşku ile başladı. Ay yılı ile Güneş yılı arasındaki farkı dikkate alarak, etkinlikleri Güneş yılına göre ayarlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Nisan (rebiulevvel) ayını merkeze alarak bu haftayı kutlama haftası olarak tayin etti.Bu cümleden olarak “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli programlar, konferanslar, paneller, İslami araştırma ödülü, üniversitelerde İslam konulu konferanslar, şiir yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Hollanda’da daha önce camilerde düzenlenen küçük çaplı programlar zamanla yerini bölgesel programlara bıraktı. Hollanda Diyanet Vakfımız 2008 ve 2009 yıllarında bir ilke daha imza atarak Kutlu Doğum programlarını sadece Türklere yönelik değil, içinde yaşadığımız topluma da yani Hollandalılara da hitap edecek şekilde değişik bir formata dönüştürdü. Bu şekilde ilk program, 2008 yılında Hollanda’nın Noordwijkerhout şehrinde bulunan konferans merkezinde düzenlenen Kutlu Doğum programı oldu. Programın konusu “Living Together” adını taşıyordu. Bu programda konuşmacı olarak Hollanda’nın tanınmış ilahiyatçılarından Maurits Berger de yer almıştı. Yine 2009 yılında aynı yerde düzenlenen Kutlu Doğum programında ise bir başka Hollandalı ilahiyatcı Prof. P. S. Van Koningsveld konuşmacı yer alıyordu.

2010 yılına gelindiğinde ise daha önce Avrupa çapında geniş katılımlı Kutlu doğum programları başlatılmış sırayla önce Almanyada geçen yıl da Belçika’da yapılmıştı. Sıra Hollanda’daydı. Ancak Hollanda’da yapılacak Kutlu Doğum programı katılımı en geniş olan bir program olacaktı. Öncelikle Hollanda’da mevcut hizmet kuruluşlarına ve cemaatlerine “birlik” çağrısı yapıldı. Bütün kuruluşlar “Peygamber sevgisinde buluşmaya evet” dedi. İşte bu niyet ve azimle çalışmalarına başlayan Hollanda Diyanet Vakfı, Amsterdam Arena stadyumu yetkilileriyle görüşerek bu stadyumu Kutlu Doğum Avrupa 2010 programının yapılacağı yer olarak belirledi. Çalışmalara önce Vakıf Merkezinde Kutlu Doğum Çalışma Komisyonu oluşturularak başlandı. Programın operasyonel altyapısını hazırlamak üzere bir etkinlik düzenleme bürosuyla (Evenementenburo) anlaşma yapıldı. Camilerimizde çalışma grupları oluşturuldu. Bütün bu çalışmaların meyvesi nihayet 4 Nisan 2010 tarihinde gerçekleşti. Havanın o gün yağmurlu olması dahi, insanları olumsuz etkilemedi. Peygamberimizin dünyayı teşrifini anmak üzere Avrupa’da ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir program yapıldı. Bu programın bu kadar geniş bir katılımla herhangi bir aksaklık ve istenmeyen durumlara sebep olmadan sükünetle olması da insanlarımızın Hz. Peygamber’e (s.a.v.) olan sevgi ve saygılarının bir tezahürüdür diye düşünüyorum. İşte bu mutlu günün anısına olmak üzere “Kutlu Doğum Avrupa 2010” programının tekrar yaşatılması düşüncesiyle bu özel sayının çıkartılmasına karar verildi. Bu özel sayıda 4 Nisan yapılan Avrupa’nın en geniş katılımlı programının ayrıntılarını bulacaksınız. Sizleri Kutlu doğum özel sayımızla başbaşa bırakırken tekrar selam ve saygılarımı sunuyor, bir sonraki programda buluşmak üzere Yüce Mevla’ya emanet ediyorum. KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 3


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI KUTLU DOĞUM AVRUPA 2010 Programı HDV Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Dr. Bülent Şenay’ın ARENA Konuşması

Değerli Dostlar,

S

özlerime Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav) e salat u selam ile başlıyorum. Dünyanın dört bir tarafında O’na sevgisini, gözyaşlarıyla ve sala-u selamlarla ifade eden milyonlarca Müslümanın hatırına O Yüce Peygamber manevi varlığı ile aramızdadır diye ümid ediyoruz. Ey Allah’ın Rasulü Efendimiz! bugün burada 10 binler ve gelemeyen ama gönülleri bizimle olan yüz binler toplandık …. Seni Özlüyoruz… Seni Seviyoruz… Sana salatu selam yolluyoruz… bizi de şefaatine nail eyle…Rabbimize dua ediyoruz ki havz-ı kevserde seninle buluşanlardan olsun bu topluluk…. DOSTLARIM…. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Bu kadar insanı biraraya getiren nedir? diye soruyorlardı. Cevabımız net: Peygamber Sevgisi. Bugün anlamlı bir BİRLİK günü. Kutlu Doğum Avrupa Coşkusu’nun burada Arena’da yaşanışı, Hollanda’da din özgürlüğünün en güzel ifadesidir. Yarınlara bir ümit kaynağıdır burada bu toplantı. Modern çağda Peygamber Sevgisi, modern topluma, samimiyetin, insan sevgisinin, dostluğun, yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü anlayışının, iyliğin, diğergamlığın, ihlasın HATIRLATILMASIDIR. Birbirinizi sevin, birbirinize buğzetmeyin, haset etmeyin, sırt dönmeyin, küçüklere merhamet, büyüklere saygı gösterin, kolaylaştırın, güçleştirmeyin, sevdirin nefret ettirmeyin diyen bir Peygamberin İzinde giden insanlardan hiç kimseye zarar gelmez. Kutlu Doğum bunun iradesidir ve yansımasıdır. Kuran-ı Kerim “başkasının kutsalı”na saygıyı emreder. Müslümanlar başkalarının dini değer ve kutsallarına saygılıdırlar. Kendi kutsallarına birazcık da olsa saygı istemek onların da hakkı. Bugün anlamlı bir gün. Müslümanlar Hollanda’da 50 bin kişi toplanıp Arena stadında en önemli manevi beraberliklerinden birisini coşkuyla kutlayabiliyorlar. İşte yarınların Hollandası bu. Hollanda devleti, kendisini, “bütün dinlere eşit mesafede olan ve her bir dinî topluluğun kendi dinî eğitim ve hizmetlerini organize ede4 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010

bilmesine imkân veren” bir “din-toplum ilişikileri” politikası uyguladığı şeklinde tanımlamaktadır. Hollanda kanunları açısından bakıldığında, muhtelif vatandaşlık kanunları çerçevesinde Müslümanlar resmen bir dini topluluk olarak tanınmıştır. Bu durum, Hollanda’daki sistemi ifade eden “pilarizasyon” (müstakil sütun yapısı/farklı etnik ve dinî grupların birbirinden bağımsız bir arada müstakil olarak yaşamasına atfen) kelimesi ile ifade edilmektedir. Hukuk ve siyasette bu yaklaşım, Hollanda’da Müslümanların demokratik süreçte kamusal alanda dinî özgürlüklerinin önünü ilkesel olarak açmaktadır. Hollanda Anayasası’nın 1. maddesi, din ve etnik temelli ayrımcılığa izin verilmeyeceğini ve bu çerçevede tüm vatandaşların eşitliğini öngördülüğünün ifadesidir. 1983 yılında yayınlanan Azınlıklar Kanunu’nda, dinin “kendine saygı”yı geliştirip, toplumsal katılıma katkı sağlayabildiği ifade edilmiştir. Dinî toplulukların din hizmetleri ihtiyacının karşılanmasına izin verilmesinin temelinde bu genel kabul vardır. Hollanda Diyanet Vakfı, Hollanda’da Türk toplumunun geniş kesimlerinin irade ve insiyatifiyle, dini sosyal kültürel ihtiyaçlar gözetilerek/ Hollanda kanunları çerçevesinde kurulmuş olan ancak modern Türkiye’mizin “din-toplumdevlet ilişkileri tecrübesi”ne dayalı Diyanet hizmetleri vizyonunun yurtdışında yansıyan bir hizmet çatısı olarak bugün Peygamber Sevgisi etrafında bu BİRLİĞE-BÜYÜK BULUŞMAYA ev sahipliği yapmaktadır.Cami içi ve cami dışı din hizmetleri (temel dini hizmetler, hac, kurban, cenaze, din eğitimi, dini yayınlar, konferans ve sosyo-kültürel etkinlikler, yardımlaşma faaliyetleri – yardım kuruluşlarınınbizimle teması/Gazze’ye- Haiti’ye camilerimizde toplanan yardımlarla) ulaştıran, binlerce çocuğumuzun din eğitimi aldığı, kadın kolları ve gençlik kollarıyla beraber, köklere bağlı ama geleceğe açık millî-manevî kimlik inşası ve muhafazasında çok önemli bir aidiyet ve varoluş merkezi olarak aynı zamanda Hollanda makamlarıyla “devlet ve dini toplululuklar arası ilişkilerin nasılı ve geleceği” konularında bir istişari stratejik ortak olarak da üzerine düşeni yapmaktadır. Bütün hizmet kuruluşları, temsilcileri, bugün aramızda bizimle olan tüm hizmet kuruluşları Hollanda’da bu yön-


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI de bu büyük havuzda hayırlı hizmetlerini sürdürme gayreti Hollanda toplumuna katkı sağlasın istiyoruz. Artık entegiçindeler. Birlikten kuvvet doğar. İşte manzara bu. rasyon değil partisipasyon/katılımdan bahsedilsin istiyoruz. Bir bütün olarak baktığımızda Hollanda’da Müslüman Değerli Dostlar,sizden bir ricam var şimdi. Bize bu büyük Türk toplumu, yerel düzeyde ya da ülke düzeyinde, dernek özgür buluşma içinde İslam Peygamberini, Yüce Peygambe- vakıf,muhtelif kuruluşlar basın mensupları ve iş adamlarıyla rimizi yâdetme, ona salatu selam getirme vesilesini lutfeden beraber Hollanda toplumunun daha iyi bir toplum olarak Rabbimizde hamd ile birlikte, biliyorum muhabbet alkışla- devam etmesine katkı sağlamak için önemli bir varlık gösrınızı Diyanet İşleri Başkanımız için saklıyorsunuz ama, bu termektedirler. büyük imkanı sağlayan ve Hollanda Türk toplumuna bu şekilde güvenen Hollanda makamlarına, Arena yetkilileriYalnız haklarımızın değil sorumluluklarımızın da bine, Amsterdam Belediyesine, Emniyet ve Sağlık Görevlile- lincindeyiz. “İslamofobi/Müslüman düşmanlığı” sadece rine, hazırlıkta emeği geçen herkese, tüm gönüllülere, bu- Müslümanların meselesi değildir. Tüm Avrupa’da önüne rada Arena büyüklüğünde 50 bin ALKIŞLA hep beraber geçilmesi gereken bir ırkçılık biçimidir. İslam tarihi daha gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.. Arena, Amsterdam başlangıcından itibaren öteki din mensuplarına hoşgörülü ve Hollanda’yateşekkür ediyoruz. Sevgi Peygamberi, Alem- ve koruyucu bir geleneğin örnekleriyle doludur. Avrupa’da, lere Rahmet Son Elçi Hz. Muhammed’in hatırına O’nun özelde de Hollanda toplumunda huzur ve güvenliğin demüjdesinin Hollanda’nın yarınlarında “Birlikte Yaşamanın” vamı, ancak medyada, siyasette, akademide, ve sanatta, / “samen het leven” vesilesi olmasını diliyoruz. tıpkı antisemitizme karşı olduğu gibi, “Antiİslamizm”in ve Bugün bu KUTLU DOĞUM ile Avrupa tarihinde ve ırkçılığın önünde onurlu bir ortak duruşla mümkündür. Hollanda tarihinde Müslümanlar için özgürce dinlerini Avrupa’nın ve Hollanda’nın yürekli ve dürüst insanları bu yaşadıklarının en büyük ifadelerinden birisini yaşıyoruz. konuda çalışmaktadırlar. İslam Peygamberi Hz. MuhamHollanda’nın Müslümanlarla ve İslam ile tecrübesi eskilere med (sav) “la darara ve lâ dıraar“ buyurmuştur; müslüdayanır. Endonezya irtibatından tutun da Üniversitelerinde man için “Zarar vermek de yoktur zarara zararla karşılık özellikle Leiden Üniversitesi’nde İslam çalışmaları Hollan- vermek de yoktur”. Bu, kamusal alanda uyum ve huzurun da’da İslam’ın geleceği için ümit vermektedir. ilkesidir, garantisidir. Bu bir hadisdir ve modern toplum ilkesi olarak en zirveye yerleşmesi gereken bir insan hakBurada bulunan Hollanda’da toplumumuzun temsilci- ları ilkesidir. İşte bu ilkeye bağlı olarak Hollanda Türk topsi olan tüm hizmet kuruluşları olarak bu bilinçle biraraya lumu ve Müslümanlar Hollanda’nın mutlu yarınlarında bir gelinmiş, toplumumuzun ortak temel sorunlarının çözümü kültürel zenginlik kaynağı ve Sevgi Peygamberi’nin izinden yolunda ortak adımlar atılması yönünde irade birliğine va- giderek adil ve huzurlu bir toplumun savunucuları olarak rılmıştır. Bu BİRLİK, kendisini KUTLU DOĞUM’un be- varolmayı sürdüreceklerdir. reketiyle ifade etmek üzere toplanmıştır. Hollanda Diyanet Vakfımızın evsahipliğinde ancak tüm hizmet kuruluşlarının Sözü ve Kürsüyü Sahibine hepimizin Diyanet İşleri Başkatılımıyla burada Amsterdam ARENA stadında siz 50 bin kanı Hocamıza arzetmeden önce ve ondan önce de manevi Peygamber Aşığı ile birlikte ve hepimizin Diyanet İşleri duygularımızı semaya doğru yükseltecek mûsıkîmize mekaBaşkanı olan T.C. Diyanet İşleri Başkanımızın teşrifleriyle nı ve zamanı bırakmadan önce, bu birlikteliğe gönül veren bugün gerekleştirdiğimiz Kutlu Doğum Avrupa 2010 açılış tüm hizmet kuruluşlarının başkan ve temsilcisi dostlarıma programı vesilesiyle tüm Hollanda’ya, Avrupa ve Dünya ka- Peygamber Sevgisinde bu BİRLİĞE katıldıkları için teşekmuoyuna şöyle seslenmek istiyoruz: kür ediyor,Kutlu Doğum Avrupa 2010 Arena Programının hayırlı olmasını diliyorum. Havz-ı Kevser’de Rasûlüllah ile Müslümanlar ve Türk toplumu Hollanda’da ve Avrupa’da Habîbullah ile buluşmak dileğiyle duasıyla, Allah’a emahuzurun ve güvenin garantisidir. Müslümanlar Hollanda’da net olunuz diyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Günüiş ve aş sahibi olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Eğitimli nüz Kutlu olsun. gençlik onların ilk önceliği. İbadet mekanları entegrasyona ve toplumsal katılıma en büyük katkıyı sağlayan mekanlardır. Bu bağlamda Avrupa’da camiler huzurun ve minareler birliğin simgesidir. Camiler, kiliselerin, manastırların ve sinagogların hayırda yarışan kardeşleridir. Avrupa’da ve Hollanda’da biz Müslümanlar FİTNE istemiyoruz. Hollanda toplumunda, Avrupa’da ve Dünyada BARIŞ, HUZUR ve KARDEŞLİK istiyoruz. Kurân-ı Kerim ve Hz. Peygamber insanın mutlululuğunu eksen alan bir çoğulcu birlikte yaşama modeli öngörür. Kuran’daki ahid, akid, misak, tearuf kavramları “birlikte yaşama”nın Kurânî bir kavram olduğunu gösterir. Çocuklarımız burada mutlu olsun ve KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 5


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

KUTLU DOĞUM AVRUPA 2010 Programı (Doçent Dr. Bülent Şenay in de Amsterdam ArenA om en één van de belangrijkste religieuze redenen om samen te komen met enthousiasme vieren. Dit is dus het Nederland van de toekomst. Nederland bewijst zichzelf op deze manier, waarmee het een politiek van ‘godsdienst en samenleving’ toepast die op gelijke afstand van alle religies staat en elke religieuze gemeenschap de kans geeft het eigen godsdienstige onderwijs en diensten vorm te geven.

Beste mensen,

M

ijn woorden begin ik met een groet aan onze barmhartige profeet Mohammed (vrede zij met hem). Wij hopen met de miljoenen moslimbroeders, overal op aard, die hun liefde voor Hem uiten met hun tranen en Zijn begroetingen, hopen wij, dat de Verheven Profeet in de geest bij ons is. O boodschapper van Allah, o onze Heer! Wij zijn vandaag hier bijeen, met tienduizenden, en met honderdduizenden die niet kunnen komen, maar die in de geest met ons zijn. U missen we .. alleen van U houden we..(alleen) U groeten we ...laat ons delen in Uw vergevingsgezindheid ..we bidden tot Allah dat deze gemeenschap, de gemeenschap is die U zal ontmoeten bij het water van de Havz-i Kevser...

Op grond van de Nederlandse wet, in het kader van verschillende rechten als burger, zijn de moslims als religieuze gemeenschap officieel erkend. Deze situatie wordt weergegeven met behulp van het woord ‘verzuiling’ (pilarizasyon) dat gebruikt wordt voor het systeem in Nederland. Deze benadering, die zowel geldt in het recht als in de politiek, opent voor de moslims in Nederland een democratisch proces; het publieke gebied en het grondbeginsel van de vrijheid van godsdienst. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt dat discriminatie op grond van religie en etniciteit niet is toegestaan en drukt uit dat in dit kader de gelijkheid van alle burgers wordt gesteld. In de wet ‘Inzake etnische minderheden’ van 1983, wordt gesteld dat religie ‘het zelfrespect’ ontwikkelt en dat zij een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke participatie. In het grondbeginsel staat dat het is toegestaan dat godsdienstige gemeenschappen de behoefte aan religieuze diensten vervullen. Deze algemene acceptatie is aanwezig.

Broeders en zusters... vandaag wordt hier geschiedenis geschreven. “Wat is het, dat zovele mensen bijeenbrengt?” vroeg men... Ons antwoord is duidelijk. De liefde voor de Profeet. Vandaag is betekenisvolle dag, een dag van eenheid. Dat we het enthousiasme in Europa voor de Geboortedag beleven, hier, in de Arena, is de mooiste uitdrukking van de vrijheid van godsdienst in Nederland. Deze bijeenkomst hier is een bron van hoop voor de toekomst. De liefde voor de profeet in de moderne tijd, herinnert de moderne samenleving aan: oprechtheid, naastenliefde, broederschap en de liefde voor de Schepping door de Schepper te begrijpen, van goedheid, onbaatzuchtigheid en oprechtheid. Mensen die in de voetsporen treden van een Profeet die zegt: “Houdt van elkander, hekelt elkander niet, hebt vrede met uzelf en met de ander, draait uw broeders uw rug niet toe, wees welwillend tegen de kleinen, toont respect voor de ouderen, maakt het elkander gemakkelijk, niet moeilijk, laat mensen van elkaar houden, laat ze elkander niet haten en niemand tot last zijn.” De viering van de Geboortedag vormt hiervan een symbool en een afspiegeling...

De Islamitische Stichting Nederland is naar de wens en initiatief van brede lagen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland, met in achtneming van de religieuze, sociale en culturele behoeften, opgericht binnen het kader van de Nederlandse wetten. Maar berust op de ervaringen met relaties tussen godsdienst, maatschappij en staat in ons huidige Turkije. Daarnaast zijn de visies van het Directoraat Religieuze Zaken die in het buitenland functioneert als een dak waaronder diensten worden verleend en vandaag als gastheer functioneert voor deze Eenheid en Grote Eenheid. Onze organisatie, die religieuze diensten zowel binnen als buiten de moskee verzorgt (religieuze basisdiensten, de bedevaart, de offergave, de uitvaart, het godsdienstig onderwijs, religieuze publicaties, conferenties en socio- culturele activiteiten en activiteiten ten behoeve van goede doelen, contacten met hulporganisaties - hulp die is ingezameld door onze moskeeën voor Gaza en Haïti), waar duizenden kinderen godsdienstonderwijs volgen, die samenwerkt met vrouwen- en jongerencomités. Tevens is verbonden aan de wortels maar openstaat voor de toekomst, die in de bouw en het onderhoud van de nationale- én de spirituele identiteit is en een belangrijke rol speelt . Tegelijkertijd vervult zij haar rol als een raadgevende strategische partner van de Nederlandse autoriteiten inzake het ‘hoe’ en de toekomst van de relatie tussen de staat en de religieuze gemeenschappen.

De Heilige Koran beveelt eerbiedigheid voor het ‘heilige van een ander’. Moslims zijn respectvol jegens de religieuze waarden en heiligdommen van anderen. Daarom hebben ook zij het recht om eerbied, al is het maar een beetje, te vragen voor wat hen dierbaar is. Vandaag is het een betekenisvolle dag. 50.000 Islamieten kunnen zich in Nederland in de ArenA verzamelen

De vertegenwoordigers van alle dienstverlenende organisaties, alle dienstverleners die vandaag bij ons zijn, die in Nederland voor deze kant (van de samenleving) in deze kuip goede diensten willen verrichten. Uit eenheid ontstaat er kracht/macht. Dit is ons uitzicht. Beste Broeders en zusters, ik heb één klein

6 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI verzoek aan jullie. Ik weet dat jullie je applaus in deze grootse vrije bijeenkomst, bewaren om onze Profeet, de Verhevene, te groeten en om onze, met de liefde en vergevingsgezindheid van Allah, bestemd is om Hem te groeten en voor de voorzitter van het Directoraat Godsdienstzaken. Maar laten wij de Nederlandse autoriteiten die deze mogelijk hebben geboden en die een zo groot vertrouwen hebben in de Turkse gemeenschap, de medewerkers van de ArenA, de Gemeente Amsterdam, de mensen van de beveiliging en de EHBO, iedereen die heeft bijgedragen aan de voorbereiding, alle vrijwilligers, hier in deze grote ArenA, allen onze oprechte dank betuigen … We danken de ArenA, Amsterdam en Nederland.

neslijperij even voor wat ze is, we wensen hen een gelukkig feest toe en spreken uit dat ons heilig boek het geloof in alle profeten leert; wij zijn alle profeten tot en met de profeet Mohammed lief, en ook Jezus. Wij hebben de liefde voor God en de profeten en de eerbied voor het heilige van de profeet Mohammed geleerd. Wij willen dat onze kinderen hier gelukkig zijn en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Wij willen dat er niet langer meer over integratie, maar dat er over participatie gesproken wordt. Als we de Nederlandse Turksislamitische gemeenschap als geheel bekijken, op lokaal of op nationaal niveau, zien we tal van organisaties, diverse stichtingen, journalisten, ondernemers die er in belangrijke mate toe bijdragen dat de Nederlandse samenleving steeds beter wordt.

De Profeet van de liefde, de laatste Gezant van de Genade der Werelden, Hz. Muhammed, indachtig, hopen wij dat Zijn goede boodschap een manier is voor de toekomst van Nederland om “samen te leven”. Vandaag, met deze viering van de Geboortedag, beleven wij één van de grootste uitdrukkingen van de vrijheid van godsdienst uit de Europese en Nederlandse geschiedenis, voor de islamitische gemeenschap. De ervaringen die Nederland heeft met de islamitische gemeenschap en de Islam gaat ver terug. Behalve de banden met Indonesië, wordt er aan de universiteiten, voornamelijk de Universiteit van Leiden, wetenschap en onderzoek naar de Islam gedaan, welke hoop geven voor de toekomst van de Islam in Nederland. De hier aanwezige dienstverlenende instellingen die onze gemeenschap in Nederland vertegenwoordigen zijn bijeengekomen met de bedoeling om te komen tot de oplossing van de gemeenschappelijke problemen van onze gemeenschap met gezamenlijke stappen. Deze eenheid is tot stand gekomen, om zichzelf te uiten via de zegeWe zijn ons niet alleen bewust van onze rechten, maar ook van ningen van deze Geboortedag. onze plichten. De angst voor de islam (islamofobie) is niet alleen een zaak die moslims aangaat. Het is een vorm van discriminaOnze Islamitische Stichting Nederland als gastvrouw, teza- tie die in heel Europa moet worden bestreden. De geschiedenis men met alle instellingen wil hier in de Amsterdamse ArenA met van de islam is vol van voorbeelden van goedwillendheid jegens 50.000 aanhangers van de profeet en wij allen, in de aanwezig- en bescherming van vertegenwoordigers van andere religies. In heid van de directeur van het Directoraat voor Godsdienstzaken Europa en in het bijzonder in Nederland, is de voortzetting van de Republiek Turkije, we willen via het openingsprogramma van de vrede en veiligheid slechts mogelijk door een gemeenschappelijke eervolle houding tegen de anti-islam-beweging en van de Geboortedagviering Europa die we vandaag hebben gereracisme in de media, de politiek, scholen en de kunst, net als aliseerd, aan heel Nederland, Europa en de wereld het volgende tegen het antisemitisme. Moedige en betrouwbare Europeanen laten weten: De Islamitische en Turkse gemeenschap in Neder- en Nederlanders werken hieraan. De Profeet van de Islam, Moland en in Europa is de garantie voor vrede en trouw. Moslims hammed (vrede zij over hem) zei: la darara wa la diraar, d.w.z. in Nederland gaan voort in het leven met hun eigen werk en de moslims brengen geen schade toe en zullen schade niet met bedrijf. HUN EERSTE PRIORITEIT LIGT BIJ ONTWIK- schade vergelden. Dit is in het publieke domein het beginsel en de garantie voor de harmonie en vrede. Dit is een overlevering KELDE JONGEREN. van de profeet en dient te gelden als principe voor een moderne Gebedsruimtes zijn de plekken die de grootste bijdrage le- gemeenschap en een mensenrecht dat als eerste genomen dient veren aan integratie en maatschappelijke participatie. In deze te worden. Het is uit dit principe dat de Turkse gemeenschap in context zijn in Europa de moskeeën een symbool voor vrede Nederland en de moslims in de gelukkige toekomst van Nederland een culturele rijkdom zullen vormen. De weg van Liefde en de minaretten voor eenheid. Moskeeën, kerken, kloosters en van de Profeet volgend, zullen zij voortgaan als de verdedigers synagogen zijn allen broeders die concurreren in weldaad. van een rechtvaardige en vreedzame gemeenschap. Wij moslims willen geen chaos in Europa en Nederland. In Nederland, in Europa en in de wereld, wensen wij VREDE, RUST en BROEDERSCHAP. De Koran en de Profeet verkiest het pluralistische samenlevingsmodel dat het geluk van de mensen centraal stelt. Dit toont dat de begrippen in de Koran belofte, overeenkomst, pact en elkaar kennen en ‘samen leven’ koranische begrippen zijn.Vandaag is het Paasfeest van onze christelijke broeders en zusters. Laat de theologische fij-

Voordat ik het woord en het spreekgestoelte aan ons aller Directeur van het Directoraat voor Religieuze Zaken overlaat, nadat ruimte en tijd heb gegeven aan de muziek die onze gevoelens naar de hemel brengt, wil ik mijn vrienden, de directeuren en vertegenwoordigers van alle instanties die hebben bijgedragen aan deze bijeenkomst bedanken dat ze aan deze Eenheid in de Liefde van de Profeet hebben deelgenomen, en ik spreek de wens uit dat het Programma in de ArenA ter gelegenheid van de Geboortedag 2010 u zal bevallen. Met de bede dat we bij de Havz-i Kevser de Profeet mogen ontmoeten, zeg ik u, ga met Allah, ik groet u. Een goede Geboortedag! KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 7


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

“Kutlu Doğum Avrupa 2010” Programı Tanıtım Toplantısı Den Haag’da Yapıldı

Kutlu Doğum Avrupa 2010” programının tanıtım toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde Den Haag Ambasador Otelde yapıldı. Toplantıya Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay ile programa destek veren Hollanda’da mevcut yedi üst kuruluş-federasyon başkan ve temsilcileri ile basın mensupları katıldılar. Kutlu Doğum Avrupa 2010 programına destek veren kuruluşlar;

1. Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu, 2. Hollanda İslam Merkezi Vakfı, 3. Hollanda İslam Federasyonu, 4. Hollanda Türk Federasyonu, 5. Eğitim ve Kültür Merkezleri Federasyonu, 6. Nizamı Alem Hollanda, 7. Hollanda Türk İslam Kuruluşları Birliği. 8 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010

Bilindiği üzere, Hollanda Diyanet Vakfı’nın (HDV) organize ettiği ve Hollanda’ da mevcut üst hizmet kuruluşları tarafından desteklenen “Kutlu Doğum Avrupa 2010”programı için, Amsterdam’daki Arena Stadyumu kiralanmştı. 4 Nisan’da yapılacak ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun da katılacağı programa kırkbin kişinin katılması bekleniyor. ‘Kutlu Doğum Avrupa 2010, Peygamber Sevgisinde Buluşalım’ isimli programla ilgili olarak düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Lahey Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet Vakfı Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Amsterdam’da düzenlenecek programa Hollanda dışından özellikle Almanya ve Belçika’dan da çok sayıda kişinin gelmesi bekleniyor. Ücretsiz olacak programın giriş kartları ise HDV’den ve etkinliğe destek veren kuruluşlardan temin edilebilecek. Öte yandan HDV’nin yanı sıra tüm kuruluşların farklı bölgelerden program için otobüsler kaldıracak. Toplantıda bir konuşma yapan Bülent Şenay, Hollanda’da bulunan 400 kadar caminin yarısının Türk toplumuna ait olduğunu ve bu camilerin bağlı bulunduğu dernek ve vakıfların hepsinin Peygamber Efendimizin doğumu münasebetiyle bir araya geldiğini hatırlattı. Hollanda’daki Türk toplumunun temsilcileri olan hizmet kuruluşlarının ortak bir bilinçle bir araya gelip, toplumun temel sorunlarının çözümü yolunda ortak adımlar atılması konusunda irade birliğine vardıklarını belirten Şenay, bu birliğe Kutlu Doğum bereketinin kaynaklık etmesinin ise son derece önemli


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI olduğunu söyledi. Şenay, İslam Peygamberi’nin “Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.” Hadis-i Şeriflerinde buyurdukları müjdeye nail olabilmek için bir araya gelindiğine dikkat çekti.

Türk toplumunun Hollanda’da dinini özgürce yaşayabildiğini, zaman zaman İslam ve Müslümanlara yönelik ortaya çıkan haddini bilmez polemik ve saldırıların ise marjinal olduğunu kaydeden Şenay, bu marjinal İslam düşmanlıklarını dikkate almak yerine, ötekinin kutsalına saygıyı ve özelde milyonların sevgilisi İslam Peygamberi’ne saygıyı vurgulayan dinler arası diyalog etkinliklerinde manevi varlığımızı göstermenin daha önemli olacağına vurgu yaptı.

lulukların huzuru ve mutluluğuyla paralel olacaktır.” diyen Şenay, son dönemlerde sıkça dile getirilen İslamofobi’nin sadece Müslümanların meselesi olmadığına işaret etti. İslam tarihin daha başlangıcından bu yana öteki din mensuplarına hoşgörülü ve koruyucu geleneğin örnekleriyle dolu olduğunu anımsatan Din Hizmetleri Müşaviri, şöyle devam etti: “Avrupa’da ve özelde de Hollanda toplumunda huzur ve güvenliğin devamı ancak medyada, siyasette, akademide ve sanatta ‘Anti İslamizm’in’ önünde onurlu bir ortak duruşla mümkündür. Avrupa’nın yürekli ve dürüst insanları bu ko-

nuda çalışmaktadır. Onlara elimizi uzatıp güç vermeliyiz. Bir bütün olarak baktığımızda Hollanda’da toplumunun entegrasyon sorunu yoktur. Yerel düzeyde ya da ülkesel bazda dernek ve vakıf, muhtelif kuruluşlar, basın mensupları ve işadamlarıyla beraber Hollanda toplumunun, daha iyi bir toplum olarak devam etmesine katkı sağlamak için önemli bir varlık göstermektedir.” Tanıtım programında daha sonra söz alan Türk kuruluş temsilcileri ise, birlikteliğin önemine vurgu yaparak, ‘Ortak payda Peygamber Efendimizdir.” dediler.

“Avrupa’nın mutlu ve huzurlu geleceği bir anlamda Müslüman top-

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 9


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

2010 Avrupa Kutlu Doğum Hazırlık Toplantısı Harderwijk’teYapıldı

H

ollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilecek olan “Avrupa 2010 Kutlu Doğum Programı” hazırlık çalışmaları hakkında HDV Şube cami yöneticileri ve din görevlilerini bilgilendirme amacıyla, Harderwijk HDV Mehmet Akif Camii konferans salonunda bir toplantı düzenlendi. 27.02.2010 tarihinde düzenlenen toplantıya Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Doç. Dr. Bülent Şenay, Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi, Dr. Fevzi Hamurcu, Deventer Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Mustafa Kahraman, HDV camilerinde görev yapan din görevlileri, HDV Şube Yöneticileri, Kadın ve gençlik kolları temsilcileri katıldılar. Avrupa 2010 Kutlu Doğum programı hakkında şube yöneticileri ve din görevlileri ile kadın ve gençlik kolları temsilcilerine hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verildi. Organizanin sıhhatli ve Kutlu Doğum ruhaniyetine yakışır bir şekilde düzenlenebilmesi için alınan tedbirler anlatıldı. Organizasyonu düzenleyecek Colors adlı büro yetkilileri tarafından yapılan ve yapılması planlanan organizasyonel çalışmalar hakkında bilgi verildi. 10 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010

Bilindiği üzere son üç yıldır, Kutlu Doğum programı Diyanet Vakıfları öncülüğünde Avrupa çapında yapılıyor. 2008 yılında Almanya’da, 2009 yılında Belcika’da yapılan bu organizasyon 2010 yılında da Hollanda’da yapılacaktır. 4 Nisan 2010’da Amsterdam’ın ünlü Ajax takımının Arena adlı sta-

dında 40.000 kişilik kapasitede planlanan bu yıl ki Kutlu Doğum programına sadece Hollanda’dan değil Belcika ve Almanya’dan da katılım beklenmektedir. Son üç yıldır uluslararı düzeyde düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanı prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı programda ayrıca Diyanet İlahi Korosu, Grup 571 Çocuk ilahi korosu ve Tasavvuf müzüğü sanatcısı Fatih Koca, okuyucu İsmail Coşar gibi sanatcılar da yer almaktadır. 2010 Avrupa Kutlu Doğum programı Hollanda’da mevcut bütün cemaat ve hizmet grupları tarafından da desteklenmekte ve iştirak edilmektedir.


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

KUTLU DOĞUM AVRUPA 2010 4 Nisan 2010 Pazar (Amsterdam ARENA) PROGRAM 13:00-13:30 Geliş (Yerleşim) 13:30-13:40 Takdim (Sunucu) 13:40-13:45 İstiklal Marşı 13:45-13:50 Hollanda Milli Marşı 13:50-14:00 Kur’an-ı Kerim (Menduh Karslı) 14:00-14:10 Açılış Konuşması (Doç. Dr. Bülent Şenay, Din Hizmetleri Müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı) 14:10-14:20 Prof. Dr. Henk Vrom (Amsterdam VU Üniversitesi) 14:20-14:40 Diyanet Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu (Fatih Koca ve Ekibi) 14:40-14-50 Çift Ezan (İsmail Coşar, Fazlı Çoban) 14:50-15:10 Çocuk Korosu-Grup 571(İlahiler) 15:10-15:40 Diyanet İşleri Başkanı (Prof. Dr. Ali Bardakoğlu) 15:40-15:50 Çocuk Korosu-Grup 571(İlahi-Sevdim Seni) 15:50-16:00 İlahiler (Din Görevlileri Korosu) 16:00-17:00 Diyanet Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu (Fatih Koca, İsmail Coşar, ve ekibi) 17:00-17:00 Programın Sonu

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 11


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI Kutlu Doğum Avrupa 2010 program hediyesi olarak 40 Hadis kitabı cep boyutunda bastırılarak 30.000 adet dağıtıldı

Kırk Hadis

Kırk Hadis; belli bir konu çerçevesinde toplanmış kırk hadisten oluşan yapıtlara verilen isimdir. Arapça’da erbaun hadis, Farsça’da çihil hadis ve Türkçe’de kırk hadis diye anılan kitap türü, ikinci yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmıştır.

B

azı alimler müslümanların bilmesinde fayda gördükleri konuları pratik buldukları bu yolla halka ulaştırmak düşüncesiyle kırk veya kırktan fazla rivayeti farklı metodlarla biraraya getirmişler, kimi itikat, ahiret, kimi fıkıh ve ahkam, kimi zühd, ahlak ve nefis terbiyesi, zikir ve dua, kimileri de Kur’an sûrelerinin ve ibadetlerin, fazileti konularındaki kırk hadisleri derlemişlerdir.

Açılış Kur-an’ı Kerimi HDV Roermond Fatih Camii Din Görevlisi Menduh Karslı tarafından okundu

12 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010

Alimler zümresinde yazılıp, şehidler zümresinde haşredilme ümidi, bir çok alimi Kırk Hadis kaleme almaya sevketmiş, Kırk Hadis yazma geleneği yerleştikten sonraki dönemlerde de sırf bu geleneği devam ettirmek, okuyanların duasını almak, sevap kazanmak veya bir hastalıktan kurtulmak için bu yönde eserler verenler olmuştur. Sufi meşrep bazı alimler de, genellikle tasavvufi mahiyette Kırk Hadis derlemişlerdir.

İlk örnekleri basit derlemeler halinde II. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Kırk Hadis’ler bir yönüyle dini, diğer yönüyle edebi, ahlaki ve içtimai özelliklere sahip olduğundan zamanla İslam edebiyat ve tefekkürünün de temel türlerinden biri haline gelmiştir. İslam dünyasında özellikle Türk kültüründe Kırk Hadis, en geniş anlamda bir manevi ilham kaynağı olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Hollanda Diyanet Vakfı, Kutlu Doğum Avrupa 2010 açılış kutlamasında, Peygamber Efendimiz’i yad etmenin en güzel vesilelerinden birisi olarak O’nun (s.a.v.) hadislerini paylaşmak üzere bu Kırk Hadis kitapçığını sizler için hazırlamıştır.


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

4 Nisan 2010 Amsterdam Arena (Kutlu doğum Avrupa 2010)

Sunucular: Cevdet Keskin & Şenay Cemek

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 13


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

4 april, gedenkdag geboorte van de profeet Mohammed en Pasen, ISN viering in de Arena Nigeria. Daar hebben moslims en christenen gevochten.Eind vorig jaar zijn er weer honderden doden gevallen.In januari was ik in het stadje Posso op het Indonesische eiland Sulawesi. Daar hebben christenen duizenden moslims vermoord, en moslims duizenden christenen. Nog geen tien jaar geleden. Het groen van het oerwoud overdekt alweer de plaatsen waar mensen woonden waarvan de huizen zijn verbrand. Ongelovige mensen zeggen dat onze godsdienst strijd brengt. Oorlog tussen landen. Strijd tussen partijen. Fricties tussen moslims en christenen. Sommige politici vallen moslims aan en zeggen dat De Islam niet deugt en een gevaarlijke eachte voorzitter van Diyanet, godsdienst is.U weet daar alles van. geachte consulent (musavir) van Religieuze zaken van DiyMaar wij weten dat onze godsdienst anetin Nederland enbeste mensen. vrede wil. Laten we dan beginnen met elkaar de hand te reiken als moslims en Als coördinator van het Centrum van christenen! Laten we de mensen tonen dat Islamitische Theologie aan de Vrije Unireligie vrede is. versiteit te Amsterdam, wil ik jullie, op deze, voor mij, dubbele gedenkdag,eerst Ze zeggen dat religie dwang is, mensen begroeten met een islamitische groet, zoknecht en klein maakt. Laten we duideals jullie het zeggen: Essalamu alaikum. lijk maken dat er in de religie geen dwang is, zoals de Koran zegt. Laten we duideHet is een bijzondere dag vandaag, zolijk maken dat de waarheid mensen vrij wel voor moslims als voor christenen. U maakt, zoals er in de Bijbel staat. gedenkt de geboortedag van de Profeet Mohammed, voor christenen is het Pasen. Ze zeggen dat de Islam geen godsAllen eren wij de ene Allah-God, en we dienstvrijheid kent – laten we tonen dat weten dat die namen hetzelfde zijn, het de Islam mensen oproept om God te dieene woord in het Arabisch en het andere nen maar hen vrij laat. in het Nederlands en andere Germaanse talen. Wij eren God en danken God die Ze zeggen dat christenen mensen niet Hij zich met mensen inlaat en zijn schephun vrijheid willen laten – laten we tonen ping niet in de steek laat. dat we ieder mensen respecteren omdat wij allen geschapen zijn door God en aan Uw religie en de mijne zijn met elkaar Allah verantwoording moeten afleggen. verwant.

G

Aan onze theologische faculteit studeren moslims en christenen en nog anderen. In sommige colleges zitten ze naast en moeten ze aan elkaar uiteggen wat hun religie inhoudt.Ze mogen elkaar vragen stellen – nee, ze moeten elkaar vragen stellen. Want in dit land ,moeten christenen mensen met ander geloof weten wat moslims echt geloven, en moslims moeten weten wat christenen geloven en wat humanisten denken. Onze Faculteit is zo een spiegel van de samenleving – een kleine proefpolder van gelovigen. Die hun eigen traditie grondig bestuderen en leren om goed met elkaar om te gaan. Dat is een universiteit met een christelijke achtergrond waaraan ook veel moslim studenten studeren. Omdat we vinden dat de islamitische gemeenschap recht heeft op een Nederlandse theologische opleiding, heeft onze universiteit 5 jaar geleden dit centrum geopend. Vandaag de dag hebben we 60 studenten theologie en al 15 afgestudeerden.We hebben 7 docenten en 5 daarvan zijn moslims. Dit kleine land is groot geworden doordat mensen samen dijkenhebben gelegd en steden gebouwd. 50 jaar gelden zijn hier Turkse en Marokkaanse moslims komen werken en ze hebben geholpen het land op te bouwen. U bent nu met velen. We hebben elkaar nodig om het land verder op te bouwen en met elkaar goed te leven. God heeft ieder mens begaafdheden gegeven, niet voor zichzelf maar voor allen. Laten we in vredesnaam als moslims en christenen elkaar aanvaarden, eerlijk en open zijn tegenover elkaar en rechtvaardig, barmhartig en vredig met elkaar leven. Dat hebben de profeten ons geleerd.Laten wij gaan in het spoor van Mozes, Isa en Mohammed en leven van goedheid van Gods hart.

Mensen denken dat we als gelovigen De Islam wil vrede met God en met trots op anderen neerkijken, maar laten Het is me een genoegen u met deze mensen. Het christendom wil vrede met we hun vertellen dat wij van vergeving le- feestdag geluk te wensen. God en met mensen. ven – zoals overal in de Koran staat: God weet wie we zijn en wat we doen, maar Moge God/Allah deze herdenkingsdaWij weten dat christenen en moslims als je probeert het beter te doen: Allah is gen zegenen op een aantal plaatsen in deze wereld vergevingsgezind. En zoals christenen met tegenover elkaar hebben gestaan, in de Isa bidden: vergeef ons onze zonden zoals Met de hartelijke vredes groet afgelopen jaren. Zelf ben ik op twee van Henk. wij vergeven wat mensen ons misdoen. die plaatsen geweest. In Jos, midden in 14 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

4 Nisan Kutlu Doğum 2010 insanların oturduğu ve evlerinin yakıldığı dalar. Birbirilerine soru sorabilirler, hayır, yerleri yeşile boyadı. soru sormak mecburiyetindeler. Çünkü bu ülkede hıristiyanlar diğer inananlarla beDinsizler dinlerimizin savaşa sebep ol- raber, müslümanların gerçekte nasıl inanduğunu söylüyorlar. Ülkeler arası savaş, dıklarını bilmek zorundalar. Müslümanlar partiler arası çekişmeler. Hırisitiyanlar ve da hıristiyanların neye inandığını ve Humüslümanlar arası kavgalar. Bazı politika- manistlerin nasıl düşündüğünü bilmek zocılar İslama saldırarak İslamın faziletten rundalar. Bu haliyle fakültemiz toplumun yoksun ve tehlikeli bir din olduğunu söy- küçük bir aynasıdır, inananların imtihan lüyorlar. Bunları hep biliyorsunuz. sahasıdır. Ama biz biliyoruz ki, dinlerimiz barış istiyor. O halde gelin müslüman ve hiristiyanlar olarak birbirimize barış elini uzatalım! Gelin dinin barış olduğunu gösterelim.

P

ek muhterem Diyanet İşleri BaşOnlar dinin insanları baskı altına aldığıkanı, Değerli Din Hizmetleri nı, küçülttüğünü ve köleleştirdiğini söylüMüşaviri ve Muhterem misafirler; yorlar. Onlara, Kur’anın dediği gibi, dinde zorlama olmadığını, İncil ve Tevratta denAmsterdam Vrij Üniversitesi İslam İla- diği gibi Gerçeğin isanları özgürleştirdiğini hiyat Merkezi Koordinatörü olarak benim anlatalım. için bu çifte kutlama gününde sizleri, sizin selamladığınız gibi, Allahın selamıyla seOnlar İslamda din özgürlüğü olmadılamlıyorum. ğını söylüyorlar. Onlara İslamın insanları Allah’a ibadete çağırdığını, ancak onları Bugün gerek müslümanlar, gerek hırıs- bunda serbest bıraktığını anlatalım. tiyanlar için müstesna bir gün. Siz Peygamberiniz Hz. Muhammed’in doğumunu Onlar hıristiyanların insanları serbest kutlarken hıristiyanlar da, Hz. İsa’nın di- iradelerine bırakmadıklarını söylüyorlar. rilişini kutlamaktadırlar. Hepimiz bir olan Onlara bizim herkese saygımız oldugunu, Allah’ın (God) adını anıyoruz ve biliyoruz zira hepimiz Allah (God) tarafından yaraki bu isimlerin hepsi, biri Arapça , diğeri tılmış olduğunu ve O’na hesap vereceğimiHolandaca olarak O’ nu ifade etmektedir. zi gösterelim. Biz insanları gözetip kollayan, yarattıklarını yanlız bırakmayan Allah’ı daima anıyor İnsanlar bizi, inananlar olarak, başkalave O’na şükrediyoruz. rına aşağılayıcı bir edayla baktığımızı sanıDinlerimiz biribirine gayet yakındır. yorlar. Ama, gelin olara bizim affediciliği İslam Allah’la ve insanlarla barış istiyor. kendimize bir hayat düsturu olarak aldıHırıstiyanlık Allah’la ve insanlarla barış is- ğımızı ifade edelim. Kur’anda da dendigi tiyor. gibi: “Allah sizin ne yaptığınızı, ve nasıl olGeçen yıllarda dünyanın bazı yerle- duğuzu gayet iyi bilir, ama daha iyi olmaya rinde müslümanlarla hırıstiyanların karşı çalışırsanız: Allah affedicidir.” karşıya geldiğini biliyoruz. Bu yerlerden ikisini yakında ziyaret ettim: Birisi Nijerya Nitekim hıristiyanlarda İsa’nın ögrettiği ortalarında bir yer: Jos. Burada hıristiyan gibi şöyle dua etmektedirler: (Allahım), bive müslümanlar çatışmıştı. Geçen sene zim bize kötülük yapanları affettiğimiz gibi sonu burada , bu çatışmalarda, 200 kadar sen de bizim günahlarımızı affeyle. ölü oldu. Ocak ayında Endonazya’nın Sulawesi adasının Posso şehrinde idim. Buİlahiyat Fakültemizde müslümanlar, hırada hıristiyanlar binlerce müslümanı ve ristiyanlar ve diğerleri eğitim görmekteler. müslümanlar binlerce hıristiyanı öldürdü. Bazı derslerde yanyana otururak, dinleriHenüz on yıl bile geçmeden eski ormanlar nin içeriğini bir birilerine anlatmak zorun-

Fakültemizin bağlı olduğu Amsterdam Vrij Üniversitesi hıristiyan bir geçmişe sahiptir ve burada bir çok müslüman öğrenci eğitim görmektedir. Zira biz Hollanda’da müslüman toplumun ilahiyat eğitimine hakları olduğunu düşündüğümüz için, Üniversitemiz 5 yıl önce İslam İlahiyat Merkezini açmış bulunmaktadır. Bugüne kadar 15 müslüman mezun vermiş olan Fakültemizde şu an 60 müslüman ögrenci ilahiyat eğitimi görmektedir. Şu an mevcut 7 eğitim üyemizin 5 ‘ i müslümandır. Bu küçük ülke insanların beraberce denize setler çekerek şehirler oluşturmasıyle büyüdü. 50 yıl önce buraya Türk ve Faslı müslümanlar çalışmak için geldi ve bu ülkenin inşası, refahı için yardım ettiler. Sizler de bunlardan birisiniz. Hep beraber daha iyi bir yaşam ve ülkenin daha da gelişmesi için biribirimize ihtiyacımız var. God/Allah herkese sadece kendine karşı değil, ama herkese karşı iyi olma kabiliyeti vermiştir. Geliniz, hep beraber, Allah rızası için, biribirimizi kabul edelim. Biribirimize karşı samimi ve açık olalım. Adaletli, merhametli olalım ve beraberce barış içinde yaşayalım. Peygamberlerimiz bize bunu öğretti. Gelin hep beraber Musa’nın, İsa’nın ve Muhammed’in izinde olalım ve Allah’ın istediği gibi yaşayalım. Size bu kutlu doğum günüzde mululuklar dilemekle mutluyum. Allah/God bu tür anma günlerimizi mübarek kılsın. En içten barış selamlarımla, Henk Vroom KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 15


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

Grup 571, yaşları 6 ile 14 arasında değişen çocuklardan oluşuyor G

erek ses güzellikleri üslup ve uyumları, gerekse şiir okumadaiddialı oluşları ile gönüllerde taht kurdular. En önemlisi tertemiz yürekleri ve günahsız dillerden dökülen nağmeleri seslendirmek üzerebiraraya geldiler. Grubun müzik yönetmenliğini İsmail USLU, sanat yönetmenliğini de eşi Gülay USLU yapıyor.

16 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 17


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

Bardakoğlu: Peygamber Sevgisi Farklılıkları Kaldırdı Hollanda Diyanet Vakfının Amsterdam Arena stadyumunda düzenlemiş olduğu ve Muhammed Peygamberin anıldığı Kutlu Doğum programı beklenenin üzerinde ilgi gördü. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan’ın da katıldığı programa Hollanda’da var olan pek çok federasyon ve kurum destek verdi. Girişin ücretsiz olduğu programa 40 binin üzerinde Müslüman katıldı.

H

ollanda Lahey T.C büyükelçiliği din hizmetleri müşaviri ve Hollanda Diyanet Vakfı başkanı Doç.Dr. Bülent Şenay özel gayretleri ile Hollanda’da bulunan 9 Türk federasyonu ve kurumu bu program için birkaç kez bir araya getirerek desteklerini ve görüşlerini aldı.

18 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010

Kırk bin kişi katıldı 4 Nisan Pazar günü 50 bin kişilik kapalı Arena stadyumunda yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen programa Türkiye’den Diyanet işleri başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun yanı sıra ünlü mevlithan İsmail Çoşar ve ilahi sanatçısı Fatih Koca ve ekibi, çocuk ilahi grubu Grup 571 gelerek sahne aldılar.

Entegrasyon değil, partisipasyon Kur’an okunmasi ile başlayan Programda ilk konuşmayı yapan Şenay sözlerine şöyle başladı; ‘özgür ülke Hollanda’nın özgür Müslümanları, bu gün coşkulu bir gün, mutlu bir gündür. ‘Bu kadar insanı bir araya getiren nedir’ diye soruyorlardı. Cevabı burada; Peygamber sevgisi’ dedi. ‘Artık uyumdan değil partisipasyondan (katılımcılıktan) bahsetmeliyiz’ diyen Şenay ibadet mekânlarının entegrasyona ve toplumsal katılıma en büyük katkıyı sağlayan mekânlar olduğunu savunurken; Avrupa’da camilerin huzurun ve minarelerin birliğin simgesi olduğunu söyledi. Şenay konuşmasının sonunda; ‘Hollanda’da Türk toplumu ve Müslümanlar Hollanda’nın mutlu yarınlarında bir kültür zenginlik kaynağı ve Sevgi Peygamberi’nin izinden giderek adil ve huzurlu bir


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

toplumun savunucuları olarak var konusunda ise hepimiz aynı Allaha olmayı sürdürecekler’ diyerek sözle- inanıyoruz ama batıda O’nun adına God denmiş Arabistan’da ise Allah rini tamamladı. denmiş diyerek dinler arasındaki birHepimiz aynı Allaha inanıyoruz liği savundu. Ardından Amsterdam Vrij üniverBardakoğlu: uyum açısından sitesi İslam Teolojisi bölümü koor- önemli bir buluşma dinatörü prof. Henk Vrom Kısa bir Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali konuşma yaptı. Dinlerin, kökenlerinde hiçbir şekilde şiddet öğütleme- Bardakoğlu ‘buraya gelen 40 bine yadiklerini söyleyen Vrom Allah inancı kın insanımız Peygamber sevgisi et-

rafında buluştu. Sadece peygamber sevgisini değil bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi, karşılıklı saygımızı, sevgimizi ve içinde yaşadığımız toplumla olan uyumumuzu da göstermesi açısından son derece önemli bir buluşma’ dedi. Bardakoğlu bu programı düzenleyen Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Bülent Şenay’a ve ona destek veren tüm diğer kuruluşlara teşekkür etti. Bardakoğlu, bir gazetecinin ‘Uyumdan söz ettiniz. Burada aşırı sağcı siyasetçiler var. Bu konuda ne söylersiniz şeklindeki sorusuna, ‘Hollanda’daki Türk toplumunun uyumunu, içinde yaşadığı toplumla olan ahengini göstermeye bu tablo yeter. Ebetteki farklı düşünenlerde olabilir. Biz onlara da teşekkür ederiz ve demek ki biz kendimizi ve Peygamberimizi anlatmakta yeteri kadar çaba göstermemişiz diye düşünürüz’ diyerek cevap verdi. Karikatür krizi gibi çok incitici şeyler, yaygın olmasa da, oluyor diyen Bardakoğlu bunlara ise, gereken cevaplar, aynı ülkelerin sağduyulu insanları tarafından veriliyor. Bu da umut verici bir şey dedi. KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 19


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI Amsterdam Arena Stadı’ dındaki Kutlu Doğum çoskusuna 40 bin kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Bardakoğlu:

“Herkesin özgürlüğüne saygı gösteriyoruz. Bizim özgürlüğümüze de saygı gösterilmesini bekliyoruz”

H

ollanda’daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Bu Yıl Bir İlke İmza Atarak, Kutlu Doğum’u Amsterdam Arena Stadı’nda Hep Birlikte Kutladı. Hollanda Diyanet Vakfı’nın (Hdv) Öncülüğünde Düzenlenen ve Yedi Farklı Kesime Ait Federasyonun Desteklediği Dev Programı Hollanda’nın Yanı Avrupa’nın Değişik Ülkelerinden Gelen 40 Bin Kişi İzledi. Hollanda’daki Türk sivil toplum kuruluşları bu yıl bir ilke imza atarak, Kutlu Doğum’u Amsterdam Arena Stadı’nda hep birlikte kutladı. Hollanda Diyanet Vakfı’nın (HDV) öncülüğünde düzenlenen ve yedi farklı kesime ait federasyonun desteklediği dev programı Hollanda’nın yanı Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen 40 bin kişi izledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun da iştirak ettiği ‘Peygamber Sevgisinde Buluşalım’ isimli programa, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan, Deventer Başkonsolosu Nihat Erşen ile Lahey Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet Vakfı Başkanı Bülent Şenay’ın yanı

sıra diğer Avrupa ülkelerinde görev yapan Din Hizmetleri Müşavirleri de katıldı. Kura’n-ı Kerim’ in okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Bülent Şenay, camilerin Avrupa’da huzurun, minarelerin ise birliğin sim-

“İslamofobive önyargının tek çaresi özgürlükleri daha da artırmaktır” gesi olduğunu söyledi. Kutlu Doğum coşkusunun Arena’da yaşanışının Hollanda’da var olan din özgürlüğünün en güzel ifadesi olduğunu belirten Şenay, bu toplantının yarınlar için bir ümit kaynağı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Modern çağda Peygamber sevgisi, modern topluma samimiyetin, insan sevgisinin, dostluğun, ‘yaradılanı sev yaradandan ötürü’ anlayışının,

iyiliğin ve ihlasın hatırlatılmasıdır. ‘Birbirinizi sevin, buğzetmeyin, sırt dönmeyin, küçüklere merhamet büyüklere saygı gösterin, kolaylaştırın güçleştirmeyin’ diyen Peygamberin izinden giden insanlarda hiç kimseye zarar gelmez.” “Özgür ülke Hollanda’nın özgür Müslümanları, bugün coşkulu bir gün. Mutlu bir gün.” diye konuşan Şenay, Alemlere rahmet sevgi ve adalet Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrifinin, bu tarih değiştiren Kutlu Doğum’u hatırlayıp Allah’a şükretmek için toplandıklarını söyledi. Kura’an-ı Kerim’ in başkalarının kutsalına saygıyı emrettiğini, bu bağlamda Müslümanların başkalarının kutsalı saygılı olduklarına değinen Şenay şöyle konuştu: “Müslümanların kendi kutsallarına birazcık da olsa saygı istemeleri de haklarıdır. Bugün anlamlı bir gün. Müslümanlara 50 bin kişi toplanıp kendi manevi beraberliklerini coşkuyla kutlayabiliyorlar. İşte yarınların Hollanda’sı budur. Özgür ve huzurlu. Hollanda devleti kendisini ‘bütün dinlere eşit mesafede olan ve her bir dini topluluğun kendi dini eğitim ve hizmetlerini organize edebilmesine imkan veren’ bir din toplum ilişkileri uyguladığı şeklinde tanımlamaktadır.” 16 milyonluk Hollanda’da sayıları bir milyonu bulan Müslüman toplumunun dini faaliyetlerini muhtelif organizasyonlar vasıtasıyla sürdürdüklerini hatırlatan Bülent Şenay, “Müslümanlar ve Türk toplumu Hollanda’da ve Avrupa’da huzurun ve güvenin garantisidir. Avrupa’da ‘fitne’ istemiyoruz, barış, huzur ve kardeşlik istiyoruz.” dedi. Bülent Şenay, ko-

20 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI nuşmasını, “Teolojik hakikat bir yana Hıristiyan kardeşlerimizin de Paskalya bayramlarını kutluyor ve diyoruz ki, Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar tüm peygamberleri seviyoruz.” diyerek bitirdi.

şı zaman zaman ön yargıların ortaya çıktığına değinen Bardakoğlu, bu gibi durumlarda tek çarenin özgürlükleri daha da artırmak olduğunu ifade etti. Bardakoğlu, bir arada sulh içinde yaşamanın yolunun özgürlüklerden geçtiğine temas etti.

“İSLAMOFOBİ VE ÖNYARGININ TEK ÇARESİ ÖZGÜRLÜKAvrupa’ da islamofobinin oluşmaLERİ DAHA DA ARTIRMAKTIR” sında yanlış ve eksik tanınmanın da etkisinin olduğunu belirten Prof. Barİyilik ve güzelliğin adı ve simgesi dakoğlu, bu yüzden Müslümanları olan Peygamber Efendimizin bir ah- dinlerini daha iyi yaşayıp tanıtmaya lak abidesi olduğunu belirten Diyanet davet etmelerini istedi. Diyanet İşleİşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu ise ri Başkanı, “Müslümanlar insanlığın Peygamberimizin bütün söz ve dav- sağduyusunu temsil ediyor, o yüzden ranışlarının kaba olan her şeyi güzele tüm güzellikleri davranışlarıyla gösterdönüştürdüğünü söyledi. Umudu tü- meliler.” dedi. kenenlerin Efendimiz’in bağrında çiçek açtığını kaydeden Prof. BardakoğDini özgürlüklerden yana olduklu, “Rabbimiz hepimizi ayrım olma- larını, herkesin kendi hayat tarzı ve dan Peygamberimizin sancağı altında inandığı şekilde yaşama özgürlüğünü toplar inşallah.” dedi. savunduklarını da kaydeden Bardakoğlu, “İnsanı insan olarak severiz. Arena Stadını dolduran 40 bin kişi- Onları Rabbimizin emaneti olarak ye “Bu toprakların asli unsurlarsınız, görüyoruz. Dünyanın neresinde yageri gidecek değilsiniz” diye hitap şarsak orası bizim vatanımızdır. Hereden Prof. Bardakoğlu, Hollanda’yı kesin özgürlüğüne saygı gösteriyoruz. da verdiği özgürlüklerden dolayı teb- Bizim özgürlüğümüze de saygı gösterik etti. İslam ve Müslümanlara kar- rilmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Programdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Bardakoğlu, İslam ve Müslümanlara karşıtı tutumuyla tanınan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders’ın söz ve eylemlerine ilişkin bir soruya ise şöyle yanıt verdi: “Biz anayoldan gider ona bakarız, tali yola saparsak yolumuzu şaşırırız. Hollanda’daki Türk toplumunun uyumunu, toplumla olan ahengini göstermeye bugün buradaki topluluk yeter. Bu durumu farklı düşünen veya anlatanlar olabilir. Protesto eden de olabilir ama biz onlara da teşekkür ederiz. Çünkü, demek ki, kendimizi onlara anlatmada yeterince çaba sarf etmemişsizdir. Elbette zaman zaman mesela karikatür krizleri, Müslümanların ortak değerlerine saldırılar veya çok incitici tavırlar olabilir ama, bunlar yaygın değildir. İnanıyorum ki bu kişiler yaşadıkları sağduyulu toplumdan da gereken tepkiyi alıyorlardır. Bu tür tavır ve eylemler hiç bir zaman barışı sağlamamıştır, devamlı nefret gerilim oluşturmuştur. Kötülüğe kötülükle değil iyilikle karşılık vermeliyiz.”

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 21


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatih Koca yönetiminde ve Kocatepe Camii İmamı İsmail Coşar eşliğinde, Türk Tasavvuf Musıki Korosu dini ve klasik Tasavvuf musıkimizden eserler sundular

22 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

Fazlı Çoban ve İsmail Çoşar’dan ArenaA’da “Çift Ezan”

Hollanda Diyanet Vakfı camilerinde görev yapan din görevlilerimizden oluşan ilahi grubu sizlere ilahilerden bir demet sunmak sundular. Grup, din görevlileri, Menduh Karslı, Hüseyin Demirci, Kadir Duman ve Adnan Yuvacı’dan oluşmaktadır. KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 23


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

24 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 25


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

26 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 27


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

28 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 29


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

30 | KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010


KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI

KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYI 2010 | 31


Kutlu Dogum Avrupa 2010 Özel Sayı  

Kutlu Dogum Avrupa 2010 Özel Sayı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you