Diyalog Avrasya Platformu DA Dergisi

Diyalog Avrasya Platformu DA Dergisi

Moscow, Russian Federation

Diyalog Avrasya (DA) dergisi DAP'ın yayın organıdır. DAP üyeleri içerisinden seçilen yayın kurulu ile yayınını sürdürür. DAP düşünce, görüş ve kararlarını DA dergisi üzerinden duyurur.

Diyalog Avrasya Platformu'nun amacı, Avrasya’dan hareketle bölge ve dünya insanının diyalog kurmasına, birbirini anlamasına ve barış içinde yaşamasına katkı sağlamak ve Avrasya’nın kültürel ve entelektüel birikimini dünyaya duyurmaktır.

Neden diyalog?
Medeniyetler ve halklar arasındaki diyalog eksikliği geçmişte olduğu gibi bu gün de bir çok problemleri beraberinde getirmektedir. Küreselleşirken küçülen dünyamızda diyalogsuzluktan kaynaklanan problemler daha belirgin hissedilmekte ve dünya barışını tehdit etmektedir. Bu sebeple diyalogun gelişmesi büyük önem arz etmektedir.

www.daplatform.ru